Anda di halaman 1dari 19

TANDATANGAN

GURU
MENGUASAI
TARIKH

TIDAK MENGUASAI
Page 1

NAMA : ..................................................................................
TINGKATAN : ..................................................................................
TAJUK
BAB 2 : KUASA DUA, PUNCA KUASA DUA, KUASA TIGA DAN
PUNCA KUASA TIGA
DESKRIPTOR BIDI : PENGENALAN KUASA DAN PUNCA KUASA
EVIDENS
BIDIE1 : Menyatakan suatu nombor yang didarab dengan nombor
yang sama sebagai kuasa dua nombor tersebut dan
sebaliknya.

1. Tulis setiap hasil darab berikut dengan menggunakan tatatanda kuasa dua

a) (5) x (5) Jawapan :

b)

Jawapan :

c) 0.3 x 0.3 Jawapan :


2. Nyatakan nombor berikut dalam bentuk pendaraban suatu nombor dengan
nombor itu sendiri.

a) 4
2
Jawapan :


b) (6)
2
Jawapan :

c) 0.2
2
Jawapan :
TANDATANGAN
GURU
MENGUASAI
TARIKH

TIDAK MENGUASAI
Page 2

NAMA : ..................................................................................
TINGKATAN : ..................................................................................
TAJUK
BAB 2 : KUASA DUA, PUNCA KUASA DUA, KUASA TIGA DAN
PUNCA KUASA TIGA
DESKRIPTOR BIDI : PENGENALAN KUASA DAN PUNCA KUASA
EVIDENS
BIDIE2 : Menyatakan suatu nombor yang didarab dua kali dengan
nombor yang sama sebagai kuasa tiga nombor tersebut dan
sebaliknya.


1. Tulis setiap hasil darab berikut dengan menggunakan tatatanda kuasa tiga

a) 6 x 6 x 6 Jawapan :


b)

Jawapan :


c) (2.1) x (2.1) x (2.1) Jawapan :


2. Nyatakan kuasa tiga suatu nombor sebagai pendaraban berulang

a) (2)
3
Jawapan :

b) (


Jawapan :


c) (0.3)
3
Jawapan :

TANDATANGAN
GURU
MENGUASAI
TARIKH

TIDAK MENGUASAI
Page 3

NAMA : ..................................................................................
TINGKATAN : ..................................................................................
TAJUK
BAB 2 : KUASA DUA, PUNCA KUASA DUA, KUASA TIGA DAN
PUNCA KUASA TIGA
DESKRIPTOR B2D2 : KUASA DUA DAN PUNCA KUASA DUA
EVIDENS
B2D2E1 : Menentukan kuasa dua suatu nombor dengan
menggunakan kalkulator.

1. Dengan menggunakan kalkulator saintifik, cari nilai bagi setiap kuasa dua
suatu nombor.

a) 12.3
2
Jawapan :

b) 0.24
2
Jawapan :


c) (


Jawapan :


TANDATANGAN
GURU
MENGUASAI
TARIKH

TIDAK MENGUASAI
Page 4

NAMA : ..................................................................................
TINGKATAN : ..................................................................................
TAJUK
BAB 2 : KUASA DUA, PUNCA KUASA DUA, KUASA TIGA DAN
PUNCA KUASA TIGA
DESKRIPTOR B2D2 : KUASA DUA DAN PUNCA KUASA DUA
EVIDENS
B2D2E2 : Menyatakan punca kuasa dua suatu nombor positif sebagai
suatu nombor yang didarab dengan nombor yang sama
menghasilkan nombor positif tersebut.


1. Tentukan punca kuasa dua bagi setiap nombor yang berikut:

a) 9 Jawapan :


b) 16 Jawapan :


c) 25 Jawapan :TANDATANGAN
GURU
MENGUASAI
TARIKH

TIDAK MENGUASAI
Page 5

NAMA : ..................................................................................
TINGKATAN : ..................................................................................
TAJUK
BAB 2 : KUASA DUA, PUNCA KUASA DUA, KUASA TIGA DAN
PUNCA KUASA TIGA
DESKRIPTOR B2D2 : KUASA DUA DAN PUNCA KUASA DUA
EVIDENS
B2D2E3 : Menentukan punca kuasa dua nombor menggunakan
kalkulator.1. Dengan menggunakan kalkulator cari nilai punca kuasa dua nombor berikut
betul kepada empat tempat perpuluhan.

