Anda di halaman 1dari 2

1.

Kemelut- masalah
2. Senario-keadaan
3. Fenomena-perkara
4. Membarahi- melanda
5. Seantero-seluruh
6. Tonggak- asas-dasar
7. Aset- sesuatu yang bernilai
8. Konkrit-kuat
9. Kukuh mapan
10. Lumrah- kebiasaan
11. Duniawi-hal-hal dunia
12. Ketandusan-tidak ada
13. Disisihkan- dipinggirkan
14. Kritikal-serius
15. Kerakusan-keserakahan
16. Meranapkan-menghancurkan
17. Akar umbi-punca
18. Sanubari- jiwa
19. Perdana utama
20. Realiti hakikat
21. Materialistik-kebendaan
22. Mengheret-membawa kepada
23. Prihatin-peka
24. Mencungkil mencari
25. Lazim-biasa
26. Sesi tempoh masa
27. Iltizam harapan tinggi
28. Era- zaman
29. Sistematik terancang
30. Intensif-giat
31. Menimba-mendapatkan
32. Tersadai-tidak bergerak
33. Ekoran-rentetan
34. Fizikal-luaran
35. Perspektif- tanggapan
36. Dana-modal
37. Imej-penampilan
38. Informasi-penerangan
39. Intergrasi-perpaduan
40. Aspirasi-cita-cita
41. Disogokkan-dihidangkan
42. Dinamis-berdaya saing
43. Persada- arena
44. Strategi langkah
45. Konvensional-cara lama
46. Bencana-musibah
47. Transisi- perantaraan
48. Sahsiah-perwatakan
49. Prasarana-kelengkapan awam
50. Respon tindak balas
51. Sayogia- harus patut
52. Global dunia seluruhnya
53. Kepupusan-kehilangan
54. Khazanah-harta benda
55. Warisan- harta pusaka
56. Merealisasikan- menjayakan
57. Merencatkan-menggagalkan
58. Konotasi- idea yang dimaksudkan
59. Diagnosis mengenal pasti
60. Pemantauan- pengawasan
61. Komitmen- kesungguhan
62. Manifesto pendirian
63. Natijahnya-kesannya
64. Was-was-tidak yakin
65. Jenama-jenis barang
66. Diiktiraf diakui
67. Permit- surat kebenaran
68. Meranapkan-memusnahkan
69. Memudaratkan merosakkan
70. Manipulasi-tindakan
71. Kemelut-masalah
72. Alternetif pilihan
73. Mengimbas-mengingati
74. Visi matlamat
75. Rencah-ramuan
76. Intrumen-alat
77. Muflis-bangkrap
78. Misi-matlamat
79. Pasca-selepas
80. Tampok-kepimpinan
81. Pancaraoba-dugaan
82. Kegersangan-ketandusan
83. Julung-julung kali pertama
84. Pucuk-ketua
85. Nadi-penggerak
86. Mengikis-membuang
87. Tampil-keluar
88. Drastik cepat
89. Akur-bersetuju
90. Menjana-menghasilkan
Penggunaan Kosa Kata dan Frasa Menarik dalam Penulisan Karangan
91. Efektif-berkesan
92. Mencanai-melahirkan
93. Membantutkan-menghalang
94. Anjakan paradigma- perubahan sikap
95. Kolot kuno
96. Acuh-sambil lewa
97. Jahil-tidak berilmu
98. Afdal-lebih utama
99. Fana-tidak kekal
100. Domestik- tempatan
101. Persada-gelanggang
102. Teladan-contoh
103. Mutakhir-terkini
104. Fleksibel-mudah diubah suai
105. Kebejatan-kejatuhan
106. Inisiatif usaha
107. Prosedur-peraturan
108. Memboikot-memulau
109. Pengembelingan-penyatuan
110. Anasir-gejala
111. Dasawarsa- satu dekat
112. Prihatin-peka
113. Daif-susah
114. Kendatipun-walau bagaimanapun
115. Kecundang-tewas
116. Elemen-unsur
117. Tolerensi-bekerjasana
118. Liabiliti bebanan
119. Kepincangan-kecacatan
120. Inspirasi-ilham
121. Penyaringan-penapisan
122. Perspektif-sudut pandangan
123. Vektor-pembawa
124. Boikot- dipulaukan
125. Manafaat-faedah
126. Aktif-cergas
127. Senggang-santai
128. Norma-adat
129. Menerajui-memimpin
130. Tersohor-terkenal
131. Kudsi-suci
132. kaliber- kepunyaan
133. rutin-jadual
134. takrif-maksud/erti
135. menangani mengatasi
136. kritikal-meruncing
137. karenah-ragam
138. implikasi-kesan
139. drastik-segera
140. diksi-pemilihan kata
141. ego sombong
142. perangsang-dorongan
143. emosi-perasaan
144. konflik-perbalahan
145. asyik khusyuk
146. karisma-penampilan
147. Diuar-uarkan-dicanangkan
148. Dimonopoli-dikuasai
149. Profesion-kerjaya
150. Pronografi-lucah
151. Diiktiraf-diakui
152. Membolosi-memasuki
153. Obligasi-semangat
154. Tuntasnya-keseluruhanya
155. Melayari-memasuki
156. Lazim biasa
157. Stigma-sifat /sesuatu yang
menjatuhkan maruah
158. Bergelandangan-berfoya-foya
159. Hakikat-kebenaran
160. Kelicikan-kepintaran menipu
161. Kronologi mengikut urutan
162. Rajas-sedih
163. Utuh-kuat
164. Slogan-ungkapan
165. secalit-sedikit
166. releven-sesuai
167. sarat-padat
168. mengimbas-mengingati
169. menempa-menempatkan
170. risiko-kemungkinan bahaya
171. kental-kuat
172. intiha- rumusan
173. keunikan kelainan
174. menunding jari-menyalahkan
175. sejajar-seiring
176. monolog-bercakap sendirian