Anda di halaman 1dari 5

AL GHURABA FOUNDATION - Index Free E Book Tasfiyah wa Tarb... http://alghuraba.multiply.com/journal/item/203/Index_Free_E_Book_Ta...

Convert your old memories Wedding Photo Album


Fast, High quality products with good old fasion Buy custom photobooks online & get Free delivery to
service your local store.
www.digitalageinnovations.com.au www.harveynormanphotos.com.au/

[upgrade] my account · logout

Inbox Media Locker alghuraba foundation Post Invite Search

AL GHURABA FOUNDATION
Home Blog Photos Calendar Links

Index Free E Book Tasfiyah wa Tarbiyah Who Am Jan 22, for


'09 2:56 AM
everyone
alghuraba
I Berbasiskan Al Quran As Sunnah
Bermanhajkan salafushshalih alghuraba
A foundation
ada rasa penasaran yang mendorong untuk mencari tahu lebih lanjut
Ahlus Sunnah dari dulu hingga sekarang tidak akan tinggal diam untuk menjelaskan al haq dan lawannya yakni al batil sydney, NSW
sehingga ummat Islam akan dapat membedakan keduanya
Upgrade Account
amat keras dalam menentang berbagai kebatilan dan kezaliman
Akhir kehidupan beliau dihabiskan dengan kembali mempelajari hadits dan berkumpul dengan ahlinya Customize My Site
Aku, taman dan kebunku ada dalam dadaku Promote My Site
Aku, terpenjaraku adalah khalwat
Allah meninggikan nama mereka, karena kesabaran, keimaman, dan amanahannya My Contacts (47)
amat menonjol dalam bidang tafsir, ilmu ushul dan semua ilmu-ilmu lain My Groups (13)
Apabila hadir di majelis ceramah nasihat, beliau menangis dan memohon kepada Allah ta’ala untuk diberikan anak yang
ahli dalam ceramah nasihat. Photos of Me
Apabila mendengar perkataan mereka (ahli fikih), beliau menangis dan berdoa memohon diberi anak yang faqih RSS Feed [?]
asing dalam agamanya
asing dalam pergaulannya
asing dalam urusan dunia dan akhiratnya
asing pada berpegangnya dia terhadap sunnah dikarenakan berpegangnya manusia terhadap bid’ah
asing pada jalannya
asing pada keyakinannya
asing pada nisbahnya
asing pada shalatnya

B
bahwasanya saya melepas paham mu’tazilah dari diriku, sebagaimana saya melepas bajuku ini
belajar al-Qur’an, khat (menulis), ilmu hitung, dan sebagian cabang ilmu sastra.
belajar ilmu Tauhid, Tafsir, Hadits, Fiqih, Ushul Fiqih, Faraid, Musthalah al Hadits, Nahwu dan Sharaf
Belum pernah terjadi, ia bisa dipatahkan hujahnya.
Benarkah aku seorang Wahabi?
berada di akhir jaman dalam keadaan asing
berada di atas manhaj Salafus Shaleh
berbicara (mutakallim) dengan bersumber dari Alquran dan sunnah
berdakwah di jalan Allah ta’ala dan menuju tauhid yang murni
berdakwah, menebar ilmunya, dan menulis
berdakwah untuk memurnikan tauhid
berguru dengan penuh kesungguhan
berkeliling mengujungi ahli fikih dan bermajelis dengan mereka, serta memberikan nafkah semampunya
berpegang teguh dengan tali Allah Subhanahu Wa Ta’ala dalam aqidah mereka, manhaj, akhlaq dan seluruh urusan
dalam kehidupan
berpegang teguhlah kalian terhadap sunnahku dan sunnah khulafa’rosyidin yang mendapat petunjuk
bersatulah ilmu dan jihad, pena dan tombak, keduanya saling menguatkan dan saling menolong untuk membela tauhid
dan aqidah yang lurus.
Bersiap siagalah dengan penuh kerendahan
bertasawuf, menghijrahi ilmu dan ahlinya dan menekuni ilmu yang berkenaan dengan hati dan ahli ibadah serta was-was
syaitan
bertaqwa kepada Allah Subhanahu Wa Ta’ala, mempererat persaudaraan, saling bersaudara, saling menasehati
dengan cara hikmah dan nasehat yang baik dan menjauhi kedengkian, kebencian, popularitas dan yang semisalnya.
bertaqwa kepada Allah Subhanahu Wa Ta’ala, serta ikhlas dalam ucapan dan amalan, dalam perkara al-wala’ wal bara’
dan pada setiap perkara agama dan dunia.
berterus terang menampakkan mazhab Salaf
berusaha membantah berbagai sekte yang menyempal dari Firqah Ahlus Sunah wal Jama’ah dan pengikut Salaf
berusaha mengenal Allah, agama Islam dan Nabi Muhammad SAW dengan lebih baik dan mendalam
betapa sabar dan tabahnya beliau
burung kecil ini menjadi seperti seekor elang dalam pandangan orang-orang- karena ketidaktahuan mereka

