Anda di halaman 1dari 2

FOLIO

LAPORAN PROGRAM PEMBANGUNAN


GURU BAHARU
Disediakan oleh
Nama : Nadiawati Binti Abdl Ra!ak
No" #ad Pen$enalan : %&'()*+('+,),)
No" -el : '*.+,/''(/'
E+mail : N01kasih'('234ahoo"5om
G0 Mento0 : Usta!ah 6iti Lati7ah Binti 6aidon
SEKOLAH KEBANGSAAN HAJI BUJANG RANGAWAN
PUTIN
Kota Samarahan
Http://skhbrp.blogspot.com/