Anda di halaman 1dari 11

SMK INDERAPURA, JERANTUT

PELAN STRATEGIK (TAHUN 2013-2017)


PANITIA PENDIDIKAN ISLAM
SASARAN
ISU MASALAH MATLAMAT STRATEGI
INDIKATOR
PENCAPAIAN
2
0
1
3
2
0
1
4
2
0
1
5
2
0
1
6
2
0
1
7
Tahap
pencapaian
pelajar dalam
matapelajaran
masih tidak
memuaskan
Peratus
pencapaian
pelajar dalam
Peperiksaan
SPM dan PMR
adalah di
bawah 100%
dan bilangan
pelajar yang
mendapat
markah
cemerlang
adalah sedikit
berbanding
dengan
bilangan calon.
Meningkatkan
peratus lulus
pelajar iaitu
lulus 100%.
Meningkatkan
bilangan calon
yang mendapat
dalam
pendidikan
!slam.
Program
"ecemerlangan
untuk pelajar
cemerlang#
sederhana dan
potensi lulus bagi
pelajar SPM dan
PMR.
Pelajar lulus
dengan
cemerlang
dalam setiap kali
peperiksaan.
Pelajar lulus
pangkat $#
dan %
&'.00
().'0
&).*)
+0.10
&*.'
++.'0
&&.00
+*.00
100
,(.00
SMK INDERAPURA, JERANTUT
RANCANGAN JANGKA PENDEK (SENARAI PELAN TAKTIKAL)
PANITIA PENDIDIKAN ISLAM 2014
IL PROGRAM!
AKTI"ITI
OJEKTI#!
MATLAMAT
TINDAKAN TEMPOH SUMER !
KOS
TO" ETR INDIKATOR
PENCAPAIAN
1 PR-.RM P!
/0M0R12.
1T!3 T45!
T-P!"1
6Pelajar target
cemerlang7
6Pelajar target
sederhana7
6Pelajar
kumpulan potensi
lulus dan kritikal7
"e arah pencapaian
+0% pelajar mendapat
dalam pendidikan
!slam
"earah pencapaian
80% pelajar mendapat
5 dan / dalam
pendidikan !slam
"e arah pencapaian
100% lulus dalam
Pendidikan !slam
.uru%guru
Pendidikan
!slam
9an :
-ktober
Sumber
sekolah
RM )00.00
'.+%
+0%
0%
+0%
80%
100%
Peningkatan lulus
semua .
Pelajar boleh
menjawab soalan
dengan baik
Peningkatan
peratus lulus
dalam keputusan
ujian peperiksaan
P"1# P"( ; P"+
( .0R"
.0MP4R
<S 1 : <S )
6502."01
"!=3#
!5=3#
T-"-3# S!R3#
=5# T!1>3
=2 3=!S7
Pelajar dapat
menjawab soalan%
soalan Pendidikan
!slam dengan cepat
dan betul.
Pelajar dapat
mengusai semua topik
dengan baik
Membaiki kelemahan
pelajar
Membantu
meningkatkan
pengetahuan#
pemahaman dan
kemahiran pelajar
.uru%guru
Pendidikan
!slam
<eb dan
-gos
Sumber
sekolah
+0% 100% Pelajar ada
pengetahuan dan
boleh boleh
menjawab
dengan teknik
yang betul.
+
"1!2!" P!
1T!3 T45!
50R<-"4S
"e arah pencapaian
100% lulus dalam
Pendidikan !slam
Pelajar dapat
menjawab soalan
bebentuk soalan
peperiksaan sebenar
.uru%guru
Pendidikan
!slam
9ulai:
-ktober
Sumber
sekolah
80% 100% Pelajar boleh
menjawab
dengan teknik
yang betul.
, S0M!2R
T0"2!"
Pelajar tidak
menguasai teknik dan
.uru%guru
Pendidikan
<ebruari : Sumber +0% 100% Pelajar ada ilmu
dan pengetahuan
M029>5
P0P0R!"S2
PMR =2 SPM
cara menjawab
peperiksaan PMR dan
SPM dengan tepat dan
betul.
!slam 9ulai sekolah untuk menjawab
soalan
peperiksaan
'

