Anda di halaman 1dari 19

PROGRAM BINA INSAN GURU PPG SEMESTER 6 AMBILAN JUN2011

1
INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS TEMENGGONG IBRAHIM
JALAN DATIN HALIMAH, 80350 JOHOR BAHRU,
JOHOR DARUL TAKZIM


IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN DENGAN KEPUJIAN
PPG SEMESTER 6

WAJ3114
KERTAS KERJA
PROGRAM BINA INSAN GURU (BIG)
FASA 4 PERKHEMAHAN 2
(SAYANGI KAWASAN SEKOLAH ANDA)

PENYELARAS :
PPG BM 4 / SEM 6
AMBILAN JUN 2011


UNTUK PERHATIAN :
TUAN HAJI AZMAN BIN MANAN
PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU (PPG)
AMBILAN JUN2011
AMBILAN JUN 2011


PROGRAM BINA INSAN GURU PPG SEMESTER 6 AMBILAN JUN2011
2

1.0 PENDAHULUAN
Program ini adalah suatu program wajib yang perlu dilaksanakan oleh
peserta program PPG sebagai memenuhi keperluan bagi melengkapkan pekej
program pensiswazahan guru yang ditawarkan.
Bagi merealisasikan harapan dan hasrat tersebut, maka pelajar-pelajar
pelatih PPG dengan kerjasama pihak sekolah akan menganjurkan program
perkhemahan yang melibatkan ahli-ahli unit badan beruniform sekolah. Program
perkhemahan unit beruniform ini merupakan suatu usaha bagi pembentukkan
sikap, nilai murni dan intergriti seseorang individu serta dalam melahirkan suatu
masyarakat yang harmoni dan dinamik.
Aktiviti yang bersesuaian dengan konsep Sayangi Kawasan Sekolah
Anda dirancang dan dilaksanakan bagi menanam kecintaan kepada sekolah
serta menyemai bakti di sekolah disamping dapat memupuk nilai-nilai murni.
Penganjuran perkhemahan seumpama ini juga merupakan suatu wadah untuk
menyatupadukan dan meningkatkan semangat muhibah dan meningkat
hubungan kerjasama antara barisan guru-guru pelatih PPG sebagai penggerak
bersama menjayakan program seumpama ini. Adalah menjadi suatu harapan
agar perkhemahan unit beruniform 2014 ini dapat berjalan lancar dan berjaya
mencapai objektifnya.

2.0 RASIONAL DAN JUSTIFIKASI
2.1 Selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaanbagi melahirkan insan
yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, jasmani, emosi dan rohani.
2.2 Mewujudkan suasana persekitaran dan sudut pembelajaran yang
kondusif.
2.3 Program ini dapat memenuhi syarat dan kriteria yang ditetapkan oleh
semua pihak ( IPGM dan sekolah ).

PROGRAM BINA INSAN GURU PPG SEMESTER 6 AMBILAN JUN2011
3

3.0 MATLAMAT
3.1 Program sayangi sekolah adalah untuk melahirkan rasa sayang terhadap
sekolah.
3.2 Menjadikan sekolah sebagai kawasan ceria dan bermanfaat.
3.3 Latihan dalam kumpulan dapat membentuk sikap kerjasama dan toleransi
antara rakan sekumpulan.
3.4 Melahirkan pelajar PPG dalam merancang, mengurus dan melaksanakan
sesuatu program di sekolah


4.0 OBJEKTIF
Objektif Bina Insan Guru Fasa 4 (perkhemahan 2) adalah untuk :
4.1 Menaik taraf serta memperindahkan dan menceriakan kawasan sekolah.
4.2 Melaksanakan program BIG sebagaimana yang diarahkan.
4.3 Menjalin kerjasama yang baik antara pihak peserta program PPG dengan
pihak sekolah terlibat.
4.4 Melahirkan warga sekolah yang sentiasa cintakan akan sekolah
4.5 Membentuk semangat setia kawan dan kerjasama dalam kumpulan