D
DA’I, MUJAHID, PEMBASMI BID’AH DAN PEMUSNAH MUSUH
da’i yang tabah, liat, wara’, zuhud dan ahli ibadah
Dan Aku pun Dituduh Wahabi...
Dan jadikanlah aku lebih baik dari anggapan mereka (tentang seperti apa diriku )
Dan teruslah dakwah ini dengan kemurniannya, kebersihannya, keindahannya, dan kesempurnaannya
datanglah para penuntut ilmu kepadanya meneguk dari lautan ilmunya
dia adalah ulama besar dakwah ini sepanjang sejarah ini di abad-abad pertama. You
No Friends
are offline.
Online
Go online

1 of 5 11/10/2009 2:00 AM
AL GHURABA FOUNDATION - Index Free E Book Tasfiyah wa Tarb... http://alghuraba.multiply.com/journal/item/203/Index_Free_E_Book_Ta...

Dia diperdaya, dimusuhi, dan bersabar.


Dia menghadapi keadaan tersebut dengan kokoh, kuat, dan teguh, sehingga jatuh dalam kesusahan ujian dan fitnah
dia percaya kepada pertolongan Allah, merasa tenang dengan taufik dari Allah, dan bertawakal kepada Allah
Dia turun di setiap medan bagai tentara berkuda yang besar dengan membawa pedang, pena, dan mata lembing

F
faqih dalam urusan agama dan memiliki kemampuan melakukan istinbath.

H
habiskan sisa waktunya dengan mengkhatam Al Qur’an, berkumpul dengan ahli ibadah, mengajar para penuntut ilmu
dan melakukan shalat dan puasa serta ibadah lainnya sampai meninggal dunia
Hendaklah kalian bersikap lemah lembut, bersikap santun, hendaklah kalian saling bersaudara

I
ibadur-rahman
ilmunya yang mengagumkan
imam, Qudwah, ‘Alim, Zahid dan Da’i ila Allah
infakkan seluruh waktunya untuk belajar dan belajar, menggali ilmu terutama kitabullah dan sunah Rasul-Nya
shallallahu’alaihi wa sallam.
Inilah Ibnu Taimiyah, seorang Imam yang merupakan ulama terbesar bagi dakwah yang agung dan penuh berkah ini.
Inilah Ibnu Taimiyyah, seorang ulama yang sangat terkenal di medan dakwah untuk mentauhidkan Allah ‘azza wa jalla
Inilah Seruan Kami (1)
Inilah Seruan Kami (2)
Ini semuanya adalah aqidah Imam Ahmad bin Hambal, saya berjalan di atas jalannya, dan mengikuti serta menyeru
aqidahnya
itikaf, menulis dan bermujahadah

J
jalan menuju keridhaan Yang Maha Rahman
Jalan Salaf Adalah Jalan yang Selamat
janganlah kalian –wahai salafiyyin dimana saja- menjadi fitnah bagi orang-orang kafir, bagi ahli bid’ah dan hawa nafsu.
jatuh hati pada manhaj salafushshalih

