Anda di halaman 1dari 9

Bahasa

Malaysia
Kertas 2
(Penulisan)
Mei 2014
(60 minit)

Peperiksaan Pertengahan Tahun


Mei 2014
Tahun 2

Bahasa Malaysia (SK)


Kertas 2 (Penulisan)
Satu jam

NAMA

: __________________________________

TAHUN

: ________________

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU


1.

Jawab semua soalan.

Kertas ini mengandungi halaman bercetak dan halaman tidak bercetak

DISEDIAKAN OLEH:

DISEMAK OLEH:

( EN. BISMI BIN AB. RAHIM )


Guru BM

( PN. SAEDAH BINTI HAMDAN )


Ketua Panitia BM
DISAHKAN OLEH:

( EN. OMAR BIN ISMAIL )


Guru Penolong Kanan 1

Bahasa Malaysia Tahun 2

PPT Mei 2014

A) Lengkapkan jadual di bawah dengan membina perkataan hanya


melalui gabungan dari mana-mana suka kata dari Pokok A, Pokok B
atau Pokok C.

POKOK A

POKOK B

POKOK C

na

ri

ke
gu

las
sau

se
da

Dua Suku Kata

nga

Tiga Suku Kata

1. ............................................

1. ............................................

2. ............................................

2. ............................................

3. ............................................

5 Markah

B1DT1E1: Menulis perkataan yang mengandungi dua dan tiga suku kata.

F:\BARSKBG\PPT 14 BM T2

Bahasa Malaysia Tahun 2

PPT Mei 2014

B) Baca ayat-ayat di bawah. Kemudian lengkapkan jadual dengan perkataanperkataan yang dihitamkan.

Mak Usu pandai menjahit.

Mak Usu pandai membuat kraf tangan.

Mak Usu pandai menjahit dan membuat kraf tangan.

Mak Usu suka menjahit sambil mendengar radio.

Mak Usu pandai menjahit kerana dia pernah mengikuti kelas jahitan.

Diftong

1. ..................................

Vokal Berganding

Konsonan Bergabung

1. ..................................

1. ................................

2. ..................................

2. ................................

5 Markah

B1DT1E2: Menulis perkataan yang mengandungi diftong, vokal berganding,


digraf dan konsonan bergabung.

F:\BARSKBG\PPT 14 BM T2

Bahasa Malaysia Tahun 2

PPT Mei 2014

C) Bina ayat tunggal dari perkataan dan frasa yang diberikan.

mencuci tangan Nani adiknya mengajar


1. ...............................................................................................................................

bersarapan setiap Yee Ling nasi lemak hari Isnin


2. ...............................................................................................................................

Taman Botani ramai bersenam di orang


3. ...............................................................................................................................

sepak takraw menyertai pasukan Rajan sekolahnya


4. ...............................................................................................................................

baulu cermai Adam makan suka


5. ..............................................................................................................................

5 Markah
B2DT1E3: Membina dan menulis frasa dan ayat tunggal.
F:\BARSKBG\PPT 14 BM T2

Bahasa Malaysia Tahun 2

PPT Mei 2014

D) Baca pesanan Pak Long Imran kepada Adam tentang cara-cara menjaga
arnab dengan baik. Kemudian berpandukan gambar, isikan jawapan di
ruang berikut.
Pak Long berpesan kepada Adam

Idea Sampingan

Idea Utama

: .............................................................................................

Idea Sampingan

: a) ................................................................................
b) ................................................................................
c) ................................................................................
d) ................................................................................
............
5 Markah

B3DB1E1: Menyatakan idea daripada bahan yang dibaca.


F:\BARSKBG\PPT 14 BM T2

Bahasa Malaysia Tahun 2

PPT Mei 2014

E) Lengkapkan petikan di bawah dengan menulis imbuhan apitan yang sesuai.


