Anda di halaman 1dari 262

Dafta,r Isi

BeinIEsorHokGEsc6uhR!4u4n
okn Aftl Buamtr

DggimvlE$hmnl.Anq&a
o H(c* D$,Jrniq,F uiosudos
B0g{ovoPdli,'N,P6udocdl
KabaPengantar

&ndrpcEda yas Fruq-eni nsjad ndrjs{!

s. rlq bchilr h,

eljtr dr 116 ddu


Parr dun 1924d,bukaxtrrlroos4cr'd tsrs) di
tundi$.,lieq h y4 tuj{ Pid' udr6ird.
Jrrnh d' mo! pcnli&poudr y
nrr$r dididik uiotr mendi 3h

e iku nojd'kln P.iso y6s u


60tghldordc
r ak^ D$i in, iklr ena nojdo

noFna kei!h{l8;h! Pohik

i]db.cjDE6dt
b'ddokegi.id.
Ecnd hi Ernd, di
k€itsPo'tdk'MdAEvl
ysgtdognoszr4rjpmfibuh
.:.:<jr $hrg.i PcFe!

hold m:irLwa, n6hgtr4 noF]3mi p{kem

i: - :. md$ Fd $&hn 'o, FE ndu'u

IFidjd'kDIhg]
b.rrj* e.& Rss du css di Jrlltu. Pdydidih id

igiuduDr{ifuloBtoH
ledoltu'hdad.n8oFnghsi]o

hja kjsch iri Fskdc s6da


du odor dd *j!dd htu

b.giNd36.P3BDdltsq"iD bg'oFsg$kl4dadtDd.d.
tl?*rdgJd'EhPiftmpnP<o j'di ihr Fry *r 5d moFnb4

klhkan rqes stua ddu art h


stu ncnp&ju F6qro"6od4 ejrzr, *!!a cr

rrk y4 abbs dd m@jd ir&ns4o's6c!!i

ueaP s{D8 dri Ejd raq b&k.

mFmhndo da
ftnyrtkn iel& yos n@d!
t,iirony. ndsguei rdi Fhbn, nsj,diks mdrks

lrin dMs .na Fnbm ysg


crc drd eoLls @udr yang

y4 divujudrn oG[ nrytur


P{le 56 Ho! cG dds 6d1 Dcn4rkko ode
Ee t43 d,pioPinokh JodQt s!
sFtDoghl4.s{P!rcitr$4 olch sE sok cn ditu.
onil. Jceru urruk qrk& 15 p.ruknr Fs turr. nd ddtr ildkadbrr

dakvaF rid,k *

y4s mdtad 56re


Bdq yq dlnko k+rd p{! FmbR ini sddah
6 so( Hok cc yins

6gd. Fen{ aorus


6Jc!iF6nq|,*
:kEJoFc!klirykJirid!

or *N uek rruj!
!isiiwj!dk4oLi

,h6j! N. hdr!! rLh


a@{ubioloy19P!6Dg!16D€Db{]'69
I en!,rn! Filhr

Soe IIok Gie


Sebuah Renun€an

ltls dran' dar e dosn Prnb !

a*nhqkDslEh Ln!trFijqs. fys


oc@M L,iF ha
adari ak4 dap{norqtqbi ur!^s drd,l qarq!

r-,sri r4 sdc.ahF*h{.ro}{$,nid!
@k_;atudq|i_
$ Jri.P.!be
cJnn4oldgakyn
s . sud h' di Enjuko kcra

Jrkaft urL pqi kc plndk suiuns smcrc. kr.ds


dkb€lklubgi DilEodtr cEhir y43 dia ktriaki

*jr". 'bu {yi s nssdhrh ds b.rk


!4l0^rkcideuPldtbh!0 F66.

rrpi oFistqny, riril ktoju md*a lrru d6,rtisi

.ru. J.nearr rcF.bur


dibugkuo|<hPllrjkd0lcdua'!
yos Pon4 tun.
nyi hfrp,k hnhs pE{ nnuya qcjan dan djr hn.

iyr sizih sj!i Jrs!!iiiyl syl dap


$aus Fj!6e y4 $dnl5, &'

ryhbihb6ih.T,ei 9.d n.!i pdos. Di enyr ep*zn 5


d'Dia ano ubns
ilGshgl4idrn*1ok'|dP
Pd nu edPlr e{ crkejut. so

EoPn Y41. do kcnudiu k. J*!


9Fcd4gu&lil.mhhgytkdkagyaePagg|
dlkd,LPaFn;D

41d em j.oizd,as diha$ rrhh i!!rd soqflok

epu, *., re p.a*-i,i


Ficd&sAUnrdb4en!juFdiru

hnsn4z. Didnd diJrhn K<boi Jcrck, dik,h{bc


re4. tusbu6 ner Finq. kn
iy.Ld Fry nojldi riro 14 h4

Soe Hok Gie


SaDgDemonstran &tr Ponhe! dD Priry &llf, d

K{rr", yaq kbih mqjld, ?..i

4u y4g Lh &(&€4o bjln b f H{!jav.B!crhr.

E F'6di, dcn jlF


k mdsi!fr dF
Ds a&k Ehu e4oor, Jm nur
rurrqen. k4iuF au sjrk qrDn f7o

NaEu {hhnDy4 sh no@b! ooFjrk FnMo

Ds Enk bhuD rord irsib bur D

bus 4cn2gq Nb J.rDs.

Lmrti w*o b.r(hry rnr $n n

disrP FNrGnyr scjrk

hd@*u, $jik b!4nu.Lnrbds'i

dFh !b4a' drk hof no<bi,


1e6e (mqkiPuD dll@ buku !! hany
1e6r. h,iya b.b*trPr hoi st sbdu
MmNia-Dm6ia Bm

hdabu|IA*uNs1969.h4daqahuDk.o.ldekatr

n6kd tr4 Lna (hsi rtrokoPt buh

kbh diddD bb Fi!u4 k^m


Li! d!d$k6. RuPsr Hokcn n.o

Du&dodi$!nDondi

lnusy!da$'hmbllid,raD$!oudtDk@o|ogil'

mqFlami54iby4b@Iom
ker.iF]dd-P69?ranuPdibkd
yMs Psd! dri@ny3 moeotu!

krjar4o Poiary!
P@sdrmobrdd{ifibsi,bd,

ubne|ih{d'oglt

anFlq4F'4gF4rk.

lldurdr ooEn i!!G aPl3eni3!

Dssn kb r'rn$j* Lshinyrndk

Liht (,,P1 ' aF!tu 'e6e +' d


d{'gv\Uior<!q!bF<huLslP he siric n4Fq4.
$dssks wdib bedd did,nnjr d

rtddqr bt tudhur rh EhG hddd+i ne d4i.

boigllsg,4iolr&nmsyBui

Lhy{g&{(d!$b'Aku;FikhqdMgNnd4

Ab9b'3t'FhGi$&dJwFnjfo4lti'sofiPFi

dhdeh ar d**th,: YhF aEdk bddr di rd l'dd64dh!4*lhufuigidhi*4osiFoj


h!!bs
Td{Lbqedrdl
FidGhNnridr(TkBnddTBFd
b4o Mrnas rr. F, 4dh3

k6deoFngba!hgi.Ihgaue

nqndr L4so d4Fn

snddinnn 0 yos q!b1$i.m mrLih* maa d<piD.

16 0abi eDsr r'a dirsjur or<


sua fa( ot,tr,4, rog b6& rs
hbos uos lls b6rFiN kq&h

Jlhni. rcbpr yary n<nbnry! mnjd hx b41


ldrr bina y!4iqF ddro, dd

{ ru moi,d hr

No rosryisvs
sd rns. at @-nndu

{Kd<.adsfidldLhdrldiedhryJJF|u

Prd. btrsi Njqh bch ^ssoi re6

heorukFE4aikcP''l3FE.a

/oar,r-s /rrdJ &a aid D.em hs

J,r D&sor khnkloMi Frlk

'/,s,or. b4hr),n JlDdh kEun


m.i8dzkr lnrln .0i3 r4r, (nd

cDkbArudspJhsdAtr&P

rc/m sqbiiq .k /,4u pni nolur rr

kek!s&. slo p,alA ;'

ruDNilbagjsubhot[a{!.
. r,LFs & $uju
sir&lh rl@d t $&
, r&k noiqa*r
{cdrernklmr{ ,,kr) re!Eet, ^1\

dnln j !r hdue k.d!a oihs ii,, n


nijr, dla sdoDei y.nu kun
rysiryk eilkr dla wqdr tu AFyDgkihmll$dkssebseajn'l/{&n4'g,l

tu rbk cE rjiuh Lcnr+ai k


rnsn154 4r ddxh

$m' Njum P*rs Fnu ,kP


{' &d D.trdhi Ah aeh d'g
!spi.!*i,F

rndn d, Jrrm ra! r+aD!

rnhd k.6 rr{h lru phsd ad4i!i. ^iirar!,d.

@ic !4 i,d!.-'r.tii3Fi u,h

anrD Mduni x{ol

T.Ell@ie*ur+hF
hr i. k4!dd rtu! h!+N'!q ,. kdFhd e! F4e
!*i&Fhh r*@rd urorudr.'id*hd;dr.d4bl

h&d. <b{j ok4 dh,. kirulsd.F rdptr .dry


nja Blsb!fi d
rdpr Ftuh, dui hdidi Fkeq.Ldh k* y,q r!
rd iur. kdFurui hd.b jlF ri* ho;d\ ^F bdt dosk{ko D, h{ ilnum r, ruri ndlrj* k.rja

ry hdFljd. ed <$D dqo <Fhi dd' r.


hd!,rir&j!m$bi n*,ana4hi
u,or htu,i,!rui &4i F!,r!, h,$ eiF ru,t

d h+Lh. Di ELr 15 dh!, hdrir dkq pdo4 do6r

iq ddr jid. hei trrblihid, ed$d dhli...54F1 nojid $ra sr


einqdrcrEus
msutu P.hlarum

uBru mdlnskit di drhn Nhn Le4 dgmhgkiisgB

. 4d 6{a9n kbdq, prkmiiF. DB hdy.n!

dun mhj,diPdlim kFFio io rhL6 Fig rnr

ir t rrlj PdjuhFo
r!Fr! deh ekdr E! hN cqrhd di dFiuoebr dur
rdLdr, eirreiiid

({o lltrD!n<.bsibq$8[F!d'<rLbr;yD8
d P.4udFn meeclrkai k.endh di k.jujur

fu&baAiBF4r+tuiillh.!sjL.dddlbiidi

hany, noP bdk nhjid,

&iro du k.jujlatr &n d,Eh'ny1 juF sbp bru PdllFF@tqF,Ldi[hld!'Jrqdl9dmqrBi


h Pui lu4 ddjrd

s( d*arr ,4dGL hr iuF h.4djEtEd khrhrsi

jidL . . sao{&rrtdds pdidl. AF opq, o&d{ yugdebutgbgi,q,4b(Mh6tr{

]iq kddyr tuor,!pdddorb6e rd! iidiFiqnei.


! s;4r ekpoE^ hrar sqdd d, Jakrq.
rLisiur w3ri6 L{juq noqj! ekuLnei yug !M! bukosja cdikoraorkab{@6P

b,n ,.nrd Fo44 dq ktsbdqqD


1rb' 11e23), Ll.t xq4 'q iA \\929), DBdt Pqdiq
(1er4),rryl (1ert Drndtq^rqr! ^1bb2lre$\ dt
.,r& {td (re4r).^ylhDyasocrs
k<g,l,nircli8i\$.HokGnGrto ' lorchtld socry

t&g dtuijukbn d.nsi mscgMrik

i',nq ddln lrjcrilMyl n{<|!okup rcdff sok

h (d[r{, st 4&4
s.bq,l rcbqd srdrh yangbEs b4j keodah cina

@k LLP (@d!. yss &i rcjasz

flI

rk{oeLNtrd*l
rtd $Peri 4P P,
12Le'qydvrdFhh1nhd64brcbv!'b|og4biil
hrar 54dd d, Jak@.
no!j! sklLnen y4s eM! bkto $ja Edikar so! krh rcbp jlF lonsFNris

sc HoL cic noFj* dq4m or k tain rjtnu Roh,, rq Pn9bilo.p4


tobd (1e23), ub rq4t ,l,'i{ t1e2e), Dj4d, Pqdnq
( t e r 4 )L, € l [ ( 1 e r 5 )
G'dL (td oe4r). ^yrhDyr seBrs
k!sd.0ircLig]\$.|bkcnGdo r bohh ndi itocns

kmu4r n6jdr

\3nun dlriE kli.rjlinyl n{<!lorup cdEli uiok

DodthaFsiigb.qldio|nryn
oqck3ruqkindn.h

h (nky{) $ epi
s.bo,l rcbud srdd yary sss blst keoruNh cina

uk LhP (@d!. wes &ri L.jalhz


n$ei3d &a d sMA Kareu\ Jak

!&k b,ny,k jun ihryr $hp Ly16r! soRry rorje


Irt

Lho6aFrysBlbcndbgilh
jr $Psri t', F,
ndsrur sro i@be iqrr

et hddd4 k hlb did bdh&Fi eiPd h4 rir


Mhckii $!k dl hh!.4 uii'drirs h6Nn4&i

(ur dii pdmh n.nb4atry,

qdanFn) d0 dirq,nl

K6i'* GFdlr noiad

heq&4Igig]h
i4E. rh6drdgDorrnaE{i3
,3ndlgheedlF[d&rykm!'

. tutrqva i0 cljd

da nondi,ngsos
c.Ppr (cdlka Mlh{lvr sdi,rs),
di$}oLhn'1laginnusunLy{95 tuLan F!j.r4q rjd+rya. d.du. y4 kbk c,
ndr 3 ddnn6 no,sd' cqnin di dram nkaP6iduP(iBdl

Fiu nsjad sq4g rry c&h

oleh roas irri ldiobsi Jlr-ri

u&k buko 5rji crhd4 yo3 bq

mfieh'ughFnghD&D?

EslgttrddJu

mrk! snl.hF s@ 3F csu d


h$i b+n, ras cno ajl rhEn
P4rrtihan kuo Derkui d &Lm

rjrk r Mtrd 1166


Jrdr kjE rihd rd{r qdd anbuh bcflhio,h r
H& (:ie 5tak lnuc

r4i sya mlLiLlrnj!E! pixetr y

rirh,tj!o PjL,ro y{3 d&nukhr o

$ou lhlsndo$ yss nembrhA P


ndmgkslb!|,DFNhuboed

da&D,ayogBk biq Jjrjlr dn? \yz tLas litl'\n q"tj.danoyi


hDyaothfuskl@
hyadonjacsdild.ollh
*e ru jcrs aqu

du sdr ydd drd F<m4rda (khdls dlkdD


(k|I,lr{ ron$or uu

F'ydl.4obdFrPln*id(','di'dr4h|sdt

i.k+Lmn ha6ts

s k!k!d@ (dd!h
ifuI4D'*dosh

P.fuD'"'Fl$il!h!9^Pnt9I
mqrr ddrk peiirh nhjadj $!o .i6? ./ftie,j unrk

ns{@ unbk Dosnbr j ! n{j8,riDG6n Poridrraun esE t


khsuiiuF htuk n.Njudko k!
qa din &nF jdo

sjd!dPnRr.sisrfruiriPnvnh!sn.

fuju ilism ^Pl

d.,4; (rnnt Pdo

tttjt@sn loEat ,\tu) t.Pqn6a).lms diprchrndl


sdE .dd.n idd. hdM6! !6j!d (l
kuedEngj:Ihrct1953dos
d{jii duD FiFML orra\. hr*d <Lr*ryr ho}d

oryinjei vaq b{da d bl{d MHa

r6urrLf$ '16. irin, ( o). n3a

j<4@s qFrs6, drrD sren co


,riiai y4s !G.6r j"F fd+s8P
J!r{o Dr Jr!{a adr 5.6. r/ri.e sh6 *f b!8tu

co 5. sot HoL .i! sFk irun 1q6


lbagn Mra. ,i ,r/.
e.d {*$ h.i} ir sdiyr khj! hai+B' dd hD
kh <d4 hrr! khpdi dr bdrsdi hdor @iddi

ah kr*i 'iir hi,i <r'<i hi jlehses@ kemoPuar tui.thd

^h dh hodior priiffi,jh sdiodo h$vr ldr rtrr

De rb thrryr ,ttuo

drumBhmyreFdurya$nd!''y
rd&, (Portrik)kqa !d ,4rr,/

pdDsiDq (Pqlirir) hr d 6 jlF hoiPod rcDN rbr

rtu drbli h ni@ dihrssi.r


a$mhn rcnjlh ei

Jad' drlamrkdunn aturirryss kiB au(n' &bc

'tu ds DoFig'jikhndFikh(q ql!!d.Nhie.


Erjun kc uFPu,

'
k4id0Pan fh{L 6{L (di hJoi4ii)
Ddu &nF $en lrihro* jusr

{Pt,tloFD nor
(ddwonq@|13]kGh6
Esi Jluni turn re66

H,46 Bisi $ !i!ni , ro &ieo jld

t!* <idu ra{ fliir !b i sj. Piqd P


(AMr (K4ruxi arsj Mdr

ju'rss {^Mr kmiyr.,dNLdnrnda

anPu naijovab tu.


leda!4x $jx Kdjka di ns!*
hhqD 1e6? dlr Ldlnrc 'cnrarytrk
$!r ,i, ,ronrr{p moirdj kcNu Fn{d3 d6o da j€Ldo rc ?i3ko

r.b4ii Gi rDhP,ldihph K^n, dds hrq jlF

hrrsd )iryi.$ DL kB hi <&q h.^jrkh pQbr*h,


res udakmoaik y$gkrjsyi hM
rtr{ n.Fr ll<DLkatr d'x kcdbrin{nat i46\itd
FsikldLoiFqnuiLlhilhg.F4kP{c{n!

d{ h.tr4 skhh n m{D! r br* kF r. ud$!5d*!


uqo,oLr sqil .

d $qrjrod.o Fl|g
ko {6 dn'trF rlfg ' ih ,'jjarNi
rnunm pdrnr

|9 @e !d!n wF srn D&r.Li kh.r. rdF rtiit


nq,,rii tqtr G5mu! ih f

,rsm Bsiar hrur n4i!ra5k4 F.


sud{! kiiduDso\ I iir $( Hor..j; Dorr ^id r{.ei e.6oaLs h.,ndj 3ryr akto
orj6 moj,r !r

'arn{,s
Fllg $thI di' 4 e

!K3(kDb3s, Po.

r, $dnddo,p.i..hL 4

dh0EdJd&lelh4illdFl

!.o.Lrn E Jjliur; ix4r


r(qPi $q{ riot6 nr, FrFsuhu

d,vdiri dlh rjuq rN Jli da r0

Ai! <dju &iFd rei. hd*i drd<i.ihsn.pobL

|d!!y4!€iad]r',.

rts& eblrrimo! dr b+iu biF


hdoian.Drka3nsFpLId&g!ro
,.r r6ru eia $< ,br cG rko L
!i$Lu lrel, trhins

Ionlnokbobuko

di]unPnoyapd!dldrLlogdikiiP!
p4ghnnnd,n$brginyl,'Di.b.
knl BF drrn dnbF (ns no
atu h{rdlt rtL.reL rhjlFhd!
&'{ hds d6 rd eF!&Et$ K+nhini bo6. eaku

n4ghlbLkn'D3hn
Djrd.etli.lipk$dnih,tuBd4.rtntd,

r44' ilid*iF rtu Fru hdd4rhu kdsl$ T4


&ddh h4j$ <hdd k!r ci. &.r Fddtr-i bq!-
j!ndry,

n4uj! Purtir r.Brui8s eriDo!

j.nb,6 '0r 6'0rt yos odgh

*htatrchi.,ahr
Fodngblgjoya'rcaPhI]Fqau

mm)tb!rusdiPdam'&l$3iF*o|qinNlt6,Ftr8,

m€nbriFrr iemb3ci doskonuEr

Pcnddiorpd&ribn htil ylq iu


Nhh kic n.hlks $<rjNmoro

du qhr nu^skin 6sndi $sq! ugg4rcd,ahtuh@ntoh6aFk

ejrr md sner nda kr*a &snu lmFr Er6


r nosd*e rrjr

bihiqL c;Edirn

dJin!dg|.F..d!ljD{[.u.P.FlolGry.dlr.
d <tu! &4e Fljlila hD
M<.uhFo<g&hi}*'gsh{.eold|jdodd'
xsudB^ kob unurz n*ii nnji8kr n4ndr
qnsri
hnrLml dh $ndniFF nol.dr

;e.|.; a, rd- "bFr


iub KrdL Nrmui podqtu 'd

ei 6tr kdb 'tu '_,"tnb


."k"fi*4n..Fd'!".+"bF
ydt ndiij.m ho krh nu d{ida
aciy!dgldqisklshPlligiEd
h4ru ,i!Rh (.bihL.L,h

;;6k.^"i*-&,1-
uor koP nojldr

'E.dllduPyfleFNhlfu,i

Phjunrr0 hksrii

Mqcb diFuj!Pq!, dtdun dij.h. s eqi jujdr dd elrpdrdlE 34 ,oi d. 4,, ibr pi.
s nsdr d< bd@,F hF ddhdt;r4P hd.{1
b{,Tap'H4rdaPuUinFyots[gi
TGpinlunjnitid'kbigsh3bi$!

dd4 oNq ouq hd+si vndd$ dirtnuhya kcsr- r{,u$hrddLrsrour*oydrhdeit

hipun bulo qF dt ddo hdlp plhd,nra Ehp,juF

difLrpd'b' DE ans{ ed{ hhq q4h.FFy!,TscgJd!D!*m

d!t03 n4indP. uook modidin

pojio yrryriberikm k.p,daiF. eidil){ b3hwa.

Jsdqj ken.rhn, /r ,iJ r'/ rerr ^hm skdnis Jx


tr dB iuF dnolrr.

ruFlyiiqunovhrfiskqtrhingliy

hlny[dI'Fn3k{etrylkoa@

...*!iDdioidd$ihu.hoth.
bcbd db k4{4m orrd d jus, dd4k PdBh dijdIko brsrnoa e
Jak,nFns bkksd

niy!.mungkin$n.

