Anda di halaman 1dari 10

Rancangan Pengajaran Individu

Nama Guru : Mohd Sani Bin Ramli

Sekolah : SK Jalan Yaacob Latiff 1

Bil. Murid : 1 Orang

Umur : 8 Tahun

Tarikh : 30 Jun 2009

Mata Pelajaran : Bahasa Melayu

Masa : 1.05 petang – 2.05 petang

Tempat : Bilik Pemulihan

Nilai : Berdisiplin

Nama Pelajar Mohd Amirul

Tajuk Mengenal Huruf a hingga k kecil

Objektif Pada akhir sesi pengajaran murid ini dapat :


1) Mengenal huruf a-k kecil
2) Boleh menulis huruf a hingga k dengan baik.
3) Boleh menyebut haruf a hingga k dengan betul.

Pengalama Murid sudah dapat menyebut nama huruf secara hafalan tetapi
sedia ada masih terdapat kekeliruan pada sesetengah huruf

Alat Bantu 1) Lap top


Mengajar 2) Kad Imbas
3) Papan putih (kecil)
4) Tanah Liat
5) Puzzle abc
6) Power Point abc
Set Induksi Guru meminta murid bangun dan menyanyikan lagu abc bersama
(5 mnt) dengan guru.

Pengajaran  Guru menunjukkan tayangan power point kepada murid-


murid (huruf a-k kecil)
 Kemudian, pelajar dikehendaki menyebut huruf tersebut
dengan bimbingan guru
 Ulangi langkah yang sama untuk memperkenalkan huruf
seterusnya hingga huruf k.
 Guru mengajar pelajar untuk menyebut perkataan
berdasarkan huruf, cth:
 a = ayam
 b = bola
 c = cendawan

Pengukuhan  Guru meminta murid mencantumkan huruf-huruf dalam


gambar
 Guru meminta murid mewarnakan gambar tersebut

Latihan  Guru meminta murid menulis semula huruf-huruf yang telah


diajar ke dalam buku latihan

Penutup  Dengan bimbingan guru,pelajar diminta untu k menyanyikan


(10 mnt) lagu a itu hurufnya “a” itu bunyinya, i itu hurufnya, “a”
 Guru menyanyikan sehingga huruf n

Refleksi

Dalam pengajaran hari ini, murid dapat menyebut huruf dengan baik. Walau
bagaimanapun, masih terdapat beberapa kesalahan kecil yang dilakukan oleh
murid seperti membuat huruf “e” terbalik, dan teragak-agak menulis antara huruf
“b” dan “d”. . Didapati murid ini cepat lupa apa yang telah diajarkan hari ini. Saya
perlu perbanyakkan latihan untuk pengajaran akan datang bagi membolehkan murid
mengingat apa yang telah diajarkan dengan lebih baik.

Kekuatan
Saya berjaya mengekalkan tumpuan murid ketika sesi P&P berlangsung dan murid
sentiasa aktif dan focus ketika berada di dalam kelas

Kelemahan
Kelemahan yang wujud adalah mungkin disebabkan sumber P&P yang terhad dan
sama. Hal ini boleh menjadi faktor kepada proses perkembangan murid dalam
pelajaran kerana murid suka kepada benda-benda yang baru dan menarik.

Cara mengatasi
Saya akan menggunakan medium dan alat bantu mengajar lain yang dibuat sendiri
bagi menarik minta murid untuk terus belajar. Alat bantu mengajar yang baru
mungkin boleh merangsang minda mereka untuk belajar dan mengingat
Rancangan Pengajaran Individu

Nama Guru : Mohd Sani Bin Ramli

Sekolah : SK Jalan Yaacob Latiff 1

Bil. Murid : 1 Orang

Umur : 8 Tahun

Tarikh : 30 Jun 2009

Mata Pelajaran : Bahasa Melayu

Masa : 1.05 petang – 2.05 petang

Tempat : Bilik Pemulihan

Nilai : Berdisiplin

Nama Pelajar Darsini

Tajuk Mengenal Huruf a hingga k kecil

Objektif Pada akhir sesi pengajaran murid ini dapat :


1)Mengenal huruf a-k kecil
2)Boleh menulis huruf a hingga k dengan baik.
3)Boleh menyebut haruf a hingga k dengan betul.

