Anda di halaman 1dari 85

Universitatea "POLITEHNICA" din Timi oara

Facultatea de Management in Produc ie i Transporturi


Lucrare de Disertaie
POFE!O COO"ONATO
Pro#$ "r$ Ing$ Constantin%"an "umitrescu
A&!OL'ENT
Adrian%Marius &enea
Universitatea "Politehnic" din Timi oara
Timi oara
()*(
Universitatea "POLITEHNICA" din Timi oara
Facultatea de Management +n Produc ie i Transporturi
Aspecte privind mentenan a
aeronavelor dintr-o companie de
transport civil
POFE!O COO"ONATO
Pro#$ "r$ Ing$ Constantin%"an "umitrescu
A&!OL'ENT
Adrian%Marius &enea
Timi oara
(
Universitatea "Politehnic" din Timi oara
()*(
Cuprins
Introducere$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$,
CAPITOLUL I.
Aspecte generale privind mentena a sistemelor
logistice$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$*)
*$*$ "e#inirea mentenan-ei$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$*)
*$($ !isteme de mentenan-.$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$*(
*$/$ Nivelele de comple0itate a activit.-ilor de mentenan-.$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$*1
*$2$ Cele 34 mari pierderi5 datorate activit.-ilor de mentenan-.$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$*6
*$1$ !trategii ale activit.-ii de mentenan-.$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$*4
*$6$ Moduri de implementare a sustena7ilit. ii in cadrul copaniilor de transport aerian
prin conceptul de Eco%e#icien .$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$*,
*$4$ Tipurile de +ntre inere +ntalnite in cadrul companiilor aeriene$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$(*
CAPITOLUL II
Mentenan de
linie$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$((
($*$ Controlul de#ectelor i de#ectele preventive la +ntre inerea de linie$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$((
($*$* Introducere$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$((
($*$($ Mod de lucru$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$(2
($($ Proceduri de linie de completare a 8urnalului de 7ord$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$(2
($($*$ Introducere$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$(2
($($($
E0ecu ie$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$(1
($($/$
esponsa7ilita i$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$/)
CAPITOLUL III
Mentenan de
ba$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$//
/$*$ ecep ia 9 inspec ia componentelor i materialelor pentru aeronave provenite de la
contractan ii e0terni$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$//
/$*$* Introducere$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$//
/$*$($ Mod de lucru$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$/2
/$*$/
esponsa7ilit. i$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$/6
/
Universitatea "Politehnic" din Timi oara
/$($ emedierea de#ectelor depistate in timpul intre inerii de
7a:.$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$/;
/$($*$ Introducere$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$/;
/$($($ Mod de lucru$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$/;
/$($/$ Procedur. de punere in serviciu$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$/,
/$($2$ Mod de lucru$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$/,
/$/$ eturnarea la maga:ie a componentelor de aeronava de#ecte$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$2(
/$/$*$ Introducere$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$2(
/$/$($ Mod de lucru$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$2/
/$2$ Procedurile speci#ice de
+ntre inere$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$26
/$2$*$ Introducere$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$26
/$2$($ Mod de lucru$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$26
/$1$ Procedurile de detectare i recti#icare a erorilor de
+ntre inere$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$2;
/$1$*$ Introducere$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$2;
/$1$($ Mod de lucru$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$1)
/$6$ Proceduri pentru plani#icarea
produc iei$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$1*
/$6$*$ Introducere$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$1*
/$6$($ Mod de lucru$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$1*
CAPITOLUL I!
Calculul costurilor de mentenan
2$*$ No iuni generale privind calculul costurilor de
mentenan .$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$1/
2$*$*$ Argumente in vederea aloc.rii costurilor de mentenan . i #actori care
in#luentea:. aceste costuri$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$1/
2$*$($ Tipuri de 7ugete de mentenan .< a7ordarea preg.tirii 7ugetului%etape$$$$$$$12
2$*$/$ A7ordarea ela7or.rii 7ugetului$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$12
2$($ Calculul costurilor de mentenan . in cadrul companiei
Carpatair$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$11
2$($*$ Calculul costurilor pentrul aeronavele de tip !AA& ()))$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$1;
2$($($ Calculul costurilor de mentenan . pentru aeronavele
de tip Fo==er 4)9*))$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$6)
2$($/$ Calculul costurilor de mentenan .< e0primat lunar<
pentru dou. aeronave de tip !AA& ())) Aeronava > % !&N$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$6/
2$($2$ Calculul costurilor de mentenan .< e0primat lunar<
pentru dou. aeronave de tip !AA& ())) Aeronava > % !&L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$61
2$($1$ Calculul costurilor de mentenan .< e0primat lunar<
pentru dou. aeronave de tip Fo==er 4) 9 *)) Aeronava > % F?A $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$64
2$($6$ Calculul costurilor de mentenan .< e0primat lunar<
pentru dou. aeronave de tip Fo==er 4) 9 *)) Aeronava > % @MA$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$6,
2$/$ Evolu ia stocurilor pe tip de aeronav.$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$4*
2
Universitatea "Politehnic" din Timi oara
2$2$ Costurile programului ETCA % A repara ie
motoareB$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$42
2$1$ Costul total al consuma7ilelor scoase din maga:ia teCnic.$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$46
2$6$ Costul transportului< pieselor comandate de c.tre departamentul Logistica$$$$$$$$$$$$$$46
CAPITOLUL !
Concluii$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$4;
1$ Conclu:ii$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$4;
&i7liogra#ie$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$;)
Ane0e$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$;*
Abrevieri"#losar
A
A9C % Aeronava
AAC % Autoritatea Aeronautica Civila omana
AC % Circulara de naviga7ilitate
A" % "irectiva de naviga7ilitate
AFCAN % Nota de necon#ormitati ale auditului i actiuni corective
AFM % Manual de :7or al avionului
AMM % Manual de +ntre inere a aeronavei
AMO! % sistem computeri:at pentru +ntre inere i operare
AOC % Certi#icat de operator aerian
APU % Unitate de putere au0iliara
ATL % Durnal teCnic de 7ord al aeronavei
$
&C % Cartela de anali:a
&ITE % EcCipament cu autotestare
&EC % Inregistrare pentru cFnt.rire de 7a:a i modi#icare
C
c9G % Con#orm cu
CAA % Autoritatea aviatica civila AMarea &ritanieB
C"L % Lista de a7atere a con#iguratiei
CMM % Manual de +ntre inere a componentului
CM % Cerinta de +ntre inere a certi#icarii
C! % Certi#icat de punere in serviciu aeronava9ecCipament9 component
1
Universitatea "Politehnic" din Timi oara
D
"AIM % Manual Carpatair de de9antigivrare
"C % 'eri#icare :ilnica
"" % "e#ect amanat
"%"FO %%"irector operatiuni de :7or
"%"HO % "irector operatiuni de sol
""H % HCid de a7atere a dispatcC%ului
"%"I % "irector de calitate
"FO % "irectia operatiuni de :7or
"HO % "irectia operatiuni de sol
"I % "irectia Calitate
"T % "irectia teCnica
"T%"EP % "epartament de teCnologie< plani#icare i inregistrari
"T%"LM % "epartament +ntre inere de linie
"T%"MA % "epartament aprovi:ionare
"T%TL % &i7lioteca teCnica
%
EA!A J Agentia Europeana de siguranta Aeronautica
EC % E0ceptare i concesie
ECMP % Program de monitori:are motor AHeneral ElectricB
E"P % Procesare date electronice
EO % TeCnologie de lucru
&
FAA % Autoritatea aviatica #ederala A!UAB
FA % eglementari aviatice #ederale
F& % Cerinta de urmarire
FC % Ciclu de :7or
FH % Ora de :7or
FOCA % &iroul #ederal al aviatiei civile AElvetiaB
FO" % "eteriorare cu un o7iect strain
FOM % Manual de operatiuni de :7or
#
H!E % EcCipament de suport de sol
'
HIL % Lista cu de#ecte amanate
6
Universitatea "Politehnic" din Timi oara
HI! % Inspec ie :ona calda
I
IATA % Autoritatea internationala de transport aerian IaG In con#ormitate cu
ICAO % Organi:atia internationala a aviatiei civile
IPC % CFtalog ilustrat
I!O % Organi:atia internationala de standardi:are
(
DAA % Autoritatile aviatice reunite
DA % Cerinte aviatice comune
DA%OP! % Cerinte aviatice comune pentru operatiuni
)
@P%AM! % Program de +ntre inere Carpatair apro7at
@P%MEL % Lista ecCipamentului minim Carpatair apro7ata
L
LEP % Lista paginilor e#ective
LFT % Lu#t#artsver=et A!uediaB
LU % Unitate inlocui7ila la linie
M
M%"T%"EP % Manager "epartament teCnologie< plani#icare i inregistrari
M%"T%LM % Manager "epartament +ntre inere de linie
M%"T%"M % Manager "epartament aprovi:ionare
MEL % Lista ecCipamentului minim
MELPH % HCid de proceduri MEL
MLE % Masa ma0ima de ateri:are
MM % Manual de +ntre inere
MME % Memoriu de pre:entare a managementului de +ntre inere
MMEL % Lista master a ecCipamentului minim
MO % Comanda de +ntre inere
MOE % Memoriu de pre:entare a organi:ariei de +ntre inere
M& % Comisia de revi:uire a intretinerii
MI % Articol necesar intretinerii
MT&U % Timp mediu intre demontari
MTOE % Masa ma0ima de decolare
4
Universitatea "Politehnic" din Timi oara
*
N9A % Neaplica7il
NAA % Autoritate aviatica nationala
N"I % Inspectii nedestructive
N"T % Controale nedestructive
O
O9H< OH % evi:uit< revi:ie generala
OCP % Program de monitori:are motor AB
OEM % Fa7ricant de ecCipament original
OIL % Lista cu de#ecte descCise
OM % Manual de operare
OOP % "e#a:at9e
O %aport incident
OE!L % Lista comen:ilor de lucru descCise
P
PC % Certi#icat de productie
PFI % Inspectia +nainte de :7or
PIC % Pilot comandant
PN< P9N % eper
PO %Comanda de cumparare
PPM % Intalnire periodica de plani#icare
+
IA % Asigurarea calitatii
,
AC % Cerintele Autoritatii Aeronautice Civile omane
-
!& % &uletin de serviciu
siL % !crisoare de serviciu de in#ormare
!L % !crisoare de serviciu
!N< !9N % !erie
!M % Manual de reparatie structurala
!si % Element structural semni#icativ
!TC % Certi#icat suplimentar de tip
T
;
Universitatea "Politehnic" din Timi oara
TC % Certi#icat de tip
!
