Anda di halaman 1dari 17

Wirid Buang Sifat Kaum Nabi Luth

1
Buku Rawatan Rohani Muallij Islamiah

WIRID dan
bacaan
UNTUK
Buang sifat
homoseks dan
lesbianKlinik muallij
http://klinik-muallij.blogspot.com
oleh: Mustakim bin Mohd Najib
12 April 2010 (27 Rabiul Akhir 1431)
tanpa hakcipta ilmu untuk semua
Wirid Buang Sifat Kaum Nabi Luth
2
Buku Rawatan Rohani Muallij Islamiah

Amalkan selepas solat fardu hingga habis (serta hayati maknanya selepas habis setiap bacaan
surah) kemudian doa pilihan sendiri.

AYAT DI BAWAH IN DIULANG BACAANNYA SEBANYAK TIGA KALI

Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari semua kejahatan yang
dicipta-Nya.

Dari Abu Dawud dan Tirmidhi, Rasulullah SAW bersabda : "Sesiapa yang membaca doa ini tiga
kali, tiada apa-apa malapetaka akan terjatuh ke atasnya."

2) Dan Baca doa ini.

AYAT DI BAWAH IN DIULANG BACAANNYA SEBANYAK TIGA KALI

Dengan nama Allah, yang dengan nama-Nya akan terhalanglah segala di bumi dan di langit,
untuk menimpakan bencana, dan ia Maha Mendengar dan Maha Mengetahui.

Dari Ibn Hibban; Rasulullah SAW bersabda : "Hamba-hamba Allah yang membaca membaca
doa ini pada waktu pagi dan petang tiga
kali, tiada apa jua kesakitan akan dialaminya."

3) Kemudian Baca doa ini.

AYAT DI BAWAH IN DIULANG BACAANNYA SEBANYAK 100 KALI

Tiada Tuhan Melainkan Allah, Yang satu dan tiada sekutu bagi- Nya. Bagi-Nya segala
kekuasaan, dan bagi-Nya segala pujian. Dialah yang menghidupkan dan yang mematikan, dan
Dia sangat berkuasa atas segala sesuatu.

Dari Bukhari, Muslim dan Malik, diriwayatkan oleh Abu Hurairah; Rasulullah SAW berkata,
Sesiapa membaca ayat ini seratus kali sehari, pahalanya seperti memerdekakan sepuluh
orang hamba, Seratus kebajikan dituliskan untuknya dan seratus keburukan dibuang darinya,
dan menjadi benteng dari gangguan syaitan sepanjang hari.

Wirid Buang Sifat Kaum Nabi Luth
3
Buku Rawatan Rohani Muallij Islamiah

`., < _-l >l >l < U _,l-l
_-l >l ,l _$! !| ,- !|
_,-.`. ! 1.l 1.`.l 1. _%! -
ls ,s U.-l `l. _,l!.l
1. Dengan nama Allah, Yang Maha Pemurah, lagi Maha Mengasihani.
2. Segala puji tertentu bagi Allah, Tuhan Yang memelihara dan mentadbirkan sekalian alam.
3. Yang Maha Pemurah, lagi Maha Mengasihani.
4. Yang Menguasai pemerintahan hari Pembalasan (hari Akhirat).
5. Engkaulah sahaja (Ya Allah) Yang Kami sembah, dan kepada Engkaulah sahaja Kami memohon pertolongan.
6. Tunjukilah Kami jalan Yang lurus.
7. Iaitu jalan orang-orang Yang Engkau telah kurniakan nikmat kepada mereka, bukan (jalan) orang-orang Yang
Engkau telah murkai, dan bukan pula (jalan) orang-orang Yang sesat.

Surah Al-Araf (7:82-84)
! l ,> . | l! `>> _ .
| _! `L. >! `&# | . l
_-l !L l. L L! l ,1s
_,>l
Wirid Buang Sifat Kaum Nabi Luth
4
Buku Rawatan Rohani Muallij Islamiah

82. dan tidak ada jawab dari kaumnya selain daripada berkata: "Usirlah mereka (Nabi Lut dan pengikut-
pengikutnya Yang taat) dari bandar kamu ini, Sesungguhnya mereka adalah orang-orang Yang (mendakwa)
mensucikan diri".
83. maka Kami selamatkan Dia dan keluarganya (serta pengikut-pengikutnya) melainkan isterinya, adalah ia dari
orang-orang Yang dibinasakan.
84. dan Kami telah menghujani mereka Dengan hujan (batu Yang membinasakan). oleh itu, lihatlah, Bagaimana
akibat orang-orang Yang melakukan kesalahan.

