Anda di halaman 1dari 2

SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI PELEK

43950 SEPANG, SELANGORPERANCANGAN AKTIVITI TAHUNAN
PANITIA MATEMATIK
2014


BIL. AKTIVITI BULAN PERINCIAN AKTIVITI TINDAKAN
1 Mesyuarat Panitia Januari

April

Julai

Oktober
Mesyuarat AJK Panitia
Matematik kali pertama
Mesyuarat AJK Panitia
Matematik kali ke-2
Mesyuarat AJK Panitia
Matematik kali ke-3
Mesyuarat AJK Panitia
Matematik kali ke-4

Semua guru
Matematik
2 Perkembangan Staf Sepanjang
tahun
Kursus dalaman
Taklimat
Perbincangan formal/tidak
formal antara guru-guru
Matematik

Semua guru
Matematik
3 Rancangan penambahan
dan baik pulih alatan serta
bahan mata pelajaran
Januari Menyediakan Rancangan
Pengajaran Tahunan
Menegmaskini stok dan
menyemak bahan bantu
mengajar
Menambah bahan bantu
mengajar
Membaik pulih alatan sedia
ada
Menambah peralatan
Matematik sedia ada

Semua guru
Matematik
4 Ujian dan Penilaian Mac

Mei

Ogos

Oktober
Meyediakan soalan Ujian
Bulanan 1
Menyediakan soalan Ujian
Pertengahan Tahun
Menyediakan soalan Ujian
Bulanan 2
Mnyediakan soalan Ujian
Akhir Tahun

Semua guru
Matematik
5 Fail portfolio guru KSSR,
SPPBS dan Rekod Transit
Sepanjang
tahun
Menyediakan fail portfolio
guru yang terlibat dengan
KSSR
Mengemaskini SPPBS Online
mengikut Jadual
Pengoperasian PBS
(Tahun 1 3)
Menyediakan Rekod Transit
dan mengemaskini Sistem PBS
Offline sekurang-kurangnya
setiap 3 bulan (Tahun 4)

Guru
Matematik
tahun 1-4
(KSSR)
6 Bengkel Teknik Menjawab
Soalan UPSR
Mac

Julai

Berdasarkan ketetapan yang
dibuat oleh Jawatankuasa
Kecemerlangan UPSR sekolah
Menerangkan kaedah dan
teknik menjawab kertas
soalan UPSR Matematik

Semua guru
Matematik
7 Minggu Matematik Julai Pertandingan menghafal sifir
Kuiz Matematik
Kembara Matematik
Explorace
Tangrams

Semua guru
dan murid
terlibat
8 Papan Kenyataan dan
Sudut Matematik
Sepanjang
tahun
Mewujudkan sudut
Matematik di setiap kelas
Mempamerkan info
berasaskan Matematik
Mengemaskini papan
kenyataan

Semua guru
Matematik
9 10 minit Matematik April -
September
Diadakan setiap hari pada
pukul 7.20 pagi iaitu 10 minit
sebelum p&p bermula
Membuat perbincangan dan
membantu murid dalam
menyelesaikan masalah
Matematik

Guru
Matematik
tahun 6


Disediakan oleh, Disahkan oleh,


..
(MOHD REDZUAN BIN MAT YAMAN)
Ketua Panitia Matematik 2014
SK Sungai Pelek