.
EO % Comanda de lucru
EC % Control saptamanal
Introducere
!#FrKitul anilor L4) a #ost teatrul unei mini%revolu-ii industriale$ PFn. atunci< era
su#icient. +ntre-inerea ecCipamentelor industriale +n aKa #el +ncFt acestea s. produc. la
ma0imul capacit.-ii lor Ki prin urmare< utili:atorul nu #.cea decFt +ntre-inerea< adic.
repunerea +n #unc-iune a ecCipamentelor industriale dup. apari-ia unei de#ec-iuni<
e0aminFnd deci sistemul #.r. a st.pFni disponi7ilitatea lui pentru produc-ie$ Mn ultimii ani<
+n economia mondial.< su7 presiunea unor #actori precum comple0itatea Ki automati:area
crescFnd. a ecCipamentelor< integrarea Ki progresul constant al teCnologiilor< #ia7ilitatea
crescFnd. a sistemelor< costul din ce +n ce mai ridicat al investi-iilor Ki e0igen-a clien-ilor
Adin ce +n ce mai puternic.B +n materie de siguran-. de #unc-ionare< s%a trecut +ns. de la
+ntre-inerea Ki repararea ecCipamentelor la mentenan-a acestora$
Implementarea unui serviciu de mentenan-.< ca #unc-ie important. a unei
organi:a-ii< a condus Ki conduce la posi7ilitatea de a anticipa< de a prevedea de#ec-iunile
Ki de a plani#ica interven-iile care s. permit. evitarea acestora$
Func-ia de mentenan-. repre:int.< +n medie Ki +n cost direct 2N din ci#ra industrial. de
a#aceri< iar dac. se includ Ki costurile indirecte aceast. valoare atinge 4%;N Aurmare a
impactului complementar datorat costurilor induse de non%disponi7ilitateB$
Aceast. #unc-ie se dotea:. cu specialiKti< a c.ror cali#icare este din ce +n ce mai
ridicat. Ki +n domenii din ce +n ce mai di#eren-iate$
,
Universitatea "Politehnic" din Timi oara
Mn industria aeronautica mentenan a a #ost dintotdeauna #actorul cCeie pentru
asigurarea siguran ei :7orului$ "e aceea procedurile de mentenan a aplicate sunt #oarte
restrictive i costisitoare$
Aplicarea acestor proceduri se reali:ea:. dup. reguli stricte implementate pentru
prima data la Conven-ia de la CCicago A Conven-ia privind avia-ia civil. interna-ional.<
semnat. la CCicago la 4 decem7rie *,22< rati#icat. de statul romFn prin "ecretul nr$
*629*,61B i men inut. +n pre:ent de autorit. ile interna ionale EA!A A TCe European
Aviation !afety Agency) i FAA ( TCe Federal Aviation AdministrationB$
espectFnd aceste reglement.ri i #olosind un "lim7a8" intena ional o#erit de
autorit. i < produc.torii de aeronave o#er. servicii de mentenan . i documenta ia
necesar. reali:.rii acesteia de c.tre companiile aeriene care au suportul teCnic necesar$
CAPITOLUL I.
Aspecte generale privind mentenata sistemelor logistice
Mentenan-a ca Ki concept are metode speci#ice Ki instrumente din ce +n ce mai
so#isticate$ Acest lucru este necesar din urm.toarele motiveO
*$ gradul de comple0itate al produselor este +ntr%o continu. creKtere
($ Func-iunile produselor sunt din ce +n ce mai numeroase Aproduse
multi#unc-ionaleB
/$ Necesitatea asigur.rii unuiunui grad ridicat de securitate$
Implementarea unui ast#el serviciu< ca o #unc-ie integrat. a unei organi:a-ii va permiteO
managementul mentenan-ei prin gestiunea ratio%urilor repre:entative< anali:a
sta-ion.rilor produc-iei< st.pFnirea costurilor mentenan-ei Ki optimi:area alegerii
politicilor de mentenan-.P
utili:area de metode de mentenan-. ce conduc la plani#icarea ac-iunilor preventive< de
lu7ri#iere< de gestiune a pieselor Ki su7ansam7lelor de scCim7< la preg.tirea
interven-iilorP
adaptarea resurselor< +n particular< #ormarea Ki cali#icarea oamenilor +n #unc-ie de
sistemele utili:ate< gestiunea inter#e-elor cu alte entit.-i ale organi:a-iei
Aconducere< serviciile de resurse umane< #inanciar< calitate< teCnic< aprovi:ionare<
post%vFn:areB$ Patru a0e de progres sunt a#ectate mentenan-eiO
% creKterea productivit.-ii sistemului< de menCtenan-. adic. a cantit.-ii de produse Ki
servicii< la un pre- cFt mai 7un< de o manier. sta7il. +n timpP
% participarea la +m7un.t.-irea continu. a calit.-ii produselor< respectiv a 7unurilor
#a7ricate Ki a serviciilor o#eriteP
*)
Universitatea "Politehnic" din Timi oara
% garantarea securit.-ii 7unei #unc-ion.ri a sistemului Ki a oamenilor ce +l deservescP
% garantarea protec-iei mediului$
/./. De0inirea mentenan1ei
Mentenan-a nu este o descoperire a lumii moderne$ 'ecCimea acestei activit.-i se
pierde +n timp< ea #iind pre:ent. de%a lungul +ntregii istorii a omenirii< #ie c. a #ost sau nu
conceptuali:at.$ Cert este c. de:voltarea societ.-ii omeneKti< +nso-it. de o puternic.
revolu-ie +n domeniul teCnicii< a #ost spri8init. de de:voltarea acestui tip de activitate$
Fiind +n aten-ia oamenilor de Ktiin-. +nc. din #a:ele de +nceput ale teCnicii< termenul
3mentenen-.5 are multiple de#ini-ii< care +ncearc. s. scoat. +n eviden-. di#erite aspecte$
"e e0emplu< +n 3Hrand dictionnaire universel du QIQ
e
siRcle5 de Pierre Larousse< Paris<
*;4/< g.sim urm.toarele e0plica-iiO
MAINTENIR (a menine) conservation, dfense, protection adic. conservare,
ap!rare, protecie "
"e asemenea< +n acelaKi dic-ionar mai +ntFlnim Ki urm.torii termeniO
ENTRETIEN (#ntreinere) soin $%&on prend e mentenir %ne c'ose en tat" dpense
$%&on y consacre adic. ceea ce se #ntreprinde pentr% a menine %n (%cr% #n )%n! stare"
c'e(t%ie(i destinate "
RE*ARATI+N (reparaie) action de remise en marc'e adic. aci%ne de rep%nere #n
f%nci%ne
Mn ceea ce priveKte aceeaKi termeni< +n 3EncSclopaedia &ritannica5< *,,;< g.sim
urm.toarele e0plica-iiO
MAINTENAN,E to 'o(d in an e-isting state adic. a menine #n starea e-istent!"
