Anda di halaman 1dari 7

Kesalahan Tatabahasa

Salah Betul
Ada berbagai barang di kedai itu. Ada berbagai-bagai barang di kedai itu.
Ada pelbagai barang di kedai itu.
Ali dihadiahkan sebuah buku harian.
Ali dihadiahi sebuah buku harian.
Di antara mereka yang hadir.
Antara mereka yang hadir.
Tambak Johor terletak antara Johor
Bahru dengan Singapura.
Tambak Johor terletak di antara Johor
Bahru dengan Singapura.
Banyak perbezaan di antara bilik Ali
dengan bilik Kasim.
Banyak perbezaan antara bilik Ali
dengan bilik Kasim.
Bangunan itu adalah Daya Bumi.
Bangunan itu ialah Daya Bumi.
Banyak orang datang.
Banyak orang yang datang.
Berbincang masalah.
Berbincang tentang masalah itu.
Berdasarkan kepada perkara itu.
Berdasarkan perkara itu.
Bergantung kepada.
Bergantung pada.
Berhubung itu.
Berhubung dengan itu.
Berkait itu.
Berkait dengan itu.
Berkaitan itu.
Berkaitan dengan itu.
Bersama.
Bersama-sama.
Beda.
Beza.
Bola itu Ali tendang.
Bola itu ditendang (oleh) Ali.
Bola itu ditendang oleh saya.
Bola itu saya menendang.
Bola itu saya tendang.
Buku itu dihadiahi kepada Ahmad.
Buku itu dihadiahkan kepada Ahmad.
Buku itu dia hantar ke perpustakaan.
Buku itu dihantar ke perpustakaan.
Buku itu dimasukkan dalam laci.
Buku itu dimasukkan di dalam laci.
Buku itu disimpan dalam laci.
Buku itu disimpan di dalam laci.
Di dalam hal itu.
Dalam hal itu.
Di dalam peperiksaan itu.
Dalam peperiksaan itu.
Dari Kedah hingga Sabah.
Dari Kedah ke Sabah.
Dari masa ke semasa.
Dari masa ke masa.
Dari semasa ke masa.
Dari semasa ke semasa.
Daripada segi.
Dari segi.
Dato Sri.
Dato Seri.
Datuk Sri.
Datuk Seri.
Dengan lain perkataan.
Dengan perkataan lain.
Dalam bilik itu.
Di dalam bilik itu.
Dia belajar dari pengalaman.
Dia belajar daripada pengalaman.
Dia datang bila dipanggil.
Dia datang apabila dipanggil.
Dia memandang pada saya.
Dia memandang kepada saya.
Dia memandang saya.
Dia berikan anaknya pelajaran.
Dia memberi anaknya pelajaran.
Dia berikan saya sebuah buku.
Dia memberi saya sebuah buku.
Dia memberi buku kepada saya.
Dia memberikan buku kepada saya.
Dia memberi pelajaran kepada anaknya.
Dia memberi anaknya pelajaran.
Dia mempelajari daripada
pengalamannya.
Dia mempelajari perkara itu daripada
pengalamannya.
Dia memperisterikan Aminah.
Dia memperisteri Aminah.
Dia memperisteri anaknya dengan anak
guru besar.
Dia memperisterikan anaknya dengan
anak guru besar.
Dia menaiki bendera.
Dia menaikkan bendera.
Dia menceburkan diri di bidang
perniagaan.
Dia menceburkan diri dalam bidang
perniagaan.
Dia mengambil apa sahaja.
Dia mengambil apa-apa sahaja.
Dia menolehkan pandangannya kepada saya.
Dia menolehkan pandangannya pada
saya
Dibincangkan di dalam mesyuarat itu.
Dibincangkan dalam mesyuarat itu.
Dia merindukan anaknya.
Dia merindui anaknya.
Jangan memijak rumput.
Jangan pijak rumput.
Jauhilah daripada dadah.
Jauhilah dadah.
Berkesanan.
Keberkesanan.
Kedua belah pihak.
Kedua-dua belah pihak.
Kepimpinan.
Kepemimpinan.
Kereta itu melalui di jalan besar.
Kereta itu melalui jalan besar.
Letaklah di mana yang sesuai.
Letaklah di mana-mana yang sesuai.
Letaknya antara Kuala Lumpur dengan
Kajang.
Letaknya di antara Kuala Lumpur
dengan Kajang.
Maksudnya yang asalnya.
Maksudnya yang asal.
Melawat ke Eropah.
Melawat Eropah.
Melihat kepada/pada keindahannya.
Melihat keindahan.
Membincangkan tentang perkara itu.
Membincangkan perkara itu.
Menduduki di tempat kedua.
Menduduki tempat kedua.
Beg itu mengandung.
Beg itu mengandungi.
Mensiakan tanggungjawab.
Mensia-siakan tanggungjawab.
Mengunjungi ke Eropah.
Mengunjungi Eropah.
Mereka memberitahukan saya perkara
itu.
Mereka memberitahu saya perkara itu.
Mereka memberitahu perkara itu
kepada saya.
Mereka memberitahukan perkara itu
kepada saya.
Mereka-mereka.
Mereka.
Oleh kerana itu.
Oleh sebab itu.
Merujuk kepada surat tuan
Merujuk surat tuan
Di masa
Pada masa
Pada pendapatan saya
Pada pendapat saya
Pada satu hari (bilangan)
Pada suatu hari (tak tentu harinya)
Para wartawan-wartawan/ para-para
wartawan
Para wartawan
Pegawai dari Jabatan Pendidikan
Negeri
Pegawai daripada Jabatan Pendidikan
Negeri.
Pergilah ke mana pun
Pergilah kemana-mana pun.
Perkara itu ialah benar
Perkara itu adalah benar
Pilihlah mana yang sesuai
Pilihlah mana-mana yang sesuai
Ramai orang datang
Ramai orang yang datang
Sebahagian wangnya didermakan
Sebahagian dari wangnya didermakan.
Sebahagian daripada wangnya
didermakan
Sehubungan itu
Sehubungan dengan itu
Selain dari/ daripada itu
Selain itu
Semoga Allah mencucuri rahmat ke
atas rohnya
Semoga Allah mencucurkan rahmat ke
atas rohnya
Semoga rohnya dicucurkan rahmat.
Semoga rohnya dicucuri rahmat.
Seperti yang kita telah katakan.
Seperti yang telah kita katakan.
Sri.
Seri (cahaya)
Setengah orang
Setengah-setengah orang
Sesetengah orang
Surat dari Dewan Bahasa dan Pustaka
Surat daripada Dewan Bahasa dan
Pustaka
Takutkan hantu.
Takut akan hantu.
Tan Seri.
Tan Sri.
Tanyalah siapa pun.
Tanyalah sesiapa pun.
Tanyalah siapa-siapa pun.
Tiap orang / setiap-tiap orang
Tiap-tiap orang / setiap orang.
Tiga ayam.
Tiga ekor ayam
Yang mana
Yang
Melaporkan dari
Melaporkan berita dari
Amat pandai
Amat pandai sekali
Sangat kukuh
sangat kukuh sekali
sungguh gagah
sungguh gagah sekali
terbesar sekali
terbesar
besar sekali
paling kuat sekali
paling kuat
kuat sekali