Surah Hud (11: 77-83)
!l ,l> !l' !Ll _ , !. , l. !
'.s l> ` `s l| _ `, l l-
,!.l ! 1 .!, _ `L >l 1.! <
' . _l `> `> : l! 1l s !
!l ,.!, _ _> ,| `l-.l ! _ ! l | >,
|| _' : l! 1l !| `' ,, _l l.
,l| `.! l!, _L1, _ l .l > |
,. | !',.` ! ,!. | `s _,.l _l _,.l
Wirid Buang Sifat Kaum Nabi Luth
5
Buku Rawatan Rohani Muallij Islamiah

1, !l !> !' !l-> !ls !l! !L !ls
!>> _ > . . s , ! _
_,lLl -,,
77. dan apabila datang utusan-utusan Kami kepada Nabi Lut ia merasa dukacita Dengan kedatangan mereka, dan
merasa tidak terdaya untuk mengawal mereka (dari gangguan kaumnya), sambil berkata: "Ini adalah hari Yang
amat mencemaskan".
78. dan kaumnya pun datang meluru kepadanya (dengan tujuan hendak mengganggu tetamunya), sedang mereka
sebelum itu sudah biasa melakukan kejahatan. Nabi Lut berkata: "Wahai kaumku! di sini ada anak-anak
perempuanku mereka lebih suci bagi kamu (maka berkahwinlah Dengan mereka). oleh itu takutlah kamu kepada
Allah, dan janganlah kamu memberi malu kepadaKu mengenai tetamu-tetamuku. tidakkah ada di antara kamu
seorang lelaki Yang bijak berakal (yang dapat memberi nasihat)?"
79. mereka menjawab: "Sesungguhnya Engkau telahpun mengetahui Bahawa Kami tidak ada sebarang hajat
kepada anak-anak perempuanmu, dan sebenarnya Engkau sedia mengetahui akan apa Yang Kami kehendaki."
80. Nabi Lut berkata: "Kalaulah Aku ada kekuatan untuk menentang kamu, atau Aku dapat bertumpu ke sesuatu
tempat bertahan Yang kuat (dari penyokong-penyokong, tentulah Aku akan membinasakan kamu)".
81. (Mendengarkan Yang demikian tetamunya berkata: "Wahai Lut! Sesungguhnya Kami (adalah malaikat) utusan
Tuhanmu. kaum Engkau Yang jahat itu tidak sekali-kali akan dapat melakukan kepadamu (sebarang bencana). oleh
itu, pergilah berundur dari sini bersama-sama Dengan keluargamu pada tengah malam, dan janganlah seorangpun
di antara kamu menoleh ke belakang. kecuali isterimu, Sesungguhnya ia akan ditimpa azab Yang akan menimpa
mereka (kerana ia memihak kepada mereka). Sesungguhnya masa Yang dijanjikan untuk menimpakan azab kepada
mereka ialah waktu subuh; Bukankah waktu subuh itu sudah dekat?"
82. maka apabila datang (Masa perlaksanaan) perintah kami, Kami jadikan negeri kaum Lut itu diterbalikkan
(tertimbus Segala Yang ada di muka buminya) dan Kami menghujaninya Dengan batu-batu dari tanah Yang dibakar,
menimpanya bertalu-talu.
83. batu-batu itu ditandakan di sisi Tuhanmu (untuk membinasakan mereka), dan ia pula tidaklah jauh dari orang-
orang Yang zalim itu.

Surah Al-Hijr (15: 51-78)
, _s . ,| | l> ls l!1 !l ! !|
> l> l! >. !| :, l-, l. !
Wirid Buang Sifat Kaum Nabi Luth
6
Buku Rawatan Rohani Muallij Islamiah

.:, ls _.. l , `:,. l! ,:,
_>l!, _>. _ _,L1l ! _ 11 _ >
., | l!.l ! ! >,L> ! ll
l! !| !l || _,> | 1l !| >l
_,-> _ | . ! !| _l _-l !l
l> 1l ll ! >| ` l!
, ,> !, l . ,. _>l!, !|
.l `.! ,l!, _L1, _ l _,. ,
.l `> > . > `. !. l| ,l
, _L1 _,>,`. l> ` l
:,.`. ! | . >.. 1.
Wirid Buang Sifat Kaum Nabi Luth
7
Buku Rawatan Rohani Muallij Islamiah

