Anda di halaman 1dari 11

KONSEP ASAS :

Bimbingan
- 1 aktiviti yg dijalankan utk membekalkan
individu @ahli kelompok dengan ilmu
@kemahiran tertentu.
- 1 proses membantu individu@kelompok pd
bila-bila masa utk mengembangkan
kapasiti mereka supaya dpt buat pilihan
bijak dr aspek peribadi, kerjaya, sosial,
akademik demi kepentingan individu.
- 1 proses pendiidkan bg memberi
pertolongan positif kpd individu paham
dirinya, gunakn potensi & peluang
pendidikan yg ada dgn bijak bg memajukan
diri sendiri & perkembangkannya dgn lbh
berkesan.
Kaunseling
- 1 proses yg dilalui oleh seseorang pada
bila-bila masa saja & tdk semestinya
semasa mengalami krisis @ perubahan
dlm kehidupan seharian.
- 1 proses pertolongan professional yg
bertujuan bombing klien paham dirinya &
alam sekelilingnya serta wujudkan
perubhan TL yg positif terhadap individu
tersebut.
Psikoterapi
- 1 proses yg menggunakan pelbagai teknik
utk merawat keelaruan kesihatan mental,
emosi & psikiatri.
- 1 rawatan keelaruan emosi, TL, personaliti
& psikiatri dgn menggunakan komunikasi
verbal@bukan verbal serta intervensi lain
yg tdk berorak kimia@fi!ikal.
MATLAMAT
Bimbingan
1" bantu individu sedar akan potensi dirinya dari
aspek kekuatan & kelemahan dri sendiri.
#" bantu individu paham diri sendiri & org lain
dgn mendalam serta menjelajah tujuan hidup
mereka.
$" bantu individu ranang hala tuju hidup
mereka dgn lebih jelas & berkesan.
%" bantu individu buat penyesuaian diri dlm
kehidupan masyarakat.
&" bantu wujudkn individu yg berketrampilan,
tegas, berkeyakinan & mampu menjalin
hubungan baik dgn semua org.
Kaunseling
1" ajar klien bertanggungjawab ke atas dirinya
sendiri.
#" bantu klien sesuaikan diri dgn org
lain@persekitaran sbg usaha kurangkan
konflik@ketegangan.
$" bimbing klien bentuk imej yg positif agar
wujud kestabilan @ kesempurnaan
personality dlm menapai it-ita @ buat
sebarang tindakan.
TAJUK 1 : BIMBINGAN & KAUNSELING
%" bantu klien paham diri sendiri & jadikannya
berani menghadap pelbgai risiko & abaran
hidup serta bijak menanganinya seara
berkesan.
&" bantu klien sedar bahawa hdiup ini tdk stati
& memerlukan usaha yg bersungguh jika
inginkan hasil yg memuaskan.
PRINSIP & ALSAA!
Bimbingan
1" utk semua individu punyai peluang & hak yg
sama utk dapatkan pertolongan apabila
perluknnya.
#" bimbingan berdasarkan keperayaan bahawa
setiap individu punyai kebolehan &
kesanggupan utk perkembangan dirinya.
$" bimbingan adalah 1 proses bersifat mendidik
yg berterusan sepanjang hayat individu.
%" bimbingan adalah kearah persetujuan
bersama, bekerjsma.
&" bimbingan berdasarkan TL, sedari & hormati
harga diri seseorg.
'" bimbingan adalah 1 proses pengetahuan &
berguna kpd individu.
(" bimbingan mestilh dipraktikan berdasarkan
etika bimbingan & kaunseling yg baik.
Kaunseling
1" diberikan kpd individu yg normal & sedang
menghadapi masalah @kerunsingan.
#" wujud interaksi & hubungan antara kaunselor
dgn klien berdasarkan kemesraan &
keperayaan.
$" kaunselor tolong klien perepatkan klien buat
keputusan berdasarkan mslh yg sedang
dihadapinya.
%"orientasi kaunseling mestilah kearah
persetujuan bersama & berkerjasama &
bukannya bersifat paksaan.
&" kaunselor harus bijak guna satu
kaedah@pendekatan yg sesuai berdasarkan
teori keenderungan kendiri.
'" kaunseling adalah proses yg bertujuan
mempengaruhi perubahan TL klien seara
sukarela@dgn kehendaknya sendiri.
("kaunseling mestilah berdasarkan etika
kaunseling yg baik.
