Anda di halaman 1dari 11

=

log a2b3

log ab2

=ab log a2b3

MATEMATIKA DASAR

1. Jika x1 dan x2 adalah penyelesaian


4

9

persamaan

x 3

1 x

27

3
2

maka (x1 x2) = .

9
4
25
4
41
4
25
2
25

A.
B.
C.
D.
E.

4

9
2

3

x 3

1 x

27

2x 6

2

3

33x

=1+ab log ab

3. Diketahui x1 dan x2 akar-akar


persamaan 6x2 5x + 2m 5 = 0.
1
1
+
= 5 maka nilai m adalah
Jika
x1 x2
.
A. 1
B. 0
C. 1
D. 2
E. 3
Jawaban: E
Bahasan :
6x2 5x + 2m 5 = 0.

Jawaban : B
Bahasan :
2

=ab log ab2 +ab log ab

5
1
1
6
+
=5
=5
x1 x2
2m 56

3
2

2
=
3

2m 5 = 1
m=3

2x 6 + 3 3x = -1
2x2 3x 2 = 0
(2x + 1) (x 2) = 0
x1 = 1
x =2
2 . 2

( x1 x2 ) 2 = ( 12 2)2
25
=
4

4. Jika persamaan x2 2ax 3a2 4a


1 = 0 mempunyai akar kembar,
maka akar tersebut adalah .
A. 1
B.

1
2

1
2
D. 1
E. 2
C.

2. Jika 2x = a dan 2y = b dengan x, y >


2x + 3y
= .
0, maka
x + 2y

3
5
5
B.
3
C. 1 + ablog ab2
D. 1 + ablog a2b
E. 1+ ab2 log ab
Jawaban : E
Bahasan :
x=2 log a dan y=2 log b
A.

2
2x + 3y
log a2 +2 log b3
=
2
x + 2y
log a+2 log b2

By : Catatan Abimanyu

Page 1

Jawaban: B
Bahasan :
x2 2ax 3a2 4a 1 = 0
D = 0 4a2 4 (-3a2 40 1) = 0
a2 + 3a2 + 4a + 1 = 0
4a2 + 4a + 1 = 0
(2a + 1)2 = 0
2a + 1 = 0
a=
1
2
5. Dua kg jeruk dan tiga kg apel
harganya Rp 45.000,-. Lima kg jeruk
dan dua kg apel harganya Rp
52.000,-. Harga satu kg jeruk dan
satu kg apel sama dengan .
A. Rp 6.000,B. Rp 9.000,C. Rp 11.000,D. Rp 17.000,E. Rp 20.000,Jawaban: D
Bahasan :
2x + 3y = 45000 .2
5x + 2y = 52000 .3

4x + 6y = 90000
15x + 6y = 156000
11x = 66000
x = 6000
y = 11000
x + y = 17000

a+b=2
7. Pertaksamaan

ab=
2a b =
a = 2. b = 0
4 x
2

x +3
mempunyai penyelesaian .

By : Catatan Abimanyu

x2 4 + 3 0

( x 1)( x 3) 0
-

0
1
3
0 < x < 1 atau x > 3

8. Nilai maksimum untuk z = 6x + 3y


2
yang
memenuhi
sistem
pertaksamaan .
x + 2y 4
xy 2
x+y 1
x 0, y 0
adalah .
A. 4
B. 10
C. 13
D. 16
E. 19
Jawaban : D
Bahasan :

6. Jika garis (a + b)x + 2by = 2 dan


garis
ax (b 3a)y = 4
berpotongan di (1, 1), maka a + b =
.
A. 2
B. 1
C. 0
D. 1
E. 2
Jawaban : E
Bahasan :
(1) a + b 2b = 2
2
(2) a + b 3a = 4
4

A. 1 x 3
B. 1 x 3 atau x 3
C. x 1 atau x 3
D. 0 x 1 atau x 3
E. 0 x 1 atau x 3
Jawaban : D
Bahasan :
4 x
1

x2 + 3 4x, x > 0
2
x +3
x

1
x

x + 2y = 4
x y = 2
3y = 2 y = 23
x = 22
3
z

= 6x + 3y 2

( )

()

2
=6. 22
+3 . 2
3
3
= 16
9. Dalam suatu deret aritmetika, jika U3
+ U7 = 56 dan U6 + U10 = 86, maka
suku ke-2 deret tersebut adalah .
A. 8
B. 10
C. 12
D. 13
E. 15
Jawaban : D
Bahasan :
Page 2

U3 + U7 = 56
U6 + U10 = 86

a.b=2.

