Anda di halaman 1dari 10

Center for Modern language & Human sciences

Universiti Malaysia Pahang

ISLAMIC AND ASIAN CIVILIZATIONS

UHR1012

TITLE OF CASE STUDY

“BAHAYA PELAMPAU AGAMA”


Written by: Prof. Dr. Yusuf al-Qardhawi and Prof. Dr. Ahmad Kamal Abu al-
Magd.Published by:

Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia

Prepared by:

MOhd Reezwan bin Barahim KB09133 (sect: K07)

Prepared for:
AHMAD FAZULLAH BIN MOHD ZAINAL ABIDIN

FACULTY OF CHEMICAL AND NATURAL RESOURCES

ENGINEERING

DATE OF SUBMISSION:
18/11/09

Bab 1:PENGENALAN

1.1 LATAR BELAKANG

Tajuk buku: Bahaya Pelampau Agama (cetakan pertama, 2004)

Penulis buku: Prof. Dr. Yusuf al-Qardhawi dan Prof. Dr. Ahmad
Kamal Abu al-Magd
Disusun oleh: Datuk Hj Mohd Nakhaiie Hj ahmad

Diterbitkan oleh: Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia

1.2 PENDAHULUAN

Sebenarnya dalam kehidupan ini, manusia mempunyai


spekulasi yang berbeza-beza dalam sesuatu isu. Ada diantara
mereka ayng mengambil langkah mudah dan ada juga yang
mengambil jalan yang melampaui batas agama. Adayang
mengekalkan pendekatan sederhana dan seimbang bagi
menghadapi cabaran kehidupan

Namun secara amnya,seseorang yang dianggap


pelampau ialah mereka ayng telaluyaksub kepada sesuatu
pendapat sehingga tidak mahu langsung menerima pendapat
orang lain dan seolah-olah tidak ada yang boleh digunapakai.
Pegangan mereka tidak berdasarkan kepada bukti dan
kebenaran, sebaliknya taksub kepada kumpulan dan puak

Orang Islam haruslah mengelakkan diri daripada bersikap


longgar dan melampau dalam beragama sama ada yang
bernama liberalism, eksremismechauvanisme dan
fanaticism.Perbuatan itu apabila disertai oleh sikap menekankan
pendirian sendiri ke atas orang lain secara paksa, kekerasan dan
militant boleh membawa kepada konflik, perpecahan dan
pertumpahan darah.Umat islam mestilah mengekalkan pendirian
sederhana dan seimbang seperti yang dukehendaki Islam kerana
pendirian itu melambangkan identity Islam yang sebenar.Hal ini
demikian kerana, perbuatan itu boleh meruntuhkan keutuhan
tamadun Islam yang telah dibina pada masa lalu.

Buku yang bertajuk ‘ Bahaya Pelampau Agama’


diterbitkan bagi menjadi bahan bacaan dan rujukan umat
mengenai fahaman melampau dan kegiatan para pelampau
agama agar umat Islam tidak mudah terjebak kedalam aktiviti liar
ini yang telah dipelopori oleh golongan pelampau. ‘Hanya dengan
memahami kejahatan dan kerosakan, kita mampu
menghindarinya’,kata Datuk Hj Mohd Nakhaiie Hj ahmad,Yang
Dipertua Yayasan dakwah Islamiah malaysia

BAB 2:KANDUNGAN

Isu pelampau agama telah banyak diperdebatkan oleh umum


masa kini khususnya oleh pengamal agama Islam. Pelbagai
pendapat dan pandangan yang dikemukakan dalam
mengkategorikan golongan pelampau agama tersebut. Namun
pendapat-pendapat ini tidak boleh diterima secara mutlak kerana
tidak semua daripadanya boleh digunapakai. Menurut buku
‘Bahaya Pelampau Agama’ yang cuba mengupas isu ini dengan
merujuk kepada kefahaman Islam yang asal dan kepada nas al-
Quran dan hadis dengan tafsiran yang jitu. Penulis telah
mengemukakan faktor-faktor yang menyebabkan seseorang
individu itu dikategorikan sebagai golongan pelampau. Antaranya
ialah:

01).Terlalu taksub terhadap pendapat tertentu


Seseorang itu boleh dianggap sebagai pelampau agama apabila
tidak mahu langsung menerima pendapat orang lain secara
drastic.Fahamannya terlalu rigid dan jumud yang tidak mahu
mengaplikasikan perspektif berasaskan kemaslahatan umum dan
tidak pula mahu menyesuaikan diri dengan suasana serta
keadaan semasa. Sungguh aneh apabila mereka yang berijtihad
dalam is-isu yang rumit tetapi tidak pila membenarkan ulama dan
cendiakawan lain yang lebih arif dalam bidang-bidang tertantu
mengikut kepentingan semasa hanya kerana semata-mata
menyalahi pendapat mereka.

