Anda di halaman 1dari 27

MAKTAB RENDAH SAINS MARA

KUALA KLAWANG

RANCANGAN STRATEGIK DAN PELAN TINDAKAN


TINGKATAN 1
UNIT SEJARAH 2009

1
RANCANGAN STRATEGIK TINGKATAN 1, TAHUN 2009

JABATAN / SUBJEK / UNIT : SEJARAH


OBJEKTIF SASARAN INISIATIF / STRATEGIK

1. Melahirkan pelajar yang cemerlang dalam - Semua pelajar mendapat A dalam PMR. - Melaksanakan perancangan akademik oleh
subjek Sejarah - Semua pelajar memperolehi 100% A dalam ujian guru subjek.
dan peperiksaan. - Melaksanakan pemantauan akademik pelajar
yang berterusan
- Mengamalkan pendekatan pembelajaran
konstruktivisme

2. Memupuk minat akan subjek Sejarah & - Pelajar dapat memupuk semangat cintakan - lawatan sambil belajar
menjadikan sejarah sebagai pengajaran negara melalui pembelajaran sejarah - Menjalankan ulangkaji terancang, latih tubi
dalam kehidupan kelak. & kuiz.

3. Melahirkan guru sejarah yang - Tugasan yang diberi dapat dilaksanakan - Mengadakan program pembangunan unit
berketerampilan & profesional. seperti yang dirancang. - Mengadakan latihan, kursus pengurusan &
- Meningkatkan motivasi di kalangan guru pentadbiran.
sejarah - Mengadakan & mengelolakan mesyuarat unit.

4. Meningkatkan motivasi pelajar. - Pelajar akan lebih bersaing di antara mereka - Mengadakan kuiz topikal, ujian selaras &
untuk mencapai keputusan yang terbaik. peperiksaan akhir.
- Meningkakan semangat untuk belajar di - Mengadakan ceramah motivasi & klinik sejarah
kalangan pelajar - Memberi penghargaan/anugerah/hadiah kepada
pelajar cemerlang

5. Mewujudkan persekitaran pembelajaran - memberi keselesaan kepada pelajar & guru - Keceriaan kelas dan sekolah
yang kondusif. semasa aktiviti P&P.

6. Meningkatkan kreativiti dan inovasi - Pelajar mampu menghasilkan bahan bagi - Rekacipta replika sejarah, tayangan filem sejarah
pelajar. meningkatkan pemahaman dalam sejarah. dan aktiviti sempena sambutan Hari Kemerdekaan

2
PELAN TINDAKAN URUSAN PENDIDIKAN

KNOWLEDGE DEVELOPMENT PROGRAMMES

BIL INISIATIF PENGISIAN OBJEKTIF KUMPULAN PELAKSANA TARIKH CATATAN


SASAR PELAKSANAAN

1. Kecemerlangan a) Kelas - Semua pelajar dapat Semua pelajar Semua guru Semester 1 dan
Akademik : Kecemerlang ingati fakta penting Tingkatan 1 tingkatan 1 2, 2009.
an Akademik Sejarah. (Pn. Jalilah
- Semua pelajar dapat En. Che Abd Aziz
menjawab set soalan Pn. Norain
latihan yang diberikan Pn. Rosminawati)
dengan tepat ( 100
peratus A)

b) Kelas - Kehadiran pelajar 100 Semua pelajar Penyelaras Ogos 2009


Pengayaan peratus Tingkatan 1 tingkatan 1(Pn.
- Meningkatkan Jalilah )
-Cemarah adat motovasi pelajar
perpatih

-Teknik Semua pelajar dapat


menjawab menjawab soalan
soalan PMR objektif sejarah dengan
sejarah tingkatan tepat.
1

c) Klinik Sejarah - Pelajar menjawab Semua pelajar Penyelaras Sepanjang tahun


soalan latihan topikal Tingkatan 1 tingkatan 1
- Latihan topikal setiap bab selepas (Pn. Jalilah)
tamat P & P
- Pelajar mendapat 100
peratus A

- Latih tubi - Pelajar dapat Semua pelajar Penyelaras Sepanjang tahun


mengingati fakta-fakta Tingkatan 1 Tingkatan 1
penting.
- pelajar mengemukakan
3
jawapan dengan tepat
pada tahap 100 peratus.

