Anda di halaman 1dari 5

UJIAN PENILAIAN MATEMATIK TINGKATAN 2

Nama: ____________________________________ Markah: _____________________Jawab semua soalan berikut.
1. Hitung nilai bagi .

Jawapan: _______________________________________ (1 markah)


2. Diberi

= 83.17, cari nilai

.

Jawapan: _______________________________________ (1 markah)


3. Hitung nilai bagi (

) dan beri jawapan dalam nombor perpuluhan.

Jawapan: _____________________________________ (2 markah)


4. Aras air dalam sebuah tangki yang retak menurun 4cm setiap jam. Aras air pada awalnya
29cm. Cari aras air selepas 6 jam.
Jawapan: ___________________________________ (2 markah)

UJIAN PENILAIAN MATEMATIK TINGKATAN 2


5. Kira nilai berikut:
(a)
(b) ()

Jawapan: (a) _______________ (b) ______________ (2 markah)


6. Cari nilai bagi berikut:
(a)


(b)

Jawapan: (a) _____________________ (b) __________________ (2 markah)


7. Cari nilai setiap berikut:
(a) (


(b) ()Jawapan: (a) ______________________ (b) _____________________ (2 markah)

UJIAN PENILAIAN MATEMATIK TINGKATAN 2


8. Sebuah pepejal kubus dengan sisi 16cm telah dilebur dan dibentuk semula menjadi 8 buah
kubus yang serupa. Hitung luas salah satu permukaan kubus kecil itu.Jawapan: _____________________________________ (2 markah)


9. Permudahkah

.

Jawapan: _____________________________________ (2 markah)


10. Rajah di bawah menunjukkan sebuah rombus.Cari luas bagi rombus itu.

Jawapan: ________________________________________ (2 markah)


( )
UJIAN PENILAIAN MATEMATIK TINGKATAN 2


11. Keuntungan yang diperoleh seorang penjaja pada Isnin dan Selasa masing-masing ialah
RM158.40 dan RM225.80. Kemudian dia mengalami kerugian RM35.90 setiap hari untuk
dua hari seterusnya. Hitung jumlah keuntungan yang diperoleh dalam empat hari itu.

Jawapan: ______________________________________ (2 markah)


12. Luas sebuah bingkai gambar yang berbentuk segi empat sama ialah 784 cm
2
. Terdapat
pinggir berukuran 2 cm pada bingkai itu. Cari luas dalam cm
2
, gambar yang ditunjukkan
pada bingkai itu.
Jawapan: ___________________________________ (2 markah)


13. Dalam sebuah kumpulan 20 orang murid,

daripada mereka menderma RM2.50 setiap


orang dan

dari baki murid menderma RM3.50 setiap orang. Murid yang lain menderma
RM5 setiap orang. Hitung jumlah derma yang dikutip daripada kumpulan murid itu.Jawapan: ____________________________________ (3 markah)
UJIAN PENILAIAN MATEMATIK TINGKATAN 2


Skema Jawapan:
1. 3
2. 0.008317
3. -0.625
4. 5cm
5. (a) -0.71
(b) -13.92
6. (a)


(b) 2.9
7. (a)


(b) -124.875
8. 64cm
2

9.


10. (


11. RM312.40
12. 576


13. RM67