RE*AIR (reparaie) to restore to t'e good condition adic. a read%ce #n )%ne
condiii"
ENTERTAIN (#ntreinere) to maintain in a good condition adic. a menine #n )%n!
condiie
!e o7serv. c. e0ist. o di#eren-. semni#icativ. +ntre 3mentenan-.5< 3repara-ie5 Ki
3+ntre-inere5< aspect sesi:at Ki +n 3"ic-ionarul e0plicativ al lim7ii romFne5< *,41O
A MEN.INE a p!stra ceva #n aceea/i stare sa% form! #n care se af(! (a %n moment dat,
a face s! d%re0e "
A RE*ARA a face propri% pentr% fo(osire, a reface, a menine "
A 1NTRE.INE a p!stra #n stare )%n!, #n )%ne condiii" a face s! d%re0e, a menine
Mn dic-ionarul amintit< to-i termenii romFneKti +Ki au ca origine lim7a #rance:. Ki< prin
urmare< +n literatura de specialitate romFneasc. se consider. c.< +n lim7a8ul curent<
termenul de 3mentenan-.5 +Ki g.seKte 8usti#icarea cu unele remarciO
% mentenan-a implic. activit.-i de +ntre-inere Ki repara-iiP
% este eronat s. se admit. c. doar e#ectuarea de activit.-i de +ntre-inere Ki repara-ii
repre:int. Tmentenan-.5$
Mn consecin-.< prin mentenan trebuie neles un ansamblu de activiti
tehnico-organizatorice, care au ca scop asigurarea obinerii unor performane maxime
pentru bunul considerat (utilaj, cldire, instalaie, etc.).
**
Universitatea "Politehnic" din Timi oara
- ervicii de montare - demontare!
- "iese de schimb!
- #esursa uman.
"e alt#el< aceast. opinie e0istent. +n literatura romFneasc. din domeniu< este
sus-inut. de normele #rance:e din domeniul mentenan-ei< care su7linia:. urm.torul
aspectO $$$ o com)inaie de activit!i te'nice, administrative /i de management rep%n #n
f%nci%ne sa% menin #n condiii de sig%ran! #n f%ncionare
Alte complet.ri +n ceea ce priveKte acest termen ar #i cele legate de cost%ri A*,,)B< d%rata
de via! a %ti(a2e(or A*,,(B sau de risc /i sig%ran! #n f%ncionare A*,,2B< dar Ki de
e0tinderea utili:.rii terminologiei +n domeniul res%rse(or %mane A*,;4B Ki +n ceea ce
priveKte protecia medi%(%i A*,,/B$
Mn literatura de specialitate din omFnia< termenul 3mentenan-.5 a #ost utili:at cu
prec.dere dup. anul *,;,< pFn. la aceast. dat. #iind su7stituit +n mod #recvent cu
T+ntre-inere Ki repara-ii5 Adatorit. conota-iilor politiceB$ Era consacrat. totuKi<
terminologia 3mentena7ilitate5 care nu a putut #i +nlocuit. printr%un ecCivalent romFnesc
care s. poat. descrie +ntreaga comple0itate a acestui indicator$
Mn conclu:ie< +n pre:ent< +n literatura de specialitate romFneasc. din domeniu se
consider. c. termenul care caracteri:ea:. cel mai cuprin:.tor #enomenul anali:at este
3mentenan-.5< iar aceasta are drept componente de 7a:. activit.-ile de +ntre-inere Ki
repara-ii< dar Ki cele administrative Ki manageriale< +n +ntreaga lor comple0itate$ !e
consider. c. mentenan-a repre:int. o treapt. superioar. a deservirii mi8loacelor #i0e< c.tre
care tre7uie s. aspire toate organi:a-iile< o nou. cultur. Ki o optic. modern.< care conduce
la o7-inerea unei e#icien-e ma0ime a activit.-ii economice$
Mn general< organi:a-iile romFneKti aplic. mai mult T+ntre-inere Ki repara-ii5 decFt
3mentenan-.5< mai ales c. +n conte0tul actualei cri:e economice< multe dintre ele se
con#runt. cu un proces de involu-ie< care se mani#est. pregnant Ki +n acest domeniu$
"eoarece< rolul mentenan-ei este +nc. adeseori su7estimat< iar #unc-ia sa
productiv. nu este pe deplin recunoscut.< se poate a#irma c. se va reali:a +n mod real
3mentenan-.5 doar dup. ce #irmele romFneKti vor parcurge un proces +ndelungat de
trans#orm.ri Ki evolu-ie teCnico%economic. Ki social.$
Prin urmare< 3mentenan-a5 tre7uie s. devin. o7ligatoriu un partener al produc-iei$
Factorii de r.spundere din #irmele romFneKti tre7uie sensi7ili:a i +n leg.tur. cu rolul Ki
importan-a managementului activit.-ilor de mentenan-. asupra progresului vie-ii
economice Ki sociale din omFnia$
/.2. -isteme de mentenan1
La 7a:a organi:.rii modului de des#.Kurare a activit.-ilor de mentenan-. stau
aspecte legate de amplasarea +ntreprinderii< pro#ilul de activitate< caracteristicile
mi8loacelor de produc-ie e0istente etc$
*(
Universitatea "Politehnic" din Timi oara
A7ordarea sistemic. presupune considerarea urm.toarelor #orme de organi:are a
mentenan-ei care< +n #unc-ie de resursele alocFte Ki de o7iectivele urm.rite< sunt destinate
a asigura disponi7ilitatea optim. a sistemelor teCnice A#ig$ *$*BO
/./. sisteme de mentenan1
a3 Mentenan1a corectiv
Mentenan-a corectiv. repre:int. 3ansam)(%( de activit!i rea(i0ate d%p! defectarea %n%i
mi2(oc de prod%cie sa% d%p! degradarea f%nciei sa(e #n mod neprev!0%t Aceste
activit!i consta% #n (oca(i0area defecte(or /i diagnostic%( acestora, rep%nerea #n
f%nci%ne c% sa% f!r! modific!ri /i contro(%( )%nei f%ncion!ri4 !e descompune +n dou.
su7tipuriO
Mentenan1a curativ< care repre:int. 3activit!i de mentenan! corectiv!, care
a% ca o)iectiv rep%nerea %n%i mi2(oc de prod%cie #ntr5o stare specific! de
f%ncionare, care #i permite #ndep(inirea f%ncii(or sa(e4 Aceste activit.-i pot #i
repara-ii< modi#ic.ri sau amena8.ri care au ca o7iect suprimarea de#ec-iunilorP
Mentenan1a paliativ 4paleativ3< ce presupune 3activit!i de mentenan!
corectiv! destinate a permite %n%i mi2(oc de prod%cie, #n mod provi0ori%,
#ndep(inirea integra(! sa% paria(! a f%ncii(or sa(e4$ !e apelea:. +n mod
curent la depanare< aceast. mentenan-. paliativ. #iind +n principal constituit.
din ac-iuni cu caracter provi:oriu care tre7uiesc urmate de ac-iuni curative$
b3 Mentenan1a preventiv
Mentenan-a preventiv. este 3mentenana care are ca o)iect red%cerea
pro)a)i(it!i(or de defectare sa% degradare a %n%i )%n sa% servici%4 Tipurile de
mentenan-. preventiv. pe care le putem aminti sunt urm.toareleO
*/
Universitatea "Politehnic" din Timi oara
Mentenan1a sistematic< respectiv 3mentenana rea(i0at! prin activit!i de
#ntreinere, reparaii c%rente, revi0ii /i reparaii capita(e, constit%ite #ntr5%n p(an
te'nic normat de intervenii, specific fiec!r%i tip de %ti(a2 #n parte4
Mentenan1a condi1ional< cu semni#ica-ia 3mentenanei rea(i0ate prin
intermedi%( %rm!ririi parametri(or de %0%r! ai e(emente(or sa% s%)ansam)(%ri(or
c'eie a(e %ti(a2e(or, prin intermedi%( %nor instr%mente specifice (ana(i0oare de
%0%r!, de vi)raii, de %(ei etc)4< urmFnd ca interven-iile de mentenan-. s. #ie
reali:ate +nainte de apari-ia de#ectuluiP
Mentenan1a previionar5 care repre:int. 3mentenana preventiv!