- Khidmat - Memberi nasihat & Semua pelajar Semua guru Sepanjang tahun
nasihat teguran kepada pelajar tingkatan 1. tingkatan 1
yang bermasalah
(face to face)

1 1. Mesyuarat unit - Agihan tugas Menyampaikan Semua guru Semua Guru Setiap bulan
- Perbincangan maklumat & subjek sejarah tingkatan 1, subjek
P&P membincangkan serta sejarah
- Perancangan tindakan yang perlu
unit (penyelaras perlu diambil di dalam
tingkatan 1) unit Sejarah
- Perkongsian &
penyelesaian
masalah
- Perancangan
bahan
pengajaran

1. 2. Melaksanakan Pengggunaan Pengesanan awal dan Semua pelajar Semua Guru Sepanjang tahun
pemantauan buku rekod berterusan tingkatan 1 tingkatan 1,Subjek
akademik pelajar markah pelajar Sejarah
secara berterusan

2. 2. Kerja Kursus Perbincangan Melatih pelajar membuat Semua pelajar Semua Guru April-September Ting. 1 : Sejarah
Sejarah kajian sejarah kajian sejarah tempatan tingkatan 1 tingkatan 1,Subjek 2009 Keluarga
tempatan tajuk dan menghasilkan folio Sejarah
Sejarah Keluarga Kajian Sejarah
Saya Tempatan( 10 %
markah)

4
Quality Teaching &
learning

1. 3. Mengamalkan Menyediakan Pemahaman yang Pelajar kelas Semua guru Sepanjang tahun
pendekatan Rancangan mendalam dan sejarah tingkatan 1
pembelajaran Pengajaran berkekalan
kontruktivisme dengan
( Learning to score) menerapkan
pendekatan
pembelajaran
kontruktivisme

3. 1. Mengadakan - Pemerhatian Perkongsian kepakaran Guru-guru Guru kanan dan Sepanjang tahun
program kelas dan pengetahuan dalam sejarah penyelaras
pembangunan dalam rakan sekerja pengajaran dan tingkatan 1
unit - Perbincangan pembelajaran silibus
perkongsian tingkatan 1
maklumat
bahan
& penyelesaian
masalah.

3 2. Mengikuti kursus- Menyertai kursus Mengikuti Guru-guru Guru-guru sejarah Kalendar


kursus yang berkaitan ko- perkembangan dan sejarah MARA/KPM
dianjurkan oleh MARA kurikulum & perubahan terkini
atau KPM profesionalisme
perguruan

Excellent Facilities
& services

4. 2. Mengadakan Kelas Ceramah Adat Meningkatkan motivasi, Pelajar Semua guru Ogos 2009
Pengayaan Perpatih dan dan kemahiran Tingkatan 1 sejarah tingkatan 1
Kemahiran menjawab soalan PMR
menjawab 2009
soalan PMR
( tingkatan 1)

5
4 1. Ujian Selaras dan Penilaian Mengukur pencapaian Semua pelajar 1 Semua guru Sepanjang tahun Ujian Selaras 1
Peperiksaan Akhir mengikut topik & pelajar terhadap sejarah tingkatan 1 dan 2
penilaian akhir pelajaran yang telah Peperiksaan
semester 1 dan 2 dipelajari Akhir Semester
1 dan 2
4. 2. Klinik sejarah Latihan topikal Membimbing pelajar Pelajar lemah
Latihtubi soalan bermasalah dalam tingkatan 1 Semua Guru Semester 1 dan
pilihan PMR subjek sejarah Sejarah tingkatan 1 2
(2005-2008).
Khidmat nasihat

2. 2. Kelas pengayaan Ceramah dan Meningkatkan Semua pelajar Semua Guru Semester 2
tingkatan 1 Bengkel kemahiran menjawab tingkatan 1 Sejarah tingkatan 1
menjawab soalan
soalan Sejarah.

6
PELAN TINDAKAN URUSAN PENDIDIKAN

EMOTIONAL DEVELOPMENT PROGRAMMES


BIL INISIATIF PENGISIAN OBJEKTIF KUMPULAN PELAKSANA TARIKH CATATAN
SASAR PELAKSANAAN

Effective & Efficient


Management :
Quality Teaching &
Learning

4. 2. Kelas Pengayaan Ceramah adapt Meningkatkan Pelajar Penyelaras Ogos 2009


perpatih, motivasi dan kefahaman, tingkatan 1 tingkatan 1
pesta peta minda. motivasi pelajar &
kerjasama dalam
kumpulan.

4. 3. Penghargaan Penyampaian hadiah Menggalakkan Pelajar penyelaras Selepas ujian dan


dan anugerah persaingan cemerlang ting. 1 peperiksaan
cemerlang kepada antara pelajar
pelajar-pelajar yang
berjaya.

