Anda di halaman 1dari 1

SILA HUBUNGI SAYA durinboyd@gmail.com UNTUK PANDUAN AMALAN.

KUNCI ILMU ASBABUL HIKMAH

1. Asyhadu Alaa ilaha illalloh Wa Ashadu anna muhammadarrosulluoh


2. Allohumma sholi alaa sayyidina Muhammad
3. Bismilahhirohmaanirrohiim
4. Ya Alloh berikan karomah Asbabul Hikmah, masuk kedalam tubuh saya untuk
………….................... ( tergantung hajat dan keperluan )
5. Allohu Akbar

ILMU MENGHILANG TANPA BAYANGAN

Kuasai dulu dengan sempurna Asbabul Hikmah.


Puasa 11 hari malam mengamalkan do`a:

• “Summun bukmun `umyun fahum laa yubshiruun“ ...................... 1111x


• “ Laa Tudrikuhul abshooru wa huwa yudrikuhul abshoora,
wa huwal lathiful khobiir “ .............. 313x

Selanjutnya dengan keyakinan yang optimal anda mampu menghilang dalam artian
berjalan tanpa menampakkan bayangan, melewati kumpulan orang tanpa terlihat.

Lakukan sambil membaca zikir dalam hati :

“ summun bukmun `umyun fahum laa yubshiruun “