s%)ordonat! ana(i0ei de evo(%ie %rm!rit! de parametrii semnificativi ai
degrad!rii )%n%(%i, ce permite #nt6r0ierea /i p(anificarea intervenii(or4$
O modalitate de comparare a e#icien-ei sistemelor men-ionate anterior se poate
reali:a prin intermediul costurilor totale medii de mentenan-. pe unitatea de timp$
*ivele de devoltare a mentenan1ei
Organi:area serviciilor de +ntre-inere Ki repara-ii poate #i considerat. drept criteriu
de apreciere a competitivit.-ii unei #irme$ Ca urmare< gradul de de:voltare a mentenan-ei
este descris de un anumit nivel< determinat deO
sistemele de mentenan-. utili:ateP
strategia adoptat. +n des#.Kurarea activit.-iiP
organi:area serviciuluiP
teCnicile< instrumentele Ki metodele utili:ate$
Literatura de specialitate ne pune la dispo:i-ie clasi#ic.ri ale activit.-ilor pe patru nivele
de evolu-ie a mentenan-ei$ Cert este +ns. c. nu se poate #ace o distinc-ie clar. +ntre nivele<
putFnd identi#ica o multitudine de etape de de:voltare intermediare$ Con#orm clasi#ic.rii
considerat. +n literatura de specialitate ca #iind cea mai concludent.< mentenan-a unei
+ntreprinderi se poate clasi#ica +n urm.toarele nivele Ata7$ *$*B$
*2
Universitatea "Politehnic" din Timi oara
/./ *iveluri de mentenan in cadrul unei intreprinderi
Mncadrarea activit.-ilor de mentenan-. +n unul din nivelele de mai sus se reali:ea:.
pe 7a:a unei anali:e diagnostic speci#ice$ Unele cercet.ri< ale specialiKtilor #rance:i din
domeniu< au condus la punerea la punct a unui cCestionar care< pe 7a:a unei grile de
apreciere< #ace posi7il. cuanti#icarea nivelului de de:voltare a mentanan-ei$
/.6. *ivelele de comple7itate a activit1ilor de mentenan1
Mn ta7elul anterior < s%a reali:at o clasi#icare a #irmelor +n #unc-ie de gradul de organi:are
Ki de:voltare a mentenan-ei$ "in punctul de vedere a comple0it.-ii activit.-ilor
des#.Kurate< se +ntFlnesc urm.toarele cFtegorii de activit.-i de mentenan-.O
activit.-i de mentenan-. de nivelul IP
activit.-i de mentenan-. de nivelul IIP
activit.-i de mentenan-. de nivelul III$
*1
Universitatea "Politehnic" din Timi oara
La nivelul activit1ilor de mentenan1 de nivelul I se vor +ntFlni activit.-i de
mentenan-. relativ simple< care vor #i e#ectuate +n principal de operatori de produc-ie< +n
cadrul procesului de automentenan-.$
Mn acest mod vor #i re:olvate sarcini curente de +ntre-inere< cum ar #iO
cur.-irea de ansam7lu Ki a :onei de lucru a utila8uluiP
p.strarea ordinii la locul de munc.P
lu7ri#iereaP
reglarea unor parametri de #unc-ionareP
veri#icarea nivelului #luidelor< a tensiunii de strFngere a di#eritelor
componente< a +ntinderii curelelor de transmisie etc$P
+ntocmirea unor #iKe ce vor con-ine date re#eritoare la parametrii teCnologici
o7-inu-i Ki timpul e#ectiv de #unc-ionare< precum Ki arCivarea acestoraP
alte activit.-i preventive< de mic. di#icultateP
alert. asupra dis#unc-ionalit.-ilor necesar a #i re:olvate de specialiKti$
E#ectuarea acestor activit.-i nu necesit. +ndemFn.ri deose7ite din partea
operatorilor de produc-ieP singura pro7lem. ar #i cea a disponi7ilit.-ii acestora de a
reali:a sarcini care prin tradi-ie reveneau mentenorilor$
Activit1ile de mentenan1 de nivelul II< au un grad mai ridicat de di#icultate< prin
urmare nu se re:olv. prin automentenan-. ci vor #i e#ectuate de c.tre mentenori<
specialiKti +n prestarea de activit.-i de +ntre-inere Ki repara-ii speci#ice< Ki se re#er. laO
activit.-i curente corectiveP
interven-ii preventive%sistematice< cu grad ridicat de di#icultateP
amplas.ri9reamplas.ri ale utila8elor$
Mn cadrul activit1ilor de mentenan1 de nivelul III< se reali:ea:. consultan-a Ki
supervi:area activit.-ilor de mentenan-. de +nalt. cali#icare sau cu grad redus de
repetitivitate< ap.rute +n mod e0cep-ional$ Acest gen de activit.-i cad #ie +n sarcina
e0per-ilor din compartimentul de mentenan-.< #ie a celor din ter-e #irme sau a
constructorilor utila8elor sau instala-iilor respective< pe perioada de garan-ie sau post%
garan-ie$
/.8. Cele 9: mari pierderi; datorate activit1ilor de mentenan1
Principalele cFtegorii de pierderi +nregistrate +n ca:ul negli8.rii activit.-ilor de
mentenan-. sunt datorate +n specialO
(7) timp%(%i de oprire accidenta(!< +n care maKina este oprit. datorit. unei de#ec-iuni$
Mn acest ca:< se pierde produc-ia maKinii pe perioada identi#ic.rii dis#unc-ionalit.-ii Ki
+nl.tur.rii acesteia$ Prin aplicarea unor teCnologii moderne de mentenan-.< ca Ki prin
prevenirea apari-iei de#ectelor< aceast. cFtegorie de pierderi poate #i mult diminuat. Ki -inut.
su7 controlP
*6
Universitatea "Politehnic" din Timi oara
(8) timp%(%i de constatare i de aprovi0ionare In acest ca: se pierde timp cu
proceduriile de constatare i validare a de#ectelor< apoi cu perioada de timp necesara
aprovi:ionarii cu piese de scCim7 in ca:ul in care acestea nu sunt pe stoc$P
(9) timp%(%i necesar pentr% sc'im)area< reglarea Ki adaptarea utila8ului< +n scopul
reali:.rii unui nou tip de produs$ Mn aceast. perioad. maKina nu produce< a#lFndu%se +ntr%o
stare asem.n.toare celei de oprire accidental.$ Aceast. cFtegorie de pierderi se poate reduce
prin #le0i7ili:area sistemului de #a7rica-ieP
(:) micro5opriri(or %ti(a2e(or pentruO cur.-ire la s#FrKitul unei "curse"< remedierea
unui produs care are o mic. de#ec-iune sau evacuarea altuia necorespun:.tor< alimentare<
lipsa momentan. a operatorului etc$ Unele din aceste pierderi sunt dependente de teCnologie
Ki speci#icul utila8ului Ki pot #i mult -inute su7 control< altele depind +n mare m.sur. de
organi:area produc-iei Ki a munciiP
(;) #ncetinirii f%ncion!rii Autila8ul des#.KurFndu%Ki activitatea su7 parametrii normaliB
#ie ca urmare a di#icult.-ii opera-iei reali:ate< #ie datorit. incapacit.-ii operatorului de
produc-ie de a st.pFni Ki utili:a teCnica din dotare$ Aceast. cFtegorie de pierderi nu se poate
sesi:a decFt prin anali:a #unc-ion.rii utila8ului Ki a produc-iei o7-inute pe un interval
+ndelungat de timpP
(<) defecte(or de ca(itate< consecin-. a #unc-ion.rii necorespun:.toare a mi8locului de
produc-ie$ !e consider. c. starea maKinii +n momentul +n care e0ecut. un produs de#ect este
ecCivalent. cu ne#unc-ionarea acesteiaP
(=) defecte(or de demara2 < ap.rute +n ca:ul introducerii +n #unc-ionare a unui nou
utila8 sau a unei linii teCnologice$ Primele produse sunt reali:ate 3de pro7.5< pe 7a:a lor
reglFndu%se ulterior procesul< ca urmare se vor constitui +n pierderi asem.n.toare de#ectelor
de calitate$ !e pot reduce printr%o 7un. organi:are a activit.-ilor de preg.tire a produc-iei$
Mn #unc-ie de timpul total de #unc-ionare a utila8ului< +n #igura *$($ s%au repre:entat scCematic
cFtegoriile de pierderi discutate anterior$

/.2. Cele 9< mari pierderi; datorate mentenan1ei
Mn #unc-ie de timpul total de #unc-ionare a utila8ului< +n #igura anterioara s%au repre:entat
scCematic cFtegoriile de pierderi discutate anterior$
/.=. -trategii ale activit1ii de mentenan1
Am men-ionat anterior c. mentenan-a are multiple implica-ii asupra activit.-ii
#irmei< un aspect scos +n eviden-. #iind cel strategic$ !trategia repre:int. o conduit.
