Anda di halaman 1dari 2

www.selefienederland.

nl – smeekbede voor de absolute vernietiging van ongelovigen 

Shaykh Saalih Aali-Shaykh over het bidden


voor de absolute vernietiging van de Joden en Christenen

Vraag: We lazen een fatwa van u gepubliceerd in het ‘’ad Da’wah’’ tijdschrift over dat men niet
moet bidden voor de vernietiging van alle Joden en Christenen. Dit horende waren wij in de
war met de ogenschijnlijke tegenstrijdige smeekbede van de Profeet Noeh ‘Alaihi salaam. We
hopen dat u uw fatwa kunt uitleggen en uw bewijzen kunt geven.

Antwoord: Deze vraag is dezelfde als die mij werd gesteld toen ik ‘da’wah publikaties’ bezocht
die het tijdschrift ‘’ad Da’wah’’ uitgeeft. Ik heb vele malen in het verleden gezegd dat het doen
van zo een daad niet in overeenstemming is met de fundamenten van ons geloof en onze
geloofsleer. Dit is de daad van het bidden voor de algehele vernietiging van de ongelovigen die
specifiek was voor de Profeet Noeh. De Boodschappers na hem baden niet voor de absolute
vernietiging van alle ongelovigen. Allaah zei:

‫ﺽ ِﻣ َﻦ ﺍﹾﻟﻜﹶﺎ ِﻓﺮﹺﻳ َﻦ َﺩﻳﱠﺎﺭﹰﺍ‬


‫َﻭﻗﹶﺎ ﹶﻝ ﻧُﻮﺡٌ ﺭﱠﺏﱢ ﻟﹶﺎ َﺗ ﹶﺬ ْﺭ َﻋﻠﹶﻰ ﺍﹾﻟﹶﺄ ْﺭ ﹺ‬
‘En Noeh zei: ‘Mijn Heer, laat op de aarde geen enkele ongelovige in leven’.’

(Noeh: 26)

Een engel zei tegen de Profeet Mohammed sallallaahoe ‘alaihi wa sallam (na te zijn afgewezen en
weggejaagd door de mensen), ‘wanneer je wilt, zal ik de twee bergen verpulveren op de mensen van
Mekka’. De profeet sallallaahoe ‘alaihi wa sallam zei daarop: ‘Nee, ik hoop dat Allaah van hun
nageslacht hen brengt die Allaah alleen zullen aanbidden en Hem geen deelgenoot zullen toekennen.’ 1

De profeet sallallaahoe ‘alaihi wa sallam vervloekte de belangrijkste en de hardste van de


leiders van ongeloof en dus werd het volgende Vers door Allaah geopenbaard zoals wordt
genoemt in ‘Kitaab at Tawheed’:

‫ﺏ َﻋ ﹶﻠ ْﻴ ﹺﻬ ْﻢ ﹶﺃ ْﻭ ﻳُ َﻌﺬﱠَﺑﻬُ ْﻢ ﹶﻓﹺﺈﻧﱠﻬُ ْﻢ ﻇﹶﺎِﻟﻤُﻮ ﹶﻥ‬


َ ‫ﻚ ِﻣ َﻦ ﺍ َﻷ ْﻣ ﹺﺮ َﺷ ْﻲﺀٌ ﹶﺃ ْﻭ َﻳﺘُﻮ‬
َ ‫ﺲ ﹶﻟ‬
َ ‫ﹶﻟ ْﻴ‬
‘Het is jouw zaak niet of Hij hun berouw aanvaardt of Hij hen bestraft, want voorwaar: zij
zijn de onrechtplegers.’
                                                            
1
  Bukhaari(3231) en Muslim(1795) uit de Hadith van Aa’ishah 

 
www.selefienederland.nl – smeekbede voor de absolute vernietiging van ongelovigen 

(Ali Imraan: 128)

smeekbedes tegen de ongelovigen is dat ze enkel smeekbedes deden die specifiek waren tegen
de overtreders/onrechtplegers van onder de ongelovigen, de onderdrukkers, of zij die openlijk
oorlog voerden tegen de Islaam en de Moslims. Dit is ook te zien in de smeekbede van ‘Umar
die zei in zijn gebed: ‘O Allaah, reken af met de ongelovigen van de Mensen van het Boek die anderen
weerhouden van Uw religie en die uw oprechte dienaren bestrijden.’

Wat betreft het bidden voor de algehele vernietiging van de Joden en Christenen, dan is dit niet
toegestaan in de Islaam. Het is een vorm van in het extreme gaan in smeekbedes. Dit is omdat
Allaah ons geïnformeerd heeft dat de Joden en Christenen zullen blijven tot de komst van de
Antichrist(al Masih ad Dajjaal) aan het einde der tijden. Dus wanneer iemand nu bid naar
Allaah om Hem alle ongelovigen te laten vernietigen voordat de Antichrist verschijnt dan is dit
een tegenstrijdigheid en een vorm van tegenstand tegen wat Allaah heeft voorbeschikt met Zijn
Wijsheid en Macht in dat ze zullen blijven tot het einde der tijden. Hierdoor is het ook nooit
overgeleverd van iemand van de Salaf of iemand van de Imaams van de Islaam dat ze baden
met een algemene smeekbede tegen de Joden en Christenen. Echter, ze deden specifieke
smeekbedes tegen degenen die de gelovigen bestrijden, oorlog voeren of de gelovigen schaden.

Bron: de cassette ‘Asbaab ath Thabaat ‘alaa ad Deen’

Vertaald door: Isma’eel ibn Robbert al Hollandee