Anda di halaman 1dari 5

6

BAHAGIAN B
Padankan individu yang berjaya dengan kejayaan- kejayaannya

(a)

Dr. Hajah Sharifah
Mazlina

(i) Warga Malaysia pertama yang
mengelilingi dunia secara solo
dengan kapal layar Jalur
Gemilang .

(b)

Dato Abdul Malik Mydin

(ii) Pelajar cemerlang SPM 2007
yang mendapat 21 A.

(c)

Datuk Nicol Ann David

(iii) Warga Malaysia yang pertama
menyeberangi selat Inggeris.

(d)

Nur Amalina Che Bakri

(iv) Pemain skuasy Malaysia yang
memegang gelaran pemain
nombor satu dunia

(e)

Datuk Azhar Mansor

(v) Wanita Malaysia yang pertama
merentasi benua Antartika

[ 10 markah ]
Nyatakan sama ada ADIL atau TIDAK ADIL bagi situasi-situasi di bawah.

Situasi

Jawapan

(a) Pelajar yang lemah diberi tumpuan yang lebih di dalam
kelas.

(b) Pelajar tingkatan satu diberi kelonggaran untuk tidak
menyertai aktiviti kokurikulum.

(c) Pelajar lelaki dibenarkan menggunakan alat sukan secara
bebas berbanding pelajar perempuan.

(d) Pelajar diberi peluang untuk melantik ketua kelas masing-
masing.

(e) Pelajar yang sering melakukan kesalahan diberi amaran
atas kesalahan yang dilakukan.


[ 10 markah ]


7

Tandakan () pada pernyataan yang betul dan tandakan (x) pada jawapan yang salah.


Pernyataan


Jawapan
(a) Persekitaran yang bebas daripada pencemaran akan
melahirkan kehidupan yang harmoni.

(b) Kita dilarang menganiayai dan bertindak kejam terhadap
semua makhluk Tuhan.

(e) Aktiviti pembangunan yang keterlaluan tidak akan
menjejaskan alam sekitar.

(d) Peperangan dan perbalahan membawa kepada kemusnahan
hidupan dan harta benda.

(e) Membuang sisa toksik ke dalam sungai adalah cara yang
selamat untuk mengelakkan pencemaran.


[ 10 markah ]
Tandakan () pada padanan yang betul dan (x) pada padanan yang salah.
Pernyataan Nilai Jawapan
(a) Mendoakan kesejahteraan ibu bapa dan menjaga mereka
apabila tua.

Bertanggungjawab
(b) Hidup berbaik-baik, bertolak ansur, tolong menolong,
dan bekerjaama dengan jiran tetangga.

Persaudaraan
(c) Hubungan mesra sesama manusia untuk melahirkan
kerjasama yang erat bagi kesejahteraan manusia.

Kasih sayang
(d) Menyambut Hari Kebangsaan dengan penuh semangat.

Patriotik
(e) Kepatuhan dan kesetiaan kepada negara yang tercinta.

Kebebasan
bersuara

(f) Usaha yang baik dan membina yang dilakukan bersama
untuk mencapai sesuatu matlamat.

Bekerjasama
(g) Memberi naungan dan memelihara hak kanak-kanak bagi
menjamin kehidupan mereka yang sempurna.

Melindungi hak
kanak-kanak

(h) Menerima dan mematuhi peraturan yang telah ditetapkan
tanpa mengira sesiapa dan dimana seseorang itu berada.

Kebebasan
beragama

(i) Menyedari kepentingan alam semulajadi dalam
kehidupan.

Menghargai alam
sekitar

(j) Beradab sopan ketika bercakap dengan orang tua.

Hemah tinggi
[ 10 markah ]
8

BAHAGIAN C
Jawab semua soalan.
1


Lampu Aladdin tidak akan bersinar dengan sendirinya, tetapi Aladdin
menggosoknya terlebih dahulu.

Alex Osborn
1 (a) Nyatakan nilai yang tersirat daripada kata-kata hikmat di atas?

.....
.

[ 2 markah ]

(b) Apakah kepentingan mengamalkan nilai di atas?[ 4 markah ]

(c) Nyatakan dua peribahasa yang sesuai yang menunjukkan nilai di atas?

i. .
ii. .

[ 4 markah ]9

2


Kegiatan vandalisme amat membimbangkan sejak akhir-akhir ini. Ramai remaja terlibat
dengan gejala ini. Mereka tidak mempunyai perasaan sayang terhadap harta benda
awam dan selalu merosakkannya.

(a) Nyatakan dua kesan vandalisme terhadap negara.

i. .
ii. .

[ 4 markah ]

(b) Cadangkan tindakan yang perlu diambil oleh kerajaan untuk menangani masalah ini.[ 4 markah ]

(c) Nyatakan dua nilai yang perlu diamalkan oleh individu yang melakukannya.

i. .
ii. .

[ 4 markah ]

10

3


Sherry menonton televisyen dengan menguatkan peti suara sehingga mengganggu
abang dan kakaknya yang sedang mengulang kaji pelajaran. Tindakan Sherry
menyebabkan mereka bergaduh.

(a) Apakah dua nilai yang perlu diamalkan oleh Sherry?

i. .
ii. .

[ 4 markah ]

(b) Nyatakan definisi salah satu daripada nilai dalam jawapan di atas.

.....
.

[ 2 markah ]

(c) Nyatakan dua cara menghormati ahli keluarga supaya suasana harmonis terjalin.[ 4 markah ]


KERTAS SOALAN TAMAT