.b<sidnuddnyi,
hL lF sj! '6s hq disnghhF
mdsr rcqPjo&r+ne!&^ bmois 'Gqq
!6 j.heLdbr y4s d& dr .hsndF ako kc' r+

ryt ur du a. yds @i.dt dosd i6 ryr <rdd 'yr


e &hs hnun! ulhrdji4 4 r!{d, hu4ild ph Pdd
p rq rju. svrilerdyr Fnsr qsr ddu hF.F&

diidi!hgiine

;r ;.-.. -,r.,.i'.k*.-. inghDoglDg'rPayegth6dikakT

b nsih r,€dqnjur$oPi disgar 'o


nuju FNry $n@- D&D qPr y{
cu nr di lrs

rdd brDyaFdid yns d'uick3pld ubns Frjg

Ersb noscia, f.Enory@ ds

(o' jlrnh {r 4e4oyr Di!' trbt Kdr huhi btll


dde kq&4 knq. kodq er
nFmuk du Ld mdulu jrqp Merih

FoF di &br Pqsnlsd jk ydr &hn dqi Fnqd qr Lo Eq Erjunk


junq Nuq rdm pn M6i di6d<4 dantsksmpd
jdh !cj"04. !ki3i id b.il sd r
Mai!nbdrhh{iPolnoodoPdr@g!laD$em.

Lpako lrkad! n. iy, 3i.3n d$ &.&syt ndcdb


p.dr nigc,r 16 Ds.mu r%e kdrm crj.bk kc dd4
s]dsqdggdMyl|x$rg]
(g!qosIDor

Bh'r Ei.blr sG Ler{m iN. Abiny. pt& Bggd 2

duk q!nF{ *q! bdosijeuhh


benu DrGh Khss rbukd4 jlkn
tPognskuAdo'
tuv miri! auRr dir{br4kan k J*
d hqin! iuF. sc
rloPi Jlk{b n4idi rqo yaq r

udulLnikhg]n43ubu*o
p{sanyr dr tskubr!tr Jlkrt! rcBpi nrnbrur Erzmrr

@h,a.h.H*ja

DiEo.Jc4*Flki

kdi ddrorliut rq htuLhoydpdbkir-b,rk


e$ rs! rni!tsFDq ts dhi h.iu6 bdP k@4 (iB)

'hg!h*'jiRj],+,m{<dd

hr{o, d,niis,**
No! r * ,N ed ,, ir.,*,9

6r Didd dlt ro4 o/ r.


Di, 'idlk sn n@doi nisi nn
mboqkuft}Aa d,bu! &ngo P{ri !id* mddGjrb
q P.n.i4 Alsn (MNAu,
Pr&
5qa d4uyrg b.dd *&!ioayn

ruhbunircnbkzdd'hh]4ic
qituaznungh
Ldsrod*a&ydsllbi|dleidd

bD smasar hi $d!i mond zd

rad 5uPd akiir

P'd!blgd2,Aguns
pdlpqghlrfB ahu rede.$i* 6

Fbl8ddPik'ni
HdP n4sn rid.r &n qdk Fhd hojdi ao
ag psri dli qjury
iJellismdFbilbutFibadinyi'D
en yus ed.h iadj
cj,k awrnyl D,k! ridw y4g sr.r
P34 ymg ek Pqoln diogriifr$ja

Lodk puj, pujja y4g di! $ndri $


n{FG ooird {bud
,4i?yi]',lyngnsr&!k(
eiimF kqGu nu juB nrh b

d rnxkin jauh kib

ks b€$, PUL FF PujLmk'a Edl

kagunt,dPqa dd,riPuj'. cbP &LE

juF uak dn saPko kcPadi

rjuERks enrrutrva

&'Mr$gkdlMo!c!dcd!qs.n!E..bMe
klD msjempi ndr

hsi bssisd. Hok cn, b,hkanieB


tdini lou kdlhnliiyiJlktu. sla

bu6.gPddhJl|k4'f''i'P'!iii&,x4'o{pi

ry1 nojari P.ishur dsE ninPi id

'lq nq&1 cw
n&khw!r i!ft hii

q jusr idt ek

ndNduPsqkgl ig'D!dMD
,!P1 $jr yog &mqGrjd

d4 Fn.'oj,iFo FE'riF{ik c+

l'll?z.uy4g$ap
$4 bh n4Fjuru jrvlh kea
kBdi'trrts'jddq's&Lotki{dqh|'ao'
noni l J.nis i id

E4dmjlBi Msslb disnrd E,

Ma6a Kecil

qrs ktPL, tu {dur & Pdilia

kdeiloi, pqmrinr) Ddd hdFy


|;g|Ji\ltibld|i

tet4,4' phd re ikr hnbrnstn


PlEba69nfrlal'b'brylqc|q3

abuhhMlb9!q

rt" 5':k db6 au b4t 7

osi r Fdi tingsar5.


rF h !sg{ bhu 3i}'. &blbnr drj
tlod 5irio4cr. r4! eyilg k. srtj,. !2n hieu bEr
sj.k3qsk. rldhya rkq rkm Dcnbu
ut{ !h dhurM, ah d Porr i cueo. 5 $j,k d,prr kuips m0 FEo ajak zqd' D
oBk k{oa *u qk da DrPnri,]3d

Lbr. BqlF epi'F rd pad si rruo aok oiiu) &q3 S.le,12 Nopenb€r195?
du hDP 4i Peq,4 Rund

' EngHrery.Johny,

yi. ehh Q) ,ku


rans Jane. rcdru

Hu kmi s@F ju !ej..mk

Mi4ggu, 10 Nopmbd 195?


Kmis, 12 DeseDbd1957
nrdhHinPdhwa''uPibagik!q|tlPlPgPg'
sudd rbdo akuBk n.rdr lusrakuasakpsi..rh;

(un. Jrdi ldl Pclsdananb{u


- bd;, h'-' D^ k"-*. lk'
Fsn.). tdd ylns mddiika^ r.j.

k. c{qa' nF[ ada rcqr,' dm si Tj i jldirsrn Pftr!.


u*r bukuN.st. kkrd{ $d$ n$
i*i) Jusarh dko 06g ta

!rid, lku. rj.ry rq rjor B!os. Johiy pfib Eis

Johiy p. rupatryaFisn. Db DIDFS( hibnh'bk!r.

Dh nru @bel do tr@ BssulL{n$ NsrkrP}aPa Jd'


Etr4d. hru sir tu e!&s di! 6i

k4diln P.dr tts cuti riJnsku4. t.hu nsii.mlj!sj!.

v*dia q nond' berttk+dd senindi dj.isin nlin <b, Pnio d

jlk rb5 D!vr. bh kr EIIorimrlh &qu dia L.mb.ri ndiad


'MaE n3ono4 ql
aku bc+rktr ia kc +5 hseos hPi
ME. cui bdhalms,n aku.bu! dcn@ i Joh^t Ptb rcr
qns bud {ru ld*Dya i klnn. ni!. sdhlhyr rku crus re runah
rc! (oo{Foy, oggakEdcos{ r4 ^ku ke Msiun.
LLh{ri{ bus upi B{ lda r. r!i*!t I Jinuri
re53 rku mo noiroD s,nr Jom. I
1 anssn t Jlnudi

ik.ku rerr@iuF.

eklBisbids]h'xen{ina|ulihi[oikyogs|nFlk
b.rd4og ko@. Akufd boq Fj snPr 6 hnuu. rasr zr *u P4
nr akq Fqsik Gokobulul cuiui
d6s krcr 5i Lqsri{ idi b,ir $
rdu ri Johnysqku zddah,urry

Lh fdl k,ssd 15 Jaud

(, rkon Pa& Eqsr r1 Ja^un si Djip Gym) b!ru


HrNns D.gos lllerr e ! JohDrt

diu' &ane dok sei. by Njoq s


N.gqjrriadlo,$ anss Hoksanngc* b.rfl rsnkdoiJed[.
s.k.i4 lkun{ bur eFri4* p!rchrs (vdapu
akuEk '$u oaGoDrado qniik).

M.$6n Jisr ds

. 3i Hok rjEi. s.hib


nF 5i ADiuk.MsF){k ooiioi. k sdskooEL.Robby

nin4srjurd hund r.b ii8! &nF nrm&kdd.Jrd


dmahrya Ndd rjc4t3rq Nr
rilaD'bbihbl[lj{ig*eru

k,Erih{. K{J i RrN () 'ocns B

kngIh akais ristr dironjrkrmj* orlh Fn


sn !v@ar (nodd btrl]ild).
q qb4l4 rci,lis rrry.@ Dnncrr dm 6d cii.
Rom4ds c) aku Fd DFi mcnbua
ikubil&8o|ada"hloglddlsiI

nFr rrqg G!d*,i) ft.s s{di. KE (drD bra. hdoBii)." K.nudu

Y1. klnn 6hu ya4Lr.Josa k. d!

ah rjin nn Dr

'TrP, coPylgh.. Dlnur p


PiiD n.nps. s' rjoc Bcns&prd J,4o

llu ihr p.3jioi hya, abrh h.* krr{ sjr, aku


"p!

sowr Juci ddam

larrn Rur APh dio[nya rdrur.J!


idf lsu p5 ntr. (iru o8k!!u dibio (nodd slo

(qjoLko. $b.ru]

oF $j! ,ria rqF

glou,y4Bk6ifkr]tikuol.kn Ljlhr dhg ,riFr


rul, serlrlh ddlPln FaiFh (hna

^'j6r rh.i (lmE


JD at 1,! f€brod 1953 sjansnrln t!6i Gostod dehr rc

sek{rq Juna! Ihn &*. lme$l rrlrdutrD{u


TrPibqiluEkaPaaPr

qr [[r od& nGdda qno). si


sok s{ r) k,&h 't! $(!sh. ,)

bok. si jobi bjm. sr Bo$ sionsh


rursos* ruLs sj 1)!n H${ btu &orrrBi Ho! rjuj
'kuh!s'McnmsdilsF6ogj crbh ! L@q sr!). si no| s4 aL

oxD. hrika iln Gnrhr ,$t' I


1)i! lk( p4' kc msNnrolo buru
3)iidi sosir sersr. kdq (n!nu( kdtah tds

E.nakn!i&, ,i,
*u Fn &miris. &rrBry sdri h
s! s!: ^h nuri
c!m yus bukoburD GamrsiruLc
bixns oDo Nr !datkly,!inanko (i
nos.tu rPr rir$6r n!.rd, ariuE5
olr L'es r@ti ! EL,ic&ocdaong

hd (uaPu Lnt. Dhb(k!b ad! c


D{s cioa mtrry (,nnd Johq). petajlrD 6sq. hri
,h mcnFhjar kbh

nsukLeoDja4

esa'odr b* hnt Puhn! jrn seni.,24Mdet 1953

trd,h. HliiJ!nir3i sjrjin rbk k'qk Jlpr Fhluo. rhoium rlku.ncnyu


Kodok nqek k{qo! b{n bEdr (solglbrsisko ibuL
iiki Dr. r!dnde.
{,hi rersdi *jr di kcrs. D& r. m{llrirrakokkkhri
jq,rqh (e!fi^ rkukanun Fi,.c1

sjiig nu h!rusm,'i kc i&Er rns


kLlhRiru eknn! Fudu Eqrr kroa dudur di

dudukens s rjo. oos. Aku $d

dijrdiNutrbrq8. Ldu s
skn.(.ndo yrs Djoi 4Fr. bqr Arjlbar
.ck niiEns. susF ru k. rji s{br krmi urosin ki.nh
r1d 5il<mrc d{u3 dr okur. Bd
xrru. h@ r jir,i sj!. D4d P!rchP
ka4k ri h&F brhrgD! r4!
rnk s*o h!d, hru Pu*"ur.sud or teDF
Bagim m

Di Ambang R€naja

I(mn, 10 D€Pnbcr 1S69

driFn eqdis (6!ru P![s!DE) y

Nrenooor r Jcsrc no,nsft,!ifle Eh4sn.Mdrm_

rB *u d,arko! nrjc LB (di, $drh jaqD, Jln ldar


Ioyllkudr@8k!lkohnd[qij4d'
D{ hhu m.lihlr rjira FD*n

nFou. aeG, h@ y$g n$j!,ri


al. sPs tmma
Pqda+eabr rhsi, rJt . (iblah y
b Adht Rthdjr

M.i.k ldd FjueBPcjlos

Lih* kPos kdqh juF okh


zoii rcns'il) $jroh

n{ukran di(mPri

b.bn d4,r dinw$iyr r il3i hm

'd!. Kq D.huji

Sobhr, 12 OeDber 195s

brikdlinky{blkob{[.nbdi's
i.]rlE.dn}bobokkoi!|q{'

kajn mliu, scrcDbohtr


oju$ Pdhvno $bndny.

u( n{s$Dq? lad, !p6ri

r ak Nr dtnhsr,4

rurqman mrr ees dni dui. ra5nr. loar rnd


,hrili Grh Jijsb{u.
&igr F,hsuqs Lchnii, lldi
ro $hh. r4r bo &P' nhrjlu 5

dcngo Gnolrlrn:E Jad,

rrq noKN h.ri pq-

uitjlgid;ink$aLni.Era6baru

$Ds.j!vd kdd4
A r u i r d r i B r o F o q o , o u D s o D . D t rF n d b i h 4
tauh .hk re4ar
sa.donfid&P{cn& Rqd%kb htuk nstqed bo,i(s

1oi4 yms Fdr.

4edA4tkfub.r@bgklo
tak! y^4. hi< Penqy Patu bq, n@t)

Dd ybkb j,hr b,Dtu dkvb

R-cdq d\prsd4sDp (bqj.;, Pdd)

a6y4k'M' r$tddkd ,qiu*

fuIkdlhayh]'a,*budoi|ld
D, anbirt Rdbja
gPthdgsnylgl4iho.k-

Passpu!m'nmPIT<iPibiu|nrchhJil.ba|

!ot r,,ihtbq'n! bdolt t tuyret 4p bu r!.nf

;.-ru ftruhb !

E]9tiDJJhhjD'lu|ilLihsPqt
Ktr. !b[oojunPrL r Jranrri

url) ,t!!su ps*.


b&LiPn{diq? iugr $s FJr6 b *un kliqhe l4iro! uijun

'F +b; r,";;

o v4 k6Lhtrrr) r0 oiu{r{L!

Drm P.ijoierim irru

suk{ro, hK.siit; lr,po&ohF

{o lhun jula Mr uol nqd4N

iF {u srl nrra.h jlF khLisi

i&9, P.6ruan hrq$ J iN*du

{d uju$ h (]!hs rhb cryi


sPsb id. J! drhEd d6 B
r.fln&kan (r()

Pdg ^P&h hdonoa sh{ JcP,n


6uTlPi.lu|1i6bcea'Trcngkoka
Mdcbu! L.budiyun rndia (Bu
dM), Monsd. Ds drP{ P!t! m€ns

*o moFvd snEryl Bd. *u j

Kft dulu k,iuss qn,!k klmsdckuD eo p{$ud{r


@desne r6isi jaMbin

JcPmc. Jrr slr1uns {kbmPok L

ri tur du b$q P.{irhn sFld


nkaE4 iku ris$ D.Ddcnsrlatrns,ki.pans Btrr 3jl*Idrm\iade
d! kPre8. !!'riyi
' &rPrh nsrk l.

i kl,qJa?ln kP!i3
Aku ako (nen rebihhoysk6ok (d{ hunskjr)
*5 p.bF! buklrya' (n*$dir bdw mungh mftr
rru nltrgsas buh !Fd). hu a

dsP(I|l$Eds- qn nt!. J!dikald dia mru rulir, d


bqiE $j!. ^& yMs ossEds hd
rc Lhn Bhi ft orer suidi du P

orahn. D4 P* ri6 rDbd. r4! P{ !j6 nosqck aks.

tid'k behja, kjlBh Lc. Pldd, $r{

m kjnh. utrdoy, ndih{ blku Frnmd4 (rcbd r


sjl i 6k d! *u Pes.*r+trid
koh-bk.h rjlnh. h

keivd*i.h6kPqmhnqghryli
!. alP€'sruh oLh D6a (Y&e).
ilsdryrsFBh er'D 15 d&uji"ut,keb Esihs-

^h dln e! ljas n.Des Fod ri!(rer5Mpd!

'47\hhnPqi|4@Lbislog]s.tjbk@hg!!€i

Pa&Pak||lA'Duda@bqm<nbo

d4 noFFk feg!' dri kj{$. h


bo&bn (,Eu k63h
sq4u @). riPi bE s!i! yrns li
nr ndd {q $dd jDr r* mN de DFnaDya'AkuFdt&aiklgknrn

hk{ (s.j!k k,p3n

d.h kh sma dsssr ke6udlyad).


akhniaj! PlBdlbu knin,i rqan

Ke ncndqaq mhluk y,isqtu ril


ncussJk3i b.idrh.ods hday& hdiErskh (cbu,ra

tu MickkD $h. Kr& 1do dr


,i oja Fryod*u.

nh &n tue.hrcldLNhn4jd

dr &| hjiq mFs


!t.Nq td ndu dm inskr, jldi f@) k4ik, nsek. Pindd k. n&

Lhh bi sri4 noFilr bd\!

lru ri,obirj;P E64ains dL M

hL huilniqn. Y! r6Dy,
kui.rskii $N6,ku Padl 6uLmiula
bL6 sMA !d sja r!sr. $mr k!

l!utnolhldlP]k.

th!, {.4u udrald a kEb i,r 6tE|e,cd

Pnh Bn4d r0 rr J! rku re.jjp'io. D, !trdd

d s{,}h juc, sla (& nhn. Arq

d.ngrn a'.jiP.r. rirFqlP. 'Doo (


d4 nakJrkRrsLi) n M{,s lhlidi, si unons 7 HuDrr . D*&6F b'hsr hiushitud

hr. ADdin,Bi An'h. 6k H54


dir (bor kuclr
, Ja{! ({ shlu he
t.t !' b l!'prIt ^ 'h.lalq b t trqb." nycburJns) cu. enyr .tu rkrn

R4!ar id !'bigny, dhrrba nia, &i pik;$ Li. kdok Jo. Jo dar dn brtrgur wdub
Bu $n j , Ek,rd. nrh ed
ro Ju4 {u 6Qda
d, omlb \rko di Jrn ALrdds. Ak
Ah Fh. ' $n F.od(i'sr jlm kmt oE4 Fng
P u k do j . l r a r u r d s r & i d n a h o < N j u k d d d N rd b$ FcMg j.rji. Ah aFr kq
ko. a{11EBt rustrqLlgln LoPsru. P4i?rsi sku Prkr

1(orggd r3) sr Eq

k{os (r.is r* d+rki) din Bhi s. bnkn rrErny. yss Phj'os. 8!

T.or 3!r $ri d3trhuFnimF 3!e isslkid.cE


cnFn a^rbs cip!ru rku hrjurbi mnD nF s!_
^kq dio qa (,n srjs^ji&'69ie or { F6r
du Jrd hnsuig ke oy' n jan 7.m *u Mbi d
di lEioskoPlHePPyrbulh riro j!
(inkin6,x&Bngldhq'

anFheFy''insg']
soudahn" iku nodoi rredLru4 rbuah fiLn cn
nihjLL"(kdaubdlh dne!u l,!g'0)
hdqdd, kro rckohnF G,l(oio c

rd' L vds Pims

ju$n.neNhdi
oB4 jrPos rupai:r,n.msdrs bu

3h khn erDoo i i6k 59.

sn 6rcn{iq Jq.

fiLn rilcn JePFsJlPl, origurs


su !y! ju8, i rrs sy, !

SeorangAktivis

P4gununr ujh^ qdah sts,. Krml rni lsltAl (!


pdflh dlD() d!q$!
oKrp (Lds). Psrkdos(lalxisr,uu dnohl) do s.ianh
ouLu). Mu Pc4llomou dEdrkln
(irprlnbo.okobld Kd r bad dip \r ), uiok ndrdiap, rrur irm(a bebmbrii
Drmr Fqdrol ,u!r krdxpr ,rui i.iir n4s!
krdus mNrh dindh moiad
m4)! Drnlr "jL cL r n&L rii
"

riDF. !trdsF oioEqos ro,iuts!

oojadr &\se. D0,ril rtrru!eoD d


wittbtg:h&aPuPdh''Mqch d.n@ Fy' $s sM^ d J!k{B. D

'o cr?rc o,;.tq,. d,n okoh oko


. Atru b<rony1 an.
D!]ln p.+doNor *u mo&er kwu{aNo yos io8ldk{d Bo tsMA Budiodomot ,r4 nruk s4
n$Fd tu.$. kiri$1 ccisrd tiryL
d.isobior bih j,g!
sFdonsHok Ho (scj oshtn) E]rusFrePq.
sEru5rya.Jadrcum hr neouh; 3btntik".
y&s Kdddjtumnyl z.k. (z,ird Abidin)s.jinh dns
kir tr, Eqlq bkoh cMs lco&i Mdstrw! sdidtrl

MDs€n,10 D€mber 1961


4s riix. Kliud,vur
(hdrtah 'i4l!r n). Mry ruhi! da suh4o rku kin ^bihkh; i,rj hFk yus rcildi. rari q nis a

eu kdih h{a de
bolui! sdq, rs rg2i ljuie!) Purbkde dan hh.t,
lfl.nt ht BoDdtl waofl dap.brkhn ys(pd15u
FikD!. Anar soda kma^ qdakE LcEdiq) ble[ n
lj,l.8i'Aluhd

he Gnos botrh PDr


ff dd). Hnyi Dnisoa *d4c k

do tuDin.(n! nsas snik4n.kJ,k


F4b.Pu!o Ed.&P kdqro, ad

hEiku '0bh r.c$&q Eidlh. sr&!


,r;b .'"rnrh'. M.-,s hdp kp9 tri ridlk olk
\kwyi|icp@P]'9i.bo4htod'
*j!nh\qn dr,h dss Fq hrrus D

Du oDAu rrg 'dr aku d.b.r &nFrlii H*. $r


;^; ki. ",r,$ P..sh.*,"-s
k;Mh-) --r. -
"drd P'on"-"
udl{a "(e !J!Ld sfl!.oa rrkb@Fnq!{chk

ry*,hyNs&Frru jldikai Pe

Fuh tu &16 h' ini nnFPa !l

sabnr,16Desnber1961
Lq sn. rku bianF4$g rth. r

s*1dg dq nuhibn! noghoryd h{s Ndo du

6 Bqhhi!&i qF! q4 Lid* q.6Fiyi *i'Eh


BaF sha!, Jorn,dgbso ns mmr kotiran yan8
'ib 5cqtug yus fdslui hdr *Fd. EPdr c4-
P(bmr LdrJoa bdot br{! hh
0di r mr ri rui s. ftj ! Ms
bd q4rss mdd+urui rsdivt
N'r &P{ nolnnr dn brtuNr
Ecwr Erba ta rddd 7r' a; o/e /4r (buku hBns

sryl kB ejnr Nn ek &F! DoFvsry!