5.0 TARIKH/ MASA
Tarikh : 21 Mac 2014
Hari : Jumaat
Masa : 7.30 pagi 6.00 petang


6.0 SASARAN
Peserta PPG BM 4 11 orang
Guru SK Seri Kenanga 1 orang
Murid sekolah SK Seri Kenanga 30 orang

PROGRAM BINA INSAN GURU PPG SEMESTER 6 AMBILAN JUN2011
4

7.0 LOKASI, TARIKH DAN JANGKA MASA PELAKSANAAN
Lokasi : SK Seri Kenanga, Johor Bahru, Johor
Tarikh : 21 Mac 2014.
Hari : Jumaat
Tempoh masa : 7.30 pagi hingga 5.30 petang ( 10 jam ).


8.0 TENTATIF PROGRAM
MASA AGENDA
8.00 pagi Pendaftaran peserta
8.30 pagi Taklimat ringkas
9.00 pagi Malaysia Cerdas
9.30 pagi Sarapan
10.00 pagi LDK
Ice Breaking-Matlamat-Bersyukur
Aktiviti 1 - Kenali Diri (Bersyukur)
Aktiviti 2- Bahteraku
12.30 tengah hari Makan tengah hari
1.10 petang Solat Zuhur / Jumaat
2.00 petang Sayangi kawasan sekolah
Membuat Mural tiang dewan terbuka
5.30 petang Penutup & penyampaian sijil
6.00 petang Bersurai

PROGRAM BINA INSAN GURU PPG SEMESTER 6 AMBILAN JUN2011
5

9.0 ANGGARAN KOS PERPELANJAAN
Dana kewangan program bina insan guru unruk aktiviti perkhemahan diperolehi
melalui peruntukan kokurikulum sekolah dan sumbangan daripada pihak guru-
guru pelatih PPG.
BIL ALAT / PERKARA KUANTITI
HARGA/
UNIT
JUMLAH

1

Peralatan mengecat
Cat merah
Berus cat


2 tin
20 batang

RM 40.00
RM 20.00RM 60.00


2

Makan minum peserta

Sarapan pagi
Makan t/ hari
Minum petang

RM1.50 x 41 orang
RM4.00 x 41 orang
RM1.50 x 41 orang


RM 61.50
RM 164.00
RM 61.50RM 287.00

3

Hadiah/Cenderamata

Sijil
Cenderahati VIP

30
2

RM 0.50
RM 20.00

RM 15.00
RM 40.00

4.

Dokumentasi

1

RM 5.00

RM 5.00

5.

Bahan Cetakan/Buku
program


45

RM 0.10

RM 4.50

JUMLAH

RM 411.50
PROGRAM BINA INSAN GURU PPG SEMESTER 6 AMBILAN JUN2011
6

10. JAWATANKUASA INDUK

Penaung
Tuan Haji Mohd Said Bin Hasran
(Pengarah Institut Pendidikan Guru Kampus Temenggong Ibrahim)

Penyelaras 1
Tuan Haji Azman bin Manan
(Pensyarah Program Bina Insan Guru IPGKTI)

Penyelaras 2
Puan Norpisah binti Ibrahim
(Guru Besar SK Seri Kenanga)

Pengerusi / Kem Komandan
Encik Muhammad Noh Ujang

Setiausaha
Pn. Haslinda bt Salleh


Naib Setiausaha
Pn. Hamidah bt Othman

Bendahari
Pn Rashidah bt Punawan11.0 JAWATANKUASA KECIL

AHLI JAWATANKUASA

Urusetia / Sijil / Cenderahati
Fadzilah Othman
Roziah Khamis
Rashidah Punawan

PROGRAM BINA INSAN GURU PPG SEMESTER 6 AMBILAN JUN2011
7


Kebersihan dan Kebajikan
Fadzilah binti Othman
Fauziah bt Maruwan

Keselamatan/ PA sistem
En. Muhammad Noh bin Ujang
Jauhari bin hj Abdul Rahim

Makanan dan Minuman (peserta/pegawai/VIP)
Roziah binti Khamis
Norhayati binti Mohamed
Hamidah binti Othman

