Anda di halaman 1dari 5

Permainan : hoki

Kumpulan sasaran : pemain hoki lelaki sekolah rendah


Tajuk : hadangan hadapan (front block)
Peralatan : bola hoki ( 9 biji ) , kayu hoki ( 4 batang ) , skital besar (2 buah ) , skital kecil ( 4 buah )

Masa Aktiviti Organisasi aktiviti catatan

Memanaskan badan
(10 minit)

1. Murid berlari perlahan
dalam bulatan sambil
berpegangang tangan
sebanyak 5 pusingan
mengikut arah jam.
2. Murid berlari laju secara
lurus sepanjang 20
meter kemudian
melakukan aktiviti
regangang mengikut
guru.1.

2.

Aktiviti regangang perlulah
menumpukan lebih banyak
kepada bahagian otot-otot
besar bahagian bawah badan
seperti hamstring, quadricep
dan solius.

Latihan 1
(15 minit)

Hadangan hadapan secara
statik


1. Aktiviti berkumpulan
seramai 4 orang.
2. 3 orang pemain akan
bertindak sebagai
pemain penyerang dan
1 orang pemain akan
bertindak sebagai
pemain pertahanan

Sentiasa memastikan murid-
murid melakukan hadangan
hadapan dengan cara-cara
yang betul dari aspek,

1. Kedudukan kayu
2. Postur badan
3. Pegangang kayu
yang akan melakukan
hadangan hadapan.
3. Setiap pemain yang
bertindak sebagai
penyerang akan meluru
ke arah pemain yang
bertindak sebagai
pemain pertahanan.
Permain pertahanan
tersebut harus
melakukan hadangan
hadapan yang datang
dari tiga arah iaitu
hadapan, arah kanan
dan arah kiri.
4. Apabila selesai pemain
pertahanan tersebut
melakukan hadangan
daripada tiga arah
tersebut, rakan
kumpulannya yang lain
pula mengambil tempat
sebagai pemain
pertahanan dan
bersedia untuk
melakukan hadapan
yang seterusnya.


Alatan

1. Kayu ( 4 batang )
2. Bola ( 9 biji )
3. Skital (4 buah )

Latihan 2
(15 minit)

Hadangan hadapan secara
dinamik

1. Seorang pemain akan
bertindak sebagai
penghantar kepada dua
orang pemain
penyerang.
2. Seorang pemain akan
bertindak sebagai
pemain pertahanan
yang akan melakukan
hadangan hadapan.
3. Apabila salah seorang
pemain penyerang telah
menerima hantaran,
pemain pertahanan
harus dengan segera
meluru ke arah pemain
tersebut untuk membuat
hadangan hadapan.
4. Seorang pertahanan
perlulah membuat
empat kali hadangan
sebelum menukar
peranan dengan rakan
sekumpulan yang lain.
Pastikan arah bola yang
dihantar oleh penghantar
kepada penyerang adalah
pantas supaya pemain
pertahanan perlu membuat
keputusan untuk melakukan
arah hadangan hadapan
dengan cepat dan tepat.

Alatan

1. Kayu ( 4 batang )
2. Bola ( 4 biji )
3. Skital ( 4 buah )

Permainan kecil
( 10 minit )

Menghadang penyerang
dengan hadangan hadapan
daripada menjaringkan gol


1. Dua orang pemain akan
bertindak sebagai
pemain pertahanan dan
dua pemain yang lain
bertindak sebagai
pemain penyerang.
2. Pemain penyerang
haruslah mengelecek
melepasi pemain
pertahan untuk
menjaringkan gol
3. Pemain penyerang
diberikan 3 kali cubaan
menyerang.
4. Setelah 3 kali cubaan,
mereka akan menukar
peranan.
5. Pasangan yang berjaya
menjaringkan lebih
banyak gol akan dikira
sebagai pemenang.

Pemain pertahanan hanya
boleh menggunakan hadangan
hadapan ketika menghalang
pemain penyerang daripada
menjaringkan gol.

Alatan

1. Skital besar ( 2 buah )
2. Skital kecil ( 4 buah )
3. Bola hoki ( 6 biji )
4. Kayu hoki ( 4 batang )

Penutup
( 10 minit )

Menyejukkan badan dan
refleksi latihan1. Murid duduk dihadapan
guru dalam bentuk
ladam kuda.
2. Guru melakukan aktiviti
menyejukkan badan
dengan diikuti oleh
murid.
3. Guru membuat refleksi.
Aktiviti menyejukkan badan
dilakukan supaya dapat
mengelakkan pengumpulan
asid laktik pada bahagian otot-
otot yang telah digunakan tadi.