K
Kami menuntut ilmu bukan karena Allah ta’ala , akan tetapi ilmu enggan kecuali hanya karena Allah ta’ala.
karya yang amat baik dan bermanfaat
Katakanlah kepada Ahli bid’ah: Perjanjian antara kami dan kalian adalah hari jenazah.
kecerdasan dan kecepatannya dalam menghafal
kecerdasan dan ketenangannya
kegigihannya menegakkan keadilan
keindahan tutur katanya dalam menerangkan
keinginan kuat untuk merubahnya
kejeniusan dan kepakarannya dalam fikih, tasawuf dan ushul,
Kejeniusan Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah
kekuatan ilmunya, keluasan akalnya, kejeniusan otaknya
Kematianku adalah mati syahid
kembali dari sesuatu tidak cukup dalam sehari semalam
kembali kepada ajaran Ahlusunnah Wal Jama’ah
kembalikan segala bentuk perselisihan kepada Al Qur’an dan As Sunnah dan siap menerima apa-apa yang telah
diputuskan oleh Allah dan Rasulullah
kepada Allahlah kita kembalikan segala urusan
keras pendiriannya dan teguh berpijak pada garis-garis yang telah ditentukan Allah
kesibukannya berdakwah dan menebar ilmu
ketegaran, keberanian dan kelantangan beliau dalam mengajak kepada al-haq,
Keteguhannya Membela Sunnah
Ketika Aku tak lagi Cerdas
kokoh di atas prinsip-prinsip agama dan cabang-cabangnya sesuai dengan apa yang diturunkah Allah kepada hamba
dan Rasul-Nya Muhammad shallallahu ‘alahi wasallam
komitmennya mengikuti sunnah dan membelanya itu, beliau mendapat gelar Nashir as-Sunnah wa al-Hadits.
kuat sekali melakukan shalat, tahajud dan membaca Al-Qur'an

L
lambang kecerdasan dan kecepatan memahami, paling hebat pemahamannya terhadap Al-Kitab was-Sunnah serta
perbedaan pendapat, dan lautan dalil naqli.
lebih berilmu terhadap kitabullah dan sunnah Rasulullah shallahu’alaihi wa sallam serta lebih ittiba’

M
Mahir Memanah dan Menunggang Kuda
maka aku termasuk golongan yang tidak cerdas itu.
maka alhamdulillah, saksikanlah aku telah menjadi seorang wahabi!
Maka dia bertaubat kepada Allah di saat itu juga. Dahulu dia selalu mendoakan kecelakaan untuknya, tetapi dia lalu
mendoakan kebaikan untuknya
maka yang disebut keterbelakangan itu adalah lebih baik bagiku.
mampu mengelola kehidupnya benar-benar sebagai seorang hamba yang taqwa
Man Ana
mantap merengkuh jalan sunnah sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah IJK‫ و‬MNJO P‫ ا‬RJS sesuai dengan apa yang
dipahami oleh para sahabat
masihkan kita akan menutup hati kita dari kebenaran dengan benteng nafsu pemikiran kita?
mazhab Salaf adalah ajaran yang diwariskan oleh para sahabat yang mulia ridhwanullahi ‘anhum dan orang-orang yang
mengikuti mereka dengan setia
melakukan perjalanan jauh untuk mencari ilmu, menulis,
Melatih jiwa dan mengenakan pakaian para ahli ibadah
melumatkan segala bentuk penyelewengan orang-orang yang melampaui batas, kerancuan para penyesat dan takwil
jahilin
memahami jalannya para ulama
memahami perkataan para ahli ilmu tersebut dan membantah orang yang menyelisihinya
You
No Friends
are offline.
Online
Go online

2 of 5 11/10/2009 2:00 AM
AL GHURABA FOUNDATION - Index Free E Book Tasfiyah wa Tarb... http://alghuraba.multiply.com/journal/item/203/Index_Free_E_Book_Ta...