a) Jawapan :


b) Jawapan :


c)

Jawapan :


TANDATANGAN
GURU
MENGUASAI
TARIKH

TIDAK MENGUASAI
Page 6

NAMA : ..................................................................................
TINGKATAN : ..................................................................................
TAJUK
BAB 2 : KUASA DUA, PUNCA KUASA DUA, KUASA TIGA DAN
PUNCA KUASA TIGA
DESKRIPTOR B2D3 : KUASA TIGA DAN PUNCA KUASA TIGA
EVIDENS
B2D3E1 : Menentukan kuasa tiga suatu nombor menggunakan
kalkulator.


1. Dengan menggunakan kalkulator cari nilai bagi


a) 23
3
Jawapan :


b) (34)
3
Jawapan :


c) (


Jawapan :TANDATANGAN
GURU
MENGUASAI
TARIKH

TIDAK MENGUASAI
Page 7

NAMA : ..................................................................................
TINGKATAN : ..................................................................................
TAJUK
BAB 2 : KUASA DUA, PUNCA KUASA DUA, KUASA TIGA DAN
PUNCA KUASA TIGA
DESKRIPTOR B2D3 : KUASA TIGA DAN PUNCA KUASA TIGA
EVIDENS
B2D3E2 : Menyatakan punca kuasa tiga suatu nombor sebagai suatu
nombor yang didarab dengan nombor yang sama dua kali
menghasilkan nombor tersebut.


1. Nyatakan punca kuasa tiga suatu nombor dengan simbol
a)

[2
3
= 8] Jawapan :


b)

[3
3
= 27] Jawapan :


c)

[(

] Jawapan :
TANDATANGAN
GURU
MENGUASAI
TARIKH

TIDAK MENGUASAI
Page 8

NAMA : ..................................................................................
TINGKATAN : ..................................................................................
TAJUK
BAB 2 : KUASA DUA, PUNCA KUASA DUA, KUASA TIGA DAN
PUNCA KUASA TIGA
DESKRIPTOR B2D3 : KUASA TIGA DAN PUNCA KUASA TIGA
EVIDENS
B2D3E3 : Menentukan punca kuasa tiga suatu nombor menggunakan
kalkulator.


1. Dengan menggunakan kalkulator, cari nilai setiap punca kuasa tiga yang
berikut, betul kepada empat tempat perpuluhan

a)

Jawapan :


b)

Jawapan :


c)


Jawapan :TANDATANGAN
GURU
MENGUASAI
TARIKH

TIDAK MENGUASAI
Page 9

NAMA : ..................................................................................
TINGKATAN : ..................................................................................
TAJUK
BAB 2 : KUASA DUA, PUNCA KUASA DUA, KUASA TIGA DAN
PUNCA KUASA TIGA
DESKRIPTOR B3D2 : KUASA DUA DAN PUNCA KUASA DUA
EVIDENS
B3D2E1
a. Menentukan kuasa dua suatu nombor tanpa menggunakan
kalkulator.
b. Menganggar kuasa dua suatu nombor.

a) Cari nilai kuasa dua bagi nombor-nombor berikut tanpa menggunakan kalkulator.

i. 7
2
= x =

ii. 1.2
2
= x =

iii.


2
= x =


b) Anggarkan nilai bagi kuasa dua nombor-nombor berikut.

i. 4.98
2
__________ = ___________

ii. (-6.9)
2
_________ = ____________

iii. 291
2
__________ = ____________TANDATANGAN
GURU
MENGUASAI
TARIKH

TIDAK MENGUASAI
Page 10

NAMA : ..................................................................................
TINGKATAN : ..................................................................................
TAJUK
BAB 2 : KUASA DUA, PUNCA KUASA DUA, KUASA TIGA DAN
PUNCA KUASA TIGA
DESKRIPTOR B3D2 : KUASA DUA DAN PUNCA KUASA DUA
EVIDENS
B3D2E2
a. Menyenaraikan kuasa dua sempurna
b. Menentukan sama ada suatu nombor adalah kuasa dua sempurna

a) i- Senaraikan kuasa dua sempurna antara 1 hingga 80ii- Senaraikan kuasa dua sempurna antara 100 hingga 250b) Tentukan sama ada setiap nombor berikut nombor kuasa dua sempurna atau
bukan.
Ya Bukan
i) 16
ii) 24
iii) 112
1
2
2
2
3
2
4
2
5
2
6
2
7
2
8
2

