Anda di halaman 1dari 7

Topik 1

PENGENALAN
Belajar tentang nombor dan sistem bilangan adalah fokus utama di
KBSR Matematik. Kita perlu untuk mengesan hal-hal di dunia kita. Oleh kerana
itu, secara
praktikal perlu memahami gagasan abstrak nombor. Petani
penggembala perlu mengira ayam, itik, lembu, kambing dan lembu, penjaga
kedai
perlu memuat persediaan perniagaan mereka, dan orang-orang biasa perlu
untuk mengesan
wang mereka.
Anak-anak mengembangkan rasa angka dengan cara mencocokkan,
membandingkan, pengurutan, menempah,
dan menghitung set objek. Mereka memperluaskan pengetahuan mereka
tentang sistem nombor
melalui bermakna situasi di mana nombor-nombor adalah Bahasa dan alat
untuk
penyelesaian masalah. Dalam konteks ini, kemampuan dasar menghitung
menyediakan
asas untuk membina pemahaman tentang cara kerja sistem nombor.
HASIL BELAJAR
Pada akhir topik ini, anda harus boleh:

1. Memahami pentingnya rasa untuk nombor topik


Nombor ke 1000 di Tahun 2 KBSR Matematik;

2. Guna perkataan yang berkaitan dengan bilangan bulat dengan benar;

3. Senarai matematik utama kemahiran dan asas kandungan pedagogi


pengetahuan yang berkaitan Bilangan hingga 1000;

4. Rencana asas kegiatan belajar mengajar untuk topik

sulaimanopp@yahoo.com ©hakcipta terpelihara


2009
Topik 1

Nombor ke 1000;

1 ANGKA TO TOPIC 1000

Kegiatan dan contoh dalam bab ini mengembangkan pemikiran dengan dan
childrenÊs
mengenai nombor dan nombor: number akal; menghitung, membaca dan
menulis
nombor; membandingkan dan menetapkan jumlah dan nilai tempat nombor.
Isi pedagogi PENGETAHUAN
Dalam rangka untuk mengajar topik tentang Bilangan berkesan, anda perlu tahu
beberapa
aspek belajar tentang nombor.
Shulman (1986) adalah orang yang menggunakan istilah Pedagogical
Kandungan
Knowledge. Menurut dia, guru perlu menguasai dua jenis pengetahuan:
x Kandungan pengetahuan mengenai imej dan
x yang cara-cara yang mewakili pokok persoalan yang membuatnya mudah bagi
murid untuk
memahami.
1.1.1 Nombor Konsep dan Cinta
Nombor memainkan peranan yang berbeza dalam kehidupan nyata. Mereka
digunakan untuk nama benda, untuk
menetapkan di mana objek dan peristiwa-peristiwa dalam urutan, dan untuk
menggambarkan saiz set.
Angka ukuran dasar nama muncul sebagai alamat rumah dan sukan jersy.
Contoh: Single nombor "1 ‰ tentang jersy bola sepak sering kali dipakai oleh
jersy tujuan
keeper.Combinations nombor dan huruf misalnya. ADT 4.448 tentang mobil
nombor plat adalah tag untuk pengenalan.
Nombor ordinal nombor yang mengenalpasti lokasi dari sebuah objek di

sulaimanopp@yahoo.com ©hakcipta terpelihara


2009
Topik 1

berturutan.
Contoh: Ridzuan adalah kelas pertama dalam kedudukan; Isnin adalah hari
sekolah pertama
minggu.
1,1
Menghitung adalah kegiatan automatik untuk orang dewasa yang seringkali sulit
untuk
memahami kesulitan anak-anak muda.
Bagaimana mungkin sebuah kesalahan dalam pengiraan dibuat? Apa
kemahiran yang diperlukan untuk
lakukan adalah tepat menghitung? Adakah skip menghitung membantu dalam
pengiraan cepat?
Mengapa?

1 ANGKA TO TOPIC 1000


Nombor Kardinal menghitung nombor-nombor yang memberi tahu berapa
banyak objek dalam satu set.
Contoh: Wei Jian mempunyai 4 pensil dan 2 pulpen; Jarak antara Ipoh dan
Kuala Lumpur adalah sekitar 196 km.
Nominal, ordinal, dan nombor kardinal semua bermakna menunjukkan
penggunaan
sistem nombor.
Penomoran berkaitan dengan pemahaman tentang konsep dan nombor
notasi, khususnya mereka yang pemahaman dan kemahiran yang diperlukan
untuk menghitung, nama,
menulis, membaca, menafsirkan dan nombor muat. Sejumlah sendiri
merupakan representasi sebagai
nominal, ordinal dan kardinal nombor. Jadi nombor dinamakan untuk masing-
masing dan
semua cara ini dan diwakili oleh link di antara mereka:

