Anda di halaman 1dari 4

SWOT-ANALYSE

Deze SWOT-analyse is mijn sterkte-zwakte analyse op basis van de competenties.Consequent blijven[1.1b, 4.1a]
Zelfstandigheid stimuleren [2.2b]
Beter orde houden [1]
Langetermijnplanning en daar aan
houden [4.3a]
Strakker optreden bij het
zelfstandig werken [1, 2]
Planning [4]
Verzwakken qua orde in loop van
het jaar [2]
Relatie met leerlingen [1, 2]
Problemen bij leerlingen detecteren
[2.3a]
Vakinhoudelijk & didactisch [3]
Structureren(lokaal, ICT etc.) [4.2b]
Onderwijsmateriaal maken samen
met collega's [5.2b]
Teamwork [5]
Kracht Valkuilen
Bedreigingen Te leren
ZELFREFLECTIE
COMPETENTIE: 1 INTERPERSOONLIJK COMPETENT


Omschrijving
Beoordeling
(1 = zwak, 5=sterk)
1.1a Ik beheers sociale en communicatieve vaardigheden zoals
gespreksvaardigheden luistervaardigheden, feedbackvaardigheden
4
1.1b Ik kan sociale interacties in een klas herkennen en verklaren 4
1.2a Ik schep een klimaat voor samenwerking met de leerlingen en tussen de
leerlingen onderling
4
1.2b Ik spreek leerlingen aan op ongewenst gedrag en stimuleer gewenst
gedrag
3
1.3a Ik maak leerlingen medeverantwoordelijk voor een goed werk- en
leefklimaat in de klas
4

COMPETENTIE: 2 PEDAGOGISCH COMPETENT


Omschrijving
Beoordeling
(1 = zwak, 5=sterk)
2.1a Ik heb een beeld van de leef- en belevingswereld van 12-18 jarigen 4
2.2a Ik stem mijn taalgebruik en omgangsvormen af op mijn leerlingen 4
2.2b Ik stimuleer zelfstandigheid en initiatief van leerlingen 3
2.2c Ik herken en houd rekening met verschillen tussen leerlingen 3
2.3a Ik signaleer ontwikkelings- of gedragsproblemen bij leerlingen en laat zien
dat ik hiermee in mijn onderwijs rekening houd
4

COMPETENTIE: 3 VAKINHOUDELIJK & DIDACTISCH COMPETENT


Omschrijving
Beoordeling
(1 = zwak, 5=sterk)
3.1a In kan onderwijsactiviteiten voorbereiden en geven waarbij ik de
vakinhoudelijke en didactische keuzes die ik gemaakt heb onderbouw
4
3.2a Ik kan evaluatiemiddelen (proefwerken, enqutes e.d.) ontwerpen en
gebruiken om te bepalen of leerlingen voldoende hebben geleerd en of
mijn onderwijs effectief is geweest
4
3.2b Ik maak bij mijn onderwijs gebruik van moderne middelen, waaronder ICT 5
3.2c Ik laat zien dat ik bij het ontwerpen en uitvoeren van mijn onderwijs
rekening houd met verschillen tussen de leerlingen
4
3.3a Ik kan eventuele leerproblemen bij leerlingen signaleren en laat zien dat ik
daar in mijn onderwijs rekening mee houd
4


COMPETENTIE: 4 ORGANISATORISCH COMPETENT


Omschrijving
Beoordeling
(1 = zwak, 5=sterk)
4.1a Ik kan plannen en structureren 3
4.2a Ik maak werkbare afspraken met de leerlingen en hanteer die consequent 3
4.2b Ik organiseer de praktische kant van mijn onderwijs (leermiddelen, ICT,
inrichting lokaal etc.) effectief en efficint
5
4.3a Ik houd voor mijn onderwijs een lange termijn planning aan die bij de
leerlingen bekend is en waar zij hun eigen planning op kunnen afstemmen
3

COMPETENTIE: 5 COMPETENT IN HET SAMENWERKEN MET COLLEGA'S


Omschrijving
Beoordeling
(1 = zwak, 5=sterk)
5.1a Ik kan in verschillende rollen samenwerken in een team 4
5.2a Ik geef en ontvang collegiale feedback 4
5.2b Ik ontwikkel samen met collegas (al dan niet vakoverstijgend)
onderwijsmateriaal en ben betrokken bij het gebruik daarvan
4
5.3a Ik werk met collegas samen aan de ontwikkeling en verbetering van mijn
school
4

COMPETENTIE: 6 COMPETENT IN HET SAMENWERKEN MET DE OMGEVING


Omschrijving
Beoordeling
(1 = zwak, 5=sterk)
6.1a Ik heb een globaal beeld van de verschillende partijen waarmee de school
contact onderhoudt
4
6.2a Ik heb met ouders van leerlingen en andere betrokkenen contact over het
functioneren van die leerlingen
4
6.2b Ik ben op de hoogte van maatschappelijke ontwikkelingen en geef die een
plaats binnen mijn onderwijs
4
6.3a Ik neem op een constructieve manier deel aan verschillende vormen van
overleg met mensen en instellingen buiten de school
3


COMPETENTIE: 7 COMPETENT IN REFLECTIE EN ONTWIKKELING


Omschrijving
Beoordeling
(1 = zwak, 5=sterk)
7.1a Ik kan reflecteren op mijn eigen professionele ontwikkeling en
studiegedrag
4
7.2a Ik maak gebruik van feedback van leerlingen en collegas om mezelf als
docent te ontwikkelen
4
7.2b Ik kan een onderzoek opzetten en uitvoeren t.b.v. mijn eigen
professionele ontwikkeling
4
7.3a Ik stem mijn professionele ontwikkeling af op ontwikkelingen in de school. 4
7.3b Ik kan wat ik als docent doe en wil verantwoorden vanuit een goed
doordachte visie op het beroep en mijn taken in de uitoefening daarvan
4
ADVIES

COMPETENTIE 1: INTERPERSOONLIJK COMPETENT
Eerste weken strakker orde houden, kan later altijd nog verzwakken. Doe dit om er voor te zorgen
dat je leiderschapspositie overeind blijft.
Zorg voor absolute rust bij zelfstandig werken in de klas

COMPETENTIE 2: PEDAGOGISCH COMPETENT
Probeer leerlingen met reken-/wiskundeproblemen eerder te ontdekken, zodat je ze beter kunt
begeleiden.

COMPETENTIE 3: VAKINHOUDELIJK & DIDACTISCH COMPETENT
Probeer meer materiaal te verzamelen bij de verschillende onderwerpen (onderwijs betekenisvol
maken)
Zoek naar creatieve manieren om bepaalde onderwerpen bij te brengen

COMPETENTIE 4: ORGANISATORISCH COMPETENT
Probeer een goede en duidelijke langetermijnplanning te maken, waar je je makkelijk aan kunt
houden en die je duidelijk kunt maken aan leerlingen. Zorg ervoor dat leerlingen precies weten
waar ze aan toe zijn.

COMPETENTIE 5: COMPETENT IN HET SAMENWERKEN MET COLLEGA'S
Schroom niet met het contact op nemen met je collegas. Als je doorpakt krijg je iets sneller
voorelkaar.

COMPETENTIE 6: COMPETENT IN HET SAMENWERKEN MET DE OMGEVING
Neem eens deel aan de externe bijeenkomsten, zoals klankbordgroep. Zo kom je meer te weten
hoe het onderwijs in elkaar zit en hoe ouders denken over het onderwijs bij ons op school.

COMPETENTIE 7: COMPETENT IN REFLECTIE EN ONTWIKKELING
Blijf onderzoeken, leer door, bereik veel!