Anda di halaman 1dari 46

1

Grandpierre K. Endre
Aranykincsek hulltak a Hargitra
Npszava
1990
2
ISBN 963 323 008 x
Grandpierre K. Endre
Az eredeti knyv 85-124. oldalrl.
3
Hromezer ves mondk szlnak a szktk eredetrl. Mon-
dk, miknek homlyos pontjai, talnyai fltt valahogy tsik-
lott a kutat tekintet. Nem csoda ht, ha a szktk eredete, ki-
lte, hovatartozsa krl teljes a zrzavar.
Knyvtrnyi munkk halmazban a legklnflbb s leg-
ellentmondsosabb nzetek s vlekedsek tkznek S a szkta
rejtly tisztzds helyett mg csak srsdik.
Valamennyi krds felfejtsre itt termszetesen nem vl-
lalkozhatunk. Munknk szk keretei kztt fleg az eredet-
mondk vizsglatra szortkozunk.
Hrodotosz nagy trtneti mve (i. e. V. sz. ) kt szkta ere-
detmondt rztt meg szmunkra. Vegyk szemgyre dihj-
ban az elst.
Thargitaosz mondabeli szkta skirly hrom finak uralko-
dsa kezdetn aranykincsek hulltak az gbl. Mikor a legid-
sebb fi odafutott, hogy a kincseket felragadja, a kincsekbl
tz csapott ki. Ugyangy jrt a kzbls fi. A harmadik, a leg-
kisebb fi azonban baj nlkl felvehette az aranykincseket, s
gy, ennek rvn, lett a szktk kirlya.
Magyar olvasra gy hat ez, akr egy tsgykeres magyar
npmest hallana. Bocstkozzunk a rszletekbe, hogy tovbb
jussunk a megismersben.
4
Hrodotosz els mondja
1. "Amint a szktk maguk mondjk, k a legfiatalabbak az
sszes npek kzl, s ez a hagyomny a kvetkezkppen
keletkezett:
2. Az els embert,
3. aki az akkor mg nptelen tjon lt,
4. Thargitaosznak hvtk.
5. Ennek a Thargitaosznak szleirl pedig azt lltjk - n
ugyan nem hiszem, de k gy valljk -, hogy maga Zeusz
s Borysthenes lettek volna.
6. Ilyen volna teht T'hargitaosz szrmazsa.
7. Neki magnak hrom fia szletett:
Lipoxaisz, Arpoxaisz s Koloxaisz
8, Uralkodsuk alatt a hullottak le az gbl, gymint eke, mon-
da szerint arany eszkzk jrom, brd (harci szekerce) s
ivcssze
9. Mihelyt aztn a legidsebbik testvr ezt megfigyelte, 10.
odasietett, hogy flszedje,
11. m kzeledsre az arany tzre lobbant,
12. s ezrt visszahzdott,
13. s a msodik fivr ksrelte meg ugyanazt,
14. m hasonl eredmnnyel.
15. k ht mindketten eldobtk a lngol aranyat.
16. Mire azonban a harmadik fivr, a legkisebb odart,
17, a tz mr kialudt,
18. az aranyukat hazavitte.
19. Idsebb fivrei a trtnteket megfontolva,
20. az egsz kirlysgot ifjabb testvrknek adtk t.
21. Lipoxaisztl szrmaznak teht a hagyomny szerint azok a
szkitk, akiket az auchata trzs nvvel illetnek;
22. a kzps Arpaxaiasztl a katiarusok s traspisiek;
5
23. a legifjabbtl, a kirlytl pedig azok, akiket paralatknak
hvnak.
24. Valamennyiknek kzs neve a kirly neve utn: szkolo-
tusok;
25. a grgk azonban szktknak hvjk ket,
26. gy beszlnek a szktk a maguk szrmazsrl,
27. s lltsuk szerint az els kirlytl, Thargitaosztl, Darei-
osnak az birodalmukba tkelsig .
28. sszesen ezer v telt el s nem tbb.
29. Azt a szent aranyat a kirlyok a leggondosabban rzik,
30. s venkint engesztel nagy ldozatokkal jrulnak hozz.
31. Aki pedig a szent arany birtokban az nnepen szabad g
alatt elaludt,
32. arrl azt mondjk a szktk, hogy nem l egy esztendnl
tovbb,
33. s pp ezrt annyi fldet adnak neki, amennyit egy nap alatt
lovon bejrhat.
34. Mivel a birodalmuk nagy kiterjeds volt,
35. Koloxaisz hrom kirlysgra osztotta fel fiai kztt,
36. s az volt a legnagyobb, amelyben az aranyat rzik.
37. Azt beszlik, hogy fentebb, szakon, tl a benpestett fl-
deken, a lehullott tollak zne miatt sem tovbbltni, sem
tovbbmenni nem lehet, mert a fld is, a leveg is tele van
tollakkal, ezek zrjk el a kiltst.
38. gy beszlnek a szktk nmagukrl s a rajtuk tl elterl
fldekrl."
szrevtelek a hrodotoszi szveghez:
A) Hrodotosz a mondt l szkta szjhagyomnybl, np-
hagyomnybl mertette; maga tbbszr is utal erre:
"Amint a szktk maguk mondjk" (1); "gy beszlnek a
szktk a maguk szrmazsrl" (26); "azt mondjk a
szktk" (32); "azt beszlik" (37); "gy beszlnek a szktk
nmagukrl" (38).
6
B) Thargitaosz, az skirly isteni-flisteni eredet, hiszen sz-
lapja maga a fisten (Zeusz), szlanyja pedig egy fldet
megtermkenyt folyam (Borysthensz).
C) Rendkvli jelentsg krlmny, hogy Thargitaosz a
szktk fldjn a legels ember, kvetkezskpp ezt a fl-
det az ivadkai npestik be.
D) Thargitaosznak hrom fia szletett (7) s hrom fia volt
Koioxaisznak is, s hromfel osztja kirlysgt (35). A
hrmas szmnak illetve a hrom finak ez az ismtldse
semmi esetre sem vletlen: az shagyomnyok rendelik-
rendezik gy a trtnseket, miknt ez magukbl az ese-
mnyekbl is kitetszik. A hrom fi hagyomnynak -
akrcsak nphiedelmeinkben mr itt meghatroz a jelen-
tsge.
E) Alighanem trfs vagy mesei motvum, amit Hrodotosz az
szaki fldek sajtos vilgrl hallott, hogy a hullott tollak
zne lehetetlenn teszi itt az elrehaladst (37). Trfs
kedv szktk ugrathattk be ilymrion Hrodotoszt; s
meglehet, hogy a trfa vagy flrerts nyelvi alapokra
plt: hiszen nyelvnkben a finom madrtoll jelentssel b-
r pehelynek, pihnek nevezzk a hull h szemcsit.
Hrodotosz msodik szkta eredetmondja
Vegyk Hrodotosz msik eredetmondjt. Ennek kln r-
dekessge, hogy az kori grg vilg nagy trtnsze a grg
szjhagyomnyt jegyezte le; nem csoda ht, ha a grg mto-
szok egyik legnagyobb hrosza, a flisten Hraklsz kerl a
fordulatos, mitikus cselekmny lre.
1. "Herakles a Geryones marhinak elhajtsa kzben jutott az
akkor puszta vidkre, amelyet most a szktk laknak.
2. Geryones a tengeren tl, egy szigeten lakott, melyet a gr-
gk Eytheinak hvnak, s amely Gadeirnl, Herakles
oszlopain tl az Okenos mellett fekszik.
7
3. Az Okenosrl ugyan azt mondjk, hogy a nap kelttl kiin-
dulva az egsz fldet krlfolyja, tnyleg azonban nem bi-
zonytjk be.
4. Innen jutott volna Herakles a szktk fldjre, ahol
5. vihar s fagy lepte meg; ezrt azutn oroszlnbrt hzott
magra s elaludt, lovai pedig a kocsibl kifogva legelsz-
tek,
6. s ekkor isteni vgzsre eltntek
7. Mikor Herakles flbredt, keresskre indult, az egsz vi-
dket bejrta s vgre az gynevezett Hylaia fldjre jutott;
8. itt azutn egy barlangban egy klns alakot, asszony-kgyt
tallt, melynek fels teste az alfelig asszony, als rsze
pedig kgy vala.
9. Lttra elcsodlkozott s megkrdezte, vajon nem ltta-e lo-
vait valahol kborolni;
10. az azt felelte, hogy nla vannak, de nem adja elbb vissza,
mg vele nem hl.
11. Herakles teht vele hlt ez rrt.
12 azonban halogatta a lovak visszaadst, mert annyi idt
akart eltlteni Heraklessel, amennyit lehetsges; viszont
Heraklas a lovakat akarta megkapni, hogy azutn odbb-
lljon.
13. Vgre visszaadta s gy szlt: Ide tvedt lovaidat meg-
mentettem, s a ments djt meg is fizetted rtk, mert h-
rom fiam van tled.
14. Mondd meg ht nekem, mit tegyek velk, ha majd felnt-
tek? Ide teleptsem ket (e vidken ugyanis enym a hata-
lom); avagy hozzd kldjem?
15. E krdsre azutn a hagyomny szerint gy felelt Herakles:
Ha majd ltod, hogy a fik megemberesednek, tgy a k-
vetkezkpp, mert nem fogsz hibt elkvetni: amelyikk
ezt a nyilat, ltod, gy fogja felajzani, s ezt az vet fl-
venni, azt ennek a fldnek tedd lakjv; aki pedig az el-
mondottam dolgot meg nem teszi, kldd el e vidkrl. Ha
8
gy tssz, megadnak is rmed lesz benne, s az n paran-
csom is teljested.
16. Azutn jai kzl az egyiket felajzotta (addig ugyanis kt
jat hordott Herakles), s vt is megmutatvn, tadta az jat
s vet, amelynek a kapcsn egy cssze vala, s ezzel oda-
hagyta.
17. Az pedig, mikor megszletett fiai megemberesedtek, ne-
veket adott nekik; a legidsebbnek Agathyrszosz, a kvet-
keznek Gelonosz, a legifjabbnak pedig Skythesz nevet.
18. Megemlkezvn egyszersmind a parancsrl, a meghagyott
dolgokat megtette.
19. Kt fia azonban, Agathyrszosz s Gelonosz, nem brtk a
kitztt feladatot teljesteni, s szlanyjuktl kikergetve
elvndoroltak az orszgbl.
20. a legifjabb, Skythesz azonban megtette s az orszgban ma-
radt.
21. S ezen Skytheszt1, a Herakles fitl szrmaztak skythk-
nak sszes kirlyai,
22 s ama cssze miatt viselnek mig is a skythk csszket
vkn.
23. gy teht jak Skytheszr1 gondoskodott az anyja; gy be-
szlik legalbbis a tenger krl lak grgk."
szrevtelek a msodik hrodotoszi szveghez
a) Hraklsz, a grg flisten flre rthetetlenl s tagadhatat-
lanul gy szerepel itt e grgk ltal lejegyzett mondban,
mint a szktk satyja, s ezt maguk a grgk valljk az
idszmtsunk eltti vezredben; s ha a msik - s sze-
rintnk hitelesebb szkta eredetmonda ellentmond is en-
nek, Thargitaoszt jellvn szktk mondabeli sl, ez az
utbbi vltozat annl megbzhatbban tanskodik arrl,
hogy az kori grgkben elevenen lt a szkta-grg ro-
konsg s netn a kzs eredet tudata. Es enne szmos ms
nyoma is van, bizonyos rokonsgra utal nyeli elemektl
9
haznk szktasga az kori "Fels Hellasz" vagy "szaki
Hellasz" nevn keresztl a homroszi trjai mondi vezet-
het, belertve Sicambria alaptst s a frankok eredett.
b) Hraklsz harci felszerelse mindenben megegyezik a szk-
tkval: j, nyel, szles brv s ivcssze, ami a szktkat
a gbl hullott kincsekre emlkezteti; Hrodotosz is ki-
emeli: "ama cssze miatt viselnek mig is a szktk cs-
szket az vkn".
c) A brv a harckzpont, a hazrt ls hivatst vllal szkta
frfiak teljes rtksgnek, elhivatottsgnak a jelkpe:
"felveztk" kifejezs nyelvnkben mig l; akit pl. "kard-
dal felveztk" teljesjog harcoss, a haza vdjv vlva
mintegy kiemelkedett trsai kzl.
d) Hraklsznek a kiskor fiak szmra htrahagyott ja s a
ehhez fzd prbattel kiktse npmesinknek is ismert
motvuma, mg ebben a formban is; npmesink hse, ki-
rlya nem egyszer ppen gy hagyja jt kiskor gyerme-
keire. Es itt hrom fi lp a sznre, s a mr csaknem sm-
nak mondhat ismeretlen htter - elrendels szerint a kt
legidsebb sorra elbukik, a legkisebbnek trvnyszeren
sikerl killnia a prbt.