1
2

1
2

2a + 8b = 56
2a + 14b = 86
6b = 30
b=5
a=8
U2 = a + b = 13

10. Jika barisan geometri y + 1, 2y 2,


7y 1, mempunyai rasio positif,
maka suku ke-4 barisan tersebut
adalah .
A. 108
B.

4
3

4
3
D. 108
E. 324
C.

Jawaban : D
Bahasan :
(2y 2)2 = (y + 1) (7y 1)
4y2 8y + 4 = 7y2 + 6y 1
3y2 + 14y 5 = 0
(3y 1) (y + 5) = 0
y = -5
Barisan itu adalah :
-4, -12, -36, .
a = -4, r = 3
U4 = ar3 U4
= -4(3)3
= -108
a b
0

11. Jika

maka ab = .
A. 2
B. 1
C.

D. 1
E. 2

a
1

=
a + 2b 1
,

1
2

Jawaban : B
Bahasan :

b
a( a b)
a b
1

0 a b ( a + 2b)( a b) a b

a b = b a = 2b

1 = a(a b)

b2 =

1 = 2b . b
1
2

b=
a= 2
By : Catatan Abimanyu

1
2
1
2

Page 3

12. Jika

matriks berordo
1 1
=
sehingga
A
1 5
2 4
= , maka A2 = .
1 7
1 2
A.
4 1

9 0
B.
0 9

9 0
C.
0 7

7 0
D.
0 9

7 0
E.
0 7

dan

2
A

14. Nilai x yang memenuhi sin x cos x


> 0, 0 x 2 adalah .
A. 0

13. Jika sin A =

x
2

C.
x
4
D. x
3
E.
x
4

Jawaban : C
Bahasan :
y

dan tan A =

2pq
, maka p2 + q2 = .
p q

A. 1
B. 0

1
4
1
D.
2
E. 1
C.

y = cos x

5
4

y = sin x
x

-1
sin x cos x > 0
sin x > cos x bila : 4 < x < 54
15. Jika sebuah dadu dilempar dua kali,
maka peluang untuk mendapatkan
jumlah angka kurang dari lima
adalah .

2
3
4
B.
9
5
C.
18
A.

1
6
1
12

D.
E.

Jawaban : D
Bahasan :

Jawaban : E
Bahasan :
sin A =

2
3

2
5

4
2
3

B.

Jawaban : B
Bahasan :
1 2
1 4
A
1 1
=
5 7

1 4 1 1 2

A=
5 7
.

3 1 1
2
1
A=
4 1

1 2 1 2

A2 =
4 1

4 1
9 0
=
0 9

2pq

p2 + q2 = 1

2pq ;

tan A =

2pq
p q

cos A = p q
cos2 A + sin2 A = 1
p2 2pq + q2 + 2pq = 1
By : Catatan Abimanyu

4
5
6
Page 4

Jumlah angka kurang dari 5 =


{(1, 1), (1, 2), (1, 3), (2, 1), (2, 2), (3,
1)}
P (jumlah angka kurang dari 5) =

6
1
=
.
36
6
16. Nilai rata-rata tes matematika suatu
kelas yang terdiri dari 42 siswa
adalah 6,3 dengan jangkauan 4. Jika
satu nilai terendah dan satu nilai
tertinggi tidak diikutsertakan, maka
rata-ratanya menjadi 6,25. Nilai
terendah untuk tes tersebut adalah
.
A. 5
B. 5,03
C. 5,3
D. 5,05
E. 5,5

h( x) = g1o(goh) ( x)

( x 2)
x+2
=
( x 2) 5
x7
(hof) ( x) = (2x 1) + 2
(2x 1) 7
2x + 3
=
2x 8
2x 3
=
2x + 8

18. Jika f(x) = x 1 x maka nilai a


yang memenuhi f (a) = 1 adalah
.
A. 0
B.