11
2
12
2
13
2
14
2
15
2

TANDATANGAN
GURU
MENGUASAI
TARIKH

TIDAK MENGUASAI
Page 11

NAMA : ..................................................................................
TINGKATAN : ..................................................................................
TAJUK
BAB 2 : KUASA DUA, PUNCA KUASA DUA, KUASA TIGA DAN
PUNCA KUASA TIGA
DESKRIPTOR B3D2 : KUASA DUA DAN PUNCA KUASA DUA
EVIDENS
B3D2E3
a. Menentukan punca kuasa dua bagi kuasa dua sempurna tanpa
menggunakan kalkulator
b. Menentukan punca kuasa dua nombor tanpa menggunakan
kalkulator
c. Menganggar punca kuasa dua suatu dua nombor

a) Tentukan punca kuasa dua bagi setiap nombor kuasa dua sempurna berikut.
Cth

8
i


ii


iiib) Tentukan punca kuasa dua nombor berikut tanpa menggunakan kalkulator


i)

=

ii) =

c) Anggarkan punca kuasa dua berikut
i) ii)
iii)
TANDATANGAN
GURU
MENGUASAI
TARIKH

TIDAK MENGUASAI
Page 12

NAMA : ..................................................................................
TINGKATAN : ..................................................................................
TAJUK
BAB 2 : KUASA DUA, PUNCA KUASA DUA, KUASA TIGA DAN
PUNCA KUASA TIGA
DESKRIPTOR B3D2 : KUASA DUA DAN PUNCA KUASA DUA
EVIDENS
B3D2E4
Mendarab dua punca kuasa dua

Cari hasil darab bagi dua nombor punca kuasa dua berikut
i) x = ii) x =


iii)

= iv) x =TANDATANGAN
GURU
MENGUASAI
TARIKH

TIDAK MENGUASAI
Page 13


NAMA : ..................................................................................
TINGKATAN : ..................................................................................
TAJUK
BAB 2 : KUASA DUA, PUNCA KUASA DUA, KUASA TIGA DAN
PUNCA KUASA TIGA
DESKRIPTOR B3D3 : KUASA TIGA DAN PUNCA KUASA TIGA
EVIDENS
B3D3E1
a. Menentukan kuasa tiga suatu nombor tanpa menggunakan
kalkulator
b. Menganggar kuasa tiga suatu nombor

a) Cari nilai kuasa tiga berikut tanpa menggunakan kalkulator
i. 5
3
= x x =
ii. 0.2
3
= x x =
iii.(-

)
3
= x x =

b) Beri anggaran kuasa tiga nombor di bawah

i. 4.8
3
__________ = ___________

ii. (-0.32)
3
_________ = ____________

iii. 1.09
3
__________ = ____________


TANDATANGAN
GURU
MENGUASAI
TARIKH

TIDAK MENGUASAI
Page 14


NAMA : ..................................................................................
TINGKATAN : ..................................................................................
TAJUK
BAB 2 : KUASA DUA, PUNCA KUASA DUA, KUASA TIGA DAN
PUNCA KUASA TIGA
DESKRIPTOR B3D3 : KUASA TIGA DAN PUNCA KUASA TIGA
EVIDENS
B3D3E2
a. Menentukan punca kuasa tiga suatu integer tanpa menggunakan
kalkulator
b. Menentukan punca kuasa tiga suatu nombor tanpa menggunakan
kalkulator
c. Menganggar punca kuasa tiga suatu nombor

a) Cari nilai di bawah tanpa menggunakan kalkulator.

i)

=


ii)

=iii)

=iv)

=

b) Cari nilai punca kuasa tiga yang berikut.
i)

= ii)

=


d) Anggarkan nilai setiap punca kuasa tiga yang berikut.

i)

ii)


