Anda di halaman 1dari 3

SELAWAT SYIFA

Terjemahan:
Ya Allah, berilah selawat (rahmat) ke atas penghulu kami, Muhammad s.a.w., yang
menjadi penawar kepada hati-hati dan pengubatnya, dan penyejahtera badan dan
penawarnya, dan juga cahaya penglihatan dan sinarnya, serta berilah juga selawat
(rahmat), barakah dan salam ke atas keluarga dan sahabatnya.
Amalan Selawat Syifa:
Selawat Syifa ini banyak khasiatnya untuk kebaikan terutamanya untuk
mengatasi anak anak yang degil, malas dan sukar dibentuk, terutamanya
aabila mereka mula memasuki alam rema!a" #ada usia ini mereka mula
memunyai endirian sendiri dan mula tidak mahu mendengar nasihat
ibubaa" Sekiranya salah dibentuk, watak mereka akan men!adi$!adi seerti
liar, mula berkawan dengan budak$budak nakal dan sebagainya"
Seb%lehnya diba&a Surah Al$Fatihah dan Selawat Syifa beberaa kali '(, ) atau
angka gan!il* dan ditiukan ke dalam bekas air dan minum" Insya Allah,
dengan i+in Allah, anak anda akan ,amak erubahan ada wataknya dan
sikanya"
Anda !uga b%leh mengamalkan ba&aan Surah Yaasin sebagai tambahan dan
amalkan sebagai minuman untuk mereka atau masukkan ke dalam air mineral
di rumah" Wallahu alam" Yang baik dari Allah, yang tak baik adalah atas
kelemahan saya"
www.rahsiarezeki.wordpress.com
Ibubapa akan mendapat
rahmat Allah sekiranya
dapat melahirkan beberapa
orang Tahfz dan moga dapat
membebaskan beberapa
sanak saudaranya dari azab
api neraka. (Gambar Hiasan)