Pengalama Murid sudah dapat menyebut nama huruf secara hafalan tetapi
sedia ada masih terdapat kekeliruan pada sesetengah huruf

Alat Bantu 1) Lap top


Mengajar 2) Kad Imbas
3) Papan putih (kecil)
4) Tanah Liat
5) Puzzle abc
6) Power Point abc
Set Induksi Guru meminta murid bangun dan menyanyikan lagu abc bersama
(5 mnt) dengan guru.

Pengajaran  Guru menunjukkan tayangan power point kepada murid-


murid (huruf a-k kecil)
 Kemudian, pelajar dikehendaki menyebut huruf tersebut
dengan bimbingan guru
 Ulangi langkah yang sama untuk memperkenalkan huruf
seterusnya hingga huruf k.
 Guru mengajar pelajar untuk menyebut perkataan
berdasarkan huruf, cth:
 a = ayam
 b = bola
 c = cendawan

Pengukuhan  Guru meminta murid mencantumkan huruf-huruf dalam


gambar
 Guru meminta murid mewarnakan gambar tersebut

Latihan  Guru meminta murid menulis semula huruf-huruf yang telah


diajar ke dalam buku latihan

Penutup  Dengan bimbingan guru,pelajar diminta untu k menyanyikan


(10 mnt) lagu a itu hurufnya “a” itu bunyinya, i itu hurufnya, “a”
 Guru menyanyikan sehingga huruf n

Refleksi

Dalam pengajaran hari ini, murid dapat menyebut huruf dengan baik. Walau
bagaimanapun, murid ini mempunyai masalah untuk membezakan antara huruf
kecil dan huruf besar sedangkan murid ini tahu huruf tersebut. Saya perlu
perbanyakkan latihan dan kaedah pengajaran lain untuk pengajaran akan datang
bagi membolehkan murid mengingat apa yang telah diajarkan dengan lebih baik.

Kekuatan
Saya berjaya mengekalkan tumpuan murid ketika sesi P&P berlangsung dan murid
sentiasa aktif dan focus ketika berada di dalam kelas

Kelemahan
Kelemahan yang wujud adalah mungkin disebabkan sumber P&P yang terhad dan
sama. Hal ini boleh menjadi faktor kepada proses perkembangan murid dalam
pelajaran kerana murid suka kepada benda-benda yang baru dan menarik.

Cara mengatasi
Saya akan menggunakan medium dan alat bantu mengajar lain yang dibuat sendiri
bagi menarik minta murid untuk terus belajar. Alat bantu mengajar yang baru
mungkin boleh merangsang minda mereka untuk belajar dan mengingat
Rancangan Pengajaran Individu

Nama Guru : Mohd Sani Bin Ramli

Sekolah : SK Jalan Yaacob Latiff 1

Bil. Murid : 1 Orang

Umur : 8 Tahun

Tarikh : 6 Julai 2009

Mata Pelajaran : Bahasa Melayu

Masa : 1.05 petang – 2.05 petang

Tempat : Bilik Pemulihan

Nilai : Ingin mencuba sesuatu yang baru.

Nama Pelajar Mohd Amirul

Tajuk Mengenal Huruf a hingga k kecil

Objektif Pada akhir sesi pengajaran murid ini dapat :


1)Mengenal huruf a-k kecil
2)Boleh menulis huruf a hingga k dengan baik.
3)Boleh menyebut haruf a hingga k dengan betul.

Pengalama Murid sudah dapat menyebut nama huruf secara hafalan tetapi
sedia ada masih terdapat kekeliruan pada sesetengah huruf

Alat Bantu 1) Lap top


Mengajar 2) Kad Imbas
3) Papan putih (kecil)
4) pasir
5) Puzzle abc
6) Power Point abc
Set Induksi Guru meminta murid bangun dan menyanyikan lagu abc bersama
(5 mnt) dengan guru.

Pengajaran  Guru menunjukkan tayangan power point kepada murid-


murid (huruf a-k kecil)
 Kemudian, pelajar dikehendaki menyebut huruf tersebut
dengan bimbingan guru
 Guru meminta murid menulis huruf yang dikehendaki di atas
pasir.
 Guru membimbing murid sekiranya murid salah menulis
huruf.