Mire!, 1? Denb€r 1961 nj1. oP diaros.riar4 Jln ireide ys

Dran d0h sr d'dq rctibJ@i llerdi!uoukhe

bmaDr!. Joanbn[36. Doz,,to[ 1e at l,!.ban,t


4@ bnp'u ord'b 'ePon d4t
,hE 1rekndu$s olcod tr b$q{\tb". Dznlrta

Dv! Bosi$yx Jdm sns{ sirp,dk,b


i'qiuiFiPuh 6erc'

Kenatto, a'D Fso haqIn. lih tr ldoshritr Eno qakn n<


K|b*qiladb'o'hfu|fua'

't
ru keh{su.Dle cprog @h Jqn Erraa / t r

sds!! n4ek Fcmbrci lbulul s,i''Jdr do Bo


r hFi
tiE bo d!nqda!!!&@,n{euriuhq
iru,i!kqh s,intJo$
jld luru kqlslr b{q blhrE di! nr//rqDtin
rckohrkoh JoD i.^Fn
krckanb*NrJoln
aP.Id sby&dro kuaiobytk. Dri J

nsrkt&ri F.'l4syl rqni! D6


Jan b'd!P ur!r Ji$im3ri

t,hdb€g]Ukc.

3 Dsend. J!d) J's


ojrd estrj Diln

h'dup i'i s',s{ rc$5 dm kjlm

rc6rd, kqhh. Do dnnlsb. ^l


lusr $b130ihmusn Joa, $is{lDpaor. h !$noe!

h P.nsc( kreoi n 1r!rh nuu


sarFr mcnor <kr, n.nu&a 4.fi !,/,i e'i Jatr
s,r, /@, llnc r,E bqes*i begir
a4q3*jiiih &nshsiDr. kdo
DdFicr G^ros Gi(i! ,ou4 bc*
iuDoed{[okmosihtiFr
sdi ho burtmrrhqa'sD!! @!
Ufi*,snoruaerugu'
r!P' reEq Pt)k4s!4 kq,. dlih.

bdkKea$5iol*]5'ir5!Id
Jo Ronon u'lakr"h

d&, Po,k,6 md6rcDrl AN


ri !&k. D4{ $ja qes Yuo, mcnhw &D ncn
qt r&m hLds d;h
pdobogkPlmikiG'pcnift$
e4ryklLr jas k6i6 &hm *b!b

dd (ridd h{s

^h b&u sF moFtrq*& *ekor hji4 koL !D3


qb$lr!.J!F dlhn
s tPdLnPumi Pe

48idql[k,siksd'.
lku d4s,i rnji4id. sdjrs rek
a (varo ldr m.D
<BdBdqidahnc

jdi P.iu6e krx.

.r hh uoNk Enlrsns msuh.h*uh Ftrjir!! Brd

Ko6dq ddo lbulul D,rr,r, s! /{rh.il,loan druduh anl ccql


tP(o, Komuru5rDogkorl.rhr hars

lct'ih$n{ Prc. D!. sq+!, dlu


4 r\ r,ahti,Dtt
ttPt6 .tu na b{t,t dhojjLd hbu m.
tkn. Lrl t ud'usr,!ltav h' nog i0 r(erioenli)

q,,t t4 .tt'r\ ot th iturtt


D. vb! b6 nd t6dd! l,rtb u bt).BPablgio!*$mPd
1 rEro. 8iF R4Dk Pqjanhan r5o
(k!4 rqain) ya4 dP{ai suPryl b
0dhd ((n(m drro aru ftsr tono. Jadipejljahm nu Ldu mulri

ab 6d n.iqbr,!h triuliry0. hd

t.iir !ti!r uiN nhorr trdi,. Dh do nkrir kcojao.renja4 jd r,ri p<ndru yaB
Lru kk rjipo nlhhdrh ,rlqai FqyururhF me
coky, cnin ahu e Fd Lb'n brcri!tr d&rptde ?-
iar !d1( fb&h (oeDuN R6rk o
bqhubureo 15 d6e mkoa d.n
s4* Rorggdqrrc h Fs nsycnos R6rr yaq (hu
ptr) odrk b(qi(rdi io8ri $mL.

ju de,,go a,uF morEns lrFoqkq Hr@b &n


s{u r.h{{e rlpi4i!ry1ir (srrQh) L,{dkd*i $.
rsgikuRl5i*bq]u9F'LbN!

moroiN jls Lbm ero &D rntah ,hi r.bihiulu dln

kMsEigh(mn4ikutiB.
fc*ohhryoNcj,Plh r=nr6 ^k
Fda hai ini.4o. Dr ${+o crah
lek hne Foljlhin rs uhui *b4c s.an s64u ,r( btaryt ol ' i@tbduk'
{basa p!,!ir tsuh h6Lh ndh rnfhuh rror. Dnjr

su4 Jq s4iP@ nlnFn*uhtryl


dl FNrdsljlE
Pc!,raL B&a $i! Nku.Lur!
ar ct)ontu\ na, h6 ei'tt .a-rl o/c41 hp, sq*rkNd dr njsai
cGq La,l- L.,ir brstu;kr,ot' 4i ktu rrlu bqdu o 6Dghe d44n rbigior, d& hi

yag EF,trd.iJdlm blh$ hg<ns (


LF[D) Dln alu dmbrhko nqFp,di0uassl Anre

BP4cb]drliEldDtd*qJ
pdosi yas e+qdn ju5EruhrBhuolynas..s(d6
klbsydyag!,'}e*ds<Fd*!sEru*d9fi.
dp&ruplnyl juF krE, kt du t,udsi jd@t 6 trF, noh msih iiflio! (

i lrsut hdrkd. Dddr' sptni Jusr. tuiv,jrni d.r 'drrin) Jrdi drlh
!rs( n$mjo' o{ rr M3y ( futdyeg4r!&a6uhd
sF huyl ajh), do dr Luru$nt $j
.r yog kurog ntuo, juEr.i Hualga yog cndu L5
ni D€dnFu kbB, agi yris 4P (br & kaya)sMsr bclP.ryd. b

ruick3h?Aku jucaddambd iDi ho


kcEDas& Ldrr{ (!&nr adr b4a), \kkd &r buku p! ip,t ol *nr

tu daP{ nis noF

5&u {dL bu!4o, glt !ede)


oq Juslos i,-!hqz oklig$Pr
dltrn hr Dren (bcLrbuku hllylkbr
ngldP|d!Pd*iI

/8r.izFr,;i nrkr rih huk'n lFn


8dol8o ysg,I,4. (nuDgb,u.)'

rn{a8s lrq sobois (kda |!ve k1


vro RPj r.hdlPkq r ddak $Eboq)
&Frdnddhn biu ah$din s
&k kF RPiLqNlnnD&r.
gi!ddlmk.birlisjanlqu
LhP,gihd|tfuFd6di;k!'Lqi

p6ris, d hapc h, Nnh& ak\ i&k ecqyr 3r;tr


$3N kcjujq@ d{i
T$&&n2]nhk,/jaz]'gl4l

rlb iru P@3r3 sqln}3dd!b hroD

(R{orik. nunlk!)

Dmd jlg3 E*rc.


zdd6 rb? ndr-, ol,odar' \, r.l

hga, Dddjr{rscison, mmc{, ,,.tbit9 mcroqry 5@a0? Jih_{u D{Fd


tb\ h o4, f4

!*ir *! hhF kjao6. iab! Fsiru *u. haki,t k


n*i^|o$14]ku'siaFyogbs
lduD r41 &Er4s (dua hfi y,ry tlto iku kcnb!' nujuk blhu Ed* snB bqia

bcobd J!8c rur lburddlm $1l i

qr ru i4!i pqa_ Daru q nrd${u k$drh b,tk! BcoF b.nt

&E rdu F'si b4tN fr

(![u llblu bdq 3h nencrfrrn*si Di)drd urur


sFak{ (dihJoDc

en hB hls nrdDrk cn eiqos

Rh rn&F n &Dr eq{ Ddj

cnq "m.ndut'ruDB Eoo G ncn314{ ka6kn sFr'In


P
hln k4'r an du Penddru! &!
!nqshriPLP.njoo rai dli Fr@syl Dh Pt,iloF
D kcn sia en F!
+ujirym*ahmi.
Ad! yansnoFlsk$ Gus! 'dor) r
kLa &n Np sha slr
yos bajueg Lqj sra h'duPd3i
P
mojxdi onrc k.)a d4 z) b€ds.n3. 6hp. a4xdi $*u

nF, 6r,./*0 rbd d!P!o


i'3 Fsonfg (b.srku ,$my. rrnris) yrns G4iopis
dn rrus t royise rskd!,
blhq t!4ghlsmoPuDA &,4

Dui! Rd* rdFj 'q{. ncDFryai rd4n dr,o

sFk rq+.ilrco Fs4o *ii

rmi,jus ahr *{

\za rPr,)i ?t@ .


Aku Plb sb@8 ,J€]
hsil d{' hubuqar prcduki (i! s

hblkdbpad!rlk ed GcornsM isrPKD.rqyrb &dnoldLeitu

ytkiD rr ss!E. Bq4 im *bd


rnikd lm{tdl .d!ur t/ cnros J
E?^ea \a !II4n3
k a i a nk u c 6 s ( n a b E a d l d , rr5

!@s Ahyakrn bariiih@snsndiP


foqr cku <,rary rc {rt.!s) orh ir, anpapcdd, u

L b+ie &5! do kulr, pqn3r 6!ja nskx y&s bsr


e! no bcB{ik,rihrs{i o'dny!. r
9diU6 tns pcrtiig) de rbr
nikidnya shil d*Fadr ua3. D{ d
kbh ru j (lkrcr P,rdosi'. sd$

Kd{n l Jdrjam 13 r5,riB1hnau. skhyr m4dr

rryiPrF (06.10)h nc'hftl@ Mc


nyr a Fdri m!rub. Aku kra jads .& uiiry eFc di
-vo, q. jqv d b'stu\dd

nP.rri juF P.rjrn4


nlu 7*c nqu zke (yrisbu
scdjamoko) n,k, $0{unya yq

Mirgs{, 12 agrshrs 1962 s.nin, 31 Desmb€r 1962

nm @.D p4i knrbdos enpt 14jamkami,r.ht

Er e, o/ rrr htrrk $kr, n@N

aFL Fryuju,rn iir'inihili,tu k y


FL6funly4gnro''bgifulaho
gng,t]nrcrqultuk'hlschq's hPiblgilu.d!j3i$loFEods^

'Yr kou rcbiikuiu dms mrd


$kmis riru di ssMD:: adl k'
sern s,j6. Edssjr hirih du
'LM! d b0 h( Ersjus, ecu d&r !d1k
bu&Fe'. Aru jda6 Pd1ory b

kchh4idiylh

b&h uju du hbday@. rru


D$6irin h*J hail

ok) Mlnag dslr ftahsrujumdc


ifuhKsmoFku
bdu pfdsN ong juF ud*srlh

kenrl. jue EP1 yog eu dn unshP

Jllli r,ubMya !a Pqsda(an yos r


uju [cP3di odkrlk

mkan nkye do 016 Gtus kryl b{u) mllri bc[ins

iuduhku,'con|sjqi5'''.'4I4Fo[u

rltlrB4 to hqu v:laupu ddeb ella sqjol) rc


hhk da er e,4r /44, yns ryaE add nrid isi

y!4 iBm. Khl rd $rd !.4r /d.


,8. s.r,, b.tuE odsk. M{ck (plnudqcnqda Jc.
no iii) Puiyl kbtuDo ursrbd

P€o'DPn FnrFq baji4xi. E?im N


6s 3rq junPri di PRRj.:3 b4,h $
dcm4uhiPogg]hnsoaigFnjk'.
(dd!! {s rcnaukl

jolg p&3 (oo eya !t!ju dosf dil, dia sogr

.M kerqo Pldr qku Jiq. sa,

bru jljur Dcis$ Doscar*4 P


rsri rdikir ykd lddnyl Bdu sFhr Rqd, su
ifrelekur brclr sqnrilr dD

!0pqiilk Js& seohhE ldrk b@ .sdl:lDgbi$


d!i!mbtikfuD.ogid4o6kdk0
h{k rku vss iads dialur,n iddd bdljar do

(,fu mJu{n s@d]linoko)


nng di Jrq. rtrLs
bqtindd dcni qgusirEb 5ddDy

,8. s.r,, b.tuE odsk. M(k (plnud4cnqda k.


na^ iii) Puiyl keuDo utror bd

P€o'nPn FnrFq baji4xn.E?im N

( r!! {s rcnauk)

.M kerqs Pldr qku Jiq. say

bru jljur D4c$ Doscod*4 P


rsri cdikir ykd lddnyl Bdu sFhr Rqd, su
ifrelekur brclr sqnrilr dD

!0pqiilk Jswn seohh E rdrk b@ .sdlyDgbi$

h{( rku vss iads dialukn iddd bdljar do

(,n! mJunn s@d]linoko)


nng di Jrq. rtrks
qo Gbjo, D-A. P.iun. solus rro yes E8d kava
ho, Kfjd d!tr nfskb
$4! hdo(ea bnuyms b<tuo (urcg6,

{pryrLdo/rd,8 bis n!k.

aEdlr[ s@dnmqko ri ru;

i!!,EaFn|9{shnglaog!hlg

bi crbri. sed,g gub@w yus d


ikny. dd bck,jr k{6 b4, rQbi

di deRhny, .s..8 jurt d& eik

omskn ea, /q@J b! d lnrlln @Pa kr!,ss?


3hsi|lrtr 5+cd !p! g!9,]koahun

id juF adirrh Fjarr


PadaD6aDi$l]'!nhsPadad]I
D'en{aFIFnl,oidion.tbuFhcLudsan.o

Pid'EL]I,R4nudFsBy4EfueLhFJs&h
*oons bi$ dijrj,as unsologb{+hn
msjrdi sr.od kbdrye. &rcm

,jono jus €hh urbnm &rm m


Pcmba4anf $i3r)
yds jus. DoQhpsFblsFrnor D4ksku4kqao.!gh{rP
ldrbrD (potu8
u), p.DrlidiklD ilmiqhsbrs,jrura
rh6ry, m<mbur krs dd+ nd,h{ pcEodo rcqo srq nk snu imrmosyt aiEE LF z

hil DianGNDa$hrjuoF ako

Ming$,24 Februd 1963

) Banduq kko nc

@koh tuh rbd,D, J4! dx sb{

l?1. k ksEnaunsk o4d4* Edios& Rp r J00,.Ei.

n4rjek b${a ia
runoighd'Ahb.
rrcF) jqe d*qr.ctukn.

dirorsk
i oleh J.l!_!_ Hrdto (h3dir!n(s Lni ch,rrur$1.
PcruI g$dN kaPtdtrly,
ay,nq\as cn,$E .D ,I4, (bdI p
tudja, sftudu, Jrhjr tu D. oa. s bMdro. JUF h bnnorr ErilDs fh

uqrP@sH) ncm'ib o ini juF dFb4

&rc e&e hh{a r bn| rdju

Krmo tid"k noju

suohryqbu|*Bg]Ru4e
seLieerDjum&

r{ciq rrgaon+& ru (d' ud Bijij,h. tui8r! rDqho, dFlsn

Mni bih rdad FDoq

{, d,rlh pe{uosu ,idlk bkh mqae Lnr\,(aFb+

kuli aqaB bnci Grdtr) dan brsln


d*rokin i?ie J4!^.

hcu ! bdenrci. (Bdra Btland.) Krqnku sukeno

dDg Na sMg,r nmj.ngk'bi da


paa'.Dn. rlr rbrn Ho[ (Dook)me

$P(8 kQkys0i (kani bhd!


iy$kan bihvl !r* da [lmryr s

.:^M(r tcekan afsk,strMudr (.i3kn hdqrtlhl sc

BlglhqrcBP$ocryhdnioo,lis'D
rF1 eo. bdkl

ny1qrrq MaDpd.Ja*rhory, sglr n.ujk.


o,s ndir{ ,n!d $hog shsai bdjuBi b€r!k!dd

h rdu nohjukF6oi d{ seh PE


hI, r/"ry, ds kuuPn Ptmb${ p
d Hqr PE5idq dhh jrlu knrena. hsrFa roos
Njore nsrnry Fr$do

turjidi eo! bru. s1Paj41 rn


b$ad and keKlr Jadi sulano
ku ok $fjury! aDqos Metr6 x
\vB ts-,P"i k! Dttks)" d01s'

ddd ruPun dirlFdi hjq8ja knlh Jaw! eEN is

oF4elu6(b!8ikuhftk.dsgn

IE,!sL!q'p'6lorFqEF[r'6FdF@6dd
hu,o sj,. 3daP1 ns@ya du luju rj! !q{,h (r4bpiyq
kdyq c@ky, s!{iojak &Ehr. B
plinlip P4ikn5 sudjonoblhH k

B4iLqsndn'Poft'lddahb[4

!& &p{ D4shhed di,i hci mirr rqlunlah.(3dqe


rlsi d.huru.D4 iikr

Jrh ktq DrDeift Fseo brhs ! eblury. [k


rlbih diriFdi ro6ry njr

lgikgFl6fu&'Aku
jlF mornmr pu.dr &n eiipor r.!a juju!. {.upi djam&o&lRosihdfumr'gokb
og hds , iPliqur

@ruilad ErhdlP ojuo iebrus d


sflao'MDg[hIndE43igb+

edh *u bk,d d4m kEN sE rdi. i! jus


bcfk.bPsdilqbahwrB[ginn€4

bd,j{. h.dnLss tu hinr.ii. *d!D $k a6u bdak oP'nsltr

do bFs d{, srcBsi 14 Lbih Ni jusco utrd idx}

y,is n$jdi cirL


Fp ns.b h GL..ie PsD rd
r.nudss. boliu4 *hiig h4k Dojdi p.ngl.u!.
sdi.l!ftbgnd.l@ldfudq,'ilry4A^IlP'@Ec
sjs. 'Mu$h r"ni

d6guogb!Idhh

h.ngbffiI<!a3{BlgcP.n
sddnmoro k{d ia du (d5 sto Catatan
Seorang Demonstran

Mdjelas TNen di Dui! MdEism


H{, h hu Junr qnssd TJuu{i re66. aku nb3di
r*ds s$E uBkiq jd {.ro d
jiPdu Ds. Nupho Nqosu@. (!

ksribi f34r b$ RP ,00 m6j,d


r.n! ruruF, jadj d*rd Edru

eln<n(aEi6gkeqlkL\u

{i K^MI (K€qA
Aksi rah*k{' hdon.nt
n rld ui$k hidup
qdrygihicir'D{

umknog'dku
s6nris.b4inE.lerd.j'nslotaD.lBud4liq'frc.

0.nghoh{ orog{ru8 Ep.n'


sqii,noko bEu i mu l@, !s Catatan
Seorang Demonstran

Hei.bri Mdjelms Tlubn di Duii Mrllsn


H{i & hd JuDr snss,r 7 J$ud re66.Akq tibi d
r*urd kk lnN|iB jm r.ro d

caiku h{F bs RP ,00 nojld


r kudF, nd dddd ciL|!
nogt,u,b 5ib.

si I@r ((6ros
arci Mah6sr hdoD.na).
h rd utrdk hde
s'ing8ilhgitDo

uNkoog'ihbi
FFF G{sN/PKr hdjadi srr
(nrn) F@Drsrk! ! uk n!re( {loudln biP! n.ircbur nua Loid Jumr PrF

drPsimndrdPr{dyhs s!.
H{i Rsbu &Bis ao@solkMih3j,ys drr hhks
d, j.l!tr krc; +t 1s lilu rh65 kltu aPr

D! (ndsrya odi) Lisuns.

.;d -"r .'-.., Jk--.r"" Jr". -1". J- r.."J

D' rcrldi k.rir! *u end dr4

neil m$idi D'@tr ea nhu ti.8 Liht Mcrsr

I'in Ji]ln bn riDgBdihdko{!!t


Grldi m*a lkf Eldi em' !s5@n4grd*s

ljdul sd.nuRrwdm8li

didiukM Mok mrmboikd kend.


4 bh Mn$ iib ftnik'andrilahsyddaiP.lggll
Ak! rihd !& ME{g. JIF,JE oqckl mcnyamb{kq

rnun dinlbi jlm $biraf

rd E3!h nsi6try3". $r@h

i. ^ku jusx berikir

&DF4]|crcFnBdndl'Diql

o'iP4' Plda ronb K!rua KAMI

Ddn. 'Gn.k6 jh
Fr]Ju|tex!dq[Erq.
$i3nh. Di c.duc ini Pdl duPuruh kPua5unyanhhi
bk rclnldlPJlPus b4ifth6iN&DdcwasdF!
k{r@ndrkn4digqndk<PJaye, n6Eb.ggjl,-DdrydlkD$

,iFnJtP!q. frGkr

ka! Jlwr d, blqd y&g Erju kr sE(NEc

hd+a.i sdejuor.
ku jtu pogawd rh, (R4in., okE. D,rM sdoyr uDok d$nbhkln poeruh\Aurioi
lrur&r
biEw) s!s.E rtrgbdos d.boB do krvD.kav{, (yag c^wi di

dFoiyr undk nodutu nrir4


hn &ri 6!rs1 RP 4 ndjod RP 60
seB kr[k ddu di j.roo mcB

ify! nse,. ^b &pn hcmhymglo 6chFj!j!r

^,n,u6tuatnnd

nootinyr. M.rki flmbbkn liu


du duduknudu di jlhn shinF '
n! rhn,ndjihn uas (J!,{risJ qaPi trrk
banl'dy4gd!tDg$lJa jadi k!rcn ufts!{ brjuiir!!" rqrpi riLl& a

dlEnFsmrdad'mcrcbLqug s6{uira j.tis, ;Lh neDLru,

8ihloggPu|uhribqh|Qohsi

Eljdi &! dok F4 uary rpdub ibu (iukrsbca pu' punyo Fb'Dssrauh!(

iirk ld! Jusr kdN

nq]nbryi.ABR' JUF d d6!.&e di nrro ddil dr

t&n !,wd-k.wht mrlljl hm m*i


oky{. Do r!pd! 6kyd *u hdi runjqkb b.hE
. i*aerthdak ABRI
bb h' qd A.h! . ka!a[&ngrimq'abk2n

krua (.mi sidu. Lru.ril* Bl F'cr krcn


mch{8 hflr dr3h8t Di dlk1r J,k{q.}p4r 3ku

hvai.kammtr. r4rPi d;jtu rcru


brhea P,& lkhtoya di JakdB .k hnedr b{rBkrol
'kq 5drd{
$n bk m{
jugaikur nujur. aqdlu . alhniya d

s8as. Di km tu Frdhn sd, hgi €nr43 !o{j


,ik bu[u n!hdi5$i, Fnudr mkd

&i.idb kMl jngs dmburd6t

srcDM adsic crjad ruaian..