< ' _ l! l , _s _,l-l !
.!, | `. _,#- `-l | l :> -
`:>! >.l _,:` !l-> !,ls !l! !L
,ls !> _ > | ,l _,..l
!| ,.,l 1 | ,l _,ll | l
> > _,lLl
51. dan khabarkanlah kepada mereka perihal tetamu Nabi Ibrahim.
52. ketika mereka masuk mendapatkannya lalu memberi salam Dengan berkata: "Selamat sejahtera kepadamu!" ia
berkata: "Sesungguhnya Kami berasa takut kepada kamu".
53. mereka menjawab: "Janganlah Engkau takut, sebenarnya Kami hendak mengembirakanmu Dengan berita
Bahawa Engkau akan beroleh seorang anak lelaki Yang bakal menjadi seorang Yang berilmu".
54. Nabi Ibrahim berkata: "Betulkah kamu mengembirakan daku (dengan berita Yang demikian), padahal Aku telah
tua; maka Dengan jalan apakah kamu mengembirakan daku?"
55. mereka menjawab: "Kami mengembirakanmu Dengan jalan Yang sungguh benar; oleh itu janganlah Engkau
menjadi dari orang-orang Yang berputus asa".
56. Nabi Ibrahim berkata: "Dan tiadalah sesiapa Yang berputus asa dari rahmat Tuhannya melainkan orang-orang
Yang sesat".
57. Nabi Ibrahim bertanya pula: "Apa hal kamu Wahai utusan Tuhan?"
58. mereka menjawab: "Kami diutus kepada suatu kaum Yang berdosa (untuk membinasakan mereka)".
59. "Melainkan keluarga Nabi Lut; Sesungguhnya Kami akan menyelamatkan mereka semuanya, -
60. "Kecuali isterinya; Kami telah tentukan (menurut keputusan Tuhan) Sesungguhnya ia dari orang-orang Yang
tinggal (menerima kebinasaan)".
61. maka apabila (malaikat-malaikat) utusan itu datang kepada kaum Nabi Lut,
62. Nabi Lut berkata: "Sesungguhnya kamu suatu kaum Yang tidak dikenali (serta tidak diketahui baiknya
kedatangan kamu)".
63. mereka menjawab: "(Kedatangan Kami bukan untuk mendukacitakanmu) bahkan Kami datang kepadamu
untuk membawa azab Yang mereka ragu-ragukan kebenarannya.
Wirid Buang Sifat Kaum Nabi Luth
8
Buku Rawatan Rohani Muallij Islamiah

64. "Juga membawa kepadamu perkara Yang benar (tentang kebinasaan mereka); dan Sesungguhnya Kami adalah
orang-orang Yang benar ".
65. "Oleh itu, bawalah pergi keluargamu pada waktu malam serta Ikutlah di belakang mereka; dan janganlah
seseorang pun di antara kamu berpaling (ke belakang); serta pergilah terus ke arah Yang diperintahkan kamu
menujunya".
66. dan Kami wahyukan kepadanya tentang kesudahan perkara itu; Iaitu mereka akan dibinasakan pada waktu
pagi, sehingga mereka punah ranah dan terputus keturunannya.
67. dan (semasa kedatangan mereka) datanglah penduduk bandar itu Dengan gembira.
68. Nabi Lut berkata: "Sesungguhnya mereka ini tetamuku, maka janganlah kamu memberi malu kepadaku".
69. "Dan takutlah kamu kepada Allah serta janganlah kamu menghinakan daku".
70. mereka menjawab: "Bukankah Kami telah melarangmu jangan menerima sebarang tetamu dari orang ramai
(atau memberi perlindungan kepada mereka)?"
71. Nabi Lut berkata: "Di sini ada anak-anak perempuanku, kalaulah kamu mahu melakukan (secara halal).
72. Demi umurmu (Wahai Muhammad), Sesungguhnya mereka membuta tuli Dalam kemabukan maksiat mereka.
73. akhirnya Merekapun dibinasakan oleh letusan suara Yang menggempakan bumi, ketika matahari terbit.
74. maka Kami jadikan negeri kaum Lut itu tunggang-balik (tertimbus Segala Yang ada di muka buminya), dan Kami
hujani atasnya Dengan batu dari tanah Yang dibakar.
75. Sesungguhnya balasan azab Yang demikian itu, mengandungi tanda-tanda bagi orang-orang Yang kenalkan
sesuatu serta memerhati dan memikirkannya.
76. dan Sesungguhnya negeri kaum Lut Yang telah dibinasakan itu, terletak di jalan Yang tetap (dilalui orang).
77. Sesungguhnya keadaan Yang demikian, mengandungi satu tanda Yang memberi kesedaran kepada orang-orang
Yang beriman.
78. dan sebenarnya penduduk kampung "Aikah" adalah orang-orang Yang berlaku zalim.

