Anda di halaman 1dari 8

Soalan Latihan PTK 2008

SOALAN ULANGKAJI PTK SOKONGAN


LATIHAN 10
Pilih jawapan yang tepat sekali bagi setiap soalan.
Ulangi kuiz ini sekiranya skor anda kurang daripada 90%.

Setiap kali anda membuat sesuatu pilihan, komputer akan mengira skor anda. Sekiranya pilihan anda
salah, anda boleh mencuba soalan berkenaan sehingga pilihan anda betul. Bagaimanapun, sekiranya
jawapan anda betul, anda dikehendaki menjawab soalan-soalan lain.

Skor anda diperolehi berasaskan bilangan jawapan yang betul dibahagikan dengan bilangan percubaan
yang telah anda buat.

Selamat mencuba!

1 Pihak yg berhak mengeluarkan notis pengesahan dlm perkhidmatan bagi pegawai sektor awam ialah

A. Ketua Setiausaha sesuatu agensi/jabatan


B. Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam
C. Suruhanjaya yg mempunyai kuasa melantik
D. Kementerian berkenaan

2 Semua jawtan kosong di sektor awam terlebih dahulu diiklankan melalui siaran surat khabar harian
kecuali jawatan

A. pengurusan profesional lantikan secara kontrak


B. kelayakan separa ikhtisas
C. sokongan kumpulan I bukan pengurusan
D. kumpulan 2 sokongan peringkat rendah

3 Permohonan jawatan kosong drp pegawai yg sedang berkhidmat mesti disertakan dgn dokumen2
berikut

I Surat lahir
II Sijil2 akademik
III Laporan Nilai Prestasi Tahunan
IV Kenyataan Perkhidmatan

A. I, II
B. I, III
C. II, IV
D. III, IV

4 Pegawai yg disyaratkan melalui tempoh percubaan selama 3 tahun, didapati gagal dlm tempoh
perlanjutan lalu dikenakan tindakan berdenda. Apakah bentuk denda yang boleh dikenakan ke atas
pegawai berkenaan?

A. Lucut hak kenaikan gaji tahunan


B. Kenaikan gaji secara isyarat selepas diperakukan
C. Hilang kekanaan
D. Tarikh pergerakan gaji berubah

Bimbingan dan Latihan Awal (BLA) 1


Soalan Latihan PTK 2008

5 Suruhanjaya merupakan agensi yg dilantik oleh DYMM Yang Dipertuan Agong di bawah fasal
Perlembagaan Persekutuan utk menguruskan?

I Perlantikan jawatan di sektor awam


II Melaksanakan skim gaji pegawai awam
III Menamatkan perkhidmatan pegawai awam
IV Perakuan pengesahan dlm perkhidmatan

A. I, II, III
B. II, III
C. I, III, IV
D. I, II, IV

6 Apakah prosedur yg disyaratkan bagi perletakan jawatan bagi pegawai yg telah disahkan dlm jawatan?

A. Notis sebulan sebelum tarikh perletakan jawatan


B. Bayar balik sebulan gaji
C. Notis sebulan sebelum tarikh perletakan jawatan & bayar balik sebulan gaji
D. Notis 3 bulan sebelum tarikh perletakan jawatan

7 Siapakah pegawai yg layak memohon bersara pilihan dalam 2003?

A. Pegawai yg dilahirkan pada 26-06-1950 dan dilantik dlm skim JKK sebelum SSB
B. Pegawai yg dilahirkan pada 13-09-1969 dan dilantik dlm skim SSB
C. Pegawai yg dilahirkan pada 16-06-1955 dan dilantik dlm skim Perkhidmatan Polis.
D. Pegawai yg dilahirkan pada 26-06-1950 dan dilantik dlm skim Perubatan

8 Seseorang pegawai yg telah dibenarkan mendiami sesebuah rumah Kerajaan yg kelasnya adalah lebih
tinggi drp yg ia berhak mendapat, boleh dikehendaki oleh ___ membayar sewa mengikut sewa bagi kelas
rumah yg ia patut mendapat.

A. Ketua Jabatan
B. Ketua Setiausaha Negara
C. Akauntan Negara
D. Pengarah JKR Negeri

9 Seseorang pegawai yg telah diuntukkan rumah mengikut Perintah Am 19 boleh dikehendaki oleh
egawai Perumah berpindah ke rumah yg ia berkelayakan bila ada kekosongan dlm rumah kelas yg
berkenaan. Sekiranya pegawai itu igkar berpindah, ia akan dikehendaki oleh Pegawai Perumahan
membayar sewa ___ kali ganda sewa yg ia sedang membayar dikira dr tarikh di diberi notis berpindah itu.

