Anda di halaman 1dari 7

Pengurusan Tingkah Laku

SOALAN 1 Padankan dan tulis semula.


Datuk Emak Nenek Abang Ayah
Peperiksaan akhir tahun 2013
1
Pengurusan Tingkah Laku
SOALAN 2 Suaikan gambar pakaian di bawah mengikut jantina
masing-masing.
Peperiksaan akhir tahun 2013
2
5
5
Pengurusan Tingkah Laku
SOALAN 3: Suaikan perabt pada ruang !ang sesuai di dalam
rumah.
Peperiksaan akhir tahun 2013
3
Pengurusan Tingkah Laku
SOALAN ": #arnakan perkataan emsi !ang sesuai bagi gambar di
bawah.
Peperiksaan akhir tahun 2013
4
Ruang tamu Dapur
10
Pengurusan Tingkah Laku
SOALAN $: Padankan gambar dengan bjek !ang bersesuaian
Peperiksaan akhir tahun 2013
5
10
Pengurusan Tingkah Laku
SOALAN %: &ulatkan perlakuan !ang tidak patut dilakukan.
Peperiksaan akhir tahun 2013
6
10
10
Pengurusan Tingkah Laku
Peperiksaan akhir tahun 2013
7

Anda mungkin juga menyukai