Anda di halaman 1dari 4

SULIT

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2014 KERTAS 2 MATEMATIK TAHUN 32 SULIT

1 Tuliskan 2300 dalam perkataan.
( 1 markah)

Ruangan ini
hendaklah
dikosongkan
2 Tuliskan empat ribu dua ratus lima puluh enam dalam
angka.( 1 markah)

3 Lengkapkan susunan nombor yang berikut:


1001, 1011, 1021, , 1041,

(2 markah)

4 Bundarkan 6540 kepada ratus terdekat.(1 markah)

5 Tuliskan nilai tempat bagi digit 4 dan 5 dalam Jadual 1
yang berikut:
ratus sa
4 3 5 1
Jadual 1
(2 markah)

6 Cerakinkan 7891 mengikut nilai digit.


+ 800 + + 1

(2 markah)

7
(1 markah)
4 2 5
+ 3 3SULIT
PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2014 KERTAS 2 MATEMATIK TAHUN 3

3 SULIT

8 1807 + 65 =

( 2 markah)
Ruangan ini
hendaklah
dikosongkan
9

( 2 markah)
7 3 9
6 2 8


10 1480 21=
(2 markah)

11 4000 + 375 +16 =
(3 markah)

12 8735 224 404 =
(3 markah)


SULIT
PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2014 KERTAS 2 MATEMATIK TAHUN 3

4 SULIT

13 Lengkapkan ayat matematik bagi Rajah 1 yang
berikut:Rajah 1

(3 markah)

14 Lengkapkan ayat matematik bagi Rajah 2 yang
berikut:

Rajah 2

( 3 markah)3


=

= 4
SULIT
PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2014 KERTAS 2 MATEMATIK TAHUN 3

5 SULIT

15 Lorekkan

dalam Rajah 3 berikut:
Rajah 3
(2 markah)
Rajah 4

16 Lorekkan Rajah 5 yang setara bagi pecahan yang
diwakilkan oleh Rajah 4.


Rajah 5
(2 markah)


17 Amy ada 1100 biji epal. Dia makan 90 biji epal itu.
Berapa baki epal yang tinggal?(4 markah)

18 Di perpustakaan ada 4780 buah buku. Pihak sekolah
membeli 2020 buah buku lagi. Bera buah buku yang
ada semuanya?(4 markah)

-KERTAS SOALAN TAMAT-
SELAMAT MAJU JAYA