Fanatik dengan pandangan sempit yang berkepentingan


sendiri dan menafikan pandangan orang lain itu adalah tanda
pertama bermulanya aliran dan pegangan seseorang yang
dianggap sebagai pelampau

02.Suka Mengerjakan yanga Susah/Membebankan


Diantara tanda-tanda seseorang itu telah menjadi pelampau
agama ialah berpegang kepada ajaran Islam secara berlebih-
lebihan dan memaksa orang lain mengikut atas perkara-perkara
yang tidak diwajibkan oleh Allah kepada hamba-Nya. Tidak
mengapajika mahu melakukan terhadap dirinya sendiri, tetapi
tidaklah patut memaksa orang lain sehungga perkara yang
diharuskan di dalam Oslam semasa susah atau darurat ditolaknya
dan mahu melakukan yang susah itu walaupun ada perkara yang
senang dan mudah dilakukan. Perkara ini amatlah tidak
bertepatan dengan sabda Rasulullah yang menggalakkan
umatnya melkukan yang senang dan mudah

Dapat diterima sekiranya seseorang itu bersifat malampau


terhadap dirinya sendiri, tetapi tidak boleh diterima apabila
‘pelampau’ ini memaksa orang lain mengikutnya melakukan
perkara yang susah dan membebankan sehingga membawa
kwcacatan terdahap agama

SEbagai contoh, ada sesetengah masyarakat yang amat


mementingkan amalan sunat sehingga dianggap sebagai amalan
‘wajib’ untuk dilaksanakan

03) Prasangka buruk terhadap orang lain


Prasangka buruk (su’u dzon) atau dengan kata canggihnya
‘negatif thinking’ merupakan suatu perbuatan yang dicela oleh
Allah swt. Menyangka keburukan orang lain tanpa dasar yang
jelas, sehingga fikirannya berubah miring atau negatif dan
kemudian hati pun menjadi kotor. Mulutnya berbicara kasar,
hatinya dongkol dan lebih membahayakan lagi iaitu dirinya akan
membawa pengaruh negatif terhadap orang disekitarnya.

Agama Islam melarang kita berprasangka buruk dan membuka


aib orang lain, orang yang membicarakan keburukan orang lain
sama seperti memakan daging saudaranya sendiri (kanibal).
Orang yang membuka aib orang di dunia maka Allah s.w.t akan
membuka aibnya di akhirat kelak. Sungguh amat menyedihkan
perbuatan prasangka buruk.
Prasangka buruk terbesar adalah su’udzon kepada Allah s.w.t,
sering terdengar ungkapan bahwa realita dunia ini tidak adil,
mengapa musibah selalu menimpa kita tanpa hent-henti, kenapa
hidup selalu susah, ingat jangan lupa bahawa seluruh alam
semesta diatur dan dikuasai oleh Allah .sw.t yang Maha Adil dan
Bijaksana, semua yang Allah s.w.t cipatakan dan takdirkan pasti
ada maksud/hikmah didalamnya yang terkadang manusia tidak
dapat mengungkapnya. Hikmah itu terungkap setelah sekian
lama bertahun-tahun atau langsung cepat setelah kejadian jika
diizinkan Allah. Tergantung pola fikir kita dalam berprasangka,
bila terbiasa berprasangka buruk maka yang keluar dari hati,
pikiran dan mulutnya adalah keburukan tapi bila sudah terbiasa
berprasangka baik maka sebaliknya.

َ
ّ ّ‫ض الظ‬
ٌ ْ ‫ن إ ِث‬
‫م‬ َ ‫ع‬
ْ َ‫ن ب‬ ّ ّ‫ن الظ‬
ّ ِ‫ن إ‬ ِ ‫جت َن ُِبوا ك َِثيًرا‬
َ ‫م‬ ْ ‫مُنوا ا‬
َ ‫نآ‬ ِ ّ ‫ها ال‬
َ ‫ذي‬ َ ّ ‫َياأي‬

“Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah oleh kalian


kebanyakan dari persangkaan (zhan) karena sesungguhnya
sebagian dari persangkaan itu merupakan dosa.” (Al-Hujurat: 12)

04) Kecenderungan Kafir-mengkafir


Dunia Islam tidak pernah sunyi dari gangguan golongan-
golongan yang menyeleweng dari jalan yang lurus iaitu ahli
sunnah wal jamaah. Sesungguhnya sejarah telah membuktikan
perkara ini. Maka munculnya golongan seperti syiah rafidhah,
khawarij, Murjiah, Muktazilah, Jabariyah, Jahmiyah pelampau
agama yang merosakkan pegangan akidah yang benar.
Walaupun sebahagian daripada golongan yang disebutkan
namanya hanya tinggal sejarah dan telah pun lenyap di telan
zaman, tetapi hakikat yang terpaksa kita akur ialah pemikiran
golongan-golongan ini masih wujud pada zaman ini hasil daripada
saki-baki pengikut golongan tersebut yang menyebarkan
fahaman mereka sehinggalah ke hari ini.
Cuma yang sedihnya mereka menyebarkan pemikiran dan ajaran
yang menyeleweng ini dengan berselindung di sebalik nama ahli
sunnah wal jamaah supaya kesesatan mereka tidak dapat dihidu
oleh masyarakat umumnya.

Mereka mengambil peluang untuk menyebarkan ajaran


(pendapat) mereka yang terpesong melalui metodologi ahli
kalam, amalan kesufian dan kebatinan bertujuan merosakkan
akidah dan memecah belahkan kesatuan umat islam

Berbagai-bagai akhlak buruk pelampau agama amat


mudah melemparkan tuduhan kafir kepada sesiapa sahaja yang
tidak bersetuju dengan kumpulan mereka.

KESIMPULAN
RUJUKAN
Bahaya Pelampau Agama (2004) ditulis oleh; Prof. Dr. Yusuf al-Qardhawi dan
Prof. Dr. Ahmad Kamal Abu al-Magd. Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia
APPENDIKS