4d. Dr $ijiPb. ^ku &@g aiu

Dd*j!!h&!6ds
ortrt just Eh Mhvr nd{Na

,36iEr' &! razs,.,., Di. rujuo


boFk. aru 4in 4rn3r*kw!''b
,be bPPl vbda I.u F\s

dd ndib{ks drn ddu plnuqu

1 $ruruh PerjuoFi
'ncEjai dinur.i d
tars. cdrcds
*u &nemu d4Fi rita Bin
eombtr 4//dfh
krdqd $bu!, Drftm Gk r,id,,. Dh b.sid sctql

c^Jr PEcAw^r.sroP rmoRT rsiRr do 16r y1


!3tkohei FBi k. uh soar hdoi4i! (s0. smbr
Pinj.m h.e btuk
"

AdrnoEddksngigoby.k' r4kr ! klna do Edudd ditd4

bij.mq'*hiigglD1hdls{g

buo+uo k.lus d{ nqbua Bn (bdrngkdi n*b E.ck! mci,unps nobr soros noEi (@i rje rn)
bi hpd). Yus dib.nk.n ;i ooejer subir nc
'MJ4hiiq ndjurDF dndngny..
kwFny. Dsjlws, Lnp{ sF." Do
nsiiddi|6FIdibnoiyDgDl
aper r&!jqr odii{ ksrru" f

dd *l.hi. Jldi ljq hoyl isobiq


nd.& bji s.dbs

eb.dPa nn, llliji snb< iq srl


a! (do h, bqd ekrt dt uqnk

noyoqi6Eg
n3.o! mo*okln Lcjuju*n d,i 6

sr! pe* nmndi oiJu. D.n hiy{g Er bor.ha4s,ri.


ds 8ru1 b<apa \u.iii iy1 P*iri,u Flg jujur. 8dri, Jopk Dupu.
Jd 17!0 sodi J{$s k. dFir Hs@i d.4' soo
k,. Di n4Fj*ku kc 4mah Jopn, jqF k1{E bkq,
Akr keiarBodi rj.L Rnui 1e6r.B

jqjuEn ia rru e'ss d{Eo. r

L**akaknyr jlF

6 ksi D.n8o JoPnjuF rru Pcoa


Jopierd,lrh rip. hin d.d B€li &lr bchsaprhd.(L

knPddlb$vlrhgd*tngi.P

juMsli. DL bsld noc+*u ddu tiu pdin6.De drln LchiduPnyiB !s* d4 rrji
ns,o JoPrckin !$tk$ &iyr Pen
driku. udla bt3i.
kq pojqoF rcbihFod4 &dF& Ead. De j,k rrd|l

arr{r &md. Bcli. Jopnda lk! 5! !n bnrk cF "MunsHn lib '.! P.m$ d65 p4' d

u k.juFhn dm ma

trtlrhyl$qqhjti*LRiPohh4fl
i Fc@yr noidr
jo tu bd{ nro
sdri jlsr rus a!k6 d.44 kcrd, Nini4.
Jshy,d6gkPktollojlodd Du Nrhs ru Pqi kc 4nd Jo

Pcrju{8u ndsbvr dlPit 5.Fs d

ny,. Ds ir h6y! &nFn $F. ropi! r rd sbd* nramr@L qr@shsikr

k{ibku). c4d. se

ry1 du &b4 dr aDd Hms hdjdng jo du b.rG

idd h{i Rlbu Ensil 12 J&usd A[u ddw docsr


k,rimenb.,ru Flu D Elj'di. rrnPr$
e du D snk qhun re6r rcqP, FG eu jnh pur6 km Lrd. D&
5i! aku dd* 6hq
Ab rod di kD+ir jenddr. 8.ru Pl

ia d.rd en (s
lgr4iPuk!|oelkubBn,PukulkE.gdo'
34 P"da M4lu r%r, hubsF Nh4 eD *! r.

ir (qqes de La *o n4ga6ko ro! ,//uar k


nbku) .rhnnyr GMNr hdd fttr

ssto pd cMNr Fbsr F6d k.irdha^ u,ri! dip.r

ot3a'r, il n${si5 h64a r,o. w

udi de *u. ej* id hubunF kd


U DI!i). SATU MEN.

LF'',{cft<iTololduNsobylk"t rndi imuo insidn


juF *u 6upi le*dshi di &k ,enblio &noesj.
krr (bioskop) M.s$b sbqh nobil d.h $ocng mh$Eqa. Jikl dcnon

rdyd. Di d4iD dmd PrFtro 0r Dipon4qo ri)rlu


D<kr slEyatr !u konirk hs, deicin Bo!1,&tr Jo.
E eric. e ju M.

d& c.na n5 (ock chlnul sdch)


q $cwsb jue &
hPi arq jqs ah

F4ik( sjahii. *rrib in nsuk P rsu ctrrKr ryr, JoPj.

sdd. *u !ck.4, di LPKB kbF


dsdmyaPsghrortiFdunsD
wrr dnsr Rsh *u iuF
Ddr rds ron smjor h3h-
Fr bn ciadi ,4, Qojaa) Bs,iLreddu FEa R4o
&qdsh4tine]b.s!

n. Aodj, (us roBry


@+ud i! nd* lqi. Mebirtrh kb
o. Logluqs. 'Jih id

. . . Ka arift hnji dr,F


D j'h onoamy! rl dnoyl JoPnrrhinyr nin6 4( bd
.di|,ehk5g,M4iL.n.

hbsw (wro ts eFu,rrs pdcD kqrri ropie,rku,o


din dan MDo). Dlrkl$ ljh kq K
yss Ekrjd rhh, bPi nnqr DF mriss.fuk. Japsha ini b4{enr r.nlahko Je

),ans odak ek nu sdah Du ru


I,MIMtrRIJ^NC^N Ketrr6 jn !_o rcG

cEF ruh $r! Md nbsr bdone RuPslPlryi F6dEih4 am kij

Gnryl,. rcFi ks{, jchs ruPjuF! Ajjono ,'r,vo G{mo) is@r,"

trg Lw*. JoPic dcqo

"Apakih srud{r boF bdon4is/ nny!Jdpn.


''Apiah qud{r rsru jib dtnFn$sil{iy.nF
6*s.) brtu Nad"
niiusld.Pouhkcag'lFndok.FNawno'JdPiccc
"aprkih eudu ssju jiL, (rrr$) hdsitr ddn? iEBbgirofiilno'rcpebi]h
PdiPl*aLplrbt'diautryaEdk
"Nf kdr b3id nEdu hni k ekmb, k{or fusqaDqhyagaigd'unu''Tu
k@*d4hrjuosunok id."

a dhjfr.j, @ria Jopi..Etuu bwr sobjlnlku&rokibiusrco@rdn.

sry $pn hus Fd4 Nqq.sj. do $dju &n kEd- Jrrsjdu $dd sPi. Dn mdaiM
Inqjivd Yr, n.k
hqifu8fuqPi{P4yado$s

en eh4r Rp 5 iiJ,kdibdku. hdd3id riid.k eja

go|oiFnTjoryhqkbrgdcolo'Fl

h{ *b!rh ulas unor (qrd&) r


tu du bdu bdq pqjuqFi n qd,n) cuqnc sdd bmbonFtr
k nrrh skd{ P4u0r '4udik
GbPL otaFrai Pduiic$ mdk n
d,n k!juj!@ Dln jik, n Eh nu

d 'E dridiig Pcnju Nn nau!.

hE hd ini lku b'ndl'uka Fjuos drqs h<nPrcEj J!k$ du

!hnr( N.' v"3 G.ddi p.nshiri{) diaku dlh ins


ku Dlr hr u, jlF lkm e4.dr Ma wrto b!4!dro &i jus wu d,ri KAMI Jlys kiiyr *bl
ur Eoshodkn psjums,hyl. tn,5E;iFodck bpij.
blah kh46 /ekt
dni d! hs &jrk&

Aujoq &n sissola(&kl yus hin sruju. r{.pi *u


Edakndyrdko Jacob, kdB bi
otus rP{o J&obyins sislr hld
Kasdr b6oFnji,tuqbukti
DhFhb $r'ur rre n*o juji,
s. rujuu Fnfa ddd s4@. DisDhupnsn riidi
thulul'dny!sog3'

nndih{hFnd.Plru,44n
dbaiba mojdhiiF.

ns',$Eld'BBfdend'

Eis neour,urhiduPrya h n{j,d


r B4iry3 Ek dr rd cind. yos Niycdosyos*|'ruh{gh6bu
'aqu kir j.di bu&k, uu kd '
du uo8. i'dr uD. Ko-
L &! juFr. aku rdE mockaakn k
E rnkr,"nv'biu

bnl. Nr{Pn jlF r'cny* yes keJ


&4 {! d1k dil :rdp de M4e
Fdd${m y4 bne.EBriljur d
jrJt i{@! ebn tins Edrd+ $

B oohssdhn &nia jlhlnimnyr. Goi Lqjlqi neDr ryld du,jd*iad neieii eqsdjrird.

eL r4i hdP dda du nhamn RBpt daEry kc lperu$h!^ L,ssLrI Ddr Mdor yDruk
ocniE L!ca. Jopr kcd den[andrcrsmyr rJkJNu.
rrkrk JoPr. Aku hE Jopn
hdrva padi tok Ju

jlujrn 5ei. Mriskin nrEh ch


ei m*:/{!r( Ja a Jopt ners$'ku &{! Lin ylitu n$!j! kc Mobn
c5 &n liiFk Bun, krt! mouju r.

yo8 Jiiskuk.i orehkudcnJo^s pddnli,o dnohkJrrob.

Nriy* lunr kin kic jlm @.@. M

Bodi dan Jopn $dJl

( a 5s Joffk. hr+ahD ndk dD neh djlm rari

P.DiF lr.anmm,iid D+liaoo D


mrq{1b bdwr *u lodahukail

hrob P<!!6Fn dq," h6loPr.s

nnne4onr& lor
so.j!q4 m{tku r

ruio*ugcl$6$kdt,Uneoslibt
bdNl ooqli lhJqol lbnu sur

sdrc du lFaLd6l

pon KoDtM hk{b usru de o.n

Mbd G.janji aro nsFm


bil mohsi* Mh{is!.,r lr!k!r*t rerrdkncnFcka

bus,akhnq? ddur di trusgt ss.rr

krihsbD ujah Moen n4i. dh *u &F! n$F.d


Biiidnabngk]dj
&Pa unun r.EPisru jqB&Eb!
n,oPn, odurya$jr
nyz d,rjuFbruP s.b$ihididE,
.rku
bedlo drrr k. Horykors unNk jdo jda bqi pudrryi. hiikq{Jsur
kcrqrdDiaiauhr<bih&Eddat sN $rclo

asu Frdah M6rcd jqu dunu


nda&6 $6aa Fdj.di riir. &m Br. rsbh.tslrd3 )4 nonF tun

tuk mncnli lMocit jNurrudrD


(u dM (orr, Jkui did org y ryqm hjl. ktryqruF n4D &h

didsklP'EbPldjlndu|giolehPI6
h.'sl l enisil s(Fdr dri koF &q!i r.jujuEn do

0r. Jld' mr*n!1ndArwr yq8 h

haukiJianNlse Arutihrjop(bor edaG


4 dd tuju{ kFuL
(rn rr.o0)dukib

r,rnko PqjldFn
ho &Fr bq4lat ri@.kiB!n 1r.
B@[ jsB erhair P.ijdba ji,iss.mbh! DdD mky
dl Bod,, NinDs(n4ka roPuuPo
Eo drEoEEs, fr,Joro danL1w
ndj.rsrnn siNri.".

db nosslh 5*{u kr roju4 Ei &hsk!, b.s*u, siry[jlksnM.Drnc*bPu

M.nunt an.rin bwrnbw.nku, han Jlhd add,h hrn


!db4ichiol({oan

u iibrd5t ej.knyi
!58 (Fq ddd JuFbnyi cbh n.ninbdka 6 iitnd, mejadi eossr jid.h, Punisskrrl t
&qq kpe& su hdm$h dsn biihiibdkD4y!d-
h nNr asuyr b4i uid .n rrcinh.

Hli ebs leggd !5 J,[!ao lda si&is plnpuo1 uiok mos.oi bfsn Dab bde cdap.r julr kit.
rku y3ns dr lin b3ik.Jus bdep{ rhtn, loEis

*.IEldb€l.hnl juni Fldlr Bdi ,!ry ku{, &n ru'

F.!$i!ws L.4.ny. h!trya h!?'Lir $j3, ot@ kii$ sj'


Di d.enr .)udoaz hnPn c4adi .

rrcid@ l$rry3l
r.hPi is!. koE sosd sPi (kd.
adi di mur, isem)danloyo.^ku bqk.likdimiie p
Dqlai b;&q, ... DilhisuErhs'
Fah*kq! dli J*eb

ju.nsln E$asudird D,redik d.ns.i pldunsD ilk

(urkq jo D.oo rcnbo4m kmi dkhp or.h du'

s4ayqkiuyr6y{ryr d Hr bir ooyodqkan lrrdEt

c!juF d&kukiB

,rjrm $F sordrrri mrhqnryaDds, a Jak{q iri


qngghkid
utry! lijins nddd?
niirs ini:rj,P hu
bir b.n d{i glj, p.$na yiis m.n+uijuF Nsib knr re Mtodhr du sutiir@ k ru*d
Lbih budk &nPd Dji4." Dd kd

sum,mo srr do JusurMud: Ddm $

brlo ako dii4llt j.di noa,i. trber rb Bsd. q

kdjJ's,u oqukotnpoliy!. MobirRudnd'pqoDs Ldr Di Bqd kiadi r4i pdkdw' Lii. Rundpdbdi H{-
c.sll oLh j+ yrq dik.nd{'i or.h m .ini di lrar J1k{rr dGorcKoH der
eja Mons hnj in
f,rdsq d'hh Ejr j3bmn. Puh' dqr Enbonss

k hujoo di logd h&d*d,

bgiP.nFrgmunyaMd&D{&9

rri lhqsiM n4&rngr G *u dLjak brnrro


sdr6 hlaft i! Fo(kik Lho bljuny! KN jlsa pr
o).!smbilfqlogil
rybrcl'.RiPb.d.}hbvmhibku
Edih &i ilfn menrgti (Aimd.nyl bslin.ng.linos).
rcm iihpryr yo8 tq6 dtu F,ju44. ei* n!J' dibo&\ hs.ka rdP.l PdrcF
hlhdisr di! $&h b.Ik..inrhs dd

dmltbhdodEd!!ql'duPu''j
Dd6 dad5M (.dlk riidi pqisnqr r 0 M.i ( re6t ,
diqigk+d0dibr'hb6F!3s Rp roo jur dpi.h b4 undr 'o4jerr &noscu

r,lk itu kn! bssrhrb* k*ib- Jugl,l '@lnogdecPaLsu.gsyt


tup'o kini b.k ijrdiKol d4nol!

soiru ht &ftrji ur

lihtkui'',klqn{cke8lngxrfr

rcf rajuss'n hP dequtu:


Hri Minsu iN Grndi poi*iwl{d15'r{. yris p.irins.

"hln () hdbrq

juru &D qrodir "otusu" Buq Kno nhjadi

b iriltiP. Mdu snh q ndd


4.cs Pn n$risw do nqcDj
Rls^NsUNNo'sdddl.d.'!ie'

mdjr sH LrM e; uniEbh hlrjda r


'ridrl",
- pdjuusD Eru! djrDju&e &D pirtrpiru rcra di Fqbrn Bocli.(knudo i! m.n&ncEkan

pr*detr &nF fqbs j,Mbo yiry q6 de bftni).

ru! b.irni 4ak iauh

(*b6uk du) dar


!E Bodi (yans,ku,
o4ghd2F), lkq Dlnglonuikiih k
dltun8F4]ol.hN*din'
Bdun sLq D 6ick! Gntu (wlr (Nr pssd nqmo
jeslr &r!F! rn, hdoiah di Ha
sudro bqjmji.Ls DoyeDPrro h

de dijldiks he dd p@ Drsi*
qy4u jls Piya
nhin. suBaNDRroANJTNGPtrxrNc.
Dri Dcplb rcnbonFn ncflju k. ljrlsnl Mndcrj
s€rron ke onah (lkn!q) ssnPa rr 8}P![i4rtrD@edmAg
(yes rku piDpin)b{FLnpdiisd+

di eismboi, ncts

t.h dd.s*, 0sEd,

eF krrud jik! sF noFdi bafo cj

a 4r h{eka nnF!
4di8goFdd!aP1Fnjss.

ru a 4s emP&onns Psrie!4j
'ridrk", j.w,hn BGL. (knudj6
- kiusED Eru! d sF*s &D PmPhu rcL di h m5<ncEl(]n

Fr*doe5&nF lqbsj,"do Fns Gsd d6 b.hni).

('*maukdu)do

m.nghdre),rku Des.r,iruiki&hr
ditu4F4iol.hNdo|im'
Bdun *Ld i. hic{! cnd (whr KAN!ps*) n.Do
nslr &kce cm, hdonai. di Hr
su{ @ bqjDjislo moyuPera h

dj2i dijldikh hg, dd P@ D?is's


4hin sulaNDRtoANJrNcPtxrNc. *ysPmjusF.ya
D{i Dlpltu rcDbonFn ncruju k. lJ inl M4dek3 Fdg,'cdqnLg]hbi..hhrfuBc
'J3'ri
srrloi kc dnah (rtanrq)scnPa r.! dhso dcE,kd
(yes rku pnpD) l,*i.l!n psliisd+

di eilnbm, nats

leh dd4s, (IsEid,

eF &b{ I'h $r msFdi birro cj

loB si4kar dr j.L6 h krobi b$k hkmr

Do&n6k. urc@ nq!w$. slF


diqnu's.muuyr|ndl.k6F
dds jik pm ddoDfu d&L D
LlgnrkaeE!.rloh4Fu}A] suleo kcd! DMUj nfrjrwrb b|trvt Eddsqlry
dhPiM hjeti aro drsg sd jn r4. fulfld$dd'kbkahidlP|,ci',''"BgysglgnP*'
d!;wmha*.ssnyogdigeldKrhyoruh.

dcoidas Psf sl3eqnrr Dili


sB kb mouju k lMif Bocli. s!
pqnu Gd.m. d4@'Bin.hoisd

hdn.jysgEkdnl3inbl
eb!!a inD didiskj Euq Kmo jus, fisuduh tuhaiM sonotsson@b.
dibsEi pur. !i.h suw!rc. v:ns sor@kao@ku dr
NlF rcddi puL hd yos

*rhr eEryii jd. tur PMKRI

4Fbgu59r,Ds

b1p u, nd! dlrur ibunu. 'nibn


'l,trmgihauPnF.MhglinhP.h
En ekri ... 'hirei yns di'j{l]an

wib' PMki' Fdjd45 clkobinwa neobu{ jri4tins

Lh{hh d0idile o.
ag*l.Pacdayugho!4k3PEcE

h,ju. cdo
r o{ Mr6 di uq n{!sui+
nu
e,t nsilned bcriu. Du dd6 s ! *Ftu it adl

bi'nyg r. Fdlmbetu5 ddPPt d


d Bodu4. Ah ajaL
anok yos rih.i. Hftini runNl, G
Dq[aDnya) du D.nbur Buns K
$j't i'u {$rb€Dq (erk Lerur

ud .n mhjdi krs htu* yns ju31 Fj'di derorE*iJ.nondi


*a Jak{q. crduDs
ab Ysi juF nor
\a (Jrqb& qofte Edlnsls {e

r!4 P4., j.lo hrti ll Jiidq ira


vmi Fg. bukq Fqrn t&s hft kcrDjary. &hhn dr-
iPdroEnrsnsDr
brus Fluir"njudr tuskasi D{ .oBr3 et{m mc

6nq Fs adcn 4!nol adji khh nd{ng


Erd ioj!tuhk4 noid Pnridir. Y
rrB. Ju lr.oo Rrrno Purlry,rk
p!np,. sinbil;oF

60nddlaslvlErkdoB'Dib

*!Bi.Addikhli'l

JrD ryrnuh meran rku ePri di o

eohgqrrol r4i dupun aku sdd bp* deldd. J.E


rriin da tldot
e J4[oe r/ F $ do ritr.drh koyrau", dlmjkie j&r drpr dEsd hs) rqu n.iyrl

&rbh *rs *u nrhinein np( n.jrhh ,,p,& y2!!

r khM ir dhnsgil

drur lodi rik b hll3yu (d{ &pr) D*lb4.jnd"


E$ laD4qa] kMi t.iinyr yary i
ed^r uriP widodo (ztu r{d dh h ndckr? Jan duahrs r.r,' ncr! d

d I@I (di dtri iq-


rd Fhddj{e &n ncouhr mcE Lhr eqF crobohiy. k.iriDid Ko6).

