Anda di halaman 1dari 2

23 Oktober 2012

8.00 pagi
Sekolah Kebangsaan Taman Rinting 2 telah mengadakan lawatan sambil
belajar ke Kuala umpur.Seramai 30 murid men!ertai lawatan ini dengan
3 guru penasihat iaitu "uan #aiton$ "uan Rose dan %n&ik 'bdul. Kami
menaiki bas ke Kuala umpur.
(.00 pagi
Kami tiba di destinasi pertama iaitu Kuala umpur )it! )enter*K))+.
Kami telah pergi ke "etrosains. Ketika berada di "etrosains kami dapat
melihat pelbagai jenis benda !ang menarik dan unik seperti keindahan
angkasa lepas dan mengenali jenis,jenis dinosaur. Kami juga berpeluang
melihat -osil,-osil dinosaur !ang telah pupus.Selepas ke "etrosains kami
pergi ke '.uaria./i situ kami dapat melihat pelbagai jenis ikan seperti
ikan jerung$ikan badut dan sebagain!a.
12.00 tengah hari
Kami pergi ke destinasi !ang kedua iaitu 0u1ium 2egara.0u1ium ini
memuatkan ban!ak barangan bersejarah mengenai 0ala!sia. /i
dalamn!a ini terdapat ban!ak galeri !ang mempamerkan &ara kehidupan
orang,orang di 0ala!sia$ misaln!a $ orang 0ela!u bangsawan$
kebuda!aan )ina dan 3ndia$ barang,barang seni$tembikar$kegiatan
ekonomi$-lora dan -auna di 0ala!sia dan sebagain!a.Kami dapat
mempelajari ban!ak perkara di 0u1ium 2egara.
1.00 petang
Kami makan tengah hari di sebuah restaurant berdekatan dengan #oo
2egara."emandangan di restaurant !ang bertentangaan dengan tasik
&ukup indah dan &antik. 0akanan di restaurant itu sungguh enak dan
la1at.Kami berselera makan di restaurant itu. Selepas makan kami
berehat di tasik itu untuk menengkan -ikirkan kita.
3.00 petang
Selepas itu kami ke #oo 2egara.Kami berpeluang melihat pelbagai jenis
haiwan seperti gajah$ harimau $singa dan lain,lain.Kami meronda #oo
2egar ini melalui tren. Kami juga melihat pertunjukkan anjing laut !ang
lu&u$ burung kakak tua !ang pintar berkata,kata dan juga pertunjukkan
ular sawa !ang menggerunkan.
4.00 petang
Kami bertolak pulang ke sekolah. 5alaupun kami berasa penat kami
berasa sangat gembira kerana kami dapat memperolehi ban!ak
pengalaman dengan lawatan ini.