KEPENTIN"AN
Pen#i#ikan ker$a%a ) bangku sekolah
Laluan ker$a%a ) lepasan sekolah
Perker$aaan ) perkerjayaan jangka
pendek dan panjang
PRINSIP BIMBIN"AN & KA&NSELIN"
1 proses pendidikan yg teranang &
berterusan.
*tk semua kanak-kanak.
+emua kanak-kanak punyai hak utk
dapatkan bantuan apabila mereka
perlukannya.
*tk melayan keperluan kanak-kanak bg
perkembangan potensi & kebolehan
mereka.
,antu kanak-kanak utk paham dirinya &
org lain.
1 proses pembelajaran.
,erorientasikan masa kini & masa
depan.
Tnggunjwb bersma.
-erlukn pemahaman yg mendalam &
menyeluruh mengenai kanak-kanak.
.endaklah dijalankan berdasarkan etika
kaunseling.
/ktiviti diranang & dilaksanakan seara
sistematik.
MATLAMAT BIMBIN"AN & KA&NSELIN"
0erealisasikan potensi kanak-kanak.
,ekalkan guru dgn bantuan teknikal.
,antu kanak-kanak yg bermasalah.
+umbangkn kpd penyesuaian kanak-
kanak.
BIMBIN"AN
,eri maklumat dan tunjuk ajar yg
relevan.
1okuskan matlamat jangka pendek.
,ersifat pemberian maklumat @
nasihat kearah perkembangan
kendiri & elakkan masalah
-endekatan penegahan serta
pelbagai strategi & teknik utk bantu
klien tangani isu yg dihadapi.
,erkaitan dgn kehidupan seharian
dari segi peribadi, akademik,
kerjaya, sosial & hubungan
interpersonal.
+ekolah, institusi pengajian tinggi &
sbgnya.
KONSEP
MATLAMAT
OK&S
PEN'EKATAN
RA(ATAN
MASALA!
KLIEN
SETTIN"
TEMPO!
RA(ATAN
Perban#ingan antara BIMBIN"AN) KA&NSELIN" & PSIKOTERAPI
/gak singkat 2 1 ) & sesi @ 1 sesi
saja.
3uru biasa, guru 0-, guru ,&4.
5ndividu, kelompok besar @ keil.
KA&NSELIN"
,antu klien memahami diri.
1okuskan matlamat individu berjaya buat
keputusan yg bijak.
,ersifat perkembangan ) pupuk kemahiran
tertentu kearah perkembangan kendiri &
elakkan masalah.
-endekatan penegahan serta pelbagai
strategi & teknik utk bantu klien tangani isu
yg dihadapi.
,erkaitan dgn kehidupan seharian dari segi
peribadi, akademik, kerjaya, sosial &
hubungan interpersonal.
+ekolah, institusi pengajian tinggi &
sbgnya.
/gak singkat 2 1 ) & sesi @ 1 sesi saja.
3uru ,&4, kaunselor, ahli psikologi.
5ndividu, kelompok keil.
PSIKOTERAPI
0erawat masalah kesihatan mental, emosi
& psikiatri.
1okuskan matlamat jangka pendek &
jangka panjang.
,ersifat pemulihan ) bantu klien atasi
masalah emosi yg serius spt kemurungan,
keelaruan personalit5.
-endekatan yg lebih kompleks & guna
strategi yg berhubung dgn proses sedar &
tdk sedar.
,erkaitan dgn keelaruan emosi, mental.
.ospital, pusat kesihatan mental & klinik
swasta.
PI!AK
TERLIBAT
SASARAN
Lebih panjang- bertahun-tahun.
-akar psikologi kaunseling, ahli psikologi
klinikal, ahli psikiatri.
5ndividu yg mempunyai masalah psikologi
yg serius, neurosis, & psikosis yg ringan.
*ENIS PERK!I'MATAN:
Bimbingan
- Inventori ) pengumpulan maklumat
mengenai kanak-kanak seara menyeluruh
& klien seara spesifik.
- Taksiran ) usaha guru ,&4 utk analisis &
guna pelbagai jenis data murid termasuk
peribadi, psikologikal & sosial yg diperoleh
drpd pelbagai jenis inventori tersebut.
,ernbentuk obj.& subj.
- Rekod ) 1" buku rekod perkhidmatan ,&4,
#" rekod sesi ,&4, $" rekod program ,&4.
- Bimbingan ) beririkan perkembangan
peribadi & sosial, akademik & kerjaya.