Dokumentasi & Laporan
Fauziah binti Maruwan
Zaiton binti Amari

Peralatan & Persiapan Tempat
Zaleha binti Md Som
Haslinda bt Salleh

Protokol
Zaiton bt Amari

PROGRAM BINA INSAN GURU PPG SEMESTER 6 AMBILAN JUN2011
8

AJK AKTIVITI PROGRAM BINA INSAN GURU
(SAYANGI KAWASAN SEKOLAH ANDA)


Kecergasan & Senamrobik
Fadzilah binti Othman (K)
Norhayati binti Mohamed


Latihan Dalam Kumpulan
Zaleha binti Md Som (K)
Fauziah binti Maruwan
Zaiton binti Amari


Sayangi Kawasan Sekolah Anda (Mengecat mural)
Muhammad Noh Ujang (K)
Jauhari bin Hj Abdul Rahim
Roziah binti Khamis
Hamidah binti Othman
Rashidah binti Punawan
Haslinda Binti Salleh

PROGRAM BINA INSAN GURU PPG SEMESTER 6 AMBILAN JUN2011
9

12.0 PENUTUP
Program ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada pihak sekolah
dan pihak PPG serta dapat memberikan impak kepada keceriaan dan
keindahan landskap sekolah. Setiap perancangan atau aktiviti akan berjaya
mencapai matlamat sekiranya semua peserta program yang terlibat dapat
berkolaborasi, memberikan komitmen dan memainkan peranan masing-masing.
Semoga setiap perancangan dan perlaksanaan Program Perkhemahan 2
anjuran Guru-guru Pelatih BM 4, Program Pensiswazahan Guru 2014 ini dapat
berjalan dengan lancar dan mencapai matlamat serta objektifnya. Kerjasama
daripada semua pihak yang berkenaan dapat membantu guru bagi
mempertingkatkan kemahiran dalam mengendalikan sesebuah program dengan
cemerlang.Disediakan oleh, Disemak oleh,


.....................................................
(HASLINDA BINTI SALLEH) (TUAN HAJI AZMAN BIN MANAN)
Setiausaha, Pensyarah,
Program Bina Insan Guru. Program Bina Insan Guru.

PROGRAM BINA INSAN GURU PPG SEMESTER 6 AMBILAN JUN2011
10

LAMPIRAN
LATIHAN DALAM KUMPULAN (LDK)


TAJUK : ICE-BREAKING
MASA : 10.00 pagi 10.30 pagi
TEMPAT : Dewan terbuka, gelangang badminton


Objektif :
1. Supaya peserta dapat memberikan maklum balas terhadap diri orang lain.
2. Supaya peserta sedar tentang diri sendiri dari sudut pandangan orang lain.
3.Membina semangat berkumpulan

Langkah-langkah :
1. Fasilitator mengarahkan supaya ahli kumpulan duduk dalam satu bulatan
kecil.
2. Lantik ketua kumpulan, bentuk nama kumpulan dan gimik kumpulan
3. Fasilitator meminta seorang ahli duduk di tengah-tengah bulatan dan
memperkenalkan diri dan latar belakang keluarga.
4. Setiap ahli diminta memberi impresi (tanggapan) tentang individu di tengah-
tengah bulatan.
5. Apabila semua ahli kelompok telah memberikan impresi mereka seorang ahli
baru mengambil alih tempat di tengah-tengah dan menggantikan ahli tadi.
6. Proses tadi diulang sehingga semua ahli dapat maklum balas daripada ahli-
ahli lain.
7. Setelah selesai minta ahli-ahli kelompok memberi pendapat tentang aktiviti
tersebut.