8
9

Jawaban : C
Bahasan :
n = 42
x = 6,3
xmax = xmin + 4

8
9
8
D. 0 dan
9
8
8
E.
dan
9
9

x2 + x3... + x41
= 6,25
40

Jawaban : C
Bahasan :

x2 + x3 + + x41 = 250

xmin + 250+ (xmin + 4)


= 6,3
42
xmin = 264,6 254
xmin =

10,6
2

= 5,3

17. Diketahui f(x) = 2x 1 dan g(x) =

5x
. Jika h adalah fungsi sehingga
x +1
(g h)(x) = x 2, maka (h f)(x) =
.
2x 3
A.
2x + 8
2x 3
B.
2x + 6
2x 3
C.
2x 8
2x 3
D.
2x + 8
2x 3
E.
2x 8
Jawaban : D
Bahasan :
By : Catatan Abimanyu

C. 0 dan

1
1x

f (x) = x 1 x + x. 2

. 1

f (a) = 1
1a

2 1 a

a
2 1a

=1

)2 a = 2

1 a

(2 3a) = 4(1 a)
9a2 8a = 0
a(9a 8) = 0
a= 8
a=0
atau
9
19. Jika grafik di bawah merupakan
grafik fungsi y = f (x), maka .
Y

y = f(x)
-3
-1

A. f mencapai maksimum relatif di x


= 1
B. f mencapai minimum relatif di x
=1
C. f mencapai maksimum relatif di x
= 3 dan x = 1
Page 5

D. f mencapai maksimum relatif di x


= 3 dan x = 2
E. f mencapai minimum relatif di x
= 3 dan x = 2
Jawaban : E
Bahasan :
f '(x)
-3

f(x) mencapai minimum relative di x


= 3 dan x = 2.
20. Jika x1 dan x2 memenuhi persamaan
2x 3

x 2

, maka x1 x2

=.
A. 12
B. 6
C. 0
D. 6
E. 12
Jawaban : D
Bahasan :
2x 3

x 2

(2x 3) (x 2) (x) (3) = (6) (12)


2x2 7x + 6 3x = 6
2x2 10x + 12 = 0
x2 5x + 6 = 0
x1 . x2 = 6

By : Catatan Abimanyu

Page 6

MATEMATIKA IPA
1. Lingkaran dengan titik pusat (a, b)
menyinggung sumbu x dan garis y = x,
jika jari-jari |b| dan .
A. a 2 +1 b = 0

D.

(
a (
a(
a (

E.

a 2 b =0

B.
C.

)
2 1) b = 0
2 +1) a b = 0
2 1) a b = 0

Jawaban: A
Bahasan :
y

Jawaban: C
Bahasan :
(a, 1 - a, a)
(-1, -1, 1)

W=

( 1)(a) +( 1)(1a) +(1)(a)

W=

( 1)2 +( 1)2 +(1)2

( 1, 1, 1)

( a31 ) (1, 1, 1)

( ( a31), ( a31), a31)

W=
W =

y=x

a1
3

2
3

( a1)2 . 3 =
9

2
3

=2
a 1 = 2
3

a=3
(a, b)

Jarak titik pusat lingkaran (a, b) ke y =


x sama dengan jari-jari lingkaran = |b|.
ab
2

3. Diketahui limas segi empat beraturan


T.ABCD dengan panjang rusuk AB
adalah a. Jika adalah sudut antara
bidang TAB dan ABCD dengan sin =
3
5

, maka panjang rusuk TA adalah .