Excellent Facilities &


Services :

4 4. Klinik Sejarah Perbincangan dan Membimbing Pelajar lemah Guru-guru Semester 1 dan 2
pertemuan individu pelajar subjek sejarah
antara pelajar dan bermasalah
guru meningkatkan
prestasi

4 3. Lawatan sambil Lawatan ke tempat Pendedahan Pelajar Penyelaras Semester1


belajar bersejarah ( Muzium terhadap tingkatan 1 ting. 1
Adat, Kuala Klawang warisan
dan Bandar Hilir kebudayaan dan
Melaka) sejarah negara.

7
PELAN TINDAKAN (URUSAN PENDIDIKAN)

TALENT DEVELOPMENT PROGRAMMES

BIL INISIATIF PENGISIAN OBJEKTIF KUMP. PELAKSANA TARIKH CATATAN


SASARAN PERLAKSANAAN
Effective & Efficient
Management :

5&6 1. Pembudayaan - Tayangan video/filem - Pelajar mampu Semua pelajar Guru sejarah dan Sem. 1 dan 2
Sejarah sejarah menghasilkan dan warga semua pelajar
- Merekacipta Replika bahan yang maktab
sejarah boleh digunakan
- Menghias papan notis dalam P&P.
unit sejarah dengan - memupuk
info-maklumat semangat
- Aktiviti/program cintakan negara
sempena Sambutan
Hari Kemerdekaan

Quality Teaching &


Learning :

Excellent Facilities &


Services :

8
MAKTAB RENDAH SAINS MARA
KUALA KLAWANG

RANCANGAN STRATEGIK DAN PELAN TINDAKAN


TINGKATAN 2
UNIT SEJARAH 2009

9
RANCANGAN STRATEGIK TAHUN 2009
JABATAN / SUBJEK / UNIT : SEJARAH
OBJEKTIF SASARAN INISIATIF / STRATEGIK

7. Melahirkan pelajar yang cemerlang dalam - Semua pelajar mendapat A dalam PMR. - Melaksanakan perancangan akademik oleh
subjek Sejarah - Semua pelajar memperolehi sekurang- guru subjek.
kurangnya 96% A dalam ujian & - Melaksanakan pemantauan akademik pelajar
peperiksaan. yang berterusan
- Mengamalkan pendekatan pembelajaran
konstruktivisme

8. Memupuk minat akan subjek Sejarah & - Pelajar dapat memupuk semangat cintakan - lawatan sambil belajar
menjadikan sejarah sebagai pengajaran negara melalui pembelajaran sejarah - Menjalankan ulangkaji terancang, latih tubi
dalam kehidupan kelak. & kuiz.

9. Melahirkan guru sejarah yang - Tugasan yang diberi dapat dilaksanakan - Mengadakan program pembangunan unit
berketerampilan & profesional. seperti yang dirancang. - Mengadakan latihan, kursus pengurusan &
- Meningkatkan motivasi di kalangan guru pentadbiran.
sejarah - Mengadakan & mengelolakan mesyuarat unit.

10. Meningkatkan motivasi pelajar. - Pelajar akan lebih bersaing di antara mereka - Mengadakan kuiz topikal, ujian selaras &
untuk mencapai keputusan yang terbaik. peperiksaan akhir.
- Meningkakan semangat untuk belajar di - Mengadakan ceramah motivasi & klinik sejarah
kalangan pelajar - Memberi penghargaan/anugerah/hadiah kepada
pelajar cemerlang

11. Mewujudkan persekitaran pembelajaran - memberi keselesaan kepada pelajar & guru - Keceriaan kelas dan sekolah
yang kondusif. semasa aktiviti P&P.

12. Meningkatkan kreativiti dan inovasi - Pelajar mampu menghasilkan bahan bagi - Rekacipta replika sejarah, tayangan filem sejarah
pelajar. meningkatkan pemahaman dalam sejarah. dan aktiviti sempena sambutan Hari Kemerdekaan

10
RANCANGAN STRATEGIK TAHUN 2009
JABATAN / SUBJEK / UNIT : SEJARAH
OBJEKTIF SASARAN INISIATIF / STRATEGIK

13. Melahirkan pelajar yang cemerlang dalam - Semua pelajar mendapat A dalam PMR. - Melaksanakan perancangan akademik oleh
subjek Sejarah - Semua pelajar 100% A dalam ujian & guru subjek.
peperiksaan. - Melaksanakan pemantauan akademik pelajar
yang berterusan
- Mengamalkan pendekatan pembelajaran
konstruktivisme

14. Memupuk minat akan subjek Sejarah & - Pelajar dapat memupuk semangat cintakan - lawatan sambil belajar
menjadikan sejarah sebagai pengajaran negara melalui pembelajaran sejarah - Menjalankan ulangkaji terancang, latih tubi
dalam kehidupan kelak. & kuiz.