Ksbbi hagyomnyainkban az j szerept a kard veszi t.
e) A mondai-mesei prbattel trgyi alapja: a rgi szkta harci
jrl, amelyet mg frfiervel sem volt knny kifeszteni
(a legkivlbb hsk kemnyfbl kszlt ketts jairl,
miket mg szarulemezek beptsvel is megerstettek gy
Hraklsz jrl is) hsi legendk kpzdtek, miszerint azt
csak velk vetekv erej harcos kpes felajzani, s gy az
vlt a mlt utd kiprblsnak eszkzv.
f) Hraklsz s a barlangban l kgy altest n gyermekei
sem azonosak az els monda skirlyaival: a legidsebb,
Agathyrszosz, azonos az i. e. VII. szzadban haznkban,
Erdly terletn lt s trtneti forrsokbl is kimutathat
azonos nev szkta nppel; de trtneti nyomok alapjn
10
kimutathat a gelonosz trzs is, mg Skytheszben a szkta
nv grgs alakjt kell ltnunk.
g) Figyelemre mlt mg a ni hs, a szkta sanya alakjnak
metamorfzisa: Borysthensz folyam lenya itt ,.asszony-
kgyv" alakul, holmifle ktnem ember-llat lnny,
akinek felsteste ugyan n, az alteste azonban mr kgy-
szer.
Diodrosz mondavltozata
A mondai forrsok Hrodotosszal nem zrultak le. Kzel
flezer vvel mvnek elkszlte utn a szicliai Diodrosz (i.
e. 44) trtneti munkjban a hrodotoszi monda jelentsen
eltr vltozata rzdtt meg.
a/1. "Ksbb, gy reglik a szktk,
a/2. fldszlte szz tmadt fldjkn
a/3. s testnek fels idomai az vig ni,
a /4. az alsk pedig kgyidomak voltak
a/5. Jupiter kzslt vele
a/6. s egy Srythes nev fit nemzett.
a/7. s mivel ez jval klnb volt az eltte lknl,
a/8. nevrl neveztettek szktknak e npek."
szrevteleink:
Az a/1-hez. Miknt Hrodotosznl, itt is flrerthetetlen utals
r, hogy a szktknl l szjhagyomny volt mg
Diadrosz korban is az eredetkrl szl monda.
Az a/2-hz. A "fldszlte szz" kpzete az smondai idk az
svilgba vezet vissza, s rokonsgot mutat a grg G
(Gaia) fldanya mondval s ms smondai hiedelmekkel,
mely szerint az els ember a fldbl tmadt; a kzismert
bibliai szerint dmot fldbl gyrta s keltette letre az
Isten. Kvetkezskpp a monda e ttelben az emberisg
keletkezse szkta mondai hagyomnynak rnkmaradt
11
mozzanata; s egyben .annak jele, hogy a szkta shiedel-
mek szerint az els ember a a nptelen fldn a "fldszlte
szz" s Jupiter Scythes nev vagyis a szktk se volt.
Jelents eltrs a bibliai eredetmondbl, amely a frfigi
eredetet tkrzi - a frfi Atyaisten a frfit teremti meg el-
snek annak oldalbordjbl alkotja meg a nt -, hogy itt
n, az sanya szli meg az els frfit. E tny nyilvnval-
v teszi, hogy a szkta eredetmonda a nuralom (matriar-
chtus) korban, mg a bibliai eredetmonda a frfiuralom-
ra (patriarchtus) val ttrs eltt keletkezett; eszerint az
elbbi az sibb.
Az a/3-4-hez. Megersti ezt a "fldszlte szz" testnek Tem-
zse, altestnek kgyidom volta: ez az korban szltben
elterjedt elkpzels ugyancsak a nt lltja a teremts k-
zppontjba, a kgy alakjban ugyanis az svilgi sr-
knykpzetek lnek tovbb; a n teht, s a ni alstest,
mint a termkenysg kzpontja, mintegy a srknyhll
eldktl veszi seredett. Az a/5-hz. A Jupiter nevet itt-
amely latin behats-gy kell rtennk, hogy a "fldszlte
szzzel" a fisten kzslt; a szktk itt meg nem nevezett
fistene.
Az a/7-hez. Ez az llts sszefggsbe hozhat azzal a
krniksi hagyomnnyal, miszerint a szkta-hun-magyarok
"rendkvli emberek"-nek minsltek.
Az a/8-hoz. A szkta npnv e sajtos magyarzat szer Scythes
skirly nevbl szrmazna.
A Diodrosz megrizte monda gy folytatdik:
b/1. "E kirly (Scythes) utdai kzt kt ernye ltal kivl. fi-
vr volt.
b/2. egyikket PLOSNAK,
b/3. a msikat NAPUSNAK neveztk.
b/4. Dics tetteket vittek vghez, s a kirlyi hatalmat meg-
osztva, npeiket nevkrl rszint PALOSOKNAK, rszint
NAPUSOKNAK hvtk.
12
b/5. Id multval pedig e kirlyok ivadkai kitntek vitzsgk
s hadtudomnyuk ltal
b/6. s jelents terleteket hdtottak meg a Tanaisztl (Don)
egszen Thrciig,
b/7. ms fldek ellen is tbort tttek s hatalmukat Egyiptom
Nlus folyamig kiterjesztettk,
b / 8. s leigzva a kzbees terletek szmos s nagy npt, a
szktk uralmt egyfell a Keleti cen fel, msfell a
Kspitengerig s a Maeotisz tavig kiterjesztettk.
b/9. Mert nagyon megsokasodott az a np,
b/10. s nevezetes kirlyai voltak,
b/11. kiktl nmelyek a skok,
b/12. msok a massagetk,
b/13. s ismt msok az arimaspok nevet kaptk (...)
b/14. egy msikat, amely Mdibl a Tanaisz mellkre tele-
plt, sauromatknak hvnak". (Diodrosz II. 45.)
szrevteleink:
A b/2-b/4-hez. A monda ugyanazt a szszrmaztatsi elvet r-
vnyesti a Palos s Napus nvnl, mint elbb a Scythes
esetn; szerinte a palosok s naposok npe a kt fenti ki-
rlytl nyerte szmunkra ismersen hangzo nevet; az
elso"ben - a palosok - knny a palc, palcok npnevet
felismernnk, a Napusban pedig nap, napos szavunkat,
amely taln a Napoca (Kolozsvr) helynvben is megrz-
dtt.
A b/6. ponthoz. Ez az adat az si Szkta helymeghatrozsa
szempontjbl fontos: eszerint a Tanaisztl Thrciig ter-
jedt birodalmuk, vagyis a Dontl a Balknig s gy szk-
sgkppen a Krptmedence rajzoldik ki, mint a szkta
sbirodalom magva.
A b/7-b/8. ponthoz. Ez az adat nemcsak a szkta hatalom kiter-
jedsre, nagysgra utal, de tn a szkta hyksosok egyip-
tomi uralmra is.
13
A b/9. ponthoz. Egybevg kzpkori krnikinknak (Anony-
mus, Kzai) a szkta npessg nagyarny felgyarapods-
rl szl adataival.
A b/I1. ponthoz. A skok, Bekelek, sikulok vagy szkelyek te-
ht a szkta snpekhez tartoznak.
A b/12-b/14. fonthoz. Diodrosz ez adata szerint a npekhez
kell sorolnunk a massagetkat, arimaspokat s a matkat
is.
Gregorio Garcia hradsa
Tovbbi j msfl vezred mltn jabb eredetmonda-
vltozatot jegyzett fel egy hivatalos krkben mindmig isme-
retlen maradt spanyol tuds, Gregorio Garda, akinek az jvilg
indinjainak trtnett ismertet 1606-ban megjelent s 1729-
ben jra kiadott mvt a magyar skutats szmra kt kalifor-
niai magyar kutat, Ftos Mrton s Olh Imre fedezte fel, s
Ftos Mrton fordtotta magyarra; ez a hatalmas tudomnyos
felkszltsggel megrt munka kln fejezetet szentel a szkta-
sgnak flrerthetetlenl azonostva a szktasggal a magyars-
got.
Mr a szktasgnak sznt fejezet legelejn szlesre trja
elttnk Gregorio Garcia az kori vilg szkta npeinek eredet-
hagyomnyait a bennnket magyarokat is kzvetlenl rint
Thargitaosz mondval, amelyet Hrodotoszbl s szmos vo-
natkozsban nphagyomnyainkbl is ismernk. Elsknt a
nvanyagban szinte megfejthetetlennek tetsz hrom skirlyfi
neve szerepel: Lipoxaisz, Arpoxaisz (rps?) s Koloxaisz
(keltk, gallok?). A msik smondavltozatban hrom teljesen
ms nev kirlyfi szerepel. Gregorio Garda ezt a hozznk k-
zelebb ll s nvanyagban vilgosabb vltozatot kzli, de a
hrodotoszi sorrendet megvltoztatja, s nphagyomnyaink jel-
zik, hogy a sorrendnek olykor meghatroz fontossg a je-
lentse:
14
Hrodotosz (msodik monda) Garcia
1. Agathyrszosz 1 Scythes.
2. Gelonosz 2. Agatirsos
3. Skythes 3. Gelonosz
E sorrendvltoztats semmikppen sem rhat a vletlen
szmljra; ez flrertetlenl kitetszik az albbiakbl. Hro-
dotosz szerint a monda Thargitaoszra hull aranykincseinek
birtokosa s a szkta kirlyok se a legifjabb fi, Szkithesz
(Szkt lesz: "ettl a Szkithsztl, Hraklsz fitl szrmazik
valamennyi kirly, aki a szktkon valaha is uralkodott".
Gregorio Garc a sorrendet - felteheten a nyugati rklsi rend
mintjra megfordtva, Szkitheszt az els helyre emeli, mond-
vn: "... az els fit tette meg Herkules rksnek. tle
szrmaznak a szkta kirlyok, s fldjk is az nevt viseli".
Cfolja a szktk Athniektl szrmazsnak tvtant.
Rendkvl rdekldsre tarthatnak szmot Garcinak a
szktk vrosptszetrl felhozott adatai, hiszen erre vonat-
kozlag forrsaink rendkvl gyrek. Megtudjuk, hogy
Jeruzslemt1 alig 22 mrfldre a szktk ptettk a nagyhr
s Scythopolisznak is nevezett Betszent, hozzfzve: "Szent
goston sem ktelkedik benne, hogy a szktk ptettk". E t-
nyek trajzolhatjk az kori kelet trkpt.