Surah Al-Anbiyaa' (21:72-75)
!, `&! _>`| ,1- '#! !l-> _,>l.
l-> !!, !> l| - ,,l !|
l.l !.| l l !l _,s !Ll .
!>`> !ls > 1l _.l l `-. ,l `|
Wirid Buang Sifat Kaum Nabi Luth
9
Buku Rawatan Rohani Muallij Islamiah

l _,1. l> !.- | _
_,>l.l
72. dan Kami kurniakan kepadanya: Ishak (anaknya), dan Yaakub (cucunya) sebagai tambahan; dan tiap-tiap
seorang (dari mereka) Kami jadikan orang Yang soleh.
73. dan Kami jadikan mereka ketua-ketua ikutan, Yang memimpin (manusia ke jalan Yang benar) Dengan perintah
kami, dan Kami wahyukan kepada mereka mengerjakan kebaikan, dan mendirikan sembahyang, serta memberi
zakat; dan mereka pula sentiasa beribadat kepada kami.
74. dan kepada Nabi Lut, Kami berikan hikmat kebijaksanaan dan ilmu; dan Kami selamatkan Dia dari bandar Yang
penduduknya selalu melakukan perkara-perkara Yang keji; Sesungguhnya mereka itu adalah kaum jahat, Yang
fasik, derhaka.
75. dan Kami masukkan Nabi Lut Dalam (kumpulan mereka Yang dilimpahi) rahmat kami; Sesungguhnya Dia dari
orang-orang Yang soleh.

Surah Syu'aaraa' (26: 160-175)
, ` 1l _,ll | ! > 1l 1..
| >l _, 1.! < `-L !
>l` ls _ > | > | ls , _,l-l
.!. %! _ _,l-l '. ! _l> />l >, _
>> , . l. l! _l `l .. 1l
_>.l _ _,>l ! | />l-l _ _,!!1l ,
Wirid Buang Sifat Kaum Nabi Luth
10
Buku Rawatan Rohani Muallij Islamiah

_.> l ! l- _ > `&# _,-- |
> _-l . ! _> !L l. L
!. `L _l | ,l ! l `: _,
| ,, '-l `>l
160. (demikian juga) kaum Nabi Lut telah mendustakan Rasul-rasul (yang diutus kepada mereka).
161. ketika saudara mereka - Nabi Lut, berkata kepada mereka: "Hendaknya kamu mematuhi perintah Allah dan
menjauhi laranganNya.
162. "Sesungguhnya Aku ini Rasul Yang amanah, (yang diutus oleh Allah) kepada kamu.
163. "Oleh itu, takutilah kamu akan (kemurkaan) Allah, dan Taatlah kepadaKu.
164. "Dan Aku tidak meminta kepada kamu sebarang upah mengenai apa Yang Aku sampaikan (dari Tuhanku);
balasanKu hanyalah terserah kepada Allah Tuhan sekalian alam.
165. "Patutkah kamu melakukan hubungan jenis Dengan lelaki dari kalangan manusia,
166. "Dan kamu tinggalkan apa Yang diciptakan oleh Tuhan kamu untuk kamu (melakukan hubungan Yang halal)
dari badan isteri-isteri kamu? (kamu orang-orang Yang bersalah) bahkan kamu adalah kaum Yang melampaui batas
(keinginan kebanyakan haiwan)!"
167. mereka menjawab: "Sesungguhnya jika Engkau tidak berhenti Wahai Lut (daripada mencaci dan menyalahkan
kami), nescaya Engkau akan diusir keluar!"
168. Nabi Lut berkata: "Sesungguhnya Aku dari orang-orang Yang bencikan perbuatan kamu Yang keji itu".
169. (Nabi Lut berdoa): "Wahai Tuhanku, selamatkanlah daku dan keluarga serta pengikut-pengikutku dari apa
Yang dilakukan oleh golongan (yang jahat) itu."
170. maka Kami selamatkan Dia dan keluarganya serta pengikut-pengikutnya - semuanya
171. kecuali seorang perempuan tua tertinggal Dalam golongan Yang kena azab itu.
172. kemudian Kami hancurkan Yang lain (yang menentang Nabi Lut).
173. dan Kami hujani mereka Dengan hujan (azab Yang membinasakan); maka amatlah buruknya hujan azab Yang
menimpa kaum Yang telah diberi amaran.
174. Sesungguhnya peristiwa Yang demikian, mengandungi satu tanda (yang membuktikan kekuasaan Allah); dan
Dalam pada itu, kebanyakan mereka tidak juga mahu beriman.
175. dan Sesungguhnya Tuhanmu (Wahai Muhammad), Dia lah sahaja Yang Maha Kuasa, lagi Maha Mengasihani.
Wirid Buang Sifat Kaum Nabi Luth
11
Buku Rawatan Rohani Muallij Islamiah