TANDATANGAN
GURU
MENGUASAI
TARIKH

TIDAK MENGUASAI
Page 15

NAMA : ..................................................................................
TINGKATAN : ..................................................................................
TAJUK
BAB 2 : KUASA DUA, PUNCA KUASA DUA, KUASA TIGA DAN
PUNCA KUASA TIGA
DESKRIPTOR B4D2 : PENYELESAIAN MASALAH KUASA DAN PUNCA KUASA
EVIDENS
B4D2E1 : Mengemuka dan menyelesaikan masalah yang melibatkan :
a. kuasa dua nombor.
b. kuasa dua dan punca kuasa dua.

a. kuasa dua nombor.

i) Dalam rajah 1, ABCD dan AEFG ialah dua buah segi empat sama. Diberi
AG adalah tiga kali lebih panjang daripada AB dan perimeter AEFG ialah
48cm, cari luas ABCD.

Rajah 1

Jawapan :

ii) Umur Maria adalah dua kali umur adiknya. Umur bapa Maria adalah kuasa
dua umur adiknya. Jika umur Maria ialah 14 tahun, berapakah umur bapa
Maria?
Jawapan :A G
D
F
B
C
E
TANDATANGAN
GURU
MENGUASAI
TARIKH

TIDAK MENGUASAI
Page 16

b. kuasa dua dan punca kuasa dua.

i) Diberi 2.30
2
= 5.3 dan 7.28
2
= 53, hitung

a) Jawapan :


b) Jawapan :


ii) Sekeping kadbod yang berbentuk segi empat tepat mempunyai panjang
cm dan lebar cm. Cari luas kadbod itu.
Jawapan ;


:

TANDATANGAN
GURU
MENGUASAI
TARIKH

TIDAK MENGUASAI
Page 17

NAMA : ..................................................................................
TINGKATAN : ..................................................................................
TAJUK
BAB 2 : KUASA DUA, PUNCA KUASA DUA, KUASA TIGA DAN PUNCA
KUASA TIGA
DESKRIPTOR B4D2 : PENYELESAIAN MASALAH KUASA DAN PUNCA KUASA
EVIDENS
B4D2E2 : Mengemuka dan menyelesai masalah melibatkan :
a) Kuasa tiga nombor
b) Kuasa tiga dan punca kuasa tiga

a. kuasa tiga nombor.

i) Panjang tepi sebuah kubus ialah 0.28m. Cari isipadu, dalam cm
3
, kubus
itu.
Jawapan :

ii) Panjang tepi dua buah kubus masing-masing ialah 4.5cm dan 5.2cm. Cari
beza isipadu antara dua buah kubus itu.
Jawapan :
b. kuasa tiga dan punca kuasa tiga.

i) Isipadu sebuah kotak yang berbentuk kubus ialah 729cm
3
. Berapakah
panjang tepi kotak itu?
Jawapan :


TANDATANGAN
GURU
MENGUASAI
TARIKH

TIDAK MENGUASAI
Page 18


ii) Luas setiap muka sebuah kubus ialah 3.24cm
2
. Cari isipadu kubus
tersebut.
Jawapan :
iii) Seutas dawai dengan panjang 180cm digunakan untuk membentuk
rangka sebuah kubus. Kemudian kertas berwarna dilekat pada rangka itu
untuk membentuk sebuah tanglung. Cari isipadu udara yang terperangkap
dalam tanglung itu.
Jawapan :

TANDATANGAN
GURU
MENGUASAI
TARIKH

TIDAK MENGUASAI
Page 19

NAMA : ..................................................................................
TINGKATAN : ..................................................................................
TAJUK
BAB 2 : KUASA DUA, PUNCA KUASA DUA, KUASA TIGA DAN
PUNCA KUASA TIGA
DESKRIPTOR B5D2 : GABUNGAN OPERASI KUASA DAN PUNCA KUASA
EVIDENS
B5D2E1 : Melaksanakan pengiraan yang melibatkan penambahan,
penolakan, pendaraban, pembahagian dan operasi
bercampur terhadap kuasa dua, punca kuasa dua, kuasa
tiga dan punca kuasa tiga.

1. Hitung
a) 5
2
( +

) x 2
3

Jawapan :
b) 0.2
3
x ( 0.3
2
+ )


Jawapan :
c) (


x (

) (Jawapan :