Permainan Tradisional

Permainan tradisonal sangat terkenal dalam kalangan masyarakat


dahulu. Permainan ini dicipta untuk mengisi masa lapang dan
mendapatkan keseronokan.
Antara permainan tradisional yang terkenal ialah
permainan guli. .........main......... ini digemari oleh kanak-kanak.
Sebelum bermain, mereka akan membersihkan dan .........rata.........
kawasan permainan.
Antara cara permainan guli termasuklah .........masuk......... guli
ke dalam bulatan kecil .........guna......... jari telunjuk untuk
menjentiknya.
Kini, pelbagai pihak berusaha untuk .........hidup.........
permainan ini. Oleh itu, generasi baharu berpeluang untuk
mengenali permainan tradisional ini.

5 Markah

F:\BARSKBG\PPT 14 BM T2

Bahasa Malaysia Tahun 2

PPT Mei 2014

F) Tuliskan perkara-perkara yang perlu dilakukan sebelum pulang ke


kampung mengikut turutan gambar-gambar di bawah.
1

kita mesti menutup pintu pagar lalu menguncinya.


kita boleh pulang ke kampung dengan hati yang tenang.
kita perlu melengkapkan maklumat dalam borang dan menyerahkannya kepada
pihak polis.
kita tutup tingkap dan pintu serta mengunci pintu itu.
kita hendaklah berjumpa dengan jiran dan memberitahunya akan pulang ke
kampung.

1. Mula-mula, ............................................................................................................
2. Selepas itu, ..........................................................................................................
3. Kemudian, .............................................................................................................
4. Sebelum bertolak, ..............................................................................................
5. Akhir sekali, ........................................................................................................

5 Markah
B4DB1E1: Membaca, memahami dan menyusun maklumat mengikut urutan.
F:\BARSKBG\PPT 14 BM T2

Bahasa Malaysia Tahun 2

PPT Mei 2014

G) Jawab soalan yang dikemukakan berpandukan petikan yang diberi.


Baulu
Baulu ialah sejenis kuih tradisional orang melayu.
Biasanya, kuih ini disediakan sempena sambutan hari
raya dan hari keramaian. Kuih baulu merupakan warisan
kebangsaan yang perlu dikekalkan.
Kuih baulu diperbuat daripada telur, tepung
gandum dan gula pasir. Adunan bahan ini di masukkan ke
dalam acuan sebelum di bakar. Kita perlu mempelajari
cara membuat kuih ini agar dikenali sepanjang zaman.

1. Apakah nama kuih tradisional orang melayu yang dinyatakan di atas?


..............................................................................................................................
2. Bilakah kuih baulu biasanya disediakan?
..............................................................................................................................
3. Namakan bahan untuk membuat kuih baulu?
..............................................................................................................................
4. Bagaimanakah cara membuat kuih baulu?
..............................................................................................................................
5. Mengapakah kita perlu mempelajari cara membuat kuih baulu?
..............................................................................................................................
5 Markah
B5DT1E2: Membina dan menulis jawapan dengan ayat yang lengkap.
F:\BARSKBG\PPT 14 BM T2

Bahasa Malaysia Tahun 2

PPT Mei 2014

H) Baca petikan dan lihat gambar. Kemudian lengkapkan jadual di bawah.

Labu Sayong

Kegunaan Labu Sayong

Labu sayung ialah sejenis tembikar.


Tembikar ini banyak dihasilkan di
Kampung Sayong, Kuala Kangsar,
Perak.
Labu Sayong diperbuat
daripada adunan tanah liat dan air.
Bentuknya seperti labu air.
Warnanya hitam dan coklat. Labu
Sayong dihias dengan corak bunga
dan corak garisan.

Corak

garisan

Bahan

Labu Sayong
Warna
hitam

Kegunaan
barang perhiasan

5 Markah

B6DB1E1: Memahami maklumat daripada bahan grafik dan bukan grafik


untuk menyatakan maksud dengan betul.

F:\BARSKBG\PPT 14 BM T2