=b

A.

a
8

44

a b = b 2

B.

a
8

42

C.

a
10

D.

a
9

41

E.

a
8

41

2 +1 b = 0

2. Vektor W merupakan vektor proyeksi


tegak lurus vektor (a, 1-a, a) pada
vektor (-1, -1, 1). Jika panjang W
adalah

2
3

3 , maka di antara nilai a

berikut ini yang memenuhi adalah .


A. -3
B. -2
C. 3
D. 2
E. 1

41

Jawaban: E
Bahasan :

A
M

By : Catatan Abimanyu

Page 7

3
sin = 5

C.

4
cos = 5

D.

1a
2

TM

E.

=4
5

Jawaban: D
Bahasan :
2x2 6y2 + 3x + y 1 = 0
x 2y 1 = 0 x = 2y + 1
2(2y+1)2 6y2 + 3(2y+1) + y 1 = 0
2y2 + 15y + 4 = 0
y12 + y22 = (y1 + y2)2 2y1y2

TM = 5
a
8
TA =

( 48 a)2 + ( 58 a)2

16a2 + 25a2
8

a
=8

41

4. Pertaksamaan

x 2
2x + 3

< 1 dapat ditulis

sebagai |4x + a| > b, dengan nilai a


dan b berturut turut adalah .
A. 7 dan 13
B. 13 dan 7
C. 6 dan 13
D. 13 dan -6
E. -13 dan 7
Jawaban: E
Bahasan :
x 2
2x + 3

<1

x 2 2x 3
2x + 3

<0

x +5
2x + 3

>0

x < -5

atau

4x + a > b

4x < -b-a atau


4x > b-a ..
(2)
x > 2
3 ....

(1)
Dari (1) dan (2) :
4x < -20 atau 4x > -6
4x < -b-a atau 4x > b-a
-b-a = -20
b-a = -6

b + a = 20
b a = 6 +
2b = 14 b = 7

b a = -6
7 a = -6
a = 13

5. Jumlah kuadrat semua nilai y yang


memenuhi system persamaan :
2x2 6y2 + 3x + y 1 = 0
x 2y 1 = 0
adalah .
A.
B.

211
4
209
4
207
4

215
4
213
4

By : Catatan Abimanyu

( 215)2 2( 42 )

225 16
4
4

= 209
4

6. Grafik fungsi f(x) = (3m) x2 + (1m) x


2m memotong sumbu y di titik A dan
memunyai sumbu simetri garis x = 1.
Gradien garis melalui titik puncak kurva
dan titik A adalah
A. -3
B. -2
C. 0
D. 1
E. 2
Jawaban: B
Bahasan :
f(x) = (3-m)x2 + (1-m) x 2m
x=

b
2a

= 1

m1
6 2m

= 1

1 m = 6 2m
m=5
f(x) = -2x2 4x 10 A (0, -10)
Puncak
P (-1, -8)
Gradien =

8( 10)
10

= -2

b
= p dan a logbc2 = q
c
, maka alog b = .
q p
A.
3
q 2p
B.
3
q+p
C.
3
q + 2p
D.
3

7. Diketahui

log

Page 8

E.

p 2q
3

7
2

= 756

Jawaban: D
Bahasan :
a
logba logc = p 2a logb 2a logc = 2p
a
logb +2a logc = qa logb +2a logc = q
3a logb = 2p + q
a

logb =

2p +q
3

10. Fungsi f(x) = x3 + 3kx2 9k2x 4 turun


dalam selang 2 < x < 6 jika k = .
A. 1
B. 2
C. 1
D. 2
E. 3
Jawaban: B
Bahasan :
f(x) = x3 + 3kx2 9k2 x 4
f(x) = 3x2 + 6kx 9k2 . (1)

8. Jika x1 dan x2 akar-akar persamaan


1
2x + 1 + x 3 = 17 , maka x12 + x22 = .
2
A. 2
B. 5
C. 8
D. 10
E. 13

y = f(x) turun pada interval -2 < x < 6


f(x) = 3(x + 2) (x 6)
= 3x2 12x 36 .. (2)
Dari (1) dan (2) :
6k = -12
k = -2

Jawaban: D
Bahasan :

