Anda di halaman 1dari 17

LEE SENG SOON

Kepercayaan
Kepada Tuhan
Baik hati
Bertanggung
jawab
Berterima
Kasih
Hemah
Tinggi
Menghormati Amalan
Beribadat Pelbagai
Agama dan
Kepercayaan Jiran
Memberi
Bantuan
Kepada Jiran
Melaksanakan
tanggungjawab
sebagai jiran
Menghargai
Sumbangan
jiran
Mengamalkan
Adab Dalam
Pergaulan
Dengan Jiran
1 CHAN WENG 123456-10-1111 L 1 2 5 4 5
2 CHEW XIN YAO 000000-00-2444 L 5 5 5 5 5
3 CHEW ZHEN JIE 000000-00-2445 L 5 5 5 5 5
4 CHIN JIA HUI 000000-00-2446 P 5 5 5 5 5
5 GINA TAN CHIN CIA 000000-00-2447 P 6 5 5 6 6
6 HA ZHI QI 000000-00-2448 P 5 5 5 5 5
7 KHERN WEI QI 000000-00-2449 P 6 5 5 5 5
8 KOK HUA EN 000000-00-2450 L 6 6 5 6 6
9 KOK LOK KEN 000000-00-2451 L 6 5 5 6 5
10 KOO XI QING 000000-00-2452 P 6 5 5 6 5
11 LEE JAY JUN 000000-00-2453 L 6 5 5 6 6
12 LEE JIA XUAN 000000-00-2454 L 5 5 5 5 5
13 LEE LIEN 000000-00-2455 P 5 5 6 5 5
14 LEE PEI HUI 000000-00-2456 L 5 5 6 5 5
15 LEON KOH LI YANG 000000-00-2457 L 6 5 6 6 6
16 LIEW JIN ANN 000000-00-2458 P 5 5 5 5 5
17 LIM CHIA HUI 000000-00-2459 P 5 5 5 5 5
18 LIM ZE YI 000000-00-2460 P 5 5 5 5 5
19 LIM ZHONG SHENG 000000-00-2461 L 5 5 5 5 5
SJKC CHUNG HWA
JALAN PASAR, KLANG
PENTAKSIRAN MATA PELAJARAN PENDIDIKAN MORALTAHUN 4
BIL NAMA MURID NO K/P JANTINA
NAMA GURU MATA PELAJARAN :
20 LIN JUN JIE 000000-00-2462 L 5 5 5 5 5
21 LIN JUN JIE 000000-00-2463 L 5 5 5 5 5
22 LOONG CHAY HUI 000000-00-2464 P 6 5 5 5 5
23 LOW IAN 000000-00-2465 L 5 5 5 5 5
24 MARCUS OON SHI YUAN 000000-00-2466 L 6 5 5 6 5
25 NG YI WEN 000000-00-2467 P 5 5 5 5 5
26 NG ZI JIN 000000-00-2468 L 5 5 5 5 5
27 ONG HUI YAN KIMBERLY 000000-00-2469 P 6 5 5 5 5
28 SEOW JAXINE 000000-00-2470 P 5 5 5 6 5
29 TAN SZE YIN 000000-00-2471 P 5 5 5 5 5
30 TAN VICTOR 000000-00-2472 L 5 5 5 5 5
31 TAN ZHI WEI 000000-00-2473 L 6 5 6 6 6
32 TAY KAI JUN 000000-00-2474 L 5 5 5 5 5
33 TEE JIAN WEI 000000-00-2475 L 5 5 5 6 5
34 TEE YI TING 000000-00-2476 P 5 5 5 5 5
35 THAM YUN XUAN 000000-00-2477 P 6 6 5 6 6
36 THIA YEE XIN 000000-00-2478 P 5 5 5 5 5
37 TONG YONG XIANG 000000-00-2479 L 5 5 6 5 5
38 VALERIE LEE YII JIE 000000-00-2480 P 5 5 5 5 5
39 YANG KAI WEI 000000-00-2481 L 5 5 5 6 5
40 YEONG JING XIAN 000000-00-2482 L 5 5 5 5 5
41 YIP XUE NI 000000-00-2483 P 5 5 5 5 5
42 ANG ZHI LIN 000000-00-2484 P 5 5 5 5 5
43 CHEW ZE MING 000000-00-2485 L 5 5 5 5 5
44 CHUA WEN JIN 000000-00-2486 P 4 5 5 5 5
45 DOUGLAS CHUAH CHONG CHI 000000-00-2487 L 4 5 5 5 5
46 GAN YI XUAN 000000-00-2488 P 5 5 5 5 5
47 GOH HUI YI 000000-00-2489 P 5 5 5 5 5
48 JEFFERSON HENG KIAN SHEN 000000-00-2490 L 4 5 5 5 5
49 JOEY YEOH HUEY WERN 000000-00-2491 P 4 5 5 5 5