- Kaunseling ) perkhdimatan yg dijalankan
seara individu @ kelompok. 4lien terdiri
drpd $ kategori6- sukarela, dijemput,
dirujuk.
- Penempatan ) melibatkan taksiran kanak-
kanak, perkhidmatan maklumat & bantuan
kaunseling yg relevan dgn pilihan mereka.
Tindakan susulan ) melibatkan
peranangan yg sistematik bg
mengekalkan hubungan dgn bekas murid.
- Konsultasi & rujukan - kolaborasi &
runding ara dgn ibu bapa murid & guru-
guru lain.
- Penilaian ) penilaian personalia2
menggambarkan penilaian terhadap guru
,&4 melalui data proses yg dikumpulkan,
penilaian program: menggambarkan
status program ,&4 sekolah berbanding
dgn piawaian program yg telah ditetapkan,
penilaian +asil: menjawab soalan berkaitan
impak program ,&4 terhadap kejayaan
penapaian akademik kanak-kanak.
Kaunseling
- Perkembangan - usaha melengkapi kanak-
kanak dgn pengetahuan 7 kemahiran serta
emmupuk sikap positif berasaskan keperluan
mereka.
- Pencegahan ) usaha yg diambil oleh guru ,&4
utk menghalang timbulnya satu-satu masalah
melalui pelaksanaan kempen, taklimat,
bengkel & eramah.
- Krisis ) bagi kes yg memerlukan perhatian @
tindakan segera gruu ,&4.
- Pemuli+an ) dijalankan ke atas akank-kanak
yg berisiko 8 masalah disiplin".
ETIKA KA&NSELOR:
, Prinsip Etika
- Autonomi ) hormati hak klien utk buat
keputusan.
- Kemurahan hati ) berbuat baik kpd klien.
- Tidak berniat jahat - elakkan sebarang
keederaaan & kemudaratan kpd klien.
- Keadilan ) membekalkan akses & layanan
yg sama & adil kpd semua kanak-kanak.
- Kejujuran ) jujur & ikhlas. 9lakkan
sebarang penipuan@eksploitasi, kotai janji
& komitmen yg dibuat.
KO' TATALAK& "&R& B&K SEPEN&!
MASA
Tanggungjawab terhadap klien
TAJUK 2 : PERKHIDMATAN BIMBINGAN & KAUNSELING
Tanggungjawab terhadap rakan
profesional
Tanggungjawab terhadap masyarakat
Tanggungjawab terhadap organisasi &
majikan
PERANAN "&R& BIASA 'ALAM PRO"RAM
BIMBIN"AN
,antu murid buat penyesuaian peribadi,
akdemik, sosial, emosi & akhlak dengan
persekitaran sekolah.
,antu murid dalam pembelajaran
mereka.
,antu murid utk buat peranangan dlm
persekolahannya sesuai dgn kebolehan,
minat & perkembangan masing-masing.
,eri kesedaran sejak dr awal kpd murid
ttg kepentingan mengutamakan
pelajaran dlm kehidupan.
,antu murid dlm proses menyelesaikan
masalah.
,antu murid membentuk tabiat kerja yg
baik, hargai kerja & bina sfat-sifat yg
sempurna.
,ekerjasama dgn ibu bapa @ penjaga
murid dlm perkembangan pertumbuhan
murid.
,antu murid membuat keputusan dari
semasa ke semasa.
+entiasa memberi kerjasama kpd guru
,&4 d sekolah dlm mengendalikan
program ,&4 d sekolah.
,uat rujukan kepada guru ,&4 sekolah
tentang murid-murid yg difikirkan perlu
mendapatkan perkhidmatan
professional.
PEN"&MP&LAN MAKL&MAT M&RI'
a- Teknik &$ian
- *jian penapaian
- *jian aptitid
- 5nventori minat kerjaya
- *jian & inventori personalitiujian
sikap
b- Teknik Bukan &$ian
- -emerhatian
1" paham TL murid.
#" nilai perkembangan murid
$" nilai kemajuan pembelajaran
murid
- /nalisis dokumen
1" kad laporan murid
TAJUK 3 : PERANAN GURU BIASA SEBAGAI GURU PEMBIMBING
#" buku kedatangan murid
$" kad kumulatif murid
- Temubual ) murid, guru
MEN"ENALPASTI MASALA!