managerial. Ki organi:atoric. care va conduce la +ndeplinirea o7iectivelor la nivel de
a#acere sau #irm.$
*4
Universitatea "Politehnic" din Timi oara
!e consider. c. anali:a activit.-ilor de mentenan-. nu ar #i complet. dac. nu se reuKeKte
s. se scoat. +n eviden-. Ki aspectele legate de strategie$ AvFnd +n vedere con8uncturile
speci#ice +n care se poate a#la o #irm. la un moment dat< se pot enumera trei alternative
strategice de abordare a activit1ii de mentenan1< Ki anumeO
e#ectuarea de activit.-i de mentenan-. speci#iceP
su7contractarea mentenan-eiP
acCi:i-ionarea de utila8e noi AKi renun-area la mentenan-.B$
UinFnd cont de comple0itatea Ki speci#icul ac-iunilor implicate de #iecare strategie
+n parte< acestea sunt clasi#icate +nO strategii pure Ki strategii com7inate$
Mn #igura urmatoare este pre:entat. o reparti:are a direc-iilor de ac-iune +n #unc-ie
de alternativele strategice$
trategii ale activitii de mentenan
a3 -trategii pure de mentenan1
UinFnd cont de metodele Ki teCnicile de management al mentenan-ei utili:ate< se +ntFlnesc
urm.toarele strategii pureO
trategia $entenanei "roductive %otale & '< se 7a:ea:. pe principiile Mentenan-ei
Productive Totale< respectiv Mentenan-a Productiv.< automentenan-a Ki 31!5
aplicate de c.tre to-i anga8a-ii #irmei< educa-i Ki instrui-i corespun:.tor$ epre:int.
o #orm. modern. de a7ordare strategic. a activit.-ilor de +ntre-inere Ki repara-ii< ce
asigur. des#.Kurarea #luent. a procesului de produc-ie< +n condi-iile o7-inerii unor
produse de cea mai 7un. calitate$
Este strategia considerat.< +n literatura de specialitate< ca #iind cea mai novatoare
+n domeniul mentenan-ei Adin acest motiv va #i de:voltat. pe larg ulteriorB$
trategia orientrii investiiilor firmei & (, care presupune consultarea sta##%ului
compartimentului de mentenan-. +n ceea ce priveKte acCi:i-ionarea de utila8e Ki
instala-ii$ AplicFnd aceast. strategie< s%ar putea +nl.tura situa-iile +n care<
considerFnd drept criteriu principal 3pre-ul5< se recurge adeseori la cump.rarea de
utila8e 3second Cand5< care< pe termen scurt< aduc unele avanta8e #irmei datorit.
economiilor Ki cCeltuielilor de investi-ii< dar inCi7. competitivitatea pe termen
mediu Ki lung< datorit. creKterii accelerate a costurilor mentenan-ei$
trategia de restr)ngere a activitilor de mentenan (strategia *supravieuirii+) & ,<
care presupune reducerea drastic. a 7ugetului acordat compartimentului de
mentenan-.< conducFnd la amFnarea sau suprimarea activit.-ilor de +ntre-inere Ki
repara-ii plani#icate anterior$ !e aplic. +n condi-iile +n care o #irm. +Ki restrFnge
s#era de ac-iune sau are di#icult.-i +n utili:area capacit.-ii de produc-ie$ Este cea
mai periculoas. strategie pe care o poate adopta o #irm.< Tsupravie-uirea5 #iind
*;
Universitatea "Politehnic" din Timi oara
grea Ki cu consecin-e grave +n activitatea pe termen mediu Ki lung$ Conduce +ns. la
economii de resurse pe termen scurt$
trategia de concentrare a activitii de mentenan & -, care urm.reKte orientarea
aten-iei c.tre activit.-i speci#ice de +ntre-inere Ki repara-ii< necesare 7unei
des#.Kur.ri a procesului de produc-ie$ !e urm.reKte acumularea unei e0perien-e +n
domeniu Ki o7-inerea unei e#icien-e ridicate a interven-iilor$ Pe termen mediu Ki
lung se creea:. premi:a sta7ili:.rii 7ugetului acordat Ki cCiar reducerea lui$
trategia de diversificare a activitilor desf.urate & /, implic. prestarea de activit.-i
speci#ice de mentenan-. c.tre alte #irme< din acelaKi domeniu sau domenii cone0e$
!e urm.reKte valori#icarea poten-ialului neutili:at al compartimentului< precum Ki
a e0perien-ei acumulate de%a lungul timpului$ Pe termen mediu Ki lung apare
posi7ilitatea +m7un.t.-irii metodelor de munc.< valori#icarea =noG%CoG%ului
acumulat< trans#erul acestuia dintr%un domeniu +n altul< precum Ki per#ec-ionarea
activit.-ii$ Mn plus< se aduc contri7u-ii la creKterea ci#rei de a#aceri< implicit a
7ene#iciului #irmei$ "in e0perien-ele unor #irme +n domeniu< a re:ultat c.< #.r. a
presta activit.-i c.tre ter-i< strategia tinde s. devin. deose7it de costisitoareP
trategia $entenanei 0azat pe 1iabilitate ($01) & 2< care presupune alocarea
#ondurilor destinate activit.-ilor de mentenan-. +n #unc-ie de impactul pe care
acestea +l au asupra re:ultatelor #irmei$ !e +ncearc. identi#icarea punctelor critice
ale #unc-ion.rii sistemelor de produc-ie< direc-ionFnd resursele +n scopul asigur.rii
#ia7ilit.-ii ma0ime +n punctele cCeie ale sistemului de produc-ie$ !e utili:ea:. cu
prec.dere principiile de limitare a studiului Ki economia de ac-iuni$ E0tins. la
nivel glo7al< M&F poate deveni o strategie de implementare a Mentenan-ei
Productive TotaleP
trategia utilajelor noi - 3, care presupune #olosirea e0clusiv. a utila8elor noi< a#late +n
termenul de garan-ie$ Este cea mai costisitoare alternativ. +n ceea ce priveKte
investi-iile< pu-in #irme avFnd puterea #inanciar. de a o aplica< cCiar Ki +n -.rile
7ogate ale lumii$ !e o7-in avanta8e legate de nivelul teCnic Ki teCnologic< care va #i
+ntotdeauna la vFr# pe plan mondial$ Pro7lemele ridicate de mentenan-a utila8elor
sunt minime< ele revenind #urni:orilor sau constructorilor< dup. ca:$ Mn momentul
e0pir.rii termenului de garan-ie< utila8ele se vFnd Ki se acCi:i-ionea:. altele noi< cu
per#orman-e de ultim. or.$ Pro7lema care se pune este cea a amorti:.rii< deoarece<
cCiar Ki +n condi-iile unei productivit.-i ridicate< aceasta are o in#luen-. puternic.
asupra structurii costurilor de produc-ie< conducFnd la o creKtere accentuat. a
acestora$ Multe din #irmele romFneKti sunt< din ne#ericire< 37ene#iciare5 ale
respectivei op-iuni< acCi:i-ionFnd 3second Cand5 utila8e disponi7ili:ate cu aceast.
oca:ie< +n unele ca:uri pl.tind numai de:a#ectarea Ki transportul acestora +n -ar.$
b3 -trategii combinate de mentenan1
Mn practic.< +n #unc-ie de situa-iile speci#ice +ntFlnite< este di#icil Ki ine#icient +n
acelaKi timp a aplica numai o singur. metod.< teCnic. sau strategie de mentenan-.$
Managementul presupune aplicarea rapid. Ki e#icient. a acelei com7ina-ii de strategii care
*,
Universitatea "Politehnic" din Timi oara
s. conduc.< rapid Ki e#icient< la succes$ Este Ki ra-iunea pentru care se consider. c.
mentenan-a devine pro#ita7il. dac. se g.seKte o 3re-et.5 optim. de com7inare a
strategiilor enumerate anterior$ Mn plus< com7inarea alternativelor strategice se va reali:a
ca urmare a disponi7ilului de resurse ce pot #i alocFte de c.tre #irm.< activit.-ii de
mentenan-.$
/.<. Moduri de implementare a sustenabilit ii >n cadrul
companiilor de transport aerian prin conceptul de %co-e0icien a.