PROGRAM BINA INSAN GURU PPG SEMESTER 6 AMBILAN JUN2011
11

Tujuan :
1. Dapat menguji ketahanan diri apabila berhadapan dengan kritikan daripada
orang lain secara berdepan.
2. Dapat menilai kembali sifat-sifat yang ada dalam diri dan yang baik
dikekalkan manakala yang tidak baik diperbaiki.
3. Dapat berkenalan antara satu sama lain dengan lebih rapat.

AKTIVITI 1 : Kenali Diri (Bersyukur)
MASA : 10.30 11.30 pagi (60 minit)
ALATAN : Kain pengikat mata


Objektif:
1. Mensyukuri nikmat yang Tuhan berikan kepada kita
2. Berusaha dengan bersungguh-sungguh
3. Memupuk semangat berpasukan

Langkah-langkah:
1. Fasilitator memberi arahan kepada peserta:
Tutup mata anda dengan kain yang telah diberikan, bergerak ke arah suara
saya. Fasilitator akan duduk di suatu tempat tanpa bergerak dan menyebut
Saya di sini! Para peserta diminta bergerak ke arah suara. Selepas semua
peserta sampai. Bagi arahan selanjutnya.
2. Fasilitator memberi arahan kepada peserta: Tahan nafas anda selama
yang anda mampu Minta peserta jangan terlalu memaksa diri.
3. Fasilitator memberi arahan kepada peserta:
Bentuk/tunjuk huruf A dengan syarat tanpa menggunakan jari anda.
PROGRAM BINA INSAN GURU PPG SEMESTER 6 AMBILAN JUN2011
12

4. Tanya pendapat peserta apa yang mereka dapat belajar dari aktiviti yang
mereka baru saja lakukan.
5. Pengukuhan diberikan kepada peserta


Tujuan:
1. Menyedari bahawa terlalu banyak nikmat yang Allah berikan.
2. Mensyukuri segala nikmat yang diperolehi.
3. Berusaha dengan tekun dan bersungguh-sungguh untuk berjaya sungguhpun
menghadapi pelbagai kekurangan dan kesulitan serta cabaran.
4. Menggunakan kelebihan dan nikmat ke arah kebaikan dan bermanfaat.


AKTIVITI 2 : BAHTERAKU
MASA : 11.30 12.30 tengah hari (60 minit)
ALATAN : Kertas surat khabar


OBJEKTIF :
1. Melahirkan semangat kekitaan dikalangan peserta.
2. Meningkatkan kesedaran bahawa perlunya semangat kerjasama.
3. Mengamalkan semangat bersatu teguh bercerai roboh

LANGKAH-LANGKAH
1. Fasilitator membentangkan 6 keping kertas surat khabar di atas lantai.
2. Semua peserta (6 orang) dikehendaki berdiri di atas kertas surat khabar.
3. Fasilitator mengambil/menarik sekeping kertas surat khabar manakala peserta
PROGRAM BINA INSAN GURU PPG SEMESTER 6 AMBILAN JUN2011
13

perlu menyelamatkan diri dan ahli kumpulan agar tidak terkena lantai
/tersingkir keluar.
4. Fasilitator menarik sekeping surat khabar lagi. Peserta tidak dibenar
meletakkan kaki di tempat yang tiada surat khabar (lantai).
5. Ulang proses sama.
6. Peserta berusaha berpaut antara satu sama lain agar tidak jatuh.
7. Peserta yang terjatuh dari 'bahtera' dikira batal dan terkeluar. (Asingkan
peserta lelaki dan perempuan)


TUJUAN :
1. Menyedarkan peserta bahawa yang berat sama dipikul, ringan sama dijinjing.
2. Hidup ini banyak dugaan dan cabaran.
3. Perlunya kita berganding bahu untuk mencapai kejayaan.