membahas Ilmu Nahwu


Membahas tentang Ilmu Tafsir
membahas keterangan tentang sebagian hadits-hadits
makna-makna bahasa
Membahas qadar.
membangun persaudaraan karena Allah diantara mereka, saling mengasihi dan menyayangi,
membantah Bathiniyah, para filosof serta kelompok yang menyelisihi mazhabnya.
membantah orang-orang mutakallimin
membantah pemikiran, pendapat, kesesatan, dan penyimpangan Murji’ah.
membelanya dengan dalil, petunjuk, hujjah dan penjelasan.
membenci pengangungan kuburan
memberantas kesyirikan lebih utama daripada memberantas kemiskinan
sifat-sifat Allah
memelihara agama ini, memelihara aqidah, memelihara persatuan yang baik ini dari perselisihan dan perpecahan
memenuhi sejarah Islam dengan kesungguhan, perjuangan, ilmu, akhlak, adab, tingkah laku mereka
memiliki akhlak yang mulia
Memiliki kecerdasan akal dan pemahaman
memiliki kedudukan yang tinggi di dalam hal ilmu dan ibadah
memiliki manfaat ilmiah yang sangat banyak
memiliki perjuangan yang berharga pada medan dakwah
memiliki semangat dan aktivitas yang besar dalam berdakwah kepada Allah ‘azza wa jalla dan membimbing para da’i di
berbagai tempat
memikul amanat amar ma’ruf dan nahi munkar sesuai dengan apa yang dimaukan Allah dan Rasul-Nya
mempelajari ilmu bahasa Arab dan syair-syairnya.
mempelajari ilmu fiqih, hadits, lughoh
mempunyai goresan tinta indah, ungkapan-ungkapan, susunan, pembagian kata dan penjelasannya sangat bagus
memulai belajar di kala masih kecil. Mempelajari fikih
memurnikan kalimat tauhid laa ilaaha illallah beserta segala aspek yang terkait dengannya berikut konsekuensinya
menantang debat kepada para ulama dan mengalahkan mereka
mencandai anak-anak kecil serta tertawa kepada yang besar
mencari ilmu
mendahulukan ucapan Allah dan Rasul daripada ucapan selain keduanya
mendalami ilmu fiqih
mendapat sambutan secara luar biasa di segenap penjuru dunia
mendebat ahlul bid'ah dengan sunnah
Mendengarkan kitab Shahih Bukhari
menekuni ilmu dan menjaga waktunya untuk beribadah
menekuni ilmu-ilmu kezuhudan
menekuni ilmu sepanjang umurnya, bahkan hampir seluruh usianya
menekuni Shahih Bukhari dan Muslim
meneliti dan mendalami bersemangat mengikuti pengajarannya
menempuh jalan menuntut ilmu
menempuh manhaj (metodologi)-nya para sahabat dan tabi’in dalam berpegang terhadap kitabullah dan sunnah
Rasulullah dan menggigitnya dengan gigi geraham mereka
mengajar
mengajar di madrasah
mengambil ilmu dari para ulamanya
mengarang banyak karya
Mengenal Saya Sepenggal Kisah Perjalanan Pemahaman Agamaku
menghancurkan tali-tali syetan, berbagai senjata, bisikan dan tipu dayanya
menghafal Alquran dan menghafal kitab
mengharamkan segala jenis pengagungan atau keberkahan benda-benda dan tempat-tempat keramat, jimat, guna-guna
mengharap rahmat Tuhannya Yang Mahatinggi
mengharapkan tegur sapa dan kritik membangun
Menghidupkan sunnah Rasulullah baik dalam ibadah mereka, akhlak mereka, dan dalam semua sendi kehidupan,
sehigga mereka menjadi orang asing di tengah kaumnya
menghimpun berbagai bidang ilmu.
mengikuti jejak mereka dan berjalan di atas manhaj mereka maka dia adalah seorang Salafi
mengikuti manhaj Ash-habul Hadits,
mengikuti manhaj Salafush Shaleh
mengikuti mereka yang datang terlebih dahulu (Salaf)
mengikuti Salafus-Shaleh
mengintai setiap kelompok yang menyeleweng dari manhaj Islam seperti Jahmiyah, Mu’tazilah, Khawarij, Rafidah
(Syi’ah), Murji’ah, Qadariyah, dan setiap orang yang menyeleweng dari manhaj Allah, mengikuti hawa nafsu pada setiap
waktu dan tempat
mengobati dahaga ilmu
menguasai berbagai disiplin ilmu ke-Islaman
menguasai dengan sangat baik fikih mazhab Syafi’i dan fikih khilaf, ilmu perdebatan, ushul, manthiq, hikmah dan filsafat
mengucapkan perkataan yang lebih baik (benar).
menampakkan secara terang-terangan rasa cintanya kepada mereka tanpa rasa takut sedikitpun
mengingkari segala jalan bid’ah (lawannya sunnah) dan kelompok-kelompok yang akan mencabik-cabik barisan kaum
muslimin
mengingkari undang-undang yang dibuat oleh manusia yang menyelisihi undang-undang Allah dan Rasulullah
mengupas tentang Ushul Fiqh.
meninggalkan filsafat dan ilmu kalam
meninggikan bendera Sunnah, membela manhaj yang haq, semampu mereka
menjadikan Alquran dan Sunnah Nabi sebagai landasan dan sumber hukumnya
menjauhi sebab-sebab perpecahan, semua perkara yang mengantarkan kepada perpecahan, saling menjauhi, saling
memalingkan diri dan memutuskan persaudaraan
menjauhkan segala macam kesyirikan
menolak jabatan tinggi dan kembali kepada ibadah, ikhlas dan perbaikan jiwa
menolak keras sikap tasysyu’
menolong madzhab Ash-habul Hadits
menolong sunah, meninggikan sunah, dan mendukung Ahlu Sunah
menulis
Menyandarkan Diri Pada Salafush Sholih
You
No Friends
are offline.
Online
Go online

