Anda di halaman 1dari 8

Pilih dan bulatkan jawapan yang betul

1. 443 + 125 =
A 548 C 568
B 556 D 658

2. Apa nilai digit 5 dalam 358 ?
A 5 C 500
B 50 D 5000

3. + 27 = 63
Apa nombor dalam kotak kosong ?
A 32 C 36
B 34 D 384. Apakah nombor yang mewakili gambar di atas?
A 634 C 734
B 643 D 743
1

ratus puluh sa
5. 570 , 580 , , , 600 , 610.
A 585 C 595
B 590 D 605

6. 535 + P = 788
Apa nilai P ?

A 253 C 268
B 264 D 273

7. Yang manakah nilai paling kecil ?

A 53 - 35 C 75 - 56
B 60 - 44 D 82 - 68

8. Dari nombor di bawah yang manakah digit 8 mewakili 80 ?

A 382 C 836
B 417 D 958


9. 96 dan 58 menjadi

A 148 C 154
B 152 D 162635 640 645 P
10. Apakah nombor P pada garis nombor di atas?
A 650 C 660
B 655 D 665

2
11. Yang mana memberikan jumlah 20 ?
A 6 + 8 + 5 C 7 + 3 + 5
B 9 + 4 + 4 D 8 + 3 + 9

12. Nombor mana yang paling kecil ?
A 901 C 910
B 909 D 911

13. Manakah yang mengikut turutan yang betul?
A 347 , 345 , 348 , 346 , 344
B 520 , 505 , 510 , 525 , 515
C 768 , 762 , 764 , 770 , 766
D 930 , 940 , 950 , 960 , 970

14. Pernyataan manakah yang betul ?

A 410 selepas 409 C 650 sebelum 649
B 558 lebih daripada 54 D 833 kurang daripada848

15. apakah haiwan yang kesebelas disebelah kanan?

A kambing C burung
B ular D serigala

16. Beza antara 868 dengan 523 adalah

A 345 C 358
B 356 D 363

3

3


17. Ayat darab bagi gambar di atas adalah

A 3 x 3 = 9 C 4 x 3 = 12
B 4 x 2 = 8 D 5 x 3 = 15


18. Apakah ayat bahagi bagi gambar di atas ?

A 30 5 = 6 C 35 5 = 7
B 28 4 = 7 D 32 4 = 8


19. 6 x 4 adalah sama dengan

A 6 + 6 + 6 + 6
B 4 + 4 + 4 + 4
C 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6
D 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4

20. Bahagi 27 kepada 3

A 6 C 8
B 7 D 94
21. 6 x 5 =

A 25 C 35
B 30 D 40


22. cari hasil 7 dan 3.

A 21 C 27
B 24 D 28


23 Mana antara berikut adalah benar.

A 16 2 = 7 C 36 4 = 8
B 24 3 = 9 D 25 5 = 5


24. 45 = 9
Nombor di dalam kotak adalah

A 2 C 4
B 3 D 5

25. Apakah jumlah RM4.20 dan RM3.30?

A RM.6.50 C RM7.50
B RM8.50 D RM8.60


26. yang mana member jawapan 40 ?

A 9 x 3 C 7 x 5
B 8 x 4 D 8 x 5

5


27. Berapakah jumlah wang di atas ?

A RM22.70 C RM25.80
B RM25.70 D RM30.80


28. Apakah nilai digit 8 dalam 783 ?

A Sa C Ratus
B Puluh D Ribu


29. Aliff beli 50 rambutan. Di makan 12 rambutan. banyak
Rambutan yang tiggal ?

A 36 C 42
B 38 D 48


30. Puan Shafia 16 tahun lebih tua daripada Puan Marrini.
JikaPuan Shafia 48 tahun, berapa umur Puan Marrini ?

A 52 C 60
B 56 D 64


31. Zulhelmi ada 376 ayam. Dia menjual 42 ayamnya. Berapa
banyak ayam yang tinggal ?
A 334 C 343
B 334 D 346

632. Tiga puluh dua bahagi empat bersamaan

A 6 C 8
B 7 D 9


33. Manakah nilai yang paling kecil?

A 14 2 C 32 4
B 18 3 D 25 5


34. Ada 4 pinggan di atas meja. Setiap pinggan ada 3 biji kek
cawan. Berapa banyak kek cawan semuanya ?

A 12 C 18
B 15 D 24


35. Farid ada 45 guli. Nabil ada 38 guli. Berapa banyak jumlah guli
semuanya ?

A 76 C 83
B 80 D 87


36. Cari jumlah RM25.80 dan RM17.40.

A RM40.80 C RM43.20
B RM42.70 D RM45.60
7

37. Ada 7 kumpulan. Setiap kumpulan ada 5 orang. Berapa jumlah
semuanya?

A 28 C 36
B 35 D 40


38. Aswad meletakkan 45 durian sama banyak ke dalam 5 bakul.
Berapa banyak durian ada dalm setiap bakul ?

A 6 C 8
B 7 D 9

39. 24 manggis dikongsi sama banyak dengan 3 orang budak.
Berapa banyak manggis setiap budak dapat?

A 6 C 8
B 7 D 9

40. Faiz ada 80 sen. Dia membeli pemadam 45 sen. Berapa
8banyak wang yang tinggal?

A 25 sen C 35 sen
B 30 sen D 40 sen8