15. Melahirkan guru sejarah yang - Tugasan yang diberi dapat dilaksanakan - Mengadakan program pembangunan unit
berketerampilan & profesional. seperti yang dirancang. - Mengadakan latihan, kursus pengurusan &
- Meningkatkan motivasi di kalangan guru pentadbiran.
sejarah - Mengadakan & mengelolakan mesyuarat unit.

16. Meningkatkan motivasi pelajar. - Pelajar akan lebih bersaing di antara mereka - Mengadakan kuiz topikal, ujian selaras &
untuk mencapai keputusan yang terbaik. peperiksaan akhir.
- Meningkakan semangat untuk belajar di - Mengadakan ceramah motivasi & klinik sejarah
kalangan pelajar - Memberi penghargaan/anugerah/hadiah kepada
pelajar cemerlang

17. Mewujudkan persekitaran pembelajaran - memberi keselesaan kepada pelajar & guru - Keceriaan kelas dan sekolah
yang kondusif. semasa aktiviti P&P.

18. Meningkatkan kreativiti dan inovasi - Pelajar mampu menghasilkan bahan bagi - Rekacipta replika sejarah, tayangan filem sejarah
pelajar. meningkatkan pemahaman dalam sejarah. dan aktiviti sempena sambutan Hari Kemerdekaan

11
PELAN TINDAKAN URUSAN PENDIDIKAN
KNOWLEDGE DEVELOPMENT PROGRAMMES

BIL INISIATIF PENGISIAN OBJEKTIF KUMPULAN PELAKSANA TARIKH CATATAN


SASAR PELAKSANAAN

1. Kecemerlangan b) Kelas - Semua pelajar dapat Semua pelajar Penyelaras Berdasarkan


Akademik : Kecemerlang ingati fakta penting Tingkatan 2 tingkatan 2 (Puan jadual Program
an Akademik Sejarah. Noorain) dan Kecemerlangan
Program SMART - Semua pelajar dapat semua guru Akademik 2009.
Sejarah menjawab set soalan Sejarah Tingkatan
latihan yang diberikan 2
S - Sejarah dengan tepat ( 100
M – Markah peratus A)
A- A
R - Rekod b) Kelas - Semua pelajar dapat Semua pelajar
T - Terbaik Pengayaan menjawab set soalan Tingkatan 2 Semua guru Jan – Sept 2009
yang diberikan dengan sejarah tingkatan 2
( set soalan tepat.
percubaan - Sekurang-kurangnya
MARA dan 96 peratus pelajar
Kementerian mendapat Gred A dalam
tahun 2005- setiap set soalan yang
2008) diberikan.

- Pelajar menjawab
soalan latihan topikal Penyelaras
c) Klinik Sejarah setiap bab selepas Semua pelajar tingkatan 2 Sepanjang tahun
tamat P & P Tingkatan 2
- Latihan topikal - Pelajar mendapat 100
peratus A

- Pelajar dapat
mengingati fakta-fakta Penyelaras
- Latih tubi penting. Semua pelajar Tingkatan 2 Sepanjang tahun
- pelajar mengemukakan Tingkatan 2
jawapan dengan tepat
pada tahap 100 peratus.
12
- Memberi nasihat & Semua guru sejrah
teguran kepada pelajar tingkatan 2
- Khidmat yang bermasalah Sepanjang tahun
nasihat (face to face)

- Kehadiran pelajar 100


peratus
- Meningkatkan
motovasi pelajar Penyelaras
Tingkatan 2
d. Ceramah Semua pelajar Berdasarkan
Sejarah Semua pelajar dapat tingkatan 2 Jadual Program
- Cemarah menjawab soalan Kecemerlangan
motivasi objektif sejarah dengan Akademik 2009
tepat.
-Teknik
menjawab
soalan PMR
sejarah tingkatan
2

1 1. Mesyuarat unit - Agihan tugas Menyampaikan Semua guru Semua Guru Setiap bulan
- Perbincangan maklumat & subjek sejarah subjek sejarah
P&P membincangkan serta tingkatan 2
- Perancangan tindakan yang perlu
unit perlu diambil di dalam
- Perkongsian & unit Sejarah
penyelesaian
masalah
- Perancangan
bahan
pengajaran