Szl Garcia a szkta prtosokrl, a nagyhatalm Prtus biro-
dalmat megteremtkrl is. Szktibl, vagyis haznk terletrl
vndoroltak El-zsiba, s nevk "szmzttet" jelent (azaz
olyan szkta npcsoportot, amely prtoskodsa miatt kiszakadt
az anyanemzetbl s a Kzel-Keleten kln llamot alaptott
magnak.) Nagy jelentsd adat, hiszen nem csupn a szktk
risi kori hatalmra vilgt r, de arra is, hogy a Krpt-me-
dencbl jelents elvndorlsok indultak az korban El-
zsiba: "Szktibl vndoroltak t El-zsiba, a Tigris fo-
lyam msik oldalra, ahol Dion szerint Arcasos birodalmban
ers vrosokban s vrakban lakozva, dicssgben s becslet-
ben tartottk fenn nevket " Ms forrsokbl tudjuk, hogy a
15
sumirok is "szak fell" vagyis a Kaukzus hegyei fell vndo-
roltak Mezopotmiba, s ha ezt a vonalat visszafel meghosz-
szabbtjuk, Szktiba jutunk el: bizonyra ez volt az Egyipto-
mot elfoglal szkta lovasnomd hyksosok tja is. Kvetkezs-
kpp a Krpt-medence - amely a ksbbi viharos vszzadok-
ban a npek tjrhzv, tkzpontjv vlt - ekkoriban mg
a szkta nptrzsek fkusza, kiramoltatja volt, s vezredeken
t szntelen npkirajzsok indultak el innen keletre; de minden
gtj fel, szakra is, s gy aligha vletlen a sicul-szkely-
szicliai nvegyezs s prhuzam, valamint a magyar, baszk s
olasz nemzeti sznek piros-fehr-zldjnek egyezse (sok
egyb, ezidig mg rejtett egyezstl most eltekintve).
Gregorio Garcia hatalmas tudomnyos appartussal megrt,
ezertszz ktfre tmaszkod munkjnak ntrtneti adatai
szinte kimerthetetlenek, s akik mestersgesen lesorvasztott s-
trtnet-szemlletnk hatsra taln fantasztikusnak tlik eze-
ket az adatokat, azoknak a figyelmbe ajnljuk, hogy
hiperkritikus histrikusainak s a nyomukban jr mai "hiva-
talosak" vezredek vilgkzvlemnynek s tudomnyos kz-
vlemnynek hitvallst tagadtk meg. kori szerzk szerint
az idszmtsunk eltti idben Eurpt s zsit a szktk
uraltk, kiket az kori vilgtrtnet egyik leghatalmasabb s
legnagyobb llekszm npnek tekinthetnk.
Ma is l nphagyomny
A pergtzknt mindent elraszt, s nem ritkn rtelemki-
olt betzporban, hrznben mindinkbb leszokvn a gon-
dolkodsrl, a szavak jelkpszer rtelmezsrl, nmelyek az
gbl hullott kincsek puszta hallsra elmosolyodnak, gy vl-
vn, hogy ez legfeljebb holmi valsgtl fggetlenl mese le-
het, kpzeletszlte kptelensg, amelynek semmi trtneti hi-
tele nincs; jllehet knny meggyzdnnk rla, hogy mon-
dnk trtneti gyker, mi tbb, elgazsai mg ma is lnek
16
npi kztudatunkban, shagyomnyainkat - s vele a trtneti
tnyeket - gyakran rejtetten is rz nphiedelmeinkben.
Kandra Kabos szerint: "Az els fegyverek, a nomd let
kezdetleges szerszmai az -vallsnak mindmegannyi szent
trgyai, bvs eszkzei voltak, mert az gbl szrmaztak."
(Kandra Kas Magyar Mytholgia 356.)
Valban az gbl, brmily hihetetlennek ltszik ez.
gbl eredtek az emberisg els fmszerszmai, fmtr-
gyai, fmfegyverei, s ez a magyar svallsi hiedelem nem
holmi brndszlte kpzet, hanem az emberisg kztudatban
immr elhomlyosult trtneti valsgot tkrzi, azt a tnyt,
hogy az els fmeszkzket az skor embere gb1 hullott
meteoritokbl kovcsolta. Teht valban gbl eredtek az els
fmek, ppen ezrt szentnek tartottk a fmeket, mindenekf-
ltt a vasat es az aranyat. Tudjuk, hogy az kori Egyiptom ki-
rlyai betegsget, bajt elz talizmnknt a nyakukban hordtk
a meteoritokbl nyert vasat.
Szkta eleink a meteoritok vast kardksztsre hasznltk
fel. A legkivlbb hun vitzek kardja meteoritvasbl kszlt.
Ez a kivl minsg, kemnysg s rozsdamentes kard r-
szint. nagy ritkasga, rszint elnys tulajdonsgai - s nem
utolssorban viseli kpessgei - folytn alapjv vlt a szkta
npek kardkultusznak, amely ksbbi szzadok folytn ms
npekre is tterjedt. Az Isten kardja monda anyagi htterben is
meteoritvasbl kszlt kard ll. S maga az Isten kardja is ele-
ven bizonysga annak, hogy npnk krben mg napjainkban
is l az gbl hullott szerszmok, hadieszkzk mondja;
egyenes folyomnyaknt az gbl hullott kincsek thargitaoszi
mondjnak.
Vitathatatlan ht, hogy az gbl hullott kincsek mondjnak
trtneti alapja van, s ez az alap nphagyomnyainkban mig
fllelhet.
Tisztzand feladat, hogy terletileg hova ktdik ez a
monda. Nem kell vakon tapogatznunk, hiszen a monda szkta
17
volta tagadhatatlan; feladatunk teht csupn annak meghatro-
zsa, hogy a roppant szkta birodalom terletnek melyik
pontjra rgzthetjk az smonda keletkezsi helyt.
Mg ennl tovbb is szkthetjk a krt, hiszen kori grg
s latin trtneti ktforrsokbl s a trtneti tnyek egybeve-
tsbl ktsgkvl megllapthat, hogy a szkta birodalom
kzppontja nemcsak a hunok s avarok idejben, de mr vez-
redekkel elttk is a Krpt-medence, a trtnelmi Magyaror-
szg terlete volt. Itt kell keresnnk teht az gbl hullott kin-
csek trtneti szntert.
"Herodot elrebocstott kzlemnyeibl rnk nzve kivl
fontossggal br - rja Nagy Jnos - elssorban az a trtnetileg
megllapthat tny, hogy az korabeli szorosabb rtelemben
vett Scythia Erdly keleti rszn a Maros s Olt folyk vidkn
a mai Szkelyfldet is magban foglalta. Msik nem kevsb
figyelemre mlt krlmny, hogy a Herodot ltal az gbl
Scythia fldjre lehullott arany eke stb. s az ezekkel jr ura-
lomrl fenntartott scytha npregnek vilgos emlkt talljuk a
np szjn ma is l udvarhelyszki, szt.-brahmi szkely
npregben, mely szerni hajdan a dkok s szktk ltal azon
helyrl kizetvn, meneklsk alkalmval szentsgeiket: az
arany eke s szarvasokat az Ing patak ktjba rejtettk el."
(Nagy Jnos: A szkelyek szkta-hun eredetsge 39.)
Mert a trtnelmi Magyarorszg slaki nem a Balknrl
az utbbi vszzadokban felszivrgott valachok voltak, hanem
sidk ta a magyarok szkta eldei; tudomnyosan ez ktsg-
bevonhatatlan. Mg Nicolae Jorga, a szlssges rumin sovi-
nizmus . e szlssges kpviselje is knytelen elismerni, ha
kzvetetten is, a szktk shonossgt.
Driusnak - rja - "a szkta hordkat mg a Duna tls
(jobb) parti telepekrl sem sikerlt elzni, ahol e faj sajtsga-
knt stratgiailag megerstett llsuk volt "
18
Vagyis: szktk ltek - mg a magyarellenes Jorga szerint is
- az Al- Duna mindkt partjn! Jorga: Geschichte der Rumnen
19.)
A mennyei arany hajdani nnepei
Hrodotosz a szktk eredetmondja sorn tbbszr is szl
a szktk aranyimdatrl, a szent aranyrl; a szkta nphit
szerint az gbl hullott s szent trgyakknt tisztelt aranyesz-
kzkrl s a szent arany rzsr1. Nprajzi s svalls-
trtneti szempontbl szmunkra minden bizonnyal felbecsl-
hetetlenek a szent aranyrl, rzsrl s a szktk szent arany
nnepeirl rnk maradt s trtnetkutatsunk ltal eddig kellen
nem rtelmezett szavai, hiszen Hrodotosz ezeket, miknt ezt
tbbszr is kihangslyozza, npi szlhagyomny alapjn je-
gyezte le; ezeket ht hitelesnek kell elfogadnunk. si npi-
trtneti hagyomnykincsnkben az utbbi vezred sorn be-
kvetkezett merhetetlen pusztuls arra int, hogy a leggondo-
sabban tanulmnyozzunk minden shagyomnyokra vonatkoz
adalkot.
Hrodotosz, miknt fentebb lttuk, a kvetkezket mondja
a szktk aranytiszteletr1:
1. Az gbl hullott aranyat szentnek tartottk
2. A szkta kirlyok flt gonddal riztk a szent aranytrgya-
kat.
3. Engesztel ldozatokkal jrultak hozz.
4. vente.
5. A szabad g alatt.
Milyen kvetkeztetsekre juthatunk ebbl? Vegyk elre a
homlyos pontokat.
Hrodotosz nem mondja meg, mirt tartottk meg az gbl
rkezett aranynak ezeket az nnepeit, arrl sem szl, miknt
zajlottak le ezek az nnepsgek, milyen keretek kztt, s arrl
sem, hogy Szktaorszg terletn bell hol kerlt sor rjuk.
19
A legrejtlyesebb mozzanat az engesztel ldozatok krd-
se. Teljessggel rthetetlen, mirt kellett engesztel ldozatokat
bemutatniok a szent arany tiszteletre. A szentknt tisztelt
aranytrgyakat mirt kellett volna kiengesztelnik, hacsak nem
voltak blvnyimdk. mde mg ekkor is rejtlyes marad az
engesztel ldozat krdse, hiszen magt a trgyat, az aranyat
nem bnthattk mg akkor sem, amit feltenni is kptelensg, ha
istennek tartottk az aranyat. Hiszen az aranytrgyakat
fldrerkezsk ta a legnagyobb tiszteletben tartottk Nem is
szlva arrl, hogy a szktk nem voltak blvnyimdk)
Mg valamit figyelembe kell vennnk: az aranytrgyak
fldre zuhanst. S ez az alapkrds. Ha a monda nem is szl
errl, tudnunk kell, hogy ezek az aranytrgyak nem maguktl
hulltak le, hanem valaki vagy valami hajtotta le ket. Az
aranytrgyak mgtt egy cselekv akaratot kell teht felfedez-
nnk. s ez a cselekv akarat nem lehet ms, mint az Isten, a
szktk istene. e dobta le az aranytrgyakat az gbl, a szktk
boldogulsra. Szerfltt torz s groteszk dolog volna ht, ha a
szktk mgis az aranynak, a trgynak ldoznnak s figyelem-
be se vennk a termszetfltti ert, a szent akaratot, amely
rluk val gondoskodsban a szent aranyat ledobta szmukra
a mennybl.
S hogy ez a mennyei akarat mennyire megfontolt s cltu-
datos volt, az is tanstja, hogy mikor illetktelen prblt a
szent trgyakhoz nylni, azokbl tz csapott ki, jelezve a ter-
mszetfltti akaratot; azt, hogy az egsz szkta birodalomban
egyetlen ember nylhat a szent kincsekhez, a szktk jvend
kirlyul az giek ltal kiemelt Scythes, Thargitaosz legkisebb
fia.