PROGRAM BINA INSAN GURU PPG SEMESTER 6 AMBILAN JUN2011
14

LAMPIRAN

PROGRAM SAYANGI KAWASAN SEKOLAH ANDA
Tempat : Sekolah Kebangsaan Seri Kenanga, Johor Bahru
Masa : 2.00 petang 5.30 petang
Ativiti :
1. Melukis mural di tiang Blok D (Dewan terbuka)
2. Mengecat mural di tiang Blok D (Dewan terbuka)

Peralatan :
1. Cat merah hati
2. Berus warna
3. Mashing tape

Objektif:
1. Menceriakan kawasan sekolah dan memupuk semangat
cintai sekolah
2. Tertarik ke sekolah setiap hari dan sifar ponteng.
3. Memupuk semangat kerjasama dan bersungguh-sungguh
melakukan sesuatu
4. Memanfaatkan kelebihan yang ada dan sentiasa bersyukurPROGRAM BINA INSAN GURU PPG SEMESTER 6 AMBILAN JUN2011
15

LAMPIRAN
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB AHLI JAWATANKUASA KERJA

LAMPIRAN 1: JAWATANKUASA KECIL
JAWATANKUASA SENARAI TUGAS TINDAKAN

Penyelaras
/Pengerusi


1) Mengadakan dan mempengerusikan
perjumpaan dengan guru-guru untuk
menerangkan aktiviti program yang
akan diadakan
2) Memantau perjalanan program dari
awal hingga akhir
3) Menyelaraskan jadual program dari
awal hingga akhir
4) Menyediakan surat kebenaran waris
5) Mendapatkan dan menyediakan
surat permohonan peruntukan YDP
PIBG dan lain-lain.
6) Memberi taklimat kepada para
peserta program


Muhammad Noh Ujang

Setiausaha

1) Merangka perjalanan aktiviti yang
akan diadakan setelah memperoleh
maklumat tertentu daripada
jawatankuasa-jawatankuasa kecil
2) Menyediakan minit mesyuarat
perjumpaan dengan guru-guru
3) Menyediakan kertas kerja
4) Mengurus surat menyurat


Haslinda Salleh
Hamidah Othman

Bendahari

1) Menguruskan hal-hal berkaitan
kewangan
2) Menyerahkan nama peserta yang
telah mendaftar kepada setiausaha


Rashidah Punawan

Urusetia / sijil /
cenderahati

1) Mengurus proses pendaftaran


Fadzilah Othman

PROGRAM BINA INSAN GURU PPG SEMESTER 6 AMBILAN JUN2011
16


2) peserta-peserta termasuklah
menyediakan borang pendaftaran
3) Mengurus pembelian cenderahati
dan membungkus cenderahati
4) Menyedia dan mengurus sijil
5) Menyediakan dulang dan alas
6) Menjadi pengiring semasa majlis
penyampaian cenderahati kepada
pihak sekolah dan penyampaian sijil
kepada peserta


Roziah Khamis
Rashidah Punawan


Makanan &
minuman

1) Menentukan menu
2) Memastikan makanan dan minuman
mencukupi kepada para peserta
3) Menyediakan makanan kepada guru-
guru sepanjang program
4) Menyediakan plastik sampah


Roziah Khamis
Norhayati Mohamad
Hamidah othman

Keselamatan &
PA sistem

1) Menyediakan alatan PA sistem
2) Menguji dan menyelia alatan PA
sistem agar berfungsi dengan baik
sepanjang program
3) Menyimpan semula alatan PA sistem
ke tempat asal selepas tamat
program


Mohammad Noh Ujang
Jauhari Hj Abdul Rahim

Kebersihan dan
kebajikan

1) Memastikan kebersihan kawasan
dewan sentiasa bersih dan
terpelihara
2) Menyediakan tong sampah dan beg
plastik
3) Menyediakan peti ubat


Fauziah bt Maruwan
Fadzilah bt Othman


Guru Pembimbing
(Fasilitator)

1) Menjaga kebajikan serta menjadi
penasihat peserta di bawah
bimbingannya
2) Memastikan dapat menyelesaikan
masalah ringan berkaitan peserta di


Rashidah bt Punawan
Zaleha bt Md Som
Hamidah bt Othman
Fadzilah bt Othman
Roziah bt Khamis