50 KENNETH TAN KIEN NIAN 000000-00-2492 L 5 5 5 5 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Kelas : 4 HIJAU
Hormat Kasih Sayang Keadilan Keberanian Kejujuran Kerajinan Kerjasama Kesederhanaan Toleransi
Menghormati
jiran
Menyayangi
jiran
Mengamalkan
Keadilan
Terhadap jiran
Mengamalkan
sikap berani
menyuarakan
Pandangan yang
Membina Terhadap
jiran
Mengamalkan
Sikap Jujur
Dalam
Perhubungan
dengan Jiran
Mengamalkan
Sikap Rajin
Sesama Jiran
Bekerjasama
Dengan Jiran
Mengamalkan
Sikap sederhana
Sesama Jiran
Mengamalkan
Sikap Toleransi
Sesama Jiran
6 1 2 3 4 5 6 1 2
5 5 5 5 5 5 5 5 5
5 5 5 5 5 5 5 5 5
5 5 5 5 5 5 5 5 5
5 5 6 5 5 6 6 5 5
5 5 5 5 5 5 5 5 5
5 5 6 5 5 5 5 5 5
5 5 6 6 5 6 6 5 5
5 5 6 5 5 6 5 5 5
5 5 6 5 5 6 5 5 5
5 5 6 5 5 6 6 5 5
5 5 5 5 5 5 5 5 5
5 6 5 5 6 5 5 5 6
5 6 5 5 6 5 5 5 6
5 6 6 5 6 6 6 5 6
5 5 5 5 5 5 5 5 5
5 5 5 5 5 5 5 5 5
5 5 5 5 5 5 5 5 5
5 5 5 5 5 5 5 5 5
SJKC CHUNG HWA
JALAN PASAR, KLANG
PENTAKSIRAN MATA PELAJARAN PENDIDIKAN MORALTAHUN 4
5 5 5 5 5 5 5 5 5
5 5 5 5 5 5 5 5 5
6 5 6 5 5 5 5 6 5
5 5 5 5 5 5 5 5 5
6 5 6 5 5 6 5 6 5
5 5 5 5 5 5 5 5 5
5 5 5 5 5 5 5 5 5
6 5 6 5 5 5 5 6 5
5 5 5 5 5 6 5 5 5
5 5 5 5 5 5 5 5 5
5 5 5 5 5 5 5 5 5
6 5 1 1 6 6 6 6 5
5 5 5 5 3 5 5 5 5
5 5 5 5 5 6 5 5 5
5 5 5 5 5 5 5 5 5
6 6 6 6 5 6 6 6 6
5 5 5 5 5 5 5 5 5
5 5 5 5 6 5 5 5 5
5 5 5 5 5 5 5 5 5
5 5 5 5 5 6 5 5 5
5 5 5 5 5 5 5 5 5
5 5 5 5 5 5 5 5 5
5 5 5 5 5 5 5 5 5
5 5 5 5 5 5 5 5 5
4 5 4 5 5 5 5 4 5
4 5 4 5 5 5 5 4 5
5 5 5 5 5 5 5 5 5
5 5 5 5 5 5 5 5 5
4 5 4 5 5 5 5 4 5
4 5 4 5 5 5 5 4 5
5 5 5 5 5 5 5 5 5
10 11 12 13 14 15 16 17 18
DATA PERNYATAAN TAHAP PENGUASAAN MURID
SK 1:MENGHORMATI AMALAN BERIBADAT PELBAGAI AGAMA
DAN KEPERCAYAAN JIRAN
TAHAP
PENGUASAAN
TAFSIRAN
1
Murid menyatakan cara menghormati amalan beribadat pelbagai
agama dan kepercayaan jiran
2
Murid menerangkan kebaikanmenghormati amalan beribadat
pelbagai agama dan kepercayaan jiran
3
Murid menunjuk cara menghormati amalan beribadat pelbagai
agama dan kepercayaan jiran dalam sesuatu situasi dengan
bimbingan
4
Murid mendemonstrasikan cara menghormati amalan beribadat
pelbagai agama dan kepercayaan jiran dalam pelbagai situasi
5
Murid mengamalkan sikap menghormati amalan beribadat pelbagai
agama dan kepercayaan jiran dalam kehidupan seharian
6
Murid mengamalkan sikap menghormati amalan beribadat pelbagai
agama dan kepercayaan jiran dalam kehidupan seharian dan boleh
dicontohi
SK 2:MEMBERI BANTUAN KEPADA JIRAN
TAHAP
PENGUASAAN
TAFSIRAN
1
Murid menyatakancara membantu jiran
2
Murid menceritakan kepentingan memberi bantuan kepada jiran
3
Murid menunjuk cara memberi bantuan kepada jiran dalam sesuatu
situasi dengan bimbingan
4
Murid mendemonstrasikan cara memberi bantuan kepada jiran