De mr maga az "engesztel" sz is rulkodik Engesztel
ldozatot ugyanis az emberisg emlkezete ta kizrlag Isten-
nek, a Mennyek Urnak mutatnak be, senki msnak nem fm-
nek, sem trgynak, brmily kzbecslsben lljon is s brmi
20
legyen az rtke. A trgy, a fm, az arany jelkp lehet csupn,
Isten jelkpe.
mde miknt jhetett ltre ez a tveds; miknt azonosul-
hatott az arany Istennel a Hrodotosz lejegyezte mondban?
Az aranynak olyan tulajdonsggal kellett brnia - legalbbis
az kori szktk szemben -, ami lehetv tette ezt az azonos-
tst. s ezt a valamit ismerjk shagyomnyok tanstjk a r-
giek felfogsa szerint az arany a nap frne volt. Valjban a
fldi letet ltet napnak, teht a Napistennek a frne az arany.
A Napisten szrta aranyt a fldre. gy kvetkezett be az azo-
nosts.
S hogy e felfogs ma sem idegen tlnk, azt Babits Mihly
Aranyfrd aranyes, Dana cm verse is tanstja, amelyben
"gi aranynak nevezi a nap fnyt:
"Napsugrt csipkz a lomb s mondja; 'Napsugr!
Minden aranyod a fldre lehullatni kr:
lsd, mi mily rmmel isszuk gi italod!
Kr a holt fldre hullatni minden aranyod."'
Fentiekbl megllapthat: tvhiedelem, hogy az arany ko-
ri imdsa a kincsszomj s pnzhsg megnyilvnulsa s
Mammon imdsa volt (nhol az si hiedelmek fogytn azz
fajulhatott), hanem a napistenhit megnyilvnulsa.
Hrodotosz szvegbl teht vilgosan kihnthat, hogy a
szktk minden vben megtartottk, pazar klssgek kztt, a
Napisten tiszteletre rendezett nagyszabs nnepsgeket: ez
volt egyik nagy nemzeti nnepk.
Ezekre az nneplyekre kivonult a mindenkori szkta kirly
is, a kirlyi csald tagjaival; s a kirlyi pholy eltt - bizonyra
olymdon, hogy az egsz np megtekinthesse - felsorakoztattk
az gbl hullott aranyeszkzket.
Ms forrsokbl tudjuk, hogy a szkta kirlyok- s Gza
uralkodsa eltt hajdani nagykirlyaink is - a Napisten fldi
helytartiknt, a Napisten nevben uralkodtak.
21
Az gi aranykincseket kvetkezskppen a Napisten vetette
al az kpviseletben orszgl szkta uralkodknak.
E kincsek teht valjban a Napistentl nyert zlogai voltak
a szkta kirlyok uralmnak, s gy ennek kzszemlre ttele az
vi Napisten-nneplyeken mintegy a szkta np el trt szen-
testse volt e szakrlis uralkodsnak.
Hatrozott rokonsgot mutat a Thargitaosz monda a Prom-
theusz mondval is. Promtheusz (akit grg ktfk szkta ki-
rlynak neveznek) az istenekkel szembeszllva s bersgket
kijtszva lopta le az gbl - a monda szerint - az ldshoz t-
zet. E monda ksbbi voltra utal, hogy az istenek itt mr el-
lensgei, mg a Thargitaosz mondban jakari az emberisg-
nek; noha mindkt mondban az si Napisten-hit tkrzdik.
A naphit, a napimds valamikor, az intzmnyestett egy-
hz eltti korban, az emberisg jelents rszre kiterjedt, s gy
keretei tgabbak, semhogy e tanulmny keretben vonatkoz-
sainak egszt fellelhetnnk. Mg csupn egyetlen trtneti
elemre utalnnk, arra, hogy ez az shit az aranykorig, a jg-
korszakig nylik vissza. Miknt kzismert, antik hiedelmek
szerint az emberisg hajdankora klnbz fmek szerint kor-
szakokra tagolhat; a kezdetben volt az aranykor, ezstkor, ezt
rzkor majd vaskor vltotta fel. Noha az aranykor gy is rtel-
mezhet, mint az ezstkor, a jgkorszak eltti fnypazar kor-
szakrl megrztt elmosdott emlkezs mega- vagy
bioemlkezs.
Meglehet, hogy az aranykormondk aranykor-shiedelmek
jgkor eltti korszakok emlkt rzik, az emberisg egyik
legsibb megaemlkt. S az aranykormonda a jgkori vissza-
svrgs, rgibb, dersebb, melegebb korszakokra val vissza-
vgyds emlkezett rzi. Mert fel kell tteleznnk, hogy az
aranykormondk a jgkorszak idejn kezddnek - a jgkorszak
rettent, kds, fagyos, jeges napjaiban -, amely az ember
letlehetsgeit minimlisra szortotta, a mindaddig boldog s
szabad mozgs letet l embert beknyszertene a stt,
22
nyirkos, rksen naptalan barlangok rideg kvermeibe. Kt-
sgkvl itt alakult ki a naptisztelet, a nap istentse, isten alak-
ban val megszemlyestse.
A nap s a Napisten a hajdani aranykor megtestestje,
szimbluma; az aranykor svrgott letad istene.
A napimdst, a nap irnti aranykori rajongst rzkelteti az
kori grg Meszomdsz naphimnusza:
"Te, aranyszem pirkadat atyja,
ki a rzsaszn gre kihajtasz
szrnyas, rohan lovaiddal;
pompzik az gen aranyhajad,
ha ragyogva kibontod a vgtelen
menny boltozatn fonadkait;
a fldn elmlik, elrad
sugarad folyamrja ragyogva;
ha leszll a folykra rk tzed
kikl lkbl a pirkadat".
s az is aligha lehet ktsges, hogy a jgkorszakban, a bar-
langban ls rettent idszakai sorn alakult ki a napimdssal
egyidejleg vagy abbl - s a knyszert krlmnyekbl- fa-
kadan a tz tisztelete s imdsa is.
Ekkor trtnt a tz meghdtsa, a lzgyjts s a tz meg-
rzsnek felfedezse; korszakokon t tart korszakos felfede-
zs; itt lp sznre az emberisg jtev istene, Promtheusz, a
tz istene.
Az aranykor kultuszt s mtoszt szmos jel szerint a jg-
kor teremti meg; a jgkor, amely termszetesen azonos az
ezstkorral, a hval, a jggel - s az ezsttel, a Hold fmvel; a
fehr ezst a hold hidegt, hvst fejezi ki.
De nem csupn a jgkor fel vezetnek vissza az aranykor-
mtoszok szlai; a homo sapiens boldog hajnalkorrl szl
smondk teljes hatrozottsgval azok fel a terletek fel
23
mutatnak, ahol a mondabeli skorban bsggel talltak aranyat.
A legismertebb aranylel terletek pedig az Ural hegysg s az
kori Grgorszgtl szakra es tartomnyok. Itt, az kori
Grgorszgtl szakra meg is talljuk a hajdan aranyban gaz-
dag s aranyrl hres terleteket: Tndrorszgot, Aranyor-
szgot. A Tndrorszgnak nevezett Erdlyt s a Tndrkert-
nek, Aranykertnek nevezett Csallkzt; a trtnelmi Magyaror-
szg terleteit.
A grg mondai hagyomnyban fennmaradt Hperboreosz-
monda flrerthetetlenl ebbe az irnyba mutat. A hperbore-
osz mondval azonos gyker a Heszperidk kertjnek mon-
dja is.
A modern emberisg keletkezsnek kora - rja Magyar
Adorjn - "az gynevezett Aranykorban volt, amelyben az em-
ber mg ms fmet, mint az aranyat mg nem ismert, de ennek
nagy bsgben volt, mert a Duna homokja tele volt vele. E
boldog korrl, a csallkzi ,Aranykert'-rl, vagy Tndr Ilona
kertjrl, illetve Tndrorszgrl npi mondink, regink mg
ma is beszlnek."
Az aranyterm terletek, az arany bsge teremtette meg az
alapjt a szktk magasszint aranymvszetnek; a mvszi
kidolgozottsg aranykincsek pratlan mrtke hozta ltre az
"arany szktk" fogalmt.
Az "arany szktk"-rl szl kori hagyomnyok s a hoz-
zjuk fzd aranyleletek mintegy kiteljestik a szktk fele-
dsbe sllyedt csodlatos aranyhagyomnyait, aranytisztelett,
s egyben segtenek azt lokalizlni.
Ktsg se frhet hozz, hogy az "arany szkta" npek, tr-
zsek kzponti terleti magva Dl-Magyarorszg, illetve Erdly
volt, a maga hallatlanul fejlett aranykultrjval s aranytisz-
teletvel; Erdly aranybnyinak legends hre bejrta az egsz
kori vilgot.
Az "arany szktk" egyik kzponti trzse az Erdly terle-
tn l agathyrs, illetve szkely np volt, a hres-nevezetes ki-
24
rlyi szktk trzse. A szkta npek - "olyan magas mvszi fo-
kot rtek el - rja Vass Ferenc -, hogy mr az korban is arany
szittyknak neveztk egyes trzseiket. India, Kna, Perzsia, a
Rmai Birodalom, Biznc s az letre kel Eurpa ismerte s
elismerte ezeket a felett mveltsg, psztorkod lovasnpeket;
ha ugyan ma a hunok fellpstl kezdve a modern trtnelem
nem akar rluk tudomst venni. Azonban minden idben tanult
tlk, hatssal volt rjuk s a kincseik a British, Ermitage,
Louvre stb. mzeumok legszebb darabjai kz tartoznak. A
magyar mveltsgnek, mvszetnek s taln nyelvnek a gyke-
rei hozzjuk vezethetk vissza:' Nass Ferenc: Szittyk az eur-
zsiai trsgben. Magyar Mlt,1973. jn.)
Mindezt a szovjet A. P. Mancevics is megersti:
"Az agatrzoszokrl mr Hrodotosz is emltst tesz. Az
tudomsa szerint azon a tjon lnek, ahol a Marisz egyesl az
Isztrosszal. A Marisz ktsgtelenl az Erdlyben foly Maros.
A Isztrosz ugyan a Dunt jelenti, Hrodotosznak meglehetsen
tves ismeretei voltak a Dunrl s mellkfolyirl. A Tiszt is
azrt emlti, mert arrl meg gy vlekedett, hogy a Maros mel-
lkfolyja. Az agathrzoszok npe teht Erdlyben lakott, s
Hrodotosz azt rja, hogy sok aranydsztst hordtak ..."
rdekes mdon Hsziodosznak alig van mit mondania az
aranykorrl. Egyetlen konkrtumot hoz fel mindssze, azt,
hogy az aranykor emberei aranytestek voltak; ez nmagban
vve, sz szerinti rtelemben termszetesen biolgiai kptelen-
sg, mde nem lehetetlen, hogy ebben is egy elmosdott si
hagyomny halvny visszfnyt kell ltnunk. Annak az skori
hun-magyar hagyomnynak emlknyomt, hogy a hajdani
"Tndrkert", Erdly, Csallkz s egsz Magyarorszg le-
nyai, ifjai a folykban bven tallhat aranyporral vontk be
hajukat, testket s nmelykor kedvelt llataikat, barikikat is;
innen az aranyhaj lenyok, tndrek, aranyszr brnyok
nphiedelmeinkben vgighullmz shagyomnya. Meglehet
ht, hogy a misztikus kdbe flt hajdani aranykor hsziodoszi
25
"aranytest" emberei az aranyporral bevont szzek s ifjak
emlkt rzik. Az arany korrl sztt hsziodoszi ltoms min-
denesetre lenygz, jllehet nyilvnval; konkrtumok hi-
nyban idealizl s sematizl, hogy az ismeretek hinyban
keletkezett rt betltse, s gy aztn az aranykort olymdon b-
rzolja, mintha azonos volna az denkerttel es az denkerti l-
lapotokkal:
"Emberi nemzetsget elszr fnyes aranybl ksztettek az
istenek, k az Olymposon lk.
