Anda di halaman 1dari 2

20 Januari 2012

8.00 pagi
Sekolah Kebangsaan Taman Rinting 2 telah mengadakan sambutan Hari
Sukan yang ke-1.Sambutan ini diadakan di padang sekolah.!uru-guru
bertungkus-lumus menghias padang dengan bendera-bendera ke"il yang
ber#arna-#arni.Semua khemah dihias dengan riben-riben yang ber#arna
hi$au%kuning%merah dan biru.&ara tetamu dan murid-murid mula
memban$iri padang.
'.00 pagi
&ara peserta menyertai a"ara perbarisan lintas hormat.&eserta-peserta
rumah kuning memakai pakaian seperti lebah% peserta-peserta rumah
hi$au memakai pakaian seperti buaya% peserta-peserta rumah merah
memakai pakaian seperti semut dan peserta-peserta rumah biru
memakai pakaian seperti ikan.Ketua (urid mela)a*kan ikrar.(urid-murid
turun ke padang untuk membuat sedikit senaman.
11.00 pagi
!uru besar%&uan (a*arah binti (ansor memberi sedikit taklimat kepada
para tetamu dan murid-murid.&uan (a*arah binti (ansor menasihati
murid-murid supaya berhati-hati semasa melakukan a"ara sukan.
Selepas itu beliau merasmikan ma$lis.+eberapa belon yang ber#arna
kuning%hi$au%merah dan biru dilepaskan ke langit.&ara tetamu dan murid-
murid bertepuk tangan.
1.00 petang
,"ara sukan bermula.&elbagai a"ara telah dipertandingan. ,ntaranya
lumba lari%lompat tinggi%lontar peluru%sukaneka dan sebagainya.&ara
tetamu bersorak-sorak dan bertepuk tangan untuk menyokong anak-
anak masing-masing.Rakan- rakan peserta memberi sokongan kepada
peserta-peserta sambil menunggu giliran mereka untuk berlari.Suasana
sangat meriah.
-.00 petang
,"ara penyampaian hadiah bermula.Rumah kuning telah men$adi $ohan
manakala rumah hi$au men$adi naib $ohan..lahraga#ati telah disandang
oleh /arshana ,ra0enthan. !uru +esar menyampaikan hadiah kepada
para pemenang.1bu bapa pula mengambil kesempatan untuk
merakamkan gambar anak-anak mereka yang menerima hadiah.&ara
tetamu menikmati sedikit $uadah di kantin sekolah.(urid-murid makan
dengan gelo$oh.
2.00 petang
&ara tetamu dan murid-murid pulang ke rumah.!uru +esar bersyukur
kerana ma$lis ber$alan lan"ar dan berharap agar sambutan hari sukan ini
akan diadakan dengan lebih meriah pada tahun depan.