dalam pelbagai situasi
5
Murid mengamalkan sikap membantu jiran dalam kehidupan
seharian
6
Murid mengamalkan sikap membantu jiran dalam kehidupan
seharian dan boleh dicontohi
SK 3:MELAKSANAKAN TANGGUNGJAWAB SEBAGAI JIRAN
TAHAP
PENGUASAAN
TAFSIRAN
1
Murid menyatakan tanggungjawab sebagai jiran
2
Murid menerangkan kepentingan melaksanakan tanggungjawab
sebagai jiran
3
Murid melaksanakan peranan sebagai jiran dalam sesuatu situasi
dengan bimbingan.
4
Murid mempraktikkan peranan sebagai jiran dalam pelbagai situasi
5
Muridmengamalkan peranan sebagai jirandalam kehidupan seharian.
6
SK 4:MENGHARGAI SUMBANGAN JIRAN
TAHAP
PENGUASAAN
TAFSIRAN
1
Murid menyenaraikan sumbangan jiran
2
Murid memerihalkan cara menghargai sumbangan jiran.
3
Murid menunjuk cara menghargai sumbangan jiran dalam sesuatu
situasi dengan bimbingan.
4
Murid mendemonstrasikan cara menghargai sumbangan jiran dalam
pelbagai situasi.
5
Murid mengamalkan sikap menghargai sumbangan jiran dalam
kehidupan seharian
6
Murid mengamalkan sikap menghargai sumbangan jiran dalam
kehidupan seharian dan boleh dicontohi.
SK 5:MENGAMALKAN ADAB DALAM PERGAULAN DENGAN
JIRAN
TAHAP
PENGUASAAN
TAFSIRAN
1
Murid menyatakan adab dalam pergaulan dengan jiran
2
Murid menerangkan kepentingan mengamalkan adab dalam
pergaulan dengan jiran.
3
Murid menunjuk cara adab dalam pergaulan dengan jiran dalam
sesuatu situasi dengan bimbingan.
4
Murid mendemonstrasikan adab dalam pergaulan dengan jiran
dalam pelbagai situasi.
5
Murid mempraktikkan adab dalam pergaulan dengan jiran dalam
kehidupan seharian
Murid mengamalkan peranan sebagai jirandalam kehidupan seharian dan
boleh dicontohi.
6
Murid mengamalkan adab dalam pergaulan dengan jiran dalam
kehidupan seharian dan boleh dicontohi.
SK 6:MENGHORMATI JIRAN
TAHAP
PENGUASAAN
TAFSIRAN
1
Murid menyatakan cara menghormati jiran
2
Murid menerangkan kepentingan menghormati jiran.
3
Murid menunjuk cara menghormati jiran dalam sesuatu situasi
dengan bimbingan.
4
Murid mendemonstrasikan cara menghormati jiran dalam pelbagai
situasi.
5
Murid mengamalkan sikap menghormati jiran dalam kehidupan
seharian.
6
Murid mengamalkan sikap menghormati jiran dalam kehidupan
seharian dan boleh dicontohi.
SK 7:MENYAYANGI JIRAN
TAHAP
PENGUASAAN
TAFSIRAN
1
Murid menyatakan cara menyayangi jiran
2
Murid menerangkan kepentingan menyayangi jiran
3
Murid menunjuk cara sikap menyayangi jiran dalam sesuatu situasi
dengan bimbingan.
4
Murid mendemonstrasikan sikap menyayangi jiran dalam pelbagai
situasi.
5
Murid mengamalkan nilai menyayangi jiran dalam kehidupan
seharian.
6
Murid mengamalkan nilai menyayangi jiran dalam kehidupan
seharian dan boleh dicontohi.