A. 2
B. 3
C. 4
D. 5

10 Pegawai2 yang menduduki rumah kerajaan dilarang membuat tambahan atau pindahan kepada
mana2 bahagian dlm atau luar rumah tanpa kebenar an terlebih dahulu drp ___.

A. Jabatan Kerja Raya


B. Ketua Jabatannya
C. Pegawai Perumahan
D. Penyelia Perumahan

Bimbingan dan Latihan Awal (BLA) 2


Soalan Latihan PTK 2008

11 Kenaikan pangkat seseorang pegawai diambilkira berdasarkan kriteria keutamaan pegawai berikut:

A. Nilai prestasi tahunan & kekananan


B. Kenaikan pangkat secara luar biasa
C. Peningkatan akademik
D. Lulus peperiksaan Jabatan

12 Seorang pegawai dikehendaki berkhidmat dlm tempoh percubaan selama 3 tahun. Sebelum tamatnya
tempoh percubaannya beliau mengambil cuti tanpa gaji selama 6 bulan. Berapa lama tempoh
perkhidmatannya boleh diambil kira utk diperakukan pengesahan dlm jawatan?

A. 3 tahun yg disyaratkan dlm perkhidmatan


B. Mengikut tempoh dlm surat tawaran jawatan
C. Tempoh tiga tahun mula tarikh melaporkan diri bertugas
D. Dikehendaki berkhidmatan selama tempoh 42 bulan

13 Seorang Pegawai Tadbir dan Diplomatik ditawarkan menghadiri kursus pendek selama 3 bulan di
Korea Selatan. Beliau layak mendapat kemudahan Elaun Pakaian Panas sebanyak ___.

A. RM 600
B. RM 1500
C. RM 750
D. RM 1000

14 En Bajut terpaksa menggunakan bot untuk memeriksa kantin sekolah yg terletak di tebing sungai.
Beliau hanya dibenarkan untuk membuat tuntutan elaun2 sekiranya jarak Ibu Pejabatnya dengan sekolah
tersebut adalah melebihi ___ km.

A. 8
B. 16
C. 25
D. 50

15 Seseorang pegawai akan dipilih utk kenaikan pangkat semata2 atas kebolehan. Utk tujuan ini
kebolehan seseorang pegawai itu akan ditentukan mengikut

I kecekapan
II sifat2 peribadi
III keberkesanan
IV kekananan

A. I, II
B. III, IV
C. I, IV
D. II, III

16 Anda telah bertugas di luar kawasan Ibu Pejabat. Anda bertolak dari Ibu Pejabat pada 21 Mei 2003
pukul 7.50 pagi dan kembali ke Ibu Pejabat pada 22 Mei 2003 pukul 4.30 petang. Apakah elaun yg anda
layak menuntut?

I Elaun Makan
II Lojing/Hotel
III Perbatuan
IV Elaun Harian

Bimbingan dan Latihan Awal (BLA) 3


Soalan Latihan PTK 2008

A. I, II sahaja
B. III, IV sahaja
C. I, II, III sahaja
D. I, II, III, IV

17 Pn Ester yg berkhidmat dlm perkhidmatan awam. Andaikan beliau telah bersalin anak ketiga pada 1
Mei (hari Jumaat). Bilakah suami Pn Ester patut kembali bertugas selepas menikmati cuti isteri bersalin?

A. 3 Mei
B. 5 Mei
C. 7 Mei
D. 8 Mei
E. 10 Mei

18 Pn Wah (seorang kerani sekolah) telah mengaja anaknya yg sakit selama 2 bulan. Dlm tempoh
tesebut beliau tidak hadir bertugas atas sebab kesihatan sanak saudara. Apakah cuti yg ia layak pohon
sekiranya semua cuti rehatnya telah habis digunakan.

A. Cuti Separuh Gaji


B. Cuti Tanpa Gaji
C. Cuti Tanpa Rekod
D. Cuti Sambilan

19 Jabatan Pengangkutan Jalan bercadang utk menggunakan mesin bagi mengeluarkan resit rasmi kpd
orang ramai. Bagi maksud ini, jabatan tersebut hendaklah terlebih dahulu mendapat kebenaran bertulis
dari ___?