1. 2. Melaksanakan Pengggunaan Pengesanan awal dan Semua pelajar Semua Guru Sepanjang tahun
pemantauan buku rekod berterusan Subjek Sejarah
akademik pelajar markah pelajar
secara berterusan

13
2. 2. Kerja Kursus Perbincangan Melatih pelajar membuat Semua pelajar Semua Guru Feb – Jun 2009 Ting. 2: Sejarah
Sejarah kajian sejarah kajian sejarah tempatan Subjek Sejarah Sekolah
tempatan dan menghasilkan folio
( Sejarah kerja kursus sebagai
Sekolah) syarat wajib lulus PMR
(100 % A)

Quality Teaching &


learning

1. 3. Mengamalkan Menyediakan Pemahaman yang Pelajar kelas Semua guru Sepanjang tahun
pendekatan Rancangan mendalam dan sejarah tingkatan 2
pembelajaran Pengajaran berkekalan
kontruktivisme dengan
menerapkan
pendekatan
pembelajaran
kontruktivisme
dan
mempelbagaikan
kaedah P&P

3. 1. Mengadakan - Pemerhatian Perkongsian kepakaran Guru-guru Guru kanan, Sepanjang tahun


program kelas dan pengetahuan dalam sejarah penyelaras
pembangunan dalam rakan sekerja pengajaran dan tingkatan 2 dan
unit - Perbincangan pembelajaran silibus semua guru
perkongsian tingkatan 2 sejarah.
maklumat
bahan
& penyelesaian
masalah.

3 2. Mengikuti kursus- Menyertai kursus Mengikuti Guru-guru Guru-guru sejarah Kalendar


kursus yang berkaitan ko- perkembangan dan sejarah MARA/KPM
dianjurkan oleh MARA kurikulum & perubahan terkini
atau KPM profesionalisme
perguruan

14
Excellent Facilities
& services

4. 2. Mengadakan
Bengkel Sejarah. Motivasi, kaedah Meningkatkan Pelajar Semua guru Jun 2009
belajar dan kefahaman, motivasi Tingkatan 2 sejarah
ceramah dan kemahiran
Kemahiran menjawab soalan PMR
menjawab 2009
soalan PMR
silibus tingkatan
2

4 1. Ujian Selaras dan Penilaian Mengukur pencapaian Semua pelajar Semua guru Sepanjang tahun Ujian Selaras 1
Peperiksaan Akhir mengikut topik & pelajar terhadap ting. 2 sejarah dan 2
penilaian akhir pelajaran yang telah Peperiksaan
semester 1 dan 2 dipelajari Akhir Semester
1 dan 2

2. 2. Kelas Latihan ulangkaji - Meningkatkan Semua Pelajar Guru Penyelaras Sepanjang tahun
kecemerlangan secara kefahaman Tingkatan 2 Ting. 2 & dibantu
Akademik terancang(topikal pelajar & lain-lain guru
dan, soalan penguasaan sejarah.
pilihan PMR topik yang
2005-2008) dipelajari.
Kuiz/latihtubi - meningkatkan
Khidmat nasihat motivasi pelajar

4. 2. Klinik sejarah Latihan topikal Membimbing pelajar Pelajar lemah


Latihtubi soalan bermasalah dalam tingkatan 2 Semua Guru Semester 2
pilihan PMR subjek sejarah Sejarah
(2005-2008).
Khidmat nasihat

2. 2. Kelas pengayaan Latihtubi/kuiz Meningkatkan Semua pelajar Semua Guru Semester 2


Ceramah kemahiran menjawab Sejarah
Perbincangan soalan

15
PELAN TINDAKAN URUSAN PENDIDIKAN

EMOTIONAL DEVELOPMENT PROGRAMMES


BIL INISIATIF PENGISIAN OBJEKTIF KUMPULAN PELAKSANA TARIKH CATATAN
SASAR PELAKSANAAN

Effective & Efficient


Management :
Motivasi, kaedah belajar - Mendedahkan Pelajar Penyelaras Sem 1 dan Sem. 2
2. 2. Program sejarah dan Teknik pelajar tingkatan 2 tingkatan 2
Kecemerlangan menjawab soalan. mengetahui dan semua
Sejarah tumpuan & guru sejarah
bentuk soalan tingkatan 2
peperiksaan.
- Memberi tips
untuk
cemerlang
dalam Sejarah
- Meningkatkan
motivasi pelajar
- Mendapat
kemahiran
menjawab
pelbagai bentuk
soalan.
Quality Teaching &
Learning

4. 2. Bengkel Sejarah Ceramah motivasi, Meningkatkan Pelajar Guru kanan & Jun 2009
latihan mengikut motivasi pelajar & tingkatan 2 Guru
kumpulan & pesta peta kerjasama dalam Penyelaras
minda. kumpulan. ting. 2

4. 3. Penghargaan Penyampaian hadiah Menggalakkan Pelajar Semua Guru Selepas ujian dan
dan anugerah persaingan cemerlang penyelaras peperiksaan
cemerlang kepada antara pelajar ting. 2
pelajar-pelajar yang
berjaya.