Surah An-Namlu (27:54-58)
!Ll | ! .1l .!. :>l `. .,.
> .!.l l>l _ !.l , . l>
! l ,> . | l! `>> 1l
_ >. | _! `L. >! `&# | .
! _ _-l !L l. L !. `L
_l
54. dan Nabi Lut juga (Kami utuskan); (ingatlah peristiwanya) ketika ia berkata kepada kaumnya: "Patutkah kamu
melakukan perbuatan Yang keji sedang kamu nampak kejinya?
55. "Sesungguhnya kamu mendatangi lelaki, bukan perempuan, kerana memuaskan nafsu syahwat kamu.
(perbuatan kamu itu amatlah keji) bahkan kamu kaum Yang jahil (yang tidak mengetahui akan akibatnya)".
56. maka kaumnya tidak menjawab selain dari berkata: usirlah Lut dan pengikut-pengikutnya dari bandar kamu ini;
Sesungguhnya mereka adalah orang-orang Yang mendakwakan dirinya bersih suci ".
57. lalu Kami selamatkan Nabi Lut dan keluarganya serta pengikut-pengikutnya, kecuali isterinya, Kami takdirkan
Dia menjadi dari golongan Yang tertinggal Dalam azab.
58. dan Kami hujani mereka Dengan hujan Yang membinasakan, maka amatlah buruknya hujan azab Yang
menimpa orang-orang Yang telah diberi amaran.
Wirid Buang Sifat Kaum Nabi Luth
12
Buku Rawatan Rohani Muallij Islamiah

Surah Al-Ankabut (29: 26-35)
_! l 1l ! | '>!` || | '-l `>>'
!, `&! _>`| ,1- !l-> . ,l .>l
. > !l | > _l _,>l.l
!Ll | ! .1l | .!.l :>l ! 1, !, _
> _,l-l > .!.l l>l `-L1.
,.l .!. `>! l ! l U> .
| l! !.. ,-, < | _ _,.l _ !
U . ls 1l _.l !l ,l> !l'
,| :,l!, l! !| >l` 1l | !l
! _,lL ! | ! !Ll l! > `l.
Wirid Buang Sifat Kaum Nabi Luth
13
Buku Rawatan Rohani Muallij Islamiah