sulaimanopp@yahoo.com ©hakcipta terpelihara


2009
Topik 1

1 ANGKA TO TOPIC 1000

1.1.2 Menghitung
Apa yang menghitung? Ini adalah proses di mana anak-anak nilai-nilai nombor
panggilan mengikut
muat pengiraan name.The melibatkan dua tindakan yang berbeza. Seorang
anak harus mengatakan
nombor nama, dan menunjuk objek yang berbeza kerana setiap nombor
diucapkan. Rachel Gelman dan CR Gallistel telah mengenalpasti lima prinsip
rasional menghitung.
Mereka ialah:
The
Prinsip abstraksi
menyatakan bahawa setiap koleksi nyata atau imanginary
objek boleh dikira.
The
order stabil-prinsip
bererti bahawa menghitung nombor-nombor tersebut ditetapkan dalam
urutan yang tidak berubah.
The
satu-ke-satu prinsip
memerlukan berdetak daripada item dalam satu set sehingga satu dan
hanya satu nombor yang diberikan untuk setiap item dikira.
The
order-prinsip ketidakrelevanan
menyatakan bahawa susunan barang yang
dikira tidak relevan.
prinsip kardinal
memberikan arti khusus untuk nombor terkini dihitung
kerana tidak hanya item terkini dihitung dalam himpunan tetapi juga jumlah

sulaimanopp@yahoo.com ©hakcipta terpelihara


2009
Topik 1

item dalam himpunan. Ini menceritakan bagaimana banyak yang di set.


Selain lima prinsip dinyatakan di atas, ada juga muat
Counting On
.
Menghitung tentang, jumlah yang benar nama yang diberikan seperti
menghitung keputusan, tetapi
Titik awalnya adalah fleksibel. Anak-anak boleh mulai menghitung pada setiap
nombor. Misalnya
mereka boleh mulai empat ratus dan sixty puluh lapan tahun dan menghitung
empat ratus dan
enam puluh sembilan, empat ratus tujuh puluh dan seterusnya. Pengiraan ini
penting
Selain strategi dalam pembangunan.
Demikian juga, ada juga muat
Menghitung Kembali
. Nama nombor benar
diberikan sebagai anak-anak menghitung mundur dari titik tertentu. Pada tahap
awal,
menghitung kembali, boleh dikaitkan dengan roket letupan mati atau
menghitung ke bawah untuk sebuah event.
Menghitung kembali juga dalam mengembangkan strategi pengurangan.
Apa pengalaman anda sendiri dengan belajar Numbers? Adakah anda belajar
Bilangan melalui tiga link material, simbol dan Bahasa?
Bincangkan pengalaman anda dengan dua atau tiga coursemates anda.
1 ANGKA TO TOPIC 1000

Gelman dan Gallistel juga mengenalpasti beberapa kesalahan pengiraan yang


dilakukan Common
oleh anak-anak:
x Seorang anak mungkin membuat kesalahan koordinasi ketika hitungan tidak
bermula hingga

sulaimanopp@yahoo.com ©hakcipta terpelihara


2009
Topik 1

selepas item pertama telah disentuh, yang menghasilkan sebuah under-


hitungan, atau
ketika menghitung berlanjutan selepas item terkini telah disentuh, yang
keputusan
dalam overcount.
x Seorang anak mungkin membuat kesalahan kelalaian ketika satu atau lebih
item yang ditempuhi.
x Seorang anak mungkin membuat kesilapan pengiraan ganda dengan
menghitung satu atau lebih item lebih
daripada sekali.
x Si anak boleh menggunakan sekuens menghitung aneh seperti "satu, dua,
empat,
tujuh, lapan, sepuluh. ‰
1.1.3 Undian Place
Menempatkan nilai adalah sebagai ciri penting sistem nombor kita. Hal ini
memungkinkan kita untuk membaca,
melambangkan, dan memanipulasi baik besar dan jumlah kecil. Menyeluruh
pemahaman nilai tempat necessay jika perkomputeran algoritma untuk
Selain itu, pengurangan, perkalian dan pembagian harus dikembangkan dan
belajar dengan cara yang bermakna.
Tempat-nilai Manipulatif adalah cara cepat untuk mewakili nombor-nombor yang
lebih besar daripada
menghitung satu per satu. Seratus dipandang sebagai kumpulan sepuluh
batang diikat
dengan karet gelang, atau flat dan batang kecil daripada asas-10 menunjukkan
Cuisenaire set
ratusan dan puluhan, dengan kubus kecil yang mewakili. Fleksibiliti
mewakili nombor adalah sangat penting untuk memahami sistem nombor
dan sangat penting untuk pengendalian nombor, anggaran, dan nombor akal.
Dalam banyak hal, tiga digit nombor yang lebih mudah untuk belajar sebagai
dua digit

sulaimanopp@yahoo.com ©hakcipta terpelihara


2009
Topik 1

nombor memberikan asas untuk pembangunan. Namun, hal itu tidak boleh
anggapkan bahawa jumlah yang diperolehi pemahaman dengan angka yang
lebih kecil akan
secara automatik diperpanjang untuk nombor yang lebih besar. Dengan
demikian, pelajar harus menggunakan keduanya
kompak dan bentuk-bentuk nombor diperluas di sekolah asas matematik. Itu
bentuk kompak, seperti 653, adalah yang paling umum, namun, pelajar juga
harus
boleh menggunakan borang yang diperluas karena tempat membuat struktur
nilai-jelas
dan bantuan dalam memahami alorithms. Sebagai contoh, nombor 653 boleh
diwakili dalam beberapa cara:
653
600 + 50 + 3
6 ratusan + 5 puluhan + 3 orang

sulaimanopp@yahoo.com ©hakcipta terpelihara


2009