SK 8:MENGAMALKAN KEADILAN TERHADAP JIRAN
TAHAP
PENGUASAAN
TAFSIRAN
1
Murid menyatakan cara bersikap adil kepada jiran
2
Murid menceritakan kepentingan bersikap adil terhadap jiran
3
Murid menunjuk cara bersikap adil terhadap jiran dalam sesuatu
situasi dengan bimbingan.
4
Murid mendemonstrasikan cara bersikap adil terhadap jiran dalam
pelbagai situasi.
5
Murid mengamalkan cara bersikap adil terhadap jiran dalam
kehidupan seharian.
6
Murid mengamalkan cara bersikap adil terhadap jiran dalam
kehidupan seharian dan boleh dicontohi.
SK 9:MENGAMALKAN SIKAP BERANI MENYUARAKAN
PANDANGAN YANG MEMBINA TERHADAP JIRAN
TAHAP
PENGUASAAN
TAFSIRAN
1
Murid menyatakan cara menyuarakan pandangan yang membina
terhadap jiran.
2
Murid menyenaraikan kepentingan berani menyuarakan pandangan
membina terhadap jiran.
3
Murid menunjuk cara sikap berani menyuarakan pandangan
membina terhadap jiran dalam sesuatu situasi dengan bimbingan.
4
Murid mendemonstrasikan sikap berani menyuarakan pandangan
membina terhadap jiran dalam pelbagai situasi secara beradab.
5
Murid mengamalkan sikap berani menyuarakan pandangan yang
membina terhadap jiran dalam kehidupan seharian secara beradab.
6
Murid mengamalkan sikap berani menyuarakan pandangan
yang membina terhadap jiran dalam kehidupan seharian secara
beradab dan boleh dicontohi.
SK 10:MENGAMALKAN SIKAP JUJUR DALAM PERHUBUNGAN
DENGAN JIRAN
TAHAP
PENGUASAAN
TAFSIRAN
1
Murid menyatakan sikap jujur terhadap jiran.
2
Murid menjelaskan kepentingan bersikap jujur terhadap jiran.
3
Murid menunjuk cara bersikap jujur terhadap jiran dalam sesuatu
situasi dengan bimbingan
4
Murid mendemonstrasikan cara bersikap jujur terhadap jiran dalam
pelbagai situasi.
5
Murid mengamalkan sikap jujur terhadap jiran dalam kehidupan
seharian.
6
Murid mengamalkan sikap jujur terhadap jiran dalam kehidupan
seharian dan boleh dicontohi.
SK 11:MENGAMALKAN SIKAP RAJIN SESAMA JIRAN
TAHAP
PENGUASAAN
TAFSIRAN
1
Murid menyatakan cara bersikap rajin sesama jiran.
2
Murid menceritakan kepentingan bersikap rajin sesama jiran.
3
Murid menunjuk cara bersikap rajin sesama jiran dalam sesuatu
situasi dengan bimbingan.
4
Murid mendemonstrasikan cara bersikap rajin sesama jiran dalam
pelbagai situasi.
5
Murid mengamalkan sikap rajin sesama jiran
dalam kehidupan seharian.
6
Murid mengamalkan sikap rajin sesama jiran dalam kehidupan dan
boleh dicontohi
SK 12:BEKERJASAMA DENGAN JIRAN
TAHAP
PENGUASAAN
TAFSIRAN
1
Murid menyatakan aktiviti yang dilakukan bersama-sama jiran.
2
Murid menerangkan kesan bekerjasama dengan jiran.
3
Murid menunjuk cara melakukan aktiviti bersama-sama dengan jiran
dalam sesuatu situasi dengan bimbingan.
4
Murid mendemonstrasikan cara melakukan aktiviti bersama-sama
dengan jiran dalam pelbagai situasi.
5
Murid mengamalkan sikap bekerjasama dengan jiran dalam
kehidupan seharian.
6
Murid mengamalkan sikap bekerjasama dengan jiran dalam
kehidupan seharian dan boleh dicontohi.
SK 13:MENGAMALKAN SIKAP SEDERHANA SESAMA JIRAN
TAHAP
PENGUASAAN
TAFSIRAN
1
Murid menyatakan cara bersikap sederhana sesama jiran
2
Murid menceritakan kepentingan bersikap sederhana sesama jiran.
3
Murid menunjuk cara bersikap sederhana sesama jiran dalam
sesuatu situasi dengan bimbingan.
4
Murid mendemonstrasikan cara bersikap sederhana sesama jiran
dalam pelbagai situasi.
5
Murid mengamalkan sikap sederhana sesama jiran dalam kehidupan
seharian.