! ioi (@F rdin bukt riifrb

rMr &nsa Fi4hi4u di


Bl&kpqinyr.lusudjb.n.muB@lihsisdbdi
^o1h.n knG 63gat ,o 'ddd 4osPU kob jr

@$'sld35i4khdlkrry1gl:n fudd,AblgriJ*nuF!!iaa

buzrnF ndrku br&k3r 54diri+id;i (h.i, odd


2o4 s@lrore4db
tsnpiff PinPru bnPr. Ddln
Ka'ins dr& diacsb'Il1c
rDselk crbn kehjsi c*nbin
Rdmboisu * r hh! ds kridf hmuju k d.'

r{ splni trr*nudin. Jldi j.rG d.id r@bonsa ini a.

roelgysg'ingib.gn@L1fte
rtu. B.b<nF, r@ Jzrat dikqsi dlh GMNL Bil.
nd& e{ou 4tsm j*ct kmiis

s.k, ndukuli wr
(hrbkda lhrE sja nd*isvrid{km s
nie Dri su4 rbu slntuniD Ir,) dik.Fuis,
M'|m!y,h(lm.Hcmo'Ito'evld*uFl3ik.
bkeladiEqsuPlitJdnFc
po (Elok)dsobir d.DFn b3d d.isu ( lh,jus.n,ir
llvr sad dli 6MNl su. Judi d
drP kMr (di nini
K.pdaF sd,rd, hkr. Di e5ikoro.i, Pudji, rtonns As'r
n@ukulK{'j'rc}.Mylgdkidrnngkl'Ahd|
H(hs alssh etrsr, "ipjo). Jugl dij.usrrn p.'is

Nrr{su lF arbl ssa..-. FAdld *q dipukulj,kfdr

'CANVANG ddl](puryar{s(subriniorr)unakrcun ssrp


NYANG (dI'. JAKE
kc F* E Bib'qi bEDa d2ru
&n Puu sGp Mkru d.er ai,di d6, tuik &!

$oFijdhhdln dumrn{rFd
'I)!s m$airfr &hs d4 rd ojodns. Jf $Encd
D,hllu m ck|li' Aku dlql d b equ4 htu *jrk ?4oJ.psg, s
k cM &n Fd Pd$ry tu r'Erjny
r.qPl ecrs r okob.rji'hyr rclg
p.nu&rqu& r+.fti Jopi!, Bodi d
!Fku'fu$dd'byzeblidogb@gdnugn rbi BF ddar E+di apuF. xdi
Fd4.nssnya d kmbdi rondipcj!4 qdd F !4cj4nej.k ftot asu undk djP

*EF yusjqPi+
. JiliD k ki dsi B4-
D6 *Pojus rdb
*b a4di d6, 6iik. e sriEry! krj'diadb rkik. iltrNiniigyusGB'!g{dln
mrh drJ*{e 'l,n dildNk i P.n.
Ehkr h miDh pde jrk rkirnya rc4ad d^b dao
kd ddra Doru id, Dotu iE h3ji Pckins,
R€ninoi|.jDon.ib'DqmioPlinEr?lnldt
(d n4irri Doft is, Dqol ih qjDs h{,
eigh.dlPi[L4eokogNkddo

ulrahnoggd
botolkery,Eug0

AgqB!4(dodddh6$hrk
cur! d.d Jrp. iinur Fq fldd n!
h den crEry k.nunsldBDrat diJrr,o. M.iurur

rckaonyrdikd,nsn nilia4 RP(^DKKo(UJANG rda

dldGsr &isn huhf esi y{s Djo 'nusl! t6s

cfudapku'P4iiolhbupod4
oskrnd Ms.d DlhorM, hd ne.l rur"
.u d(daklo ta,L,,ro!n ndirlj ,

iso iN|lqjiri(ihr(Lur!l

Lrp hlu i^j li^:1o!ik!i riJep lhGrop ltsrl

&! (!rFs odiJ Mosn d$ r


rcrun ci^i. \rm!, Jula

/(4r jusre hurP jrosreia(, rr$


r rn,r. (5qba!65qb{qo
.u ir (P{dn Jlr LdnraD)

Ba€rm \,1
M Lud nsr ([se] [fdD !uEr. ftkur diulsllig
Perja,lanan Ke Amerlka
!$r iuru$ iq s slsrr kJau ad

noDed knri^ jaD t4.@

Jui 5 00 b(res[lr di rrhra. turj"d" rcrd


Fnd*djcdor b rnj'henreri Ruld lam 13 (o wPa
!i.m 5d FB rr juu Hr id wr3utr nlkaD Jr perrn lm ro
kLenanyl tqil $dah shr Yllu Fnda laF, jim 0010 (DamqlDrt
eE4rlr
$r! $npLi iro d 0o ild c 0r.ro HUF sk inr.
Mtrssu,2slebndi 1963 Bcdur Rra suMrc, R{Ji, JlF
srfo w'jad dircln lo 7.ro Fr

a! dan Jqu, Rdix


Rft, Rqdr J!Ju, Rsd,,

smu! K€o! JuderDck&

DGt! drkqr (^r&rnlr, sorkooio ^m; suors4 Jlm o.00 pdelllD J3F Eb4ir xror. RnrMrL)
rtu (Mzz) r!6D3{wn.rviatr!(rr4)
jGF{i\!i]]mJii!

lm03 rj oou h xsodan!rrLal


llr 1r.oo ruru! Le cjbqrs (brnna B.^ry . nr,a
iu r+ rosnpa ke wiralD ttrlordnso6or)
tfrrid.r rKnL

J r n r 3 . r 0d 4 n r i ! k R o s q ( L p 6 0 ! ) D { i 0 l p r F n
2 0 0 0 ! r l R p6 3 t n F r 4 ! o r r

J.d!ri 0! R4Frlrr(ny

! sodLEn rbkHu(P{E$bo)

r Npbd &ign NLtaE.$N{i.N,q dn srs'


zldr (NiEk k?i€ tuD m lil$ odk c (PMKR Utul G rbcEiia Jd 4.00 dklusi dj rum.l'
M (^ddsur cb (.r 6i (brul ^p.k In.h yr ftndogdr nt.
ddFr qu,Lsu izz

drrs. ed rjdq

rd6 Kb diqji p*$ lljE b.d(nd

hsy. h€rcdn@i qjl

(hrd kni5 Frghu)

Feu. Ld k rund Jqpr


l$mi!l&!stylsl

uet dtrd* snP3t Dtu nsobdnpbrcr ehidF rya gDPai jo f.s. 8.n.mu d.n rnr rsbu6
.n@4anl3'r

sy' spi L jus: b,hbi bdw, ,


s.PeFghliD.iF'ik
n, ND4 d 'j0h"
drd b4 eyr jqF $PqdP{.

nskuiPdr0r
ny' Pda lod.4s.

s+a ek nd jldi pohon bhb!, eya Eu jrdi

)s r6.ti .tkk5i rnu1 -rre dd,n r'wE.K'di|


Pirihb. M4jad, 4u3 .u ikut h
Prus k ga. nond nosr' Mb*.
Ju 07.15 6s$1 Ed, iaik sunuDs.D, .$od{
bqah! dossn Joi d:h rrwrn hv4 JaD 1220 bq
agkatd{icibddd'Mul,il,mE'5
$$g hi srDdoa ryobbrisobrd +tsb Hr(j!

G!dc'ridlkrcludi4jnbsiytoh$'

Jh oa.r5 p1 di (odos Erdak.8ctuDq ,qe.


'. hlugk. hk{s $ hFrcyen juF
lsady c@upl. rd$, d{i rjd$
dtu! u' DtrMFr sb8' prord o//ico lduk MpM/

JopETBab6.Nsobrolisobror k Bqq uNk ua! $L Ujury tuo rrPi eBiFyr

q rohdr rjly Rddjo kei bk


brtrcnu Lr$. sF qn d' Jrrr Rodr,hra5ryl di ,rr,n

P.njuds PseorFlPd Rp 4o.ooo

s b(sirnndd
nPr sssd. so.ioeya kr Bu{jc I

kqn- slyr dre* uMg @P'ryr da


M68t d'Pi kttuj'nq kcr4lmq ;oi
gfus.P.ng

Mfuhffisy!boGEudogrDRysdib9rFk'h

nojrd' k r.bu i &&d dd

jus b.rikirPik {ak.h sy| ridd &

bbdl doso rdjuns s h Laikd eya lbukul o!'


s&!sl?'slylbbl'PtdoFbiusy.mFghn'*

smp,i jE,r.oo.rsuskap*. essM Rao'qi,


Ndl4udi'd,n"Ddcfrwku"Pd
irJBDr yins l.b$ nlidrlu RnMs neu5ia

s.min$ nDqk dtinPi. ol.h k'k r.id. $yt ndzi

Dudt . $r h' FF skad'isji.siD rbrFdr'r n'i sF esid


Manns bdqyr hoFF
diJds K$L.

dbdor. Fdlr j.fbd bLh no

s€iEr, 20 asu6n8t96a

blris1J6' d.ns.'
y3d{Puy1*jheikh3giFeg&i2,,
u nfB 4r am.Frdo ),ag nudr j!ns$
ddulsnhohdsFoghom'iiLob4r joji
b;*" d-B"hishsse h*dju &Dosqsid&

inidl!bulo6''pd4in|9{kci
[dudhsF&qdblg,hulD
'!igtjd.}bhury|nP.djded"
4nsr jra brwah

Ju'si,23 sb$ 1S6A


Pas?d e,1 b{sui ddPui t nsbd kri.m
noji dssu hk vos. sdmaPdjrroo svr u{
. B@i wuq€Ed qqip! DUiI n'l
d44sd {P diqi;\ , E !,Gros rdnq

sFi4Jql']

ld€Pu:u nuil ulIJ

336I .rV 9Z ,u!r3s


39613n$tr;v SzinqEu

GitsNE rPD?r) dRuu4dsuud


096I sn]ln vk,@FS

lhu:€ b:ulrl rP Elq tl"s


rw 6p rdot Mnr

xos '(d8", au'o

Isllqq{tu!r.t
e.r u!q!!)d '14P! qnlo
- trotodog FA6L {qaJ
€961'alorto rl !e.nr

396I. 6Z 'rdql
,s .\end?Etu|'^

EhdDd w&'Iwed r$F{ ljnf* EP rFl

d.! *p."q"4a ;
"*
8"Ni P?F^24 4r .", q"FP.
"*d'

.t&u r@D' .rxiu rp, rcrr


trt ,,s wEne.
4F spn rr$$rt 8![P
lus ulp !!p rru.wd au.ru )j 4Dd,@r orro q

lPfu5[6]IdljEi{FlsuqJ{[q14tr$Dq

rdtp 'qr ulp (o

@P ]Fq'@'!prd,oqod DlP ltiqlquN 'u!d?I !


udurP dunq EsE u{{r{ .Qu4rv
a!trp' r€u,p druDs u,5,tr,D !' !q!! ,a .Mii
Il@uu:d ns iudrt ep dqr@
rrq $F{ .@$thh&d
tnu4rt lEP

ut? ![nP |FH qo!)FI


P^ paq,.!J 4
lruqf,lqq,{ q nu Ffi:s uEI d

rouwt"s sqaot t4t. paD4r4

as6l dprno zI qqds

396I r{o}to 9t.mF€

9961 nldl{o Il lt.mf


ow .lrxqdurs H
!,qntsl Hs8 rP.d uBqrx $qn
{rtr.0 r!P! e!rl{ lcvqoltulN
q udDp uw!!^* li(utkFa tuoo )tliwq @p

llEos rGrI suuur


'Fu,' !F rDcBue lri r( f$a r!EU, {q,p

.qEaS
396I Fl4tO rI

?r4t ')l ,u{Ed nnqrs

gs6l $qqro €I.nrrqw


rurr Ei,(q4 p.+&. (qq @os+) F.d i{]!w rs rt
€96I lqarlo 6l rcq4

I't@bt TE tull rnq I'rP


E6tul uqndicqiF4
Neu Frnq'r hll tp.srrlEr rqEvn trurp *s
licq tIE e4 1016l) rrlu v ,G{ unF t
!!^r lrt r{Pu UEPqd@qtuq
I 5r{ FN 396I DqoUO aI ls,mf

'@nd{Du:dI'.q-lrutLqqlpnqEs

FIn''b{coq@u
'58!q'I
3961 Hlot]lo rt
336Ialo]'ro Iz.qEs

a96r Eqolro oa .n E@
Jq@,wl'@I'q@Utla'u!qJ,PdllI('@!{l

*B'DqwlF''ma3u!,(4'jsvFFEp
'aaPurJo Lao 6'1

;j.'d -e"P'r .'.q"


uun !p!d sop a u.iEliu?o (un'q) !@& hqlq
"i'
@F lrFq !r J@'@ q!FP! rar /o
s96I 'atollo ez qtu
(!asl'Fd ulrqu
rd fl !u.q ussunu) Ilitr q$n 'd', d!( nDdE

396r rqdtlo .srrE)t


,z .{" ;q;"i.d *Fp '

Ellditr|u,urFfslq!U''!

6o,t"{ ru'r io€vorr rusorm


npEl'd!I!qE'a

dq'qo'l'@Jdw&
h,lrwqldrr aqrq 4ou's44u' 1o!

395r raqotro 9z 1€rmr iu.rE

,oa!i ailNu,Eus

urrrdhpuiu lrs o.9r ull

d.t rt*'u @.t!h


lin dlq rlnf tlBq! qlPIeq

396rrrqollo9z qqss u.Fs

xau n .q p,'tJq 'uotvr lo \6a 2q1\rt P't P'rae


qpn
h s44t' P'4 Pu tdu6t P@f'rtud 4t
''pN irs rt,a 4()4t
Ja tz\ h la
fuod!d!*'u!q@plidtd!60tldldt!ur.'g
!d idlE tPd DFq Er & 4! r{

BoI qiq nrqu.n 1r4r, ,z/) q,r

a96I racqlo 36 qms

qtp !16 !!P rdls (0 0o0z)r)lir ?rhtd q or

-d,.x lthlirl uqFu

lqEq,w!I!*l@liIF{qlFu|PI.lldrc

€961Dqollo 'Z'n6'uql

64'uuciuuo ud;P e4osuroqdu

EP Enhnd Fd@q
'uulobaw,svPH]1|l3lN19
a,r,*s Eo(w,r@^u nrq q,q@u lrB u'ru4

396traqouo6aRt:s,@Fs
lFttu'| dD4tt tP r:1, Mt
.imr+ "r"

laq tqac tp Dau 1nfi Mwt,L,"FI

a96r roqolxo0e 'qau


'('|a.n

qlNrirEqn@q]4@Polad'PItP\fu'j.c

a96I nl'trto rE .48rI .@IsS

r'4qqu:lryudul@d'dtsdn[d{Epl'qo
l4gNuPu4qruruoFfrun!I$['lhP\!Pl
i.B5qr{
,E8ps i@I8s €96I -qBamN e
396r raqEa^oN q

'ktt,tP ,Le[ t4tlil tP vtu4r ato6 ,4Dt

l|q'q] |p 1,3|414 3|'l pe6 34|c 1&4 ,hB q14v1v


396r €qm.^oNz ,r9qls

lo5arc qnEd

Bu qcn+qunq qd !r (er6D r

)s'Nls]u4|s,s]
id4LFi tuEEnl 14
uqrd ts,rltont .Finf
as6l riqm^oN r

Irl lqq rDun E8c"{ sqnu'w

€961 raqr. oN t m6

!16 '2l oorr + 4,r pooH rw rEl* j,,./ o6e +


]w)PNidT|E
Oi+r1'{l4IPN
,u @p {!4 nrF leq F du.frduq ulP r,qr r/'

3961 8qc^oN r krost

'.Padt udeuaPq
P{!e t..

udq twl opq'p@p0 '3sL'@N i@Ep o.or qI

q!tD!q.Ba, rp qrcpf [Fs I


'nbr tu'! ,uswl wuDH rls d
' lriortu!{d)
.&rdhPiplJPlr'r'PxEd'Plruqd4q!I4{}

'!F1- Ep otE
I'F
@hq rlllr!ro rFl rwDd 1r,/ 00o!r +) sutDi@r

.luu'q Bp w'DP pJqosu rqN ! cP )tE!u'; $ @t!:p oqtr's


rqlB q uqol tr4nP1 qlaru $ u
qu'q rordiqrd)
lISwPUZI€!{''uD{iqqt
a4 'P 'EDd-rE'd
6p u'tu'd r r'{nu ''p 2/oos i !lnrv:) !'60 qrdr Nrq @ottun 'sdurD id ll@EruiealrE.
tuori.r4oiqloq l!! sEs Iq ?o!
snNo!I\IutsuFu
*U,4!dE4Jq'diqsi4nf|B

'sp|u!'u.Pt4'Epwu

3961 r.q@^oN 6 .nrqrs ra uac

a96t rqmmN 3 lqfrr

.u (Trqid) uiq rdui rd!f,


Undnqlhado!!E'!.'trluls
' 'd' lluq q ,u']ol
1a2r4a!d P18) odaN
eryas ,|tua|4o bJ,a4ps .

396I r*rm6N 9r '|EqE 396I al0a^oN 6I


rnqau

n.uDf )RD^!ql i
3961 DqEs^oN Zr Ps

itunl
.l[.Er{' L P6 io|to
396r raq@mN 9I rPo ao4oud ou rryhx?tr a!
Pw hdn!

u.48usiu.ul''?IPt|'Esdlo a96I DqEa oN II \'q€

'@i4nqq P6rqtE,(u]u )l*cq


9{o/toq$I'Jnd-uq'u,{

tuuoswPGs,Pou orr)ds6
rp (!qorx) aNarun
rFtD F Olrtr4 qoruv wdro qP! EdlN ry
3961 $qEMoN tI rlE )I
ud@qu?u u€u 8wI C^$!qlqFNIPPL,, rau$ i 4,
(€!rd r{n ud6p ou,q t3 Eiq+
.r'sv @P)cEW lrmurl
a95I $qBarcN oI hfrdfi
udles rP PEuon ulg ,6&d ,?dr,./ .p? 2,(u@Fh
'rqq{tlu:q:mJhq8rydll'ftp'wI .
u!@1r uFs Fdrr 10 't "1N
i''N
'tJ4u)( (uEFrjq rP 14424) rrno uduqor rol 4'!{
rlr lcmr lull'sl
ldNDrnnodrnoo li{usnu.sultDfurd qaqD

a crrdrJ lurqoPur
rnpol) w { 00az u!4 trlI* ' a96I raqua^oN 61 4qas
(sv u6N r$tM)
(i'tD ri! !/a') wp

ls'rD&nl rP lduorq
qq (zoD vas 'p ctr{?lrdr5!qu{ tunun '{!t'lq asEwu
tqs^lnt
396I *l@^oN IZ 4!url

ulp (oofo qi aduq)


drlr F!'ptr !p!rdor sDa,np (rD !-rd or I

a96IDqm^oNSIiq!.s

00rr ult

:ri illl $cr udDp res wr.d 'p .!Dt


g96r Bqu.^oN 0z.nqeu 6 dnD
39614lD oN lI 'ntrqt\l

(!urNnDd$du'ur@r rP!)rpuor. @zodr'!d rulwPtuoudaP'|(o4d!


@p npr) ur€ qru .t uUPn@)i ulP Pt's qqol

doqs tu:tlt uquouroqndz,EqE


nry :r rlrplqr p?pr") dJr,N qqo{_ r{ ,3d dld

ag€r raqEamNtz,nqEa

396I €q@a^oNrz intttrlr{

prqdr! !s1d4duBParnl

396I raqEa oN 9z.hI€

a96t iaqua^oN ez nlqls

s ulqoN ItEa,
nd6ldt udu'ptulqDr (!!'por{ ,.qe F ru'u'u trFD

sqe )r nrrr rr ,@4/d'o ,4s ruuo dq,p ,u!,us


a96relmmN sz,qEsS
396I rrlu*oN az 1rr6t
3961Bquaso(I 0'EFt

prlr Q adc trd*uds


FEtrDrunl :r uri{nF
ll8rmr
3s6I 8qnarcN 6Z

DDd4) rPruq rhqnr s ldr llrs 1tuuN


1(q 5r'1 d !"uiP) uqrur !\s cF nqrq s r
'!?d*) h.D'
a96rDquaaq z.fras ,flpnf lGDq clq tBI i a!, rP GFruqrI

rIvIIPt wp Gdot
riid r,i) 'r:rPtrI du,P tldr llr

a96rnq@.c r..rrnyl loqqof rqrr qluo s u@q's rr'r?d ,4d3rt@4r


'tEaX
396r DqBdoN 0Z

nduq.f-,(Errprq
s6o)a levdpq tp '.'at F,Fd rbpt e,at Frcw

sqqid anpr, ,qr lunsl uduou @p (qnqqnq Fq)


.tr4 !6Dq qiq
'F^+ !! ia6 'o.",6rto-, d!, ;r

4wP (?Dq6 'ii q'urd) !rmj$ urP uoq. 3s6I sqr.eac a l!.r.f

a96l r.qrnac I 4utt


o96t bq .a 3hrftDt

'uoEqrd sD4lnl F tqlPls q !


l

396I mCo.e.c , .rcq€

,@/ e4 3@q {!s udulPEd t


wq&:d.Ewld6d
nu ryr :rflr{ Ednu ldro qEE tu:1,t4 la u-tud utqe Pw \y14

(ADdun rrld e9 F4 ldkq- uJ Nens drrq8


nlDs.oi'@'i.'4,Esd

Pq t@I !D tuuo
q I.sn Fkls
396r 'aqEmc Ir 'nqru
I @+a hu'P oq od'N u-oP nrvrP ,,Jrels
rqs a?d I@Fjl uoqoN uriru
"ps
396I r4u6ad tI 'nrqEa

a96trq@aoeIFrmf

396I aqd*C 6 trI..S

1!!dDs ldD tiuruli!

ll8urP uf trq ?r,//,r .r nr suutlsdn '!3,!^ ?ql


4t f4n apr EPl!
q!'6PFnuE'!ii64q!q
'do')l!iwq'u{@U!I!'DdFeq:Io!$4

LDq Nr fll 't'tvttd

r4wr!^q!dq rr

1f ro0o'0)LroporB!'!)
!16 ldq rI r,,!i kn'{, rcF ulq nuq,s,,

E. DFara rrry @r d,4 oE .Roa 14 u,tr,€ +


Enq sFs !i Jr qlwr dq ui?cr \! F tF r&r

€96I rdl$.O !,l mFs

hqsJ t@lu re@Ias ddEFwdbn


zz'
a96I raqua.d 0z 1?.mf

({sda o!) ourFinsi(o!) raN .(uo qdv lrp rdqqs uliaP iuDq cr'm

JraE'wpd'.Itup'1,1!@nu

396I raqE€.O 6I s!@t

P\adIJd, @^e1 n4k 44t ltds ar $;q


Es:\nF|lqoFlFur6v
@u$ rdn4^) seuo pq e. d Rs{uou.p _

bP ,uo ,daq lat :oqfl noF Jo

a96tr*l[@o ru rqq6s
".. r p.,ta - *t t",,t',]l
396I r.qusad 9z .Etrjrrr

[:lj"*:t:j:.::: l+.iffy:l1lJH
E96rql@sac aa.nqeu

l!?qrlqtrkt
e96rraqua.c tz.l,inr 396rraquec ,z ,61as

396r r.q@a.a 3z .uFls


4^l|'P ]44q44 4an??4 q6Dq &l qaPda '4u,/ Ei@P
luFruczl.dqs

1{D4od Fos '{ usq{eqrP


a Fn\a) |!| \) +

Frtoq )l!{u!q trFP't (u.PD1


!id) ouq lq€PNl lnrrcN a E's ldrtdDd r

,tIlquis,i lqsql ulFP

qutc u€p €qsad'rflrqod

s96I DqE3s.d 62'r''tnll{

,.FW'i {EI
UUn,Fn{1!€!3!d'r!ll|-rI'Farx''I!1'

q6l'3\d!tluuE!'rlq.I4

696I nIdv t tP,df


tu4 tuar4 8wt da14 u@q

p-.'44qP.|4!||oP'I'|'[4'bfu44b4

'lbdd6Ke16truo@J1''1!]6|P

4$q !.roq '^$ , p4,t4 [oq !7or {o 1c3,,

.4 !!!{ !tudMrdn! i,(u !P!d o

r@ad8ap8@46 ,.t44t
3ua,1'!qPelqFp!ffqlqruvqtW$lJ!ns
'1fu|81'Pk,/l'UePBDlj4{!eli3!'i3ua

696I[rdv 3'mras

696I nrlv 9q i'lEu!t{ qqas

3u ;o !\xq
696r [r.dv rr le.mr
q;rqr)dol.@,rE

LP ulP ''dol iEnr4 rouo'r (3uin)r

r rq+r crs iE9

696r rrdv Fr .rrts


'Nr!u .uD *x ibr undsF{ 1bDu.qmru) rpir

q a rrc$qr uuJ ,id xn ,44


,, D'd^ h4 P?t t n'uDk h ;1u.11I

696I IudV[r,ZI inttlrw iqqs


-- lurw @o nnqs aq,tDsrrssduls !rzr ulr
696r rudv 9I ,nqeu

q4?,qrqFv1-
4Dr ad qr ,,D^ !,N tt{41 tuq\ @1 4 ,be r..