Akkor meg mindenek fltt Kronos az gi kirly volt, s
knny szvvel, akrcsak az istenek, lt a haland, tvol a baj-
tl, tvol a jajtl, mg az regsg sem jrt kztk, mindvgig
duzzadt az ert1 karjuk s lbuk, a krsg mg nem trte meg
ket; mint lgy lbon jtt a hall rjuk, s amg ltek, csak jban
volt rszk; a fld meghozta magtl b termst s dolgozni
mer gynyrsg volt, sok j kzepette, s ds legeln legel-
szett nyjuk, s kedveltk az olymposi boldogok ket.
Majd aztn, hogy a fld befogadta magba e fajtt, jtt
lelkek lettek, a nagy Zeus rendeletre, fldnjr h rzi az
emberi nemnek, minden gaztettet megltnak, s rzik a trvnyt,
mg magukat kd leplezi, gy jrjk be a fldet, gazdasg-
gyaraptk, mert az vk ez a rang is."
Hsziodosz: Munkk s napok, 45.)
Ha az aranykormtosz keletkezse a jgkorra vezethet is
vissza, ez nem jelenti azt, hogy a nap- s tzmtoszok - az
aranykormtoszokkal egytt - nem a jgkorszak utn nyertk el
vgleges formjukat; ne feledjk, hogy a jgkorszak lass visz-
szavonulsnak idszakban a nap utni svrgs, a nap s a
tz szerepe s jelentsge mg csak fokozdott a barlangokbl
val kitelepeds, a barlanglettel val szakts s a nagy vn-
dorlsok megkezdse sorn. S ebben az tmeneti idszakban -
amelyet jelenlegi kultrnk tulajdonkppeni hajnalnak tekint-
hetnk - a napnak s a tznek vizulisan is risi szerepe volt,
hiszen ezekben az ess-csatakos idszakokban, az olvads v-
26
ezredes vadjaiban a nap valsggal folykony aranyknt tk-
rzdtt a millinyi vzfelleten, sziporkzva s tndklve, s
mintegy szakadatlanul t- meg ttrve a prs lgkr homly-
s ftyolrtegein. ,A, jgkor elmlta teht korntsem szntette
meg a nap s a tz (a tz melege, fnye s biolgiai szerepe)
irnti svrgst; a naphsg s a tzhsg vltozatlanul egyik
legfbb jellemzje, illetve tnyezje maradt az emberi ltnek.
A hrom skirly nevnek elemzse
E tma termszetesen sok prblkozst vltott ki s nehz
fejtrst okozott, anlkl, hogy megfelel eredmny szletett
volna. Feltn e hrom nv uttagjnak egyezse:
Lipoxaisz Arpoxaisz Koloxaisz Nem lehet ktsges: a -
xaisz szvg valamilyen ltalnos rvny fogalmat jell.
Rendkvl rdekes megjegyzseket tett a nevkkel ssze-
fggsben Pellutier a Historie des Celtes cm knyvben (I.
136.). Szerinte a hrom legends szkta kirlynv azonos vg-
zdse, a -xaisz azonos az angol son, a nmet sohn: fi szval;
s eszerint a kirlyneveket LIPOFIA vagy LiPAFI, ARPOFIA
vagy ARPAFI, KOLAFIA vagy KOLAFI-nak kellene rte-
nnk. Eszerint a hrom kirly nevt ily mdon kellene jell-
nnk;
Lipo-fi Arpo-fi Kolo-fi Csakhogy e kecsegtet elgondols-
nak ellentmond, hogy a nevezett hrom kirlynak egyetlen k-
zs se volt: Thargitaosz, gy ht ket legfeljebb T'hargitaosz-
fiaknak nevezhetnk.
Pellutier elmletnek gyengje, hogy a nevek eltagjra
(Lipo, Arpo, Kolo) nem ad elfogadhat magyarzatot, de any-
nyiban felttlenl igaza van, hogy a hrom szkta kirly nev-
hez grg szvgzdsek ragadnak. A xain-xain szvgek h-
nak val rtelmezse azonban, miknt a fentiekbl kitetszik,
ersen ellentmondsos.
Valszerbbnek ltszik az a feltevs, hogy a hrom szvg
valban uralkodi, kirlyi tisztsget jell.
27
Szkta eredet, illetve szkta keltrhats al kerlt npek
nyelvben, megtlsnk szerint, egy olyan sz akad, amely
nmileg egybevethet a -xaisz szvggel - kivlt ha elhallssal,
nyelvi elhasonulssal is szmolunk -, ez pedig a fejedelem,
uralkod jelents kn. Eszerint a hrom kirly nevt gy jell-
hetnnk: Lipo-kn
Arpo-kn Kolo-kn Joggal szmolhatunk azzal, hogy maga
a hrom szemlynv is npeket jell, mondai szkta npeket,
melyeknek ppen ez a hrom kirly a nvad sapja. Fentiek-
bl kvetkezik, hogy ez a hrom mondai szkta snp az rott
trtnelem eltti idben mg csak nem is szzfoglalssal tele-
plt be, hanem itt keletkezett az akkor mg nptelen Krpt-
medencben.
De vajon lehetsges-e mg flfedni, ha megkzeltleg is,
kiltket? Aligha vletlen, hogy a legsrbb homly ppen a
legels kikvetkeztetett mondai snpet, a lipo-kat bortja.
Rjuk vonatkozan jszerivel nincs semmilyen trtneti nyom;
a lipk krnikinkban s kztudatunkban sem szerepelnek:
lipo, lippo vagy Tippan np hajdani ltezsrl semmit sem tu-
dunk. De taln helyneveink s szemlyneveink - si nyelvkin-
csnknek ezek a gyakran elhomlyosult rekvizitumai- rulkod-
nak.
S valban tallunk idevg helyneveket haznk terletn:
Lipp, Szatmr megye,
Lipp puszta, Baranya megye, Lippa, Temes, Zala, Somogy
megye.
De tallunk Lipp, Lippa heiyneveket Ngrd, Szabolcs s
ms vrmegykben is. A nvalakvltozatok (Lipc, Lipod stb.)
szma tbb tucatra tehet. Lipt vrmegye neve is e mondai
szkta snp hajdani nagy kiterjedtsgre utalhat, pp gy, mint
idevg szemlyneveink, csaldneveink nagy szma.
A msodik skirly, Arpoxaisz s nevben az rpd s r-
pdok nevet gyanthatjuk, s gy lehet, hogy ennek emlkt r-
28
zik rpd s rps helyneveink, szemlyneveink, kzszavaink
(rps, rpst, Arsica stb.).
Nmileg szilrdabb trtneti-nyelvtrtneti alapra helyez-
het a harmadik szkta skirly, Koloxaisz (Kolo-kn), illetve
mondai npnek gykereztetse, tekintve, hogy nyelvnkben s
a trtnelmi Magyarorszg szmos terletn mg ma is bsg-
gel fellelhetk az ezzel kapcsolatos snevek nyomai.
A kol-; kal-, kel- si szgyknk; ezek szrmazkai:
Koloka vagy kalaka. Kli: jrkl, barangol, vndorol. Tovb-
b: kalpag, kallosly, kallotbla, kalllnc, kallst,
kallomalorn, kallofld, kallogp, kallogyr, kallohz,
kallocserebogr, kallanty kolonc stb. Helyneveink: Kinok,
Kolozsvr, Kalocsa, Kolna, Kolom, Kolt, Koltha, Kolta,
Kolcona, Kolltszeg stb.
A szemlyneveinkben fellelhet kl-gl (k-g elhasonuls)
nvvel sszefgg tengernyi nv- s nvalakvltozat remny-
telen feladatt teszi e felsorolsnak mg csak a megksrlst
is; s aligha ktsgbe vonhat, hogy mindez sszefggsben ll
a kelta vagy keltaszkta kal, kl, klo, kld, gall npnevekkel,
illetve Koloxaisz (Kolokn) s mondai snpnek nevvel.
Ha feltevsnk beigazoldik, gy rpd npnek ittltvel
kell szmolnunk - vezredekkel rpd bejvetele eltt.
Egy histriai tveds kiigaztsa
Hrodotosz szkta eredetmondja szerint a szktk az kori
vilg legfiatalabb npe, mi tbb, k maguk valljk a legfiata-
labbnak magukat.
Meghkkent llts, hiszen a npek ltalban nem fiatalt-
jk, hanem regbtik mltjukat, gy vlvn, hogy az sisg
rangot ad, s gy aztn elfordul, hogy jstet npek a mrhe-
tetlen krokat okoz trtnelemhamiststl sem riadnak visz-
sza, s mestersgesen koholnak sket, seredetet maguknak.
rthetetlen ht, hogy a szktk si voltuk tagadsra treked-
tek. Hrodotosz trtnetri tisztessge, prtatlansga azonban
29
ktsgbevonhatatlan, s gy az is, hogy ezt az lltst is a szkta
hagyomnybl vette: azt jegyezte le, amit hallott s gy, ahogy
az a tudomsra jutott, a historikusok pedig elfogadtk ezt a
mindmig megemsztetlen lltst, amely kt s fl vezred so-
rn szmos zavar forrsa lett. Hozzjrult mondvacsinlt s-
kultra teremti elkpzelsekhez s a szktk rgisgnek, az
emberisg trtnetben s kultratrtnetben betlttt szere-
pnek eljelentktelentshez.
Hrodotosz - akrcsak ksi utdai - nem figyelt fel anya-
gnak slyos nellentmondsaira. Vegyk ezeket sorra.
1. Hogy lehetne a vilg legfiatalabb npe az, amelyik az i. e. el-
s vezred kzepe tjn lt Driusz perzsa kirlyt egy v-
ezreddel megelzve is np volt?
2 Miknt a Hrodotosz kzlte mondbl kivilglik, a szkta
skirly, Thargitaosz a fisten, Zeusz s a Borysthatsz
folyam gyermekeknt nptelen fldn jtt vilgra; vagyis a
szkta eredetmonda szerint Thargitaosz volt az els ember,
az emberisg sapja.
3. A fldmvelst a Thargitaosz utni korszak kirlyai kezdtk
meg; az emberisg ltnek, kultrtrtnetnek ez az risi
fordulata teht csak Thargitaosz utn kvetkezett be.
4. Tanstjk ezt maguk az gbl hullott aranykincsek Az
aranytrgyak - az aranyeke, az aranyjrom, az aranysze-
kerce (s az arany ivcssze) ugyanis nyilvnvalan jelk-
pesek: senki sem lehet annyira oktalan, hogy aranyekvel
szntson, aranyjrmot akasszon az krk nyakba (a tmr
aranyjrmot klnben is aligha brnk el) s aranyszeker-
cvel lsson a szzfldek megmvelshez nlklzhetet-
len erdirtshoz. Az gb1 hullott trgyak teht nem
tnyleges munkavgzsre valk, jelkpes voltuk tagadha-
tatlan.
Krds ht: mi a jelentsk, s mirt dobja le azokat a
Mennyek Ura a szktk kirlynak? Mit jelez e jelkpes
jelens?
30
Ha csak valamennyire is rtjk a mgikus kpbeszd nyel-
vt, gy nem lehet elttnk ktsges: a mennyei kincsek
fldre juttatsa a fldmvels kezdetrl, megindtsrl
szl;
az aranyeke: a sznts megkezdst jelz (elrendel) els
jelkpes eke;
az aranyjrom: az llati igavoner ignybevtelt jelz
(elrendel) els jelkpes jrom;
az aranyszekerce: a fldmvels megkezdshez szks-
ges erdirts els jelkpes eszkze.