3 of 5 11/10/2009 2:00 AM
AL GHURABA FOUNDATION - Index Free E Book Tasfiyah wa Tarb... http://alghuraba.multiply.com/journal/item/203/Index_Free_E_Book_Ta...

menyatukan hati-hati kita, dan memberikan kepada kita semua telinga yang mendengar, hati yang berakal, yang
senantiasa tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta’ala, menjauhi sebab-sebab perpecahan dan perselisihan.
menyebutkan dalil-dalil dari keduanya dan menjadikannya hujjah dalam menghadapi penentangnya
menyerahkan dirinya kepada kehendak Allah
menyeru segenap kaum muslimin agar bepegang dengan sunnah Rasulullah dan sunnah para shahabatnya
menyibukkan diri meneliti Shahih Bukhari dan Muslim
menyusun buku yang berisi celaan terhadap filsafat, membongkar kejelekan filsafat
Menyusun tulisan yang membuat kagum
mereka iltizam kepada syari’at Allah, selalu beristighfar, tasbih, berdoa dan melakukan amalan-amalan shahih.
Meraih Kelezatan Iman yang didambakan
mereka itu menentang perubahan orang-orang yang melampui batas, kedustaan orang-orang yang berbuat kebatilan,
penyimpangan makna orang-orang bodoh
mereka lebih sedikit dari yang sedikit itu
metode pengajaran, pemaparan ilmu, serta pendekatannya terhadap penuntut ilmu
Moderat karakteristik ahlussunnah
muda, sangat produktif dan dikenal karena ke-luasan ilmunya
mudah bahasanya, indah penjelasannya, kuat ungkapannya, yang ada hanyalah firman Allah dan sabda Rasulullah
shallallahu ‘alaihi wa sallam
Mulia Dengan Akhlak Salaf Yang Memperhatikan Dirinya Untuk Ahirat