Iao'lfonl+8u!i:!Jirr,60
li€s., /4qP,d!l rpd!€ Du u!

'rs (Fpr5) rp sD,iu) !r4 iu

su**\Iv, hpliirlD'dEs

d N!I!{ rP!ftlttulu uqlu !u!n ulq wnunDd

.ru4'rl|@PDF.s
'!!{3u4qlDry
.urdtuoiolu?trddqorf,rDr rh lE' nnq

'p'u Erd.l,dru)u walu


r,44 'lEDs ,.4r Pr?Puoft ?a1
shn t@ r8@naqt4 t' ae| 1uu
lhlsswlryt^tswpsdu4{nz'i!45'!'q'
Fry qONI EFOTEq'q

osol'!/{uPsBauqd@p8usl'{

x[aP'i[Duo6DI
.13idnc
6961 IldV 3I
6961IgoV tZ rlr€

,, u, ?Fvaad o,, .rrtr'4d,t

lDlllF6F4o'ue4du9hhgq!'.dJ4Ja

6s6tlldvoz nrtus{

,!r 'r wp x{v rltDP


696I ErdV6I ntq$
ri,rs q4 rii$ r'r !Q) ilqii
aE'q dd !i4 aioPurs ulsrf"N

rdloj tururqt 'p, druoro udep !!rq €!+€!r

696I lrrov 3Z 'nq't

696r llrdv az 6ps

!(!s 1d pq@c ,eq- uau, E{!uN durr ,FUrr

u, !u,!1 (r.r!D

liqdd'dE!I@'uFnsae
Eq. u,{1 ,wq fl scrq ootu!^\'p! !rur4 ' .qqla
'BsqD wPrdnqD 'lrrD 696r Iudv 9z
sFr a un@ r eulrE

pdvolFB@d{!^

6961[,rdv9zls.0f

6961Iu.dV l,z'nttr.itt

596I lgtlv tZ 4'rst

tuurN !d?q PsP'a


rp nhr !r trEDd irts 1$do!ii IEED 4n !ruF) @r
fli U!'r| E. ! '!' q !d4 l E| i{qd I;
qsDdla!lfpuur !)a-&dro rn r1 upo D5]f 'P ulp qslPt
lr
\d!qanPlq?@Fdq{s'urP'In<rolulf

Fdru 'P !p! 0.3r ut tuiqlo u!


Dq lepr!!Fd d.s ,6q* d.q lrsi@soi3r ud
'N'uqlutplJ!Dq|!I!qEII*!u

nu!rofrlro r lqof ulP!fr^ sf

eIls,E'Pq4Bu.Paa{bJrrd

6!.\N4a 1J' tu
696r rrrdv sz qras
uqrJqrc.,$ql @*,'1 'l!s qrq ' pJ qo
u4r ruroos aa! up €'d frd 36a Es6rd us( "rqD.

litM!'irq{

Iunultp t!!r qru

.tu tu'r ! Nr oFd !uq!s 100


wlq!l)'E4xqqDl
$t!urp:r luhur d runsule r)itudulPdqr
.|P 'P !qPnu'{) FBw !I!s r0.r
Fr lrp du (fi9o) 't.d ,ua!p ulr Fdur(a uqol

€96Inrdv0E'nqql
''uE,is!'+uqI&{FU,utq:unP
!L8u'Dld'u!,(uklFqPqq!'Du
@a !^E $!E1 4!d qEu rw El$H 1
tudq) suot lieprD rcr lpurf lNq !F{^oa
rq@u lh !rs) ur5

',
'PDu ltp uE ,(1e6o 44r
FqrE laiu!@{tdiFE!u4,{s
I'6 rr4{'
rqou.u r&5 "aqlq nulr 'p!d u@
,i!s od !&o!i u!,t4Fuiq rr Eq r

lPsliErcq'lql
d dol .,nq &Fd!

sIbdP@q!^!FWf{dd4'iE
ru{ utoirE rq,ru ,p wFq IlcDrd !,{und ;Efl
'nu!trNiu4{., !u4 udurP 4tdu!

696I EN 3.l!q6s .Dq ,q wp D!!I aFF rdd D@

uqqrla Dulr wE@P3rcuoru lrE

.DlqnE tP! rlPlr taq qj


@r e&&d r@@qs

uN aDn 44l,
4rq !16 ulP (ajt
iq tqav' rdo|hiqurr Jrq u!i6p Fqoru q@

.lilrludushltuqrp'wIr@]lidUn{ ED {uFt dr' 'rDd srts $io! olF

WrudDusBI|rirD^]odk'^{'@U{q)|ll
,qsd 6q, rED.rn :q un{ '& o,jFr rde t
*E$.'ifmql1P4oAnd
F4 4Fp ::dor (riuaq
Fp ooqPts oE! stq@u sr€ lrnl rd DDd6

6 !'e, dif q

rhrl b'tu qo+qod 'P oDP.Drd b 0' uuodE u< (o,rD]) lluor^fd

statdurw s{f. !d u.uz u!

u'pu'qd$!ro|Pv.'qqtw 606I r.m s'trtu€

.']lq .|Ptr* 'I5


[q q Fu.! 'tubr ]or q'tll4

69til !.rrrI rFFa


696r law t 'r'5tww

'cit!E]xqDqDId4luqo
ru!,{ Dnsq{ Fs!0!d trdqE (Jtro'Pr
wu4) ru ulFfF twI Fiiuu ulp

rzor [,4('?r Lqq] ndtf riis

696Iranrrnqeu

696I IaN S elwrl


du'P!q!dd@rd@d'u4uJ!Du'doq

.nPl NPNdI nx i'r s'"tr -@p F ruti lrE Drp ln


Jo, !d,t dir!Qt{E,fts qarr@id
uq au,r!(s esu+ lenqlq rqwr
s qlpnitrr up ,Dq'rs'.{ ' u"'r*Fr
"*q"a

696t !.ht 0t qqsE


.dc.id[s+E{@ILFP,@q{

(!{R qlp ulqaqrr !p! undn.F^) r

!dlqEquqcr!'@lllsqq'!

696I Frli tr inBsqt{ lhq\r''D'suEgod'{wPwd


qld lruaq rusi{) .5N

EP ,,ner rnrL u4,, ls:


6961lq^tzl.quas

|d\B]PB:'llPs qi ulr !{und !,(s

'aur@uol' pos rnf,I EP lnN { '{6 oo',I ull

Gu6 rp !@e nllpq !!.r) a'@r {rF runp@q,F -8rv tP (rBropq


63q!q) !DEDa IuEdiIt u'op w

.rq lzua,dt lasE qtu {!rkq mq

',aoltBn|F*q€q.{'wl@u?urqr'&d]d
,trv (ouo&Fos ,d.q!as qppnrnts lldq iplv

uEr tE4 snN Fs+c qE@qu'u rlpD qxrw Eqr dp (ur 4r) .uq dqtu
E (!rqE!r) uoqod

--@.0q i " 3 " " 1 ' ' f u' , , . H ' , , j , d , ' q , | q - ;

-wq€dll
I rs{ri

.16or.qEIJ$'!q
'rlsw rlduc lis !r 60 u{
5€Fu r!',{ lu\rry ,ld@@d '

.q qrqrtudrDrE4wBu-:rDd rs{
l4{q}4

{od !' !:1D?1 t'f


'Fd @FW ,!iit lIE dil ,rwd

iula flriri trqd lqaq !!x

u.r!dD!q's !o Ed@s rq*qnwhq otzr dI

'Jluiu D htl us'j-Ff-r, u!d!q

696I Fr\l tI nqEU


|''ul'{'lunF{JnqEU:q'P!'pDlllDJqFd

,,4!c 4q rl
r^!qs^4 ,,i,J,t Fru4ad rtfu qt p4pst s' ?q .rrqopqo !tri uo'tE sqqn \rp'r rr !16 lruulPN
es tuq4 u tu,4 Nr @qa lor soda t@pqDJ

,F'p6q lEn !u]E4 /s ,u!E EduR l'ld q


JrptqirE Fe,t.s lnotrt lsrr r.

{tDp usNnl !dr{rN?t rdu ro{t !i* m' 8@tr

-u rurn:r P14ri4 uiP FF 696lFt{SI9e,unc

.unry4:q'eqqii'r!JD.'Ie !r €Fa) tti? u!.

q drus eld u'6q rDwls

'{a*{,Y"49@q!^E u€u ! (,suo\ qq


{PI lioluqs 8wI) rl'riuEjqLPu

{rrorq:l Mqu:u cFu antru!' dd larq (r!!rq 4


.rr'aatEDD:jnq!r) uleudhp6-i{r!r.!I.s cpnl
,s!e)
'd|* Fdrr dii , dap (orpuq tr6 tq!q!q)
696I rrrlr 6I qms
'@h8ieq"ruD6
F|J'{N,1d!pr{

'iu.r
IdEll 'lB:pl! INJ 4UnDd wF&H ulN l
rrrunl @pir*u 4udu'dEq,du'a 1Do w8q4

'trF]U!'liPlsmPl!&!I4'IIl
Eieqtu,u 8usn, r'4l4 rr i6

n qPtuwloar Fra
xa ircra trw 4{

- dlr dd fts rE$wd *4,. .


i@D{ nfrt loo or
ud ri!si!{) or}r Frid 3uD!p 'Pnf ulr IE5 1!.

!r,, dn{snmd, {' tqF4d ai o

'.8tqn
696I !rt{ Ar

4a t$oiasFDrunl ro i.u6 u
r@r( uqol mluuDd q!a!r@u u
tlqsoul IPnf Fro {t@&P qlr

,, I 'i, $ Ep dlr lusan +Fr !a

'u!I5Pd!{dds,uDwwBuflFx'
wia!.Pn .,tahsaD ts\1,1

696Ilar{oz @I.S

iuueur slr,,aulFcDd qp

'(t s1111r'Ndq' aou


u!6u,d lluns ulp salrol
rrd 4q 4) vtrd.rrq Ep,,!rt, wrl!{ @pp ldd

E'!3'rI'ugoqqlP']Idlrs'1.
,Eq rnrrrrr {|3r !&s tr.r (J'qdp !q) rsFu n

Dpv,trd?Pur Es

r\: llciFrq nlPnru qlE '!t Pq


IdEO lruU;l NtU LP5u!q (SnN rrurua) Et{dD{
d6 wP mei d!

696I !.t4tIZ nq4l

!6IH5ubh!qNlrpqoaIBu'.IsFI$16shi
Nru rna4 Loq 4r.\
-Np .iuaq4 ror
696I !.W fZ,lP,mf

frcqu.q EU D urd_

u4'Pi!qduqq$l
! un (EEoJq
dqawllD:IEti(tsT,{u!Fe!|

@h^q1urr dir\!@,!ens @r!rp ! erqoir


4l-udu'PlTdD44dDdd!!'q!uuId:Jq

eP wEu iFr !!!s q clF ud


tu :r aru4 '|rrl'N rulrro ,
rcqoq udBFqr{ rulr (\!u!ir
-Fu!r nEq tpiurd ruuo- rFp! o^oq!{ rrts filq

696I!.r{ 9a'

tEulHt rP sDrq qnE ulp

GE'{) i,! 4pi,


d!P!a,rlE\!'''d,,

6951!3r\rrz qqls
696I larl9Z'q!as
'rdldurqnq@Pr+d!d!'Fl{,oo}zull[dB
f'4'G!N!wuqd!rq'@!{!PDlits'u!E
!uE)i qwbs uauol qdqrP aBa Hru r
!&s lnll ru4 w\,p r,{U! wIlPtP il' '4.
-nduiu dnf !!E I laun nrq
{F0r,G5iualr4'wnqDllw1

!p!d vrr ud@q /dl liuqlpqd 8uDu, dil du

rt qououlrueB

696r I'W !A .RraS

696I rrN 3Z .nqEU

Eu r a Gqlr lit ursqq


-.FfD|Fd{+lPFkFeiP'u.tqlE

:u iqqriqoq .q @o aqDun@'q nFu ud.uu.f

h rPlwqqqod

$uEI$ta ^€ @'r!ur qh\q,P 3u

q, oo'!r @I Eq@p
( Blpo dd,l6qa

EUd) q!!qt!'a

6961Enr Z-t Edlm r4r I6-OG

16gdd-wlodqqoEdDlds@

4qu q !!uDI u6dil Hi''u'uP


'/d4, uluns rqNturu uq!!r .!q4
:|lr"r.rpi{
6s.u ! rsdil ,os,{4 r&q* .rit ureLru,{

!q iq oftr q4
-.fFqFd{+lPFkFeiP'u.t@

€u iqqriqoq .q @o aqDun@,q nFu ud.uu.t

h u€Plwqqqod
nlt rnPD rrudd
$uEI$ta ^€ @'r!ur qh\q,P 3u

qr oo'!r @f Eq@p
( Blpo dd,l6qa

EUd) q!!qt!'a

6961Fnr Z-r Fd'm r4r I6-OG

4qu q !!uDI u6dil rni''u'uP


D/d&, uluns rqNturu uq!!r .!q4
:|lr"r.rpi{
6u.u ! rsdil ,os,{4 rtul* lrit uret ru,{

!q iq omr E4
,,EFu|p u'l|J unPq' Undu uid! '@,t.Dt 'w,!

U{|,qnuq.tq'!)Pd+)I!!N.''4':[60

Ia nPh ['!+ ftr$l .trU{D 8!iui' :Pqll ,

rf rsuE oru,rusd Fu4!

r.pD (s,p,r !durP


1e6r ts4{ !qu, urF loP qlL

6(!6a @Ff.@FI rulq u,EuE

u€I tk uE u,^!{ s w+irc

{i)q!swq) n{tri?q oo'fr u4 n4ur t4}r'd @p

-ux !3iI a!$F&q n@!r!Fq 3 -4 d.o, ."r rbq h"i'.- t."-4d -p *d"o

@FiFSIP UTFLJ .aE!snF s,u!rtuEu,


Ofl! UlI TP {npptqilpuqd
t.rrh lwq 5"
lqu! li@iuI wP|dlFj |(uEPu odzo uln
,j5 r(d,u2 trE ur\ lIe,qlv.ii!n
**{ *'P.s ,'.r*" !"F" -FFF{ ,q;;
",t.

rld"q!' lor rwr auld lDr !p! !aq!q ,*uiqi


5!owq 1N!4 rlt're
r4€)unrl !i'_D!p fd@. 0!or !tr)s ,s!
rqid

t,,r!!s roh luDr.l


!rl!r r\ &t €rFd !!p!!6tp uspllq iFr (r!q
| @f rd! o!'r i

or Pqurl sqDur{ qlqus runq E


.{!h {o!r ,Fi oi

rulq 0.rr u4.nun ryu! u'P!q !

.np ulueFord udldnrr rrun unur oosr ull

Ed@s qlpc 0oor uI flardw,rhFd wwPrrd


.dd &P5 dE J/'/ risq rrwiu
Glww rP sqof !!@4 udu:P)
u,/'Nn@P,dfr|'sPq]'F6qq!!P''uu'u
u'$P r' d!t}d!r ,'{ DllA wP uo'@q @3o @4
:\I\rutq!\'hdFscpMn!

696I !!nr € iRFs

sP e'r!mFqD 'D
15n-[roo

696r .fonf9 rlwrr

Iroun Dlutrs rhu,ulu ulp 8!D!P i]E 00.6l @f

696t lhr z .rl@s

ii<!IE@,r'ua!d@UFDF:.
=hrl tuiqru
!4 orpqs lrunui5t rru Fld +' liuod 'i5,1

Pqiqtrsl F$i)i{!a!ir nqDU ru

!0*,i P Edud €!d oo3o @I


ur;u+ rururoFn&prd4 @!pp,u!r
FA!{
+' '4a- rerq r,,rq 3d rdu, q" !e! iu,,dbi 696I lunf r.qqes

6961 lmf 9lqhf

Fp!,€ adsd. Elqdrdq rlqnd lis oorz ull


696I 16r Sin ru!r{

dJqlPuq'Eu
E&qIldloPflEtrY'g

B!n!4D tr,ti! orl

1qlunu p jw.{oq u*uT ulrurt! dE odzr wt

]€',dlsIUl!4 f33hrnu4t '!]iri fu;f


696rmt 0r.Fps
lDh
{Ttu@rnuq@P !qr&P

€nt ,, s nstr!3

PTI4d 6D:;{

lDv dol laiNn,p

696Irtr.t Ir.qru EdtaDs !u"4r'v 'uiq4)

ipsq!r!s lDV q.au f Edl6 iru rrld oo3o @t


E 4pl(uru d€q q fuqrluH .i

rqll rnH u!4qu{ {roln

696r rnnf eI ls.mc

PUD'rllsdu'{{v

risv wru4 r!r{ frp'qld ru.@! !4ra iuq.ts

.JEurd
I rruu!)t (Iddd"{!s qq) e{rq4rP IRY) or€{ erdrrls P

'd!r !t! 'u@PW rn BsuDd"N,u


:esrld
tht p-2P6'a, zq d e iJEn !{4 Ftros lEralf lFdit 4p ipros !q
-q14s|s|"ltPraa'.

!N'@llx,uodry

6s6r rmr 9r rnms

Dr- susotrD Idlo {u{lu i, /o ,P.44e

lii*IE d.dr) !trEpr tuuctu@ !


qo)..I^!d|Pwlqtarnquu!'irDq'wrEu!F'

ulo nI rw llqr.r qltcrp ,,s-


nu,En rpbjrpqrnrqirEu\!I.{ Eq.ruEodq @r '!6 trdc rP
IIUD
F4qr! ' *ts wP !u!uq nfFl ,

z I d! (u.u!ard r44) Ed sr
.EF!d{!lqx'uGutNl!b'Duq{ru{d

- liE oo"z ulf rherqlu

oxrwd uflpsld rosw €)ooH \! o,rr 0orz ur J qwpr (oo6r qlt

iH?s idol dDr :dol


{r!u !+ lu!n+8u{ jtusdr dr}r rl'lt u;

@qsiu,q ulP doPtq *Pu trdol !


lPt ,aq!q (jru.e ruluru u!r,

Of lAFq NF:IIP

YJ,qr ullllPduru 'd9l

,rt4Fd !a,r!q daP !,Gs i'dof D

]ftl@q5uvd'fUlPFqu'Dg
ldoi arurP p4oBu eq ,EF tu
8uD!p ipld anpn uduD rnqu qEpr $ oo.o! q

N lnfq $turd

{) nFr rqli@d !q\Er

r4rl,ordluxry lpuir.r8u!i P

uidr.Fd) d@P!d Eu, Dq 696r lmf 6r'sth}{

@B@.,P!I., 5!d'FP uq! r' {Eq {qn


:u!t*tid nnd lruad wD,,'/d, ud
Fq@qxFl-!t
idQu :qoruru dol f lorra ruro^ udu,p rq :
Flq'du'?&s!16qhsr,wFq'|'q'q+qa(
!ro4 3qr4(4{o4r ru !' rur€j)

D4{tfplxt@il1'!"A.UDq
lrB r@!x iDit \kf

G{sb)8@o cn ultr rq \urp r


G(E uP nd(rq
"FS
E'q !.{E uE'l ,rir 'r*) Dqr !\u
.':j qsp' !r!!nq6

fwd,p Ep\ raqlrlq JuEod uiro'{ FonEos r


tref P pqr !Pq\

ros F d.4@Pr /o r/(,r4 4 w1!!-;

6361Imf rA'nrqds

!dq4!nd4lluq!'iP'6@PP

!'ufrap4ofgq
Er1('ru urds'P cE) rq4d q

rij u{ 4!Fc liuiulf a!N!4a rpwfL 4F

rdqas dN ds D /ld' F,/ atDU


Erlune ury .hod q'rq

4r! ru!{ rr €Ddep,r.!a ndol!IGDq lruxos


l,lrd4
(r4!q iE iu4 @@r D rp. s'd t@ ( (trrr NA)

lussiuElp (I!8vrv o!P) liurq

rIs {u!fiuis 'P !.i!s fs!q


6e6r r-mr rz tE @.

