Anda di halaman 1dari 5

Zikir Parang Terbang

1
Bahan Ilmiah Amalan Sampingan


ZIKIR
PARANG
TERBANGKlinik muallij
http://klinik-muallij.blogspot.com
oleh: Mustakim bin Mohd Najib
12 April 2010 (27 Rabiul Akhir 1431)
tanpa hakcipta ilmu untuk semua

Zikir Parang Terbang
2
Bahan Ilmiah Amalan Sampingan
ZIKIR PARANG TERBANG
`0 !# q9# m9#
1. Dengan nama Allah, Yang Maha Pemurah, lagi Maha Mengasihani.
s9# ! U =9# q9# m9# 7= $!#
$) 7 $) G` $# 9# )G`9#
%!# M& = U9# `= 9$9#
2. Segala puji tertentu bagi Allah, Tuhan Yang memelihara dan mentadbirkan sekalian alam.
3. Yang Maha Pemurah, lagi Maha Mengasihani.
4. Yang Menguasai pemerintahan hari Pembalasan (hari Akhirat).
5. Engkaulah sahaja (Ya Allah) Yang Kami sembah, dan kepada Engkaulah sahaja Kami memohon pertolongan.
6. Tunjukilah Kami jalan Yang lurus.
7. Iaitu jalan orang-orang Yang Engkau telah kurniakan nikmat kepada mereka, bukan (jalan) orang-orang Yang
Engkau telah murkai, dan bukan pula (jalan) orang-orang Yang sesat.
9) ) M& s6 ) M2 =9#
Al-anbia : 87. "tiada Tuhan (yang dapat menolong) melainkan Engkau (Ya Allah)! Maha suci Engkau (daripada
melakukan aniaya, tolongkanlah daku)! Sesungguhnya Aku adalah dari orang-orang Yang menganiaya diri sendiri".
!# =9% ? &
Yusuf: 21. dan Allah Maha Kuasa melakukan Segala perkara Yang telah ditetapkanNya,
!# )9# M)9# $39# $ _
At-Taubah: 68. Allah menjanjikan orang-orang munafik lelaki dan perempuan serta orang-orang kafir Dengan
neraka Jahannam.

Zikir Parang Terbang
3
Bahan Ilmiah Amalan Sampingan

Doa Asif Barkhiya: Maha Hidup, Maha Berdiri Dengan Sendirinya, Wahai Tuhanku Yang Maha Kuasa, Tuhan Yang
Satu dan Tiada Tuhan Selain Engkau
2? `/{# 8` /{# #=9# 6:#
Al-Anaam: 103. ia tidak dapat dilihat dan diliputi oleh penglihatan mata, sedang ia dapat melihat (dan mengetahui
hakikat) Segala penglihatan (mata), dan Dia lah Yang Maha Halus (melayan hamba-hambaNya Dengan belas
kasihan), lagi Maha mendalam pengetahuanNya.
$K= G9#
Al-Muthaffifi: 26. Yang ingin merebut kelebihan dan kesenangan;
!# 9' & 9`& ` )9#
Al-Hasyar 19. Allah menjadikan mereka melupakan (amal-amal Yang baik untuk menyelamatkan) diri mereka.
mereka itulah orang-orang Yang fasik - derhaka.
$/ $_z& $] * $` $* =
Al-Mukminun: 107. "Wahai Tuhan kami, keluarkanlah Kami dari neraka ini (serta kembalikanlah Kami ke dunia);
setelah itu kalau Kami kembali lagi (mengerjakan kufur dan maksiat), maka Sesungguhnya Kami orang-orang Yang
zalim."
% 9 `{# $ ) `F2 =?
Al-Mukminun: 84. Tanyakanlah (Wahai Muhammad): "Kepunyaan siapakah bumi ini dan Segala Yang ada padanya,
kalau kamu mengetahui?"

7G`$ %!$/ r& 79) 7) ? )G`
Zikir Parang Terbang
4
Bahan Ilmiah Amalan Sampingan
Az-Zukhruf: 43. Dengan Yang demikian, berpegang teguhlah Engkau kepada Al-Quran Yang telah diwahyukan
kepadamu; kerana Sesungguhnya Engkau berada di atas jalan Yang lurus.

Walaisa min baladil asifah, al asifatan huwa min indallah

Walaisa min baladil asifah, al asifatan min huwa muhammad

Walaisa min baladil asifah, al asifatan min huwa ali

!# $/ 3/ $9 $=& 39 6=& f`m $/ `3/
As-Syura: 15. Allah jualah Tuhan Kami dan Tuhan kamu. bagi Kami amal Kami dan bagi kamu amal kamu. tidaklah
patut ada sebarang pertengkaran antara Kami Dengan kamu (kerana kebenaran telah jelas nyata).
& `= ,={ #=9# 7:#
Al-Mulk: 14. tidakkah Allah Yang menciptakan sekalian makhluk itu mengetahui (segala-galanya)? sedang ia Maha
Halus urusan PentadbiranNya, lagi Maha mendalam PengetahuanNya!
!# #9 $7/ ` '$ )9# '9#
As-Syura: 19. Allah Maha lembut tadbirNya (serta melimpah-limpah kebaikan dan belas kasihanNya) kepada
hamba-hambaNya; ia memberi rezeki kepada sesiapa Yang dikehendakiNya (menurut peraturan Yang telah
ditetapkan), dan Dia lah Yang Maha Kuat, lagi Maha Kuasa.
$% #z# $ =3?
Al-mukminun: 108. (Allah) berfirman: "Diamlah kamu Dengan kehinaan di Dalam neraka, dan janganlah kamu
berkata-kata (memohon sesuatupun) kepadaku!


Zikir Parang Terbang
5
Bahan Ilmiah Amalan Sampingan
LANGKAH MENGGUNAKANNYA:
Turun Berjalan:
) %!# = #)9# #9 <) $
Al-Qasas: 85. Sesungguhnya Allah Yang mewajibkan kepadamu (beramal dan menyampaikan) Al-Quran (Wahai
Muhammad) sudah tentu akan menyampaikan Engkau lagi kepada apa Yang Engkau ingini dan cintai.
Ketika Bahaya
2? `/{# 8` /{# #=9# 6:#
Al-Anaam: 103. ia tidak dapat dilihat dan diliputi oleh penglihatan mata, sedang ia dapat melihat (dan mengetahui
hakikat) Segala penglihatan (mata), dan Dia lah Yang Maha Halus (melayan hamba-hambaNya Dengan belas
kasihan), lagi Maha mendalam pengetahuanNya.
Masa memegang alat
#`)? & / 2 $9) `_
Al-Anbiaa: 93. (Kebanyakan manusia masih berselisihan) dan berpecah-belah Dalam urusan ugama mereka;
(ingatlah) mereka semuanya akan kembali kepada Kami (untuk menerima balasan).
Masa mengeluarkan alat
% `)9# = $/ #= )
Al_namlu: 85. dan jatuhlah hukuman atas mereka (dengan azab) disebabkan kezaliman mereka (berlaku kufur
ingkar), lalu mereka diam membisu.
Masa bekerja

Asma Allah Ke-85."Ya Zul Jalaali Wal Ikraam" ( Maha Pemilik Keagungan & Kemuliaan )