16
Excellent Facilities &
Services :

4 4. Klinik Sejarah Perbincangan dan Membimbing Pelajar lemah Guru-guru Semester 2


pertemuan individu pelajar subjek sejarah
antara pelajar dan bermasalah
guru meningkatkan
prestasi

4 3. Lawatan sambil Lawatan ke tempat Pendedahan Pelajar Guru Semester2


belajar bersejarah di Lukut, terhadap tingkatan 2 Penyelaras
Negeri Sembilan dan warisan ting. 2
Melaka kebudayaan dan
sejarah.

17
PELAN TINDAKAN (URUSAN PENDIDIKAN)

TALENT DEVELOPMENT PROGRAMMES

BIL INISIATIF PENGISIAN OBJEKTIF KUMP. PELAKSANA TARIKH CATATAN


SASARAN PERLAKSANAAN
Effective & Efficient
Management :

5&6 1. Pembudayaan - Tayangan video/filem - Pelajar mampu Semua pelajar Guru sejarah dan Sem. 1 dan 2
Sejarah sejarah menghasilkan dan warga semua pelajar
- Merekacipta Replika bahan yang maktab
sejarah boleh digunakan
- Menghias papan notis dalam P&P.
unit sejarah dengan - memupuk
info-maklumat semangat
- Aktiviti/program cintakan negara
sempena Sambutan
Hari Kemerdekaan

Quality Teaching &


Learning :

Excellent Facilities &


Services :

18
MAKTAB RENDAH SAINS MARA
KUALA KLAWANG

RANCANGAN STRATEGIK DAN


PELAN TINDAKAN
TINGKATAN 3
UNIT SEJARAH 2009

19
RANCANGAN STRATEGIK TAHUN 2009
JABATAN / SUBJEK / UNIT : SEJARAH
OBJEKTIF SASARAN INISIATIF / STRATEGIK

19. Melahirkan pelajar yang cemerlang dalam - Semua pelajar mendapat A dalam PMR. - Melaksanakan perancangan akademik oleh
subjek Sejarah - Semua pelajar memperolehi 100% A dalam ujian guru subjek.
dan peperiksaan. - Melaksanakan pemantauan akademik pelajar
yang berterusan
- Mengamalkan pendekatan pembelajaran
konstruktivisme

20. Memupuk minat akan subjek Sejarah & - Pelajar dapat memupuk semangat cintakan - lawatan sambil belajar
menjadikan sejarah sebagai pengajaran negara melalui pembelajaran sejarah - Menjalankan ulangkaji terancang, latih tubi
dalam kehidupan kelak. & kuiz.

21. Melahirkan guru sejarah yang - Tugasan yang diberi dapat dilaksanakan - Mengadakan program pembangunan unit
berketerampilan & profesional. seperti yang dirancang. - Mengadakan latihan, kursus pengurusan &
- Meningkatkan motivasi di kalangan guru pentadbiran.
sejarah - Mengadakan & mengelolakan mesyuarat unit.

22. Meningkatkan motivasi pelajar. - Pelajar akan lebih bersaing di antara mereka - Mengadakan kuiz topikal, ujian selaras &
untuk mencapai keputusan yang terbaik. peperiksaan akhir.
- Meningkakan semangat untuk belajar di - Mengadakan ceramah motivasi & klinik sejarah
kalangan pelajar - Memberi penghargaan/anugerah/hadiah kepada
pelajar cemerlang

23. Mewujudkan persekitaran pembelajaran - memberi keselesaan kepada pelajar & guru - Keceriaan kelas dan sekolah
yang kondusif. semasa aktiviti P&P.