Eco%E#icien a repre:int. +ncura8area industriei Ki a proceselor industriale< care au
mai mult. e#icacitate +n utili:area resurselor< #apt care duce la sc.derea polu.rii Ki a
deKeurilor< lucru condi-ionat de sursele de energie recicla7ile #olosite +n locul celei
derivate din com7usti7ili minerali< care reduc impactul nociv9d.un.tor asupra s.n.t.-ii
omului Ki asupra mediului +ncon8ur.tor
Este clar c. acest concept este asociat cu principiul reducerii
!cCematic< se poate pre:enta +n urm.torul #elO
!unt trei a0e principale la 7a:a acestui conceptO
A genera o cFt mai pu-in. poluare Ki deKeuriO prevenirea Ki reducerea r.spFndirii
deKeurilor re:ultate din industrie9produc-ie Ki concep-ia de produse non%to0iceP
reutili:area deKeurilor Ki reciclarea lor cu scopul de a a8uta natura s. resoar7.
surplusul de deKeuri provenite din activit.-ile omului< utili:area de 7iomateriale
Henerea:. mai
pu-in. poluare
Minimi:ea:.
impactul
ECO %
EFICACITATEA
Utili:ea:.
energie
recicla7il.
Fig *$($$ "eterminarea celor trei a0e ale eco%e#icacit.-ii
()
Universitatea "Politehnic" din Timi oara
A pre#era utili:area surselor de energie recicla7ile +n locul celei derivate din
com7usti7ili minerali cu scopul de a lupta +mpotriva e#ectului de ser. Ki a
+nc.l:irii glo7ale< de a elimina dependen-a sectorului energetic de produsele
petroliere$ Ac-iuni de +ndeplinitO utili:area surselor de energie sustena7il.
ACidraulic.< solar.< eolian. < geotermic. Ki a mareelorB$ Pentru moment <
di#icultatea +n utili:area acestor tipuri de energie const. +n pre-uri ridicate de
instalare Ki e0ploatare$ Finan-area institu-iilor pu7lice +n acest sector ar #i
esen-ial.$
A minimi:a impactul Ad.un.torB asupra s.n.t.-ii Ki asupra mediului +ncon8ur.tor$
Prin de#ini-ie< conceptul de eco%e#icacitate se adresea:. +n primul rFnd industriei Ki
companiilor$
Eco%e#icacitatea repre:int. o #a:.9 o etap. a de:volt.rii sustena7ilit.-ii< dar nu este
singura$
Ea pre:int.9are anumite limite9toleran-eO
nu atac. aspectul social al sustena7ilit.-ii<
o#er. sensuri limitate pentru cei care iau deci:ii pentru a% i da seama dac. merg +n
direc-ia 7un.
se adresea:. companiilor< #.r. a pune +n centru discu-iei produc-ia acestora
Acest concept r.mFne un punct important +n cale de:volt.rii sustena7ilit.-ii$
/.:. Tipurile de intre inere >nt?lnite >n cadrul companiilor aeriene
Intre inerea la linie este acea +ntre inere care se e0ecut. +nainte de :7or pentru a
se asigura c. aeronava este apt. pentru :7orul respectiv$
(*
Universitatea "Politehnic" din Timi oara
Intre inerea la linie poate includeO
% "epistare de de#ecte$
% ecti#icare de de#ecte$
% Mnlocuire de componente cu utili:are de ecCipament de testare e0tern< dac. este
necesar$
% Mnlocuirea de componente poate include componente cum sunt motoarele sau
elicele$
% Lucr.ri de +ntre inere programate i9sau veri#ic.ri< inclusiv inspec ii vi:uale
care vor detecta condi iile nesatis#.c.toare9discrepan ele evidente< dar
care nu necesit. inspec ie +n pro#un:ime$ Poate include< de
asemenea< structura intern.< sisteme i componente ale instala iei de
#or . care sunt vi:i7ile prin descCiderea rapid. a panourilor9u ilor
de acces$
% epara ii minore i modi#ic.ri care nu necesit. de:asam7l.ri e0tinse i pot #i
reali:ate prin mi8loace simple$
% Cu apro7area9autori:area "%"I< anumite lucr.ri de intre inere< inclu:Fnd
modi#ic.ri i A"%uri< cu condi ia ca cerin ele e0ecut.rii acestor
lucr.ri s. #ie indeplinite$
Intre inerea de ba repre:int. lucr.rile de intre inere care se reali:ea:. dup. ce
aeronava este scoas. din operare$ Mn timpul lucr.rilor e#ectuate la 7a:.< aeronava este
imo7ili:at. la sol deoarece lucr.rile e#ectuate au o durat. de timp cuprins. intre dou.
s.pt.mFni i dou. luni< depinde de tipul lucr.riiO
% Lucr.ri i veri#ic.ri structurale$
% Aplicarea de service%7uletin%uri$
% Lucr.rile de tip C%cCec=< care sunt cele mai comple0e i se +ntind pe perioade
lungi de timp$
CAPITOLUL II
Mentenan a de linie
((
Universitatea "Politehnic" din Timi oara
@ntre inerea la linie este acea intre inere care se e0ecut. +nainte de :7or pentru a
se asigura c. aeronava este apt. pentru :7orul respectiv$ Mn cele ce urmea:. vor #i
pre:entate procedurile speci#ice pentru acest tip de mentenan . din cadrul companiei
Carpatair$
2./. Controlul de0ectelor i a de0ectelor preventive la >ntre inerea de
linie
2././ Introducere
"e#ectele care apar in timpul :7orului sunt raportate de c.tre ecCipa8ul de
conducere+n ru7rica alocFt. din comanda de lucru AEOB$
Inso itoarele de 7ord vor raporta de#ectele speci#ice comandantuluiP acesta va lua deci:ia
dac. acestea vor #i +nscrise +n EO sau 8urnalul pentru salonul de pasageri ACL&B$
EO i C&L sunt singurele mi8loace permise pentru raportarea de#ectelor de c.tre
ecCipa8ul de :7or sau personalul de intre inere de linie pentru +nregistrarea +n sistem$
"e#ectele constatate +n timpul +ntre inerii de linie tre7uie s. #ie raportate +n prima instant.
prin emiterea unei comen:i de lucru$
2./.2. Mod de lucru
Controlul de#ectelor la intre inerea de linie
Personalul de intre inere de linie tre7uie s. ini ie:e ac iuni corective pentru
oricare pro7lem. raportat. EO9CL& sau de#ecte o7servate pe durata activit. ilor de
+ntre inere de linie$
Orice ac iune corectiv. necesit. punerea +n serviciu a aeronavei prin eli7erarea unui
C!$
"e#ecte amFnate J List. cu de#ecte men inute
AmFnarea unui de#ect este utili:at. pentru a permite unei componente9sistem de a r.mFne
temporar inoperant i9sau de#ect cu condi ia ca componenta9sistemul s. respecte
condi iile impuse de MEL pentru #iecare avion +n parte$ Motivele pentru care un de#ect se
amFn. pot #iO
% Lipsa piese de scCim7 necesareP
% Lipsa ecCipamentului de testare necesar pentru identi#icarea cau:ei de#ectului sau
pentru a e#ectua depanareaP
% Lipsa de scule i9sau documenta ie de +ntre inere necesareP
% Motive9cerintelor operationaleP
% emedierea poate #i e#ectuata numai in cadrul intretinerii de 7a:. etc$
(/
Universitatea "Politehnic" din Timi oara
"e#ectele pot #i amFnate numai de c.tre PIC i personalul de certi#icare cali#icat
i autori:atP dup. ce se asigur. c. de#icien a nu este +n detrimentul siguran ei de
:7or9naviga7ilit. ii i numai +n limite9termene permise i +n condi iile speci#icate MEL
sau C"L$
"e#ectele amFnate A""9HILB sunt +n dispo:i ii de lucru descCise i sunt
+nregistrate +n AMO!$ EcCipa8ul de conducere tre7uie s. #ie +n tiin at de e0isten a lor<
din moment ce ""9HIL a#ectea:. operarea avionului< a sistemelor sale i9sau a
per#orman elor avionului$
Toate EO%""9HIL sunt p.strate +ntr%o sec iune corespun:.toare a ATL< care
constituie Lista cu de#ecte men inute AHILB$ EcCipa8ul de comand. tre7uie< de asemenea<
s. #ie +n cuno tin . de cau:. de e0isten a lor< din momentul +n care ""9HIL a#ectea:.