A. Ketua Setiausaha Perbendaharaan Malaysia


B. Ketua Audit Negara
C. Akantan Negara
D. Menteri Pengangkutan Malaysia

20 En. Abu yg beragama Islam berkidmat dalam jawatan sementara selama 7 tahun tanpa berhenti di
Jabatan Kerja Raya. Beliau ingin memohon Cuti Haji. Permohonan beliau akan

A. ditolak sebab Cuti Haji diberi kepada pegawai dalam perkhidmatan tetap sahaja.
B. ditolak sehingga En. Abu disahkan dalam jawatan
C. diluluskan dengan syarat beliau dibayar separuh gaji
D. diluluskan sekiranya semua dokumen yang disertakan lengkap

21 Mengikut Pekeling Kemajuan Pendadbiran Awam Bilangan 2 tahun 1993, seseorang anggota yg
dipilih sebagai pemenang Anugerah Perkhidmatan Cemerlang akan diberi hadiah2 & insentif2 spt berikut:

I Sijil Perkhidmatan Cemerlang


II Cenderamata yg bernilai lebih kurang RM300
III Cuti Tanpa Rekod selama 5 hari
IV Nama & gambar pemenang dipamerkan dipejabatnya

A. I, II
B. I, IV
C. II, III
D. III, IV

Bimbingan dan Latihan Awal (BLA) 4


Soalan Latihan PTK 2008

22* Berusaha memupuk dan mengamalkan nilai2 membenci rasuah *

* Bertindak tegas terhadap mereka yg melanggar undang2, peraturan dan etika jabatan *
* Bertindak tegas terhadap mereka yg mencuba menggugat integriti dan imej pegawai awam *
Pernyataan2 di atas merujuk kepada

A. Ikrar Integriti Perkhidmatan Awam


B. Prinsip Utama Etika Kerja Perkhidmatan Awam Malaysia
C. Tonggak Dua Belas
D. Teras Perkhidmatan Awam Malaysia

23 Mengikut Falsafah Pendidikan Kebangsaan, rakyat yang dilahirkan oleh sistem pendidikan negara
akan mempunyai sifat-sifat berikut kecuali

A. berilmu pengetahuan
B. berkeupayaan mencapai kesejahteraan
C. berdaya saing
D. berkhlak mulia

24 Nilai2 Utama Perkhidmatan Awam Malaysia (PAM) mempunyai persamaan dan perbezaan dgn Nilai2
Murni yg terkandung dlm KBSR & KBSM. Antara nilai yg terdapat dalam Nilai2 Utama PAM tetapi tidak
disenarai dalam Nilai2 Murni KBSR & KBSM ialah

A. taat setia
B. bertanggungjawab
C. bekerjasama
D. Amanah, bersih, jujur

25 Mengikut Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 4 Tahun 2002 (Pelaksanaan Sistem Saraan Malaysia
bagi Anggota Perkhidmatan Awam Persekutuan), perubahan struktur gaji SSB kpd struktur gaji SSM
adalah spt berikut kecuali

I Peningkatan Matagaji
II Tambahan 2 matagaji kepada mata gaji maksimum
III Pengubahsuaian Jadual Gaji Matriks bagi gred kenaikan pangkat
IV Pergerakan Gaji Tahunan berasasan PTK

A. I, II
B. III, IV
C. I, III
D. II, IV

26 Anggota tetap dlm Kumpulan Pengurusan & Profesional yg memilih terima SSM diberi Bayaran Khas
SSM (hanya sekali sahaja) sebanyak ___ ringgit.

A. 650
B. 350
C. 220
D. 100

Bimbingan dan Latihan Awal (BLA) 5


Soalan Latihan PTK 2008

27 Cikgu Alol menduduki rumah kerajaan dan akan bersara pada 31 Disember 2003. Sekiranya tiada
pegawai ingin menduduki rumahnya, Cikgu Alol mesti berpindah dari rumah kerajaan yang didiaminya
selewat2nya pada ___.

A. 7 Januari 2004
B. 14 Januari 2004
C. 30 Januari 2004
D. 31 Disember 2003

28 Kementerian merupakan agensi yg tertinggi dlm jentera pentadbiran Kerajaan Persekutuan. Pegawai
pentadbir utama bagi sesebuah Kementerian ialah ___.

A. menteri berkenaan
B. Ketua Setiausaha kementerian berkenaan
C. Ketua Pengarah kementerian berkenaan
D. Setiausaha Politik menteri berkenaan

29 Seorang pegawai Perkhidmatan Pendidikan bukan Siswazah dibenarkan mengambil cuti ___ bagi
menghantar ahli keluarga menunaikan fardhu haji.