"01S
!2T02S!< P!
6M4T!R
!2=0R7
"earah 100% pelajar
cekap memindah
maklumat dan mudah
ingat ?akta 5ahagian
Sirah dan tokoh.
.uru%guru
Pendidikan
!slam
<ebruari :
Seprtember
Sumber
sekolah
)0% 100% Pelajar
mempunyai ilmu
untuk menjawab
soalan
peperiksaan.
8 /4T!%/4T! P!
650"12
"S!3 S@2.7
Pelajar dapat melatih
diri untuk membuat
latih tubi dan ulangkaji
menjawab soalan%
soalan yang dibekalkan
oleh guru kelas.
.uru%guru
Pendidikan
!slam
9anuari :
9un
Sumber
sekolah
+0% 100% Pelajar ada ilmu
dan pengetahuan
untuk menjawab
soalan
peperiksaan
) PR-.RM
501!2 M!2=
=2 9!>
Memupuk minat dan
semangat pelajar
terhadap Pendidikan
!slam
.uru%guru
Pendidikan
!slam
9anuari :
-ktober
Sumber
sekolah
+0% 100% Pelajar ada ilmu
dan pengetahuan
untuk menjawab
soalan
Mendapat kelulusan
100% dalam
peperiksaan.
+0% pelajar potensi
lulus memerlukan
pemerhatian dan
bimbingan dari guru
sepenuhnya.
peperiksaan
PROGRAM UTAMA
PANITIA PENDIDIKAN ISLAM 2014
IL PROGRAM!
AKTI"ITI
OJEKTI#!
MATLAMAT
TINDAKAN TEMPOH SUMER !
KOS
TO" ETR INDIKATOR
PENCAPAIAN
1 PR-.RM P!
/0M0R12.
1T!3 T45!
T-P!"1
6Pelajar target
cemerlang7
6Pelajar target
sederhana7
6Pelajar
kumpulan potensi
lulus dan kritikal7
%Pelajar diberikan
seberapa banyak
soalan%soalan
topikal iaitu
mengikut tajuk%
tajuk dari
tingkatan 1
hingga tingkatan
+ sebagai latih
tubi pengukuhan
"e arah pencapaian
+0% pelajar mendapat
dalam pendidikan
!slam
"earah pencapaian
80% pelajar mendapat
5 dan / dalam
pendidikan !slam
"e arah pencapaian
100% lulus dalam
Pendidikan !slam
.uru%guru
Pendidikan
!slam
Modul di
sedakan olehA
PMRA
4stBh Calinatun
SPM "1A
4stBh Calinatun
SPM "(A
4stBh Bida
9an :
-ktober
Sumber
sekolah
RM )00.00
'.+%
+0%
0%
+0%
80%
100%
Peningkatan lulus
semua .
Pelajar boleh
menjawab soalan
dengan baik
Peningkatan
peratus lulus
dalam keputusan
ujian peperiksaan
P"1# P"( ; P"+
( .0R"
.0MP4R
<S 1 : <S )
6502."01
"!=3#
!5=3#
T-"-3# S!R3#
=5# T!1>3
=2 3=!S7
%Pelajar
dikumpulkan
mengikut
kumpulan
masing%masing
Pelajar dapat
menjawab soalan%
soalan Pendidikan
!slam dengan cepat
dan betul.
Pelajar dapat
mengusai semua topik
dengan baik
Membaiki kelemahan
pelajar
Membantu
meningkatkan
pengetahuan#
pemahaman dan
kemahiran pelajar
.uru%guru
Pendidikan
!slam
Pada hari
Sabtu
bermula
<eb dan
-gos
Sumber
sekolah
+0% 100% Pelajar ada
pengetahuan dan
boleh boleh
menjawab
dengan teknik
yang betul.
PROGRAM SOKONGAN
PANITIA PENDIDIKAN ISLAM 2013
1
"1!2!" P!
1T!3 T45!
50R<-"4S
%Menjawab
soalan%soalan
peperiksaan
tahun%tahun lepas
%Menjawab
soalan%soalan
percubaan negeri
"e arah pencapaian
100% lulus dalam
Pendidikan !slam
Pelajar dapat
menjawab soalan
bebentuk soalan
peperiksaan sebenar
.uru%guru
Pendidikan
!slam
9ulai:
-ktober
Sumber
sekolah
80% 100% Pelajar boleh
menjawab
dengan teknik
yang betul.
( S0M!2R
T0"2!"
M029>5
P0P0R!"S2
PMR =2 SPM
Pelajar tidak
menguasai teknik dan
cara menjawab
peperiksaan PMR dan
SPM dengan tepat dan
betul.
.uru%guru
Pendidikan
!slam
<ebruari :
9ulai
Sumber
sekolah
+0% 100% Pelajar ada ilmu
dan pengetahuan
untuk menjawab
soalan
peperiksaan
%=alaman
%1uaran PMRA4stB
Cawawi
SPMA 4staBh
Calinatun
+

"01S
!2T02S!< P!
6M4T!R
!2=0R7
"earah 100% pelajar
cekap memindah
maklumat dan mudah
ingat ?akta 5ahagian
Sirah dan tokoh.
.uru%guru
Pendidikan
!slam
<ebruari :
Seprtember
Sumber
sekolah
)0% 100% Pelajar
mempunyai ilmu
untuk menjawab
soalan
peperiksaan.
PROGRAM SAMPINGAN
PANITIA PENDIDIKAN ISLAM 2014
1 /4T!%/4T! P!
650"12
"S!3 S@2.7
Pelajar dapat melatih
diri untuk membuat
latih tubi dan ulangkaji
menjawab soalan%
soalan yang dibekalkan
oleh guru kelas.
.uru%guru
Pendidikan
!slam
9anuari :
9un
Sumber
sekolah
+0% 100% Pelajar ada ilmu
dan pengetahuan
untuk menjawab
soalan
peperiksaan
( PR-.RM
501!2 M!2=
=2 9!>
%Mendekati
pelajar%pelajar
yang kritikal dan
bermasalah
%membimbing
pelajar%pelajar
untuk cemerlang
Memupuk minat dan
semangat pelajar
terhadap Pendidikan
!slam
Mendapat kelulusan
100% dalam
peperiksaan.
+0% pelajar potensi
lulus memerlukan
pemerhatian dan
bimbingan dari guru
sepenuhnya.
.uru%guru
Pendidikan
!slam
9anuari :
-ktober
Sumber
sekolah
+0% 100% Pelajar ada ilmu
dan pengetahuan
untuk menjawab
soalan
peperiksaan