6
Murid mengamalkan sikap sederhana sesama jiran dalam kehidupan
seharian dan boleh dicontohi.
SK 14:MENGAMALKAN SIKAP TOLERANSI SESAMA JIRAN
TAHAP
PENGUASAAN
TAFSIRAN
1
Murid menyatakan cara bertoleransi sesama jiran.
2
Murid menceritakan kepentingan bersikap rajin sesama jiran.
3
Murid menceritakan kebaikan bertoleransi sesama jiran.
4
Murid mendemonstrasikan cara bertoleransi sesama jiran dalam
pelbagai situasi.
5
Murid mengamalkan sikap toleransi sesama jiran dalam kehidupan
seharian.
6
Murid mengamalkan sikap toleransi sesama jiran dalam kehidupan
seharian dan boleh dicontohi.
7
Nama Murid : KHERN WEI QI
No. Kad Pengenalan : 000000-00-2449
Jantina : Perempuan
Kelas : 4 HIJAU
Nama Guru P. Moral : LEE SENG SOON
Tarikh Pelaporan :
Berikut adalah pernyataan bagi kemahiran yang telah dikuasai:
NILAI
TAHAP
PENGUASAAN
..............
5
Bekerjasama Dengan Jiran
Mengamalkan Sikap Rajin Sesama Jiran
Murid mengamalkan sikap bekerjasama dengan jiran dalam kehidupan seharian.
Murid mengamalkan sikap sederhana sesama jiran dalam kehidupan seharian.
Murid mengamalkan sikap toleransi sesama jiran dalam kehidupan seharian.
Mengamalkan Sikap Jujur Dalam Perhubungan dengan
Jiran
(Guru Matapelajaran Pendidikan Moral)
5
5
5
5
Mengamalkan Sikap sederhana Sesama Jiran
Mengamalkan Sikap Toleransi Sesama Jiran
Murid mengamalkan sikap jujur terhadap jiran dalam kehidupan seharian.
Murid mengamalkan sikap rajin sesama jiran
dalam kehidupan seharian.
( Guru Besar )
5
..
5
Murid mengamalkan nilai menyayangi jiran dalam kehidupan seharian.
6 Mengamalkan Keadilan Terhadap jiran
Menghormati Amalan Beribadat Pelbagai Agama dan
Kepercayaan Jiran
Menyayangi jiran
Murid mengamalkan sikap berani menyuarakan pandangan yang membina terhadap
jiran dalam kehidupan seharian secara beradab.
Murid mengamalkan sikap membantu jiran dalam kehidupan seharian
Mengamalkan Adab Dalam Pergaulan Dengan Jiran
5
5
Mengamalkan sikap berani menyuarakan Pandangan
yang Membina Terhadap jiran
5
SJKC CHUNG HWA
JALAN PASAR, KLANG
PENTAKSIRAN MATA PELAJARAN PENDIDIKAN MORALTAHUN 4
5
5
STANDARD KANDUNGAN TAFSIRAN
6
Memberi Bantuan Kepada Jiran
Muridmengamalkan peranan sebagai jirandalam kehidupan seharian.
Murid mengamalkan sikap menghargai sumbangan jiran dalam kehidupan seharian
LEE SENG SOON
Melaksanakan tanggungjawab sebagai jiran
Murid mengamalkan cara bersikap adil terhadap jiran dalam kehidupan seharian dan
boleh dicontohi.
Menghargai Sumbangan jiran
Menghormati jiran
Murid mengamalkan sikap menghormati amalan beribadat pelbagai agama dan
kepercayaan jiran dalam kehidupan seharian dan boleh dicontohi
Murid mengamalkan sikap menghormati jiran dalam kehidupan seharian.