24. Meningkatkan kreativiti dan inovasi - Pelajar mampu menghasilkan bahan bagi - Rekacipta replika sejarah, tayangan filem sejarah
pelajar. meningkatkan pemahaman dalam sejarah. dan aktiviti sempena sambutan Hari Kemerdekaan

20
PELAN TINDAKAN URUSAN PENDIDIKAN

KNOWLEDGE DEVELOPMENT PROGRAMMES

BIL INISIATIF PENGISIAN OBJEKTIF KUMPULAN PELAKSANA TARIKH CATATAN


SASAR PELAKSANAAN

1. Kecemerlangan c) Kelas - Semua pelajar dapat Semua pelajar Penyelaras Berdasarkan


Akademik : Kecemerlang ingati fakta penting Tingkatan 3 tingkatan 3 ( Che jadual Program
Program SMART an Akademik Sejarah. Abd Aziz) dan Kecemerlangan
Sejarah - Semua pelajar dapat Semua guru Akademik 2009.
menjawab set soalan Sejarah
S - Sejarah latihan yang diberikan (Pn. Jalilah,Pn.
M – Markah dengan tepat ( 100 Noorain dan
A- A peratus A) Pn. Rosminawati)
R - Rekod
T - Terbaik
b) Kelas - Semua pelajar dapat Semua pelajar Pn. Jalilah Jan – Sept 2009
Pengayaan menjawab set soalan Tingkatan 3 En. Che Abd Aziz
yang diberikan dengan Pn. Noorain
( set soalan tepat. Pn. Rosminawati
percubaan - Sekurang-kurangnya
MARA dan 96 peratus pelajar
Kementerian mendapat Gred A dalam
tahun 2005- setiap set soalan yang
2008) diberikan.

c) Klinik Sejarah - Pelajar menjawab Semua pelajar Penyelaras Sepanjang tahun


soalan latihan topikal Tingkatan 3 tingkatan 3 dan
- Latihan topikal setiap bab selepas semua guru
tamat P & P sejarah
- Pelajar mendapat 100
peratus A

- Latih tubi - Pelajar dapat Semua pelajar Penyelaras Sepanjang tahun


mengingati fakta-fakta Tingkatan 3. Tingkatan 3
penting.
- pelajar mengemukakan
jawapan dengan tepat
21
pada tahap 100 peratus.

- Khidmat - Memberi nasihat & Semua pelajar Semua guru Sepanjang tahun
nasihat teguran kepada pelajar tingkatan 3. sejarah tingkatan 3
yang bermasalah
(face to face)

d. Kem Subjek - Kehadiran pelajar 100 Semua pelajar Penyelaras Berdasarkan


Sejarah peratus Tingkatan 3 Tingkatan 3 Jadual Program
- Meningkatkan Kecemerlangan
- Cemarah motovasi pelajar Akademik 2009
motivasi

-Teknik Semua pelajar dapat


menjawab menjawab soalan
soalan PMR objektif sejarah dengan
sejarah tepat.

1 1. Mesyuarat unit - Agihan tugas Menyampaikan Semua guru Semua Guru Setiap bulan
- Perbincangan maklumat & subjek sejarah subjek sejarah
P&P membincangkan serta
- Perancangan tindakan yang perlu
unit perlu diambil di dalam
- Perkongsian & unit Sejarah
penyelesaian
masalah
- Perancangan
bahan
pengajaran

1. 2. Melaksanakan Pengggunaan Pengesanan awal dan Semua pelajar Semua Guru Sepanjang tahun
pemantauan buku rekod berterusan Subjek Sejarah
akademik pelajar markah pelajar
secara berterusan

2. 2. Kerja Kursus Perbincangan Melatih pelajar membuat Semua pelajar Semua Guru Feb – Jun 2009 Ting. 3 Sejarah
Sejarah kajian sejarah kajian sejarah tempatan Subjek Sejarah Malaysia
tempatan dan menghasilkan folio ( berdasarkan

22
kerja kursus sebagai arahan
syarat wajib lulus PMR Lembaga
(100 % A) Peperiksaan
Malaysia)

Quality Teaching &


learning

1. 3. Mengamalkan Menyediakan Pemahaman yang Pelajar kelas Semua guru Sepanjang tahun
pendekatan Rancangan mendalam dan sejarah
pembelajaran Pengajaran berkekalan
kontruktivisme dengan
(learning to score) menerapkan
pendekatan
pembelajaran
kontruktivisme
dan
mempelbagaikan
kaedah P&P

3. 1. Mengadakan - Pemerhatian Perkongsian kepakaran Guru-guru Guru kanan Sepanjang tahun


program kelas dan pengetahuan dalam sejarah
pembangunan dalam rakan sekerja pengajaran dan
unit - Perbincangan pembelajaran
perkongsian
maklumat
bahan
& penyelesaian
masalah.