KANAK.KANAK
a- Pemer+atian / guna borang-borang
khas pemerhatian seperti2-
rekod anekdot
rekod running
persampelan masa
persampelan peristiwa
penulisan diari
b- senarai semak
0- sosiogram / peta @ rajah yg menunjukkan
pola interaksi dlm kalangan satu kumpulan
kanak-kanak.
#- +asil kar%a muri#
- lukisan
- kolaj
- penulisan
- gambar foto projek kanak-kanak
e- 1oto
- aktiviti yg melibatkan murid
1- rakaman au#io & 2i#eo
- gerak )geri kanak-kanak seara sengaja
@ tidak sengaja
Mo#el BASI3 I'
B 4be+a2iour- / TL :bergaduh,
mengganggu, berakap tnpa bersebab,
menuri, menangguh
A 4 a11e0t- / emosi: luahan perasaan
marah, kebimbangan, fobia, kemurungan
S4sensation5s0+ool-/ sensasi5sekola+:
sakit kepala, skait belakang, skait perut,
masalah persepsi, masalah motor,
kegagalan akademik
I 4imager%- /imageri: mimpi buruk:ngeri,
harga diri yg rendah, takut disingkirkan,
tabiat berkhayal yg berlebihan
3 40ognition- / kognisi: pemikiran tdk
rasional, masalah menetapkan matlamat,
masalah membuat keputusan, sukar
selesaikan masalah
I4interpersonal relations+ip- / +ubungan
interpersonal: segan, konflik dgn orang
dewasa & rakan sebaya, masalah keluarga
' 4#rugs5#iet- /#a#a+5pemakanan:
hiperaktiviti, dadah, berat dadah
TAJUK 4 : TEORI-TEORI KAUNSELING
Mo#el !ELPIN"
! 4+elping- / membantu: isu kesihatan
E 4emotions- / emosi: kebimbangan,
kesedihan, kemarahan
L 4learning problems- / masala+
pembela$aran: kegagalan, masalah
tumpuan
P 4personal relations+ips- /
per+ubungan periba#i: perhubungan
dgn orang dewasa, rakan sebaya
I 4imager%- / imageri: harga kendiri yg
rendah, kemahiran menangani masalah
yg rendah
N 4nee# to kno6- / keperluan utk
mengeta+ui: putus asa, keelaruan
pemikiran, kekurangan maklumat
" 4gui#an0e- / bimbingan: TL,
tindakan, konsekuen 8masalah tL &
motivasi"
Teori A.B.3.'.E 4RET-
A / peristi6a pen0etus
B / penilain terhadap peristiwa 8/", #
ara2 4sistem keper0a%aan-
a" Tidak rasional
b" ;asional
3 / konsekuen:perasaan akibat
penilain tadi 4akibat-
' / usaha individu mengatasi
penilaian tidak rasional 4+u$a+ 7
0abaran kp# sistem-
E / jawapan yg dijana bg melawan
pemikiran tidak rasional 4kesan baru
emosi TL-
TEORI BE!A8IORIS
Pelopor : 5van -avlov & ,.1. +kinner
Konsep: proses penghapusan &
pembelajaran semula satu# TL yg tdk
diingini.
Peranan guru B&K9 peranang bg
pengukuhan TL yg wajar sambil
menghapuskan TL yg tdk wajar.
Pan#angan ter+a#ap manusia:
1" dilahirkan seara neutral
#" punya potensi yg sama utk jadi
baik@jahat
$" bersifat rasioanal & sebaliknya
%" mampu beri respon terhadap rangsangan
yg sesuai & apa yg telah dipelajari shj.
&" terhasil drpd pela!iman 8rangsangan-
gerak balas". ,ergantung pada
pengalaman
'" belajar & simpan pola# TL, ulang pola#
tersebut pd masa depan sekiranya perlu
Peranan kaunseling: berorientasikan
tindakan, klien bertindak seara aktif
kearah penyelesaian masalah yg
dihadapi, tindakannya termasuk2
a- pantau TL yg kurg wajar,
b- amalkan kemahiran mengurus TL
tersebut.
3- sempurnakan tugasan yg diberikan.