A. Rehat
B. Sambilan
C. tanpa rekod
D. tanpa gaji

30 Seorang pegawai sementara atau dalam percubaan perlu __ bagi tujuan perletakan jawatan.

A. memberi notis 1 bulan atau membayar sebulan gaji


B. memberi notis 3 bulan atau membayar sebulan gaji
C. memberi notis 3 bulan atau membayar 3 bulan gaji
D. memberi notis 1 bulan dan membayar sebulan gaji

31 Iklan kekosongan jawatan di peringkat kakitangan rendah dibuat melalui

A. iklan akhbar harian


B. papan kenyataan pejabat
C. iklan radio & tv
D. sepanduk atau poster

32 Semua surcaj yg dikenakan ke atas kakitangan mengikut Akta Prosedur Kewangan 1957 perlu
direkodkan dalam

A. Buku Biru
B. Fail Persendirian
C. Buku Rekod Perkhidmatan
D. Permit Mengajar

33 Seorang pegawai yg membuat pungutan biasa perlu mengeluarkan resit pada

A. masa urusan
B. satu jam selepas urusan
C. keesokan hari urusan
D. resit tidak perlu dikeluarkan

Bimbingan dan Latihan Awal (BLA) 6


Soalan Latihan PTK 2008

34 Hasil yg diterima dr jualan alatan kerajaan yg dilupuskan hendaklah dikreditkan dalam

A. Peruntukan semasa
B. Akaun amanah
C. Hasil Kerajaan
D. Kumpulan wang pelupusan

35 Daftar Pegerakan Harta Modal & Inventori (Kew.315) bertujuan merekodkan

A. Pinjaman & penempatan sementara


B. Pelupusan & hapuskira
C. Pemeriksaan & pembaikan
D. Pertukaran alatan baru

36 Jika sesuatu fail rasmi tidak boleh dikesan tindakan yg perlu diambil ialah

A. membuka fail baru


B. membuka sampul kecil
C. menyimpan dokumen dlm kabinat fail
D. menyimpan dokumen dlm fail sementara

37 Semua rekod yg bernilai dan berumur lebih 20 tahun serta ___ perlu dihantar ke Arkib Negara.

A. rekod lebih 5 tahun tidak aktif


B. rekod yg rosak
C. rekod yg tebal isi kandungannya
D. rekod yg lebih 10 tahun

38 Bagi mempertimbangkan sama ada kebenaran patut diberi kpd seorang pegawai utk membuat
pekerjaan luar, Ketua Jabatan hendaklah memastikan perkara berikut:

A. kesihatan pegawai
B. personaliti pegawai
C. waktu pekerjaan luar dilakukan
D. faedah pekerjaan kpd jabatan

39 Fail meja merupakan sebuah dokumen rujukan rasmi yg dpt menyumbang kpd peningkatan
produktiviti agensi kerajaan. Peranannya ialah

A. meningkatkan kecekapan dan keberkesanan kakitangan


B. memboleh kakitangan mengetahui tugas bahagian lain dlm agensi
C. membolehkan kakitangan mengetahui latar belakang penubuhan agensi berkenaan
D. mendedahkan kakitangan kpd fungsi dan bidang tugas jabatan secara terperinci

40 Takrif 'kerja malam' dlm tuntutan lebih masa bermaksud giliran bertugas tambahan yg dilakukan
antara jam

A. 12.00 tengah malam hingga 6.00 pagi


B. 12.00 tengah malam hingga 8.00 pagi
C. 10.00 malam hingga 6.00 pagi
D. 10.00 malam hingga 8.00 pagi

Bimbingan dan Latihan Awal (BLA) 7


Soalan Latihan PTK 2008

LEMBAGA PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN AWAM


JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA

KERTAS JAWAPAN LATIHAN

SEKSYEN A
SOALAN –SOALAN OBJEKTIF

NAMA PENUH:
NO. KAD PENGENALAN:
JAWATAN:
GRED JAWATAN:

Arahan: Tandakan jawapan yang betul.

1 A B C D 21 A B C D
2 A B C D 22 A B C D
3 A B C D 23 A B C D
4 A B C D 24 A B C D
5 A B C D 25 A B C D

6 A B C D 26 A B C D
7 A B C D 27 A B C D
8 A B C D 28 A B C D
9 A B C D 29 A B C D
10 A B C D 30 A B C D

11 A B C D 31 A B C D
12 A B C D 32 A B C D
13 A B C D 33 A B C D
14 A B C D 34 A B C D
15 A B C D 35 A B C D

16 A B C D 36 A B C D
17 A B C D 37 A B C D
18 A B C D 38 A B C D
19 A B C D 39 A B C D
20 A B C D 40 A B C D

Bimbingan dan Latihan Awal (BLA) 8