N
Nama Hijrahku HANIF, Nama Kunyahku ABU HANIF

O
orang di muka bumi ini yang mengucapkan ‘Allah Allah
orang yang berakal, cerdik dan pandai
orang yang berilmu, bukan orang yang mendahulukan akal dan hawa nafsunya
orang yang zuhud
orang yang berilmu ditengah orang-orang jahil,

p
paham betul tentang ilmu kalam dan tahu bagaimana pertentangan ilmu ini dengan manhaj as-salaf ash-shaleh , tahu
betul kebencian meraka kepada ulama ahlu hadits. Karena itulah beliau menolak madzhab mereka.
paling baik akhlaknya
para da’i Salafi. Mereka tidaklah disatukan oleh hizb (kelompok), organisasi oleh thariqah, atau harakah. Tetapi mereka
disatukan oleh tauhidullah
pekerja keras
pemahaman yang benar untuk menuju keseimbangan hidup
pembawa ilmu nabawi
pembela aqidah umat dengan lidah dan penanya
pembela dakwah yang diberkahi
pembela dinullah daan penghidup sunah Rasul shalallahu’alaihi wa sallam
Pembela Sunnah dan Hadits Nabi
pembela tiap jengkal tanah umat Islam dari kedzaliman musuh dengan pedangnya
pemberani yang ahli berkuda
pemegang sunnah di tengah ahli bid’ah
Pendidikan tinggi dengan pemikiran modernis tidak lagi menjadi tolak ukur sebuah kecerdasan
pengembaraannya mencari ilmu
pengetahuan serta pemahamannya jauh lebih baik dari para ahli manthiq
penisbatan kepada kaum Salaf dan metode yang mereka tempuh
penjara tidak menghalangi kejernihan fitrah islahiyah-nya
penjara tidak menghalangi untuk berdakwah dan menulis buku-buku tentang aqidah, tafsir dan kitab-kitab bantahan
terhadap ahli-ahli bid’ah.
penyeru kepada Allah dan Rasul-Nya di tengah orang-orang yang menyeru kepada hawa nafsu dan bid’ah
penyeru kepada yang ma’ruf dan mencegah dari kemungkaran di tengah kaum di mana yang ma’ruf menjadi munkar dan
yang munkar menjadi ma’ruf
percaya bahwa Nabi Muhammad SAW tidak dapat memberikan syafaat melainkan dengan seizin Allah SWT
perhatiannya terhadap hadits, akhlaknya serta kelapangan jiwanya terhadap orang lain
produktif menulis
perjalanan kedewasaan menuju proses pematangan diri

R
rendah hati dalam pergaulan
rendah hati dan lapang dada
runutan bahasan demi bahasannya benar-benar laksana untaian mutiara mutu manikam.

S
Sadarlah, karena sesungguhnya kebenaran telah jelas, agama Allah ta’ala akan menang dan cahaya matahari yang
bersinar terang tidak bisa dihalangi dengan kedua telapak tangan
Salaf dan Salafy
Salafiyah adalah penyandaran diri kepada generasi Salaf
saling bersaudara dan mempererat tali persaudaraan
saling mengasihi, menyayangi, saling bahu-membahu dan berdiri di atas satu barisan untuk mengangkat bendera Islam,
bendera Tauhid dan bendera Sunnah.
sangat jauh dari sifat fanatisme golongan. Dan mereka tidak fanatisme kecuali kepada Kalamullah dan Sunnah
Rasulullah
sangat tekun beribadah
Saya hanyalah seorang penuntut ilmu, bukan yang lainnya
Sekalipun hidup dalam kemiskinan, beliau tidak berputus asa dalam menimba ilmu
selalu beribadah, berdzikir, tahajjud dan membaca Al-Qur’an
selalu sungguh-sungguh dan tiada putus-putusnya mencari ilmu,
semua ilmu ada di depan matanya
Semuanya tidak menghalangiku untuk berdzikir dan beristighfar hingga terpenuhi cita-citaku.
senantiasa berdzikir kepada Allah
senantiasa tegak di atas ilmu yang bermanfaat yang dipahami dengan pemahaman para Salafush Shalih
senantiasa terus-menerus men-jelaskan berbagai talbis (perancuan) yang dilakukan oleh syetan
You
No Friends
are offline.
Online
Go online