Teknik5Strategi utk bantu klien:
:- Kontrak kontigensi:.
a" Langka+ :2 kenalpasti masalah
b" Langka+ ;: kumpul data baseline
" Langka+ <2 tentukan matlamat
d" Langka+ =2 bentuk pelan kontigensi
e" Langka+ ,: menilai pelan kontigensi
f" Langka+ >: bentuk pelan
penyelenggaraan
;- Pembentukan:
a" Langka+ :2 kenalpasti TL yg diingini
b" Langka+ ;: tunggu sehingga
kelihatan TL tersebut
" Langka+ <2 beri peneguhan yg wajar
$" Mo#elling - watak
=- Ekonomi token
,- Main peranan
>- Lati+an aserti1
?- 'esensitasi bersistematik
@- PelaAiman a2ersi1
TEORI PEM&SATAN PERORAN"AN
Pelopor : <arl ;ogers
Konsep: memberi keperayaan &
tanggungjawab yg lebih kpd klien yg
sedang mengendalikan.
Peranan guru B&K9 pemudah ara dlm
membantu klien tahu keupayaan diri &
menari jalan penyelesaian.
Pan#angan ter+a#ap manusia:
1" punyai sifat# positif, baik, rasional, sosial,
realistik & dinamik8enderung kearah
kesempurnaan kendiri
#" manusia yg dibenarkan berkembang dgn
bebas, maka dia akan berkembang dgn
sempurna
$" enderung kearah penyempurnaan
kendiri
%" boleh membuat perubahan terhadap
TLnya
&" punyai persepsi yg penting terhadap
dirinya sendiri, org lain &
persekitarannya.
'" lahir punyai pengalaman yg tersendiri
Peranan kaunseling: bersifat tidak
mengarah, mendengar seara aktif, beri
dorongan yg wajar sepanjang sesi
kaunseling, perlu ada sifat empati &
penerimaan tanpa syarat
Teknik5Strategi utk bantu klien:
:- Ketulenan
a" Tidak terikat dgn peranan
b" ,ersifat spontan
" Tidak bersifat defensive
d" ,ersifat tekal
e" 0embuat perkongsian diri
;- Penerimaan positi1 tanpa s%arat
a" ,eri perhatian berkualiti kpd
kebimbangan & perasaan klien
b" ,ersikap tanpa menghukum terhadap
klien serta menganggapnya sbg
seorang yg berhak diberi layanan yg
tulen
" ,ertindakbalas dgn penuh empati serta
memahami kerangka rujukan klien
d" 0enyedari & meningkatkan potensi &
kebolehan klien
$" Empati : melalui mata klien, berjalan
dgn memakai kasutnya, merasai manis-
pahit pengalamannya, kemahiran
melayan dan kesenyapan.
TEORI RASIONAL EMOTI
Pelopor : /lbert 9llis
Konsep: menekankan peranan pemikiran
& sistem-sistem keperayaan sebagai
puna masalah=masalah peribadi.
Peranan guru B&K9 aktif, berwibawa,
berkeyakinan & mampu
mengaplikasikan pelbagai teknik
kaunseling dlm mengubah sistem
keperayaan klien.
Pan#angan ter+a#ap manusia:
1" punya potensi untuk bertindak @ berTL
dlm bentuk rasional & sebaliknya.
#" berkebolehan & punyai keyakinan utk
menggunakan rasional mereka sendiri
dlm menyelesaikan sesuatu masalah.
$" proses pemikiran mempunyai perkaitan
yg rapat dgn proses emosi & berTL.
%" faktor utama wujudnya gangguan emosi
adalah dirinya sendiri & bukan apa yg
berlaku keatasnya.
&" semain tdk rasional apabila terima idea#
yg tdk rasional dlm sistem keperayaan
mereka.
'"berfungsi seara menyeluruh iaitu
berprihatin, berperasaan, bergerak &
berfikir.
Peranan kaunseling: menstruktur
semula kognisi klien, termasuk
pemikiran & keperayaan tdk rasional
agar klien peroleh satu pndangan &
falsafah hidup yg lebih positif & rasional
Teknik5Strategi utk bantu klien:
:- Kogniti1
a" +truktur semula pemikiran &
keperayaan tdk rasional melalui
penggunaan /,<>9.
b" >efinisi semula situasi negative supaya
jd lebih postif
" 0engkonsepsualisasi masalah menjadi
holistik berbanding bahagian# keil yg
terpisah
;- Emoti1
a" *nsur keindan
b" 5mageri membimbing klien 8emosi"
" Latihan menyerang perasaan malu
8 tidak memperdulikan persepsi org lain
terhadap diri mereka"
<- Be+a2ioural
a" ?peran 8latihan asertif & pembentukan"
b" 4lasikal 8disensitasi bersistematik"
" -engurusan & pemantauan kendiri
d" Tugasan kerja rumah