_, !, >`l `&# | . ! _ _-l
!l ,!> !l' !Ll _ , X!. , l. l!
. > !| >` ,l | ,. !
_-l !| l` ls 1l >
!.l !, l 1. 1l !. ! ,
1l l1-
26. setelah itu Lut beriman kepadanya dan Nabi Ibrahim pun berkata: "Aku hendak berhijrah kepada Tuhanku,
Sesungguhnya Dia lah jua Yang Maha Kuasa, lagi Maha Bijaksana".
27. dan Kami kurniakan kepadanya: Ishak (anaknya) dan Yaakub (cucunya); dan Kami jadikan Dalam kalangan
keturunannya orang-orang Yang berpangkat Nabi dan menerima Kitab-kitab ugama; dan Kami berikan balasannya
Yang baik di dunia; dan Sesungguhnya adalah ia, pada hari akhirat, dari orang-orang Yang soleh.
28. dan (ingatkanlah peristiwa) Nabi Lut tatkata ia berkata kepada kaumnya: "Sesungguhnya kamu melakukan
perbuatan Yang keji, Yang tidak pernah dilakukan oleh seorangpun dari penduduk alam ini sebelum kamu.
29. "Patutkah kamu mendatangi orang lelaki (untuk memuaskan nafsu syahwat kamu)? dan kamu memotong jalan
lalu-lalang (untuk tujuan jahat kamu)? dan kamu pula melakukan perbuatan Yang mungkar di tempat-tempat
perhimpunan kamu?" maka kaumnya tidak menjawab selain daripada berkata (secara mengejek-ejek):
"Datangkanlah kepada Kami azab dari Allah (yang Engkau janjikan itu) jika betul Engkau dari orang-orang Yang
benar".
30. Nabi Lut berdoa Dengan berkata: "Wahai Tuhanku, tolonglah daku terhadap kaum Yang melakukan kerosakan
(menderhaka)".
31. dan ketika datang (malaikat) utusan Kami kepada Nabi Ibrahim Dengan membawa berita Yang
mengembirakan), mereka berkata: "Sebenarnya Kami hendak membinasakan penduduk bandar ini), Sesungguhnya
penduduknya adalah orang-orang Yang zalim".
32. Nabi Ibrahim berkata: "Sebenarnya Lut ada di bandar itu". mereka menjawab: "Kami mengetahui akan orang-
orang Yang tinggal di situ. Sesungguhnya Kami akan menyelamatkan Dia dan keluarganya (serta pengikut-
pengikutnya) - kecuali isterinya, ia adalah dari orang-orang Yang dibinasakan".
Wirid Buang Sifat Kaum Nabi Luth
14
Buku Rawatan Rohani Muallij Islamiah

33. dan ketika datang utusan-utusan Kami kepada Nabi Lut, ia merasa dukacita Dengan kedatangan mereka, dan
merasa tidak terdaya untuk mengawal mereka (dari gangguan kaumnya); dan (setelah melihatkan halnya Yang
demikian), utusan-utusan itu berkata: "Janganlah Engkau takut dan janganlah berdukacita, Sesungguhnya Kami
akan menyelamatkanmu dan keluargamu (serta pengikut-pengikutmu) - kecuali isterimu, ia adalah dari orang-
orang Yang dibinasakan.
34. "Sesungguhnya Kami (diutuskan) untuk menurunkan atas penduduk bandar ini azab dari langit, disebabkan
mereka melakukan kejahatan (kufur dan maksiat)".
35. dan Demi sesungguhnya, Kami telah (binasakan bandar itu dan telah) tinggalkan bekas-bekasnya sebagai satu
tanda (yang mendatangkan iktibar) bagi orang-orang Yang mahu memahaminya.

Surah Az-Zariyat (51:31-37)
! ! `>,L> ! ll l! !| !l ||
_,> `l ,ls !> _ _,L . s ,,
_,.`ll !>>! _ l !, _ _,l ! !>
!, ,s , _ _,`.l !. !, _%#l !
,-l l
31. Nabi Ibrahim bertanya: "(Selain dari itu) apa lagi tugas penting kamu Wahai utusan Tuhan?"
32. mereka menjawab: "Sesungguhnya Kami diutus kepada suatu kaum Yang berdosa (untuk membinasakan
mereka);
33. "Supaya Kami menimpakan mereka Dengan batu-batu dari tanah (yang dibakar),
34. "Batu-batu itu ditandakan di sisi Tuhanmu, untuk membinasakan orang-orang Yang melampaui batas (dalam
keingkarannya)".
35. (setelah sampai utusan Kami ke tempat itu), Kami (perintahkan mereka) mengeluarkan orang-orang Yang
beriman Yang tinggal di situ.
36. (Sesudah dipereksa) maka (utusan) Kami tidak mendapati di situ melainkan sebuah Rumah sahaja Yang ada
penduduknya dari orang-orang Islam (yang beriman kepada Nabi Lut).
37. dan Kami tinggalkan di negeri itu (timbunan batu-batu Yang telah menghujani dan membinasakan mereka),
sebagai tanda (yang mendatangkan keinsafan) bagi orang-orang Yang sedia takut kepada azab seksa Yang tidak
terperi sakitnya.
Wirid Buang Sifat Kaum Nabi Luth
15
Buku Rawatan Rohani Muallij Islamiah