4 of 5 11/10/2009 2:00 AM
AL GHURABA FOUNDATION - Index Free E Book Tasfiyah wa Tarb... http://alghuraba.multiply.com/journal/item/203/Index_Free_E_Book_Ta...

seorang ‘alim, tegar bagaikan gunung,


seorang laki-laki yang ‘alim, zuhud, banyak beribadah!
seorang yang agung dari kalangan ulama
seorang yang ahli dalam memberi ceramah nasihat
seorang yang faqih
seorang fakir yang shalih
seorang yang jenius dan orang yang mukhlis
Siapa Aku
siap memikul amanat jihad fi sabilillah apabila agama menghendaki yang demikian itu
sibuk menuntut dan menyebarkan ilmu
Sungguh saya menyesal tidak belajar khat (tulis menulis Arab) dan saya ingin memperbaiki apa yang telah saya alami

T
tabah, tenang dan gembira
takut dari perdayaan syetan
tampil untuk berdakwah dengan penuh semangat dan kesungguh-sungguhan
Tebarkanlah di antara kalian rasa kasih sayang dan persaudaraan
tegaknya dakwah tersebut di atas sunnah yang shahih
Teguh Dalam Menempuh Jalan Sunnah
Teguh hatinya, tenang jiwanya, tajam pikirannya
teguh, kukuh, tegar dan tabah berusaha menegakkan kebenaran dan menolak kebatilan
teguh, kukuh, tegar dan tabah berusaha menegakkan kebenaran dan menolak kebatilan, mengikuti jejak-jejak para
salafusholih
teguh, kukuh, tegar dan tabah berusaha menegakkan Diinnullah
tekun beribadah dan memiliki kecerdasan yang tinggi
Tekun menuntut ilmu hadits dan berkumpul dengan ahlinya serta menelaah shahihain
termasuk di antara karya terbaik yang pernah dilahirkan manusia.
Terusirku dari negeriku adalah rekreasi.
tetap belajar
tetap ekstra hati-hati
tidak membuatnya congkak dan cinta dunia.
tidak pernah mau menerima pemberian apa pun dari penguasa.
tidak pernah mundur karena cercaan orang yang mencerca.”
tidak tertarik sama sekali dengan ilmu kalam, dan lebih tertarik kepada fiqih
Tinggalkanlah perpecahan, hendaklah kalian saling bersaudara
Tolaklah (kejahatan itu) dengan cara yang lebih baik, sabar
tokoh Salaf, da’i, mujahidd, pembasmi bid’ah dan pemusnah musuh
tugas menyampaikan kepada manusia apa yang mereka tidak mengetahuinya.
Tunas Muda Tumbuh Subur Bernaungkan Al Quran As Sunnah Bermanhajkan Salafushshalih

W
WALHAMDULILLAH, PERNYATAAN RESMI TENTANG RUJU’-NYA UST. JA’FAR UMAR THALIB hafizhohullah
Wajib Mengikuti Jalan Salafush Sholih

walhamdulillahirabbil'alamin
sydney 10/11/09
Akhukum fillah
manajemen pustaka al ghuraba

Abu Nabila As Sundawy


Tags: islamic management, adab, sukses, who am i, akhlaq, islamic leadership, saksiyah islamiyah
Prev: Dauroh Muharram Ahlussunnah Wal Jama'ah Banjarmasin
Next: Index Info Kajian Salafiyah Indonesia dan Dunia

Edit Delete Share Reply

Add a Comment Audio Reply Video Reply

Viewed 7 times by 4 people, latest on Jul 26, '09


Viewing History
View This Page as Another User
mrruly abdullahalaussie admin3 oomnyafahrel

© 2009 Multiply, Inc. About · Blog · Terms · Privacy · Corporate · Advertise · Contact · Help

You
No Friends
are offline.
Online
Go online

5 of 5 11/10/2009 2:00 AM