Anda di halaman 1dari 2

DOA PENAWAR BARAH (CANCER)

Atas permintaan k Nurdaniella, erisya berkon si dua petua untuk sakit bara! ie dari Dr "atma a##a!ra dan Dtk Haron Din$ %ula&mula ba'ala! ayat&ayat ini sebanyak ( ) ke air #am&#am atau air biasa (palin baik air R*) dan minyak #aitun$ Banyak mana air+ 'ukup, untuk minum semin u (- 'a.an se!ari) /u a 'ukup, mandi semin u (bilasan terak!ir)$ %inyak #aitun pulak men'ukupi untuk disapu di tempat sakit selama ,0 !ari$ 0$ al "ati!a! ,$ al Ba1ara! (ayat 0&2) -$ al Ba1ara! (ayat 034&032) 4$ al Ba1ara! (ayat ,22&,2() 2$ al Ba1ara! (ayat ,52&,53) 3$ al 6mran (ayat 0&2) ($ al 6mran (ayat 05) 5$ al 6mran (ayat ,3&,() 7$ al Araa8 (ayat 24&23) 09$ al Araa8 (ayat 00(&007) 00$ :unus (ayat 59&5,) 0,$ ;!a!a (ayat 32&37) 0-$ al %ukminun (ayat 002&005) 04$ al Hasyr (ayat ,0&,4) 02$ as <!a8aat (ayat 0&02) 03$ ar ra!man (ayat -0&--) 0($ al %ulk (ayat -&4) 05$ al =alam (ayat 20&2,) 07$ al >in (ayat -) ,9$ al ka8iruun ,0$ al "ala1 ,,$ an Naas >ika leukimia, sapula! minyak pada tulan belakan kaki kanan dan kiri$ >ika breast 'an'er ? kanser ra!im? kanser paru, memadaila! sapu minyak di ba!a ian luaran sa/a$ @emudian ba'ala! doa, di ba.a! ni$ A sebaiknya ulan i ba'aan ayat, di atas semin u sekali$$$/an an usar, ayat, ni pendek, /erBC

Anda mungkin juga menyukai