Anda di halaman 1dari 3

Sila jawab semua soalan dalam ruangan yang disediakan. Tunjukkan langkah pengiraan.

1.

Tuliskan nombor berikut dalam perkataan.


51 327

Jawapan = ________________________________________________
1
2.

Tuliskan tiga puluh enam ribu lapan puluh dalam angka.

Jawapan = ______________
1
3.

Nilai tempat bagi digit bergaris adalah ?


654 965
Jawapan = _________________

1
4.

Nilai digit 5 dalam 85 963 ialah ?


Jawapan = _________________

1
5.

Bundarkan 32 540 kepada ribu terdekat.

2
MRA | UJIAN MAC 2014 | MT K II

6.

12 300 , 12 400 , 12 500 , _________ , 12 700


Apakah nombor yang bergaris?
Jawapan = _______________

1
7.

Bundarkan 136 540 kepada puluh ribu terdekat.

8.

Bentukkan nombor terkecil daripada kad nombor berikut.

Jawapan = __________________
2
9.

Cari hasil tambah bagi 125 621 dan 4 658.

10.

Susun nombor berikut mengikut susunan menaik.

26
582

26
572

26
568

26
258

Jawapan = __________ , __________, __________ , __________


2

2
MRA | UJIAN MAC 2014 | MT K II

11. Bentukkan nombor terbesar daripada kad nombor berikut.


5

Jawapan = __________________

2
12.

Cari hasil tolak bagi 29 400 dan 4 658.

13.

24 424 + 22 444 + 24 224 = ___________

14.

Hakimah mempunyai 14 654 biji guli yang telah


dikumpulkannya. Kemudian dia membeli 2 004 biji guli lagi
di sebuah pasar raya. Berapakah jumlah guli yang dia ada
sekarang?

15.

Pak Nik mempunyai 65 348 ekor ikan keli yang diternaknya.


Beliau kemudiannya mengeksport sebanyak 5 556 ekor ikan keli
itu ke luar negara. Berapa ekor ikan yang tinggal sekarang ?

2
MRA | UJIAN MAC 2014 | MT K II