3 2. Mengikuti kursus- Menyertai kursus Mengikuti Guru-guru Guru-guru sejarah Kalendar


kursus yang berkaitan ko- perkembangan dan sejarah MARA/KPM
dianjurkan oleh MARA kurikulum & perubahan terkini
atau KPM profesionalisme
perguruan

Excellent Facilities
& services

4. 2. Mengadakan Kem Ceramah Meningkatkan motivasi Pelajar Semua guru Mac 2009

23
Subjek Sejarah. Kemahiran dan kemahiran Tingkatan 3 sejarah (Jumaat &
menjawab menjawab soalan PMR Sabtu)
soalan PMR 2009

4 1. Ujian Selaras dan Penilaian Mengukur pencapaian Semua pelajar Semua guru Sepanjang tahun Ujian Selaras 1
Peperiksaan Akhir mengikut topik & pelajar terhadap ting. 3 sejarah dan 2
penilaian akhir pelajaran yang telah Peperiksaan
semester 1 dan 2 dipelajari Akhir Semester
1 dan 2

2. 2. Kelas Latihan ulangkaji - Meningkatkan Semua Pelajar Guru Penyelaras Sepanjang tahun
kecemerlangan secara kefahaman Tingkatan 3 Ting. 3 & dibantu
terancang(topikal pelajar & lain-lain guru
dan, soalan penguasaan sejarah.
pilihan PMR topik yang
2005-2008) dipelajari.
Kuiz/latihtubi - meningkatkan
Khidmat nasihat motivasi pelajar

4. 2. Klinik sejarah Latihan topikal Membimbing pelajar Pelajar lemah


Latihtubi soalan bermasalah dalam tingkatan 3 Semua Guru Semester 2
pilihan PMR subjek sejarah Sejarah
(2005-2008).
Khidmat nasihat
2. 2. Kelas pengayaan Latihtubi/kuiz Meningkatkan Semua pelajar Semua Guru Semester 2
Ceramah kemahiran menjawab Sejarah
Perbincangan soalan

24
PELAN TINDAKAN URUSAN PENDIDIKAN

EMOTIONAL DEVELOPMENT PROGRAMMES


BIL INISIATIF PENGISIAN OBJEKTIF KUMPULAN PELAKSANA TARIKH CATATAN
SASAR PELAKSANAAN

Effective & Efficient


Management :

2. 2. Kursus Teknik menjawab - Mendedahkan Pelajar Guru Sem. 1 dan sem 2


kecemerlangan soalan. pelajar tingkatan 3 penyelaras
Sejarah mengetahui
tumpuan &
bentuk soalan
peperiksaan.
- Memberi tips
untuk
cemerlang
dalam Sejarah
- Meningkatkan
motivasi pelajar
- Mendapat
kemahiran
menjawab
pelbagai bentuk
soalan.

Quality Teaching &


Learning

4. 2. Kem Subjek Ceramah motivasi, Meningkatkan Pelajar Guru kanan & Mac 2009
latihan mengikut motivasi pelajar & tingkatan 3 Guru (Tarikh cadangan)
kumpulan & pesta peta kerjasama dalam Penyelaras
25
minda. kumpulan. ting. 3

4. 3. Penghargaan Penyampaian hadiah Menggalakkan Pelajar Semua Guru Selepas ujian dan
dan anugerah persaingan cemerlang penyelaras peperiksaan
cemerlang kepada antara pelajar ting. 3
pelajar-pelajar yang
berjaya.

Excellent Facilities &


Services :

4 4. Klinik Sejarah Perbincangan dan Membimbing Pelajar lemah Guru-guru Semester 2


pertemuan individu pelajar subjek sejarah
antara pelajar dan bermasalah
guru meningkatkan
prestasi

4 3. Lawatan sambil Lawatan ke tempat Pendedahan Pelajar Guru Semester2


belajar bersejarah terhadap tingkatan 3 Penyelaras
warisan ting. 3
kebudayaan dan
sejarah.

26
PELAN TINDAKAN (URUSAN PENDIDIKAN)

TALENT DEVELOPMENT PROGRAMMES

BIL INISIATIF PENGISIAN OBJEKTIF KUMP. PELAKSANA TARIKH CATATAN


SASARAN PERLAKSANAAN
Effective & Efficient
Management :

5&6 1. Pembudayaan - Tayangan video/filem - Pelajar mampu Semua pelajar Guru sejarah dan Sem. 1 dan 2
Sejarah sejarah menghasilkan dan warga semua pelajar
- Merekacipta Replika bahan yang maktab
sejarah boleh digunakan
- Menghias papan notis dalam P&P.
unit sejarah dengan - memupuk
info-maklumat semangat
- Aktiviti/program cintakan negara
sempena Sambutan
Hari Kemerdekaan

Quality Teaching &


Learning :

Excellent Facilities &


Services :

27