Pengukuhan  Guru meminta murid mencari semua huruf kecil a-k yang
tersembunyi di dalam sebuah gambar
 Murid diminta mewarnakan gambar tersebut
Latihan  Guru meminta murid menulis semula huruf-huruf yang telah
diajar ke dalam buku latihan

Penutup  Dengan bimbingan guru,pelajar diminta untu k menyanyikan


(10 mnt) lagu a itu hurufnya “a” itu bunyinya, i itu hurufnya, “a”
 Guru menyanyikan sehingga huruf n

Refleksi

Pada hari ini, saya sangat bersyukur kepada Allah s.w.t kerana Amirul Berjaya
mengenal dan menulis semua huruf a-k kecil dengan baik. Dengan
menggunakan pasir, saya mendapati murid ini berasa seronok dan sangat teruja
dengan benda tersebut. Hal ini bermaksud, pada masa akan datang kaedah P&P
yang akan digunakan ialah ABM mestilah yang boleh dirasa dan dibuat oleh
murid dan murid lebih mudah belajar sekiranya ada benda-benda maujud
dipaparkan dan digunakan. Walau bagaimanapun, murid ini perlu diberi
perhatian dan bimbingan tambahan kerana memori murid ini agak lemah dan
cepat lupa. Saya akan sentiasa bertanya dari semasa ke semasa tentang setiap
huruf yang dipelajari.

Kekuatan
Alat bantu mengajar iaitu pasir sangat member kesan kepada murid. Murid teruja
dan menjadi ghairah untuk mencuba dan melakukan aktiviti P&P

Kelemahan
Latihan pengukuhan yang diberi terlalu kabur. Murid kurang jelas dengan gambar
yang diberi. Hal ini manggangu kelancaran proses p&p murid.

Cara mengatasi
Saya akan memastikan bahawa setiap latihan pengukuhan yang diberi jelas dan
mudah dilihat.
Rancangan Pengajaran Individu

Nama Guru : Mohd Sani Bin Ramli

Sekolah : SK Jalan Yaacob Latiff 1

Bil. Murid : 1 Orang

Umur : 8 Tahun

Tarikh : 6 Julai 2009

Mata Pelajaran : Bahasa Melayu

Masa : 1.05 petang – 2.05 petang

Tempat : Bilik Pemulihan

Nilai : Ingin mencuba sesuatu yang baru.

Nama Pelajar Darsini

Tajuk Mengenal Huruf a hingga k kecil

Objektif Pada akhir sesi pengajaran murid ini dapat :


1)Mengenal huruf a-k kecil
2)Boleh menulis huruf a hingga k dengan baik.
3)Boleh menyebut haruf a hingga k dengan betul.

Pengalama Murid sudah dapat menyebut nama huruf secara hafalan tetapi
sedia ada masih terdapat kekeliruan pada sesetengah huruf

Alat Bantu 1) Lap top


Mengajar 2) Kad Imbas
3) Papan putih (kecil)
4) pasir
5) Puzzle abc
6) Power Point abc
Set Induksi Guru meminta murid bangun dan menyanyikan lagu abc bersama
(5 mnt) dengan guru.

Pengajaran  Guru menunjukkan tayangan power point kepada murid-


murid (huruf a-k kecil)
 Kemudian, pelajar dikehendaki menyebut huruf tersebut
dengan bimbingan guru
 Guru meminta murid menulis huruf yang dikehendaki di atas
pasir.
 Guru membimbing murid sekiranya murid salah menulis
huruf.

Pengukuhan  Guru meminta murid mencari semua huruf kecil a-k yang
tersembunyi di dalam sebuah gambar
 Murid diminta mewarnakan gambar tersebut
Latihan  Guru meminta murid menulis semula huruf-huruf yang telah
diajar ke dalam buku latihan

Penutup  Dengan bimbingan guru,pelajar diminta untu k menyanyikan


(10 mnt) lagu a itu hurufnya “a” itu bunyinya, i itu hurufnya, “a”
 Guru menyanyikan sehingga huruf n

Refleksi

Pada hari ini, saya sangat bersyukur kepada Allah s.w.t kerana Darsini juga telah
berjaya menulis semua huruf a-k kecil dengan baik. Dengan menggunakan
pasir, saya mendapati murid ini berasa seronok dan sangat teruja dengan benda
tersebut. Hal ini bermaksud, pada masa akan datang kaedah P&P yang akan
digunakan ialah ABM mestilah yang boleh dirasa dan dibuat oleh murid dan
murid lebih mudah belajar sekiranya ada benda-benda maujud dipaparkan dan
digunakan.