A bvebb termst hoz eks fldmvels e feszkzeit az
g akarata juttatja le a fldre az emberisgnek, a fldm-
vels megkezdsnek jell. Vagyis az gbl hullott kin-
csek mondja: a fldmvels meghonostsnak si mon-
dja, s a szkta kirlyok ltal szentknt rztt gi eredet
aranytrgyak a fldmvels els eszkzei; s egyben isteni
zlogai is a fldmvels meghonostsnak.
5. Mindez trtneti szemszgbl azt jelenti, hogy - a monda
szerint - a szktk kezdtk el a vilg npei kzl elsknt
az eks fldmvels mestersgt. Ez pedig nyilvnvalan
igen rgen, az sidkben mehetett vgbe - agyagkorskban
mr kilencezer ves bzaszemeket is talltak.
6. Fentiek alapjn bizonyosra vehet, hogy az a np, amely az
eks fldmvels meghonostja volt, nem a vilg legfia-
talabb, hanem legsibb npeinek egyike volt.
7. A monda tansga szerint a szktknl mr ezekben az s-
idkben szoksos volt a birtokadomnyozs. Az egy nap
alatt lovon krljrt fld adomnyozsnak szoksa tved-
hetetlenl az sszktk leteleplt voltra utal, hiszen a he-
lyt mindegyre vltoztat nomd npnl ennek a szoks-
nak nem lett volna rtelme.
8. vezredek tudomnyos kzvlemnye, a vilg npeinek
meggyzdsen alapul kzhiedelme s ezredves magyar
hagyomnyok egynteten szktknak valljk a magyars-
31
got. A szktt meg a vilg egyik snpnek. Ptolemaiosz,
Trogus Pompeius, a szicliai Diodrosz s ms antik szer-
zk nyilatkoznak ebben az rtelemben. Ammianus
Marcellinus szerint: "Egyiptom npe valamennyi kzt a
legrgibb, hacsak a szktk nem versenyeznek vele rgi-
sgben."
De mellzzk a szktk rgisgrl szl antik szerzk so-
rt: elszrt utalsaink nem oszlattk el a homlyt, a zavar zavar
maradt s zavart szlt; a szktk rgisgnek ltalnos kori hite
megingott, bizonytalann vlt; az emberisg emlkezetnek
egy fontos terlett kd lepte el.
Mi okozhatta ezt a zavart Hrodotosznl?
A bonyodalom nehzsgt, mint mr rintettk, ketts t-
nyez rejti: Hrodotosz ktsgbevonhatatlan tisztessge, s az,
hogy a szktk - rthetetlenl - magukat valljk a legfiatalab-
baknak. Mifle titok rejlik itt?
A harmadik fi shagyomnynak rejtlye
Figyelmes olvasinknak bizonyra feltnt a monda hrmas
tagolsa, illetve a hrmas szm sr ismtldse; s a cselek-
mnyszerkezetnek az a tisztn kivehet, jllehet nmileg elnye-
ldtt sajtossga is, hogy a harmadik prba hozza meg a si-
kert, az eredmnyt, mgpedig olymdon, hogy a hrom fitest-
vr kzl mindig a kt idsebb vllalja elsknt a prbt, k
azonban kptelennek bizonyulnak a feladat megoldsra; gy
aztn a legifjabb, a harmadik fi gyrkzik neki a feladatnak s
azt sikerrel megoldja.
Mintha valamifle szerkezeti sma rvnyeslne itt. Csupn
emlkeztetl idzzk fel: az els monda szerint a kt idsebb
fi - ktsgkvl szletsi sorrendben - siet az gbl hullott
kincsekhez, hogy azokat felragadja, de a trgyakbl tz csap ki,
mintegy figyelmeztetsl: meggtek, ha e kincsekhez nyltok.
A legkisebb, a harmadik fi viszont baj nlkl felveheti az
32
aranyeszkzket. Fivrei levonjk ebbl a kimondatlan tanul-
sgot: tadjk hatalmukat s a legifjabb nyeri el a kirlysgot.
Ugyanezt a cselekmnyszerkezetet kveti az kori grg
szjhagyomnyban l szkta eredetmonda is. Itt is hrom a
prba. Hraklsz jnak kifesztst, felajzst elbb a kt id-
sebb fi ksrli meg, sikertelenl. A legifjabb sikerrel megllja
a prbt. Az eredmny: elnyeri a kirlysgot. Hrodotosz sza-
vai szerint:
"Agathirszosz s Gelonosz nem brtk a kitztt feladatot
teljesteni, s szlanyjuktl kikergetve elvndoroltak az or-
szgbl; a legifjabb, Skythesz azonban megtette, s az orszg-
ban maradt. S ezen Skythesztl, Herakles fitl szrmaztak a
skythknak sszes kirlyai".
Mirt buknak el az idsebbek, s mirt gyz a legifjabb? Mi
e trtnet jelentse?
Tbbrteg a krds, s tbbrteg a vlasz is.
Vegyk az elst. Az kori szktknl e mondk tansga
szerint a legifjabb fi rklte a trnt; e mondai pldzatoknak
ms rtelme nem lehet. S felteheten ugyanez a joggyakorlat
rvnyeslt a szkta nagycsaldoknl is. Ms krds, hogy mi
ll e szmunkra is meglep rklsrend htterben.
Ms kori npeknl fordtott rklsi rend rvnyeslt, s
ksbb ez vlt uralkodv Eurpban: a legidsebb fi eljoga
az rklsben, trnutdlsban, az atyai hagyomnyok tovbb-
vitelben, az orszg, a csaldok kormnyzsban. Kzenfekv,
mirt: a legidsebb, az aphoz letkorban legkzelebb ll fi
bizonyult a legalkalmasabbnak az apai felfogs megismersre,
tapasztalatai tvtelre, alkalmazsra, a csald (az orszg)
gondjainak, feladatainak, gyes-bajos dolgainak megismers-
re, s gy a mindenirny folytonossg, folyamatossg bizony-
tsra. Szerencss esetben a legidsebb fi az apa trsv ntt s
msv formldott.
Hozzjrultak mindehhez ms gyakorlati tnyek is. letkori
s helyzeti elnye folytn a legidsebb a nvekvs veiben er-
33
ben, tapasztalatban s tjkozottsgban - s tekintlyben s hata-
lomban is - fellmlta a fiatalabbakat; gy mintegy belentt az
apa szerepbe s annak elhunyta utn termszetes eslye volt r,
hogy apja rkbe lpjen.
Nlunk magyaroknl is ez a szktkval ellenttes rkls-
rend rvnyeslt, legalbbis az utols ezredvben, a keresz-
tnysgre trts ta, hovatovbb odig fajulva, hogy sokhe-
lytt mr-mr az elsszltt fit tekintettk frksnek, a
csaldi javak, ereklyk kizrlagos rksnek. Trfs brit
szlsmonds szerint az elsszltt fi rkli a fldet, a tbbi-
ek - a tengert. jellemz e felfogs ltalnos voltra, hogy a ki-
vl Cregorio Garcia ennek megfelelen alaktja t a hrom
szkta skirlyfi sorrendjt, Skytheszt tevn az els helyre, gy
gondolvn: ha atyja, Thargitaosz utn lpett a kirlyi trnra,
gy neki kellett legidsebbnek lennie.
Hrodotosz azonban nem gy jr el, s a szktk rkls-
rendjt nem ismeri, de a szmra rthetetlen sorrendet - szeren-
csnkre - nem vltoztatja meg, azt a szjhagyomnyhoz hven,
eredeti formjban kzli.
Az elsszltt fira alapozand rklsi rend teht minden-
kppen megokoltnak, megalapozottnak mondhat.
Lssuk ht ezzel szemben a szkta rklsrend httralapja-
it: mikppen vlt lehetsgess, mifle elkpzelsek, hiedelmek,
szokshagyomnyok, termszeti-trsadalmi szksgszersgek
folytn, hogy a legifjabb fi lpjen el a nemzedkvlts sorn
a nagycsald s az orszg fejv?
Feledsbe merlt, si felpts, szellem, az jabb kori-
aktl eltr struktrj vilg volt ez, vitzi letszemllet,
harckzpont vilg; ez szabta meg termszett, szokstrv-
nyeit. Szkta felfogs szerint a frfi egyetlen, legfbb s leg-
szentebb hivatsa a haza szolglata, a haza fggetlensgnek,
szabadsgnak, terletnek fegyveres vdelme. Ez a legmaga-
sabbrend letcl, a szkta kzssg szolglata, ez ad rtelmet a
ltnek, ezrt szletik a vilgra a szkta figyermek, s ez lethi-
34
vatsa: a hazrt lni s az letet fegyveres harcban a hazrt l-
dozni a legnagyobb rm, a legmagasztosabb dicssg (a r-
maiakhoz is a szktktl szrmazott t ez a gondolat); a fegyve-
res kzdelmekbl val kimarads az let rtelmnek elvesztse.
A figyermeknek vilgra jttk utn kssel felhasogatjk az ar-
ct, mintegy felszentelve ket a harcra, de nagy hseik elestn
meglett frfiak is felhasogatjk az arcukat, hogy vrknnyekkel
gyszoljk elvesztsket, s ket a msvilgrl is visszavrjk
(Hadak tja - Csaba mondakr). Priszkosz rtor lerja: Attila
szllshelyn hsi nekek hallatn lemedett, szhaj frfiak
siratjk, hogy k hajlott koruk miatt mr nem vehetnek rszt,
mint hajdan, a harcokban.
A szntelen honvd harcok, hbork tragikus kvetkezm-
nye: rettent vrldozat, virgban pusztuls; a legrtkesebb,
virgz frfirteg szntelen pusztulsa. A fiak, kiknek harci
kpzse jszerivel mr a csecsemkortl elkezddik, mihelyt
felcseperednek, elksrik apjukat a harcba, bajtrsaiv nnek,
mondhatni nemzedktrsaiv vlnak- s vele egytt esnek el.
A csald, a nemzetkzssg, az orszg letnek folytonos-
sgt azonban biztostani kell. De ki biztostja ezt, ha az id-
sebb fik a honvd harcokban, jszerint letkoruk sorrendj-
ben, mind elhullnak? Nyilvnval: a legkisebb fi, akit az els-
szlttl, a legidsebbtl gyakran nemzedknyi klnbsg v-
laszt el, s akit kicsiny volta miatt sem vihetnek magukkal.
lesz az j csaldf, a csald sszetartja, a nemzedknyi foly-
tonossg biztostja; az, aki drmai termszeti s trsadalmi
trvnyszersgek folytn belen a csaldf, s ha kirlyi csald
tagja, a kirly szerepbe. Apja hallakor l a szkta trnra,
lesz a hztzhely rzje, ms szval: a tzherceg, s lesz az j
kirly, , a legifjabb s leggyengbb, a harmadik fi.
S itt s ezen a rven kerl mlyrgik s transzcendens erk
mgikus bvkrbe: a hztzhely rzje az svilg rzje, ter-
mszetfltti hatalmak kpmsa, tzherceg, a szent stz f-
35
papja, kegyeltje s rzje, s egyben aki az let tzt is rzi s
tovbbadja.
A szent tzt.
Ki tudja, mita rzi ember a tzet? Szzezer vek vagy v-
millik ta? Az gbl lelopott tzet kalibk, jgbarlangok m-
lyn kuporogva, az stzet, az let forrst, a szent lngot, ki
ne aludjon, mert nlkle minden megdermed.
Tzkzssg kapcsol ssze tvoli trzseket; ott a hall, ahol
kialszik, a tz, s ott az rm, ahol fellobog, felaranylik, kibont-
vn arany gait, a kzs hzi tz, a csaldi tzhely lngja, az
emberr levs, az emberi llek lobogsa.