Murid mempraktikkan adab dalam pergaulan dengan jiran dalam kehidupan
seharian
1
2
3
4
5
6
13
14
7
8
9
10
11
12
GRAF TAHAP PENGUASAAN NILAI BAGI MATA PELAJARAN PENDIDIKAN MORAL
SK1 Jumlah semua 50
Tahap Penguasaan TP1 TP2 TP3 TP4 TP5 TP6 SK2 Jumlah semua 50 SK3 Jumlah semua 50
Bil Pel 1 0 0 4 33 12
Tahap
Penguasaan TP1 TP2 TP3 TP4 TP5 TP6
Tahap
Penguasaan TP1 TP2 TP3 TP4 TP5 TP6
Bil Pel 0 1 0 0 47 2 Bil Pel 0 0 0 0 45 5
SK4 Jumlah semua 50 SK5 Jumlah semua 50 SK6 Jumlah semua 50
Tahap
Penguasaan TP1TP2TP3TP4TP5 TP6
Tahap
Penguasaan TP1 TP2 TP3 TP4 TP5 TP6
Tahap
Penguasaan TP1 TP2 TP3 TP4 TP5 TP6
Bil Pel 0 0 0 1 37 12 Bil Pel 0 0 0 0 44 6 Bil Pel 0 0 0 4 40 6
1
0 0
4
33
12
TP1 TP2 TP3 TP4 TP5 TP6
0
1
0 0
47
2
TP1 TP2 TP3 TP4 TP5 TP6
SK 2:Memberi Bantuan Kepada Jiran
0 0 0 0
45
5
TP1 TP2 TP3 TP4 TP5 TP6
SK 3:Melaksanakan Tanggungjawab
Sebagai Jiran
0 0 0
1
37
12
TP1 TP2 TP3 TP4 TP5 TP6
SK 4:Menghargai Sumbangan Jiran
0 0 0 0
44
6
TP1 TP2 TP3 TP4 TP5 TP6
SK 5:Mengamalkan Adab Dalam
Pergaulan Dengan Jiran
0 0 0
4
40
6
TP1 TP2 TP3 TP4 TP5 TP6
SK 6:Menghormati Jiran
SK 1:Menghormati Amalan
Beribadat Pelbagai Agama dan
SK7 Jumlah semua 50 SK8 Jumlah semua 50 SK9 Jumlah semua 50
Tahap
Penguasaan TP1TP2TP3TP4TP5 TP6
Tahap
Penguasaan TP1 TP2 TP3 TP4 TP5 TP6
Tahap
Penguasaan TP1 TP2 TP3 TP4 TP5 TP6
Bil Pel 1 0 0 0 45 4 Bil Pel 1 1 0 4 33 11 Bil Pel 1 0 1 0 46 2
SK10 Jumlah semua 50 SK11 Jumlah semua 50 SK12 Jumlah semua 50
Tahap
Penguasaan TP1TP2TP3TP4TP5 TP6
Tahap
Penguasaan TP1 TP2 TP3 TP4 TP5 TP6
Tahap
Penguasaan TP1 TP2 TP3 TP4 TP5 TP6
Bil Pel 0 0 1 1 43 5 Bil Pel 0 0 0 0 38 12 Bil Pel 0 0 0 0 43 7
1
0 0 0
45
4
TP1 TP2 TP3 TP4 TP5 TP6
SK 7: Menyayangi Jiran
1 1
0
4
33
11
TP1 TP2 TP3 TP4 TP5 TP6
SK 8: Mengamalkan Keadilan
Terhadap Jiran
1 0 1 0
46
2
TP1 TP2 TP3 TP4 TP5 TP6
SK 9:Mengamalkan Sikap Berani
Menyuarakan Pandangan Yang Membina
Terhadap Jiran
0 0
1 1
43
5
TP1 TP2 TP3 TP4 TP5 TP6
SK 10: Mengamalkan Sikap Jujur
Dalam Perhubungan Dengan Jiran
0 0 0 0
38
12
TP1 TP2 TP3 TP4 TP5 TP6
SK 11: Mengamalkan Sikap Rajin
Sesama Jiran
0 0 0 0
43
7
TP1 TP2 TP3 TP4 TP5 TP6
SK 12: Bekerjasama Dengan Jiran
SK13 Jumlah semua 50 SK14 Jumlah semua 50
Tahap
Penguasaan TP1TP2TP3TP4TP5 TP6
Tahap
Penguasaan TP1 TP2 TP3 TP4 TP5 TP6
Bil Pel 1 0 0 4 40 5 Bil Pel 0 1 0 0 45 4
1
0 0
4
40
5
TP1 TP2 TP3 TP4 TP5 TP6
SK 13: Mengamalkan Sikap Sederhana
Sesama Jiran
0
1
0 0
45
4
TP1 TP2 TP3 TP4 TP5 TP6
SKI 14: Mengamalkan Sikap Toleransi
Sesama Jiran

Keseluruhan Jumlah semua 50
Tahap
Penguasaan TP1 TP2 TP3 TP4 TP5 TP6
Bil Pel 0 0 1 5 44 0
0 0
1
5
44
0
TP1 TP2 TP3 TP4 TP5 TP6
Carta Keseluruhan Tahap Penguasaan
Pendidikan Moral Tahun 4