Kekuatan
Alat bantu mengajar iaitu pasir sangat member kesan kepada murid. Murid teruja
dan menjadi ghairah untuk mencuba dan melakukan aktiviti P&P

Kelemahan
Latihan pengukuhan yang diberi terlalu kabur. Murid kurang jelas dengan gambar
yang diberi. Hal ini manggangu kelancaran proses p&p murid.

Cara mengatasi
Saya akan memastikan bahawa setiap latihan pengukuhan yang diberi jelas dan
mudah dilihat.
Rancangan Pengajaran Individu

Nama Guru : Mohd Sani Bin Ramli

Sekolah : SK Jalan Yaacob Latiff 1

Bil. Murid : 1 Orang

Umur : 8 Tahun

Tarikh : 10 Julai 2009

Mata Pelajaran : Bahasa Melayu

Masa : 1.05 petang – 2.05 petang

Tempat : Bilik Pemulihan

Nilai : Ingin mencuba sesuatu yang baru.

Nama Pelajar Akmal Bin Akhbar

Tajuk Sukukata KVKK

Objektif Pada akhir sesi pengajaran murid ini dapat :


1)Mennyebut sukukata kvkk
2)Boleh mengeja sukukata kvkk dengan betul

Pengalama Murid sudah dapat menyebut nama huruf secara hafalan tetapi
sedia ada masih terdapat kekeliruan pada sesetengah huruf

Alat Bantu 1) Lap top


Mengajar 2) Kad Imbas
3) Papan putih (kecil)
6) Power Point
Set Induksi Guru menguji murid mengeja beberapa perkataan yang
(5 mnt) mengadungi sukukata kvkk

Pengajaran  Guru menunjukkan tayangan power point kepada murid-


murid (huruf a-k kecil)
 Kemudian, pelajar dikehendaki menyebut huruf tersebut
dengan bimbingan guru
 Guru meminta murid menulis huruf yang dikehendaki di atas
pasir.
 Guru membimbing murid sekiranya murid salah menulis
huruf.

Pengukuhan  Guru meminta murid mencari semua huruf kecil a-k yang
tersembunyi di dalam sebuah gambar
 Murid diminta mewarnakan gambar tersebut
Latihan  Guru meminta murid menulis semula huruf-huruf yang telah
diajar ke dalam buku latihan

Penutup  Dengan bimbingan guru,pelajar diminta untu k menyanyikan


(10 mnt) lagu a itu hurufnya “a” itu bunyinya, i itu hurufnya, “a”
 Guru menyanyikan sehingga huruf n

Refleksi

Pada hari ini, saya sangat bersyukur kepada Allah s.w.t kerana Amirul telah
berjaya menulis semua huruf a-k kecil dengan baik. Dengan menggunakan
pasir, saya mendapati murid ini berasa seronok dan sangat teruja dengan benda
tersebut. Hal ini bermaksud, pada masa akan datang kaedah P&P yang akan
digunakan ialah ABM mestilah yang boleh dirasa dan dibuat oleh murid dan
murid lebih mudah belajar sekiranya ada benda-benda maujud dipaparkan dan
digunakan.

Kekuatan
Alat bantu mengajar iaitu pasir sangat member kesan kepada murid. Murid teruja
dan menjadi ghairah untuk mencuba dan melakukan aktiviti P&P

Kelemahan
Latihan pengukuhan yang diberi terlalu kabur. Murid kurang jelas dengan gambar
yang diberi. Hal ini manggangu kelancaran proses p&p murid.

Cara mengatasi
Saya akan memastikan bahawa setiap latihan pengukuhan yang diberi jelas dan
mudah dilihat.

Anda mungkin juga menyukai