operarea avionului< sistemului i9sau per#orman ele avionului$ Totodat.< ecCipa8ul are
posi7ilitatea s. determine statutul teCnic al de#ectelor amFnate ale avionului +nainte de
plecare$
Administrarea de#ectelor amFnate este reali:at. prin dispo:i iile de lucru descCise
J copia verde$ "up. remedierea unui de#ect amFnat< dispo:i ia de lucru speci#ic. tre7uie
s. #ie retras. din sec iunea ATL$
In#orma iile pertinente re#eritoare la de#ectele amFnate sunt disponi7ile urm.torului
personalO
% EcCipa8ului de comand. prin ""9HIL a#late la 7ordul avionuluiP
% "e intre inere de linie prin AMO!P
% "T%"EP i "I prin AMO!$
Controlul de#ectelor amFnate J AMO!
""9HIL re#$ EO9ATL sunt transmise :ilnic prin #a0 c.tre "T%"EP$ "T%"EP tre7uie s.
primeasc. s.pt.mFnal copiile al7e ale comen:ilor de lucru descCise$ "T%"EP controlea:.
de#ectele amFnate prin AMO!$ Aceast. list. con ine toate detaliile pertinente din
comanda de lucru$ ""9HIL este anali:at :ilnic de c.tre "T%"EP i comen:ile de lucru
sunt reemise9reprogramate +n mod corespun:.tor pentru +ndeplinire la data sau +nainte de
data limit. preva:ut. +n #unc ie de programul de livrare a componentelor$
"e#ecte raportate la aeroporturi #.r. personal de +ntre inere al Carpatair sau
contractori$
"e#ectele ce a#ectea:. operarea avionului< raportate pe aeroporturi unde nu este
disponi7il personal de +ntre inere al Carpatair< tre7uie s. #ie raportate imediat prin #a0 sau
tele#on la M%"T%LM9"FO de c.tre PIC$
Mn #unc ie de tipul de#ectului< se #ormea:. un grup de deci:ie J M"T% LM< M%"T%"LC<
"%"FO< Pilotul e#< "%"I i9sau un repre:entant al produc.torului J pentru a determina
+n continuare ce m.suri se vor luaO
% Operarea +n continuare a aeronavei prin amFnarea de#ectului AeventualB
% "eplasarea unei ecCipe de +ntre inere Carpatair9contractoriP +n acest ca: este
responsa7ilitatea comun. M%"T%LM i M%"T%"LC< coordona i de M%"T%LM pentru
(2
Universitatea "Politehnic" din Timi oara
pregatirea i e0ecutarea ac iunii de depanare i remediere a de#ectului din punct de
vedere teCnic i logistic< inclu:Fnd punerea aeronavei in serviciu$
Mn aceste ca:uri deci:ia tre7uie s. #ie unanim.$
Controlul de#ectelor repetate
"T%"EP are responsa7ilitatea monitori:.rii i anali:ei +n mod regulat a de#ectelor
repetate Aconstat.ri la +ntretinerea de linieB$
Este sta7ilit un sistem care asigur. urm.rirea de#ectelor repetate ce apar +n timpul
intre inerii de linieP sistemul se 7a:ea:. pe rapoarte emise de AMO!$
"T%"EP anali:ea:. eviden a tuturor comen:ilor de lucru raportat. de c.tre
ecCipa89personalul de intre inere$ Pentru a avea garan ia c. activitatea se a#l. su7 control
"T%"EP< se #olose te un sistem de #eed7ac= care< +n mod normal< este eviden a
comen:ilor de lucru sau Foaia de predare9primire scCim7$
2.2. Proceduri de linie de completare a Aurnalului de bord
2.2./. Introducere
"escrie utili:area sistemului 8urnalului teCnic de 7ord Carpatair AATLB i a
documentelor asociate cum ar #iO #ormularele de +nregistrare a orelor9ciclilor de
#unc ionare a aeronavei9motoarelor9APU< #ormularele de +nregistrare a parametrilor
motoarelor i ultimul certi#icat valid de punere a aeronavei +n serviciu$
Durnalul teCnic de 7ord Carpatair este un sistem care serve te la +nregistrarea
de#ectelor sau #unc ion.rilor necorespun:atoare care au loc +n timpul oper.rii i
+nregistrarea detaliilor tuturor lucr.rilor de +ntre inere e#ectuate la o anumit. aeronav.$ Mn
plus< este #olosit pentru +nregistrarea in#orma iilor opera ionale relevante pentru
siguran a :7orului i con ine in#orma ii de intre inere pe care ecCipa8ul tre7uie s. le
cunoasc.$
"e asemenea< descrie utili:area listelor ecCipamentului minim AMELB< re#$ M"'%
MEL$ MEL are menirea de a permite operarea cu componente9sisteme de#ecte pentru o
perioad. de timp limitat.< pFn. cFnd repararea se poate e#ectua$ Este important ca aceste
repara ii s. se e#ectue:e cu prima oca:ie ivit.$ Toate componentele care sunt direct
implicate +n men inerea naviga7ilit. ii continue a aeronavei i nu sunt incluse +n MEL
tre7uie< +n mod o7ligatoriu< s. #ie #unc ionale J Tcomponente #.r. de care nu se poate
decola5 sau Tno go item5$
2.2.2. %7ecu ie
(1
Universitatea "Politehnic" din Timi oara
Utili:area 8urnalului teCnic de 7ord
sistemul 8urnalului teCnic de 7ord AATLB al operatorului Carpatair con ine urm.toarele
in#orma ii pentru #iecare aeronavaO
% In#orma ii despre #iecare :7or necesare pentru a asigura o siguran a continu. a :7oruluiP
% Certi#icatul curent de punere a aeronavei +n serviciuP
% "eclara ia curent. de intre inere de#inind starea intre inerii aeronavei re#eritoare la data
urm.toarelor lucr.ri plani#icate i acelor +n a#.r. programului de intre inereP
% Toate de#ectele amFnate care a#ectea:. operarea aeronavei i
% Toate instruc iunile necesare asupra aran8amentelor de intre inere$
sistemul 8urnalului teCnic de 7ord includeO
% O7serva iile i comentariile pilotului comandant APICB ca re:ultat al oper.rii aeronaveiO
% !tarea teCnic. a aeronavei< #unc ionarea motoarelor< elicelor< componentelor i
sistemelor< adic.O ore de :7or< ateri:.ri< com7usti7il< ulei< anti9degivrare etc$P
% Anomalii sau incidente care au e#ect asupra naviga7ilit. ii continueP
% e:ultatele veri#ic.rilor teCnice cerute de +ntre inere Aurm.rireB$
% Mntre inerea de 7a:. i linie e#ectuat. de organi:a ia de +ntre inere< +n particularO
% "etalii ale ac iunilor de recti#icare i r.spunsurile asociate cererilor i9sau remarcilor
pilotului comandantP
% Lucr.rile de +ntre inere plani#icate e#ectuateP
% "ata urm.toarelor lucr.ri de +ntre inere plani#icateP
% Mn ca:ul +n care este aplica7il< limit.rile teCnice ale MEL i9sau in#orma ii suplimentare
ale +ntre inerii$
Numai pilo ii comandan i i personalul de +ntre inere cu drept de certi#icare sau
cei delega i de ace tia sunt autori:a i s. #ac. +nscrieri +n sistemul 8urnalului de 7ord$
Persoanele care #ac +nscrieri Adescrierea reclama iei sau ac iunea de recti#icare a
de#ectuluiB sunt responsa7ile pentru o descriere clar. a reclama iei9iilor i9sau
ac iunii9iilor intreprinse< inclu:Fnd trans#erarea de#ectelor continFnd toate in#orma iile
necesare$ Pentru #unc ionarea corespun:.toare a sistemului se vor respecta urm.toarele
reguliO
