Anda di halaman 1dari 5

Kira dan tuliskan nombor yang betul.

1.


2.
3.


4.

5.
6.7.


8.

Tulis nombor berikut dalam perkataan.


__________________________.__________________________.___________________________.


___________________________.____________________________.___________________________.
Isi tempat kosong dengan huruf yang betul.
satu
sembilan
tujuh
lima
sepuluh
lapan
enam
empat
Isi tempat kosong.