Anda di halaman 1dari 4

Tarikh : 22 April 2013 (Selasa)

Masa : 10.15 10.45 pagi (30 minit)


Kelas : 5 Bakawali
Bilangan pelajar : 16 orang (8 lelaki, 8 perempuan)
Subjek : Sains
Tema : Menyiasat Daya dan Tenaga
Tajuk : Cahaya bergerak lurus
Objektif Pembelajaran : Pada akhir sesi pengajaran, murid dapat :
3.1 Memahami cahaya bergerak lurus
Hasil Pembelajaran : Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat :
1. Memerihalkan bagaimana bayang-bayang
terbentuk.
2. Mengeksperimen untuk mengenalpasti apa
yang menyebabkan saiz bayang-bayang
berubah dengan menentukan pembolehubah
yang dimalarkan, pembolehubah manipulasi
dan pembolehubah bergerak balas.

Pendekatan P&P : Konstruktivis, pembelajaran berpusatkan murid
Strategi : Demonstrasi dan perbincangan
Pengetahuan terdahulu : - Murid mengetahui bahawa cahaya bergerak lurus.
- Murid mengetahui bahawa cahaya tidak dapat
menembusi objek legap.
Kemahiran Proses Sains : Berkomunikasi, memerhati, membuat infrens, mengawal
pemboleh ubah
Kemahiran Berfikir : Menghubungkait, menjana idea, berfikir secara kreatif
Nilai murni : Berani mencuba, bekerjasama, mendengar arahan, jujur,
berani mencuba, mensyukuri nikmat tuhan
Bahan Bantu Mengajar : Buku teks, lampu suluh, sel kering, kertas mahjong.


FASA
PENGAJARAN
ISI
KANDUNGAN
AKTIVITI CATATAN


Set Induksi
(3 Minit)


Bagaimana
bayang-
bayang
terbentuk?

- Terbentuk
apabila cahaya
dihalang oleh
objek legap
atau lut
cahaya.


1. Guru memberi teka-teki
kepada murid.
- benda apakah selalu mengikut
pergerakan kita?

2. Murid memberikan jawapan
yang pelbagai.

3. Guru memberitahu
jawapannya ialah bayang-
bayang dan menerangkan
jawapan tersebut.

4. Guru bertanya kepada murid
bagaimana bayang-bayang
terbentuk?

5. Guru dan murid bersoal
jawab dalam mencari jawapan
yang sebenar.

6. Guru menerangkan jawapan
yang betul kepada murid.


KPS :
Berkomunikasi

KB :
Menghubungkaitk
an, menerangkan
sebab

Nilai murni :
Berani mencuba,
Bekerjasama
Pencetusan
Idea
(7 Minit)

Cara
menghasilkan
bayang-
bayang

- Letak objek
di hadapan
sumber
cahaya

1. Guru merangsang pemikiran
murid dengan bertanya
pernahkah rumah murid-murid
tiada elektrik.

2. Murid menjawab pernah.

3. Guru bersoal jawab dengan
murid. cth :

- Pernahkah anda guna jari
untuk membuat pelbagai bentuk
haiwan di dinding?
- Bagaimana anda lakukan
untuk membuat bayang-
bayang?
- Bentuk haiwan apa yang
anda boleh buat?
- Adakah anda tahu cara
hendak membesarkan saiz
bentuk tersebut?

4. Murid berikan jawapan yang
pelbagai.

KPS :
berkomunikasi

KB :
Menghubungkait,
memberikan
sebab

Nilai :
Kerjasama,
hormat-
menghormati5. Guru mengatakan kepada
murid, jika hendak tahu
bagaimana hendak
membesarkan saiz bayang-
bayang, jom lakukan
eksperimen.Penstrukturan
Idea
(10 Minit)

Eksperimen
untuk
mengetahui
faktor-faktor
yang boleh
mempengaruhi
saiz bayang-
bayang.

Mengeksperim
en untuk
mengenalpasti
apa yang
menyebabkan
saiz bayang-
bayang
berubah
dengan
menentukan
pembolehubah
yang
dimalarkan,
pembolehubah
manipulasi dan
pembolehubah
bergerak
balas.1. Guru membahagikan murid
kepada empat kumpulan kecil.

2. Setiap kumpulan dibekalkan
dengan lampu suluh, sebiji sel
kering dan sehelai kertas
mahjong.

3. Guru mendemonstrasi
langkah eksperimen kepada
murid.


4. Murid melakukan perkara
yang sama sebagaimana yang
ditunjukkan guru.

5. Guru kemudian melakukan
drag and match dengan :
i. Menggerak-gerakkan
lampu suluh ke depan
dan ke belakang.
ii. Menggerak-gerakkan sel
kering ke depan dan ke
belakang.

7. Murid melakukan perkara
yang sama sebagaimana yang
ditunjuk guru.

8. Guru bertanya pada
kedudukan mana (lampu suluh
dan sel kering) boleh
menyebabkan bayang-bayang
menjadi lebih besar.

KPS :
Memerhati,
berkomunikasi,
mengeksperimen.

KB :
Menghubungkait,
memberikan
sebab,
memberikan
infrens

Nilai :
Kerjasama
Mendengar
arahan

BBM :
Kertas mahjong,
lampu suluh, sel
kering

9. Murid menjawab soalan guru.
Cth :
a lampu dekat sel kering
bayang-bayang jadi besar.
b objek dekat kertas
mahjong, bayang-bayang jadi
kecil.


Aplikasi Idea
(7 Minit)

Faktor yang
menyebabkan
saiz bayang-
bayang
berubah.

a) Jarak di
antara sumber
cahaya
dengan objek.
b) Jarak di
antara objek
dengan skrin.


1. Guru menyoal murid faktor-
faktor yang menyebabkan saiz
bayang-bayang berubah.

2. Guru menerangkan jawapan
kepada murid.

3. Guru menyoal murid apa
yang perlu dilakukan untuk
membesar dan mengecilkan
saiz bayang-bayang.

4. Murid menjawab :

- Untuk besarkan saiz :
# dekatkan lampu pada objek.
# jauhkan objek dengan skrin.
- Untuk kecilkan saiz :
# jauhkan lampu dari objek.
# dekatkan objek dari skrin.

KPS :
Memerhati
Berkomunikasi

KB :
Menjana idea,
membuat
hubungkait,
berfikir secara
kreatif

Nilai Murni :
Jujur
BekerjasamaPenutup
(3 Minit)


Mengimbas
kembali apa
yang telah
dipelajari hari
ini.


1. Guru meminta meminta
beberapa orang murid untuk
memberi rumusan tentang apa
yang telah dipelajari pada hari
ini.

2. Guru membuat kesimpulan
tentang apa yang telah
dipelajari pada hari ini.KPS :
Berkomunikasi

KB :
Menghubungkaitk
an,
Menjana idea

Nilai murni :
Mensyukuri
ciptaan tuhan,
Berani mencuba

Anda mungkin juga menyukai