Kesalahan Lazim Tatabahasa
SALAH PEMBETULAN
1. daripada luar negara
2. demi untuk masa hadapan
3. di musim perayaan
4. kerana sayangkan anaknya
5. di dalam bidang ekonomi
6. mengenepikan
7. mempastikan
8. mengkagumkan
9. memperindahkan tempat itu
10. beliau adalah pemimpin
11. paling indah sekali
12. lain-lain usaha yang dilakukan
13. banyak rumah-rumah musnah
14. bilik urusetia ditutup tengahari
15. menyambut ulangtahun ke 48
16. kasih-sayang yang di curahkan
17. kumpulan anti-pengganas
18. wakil ibu-bapa yang datang
19. mereka memasuki ke negara ini
20. yang dibincangkan oleh kami
1. dari luar negara
2. untuk masa hadapan
3. pada musim perayaan
4. kerana sayang akan anaknya
5. dalam bidang ekonomi
6. mengetepikan
7. memastikan
8. mengagumkan
9. memperindah tempat itu
10. beliau ialah pemimpin
11. paling indah / indah sekali
12. usaha-usaha lain yang dilakukan
13. banyak rumah musnah
14. bilik urus setia ditutup tengah hari
15. menyambut ulang tahun ke-48
16. kasih sayang yang dicurahkan
17. kumpulan antipengganas
18. wakil ibu bapa
19. mereka memasuki negara ini
20. yang kami bincangkan