Surah Al-Qamar (54:33-39)
, ` _1l l!, !| !l ,ls !,.l> | 1l
> >., - _ !s ,l > _ >:
1l !.:L, !. l!, 1l _s
.. !`.L .`s s 1l >,.
>, ',s 1.`. s _
33. (demikian juga) kaum Nabi Lut telah mendustakan peringatan dan amaran (yang disampaikan oleh RasulNya).
34. Sesungguhnya Kami telah menghantarkan kepada mereka angin ribut Yang menghujani mereka Dengan batu,
kecuali keluarga Nabi Lut, Kami selamatkan mereka (dengan menyuruh mereka keluar dari situ) pada waktu jauh
malam,
35. sebagai limpah kurnia dari kami. Demikianlah Kami membalas orang-orang Yang bersyukur.
36. dan Demi sesungguhnya! Nabi Lut telah memberi amaran kepada mereka mengenai azab seksa kami; Dalam
pada itu, mereka tetap mendustakan amaran-amaran itu.
37. dan Demi sesungguhnya! mereka telah memujuk Nabi Lut mengenai tetamunya, lalu Kami hapuskan biji mata
mereka, serta (dikatakan kepada mereka): rasalah azabKu dan kesan amaran-amaranKu!
38. dan Demi sesungguhnya! mereka telah ditimpa azab Yang kekal pada pagi-pagi hari (esoknya).
39. lalu (dikatakan kepada mereka): rasalah azabKu dan kesan amaran-amaranKu!Wirid Buang Sifat Kaum Nabi Luth
16
Buku Rawatan Rohani Muallij Islamiah

Surah At-Tahrim (66:10)
U. < : _%#l ` , _ , 1l !.l
> _,s _ !!,s _,>l. !!.! `l !-` !.s
< !: > !l _ _,#>l
10. Allah mengemukakan satu misal Perbandingan (yang menyatakan tidak ada manfaatnya) bagi orang-orang kafir
(berhubung rapat Dengan orang-orang mukmin selagi mereka tidak beriman Dengan sebenar-benarnya), iaitu:
perihal isteri Nabi Nuh dan isteri Nabi Lut; mereka berdua berada di bawah jagaan dua orang hamba Yang soleh
dari hamba-hamba Kami (yang sewajibnya mereka berdua taati); Dalam pada itu mereka berlaku khianat kepada
suami masing-masing; maka kedua-dua suami mereka (yang berpangkat Nabi itu) tidak dapat memberikan
sebarang pertolongan kepada mereka dari (azab) Allah, dan (sebaliknya) dikatakan kepada mereka berdua (pada
hari pembalasan): "Masuklah kamu berdua ke Dalam neraka bersama-sama orang-orang Yang masuk (ke situ)".

< > < .l l $# l l` l _>
`&! >
1. Katakanlah (Wahai Muhammad): "(Tuhanku) ialah Allah Yang Maha Esa;
2. "Allah Yang menjadi tumpuan sekalian makhluk untuk memohon sebarang hajat;
3. "Ia tiada beranak, dan ia pula tidak diperanakkan;
4. "Dan tidak ada sesiapapun Yang serupa denganNya".

`s ,, _ll _ . ! _l> _ . _l. |
_ : :l 1`-l _ : l> | .>
1. Katakanlah (Wahai Muhammad); "Aku berlindung kepada (Allah) Tuhan Yang menciptakan sekalian makhluk,
2. "Dari bencana makhluk-makhluk Yang ia ciptakan;
3. "Dan dari bahaya gelap apabila ia masuk;
4. "Dan dari kejahatan makhluk-makhluk Yang menghembus-hembus pada simpulan-simpulan (dan ikatan-ikatan);
Wirid Buang Sifat Kaum Nabi Luth
17
Buku Rawatan Rohani Muallij Islamiah

5. "Dan dari kejahatan orang Yang dengki apabila ia melakukan dengkinya".

`s ,, _!l ,l _!l l| _!l _ :
_`l _!' %! '_`` . Z!l
_ >l _!l
1. Katakanlah (Wahai Muhammad): "Aku berlindung kepada (Allah) Pemulihara sekalian manusia.
2. "Yang Menguasai sekalian manusia,
3. "Tuhan Yang berhak disembah oleh sekalian manusia,
4. "Dari kejahatan pembisik penghasut Yang timbul tenggelam, -
5. "Yang melemparkan bisikan dan hasutannya ke Dalam hati manusia, -
6. "(Iaitu pembisik dan penghasut) dari kalangan jin dan manusia".