2x +1 + 23 x = 17
2 . 2x +

8
2x

[18+ 198] = 7 . 108

= 17

1
x

_________________ x 2 = a
2a2 17a + 8 = 0
(2a 1) (a 8) = 0
a1 = 2x = 2-1
x1 = 1
x12

+ x21
2

a2 = 2x = 8 = 23
x2 = 3
=1+ 9

= 10
9. Sebuah deret dengan suku ke-n adalah
an mempunyai jumlah n suku pertama
5n2 + 3n. Nilai a2 + a5 + a8 + + a20
=.
A. 726
B. 736
C. 746
D. 756
E. 766
Jawaban: D
Bahasan :
Sn = 5 n2 + 3n an = 10n 2
a2 + a5 + a8 + a20 =
18 + 48 + 78 + 198 =
198 = 18 + (n 1) . 30 n = 7
jadi 18 + 48 + + 198 =
By : Catatan Abimanyu

11.

lim

sin 4 2x +

2
4x

x
4

cos 4 2x

=.
A.

1
4

B.

1
2

C. 0
D.
E.

1
4
1
2

Jawaban: C
Bahasan :

1 sin 2x + 1 cos 2x
4
4
2
2

lim

4x

x
4

1 cos 2x . 2+ 1 sin 2x
4
4
2
2

lim

( )

1 cos 5 . 2+ 1 sin . 2
4
2
2
2

1 1

2 ( 2) + 1 1 2 ( 2)

2 2
2 2
4

Page 9

. 2

0
4

12. Jika

dx = a , maka
x +1

4 x +k
x +1

A.
B.
C.
D.
E.

x1 + k + x2 =
x1 + x2 + k =
14 + 3 = 17

=0

dx = 4 3a untuk k = .

3
2
1
1
2

Jawaban: D
Bahasan :
2

4 x +k
x +1

4 x +k + 3
x +1

1
2
1
2
1
2

dx = 4 3

1
x +1

dx

dx = 4

x +1 + k 1
x +1

dx = 4

4 dx + k 1 dx = 4

1
2

k 1
x +1

x +1

dx = 0

k=1
13. Jika x1, x2 akar-akar persamaan
kuadrat x2 (3k + 5)x + 2k + 3 = 0
dan x1, k, x2 merupakan suku pertama,
kedua dan ketiga suatu barisan
geometri dengan rasio r 1, dan r
1, maka x1 + k + x2 = .
A. 16
B. 17
C. 18
D. 19
E. 20
Jawaban: B
Bahasan :
x2 (3k + 5) + 2k + 3 = 0
x1, k, x2 DG
k2 = x 1 . x2
2
k = 2x + 3
k2 2x 3 = 0
(k 3) (k + 1)
=0
k = 3, k = -1
x2 14x + 9 = 0
By : Catatan Abimanyu

Page 10

14. Dari angka-angka 2, 3, 5, 7 dan 9 akan


disusun bilangan yang terdiri dari 4
angka tanpa pengulangan. Banyak
bilangan yang dapat terbentuk dengan
nilai kurang dari 4000 adalah .
A. 30
B. 48
C. 112
D. 120
E. 132
Jawaban: B
Bahasan :
2

Banyaknya bilangan dengan nilai


kurang dari 4000 adalah 2 x 4 x 3 x 2
= 48

(2x 4y)
( x + 7y)

1
= 2
2
merupakan persamaan garis singgung
kurva y = f(x) = x2 + x + k, maka nilai
k=.
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
E. 5

15. Jika determinan,

Jawaban: C
Bahasan :
(2x 4y) 1

= 2
2
4x 8y x + 7y = -2
3x y + 2 = 0 m = 3
f(x) = x2 + x + k f(x) = 2x + 1 = 3
x=1
3x y + 2 = 0
3y+2=0
y=5
Jadi : 5 = (1)2 + (1) + k
k=3

( x + 7y)

By : Catatan Abimanyu

Page 11