Mert ide sszpontosul, az si tzhely kr mindaz, ami az
embert emberr tette; aki ezt rzi - az letet rzi. S mg tn an-
nl is tbbet, hiszen a napbl ered a tz, a Napisten kldte le,
annak lobog rk eleven lelke az. A csaldi tzhely tze csak
akkor hunyhat el, midn a csald utols tagja is elszll a sem-
mibe.
gy vlt a legkisebb fi a mgikus erk fkuszv, gy nyert
a nphiedelemben varzshatalmat. rthet, ha a szkta kzhie-
delem a legifjabb vonzsba kerlt s arra a kvetkeztetsre
jutott, hogy az a legnemesebb, a legelkelbb g, amelyik az
stestvrek kzl a legfiatalabbat vallhatja snek. A legfiata-
labbtl, a Napisten vlasztottjtl ered. (Mint tudjuk, a szkta
kirlyok a Napisten akaratbl uralkodtak s az megszemlye-
sti, fldi kpviseli voltak.)
rdemes egybevetnnk a kt ellenttes felfogs alapjait.
A legidsebb (elsszltt) fi: a hatalom, a hatalomt-
ments.
A legifjabb (a harmadik) fi: az letments, lettovbbvi-
tel.
A legidsebb: a szerzett elny.
A legifjabb: igazsgrvnyests, vilgtrendezs.
A legnagyobb: a fizikai er.
A legifjabb: mgikus er, termszetfltti er.
36
A legidsebb: gg s elbuks.
A legifjabb: alzat s gyzelem.
Mindez hozzjrul az kori szktknak a legfiatalabbhoz
val ragaszkodshoz, s rthet, ha azt vallottk: k a legfiata-
labbtl szrmaznak. Hrodotosz a szkta szokshagyomnyo-
kat, rklsi rendet nem ismervn, ezt hallotta el, ezt rtkelte
flre, s keveredett akaratlanul az nellentmondsos s trtneti
tnyek sorba tkz lltsba, hogy a szktk "a legifjabb"
npnek valljk magukat; jllehet k csupn a legfiatalabb r-
kseinek vallottk magukat; s Hrodotosz nyomn ezt rtettk
flre a ksbbi szerzk.
A mondakpzds folyamata azonban nem llt meg itt, s
tartalmait tovbb tmrtve, a npi slogika - sdramaturgia? -
haterejvel, akrcsak a npballadkban, itt is a tartalom s
cselekmny tmnyebb tagolsra, illetve a mellkes s esetle-
ges kiiktatsra trekedve, kialaktotta a hrom fi trvnynek
mondai-npkltszeti kpzett; annl is inkbb, mivel ennek
elemei mr az smondban felmerltek, hiszen mind a kt ere-
detmondban hrom fi szerepel, mi tbb, mg az gbl is h-
rom trgyat kld a Napisten a fldre, a fldmvels megkezd-
snek hrom feszkzt (eke, jrom s erdirt szekerce) - az
ivcssze ugyanis nem szerszm, s csupn kiegszt pttrgy-
nak tekinthet. Iktassuk ide ttekintsl:
1. Thargitaosznak hrom fia van.
2. Hrom fia van Hraklsznek is.
3. Attila is kveti ezt a sort, hrom fia: llak, Dengizik s Csa-
ba.
Mindez arra utal, hogy a hrmassg fogalma s a hrmas ta-
gols a szktk shagyomnyaibl fakad. Ez csiszoldott to-
vbb a ksbbi vszzadok sorn.
A magyar kirlyvlasztsok trtnete lesen ellentmond en-
nek a hagyomnynak. Nincs plda r, sem trtneti adat, hogy
egyltaln felmerlt volna a legifjabb fi eltrbe lltsa a
trnutdlsnl. Mi tbb, joggyakorlatunk is az elsszltt fel
37
hajlott, annak kedvezett, hozzvetlegesen j ezer ve. A leg-
kisebb fi jogrl krniksaink se tudnak. S mintha mindez
szkta eredetnk ellen szlna.
Csakhogy a mly msfle jeleket riz. Nphagyomnyaink,
npkltszetnk mlyrgiinak jelkprendszerben, ott, ahov
a hagyomnyirt inkvizci nem tudott behatolni, a npklt-
szetbe rejtztt shagyomnyok vilgban llekragad ds vi-
rgzsban ma is elevenen l s npmesekincsnket, legkivlt
tndrmesink anyagt thatja a legkisebb vagy harmadik fi
mgikus dimenzij szkta hagyomnya. Kifogyhatatlan gaz-
dagsgban s megunhatatlan vltozatossgban ismtldik a
hrmas tagolds hrom fi hrmas prbjra pl cselek-
mnyszerkezet:
a) A hrom fitestvr emberi ert, kpessget meghalad s ke-
resztlvihetetlennek ltsz feladat el kerl.
b) Elsl a legidsebb fivr tesz prbt, elbukik.
c) Sikertelenl prblkozik a kzbls is.
d) A harmadik vagy legkisebb fi a lehetetlennek tetsz fel-
adatot megoldja.
e) Jutalmul elnyeri (mg az uralkod kirly letben) a kirly-
lnyt s a "fl kirlysgot".
Lapozzunk vissza a szkta eredetmondhoz. Itt nem hason-
lsgrl van sz, hanem azonossgrl: a hrom fi kzpont
magyar tndrmesk minden eleme egyezik a szkta smond-
val, egyazon trl fakadt a kett.
De miknt gyzhet a leggyngbb, a legkisebb minden
egyes alkalommal ott, ahol a nla rtermettebbek, hatalmasab-
bak elbuknak?
Vissza kell utalnunk a Thargitaosz mondra. Hogy gyz ott
Skythesz, a legkisebb?
Nem a maga erejvel, kpessgeivel, de a Mennyek Ur-
nak, a Napistennek, azaz a termszetfltti erknek a segts-
gvel.
38
Es hogy gyz a magyar npmesk hse, a legkisebb fi? A
termszet segtsgvel.
Ez a fi titokzatos kapcsolatban ll a termszettel. Btyjai
ggsen lenzik, semmibe veszik a termszeti vilg lnyeit, a
legkisebb, a harmadik nem ismeri a ggt s a termszet minden
teremtmnyt magval azonos rtknek, egyenrangnak, mi
tbb, testvrnek tekinti. Reszket regasszony ll elbe - meg-
segti: italt ad a hald bogrnak, bektzi a ltt madr sebt, a
trtt gallyat megsimogatja.
A termszettel sszeforrott slak megnyilvnulsa ez, r-
zkeiben rzi: a krnyez vilgot vdve nmagt vdi.
S a termszet nem hltlan: az egr titkot mond el, s a bka
tbaigazt, mg a fa is vrt buggyant, jelezve a veszlyt; a ter-
mszet segti gyzelemre, vilgra mint hajdan Szkytheszt az
g.
Tallan mondja Vmos Ferenc: a mesehs "a naphoz tar-
tozik".
Ipolyi Arnold npmesegyjtemnynek egyik trtnete sze-
rint a mese hrom hse hrom egymst kvet napszakban, az
esteleds belltakor, jflkor s hajnalban szletik, s a harma-
dik fi, aki napkeltekor jtt a vilgra, titokzatos kapcsolatban
ll a tzzel; az gi tz, a nap gyermeke . Akr hamu all a pa-
rzs, gy st ki a mesei anyag all a szktk napisten hite.
KrI vesz bennnket rejtlyes fldalatti ramlatknt, np-
mesepalstba, babonkba, jelkpkdbe rejtetten, tudatalatti
szinten eleink shite. Gyngbl lesz az ers, hatalmasbl a
gynge, s vgl mindennek ellenre a legkisebb fi gyz, a
harmadik.
Csabnak, a harmadik Attila-finak szabadt visszatrs-
ben mg ma is remnykedik a nphit, amely tllt a szrke r-
cin. Hrom fi. A vilg hrmas tagolsa. sidej hrmassg.
Szent hrmassg, a vilg teljessge:
- Keletkezs + Virgzs + Elmls - (Kezdet) (Kiteljeseds)
Vg)
39
- n+Te+
- Mlt + Jelen + Jv
Mgikus szm a hrom nphiedelmeinkben is. Npi kz-
szlsaink szerint:
Hrom a szent szm. Hrom a prba.
Hrom a magyar igazsg. Hrom az Isten igaza.
Petfi Hrom fi cm verse is tanstja, milyen mlyen l-
nek npnk tudatban ezek az elkpzelsek. Verst az kori
szkta csaldi tragdik ksei tkrzdsnek foghatjuk fel: az
elsszltt fi hborba megy, a kzblst is elragadja a ka-
landvgy, haraminak csap fel s kivgzik. A megkeseredett
apa a harmadik fihoz fordul:
"Szlt az desapa legkisebb fihoz:
'Eredj fiam, te is, nyergelj s kantrozz;
Szerezz hrt s kincset, kvesd kt btydat,
Menj te is, menj, hagyd el szegny, vn apdat!'
De felelt a fi 'Apm, n nem megyek,
Hrvgy, kincsvgy soha sem bntott engemet.
Gondolatom sem szll falu hatrn tl:
s-kapa vlaszt el minket egymstul!"'
A ksi idk "tzhercege" trzi hivatst s a helyn ma-
rad.
Hova hulltak az aranykincsek?
Logikai boncolgatsaink, jelkpkutatsaink sorn, miknt
tapasztalhat volt, akaratlanul is magyar sszefggsek, vonat-
kozsok s a trtnelmi Magyarorszg fel vezettek minden
irnybl a szlak Ma mr aligha ktsgbevonhat, hogy itt volt
a hatalmas kori szkta vilgbirodalom kzponti magva, K-
zp-Eurpnak ezen a termszetalkotta, vezredeken t szt-
trhetetlennek tartott hegyek koszorzta tjegysgn. Nyomon
kvethettk a szkta-magyar azonossgnak, kzs eredetnek
40
azokat a feladatunkkal sszefgg s mlyen a tudomnyos
kztudat s a npi-nemzeti nmegismers jelkphagyomnyai
mlyrtegeinek vonulataiban rejl selemeket, amelyek alt-
masztjk e felismerseket. Tisztzsra szorul mg azonban,
hogy az adott tjegysgen, a Krpt-medencben hol, melyik
rszterleten bell kereshetjk a kprzatos mondabeli ese-
mny szntert; vezredek multval egyltaln megllapthat-
e, hol rt fldre az gbl ledobott arany, kifejthet-e a jelk-
pekbl az a titok?
Mert brmekkora is az elsivrosods, jelkpek vesznek k-
rl bennnket, jllehet sokszor szre sem vesszk; ,sorvad a
llek s sorvadnak a jelkpek; a jellegtelen, kds szradatban
fuldokl llek akkor hal majd el, ha vgkpp kivsz belle a
jelkpek irnti fogkonysg.
Rgente jelkp volt minden, a fa, a tz, az gi tz, a megri-
ad s elmenekl vad, a trtt gally, a lbnyom, a vihar, jelkpi
kntst lttt a termszet minden trgya, jelentst, s jelkpi tar-
talmat hordoztak a nevek s szavak Lehet, hogy mg ma is gy
van? A klt mg gy ltja:
"Szent templom a vilg, hol l oszlopok
hullatjk nha trt s zavart szavuk a szlben,
ott jr az ember a jelkpek erdejben,
melyek okos szeme r meghitten lobog:'
(Verlaine)
Val igaz, "jelkpek Erdejben" nvekedett s eszmlt a vi-
lgra az ember. Jelkpesek voltak, jelkpet hordoztak a nevek.
Fentebb lttuk, az skirlyak neve npeket jell, Skythsz
nem ms, mint szkta, de jellhetne fldet, orszgot, folyt, he-
gyet, tavat, miknt a szkta sanya, Borysthensz neve is folyt
jell (Dnyeper), s isten nevet rejt a Duna kori neve is Iszter=
sztar; Esztergom= Isztar gamja, kanyarulata: folyv vlt az
Isten s Istenn a foly.