PROGRAM BINA INSAN GURU PPG SEMESTER 6 AMBILAN JUN2011
17


3) bawah bimbingannya
4) Sentiasa berhubung rapat dengan
kem komanden agar masalah dapat
diatasi bersama
5) Menjadi fasilitator kepada peserta di
bawah bimbingannya dalam aktiviti
kumpulan (LDK)


Muhammad Noh Ujang
Zaiton bt Amari
Jauhari b Hj Abdul Rahim
Fauziah bt Maruwan
Norhayati bt Mohamed
Haslinda bt Salleh


Peralatan/pentas
dan tempat

1) Menyediakan peralatan yang
diperlukan untuk program mengecat
dan menyediakan kerusi secukupnya
2) Menyediakan alatan LDK


Zaleha bt Md Som
Haslinda bt Salleh


Buku program

1) Menyediakan buku program dan
mengedarkan kepada guru-guru


Zaleha binti Md Som

Dokumentasi
1) Merakam gambar sepanjang
program
5) Membuat laporan setelah selesai
program


Fauziah binti Maruwan
Zaiton Amari

Senaman
pagi/Riadah

1) Mengendalikan Malaysia Cerdas

Norhayati Mohamed
Fadzilah bt Othman


Protokol/
Juruacara.

1) Menyediakan teks yang sesuai
dengan majlis penutupan dan
penyampaian cenderahati/sijil


Zaiton binti Amari
PROGRAM BINA INSAN GURU PPG SEMESTER 6 AMBILAN JUN2011
18

LAMPIRAN
SENARAI NAMA PESERTA MENGIKUT KUMPULAN LDK

KUMPULAN 1
Pembimbing-Pn Rashidah Punawan
-Pn Rodziah bt Khamis

KUMPULAN 2
Pembimbing-Pn Haslinda Salleh
-Pn Zaiton Amari

M. SHAHRIZAL IZWAN BIN M NORDIN (K)
NOORSHAFIQAH BT SULTAN
NUR ASSEKAH BT ZULKARNAEN
NUR FATINI UZMA BT KHAIRUL ANUAR
NUR FITRIYANA BT MAWARDI
ALYA AQILAH BINTI FAHARUDIN


MOHAMAD NURFALAHUDIN BIN FAIZUDIN (K)
AIDA SOFEAH BT SULAIMAN
INTAN SAZLEEANA BT SAZALEE
JASLINDA BT JASNI
LIYANA NAFISA BT ABDUL RAHMAN
ANGELINA CHEYREL AK WONG


KUMPULAN 3
Pembimbing-En Muhammad Noh Ujang
-Pn Fadzilah Othman

KUMPULAN 4
Pembimbing-Pn Hamidah Othman
-Pn Fauziah Maruwan

MUHAMMAD DANIAL HAIKAL B ISMAIL (K)
PUTERI NURSUHANA BINTI ZAMRI
SITI AEFA NURLIYANA BINTI ROSDI
SITI AISCAH BT MISRAN
SITI AISHAH BTE BUNASAN
NUR ALEEYAH ELEESYA BT MD FAIROS


M. ARMAN AMEEN B KAMARUZAMAN (K)
NURSYAFIQAH BT HASHIM
NURUL HANA BT HUSSIN
NURUL SYAMIMI BT AB HAMID
NURFAHANA BINTI MAZLAN
NUR FAIQAH BT ZANI


KUMPULAN 5
Pembimbing-Pn Zaleha Mat Som
-En Jauhari b Abdul Rahim

MUHAMMAD SHAFEEN B MD SHADIP (K)
NOOR AQELA NADIRA BT SHAUPI
NUR AFNISHA AISHAH BTE AZMI
NUR ASHIQIN BT ZULKIFLI
NUR FARAH AFIQAH BT SHAF'I
AINA NURAIYANI BT MOHD JAUJIN


PROGRAM BINA INSAN GURU PPG SEMESTER 6 AMBILAN JUN2011
19