696r lunf 9Z vrrFtr


urPlEulPI04 r Puo
.

696I rlnf 6z 'h5tqlyt


s6r Inr r 'wPs
'r! *u 1!,?u Dxa4'
h ra,4
fLiDd!-IPqlIllJLd

ddJDr(suF.s

@P !u$uN!] iPF! 'adru

EFr* o.rr ull ntuFq I,r$ i!{

696I IFr g .slE rI ?r.rB 00.1r u'r ituulluq wp Gp!o) frl erpws

x'r uro)u ufu !,(!s ldxD,r olpp lpurq rdol !.$


ulrneruru,u qr{v ru+f F ,t
o0ozEil J/z dr luN,quna rril

q @puunp rFpi dadr-ra ula nd t@ro rrq

116 dlrtr uFsuu E (unF) I


luau ! i'Ulor IFDtr' PU,Wpx r]
ssd '!!( rr'I |u @9q4 drc ko ld.];

,1rruuol !.{uqn.r!rD?q rliulruiu qeDd lq Eit


696rrrnfr.l6inf
@ui!l{ ft. ! !(u!H !i.lJ
I] '!,8o1dE;;

.,u,qoundol doPrqdDn ndlP !

ulP {qouru : dol

rF( ulpv 1uo)i

! ulP (@@q4Pns
s?6rs uq u'r) ulFp rlao_8uuo
nsusr tu' Fr<si kerj! di ie
qch{49$s&mlgaPboF

sy,fgnnouLilpukjDtElg,nhru

$s &^ '!r'amF 5oFi hh '.ro B

Gnos &jd E ds {hb &o L'

Fn 140o ri6 bdrr ootron YalgDsmDginmoBenhndihu


cbPi ilF nddr

fq,i jera h! ho erdq. (i'" a

soE sor &Gg Jopi! Jd h!e. Ltu ilfk a nfR

ldlP dr. hm 15 o0
jlqikxi n'r (d& urds??)okh rtnd u'ok Prcyd{

j!4ins Pr4i k runr $da.4r

k s!^ri.lamr1.o0
*lcsiko. Jiniijoji
ren4 JrD rr.00 r4LctPPdlc dlrD

{D4s+ ckP'juF
draD P&gslbu4o zz& do ,az

Ddr Fsur $y! &6mr Bovq ndqrj ,!pn h Npl


$n Jo* disH sjra
taE -.@ Gmi odd n!!s&!&k! $ya pdlos rhdi
rt6 &d.br. slyl DeoihrJopir $ranojad,ksr" i),i mdqPtriP. sqc odr baa nj!

( du !-$nFJoPic

runo (qk sd di.n. m a hc h kn 130

s.Rr$ 'riterskD dalr]dbn !o. P![qr4.io$y!a]$ brsh.Jro 5.00muLrin€qcn,


pu! Rim sjsr.i.rriuido tkrh J Rirrrd dln nv, vrq adi kkarrs
d$ y$ahr bc{a. rQPi $y3 ju
mdG sddi rvijlhlyr *M!2,8!s b
hhri[n&$L!fk!,'J&
4' j!s jlosnnoc
d,t 6qF juF 'id* hisn w d mdi c,rex n4

rcgln Bdatrd! Jrdi

r!{, 14 t kEsv! pldrq!


msd e!oi, e4o
yes jus. m!l8.ahu ser Bldil.sun
sas,osFn r+00 Jlpr khh duD8. dans]! (c

ju,u, !&k m<nhnkmRi Liri. M


Ju zz 15 soPa dLruDrh tukL5u
i$sd ^y!q,tk. nllnsrin Jq|n mrirbiqa5upian

hdh lud$n Mndf' ndsn bd Joptq Pak LGq Fcnbcdko kr!!

dcnFn J.MD kdlls P.ian{


jloiP3&L trudrN&aNuham
Ds$ rolib b'!rli 50! Polqrlo

bxrnjihok eii D Lsi.

rfa lopi. Jdi srir d,ourd,Pc6.J


M4ht{ LqL,nrbgti $Pprierbihan
LdN lbn mno EP { judcor
kePtdr^ollobdoDsBPbi|{Dl
DrngD iopiqsva bics*& sod@an&@ar! mcn-
bq! nljlhrr hd Ysg odd &n iujur. KNLNdk(a
'losd Bdikll" k'E ako n . K4 ljbiq!k<Yogkkiq$).lPel8ik

pql@s aenge (a lm 16r0 dm ob!]ro ,o 15 di

(oor do Bdn min ru& kraLi.D

n [P, sagr Ju
drcr si!. sF i4rn
3nk di! rso Bany uNuk lotro, D

&nonnnd ncnPqotriuu,o Nbq

N*srr Jci rm$jus kr* 5ir!

irokory DMlrklror lEokulhns3

,4'sr s&r. dni J€Prns bdva$ya!*ddoq'm$Llgitj


uridiiru( hrcm n,s{Mivr r

rur i ivi,h sjihu.

n mojad eak rci


riukiD rj,6ibo rh4d mru ,/ / !/i (rri\rasiahisri rk^

lDtr nosi!,,,iPti rr ui hdr

J0 3 ro $i] k. srrn,

nria. Ju$ k Mio


suPIn''s]JilijqgjlFt|a^arc
D{i uiesdr nLn r&.rr4rl /t r/. qi mcn(s
bqJu!n€@|lkslafunab4!i|ea]!

sxF jcn!! i Dlei d,

.. R$\u il kll nu l,uks ].!] 4/rlt tul5ur5u.k.fsur Mo


'NfiLo snl,n dosm
s"; b-br. r-*^y' !-F,rr rii"-
ord iururi hlFsi\ syr ihni"

JaN 3 ro sr/a L! siuhtu knbicre^ Nxmx addd

k*cjur nL'j6ir sF xkiorrn* ir{ ch Flg


vo dan Hari' DtbrcNqkes yin! eml Jug! kr Mrmr

Dri!^d48i, fr<F /r4 lLi.r '/ rr' vrimcFuo{

BcnmaBrd]a'$F|(5ulrlPld1
joii Jiiriurruk osobrcr.sryi tu,
mos& Fni,qa rlp dir $san sry0 meap nliny! \:

dskm uur nsnuh rlrm sd& U@EJ

iu4k& rms ooyldiikld Lst drb


xsrilpPa8i((s,

.r.n rhcit4./.4/Llt b!su5akd'. u@ kdi @ sla

Jus! ld! viruo dln Li{ainya


! i!
d
T
t
T .J ) J
lr I
I \i
\\.
;

I
j t,' {
\
.i t \l
I ii
)
\ irs
I ll
a; \i 1"
I ;
! 1.
i \.\ i .l
.J i\ .l
\ .]

i ri.r JI
a\
{ a
r 'I
{'j I .i
a,
.t sj
i
Mencaxi Makna

N'btr kh{n\, khd4. sxva


h udirrs e! llg1 nolesi {iknrreanek al Lt
h nn 'r0o !r k (o/prr' Gpad! ^didD Jrkob

rF dtr{inl d.h Jl[ob


(1 , i!E) Lama s.Lri drd s)!

e)l amPcLkrNs hilru Y&3 o<


4?Dd4jurkio $a!

&nsrc. $dj N'd)otor.nEniD.r*

, ttuq jrsr id* qh

dr6 trhsibr^ nF.I LLU


ndsn
$\r trr {oiu rcri! e! ejn adalu Ddd lanFn
hdr no*jii uoors
mmu r3r dr Deidsuotur o{,ir,irr L neouirtmn!

h era lus u.dansr k {iJrolo J& knntk!\{


croF, k Ek (6irrs Dds! mlq on.ngan) L. rar
(osrk ada)do k! Muar B an $n Jr{d& yds

ki,r$j1.si$mnrknos$m! hnq,

i's]ah(@9hbq
&k cqln rfisd

d D r o @ j u s d ! F ( D rF s u
!d! kcr!. ey8 rrna icr &!

slyr iu# oe.! "k.ridsi krru

oya Fry ndbur !F hry*tr la


dan$FigdrcLcliosp,;'i.,,

oqkrr sorL "5 i.^n nky{ sqE

D' Rqn! /,rnd jobr


Fiiln. fhE , Bh! u jus! c d! loi I4. bE
hlqF ErboF $,LMri! k$ay.. eFkE$m(

pumul nurcibikin Lrrco hs pd! siaf,.hd+oi kcah. JiL! $yi Eds drisa tkrl n
miv. F4ndi ,hrcru bu

nh Do sj!.ei P&,
bihva 11 qnu d{, !anduo8. JJn
kcnbdi r_ru Pufs rc hl{n

Jxko! vm3 n.ruFaran kir!

hhu m*€h bnru!(rc,.I,h ldk!i !1iF

n GFN Joprc ) iD!


koL nsonoDshGki! z! n6 rri Fh rr.o0 eye

eig!,1 0/ tuE rcm4 'ra

hu hliahD boy{
.hrn rerjr-keda hs koDskil aspnNsptrorll

Petaur ktrs roruP. $s hq! fNF

b!dgh4s|,ihlmban}hmbrcn$snLn(eb *ortr (n,sr oaDeoaDsNaD) d


mjinsF hdr bsi dri Lsh'r D b ak kcb4no ,yr m!n!d' ,r3. (? knrk) lniqk Lot.

elglylnilihl/o!,rPkd
I riLony! j!r.r &n

,.3t{zlIs@Edlo.liomlall

ojoq mdri nLnnPo h!! hp

trtrd{L 3,, JaMQ YoEararc


Krr lifF! knrni sii pasLh,r $kr i''wh!i'.

nsFjar (^ eDF, Nq.ih rhe rrh M{E t41l'i,,?/@r, si{r d

lrn rToo nrp! e ro!!r Irua rnohtrtr\i.:r

ruuh diil &trsi Mtrr, enqDu mqlrJ houi

iiJnnFq Mr. truLhrtulqrr n'i knuoF nsjd {aj&


Pt,
heun|bgdaEuE[cns.sod

ld e.ro bs konhl

uj! d nm. Roem

drua nini k{!q? d,Jakea. D!

lrei 4qoF r cL6 D5j!d oF

F$do? (ih juF b'c!a $E 3gq

3sBildLLu s.Ya
tlrami s0€ $F
Puner kenkk mitrrl. Ju,rkE dro s

brd hhjrdi n3n! sllar. Kdddo iiir !m{ smbtE.

n4gek4MftPL,sl db+h

lmhidi ,r? irb{! ,!t

b!tu shlri Pqur.. Niik kqP


dLn v*a 6 j!m. uDsr Ftrdali suN4 tidlk rircr"
lPEroBng(pdsdhsnyiRP5o),

1 I fD. jan re.00


b.i3hi (nskir3
Pdahard${.

6q'ta *{ kc+

Jh 'o0o enp lsL dt kuq Mian& Lru nmd,.


nbeahya sy1 (us. sF6{)

Pdhrn ufm drm nr.r. oes


hGm ndrhar u+idr jthn sndn,.
$ri&ok1n jahn r,edu k kn4M

brc{o dlDsri Judi&rrary sdsdL sFEh. ghDsCAMAddu

s,4i4 eyr ldu d, rums[ Jiji do ecoya k! tu{


b<so! FF/Ri!. hF uDok rop,1
n<nqkq? (rumdiF Iur dl kodd)
J{. b,nycl <!h rcNans sd^:r3

aqo mlLin kcsno Fsu' ddr rcrLrtunLk.


serd
en* dli nln Fm Loo 5iya
$ranar d4e3n !in:r Pusarro (ctrrNr)rnrr4 ed

dijtDP!' jaD 4{ aPj d'k

jlvie ME6ar Lqbtr (usr E6iL $LiD) turcki oo


t;g!*i0. Ju 5r bs dnios

Rkri. $yr reil <sen brvlln edub0r raD 600


Drk$' imft d'p4ib. JuEan es@ 6h3 bk punyl

r4i rkbi,rF elilrD dq4o btik


N'd RiB uok n$FnkDyi

rodakada),dankr DEn (u, hs r

&J($n ^s urEr mscnui Joho N

&p5i!ns ndo Niqp $F is,nih*, si$ k<Lrde

akd' FPL sva Pss Lc (4'pA

Rcndtu.DLilhi sya bqEhu lcnsl

d-g!i c{. }hrk. DqFilr $y!

ruu dai as5 sil "


eil *noFn tb.hh rubi5 (rEuk
,r) ElhldlP L&ngrn aftr yqg
EioE k{Nsii). Ddu (trdakd'oni
solr cGhan d6 C) da@Ds
r1\@ ryh' ,tt,s

babk$g1{@dak*DF!i!'Do

c'$idr|hsigh17

Nr Ja'! dan Jrob t&g sdih m


$nadji dp!{uFnya odak raiu. N

tue noFF rru rig nsFjlr r<nbdr Jd ?.30


Lxcm janji d.reD Rha din
fn5j0. r4i Hnll skir *rri4s hN jd h(n!.
amrn ikqlilDy. Jud y&s ddlng 6ft$D FF 0!F

(adDcLdos e)r ltsihih Pds Llh toPiiusr kcr


\e6br-^!o6ror JqsD
FUP rrPr rr

Prcp-.d l0 tb' ,r)tu k{a\1


hsuk n dibub Bii rb dnius td
tu nsidPu Rma

p q l m g . s r r i r j d r n nr 4 o o t s {

si.o*siDs ndr msphor &ism Hmi sumolv


$ri do Liirar. Yins moiidi obv

!'" db ,F dia md noj.mPur s

a. Auu oodlF*o @ij@d31'ld/

tlns dtrrlbr &rn Jir! D


Ikqnich{dnulgkiikthikqko

!. r jd erlfj,,'

o I jcm dan $F

b!6ur Dim hubu4u $riqjlb

d L{ k.kusen sira GolL RDr n

Fk nc,j!uh. h rdu

orh $ya d4 k!mudj!' d'bl ddhtu{ 4lrrr \aya

IseskDlkn&ydBlgigya"L
P4r"4i $l1netrdr unakp,er'nD! do ldu k Ari,
Di |l:mr scmy diprd ,D. /,ri. J

ndjld, Endu k.cir mqLihr sd u


Fcirrko. h jug. m.mbodinsho b

15 Pd qPiE. J'di d'|fi rohi,

roF jrwlb j!c. nsdjk. ey.4u


nbh rf jum. fnP
kE 3 ju6. D' PdN
rlwa eFrdd hd r* jud Dc'sl irird'p*Ijub

hbau Iql, tans 6zd


did.snsa Dt J!w! rimur dhd*ln

k.hP! rDs neojdi $Dbq *oon

Rscd k Pcna n*o (\{ H4 jqF FsL


edmnd44ptkn
trutu.D t dt] dtrlu't@noa. 1969
Rnbu,13Acnstus

.ri |qirb ."n. .i!, d"h. !y

ssu&b mkrtr p4, d,ruEd DEtr.$yr rcJohDftnoD


J!\!ban Koko ndrsh{lraD. I. bqk &o '{ur D, rsur kedlb4D slibin

kjlEhri heclia dlm Fds' sjlho sqkan Lun! snhln

jlar do salin. Dis,rinqrrDsjl


? snhtr hhwi tu $ohs vaQ

\! nqrd' phbli tav!ry alBpqsibir, saya


noFuh ddu, n{Fobi jrBk ddu rdtd kr{lfl

\rnggu, 1? Agusbs 1969


r{i Y@ qee8d,er bI'

: ri$ja. Npbnl dqF, nuld&

sog b.i sF ntnhq{ krsFn osidosn juF

*: M",r".drd .-*. '


€rrh dipqnanbi b!s,o n!. J4j4 aLluorrddd

,q, &,r (*o eyr lirik


sls( jqF ehry hNk nrmt'qr
L nnL 4d sr rsur (dm sM F!

5{FrD ditqose runpqr n.nuiu


t la haa t td w4 ni?u ot|r
MuE" en4i,6 ! da hd

- z u4E e,46ry tot h.. so r t, b be I,n. r d,


1.. i,t tD nee o! iu.rtuh\ b
.'qxlJbry.J'13'rp'amb..

isobrdi8ot,roLdu [nri! rotijr ]rn :+o0 pt


set4irtr 0!ry v(oi LdJ,
snju hok ktu fhsn^
d!L!h oiE4r cNi44 Jn rrmdEn nsnLlnim:
)rssP 6i ndlhJil r{u.
chh d'pqnainlco b.sio $J1.iuju sLluoy1 rdab

snhrn Fg1 eqq urak n@hqr


Dd dE rnbukn. b minh 4{ sM lisul (da sI1 Fr

be4iar dLPssln NmFr n4uju


t ro rn@ 1 kd 4/, tqrt, rlrt!
uib uhh , sul"c' t d! l:.et

,k5. hqv br4dt3 h' b4. sa t n! to be tu,. t do


G.ndi' L{a sya. rjbp iii Fsa di iot tum, a nee Mt ditftt,Es.
Itd, n tlr L. L"-.r|,t N'i ahq b, @

$F sjukn drd !Pqk$ nq*l

(b.!9Dr 'hb). RudY

en gjm As di $Bro. syr


! Ju '4.00 Pdr4

{do rr h, dan Gdrd) $0! u


lan Did, 6sh ncE6(kri
rrDs spi dh indd dilrub
''s&j<r' do8 ki'r r(*i mor
. hdi$ru FmhI
rn r4d Due,.. akbnnYe oP* !
pr6i!p$!{nap"o unok ke lut Jan
B riiaB krihiar
MU'.PinsiP?nNi'

riddi), dan *hi,iyr ir nhdaP{

hmr.dlu dqo,kiankck c nh
Ls$y.buk,i|"gitd4dak3

s.n.Gsinudr ccPori sj,hft)


PuN5*a tu Fn( odr{ F4u1
tyr P4i b<Fo $jr
do lid,r j!di n{snjunsi EF(

(KK (tuodinri ksrq. (€md{iyen), denso


pflsas HFy vr@. (k!or, Hqdrc (ukjL), .{o!k

lsda &.j,ri mruk ,idak n4ga&


$poFis Fsi ku sy, sibur hdpjsr dan kqudEn
Je 13.10 6trsr,{[rn

miu di,olon& Jikr ! wdq.n@e b

[3iimenPurylip4dn-

nurur sF (datr dhku d.h keduoy, nqrk' !J!li jluh n Lk hk.

6ts $j1, y'ig kda an4 in€kko


tt4 :}wt D4id6! &a
nnr\a6... rtrqkl.atl!
t ldt al l,t. kr$nya eadl er !qep',,.d':sG|iijb.m.b!Brsgb'
";,s

siy, drosdi Fsur!n r.ro s![lro. Jotu Ma flrs,


i,iji urdk b4chu dis uiruk 5

Jan e.ro ay! p.rF ke kdi &o lhn hf{. srya


snFi jM e.ro hru rcrceH4* I
rhh 5&eL eya or jid, ski. Di

maupuDJopE A$nnr1 sya !i s


ds JoPi. k! ,dri FrFrq. hgt bi

sr yaq Lkrrb F aiarlhb4qn ru


smin, a S€pt:nbE 1969

im srio! kot
h{kko. syi jd*k& hh{s &'i ,

shns hr $y1 kcrja ndh$s Joei.. o{ nddlh

iyor i,' utr r .qu 't rq, Fdddah hllPu-


hnapo prd!JoPE 4e bqid b.ryeFnd3P@ud

sqc<or j,h rt.oo sddi F{kr*ns &sb$mn

eya jus! Prksijasvq m.nbu{

luebqt'uddFMrLsugli(
nlk $dh $viirhydd
d3n d+k erudrtrg drln

d .j3ri &aq ndlm jru. keE 5


,/ rr, i4,4 s2rr kthuklko!
Edtd+ b at rl
sdt bqFh Di rsu' Ek 3& las

Min , ? s*pLnber 1s69

$F bocki ed FDJ!P!! noy M{djoro mig.ia

sjrri ha c,?rh Fd rcd! rmdr


HjDdbrogidijus 31bi drons 0ih{

$y3 j.flii F& Rckq bahwsFsur dsn k@b nk


Dm3$lns. Hded &nFiFrk b
ienzpqryms$ya.iukraPiLn
jhsD db,X kq aft kr&r. ke
s hr r4 insin m4drk.dilkn ur. eF jlnii Mok

Lq]danbicffikjB.
Ln 5 jM. edq nodna nq&

sqcDya syi nonrcn ido//4 dJD ymg diPuu!

jNb in,. eda AuLi!


k*d. s$r p4!n4
ed Dm JiD $bas!

rd8sd 16 s.prnk. dhd*u penre€{ Liiuen

rih!r pdr Juts D' bd'kacrLansiod

oEsFnci4inidjL[i$o&4DyeghD'

sarrtu, 20 S€piebbd 1969

rorupsidllan DMlr Juliu5dii qn3

b{jahi &qF ePr. H{L Rdu


(Io s4kmbd) tsujadi &6mr AEr

Pd Hryd. b .0iu &4u tq d Fsu'3!m brclEkjikldl rEi3M rqmlklisnrd.


Judi ndai Dogobn
r(4r dihm slya k.4$ya Grd4.
erir Djolcvrq Nmi dao No! jugl ya4 ncnas
idedq'M4!hDgiiolnbudrtilD $dah r i ,ud' hdP.rld{ s[3P
lqd. DdaE $rena D, sDeraa s
Mnar. hNJi juF khN*ir do noE rpP'@ch M.na\
diuidssbilya€ddgd<3]
hva E r{ o.nitdi
kM r jika Mue D& nojadi Kc
kln Jui' jad' kEr
lBr b.ijd{ &ocs

rqFad err h.ir jud, bsuehl


rrctr *y. btu bsh* ay1 juF haru5/4,KrhadlpJudi
Figshh rrgi srl h$in6ryiny1 k<

r) dudean koiK*i

lisLh d mmr eF 4! Jud, di sE. diPdoPoi qr.h

rc Judi un'uk m<

kddak er6{6n Ddo1, wii,m d eir{s j!!$ ariin4l


bud sIffi lldi 5Gr.