41
Nyomot szolgltathat ez Thargitaosz kirly nevnek meg-
fejtshez, s ami ennl fontosabb: az smondai trtns he-
lynek rgztshez. Rendkvli fontossgv az emeli ezt,
hogy az smonda ltal megrztt szkta shiedelmek szerint
Thargitaosz volt a legels ember, aki az akkor mg nptelen
fldn jtt vilgra, a fisten s egy foly akaratbl: g, Vz s
Fld egyeslsbl.
E mindeddig fel nem trt titk s kevss mltnyolt szkta
termszetmtosz sznhelye teht a szkta hagyomny szerint az
emberi let keletkezsnek sznhelye: ezrt br fontossggal.
Mindez termszetesen azt is tanstja, hogy a szktk nem
fegyveres erszak, fegyveres hdts tjn hatoltak be a Kr-
pt-medencbe, hanem itt szlettek, szzfoglalssal vltak e
fld birtokosaiv, s k formltk azt kultrtjj. A Napisten
(Fisten) azrt szrta le az eks fldmvels jelkpes feszk-
zeit, hogy megindtsk a Fldn a fld megmunklsnak
mestersgt.
Krlelhetetlen sz- s jelkptnyeivel err1 vall az smonda.
S most nzzk mir1 vall Thargitaosz neve?
Foglaljuk ssze e nv sajtossgait (elnzst a szbogaraz-
srt):
- a szkezd s kettshangzknt (diftongusknt) felfoghat
Th- hang kiejtse bizonytalan s ingadoz,
- felhangok nlkl tiszta t-hangot nmelyik np bajosan
tudja kiejteni; leveg- s szzrejekkel az a hang jobbra th-
nak hang- ezt tkrzi a kirlynv jellse is, nmely esetben T
vel, mskor Th-val jellik,
- elfordul, hogy a sz eleji h - amely nehezen ejthet ki,
nemritkn elmarad -, s mintegy hangrgztsl a t-hangot kap-
csolja maghoz, vagy az eredeti h-s nvalak vltozik t th- v,
- esetnkben feltehet ht, hogy az eredeti szkezdet a h-
hang volt, s gy a nv a Har sztaggal kezddtt,
- a zrsztag, az -osz pedig nyilvnvalan grg toldalk,
grg szuffixum, s mint ilyen elhagyand.
42
a kikvetkeztethet eredeti nvalak teht bet szerint:
HARGITA.
A mondabeli szkta skirly, a szkta teremtsmonda sze-
rinti legels ember neve teht azonos a Szkelyfld mitikus
fennskjval.
A szkta eredetmonda szerint teht itt lt az els ember, az
fiainak, illetve legkisebb finak szrta le a Napisten a fldm-
vels els aranyszerszmait, hogy megindtsa az emberisget a
fald megmunklsa tjn.
Innen eredt ht az eredetmonda szerint az emberi let, s in-
nen eredt a fldmvels.
A HARGTTA (Thargita + osz) nv innen szrmazdott-
ltetdtt t, err1 az smondk besztte varzslatos fennskrl
az skirlyra; azaz a Krpt-medencnek ezt a szent terlett
szemlyesti meg az skirly neve; e tjegysg neve vlt a
monda
kpzds folytn szemlynvv, ami Hrodotosz feljegyz-
sn, grgs nvalakjban maradt rnk.
Kln krds a Hargita nv jelentse.
Mr tbben prbltk szszrmaztats tjn megfejteni e
nv jelentsnek titkt. Tlfy Jnos pldul gy prblkozik a
Magyarok strtnete cm munkjban:
"Thargitaust szinte mongolbl magyarzhatni. Neumann
szerint Rashid-ed-din keleti r emlt bizonyos Tharghutai-t; ki
a mongol Taudsutok vezre volt s bizonyos Tarkudai-t a
Berghut trzsb1. E nv szrmazik farkba-khu hatrtalan
mdbl, melynek jelentse: 'magt kiterjeszteni, elszaportani'.
S ez leginkbb illik egy np trzsatyjra:'
Benk a Hargitt Hara-Gtnak, mginkbb Kara-Gtnak,
Fekete Gtnak rtelmezn.
Nyelvszetnk (vagy nyelvszeink?) rgi betegsge: ma-
gyar szavak idegenbl val szrmaztatsa; millirdnyi idegen
sz kzl majd csak akad egy, ami nvalakban hasonlt s gy r
43
lehet stni a "rokonsgot" s a kptelen szeredetet, csak el
kell venni a sztrakat.
Magyar sz jelentst taln mgiscsak a magyarbl kellene
levezetnnk. Tegynk ksrletet a Hargitval. Kezdjk a sz-
kezdettel:
- a magyarban gyakori, kzismert hangmdosulssal a har
kar-t is jelenthetett (mint Haram vra esetben), ez pedig szm-
talan szbokorban l kr szavunk egyik nvalakvltozata,
- a msodik sztag a git felteheten gt szavunk magas
hangrend alakja,
- ha figyelembe vesszk, hogy nyomatkostott t, vagyis
ketts tt llhatott itt, gy a kvetkez sztag a ta: tj szavunk
rgies s szmos ms szavunkban ma is fellelhet alakja.
Hargita szavunk seredeti jelentse teht ezek szerint: Kr
+ gt + tj.
mde vajon megfelel ennek az rtelmezsnek geolgiai
rtelemben is a Hargita?
Szakrti jellemzsek szerint a Hargita mintegy ezer-
ezerhatszz mter magas s szzharminchat kilomter hossz,
harminc kilomter szles kgt, mely a trtnelmi Magyaror-
szg dlkeleti peremvidkeit, az erdlyi medenct leli krl
flkrgtknt; risi fennsk, eszmnyi helye a rgiek tz- s
Napisten imdatnak. S ezt csak felersti a tj vulkanikus jel-
lege, a kialudt tzhnyk sora, egyike ez a hajdani Magyaror-
szg szent vdvezeteinek.
Titoklepte vidk. Valsggal sorjznak itt a mig tisztzat-
lan jelents shelynevek: Firtos, Tartod, Kadcs, Blhavas,
Zta, Budvr, Oltrosk, Ebdlk, Nagybagolyk, Lonka -
megannyi titokfedte nv. A Szkelyfld nagy kutatja, Orbn
Balzs gy vall err1 A Szkelyfld lersa cm hatalmas m-
vben:
"Itt valjban Istenhez hiszi magt kzel a termszet nagy-
szersge ltal meghatott, a vilg semmisgei fl emelkedett
44
ember; itt minden rzs isteni, minden gondolat ima, minden
eszme ihletettsggel hatros."
Blhavasra "a nphiedelem szerint minden hajnalban tnd-
rek szllnak", "inni s feredezni"; "tetlapjn tbb szz hold
kiterjeds dlre lejt fennlaply terl el"; "Ezen egyenes fe-
llet fennlapbl az Asztalkt1 vagy ezer lpsnyire, egy ke-
rek idom, alulrl is feltl sziklacscs emelkedik ki egyene-
sen elcsapott fennlappal. Itt volt a hagyomnyok szerint Bla
vra, melytl a Blahavas neve is eredne. Ugyanis, midn a
vilgrendt hun birodalom sszeomlott, s a hdtott npek a
bossz fegyvereivel kezdtk ldzni a hunok tredkeit. Azok,
akik e vrrel szerzett haztl megvlni nem akartak, vagy ide
szorulva tvozni nem tudtak, s a felzdult npek alattvali len-
ni sem akartak: Erdly keleti oldalnak termszet ltal is vdett
rengetegjei kz vontk meg magukat, ahol az serdktl kr-
nyezett legmagasabb hegycscsokra vrakat ptettek, s fg-
getlensgk megvdse s egyms oltalmra elhatroztk,
hogy midn valamely vrterlet lakit vsz fenyegeti, ott lr-
mafa gyjtatvn; a tbbi vr laki a megtmadott oltalmra si-
essenek.
Ezen egymssal sszefggsben, s lttatni s sszekttets-
ben lev vrlncolatnak kzppontjt kpz a hagyomny
szernt ezen a Hargita tetn plt, legmagasabban fekv Bla
vra, honnan egsz Csk, Udvarhelyszk s Erdvidk vgig
pillanthat volt, s midn itt vsz-tz gyjtatott fel, akkor vsz
fenyegette a rabonbnok hont, s mindenki fegyveresen tarto-
zott a fenyegetett haza oltalmra sietni."
Az kori npek vilgszerte elterjedt hite volt, hogy az arany
a nap fnye, megszilrdult napfny, s a nap sugaraival az gbl
ered, onnan zporozik a fldre, elssorban a hegyekre, fenns-
kokra, mivel azok kzelebb llnak az ghez. Ilymdon ktdtt
az gbl hull tz, az arany fogalma mindentt elssorban a
hegyekhez, fennskokhoz, gy vltak azok gtart oszlopp,
szent helyekk, az gi arany fensges fogadhelyeiv, miknt
45
az indiai Meru vagy Sumeru hegye vagy a keleti szktk Arany
Hegye, az Altj hegysg, ahol a trtneti mondinkban is sze-
repl rismadarak, az aranyrz griffek tanyztak.
"Az a feltevs, hogy az eget oszlop tartja, nagyon is magn
viseli keleti jellegt - rja Houzeau, a neves francia csillagsz.
Klnsen pedig a handuk vlekednek gy, akiknl a Meru he-
gye tartja az gboltot. Ilyen a Vdk felfogsa, amelyre rtal-
lunk valamennyi npnl, melyek ki voltak tve a brahmin befo-
lysnak. gy a szimiak azt mondtk az els utazknak, akik
ket az jkorban megltogattk, hogy a lapos s ngyszgletes
fld kzepbl csods magassg glaalak hegy nylik fel, az
g oszlopa. Az gbolt gy ll ezen a vilgon, mint egy harang,
amely asztalt bort. Az j akkor vltja fel a napot, midn a nap
a kzpponti oszlop mg rejtzik."
gtart oszlop a hegytet, szent sziklamez, klaply, ame-
lyet elbort a Napisten aranya, tzoltr, tzldozati hely, az gi
tz oltra, ahova ldozni jr a np.
"Annak, hogy a hegyormok szent ldozhelyek, a magyar
trtneti hagyomnyban szmos nyoma van" - rja Vmos Fe-
renc. Dr. Hermann Antal szerint pedig, aki egsz knyvet
szentel a trgynak (A hegyek kultusza Erdly npeinl, Ko-
lozsvr 1893.); "Hajdan a legtbb np szent borzadllyal volt
eltelve a hegyek irnt. Nmelyeknl a hegy maga szemly, is-
tensg volt, legtbbjnl az istenek lakhelye. A hegyekben
volt az t fel az Olympusra s le a Tartarosba; a hegyeket iste-
nek s risok emeltk, 'Peliont Ossra halmozvn'. Szelle-
mektl voltak npesek a hegyek. risok s tndrek, mank
s trpk, rdgk s ksrtetek, srknyok s szrnyetegek la-
koztak az gig mered megmszhatatlan ormokon, a szdt,
ttong szakadkokban, a stt, titokzatos barlangokban, a si-
vr ksivatagokban s thatolhatatlan rengetegekben. Az em-
berek kzl csak boszorknyok s varzslk tanyztak nha
ottan, a tbbit vallsos flelem tartotta tvol a hegyektl."
46
Komplex bizonytsi trekvseinknek megfelelen nem
mulaszthattuk el, hogy vgl r ne mutassunk a mondai trt-
ns s a mondai sznhely, a Hargita, mint fennsk kztt fenn-
ll szoros sszefggsekre. gy vljk, ez a szerny adatk is
tovbb ersti a trtneti bizonytkok sorra pl kvetkez-
tetsnket, hogy ide hulltak le a Napisten aranykincsei az Em-
ber szmra; hogy tegye a vadont kultrtjj.