Juii ijbqiBhr hd iri Ja h mciF


sod {u,s /4e. h ak& ndaws
Hhdrc tib rodrc n4u

! JudL b nQe d,
s"",.kt"'c,.''.s".""gD.^^*"

, " , ' iu a - a*t..

s.nin 22 s€ptenb.r 1969


$y1iqF $&,&n dmva

va srdt Nda Hri,,rimurd nent

@ro| Dd$Na )-mg tddod i'

!|ehdraFdlGNl(|rrcniG\!xIn

Kmis,25 sepbnb€r 1969


sodoic $y1kc nPI IhPl]lsRrd roroi rD.r/uJ,
dib$e kc h{ k.ruhl kono) ka
bL dju onososng
"-";tu-
u,,; H,"..
!r Jru ncolrr&sita dri FF*h4

JuD'at, 26 Septlnber 1969


Hd ' -4s moBnrhi Jld

-J," n$j.$ Pq(hF. $ouo s od


$hv<! !bB. D ius! a rqt aN

B &h4 jam 7 @ P4' &n Nr&s r


S.btu, 27 sePtembei 1969 dhdln jwr!!orhubu4uryl y3

d a8s ditr jaLern


ih k<irs! D,jus
11 padasy!. D<isd Jopt !n! jusr rydrclTpbel
brrsa Ari Nu@F ju3! des bia
HeDdb dar DidD

i Jdnv LulDb

k nuslr nsPKr smu $ri@r yris dijdikrr


trdrd mojanii b.hwa dr n&

$D4Et '!ru bi.'d bdu a !r *tuju dcq{ {KK


ri,, Pekrs &ks aDs Gnuny'

raQ kodJiisi b<si{ neErt (kdcn

BAtuR (B*ls sukldo) da b4


hid Ichlad (.PM)
do roLotrd suddmli (opst

h!blkoor$sktemdangg!PP!l'dryo3m'
nr6 ebn dikqjlko. Bq$D H{

rqF &nsai Edi d.. piniD d{iar &i rid4 h jqs


y, hqjidi Friksol

$msr| rdj'di kqnnF ko!

cDo Jus tui sui''i.

roMs ddi P.irclanjodi kobo h3,

ru pa& eyr. dr

Seld, 14 Oktob.r 1969


s grds k P.r lilar nlnt(vrffor clbsNr

godrcdillmstsh

MGka jlF di!rcm uak


r4n skr' J.nFi da. $y! oqukran b.bPa ia menda y! cbii$ . J*ob

sy1*. F3kdr6 ka@! nirid@F sum.' hPs


dkns k{or jarii deic$ $ya. $ M![q@r hkob kdsu sPri

'cDr k<
sln{ri$r{n Judi d€iglo
sdu! rcur K;'p4-Ra{anDgur $Fbspjkn h.hpr
n6jd orh. bs'rumo.irckin b
'iFkh juea c
sF . bru eF atrF menPubriks, kciorchi kFbrin
$l,hn dPd. Poh@

dn J'k' $y. rdak ncDbd*i dni.

E 5 brc@ Jan a@ d1
e6!!P k.o5 d& $sju lstr
luu ol b*E'r6s
(h[ dinNn okh sH uon K{oPPd.
Jori/D.my drhg de d, dcPii \il

sFn crFdi unok Nlin , t9 okrob€r 1969


s.Fniiq Fgr ak nodtr r.4 ar soir{or diur

Pallrlsi eil kc J,rob unok ncny<Ehk'i b@i


h, ll dadqitrcn )aP Dan t la*d @ trh1rtu *qa u
s da a$qaf jus
i"ek. .,h- br.*"*"k"r0

s.Din, 20 ollober 1969

msichsk$ siluEr y$c da. du k

kou&'DsRudr'

rru. p.!bt( ctrebll $yi pjh ini jqs knbrriD


eF Do4a 5'n!r'*{ ,k+ Hrj! rq &sid

tr noyr&o $Prv3 $va tunjuk I

duskM ojum era

r{4i jika dr dljshi rdo, eG,

lud, n.h mPitr$ato D@. urok n

hsln naid!, ^uln

$oudr Hnsja r nqd.isn &n Prc. R6iad (FKUD


ya\ k6c al beb"int

rh&o r?ry 4r klL jug3nd'h{ p@r,nganny0jud,

ji,,amvl di rsur'
Pdad, HokcE &igE
ju8, hdd. koidiripikorosh md.kr. syajusbh! hh

&-;"-t"- lMR -Nk ^ddi

b eqr r*.iurllk eya bkurko FrykiLDno


8yaJ!di radi Plsir!rn{irk[dlnr
rrq Prc Drrur dan inti (((ur. J

Jnmat,24Oktob.r1969 4{i|khq4Ni!e4rr6@eg'*okd(

srvr kc roipoj nenFnlrkatr k{$Fn. hreb bti!!

J^ H*Fd ndPun di Btr- "'*a


kn eF hsjldi
du stro((K ul 'hn or DMUr GBry khbdj.
xcD{D sinrsri Eijie nddl )us!

(thudian ^!d br{a ed


JqPir
yos $d!'s m4s<l.iiFn! dokums
b4kr bNFi koruFi Eonis jlidsrL(in{hun), kri
kqq pcjrtu nngsi dln turrnry'. Jdpn drh ob4

Mi4s!,26 Okiobcr1969
lobnMdron. Bi.d!

ir ddk rdu uli,r ahme

Fvr, ror Jrin, tud *cn& Di. o

bvt '4' lelt!ttd- jls h.nD r* k..


$fsr yrs diPar 5rya e'julks

u!d, pembd!Jdnn.
b.rsDl Ed,P DiPi

hc'lg]ecd'
ouijuk h un& sayl kf!.n bihwa
s€16!,B oktob€r1969
da kNosi. syrjuF klhken *i
sdaEcikAri.fPryflglei9Fdan
k-dFk;ntr d DMUI. s*t r', ds' k-ms Di +dr onl* rrdG.
u Judi Hid,jal L

ismBsu.91ytPikn

Fv!b& fDsE4Fj<kd!.

srr nodFji{lbm k. rR Enimg sd u.rusuol

Ya D0 Fd E! r./I

$ciknjh4$)'ndi^4zP6nsjrv$(s|osiPii

'iokq,
&dd4 ^uio

sia^ip* (olxl) biLi8 blik i i. n

R4{ N.ria DMLr bcrbhn odik hrtir. r.in! rikuLttr

eyrHr;drc ddrdi Flkurd Pekdqi

s€hin, 3 Novenh€r1969

'-F-" F. Pg|.\;ioc4lrlq'suco1
D.!-a-"ik-;-
Mins€n,s Noe.mber1969
Jm e.oogDpn d, RUr blrrcmudetrFtrs6i, rru er.
aNss dhksi &e r,* yos
dhdrkq han jun{
Fro do nenbu{ jok.5 'rcqm s
dar hqr (blFn mobi),

Jo$E sadi do eony yxs ny30v


sF juF E64an

diuhi jdi rrq@ r6D!

t,^r b.n nzr t\l 4 bt i\ ii t ha 'o bE yu Eilr.


bw, tuos I|a tut piv! Kntn

h&purh&@{Fodf.y! rlri rutumhidq".


hs! Kc N!$y Gd! sun{n.
K. rUrda! nembe!rna crirnsJqio hq.
bt tb6! LLuat leet huto\. b4 tNq. b lt!.
LAe,bt *^ikp,! Prc|d a,llte.

Anbono nldi vd rt! r,rr,14oi

smii, 10 NdeEb€r 1969

Selrs, rr Novebber1969
/hqqe!4d4gh|brk'|l

^hqusyBD4 lLLk.a t+i,,, r+til'rE4

h,,,tu kt{E oihs,riry

^d t hr+ba!, tn( ta, kp n Bql,,.

ooldhr jlck hsinor &nbbm

Ra{mD4i F4 hiro &o$sr EaN iiF I m DPuhrts.


drbrrr kr amp* hor \ako d Jarj{a Gan4surnro),

sabiu,15 Novmber 1969

Jopr ocDsllr un@rmlndDrrrir

('hrs. 13 Novenber1969 rr! nlko di K.boo J!ruk. rrL k. dnah Jopic.savr

Hsdoiosi '3q r,j,!B babn oo&o


nddu 'taP he". slyr mur

Lsll']oFDcrgrulPadlHolctr

ruh aq 14 Novenbcr196S
ro&FluoFn.yDgdinEoDye
dilaot LKD! qmsnnng kidi 's i loPn dal
dil

*:lr;1,,.,.,,,'"".^
.".., juF 4* dde,rarb $r jii. h&iirm rNiig Fj$ac
Fjahtr..dudn ^s },rs rq'o' dln L

sl". ,e. '" +"r* s-'" *q eva hpr scrrd'koft Dqnho8rilr $y! mrrh siing
" "tr "''

--; ,r, **- f'h. a.",. d

J rJ s k r n P o r l k d y 1 o l n e r a r !
jaD rr ro € PdaDgk<o! 1rl

,u doF n@jxJihaNm. eF rn

lvin8gu, 16 NoveDbd 1969


nd4 6awq jarymtnsh ! rti

odw. (hn 1o.oo F.@).


de4 Fn! :!jiq .$yi hk ePa'

Allniya d{ans rds dlnFn JoPr


sf,l4'i 13 No€nber 196S o b{q sia didir4i souP gdssE
A& iprrruo*i ej$r kirus rruhruFdDdo
&. sub{djo) dm 4mdF r,srs bornr panhlj, (|Ila

n!beuujrdkro
no b*k dileda. M.ch diuru!d

relpor sftlah klLn jqdi muui e

ro@dJlksn sod
sobt'r, 22 Novenb€r1969
3q6u1J6k kduvuarqook qn b$endM hhns

rcnid jra &qnrir$/ol. Rdy n


60!i!4 $**kr'

&nijlF k! M*c.drcL h,hhlg w*N F*lqino


Kmis, 20 N
b'h Jrq, '0 dtuqrJ

nodrqog' qjr F4 b+ikr $Ftr Mirggu, 23 Novenbe. 1969

Joprcndukmsuk s km bivah '

Sele, 25 November1969

sd4r konincwnn aPreP&lus


iH.B. y. ig nu Fjc* D.
rt)su
Edi!,27 Novembe 1969
nsbn,26Novembcr1969
Dh i!$ b.N.hsglr ms.l;imyx

Fri l,lEs ,rPddr tui sr dcr


do aro{rq{r. rd( ri jus eya

Jd rt,23 Novenb€r1969
]' Llm ]4Fd b:

L; K6mii hh ko 'el --r: u rlju nk bis. neico


wilsa<bglqbD'JigDlDs
'1" ** ::tli:l,tiii::l
"1":-;:l
:*e:f :l: rdo. rlrs irgl dsbulsbu

:<ov juF hrdi Ddd *waon '

ia" r. s*t'"r- ,r,^.1'g" r."'* a' r'"- r

F E t r , r E , d r h ! r u !d m d i i r t r {
: iqjriyakh bdv! kn,tu Dri

" **,." -*^-'*'" *-"


"'ii"'**-
qi,o yos iiak bq4! D{

bwdh Ar {yss. di cxl dtlj


sabd, 29 Norenber 1969

$ylMBDoFsqn.NuFdodancgnyi4*
ker jle hhw! enquF h@5 d,r
lo 20.00 idx nPlr dnsli mngq
Jamrc.Lssyi rcrchjrrq. \_air!s

, !h[nr4 Jake@
S€bin, 1 D€*nb€r 1969
iq,Fh k!ns!tur

oqjad puEs Fkdi ,r, jahn.jarin. (tbcnro ru$yl


n4d dt $rd Dm jcnbcr+mblr y
nsnyt 'idsk hsi ftrjldi ndBk-
dukli bagrnsE d!ryu yos

T:;'J"L* lsr bdhss s.v. ndbsro


",,.
smii smpi p.dl sd5olL Laiiny! d4o Hilsjl

sok ron. {rion $BEuBr he!. Jopi. d4 AFn k!

dodi JoPL, uriiy

n€ncPbkniyi AD (sr'wMsr)
Do3'o JoPE src s( htr

$* lrrcdo uogk ojo^s hN k.5!'. RUP!ruPr

JdD dssD bk *i llorts

abah alyr htrks PedmY,

€DFEnPbo sdry! oojaa' na

M [esr) Bpi dn n.(DEi dtrDt


Da"ftaxIstilah
*xo Mi4!uDi.r4rGjrbidn

Dqd (d4 4 Dld.dlcrd Lhi <h

D.w{ kN*ri Rryd 6dqdR4qs

ldl!*q'{gJnq*I[.FoF'.y'
D<d e, our dr i 4qL djNdjur rd

rrdrN,&i !/rrn4dri. tr@re4<r

ruii.ctrd) crirh rdi yo! Lbh $iq

c.Ej. xrl&, hftd<nl 5r!h s$ ?k. d-


dtirsF*b6!

e@FPd*diD{koE(D'lhhd&

Mrn LlhqruPdMs{F-\
dlhr nqldr FEnTANN^ c.tu!fid

lnrylFtr! hdoGi y{r Gild dr jrd

Mrn L!.hsFv{rq R*r,s!mNd.

Ndddr u,b' i/ rdr'd{ wdi rds d


&i.d*6 msr ndjdi rdqsd b4i '.

il.l'FNkdltrD]Flhkn'N{D!j
Lampiran
sdot k. Dnatur. edqt. {.r F

UlasanPers

L[h.odlkddodFGfuFt6<*i
Pengantar

rijih ciQis blru ,@ &rs rn


koBrd J*ni, yosrlkrnl,

hrcr rda ^iru^ Fnc P.65 en

hronnuoEr.bur
.a,, rtdq.tu J,t\l h^ {nP!i 6 JrrurL re66.alr r}hr J

u l{hv n{& N\gkd 4!!r d


Crra Melontrlk& Pikitu

ys3 cdtr d Jak{n - $his idr

dr parji4 wrr

$ms,r mk.dkdyrorr,n0r,

trI qooDhlr;
L.bihiluh r4rbrhskdirucr lkuk
nuskii. ldum jc16 ri'h +"F41 soe fiok ci€ ds Int€4rii$ lribadi

ikumpdbinyr rjatr
ey! jd etuyrrN! nnai

Rap qja 'idak 6Lsa Dqhe*hn

urissruko irFrho t&3 rr{!


krvn, eEEkFii.k dro ljL,iLkoo
n{sn iu drr lLuBhdsn\rjlcs!rnji.

sansJJ,..I|ib\gua6|o3l
br jdt wMlwu b$sib P!'sik
ri., edh scnkl!),.. (df di fdr

bea D4j1d, do$n {d vrtulM r

li,nyi ddr 5ddiatu

k,o ya4 n4jidi h*ih ds

'Kh! ri u keP:d1kriqrni,

r F4 diidsmlln. &mrkii jsd kia dr kljujue,


pun+qhn kh tIba&PrY,,

hdncunayD. (,,,1i5 ,6 Jud 1933

soe Hok GieKiih s,i,m

Manqohru!jd,

s!&bsu4 hk lmu.i.msr e*

nrtjcn Pdrks,

[ir$ klhu drr]' tosorq nudr' (crrln, 12Juurn 1e62).


r4rP' nscko drbbkl,r, (761

drr d Plnhisro bqsrD, luiurdu

spsduk u kn ndtbk,. D.ooEtrN dnsslLdi snad;rqder


ratKqnPd\,26D6

klbigk'elock1€n6'nd$i5s

q.kN kp3d! oia . drd LtrilDbri kqniF.

Fq, rhg $d,4.


broankp'r iii sqsk srllmad (Bunss!6,nldrnuris

us $ehm ii.h;i
Fodrsorc,do,po 5lur resj

ItoEl seoE c Ini.l.kural Muda

dlm Filah hqa

o n(da hryr disiigsussrir${j


qinD, g<iorar.
hn^

beq, Fdoriop,d .fttM h{nn s

.. $lisfirl yms k
NoFm, ehun r%?.yhsjlFFN
€utrsbunylj!s!
a13!uLrstry, dd![

qrms.Qiumyl Frs kdsFrub rju

Pcdck Enruos JlDu1lj y![F htrrori


Rlnaji, r. L$unya &eog AkivE.4 qdo $odis
Akdk 5 re.nLoe rq ^ds'kl, 6

kndu hryak r{ai du riN kiu

dr$ k.sascBo

ndr Llnrh6kwon G.jlr. r16r)hb,

i"i q dhs+4" d*&-.".


jis. (od! s, M{r
,il@5iiFE MBr

1e6e). sPldh bqku h, b{q 6Fun


du jlF nen.inoL

(h{' p<mikroo A;dRxhmt ektF


P rosn k jlht
Nliripcedr! s a!

lsrrn bdupFtrsdipiihtrrl nsui{JeL{ Gop* daL!m


Nru rnrom rL hro ri tqdu

b! ^hd) snu k!

nqd l,\sDyl kqLka Q rLa

16 D4emt,.r G.hln sbdun uhns


ohurny, dhno 4sd dibw cu^

REm'n. di 'rhniv, $qns


dd hd H{5jl hdur dlanear.nFrn (k{ibnu

P6f $nrr. Djojo.

lue, d,Pn &i Di Aftf Bu4nq

Rz kne,or^ zrJd res


n4sD Di shi. Dsier hobtqrk
llbjlDD Nrqrye s{F n4shi
'd!Da ro3 diquiud-
h 0[sn rmxnrm
d4 i{L !{u hil

re66 Js(ru rlan riuur ddapm !

;,,n'sd ,bk cn $nq DlnmaBD ruLtrm DmrcL

Aqlior 66 J4i sd{ uhli


Piidosn tuc Fs nlrD molj,n
{3, +e do 6d).klsorsi

Fu|gk1&rdd*
hDu&' r e66 DLer nFPltmcnrk
Judd "soe ror c( seonigD<no
s4nooldkln.kJlru!Fn

dq unsusrul,
un sHc lkltr Ltbtri

Kuu}jl Nmrm setslu soe Hok Gie

nsnd' rukoh idaPonuh d<rr

LPr\rnLrJdn\il,rjl,ni1! bdM.Fi'ungo{uoknscqm|
h tr nie al sa. H!\ rin tte1e) dd, iohD MqEl

(dua)us rnr6 r &hn csD) lkii e


(rdr b<bd4a {qkd ra4 aku sd
nldi ruiu,.€lbd!

oFrun. hkDah'

ihn di J!r{o Fd

'nogcGtr sbuh, ii hi1,6qaLD

Buh! D$,oe.,ef, dnburuk. oF okiad, hN, kau. F.iuoFDotr $c

b.nqrd, Pudk suN4 $n.d mhjtekNr

rlq rau 6n. ku uda! klPr.jqn a

ldi eiin pi3 hosF0L10 Jrnuio(le66) rdalahb{i


yms $ns{ FNiig dlrd rjach P
{iGhe j?m deLal.i lku Do lku j mssi^Fmu cbh Do
hdorss.

$jdh. D, Fdtrs i^i Nh dqpds


b(oNlk ErhdiP Jtp{s ku{!

{woliFv4lnsr JqPllg. M4k a

Dokts J$a di srBh Ptnuda ssoD

k(LkaD<!i{s. knr€^Joh ri. (.nn.dr

kN msjrqhk3D rrkna. d{ n6di udm Edub di

sqkal' lsriaku ooFn n.o!nu.r@rd dr

diu^ an{r }os EdsL d' Pdd J


d'E rFdh uDE.

syo$dn NM,,4i \o..j,, A$nE D33 ioFrc


htrk tbh bh

Momeltrq Lkonohf ds
g cera}d
Hok cr, b.6,na bukuqtr ^iord

Mnruk P.ny.{nnF, D*l bulu Joz


nrcb8r, no*h hhd, ,laipd! nhdid hko andb rrr r4nrhrD P{rr klj1do.

k.t.d,. uqPo iiiLr$sklLi ldr Mm

hn#d 3 knu|'i 66 enPn 12 rhrc

Joar^nw P.i€.
b( @, TaP' v&g bcRi! d' b1\!j j
r'utr'rd,i, br,-a drr r!4FL ) jr
Joar Aiqr !d$ k!rur F$'dim K^tir Prs k;oi
J,'r 0cnh di4n$ okLA

rii&hD r(i. lM $nss{ 45 tu P


DFjohi*uudo (k{ik ru bNoiin d [s irsdj) ne

Jrqiva n nctrqP P.n,DPh Fis


Java Eb4a bqDFn nuahan (r+t
Fij.4rorya ki resao trh6 b
Ph {'na rsD Fng 6.r,!tr bhyr

r G r r ) s o tr b k c r

kn Joar dan Hok ck h nlwakl

(crrr) h on kobunisnt,

Janskl laka plndAr |anu{r 1, Mnq 66

65 enPr T JanEr 66 tru.Muiglh P


?c6P!ko. &numFuro. (rr.f
Hdd ]l!n rr ra3 Padl hlnia! '
croyP(r..hnPiL lbqir fkj.r
ko!$P d,er k.bjjakeian ekoDon, P
ulnhfl qbkn hi.!n rlr Jlou{, 66 Jo4r ran

Hok cf 16r). mar| Lurlsosahro


lnbm Ndmrl dri
r R h u R A( J o a r4 r r ) H d i r o r u u u 1 1 6 6
nqtd

rn,Nr lbisi k.k!1en non ) Jo

nryka q{ru P.mdEbn sblg

,kd0sr,otrmh;.

,jltraqkkuss

anoLhkL'ak$mo hahsnM PrdrT JaNr

d,,ph kjq bc;dh

ndrchn rrbadaPduabadkn roJl

P.noDB6 kerup 0n" o6or6r).


! (r3Jliuil r960
loar n$m&i k.jiBn r0llnue

ly.L[shFin{'t64kkn

rFd rNdF Pldl Fm*rn rq Bury Grc lorird d,tdbi


mel]njlqo hroP

klkuusltfrudln pDli k d' hdon<iLn^e bsb h||l

Nsuiion sdrsrcr4;nskubu{oDo d

hns (rm haqr j*2 F[dr ks

b u r u l o 4 r d r ns o !
m*h kNr4. Nsuhon 6(din L:wa^k!!an) m*D ror

Jdr dn,m saon rr isuan 66 n

nquigs! r;darad I!.k


h! Lnnyi ldirlll rrtdi Jcd@r suhano, yiDs

drisnnh. {ingsi
(iri lidlk bEa bdijqr $Foh doeD 6qFft h{lo
&i P$h. sc rbk d. yoF rjak s

oudlhlo P!!<bo, qlEi hu!!n J