% Toate +nscrierile se vor #ace numai pe original< cu pi0 de culoare neagr. Ase va scrie
su#icient de ap.sat pentru ca literele< ci#rele i semn.turile s. #ie vi:i7ile pe toate celelalte
copiiB< cu litere ma8uscule i +n lim7a engle:.P
% Fiecare reclama ie tre7uie s. #ie +nscris. pe o #oaie separat. de comand. de lucru AEOB<
cu e0cep ia aliment.rii cu #luide la controlul +nainte de :7or APFIB sau a controalelor
:ilnice A"CBP
% Toate +nscrierile tre7uie s. +nceap. la stFnga pe primul rFnd i descrierea
reclama iei9iilor i ac iunii9ilor s. apar. pe toate copiileP
% Ac iunea tre7uie s. #ie semnat. pe acela EO pe care s%a #.cut reclama iaP
% Mn ca:ul +n care nu este posi7il. nici o ac iune % operare +n con#ormitate cu @PMEL
sau de#ect amFnat % se +nscrie un TQ5 la cFtegoria corespun:.toare i9sau un TQ5 la ""%
HIL$ Ast#el EO r.mFne TdescCis5$
(6
Universitatea "Politehnic" din Timi oara
sistemul 8urnalului de 7ord este organi:at +n / AtreiB sec iuni di#eriteO
>%rna(%( de 0)or, ref M?@88;
In#orma iile care tre7uie s. r.mFn. la sol +nainte de decolare< adic.O #oaia de +nc.rcare i
centra8< com7usti7il< anti9degivrare< acceptarea pilotului comandant pentru remedierea
tuturor de#ectelor i9sau pentru luarea la cunostin . a tuturor de#ectelor amFnate
A@PMEL9""%HILB$ Mod de utili:areO
% Originalul al7 r.mFne la 7ordP
% Copia al7astr. este scoas. de c.tre PIC +nainte de decolare i +nmFnat. agentului de
Candling Adac. nu este disponi7il personalul de intre inereB$ Agentul de Candling va
p.stra copia al7astr. timp de *) A:eceB :ileP
% Formularele r.mase la 7ord sunt scoase sapt.mFnal de c.tre personalul de +ntre inere<
completate corespun:.tor i trimise la "T%"EP Timi oara$
45%67 Informa ii(e n% necesit! nici o ac i%ne din partea #ntre inerii
?ate de 0)or, ref M?@88<
In#orma ii necesare periodic< cum ar #iO ateri:.rile CVT II9III< orele de :7or< num.rul de
ateri:.ri etc$ Mod de utili:areO
% EcCipa8ul +nscrie num.rul :7orului< cFtegoria de ateri:are< ateri:.rile i orele dup. cum
este necesarP
% Originalul al7 este scos i trimis< :ilnic prin #a0< la "T%"EP Timi oara pentru
actuali:area orelor de :7or +n sistemul computeri:at AMO! prin gri8a personalului de
intre inere de pe sta tiile unde aeronava r.mFne peste noapteP acolo unde nu e0ist.
personal de +ntre inere< aceste copii sunt trimise prin gri8a e#ului de sta ie$ CFnd toate
rFndurile sunt completate< #ormularul se +nl.tur. de la 7ord i se trimite la "T%"EP
Timi oaraP
% Copia gal7en. r.mFne la 7ord timp de *) A:eceB :ile pentru urm.rire de c.tre ecCipa8
dup. care se +nl.tur. din ATL$
,omanda de (%cr%, ref M?@88=
(4
Universitatea "Politehnic" din Timi oara
!erveste ca EO< cerere de urm.rire AF&B< de#ect amFnat A""%HILB< cartela de in#ormare
A&CB< inspec ie +nainte de :7or APFIB< e#ectuat. de ecCipa8 sau +ntre inere< control :ilnic
A"CB< e#ectuat de ecCipa8 sau +ntre inere< +nregistrarea consumului de ulei< licCid
Cidraulic etc$ Mod de utili:areO
% Originalul al7 este scos i trimis :ilnic prin #a0 la "T%"EP Timi oara ori de cFte ori
sunt reclamatii sau @PMEL9""%HIL< prin gri8a personalului de +ntre inere de pe statiile
unde aeronava ramane peste noapteP acolo unde nu e0ista personal de +ntre inere< aceste
copii sunt trimise prin gri8a se#ului de statieP dup. aceea sunt arCivate corespun:.tor i
trimise la "T%"EP Timi oara o dat. pe s.ptamFn.P
% Copia gal7en. r.mFne la 7ord timp de *) A:eceB :ileP
% Copia al7astr. este +nmFnat.< prin gri8a PIC< agentului de Candling Adac. nu este
disponi7il personal de +ntre inereB$ Agentul de Candling va pastra copia al7astr. timp de
*) A:eceB :ileP
% Copia verde este pentru @PMEL9""%HIL< F& i &C i r.mFne la 7ord c.t timp este
necesar$
Comen:ile de lucru AEOB sunt seriali:ate$ "C al operatorului Carpatair asigur. controlul
distri7uirii EO< #unc ie de seriile alocFte< pe aeronavele Carpatair Airlines$
Aplicarea MEL
*roced%ra
&a:at pe lista master a ecCipamentului minim AMMELB sau TLista sistemelor
inoperative i de#ecte5 a operatorului Carpatair Airlines< re#$ @PMEL Aindividuali:at
pentru #iecare tip de aeronav. a operatorului< !AA& /2)< !AA& ()))< Fo==er *))B$
ecti#ic.rile oric.ror de#ecte sau deterior.ri care a#ectea:. operarea sigur.< luFnd +n
considerare prevederile @PMEL sau lista devierilor A@PC"LB tre7uie #.cute la
standardele apro7ate< adic.O AMM< CMM< E"M< proceduri interne sau standarde etc$
O categorie @PMEL +mpreun. cu condi iile descrise +n @PC"L pot #i identi#icate +n
sistemul 8urnalului de 7ord$ Este identi#icat. de num.rul componentelor i descrierea din
@PMEL9@PC"L$ Limita de timp< dup. cum este indicat. +n unul din documentele
aplica7ile de mai sus tre7uie speci#icat. Adata i ora sau orele de :7or i9sau num.rul de
ateri:.ri r.maseB$
,ategorii(e (c(ase(e) AR*MEB
Categoriile MEL dup. cum sunt de#inite +n @PMEL i apro7ate de Autoritatea
Aeronautic. a operatorului Carpatair sunt urm.toareleO
% T!pa iu5 +n coloana categoriei J nu este o7iectul vreunui inteval de repara ieP
% TCategoria A5 J repara ia tre7uie e#ectuat. +n intervalul speci#icatP
% TCategoria &5 J repara ia tre7uie e#ectuat. +n intervalul a / AtreiB :ile sau 4( A apte:eci
i dou.B de ore< e0clu:Fnd :iua +n care de#ectul9#unc ionarea necorespun:.toare a #ost
+nscris. +n 8urnalul de 7ordP
(;
Universitatea "Politehnic" din Timi oara
% TCategoria C5 J repara ia tre7uie e#ectuat. +n intervalul a *) A:eceB :ile sau (2) Adou.
sute patru :eciB de ore< e0clu:Fnd :iua +n care de#ectul9#unc ionarea necorespun:.toare a
#ost +nscris. +n 8urnalul de 7ordP
% TCategoria "5 J repara ia tre7uie e#ectuat. +n intervalul a *() Ao sut. dou. :eciB :ile sau
(;)) Adou. mii opt suteB de ore< e0clu:Fnd :iua +n care de#ectul9#unc ionarea
necorespun:.toare a #ost +nscris. +n 8urnalul de 7ord$
Procedurile detailate pentru amFnarea unui de#ect< +n con#ormitate cu @PMEL
sunt con inute +n manual$ Politica Carpatair< ca organi:a ie de +ntre inere autori:at. Part
*21 este de a intreprinde m.surile corective pentru de#ectele amFnate +n con#ormitate cu
@PMEL< cFt de repede posi7il< cu scopul de a men ine un nivel accepta7il de siguran .
i #ia7ilitate$
Ap(icare
Ca regul. general. se va #ace re#erire la @PMEL numai +n ca:urile +n care repararea sau
+nlocuirea sistemelor i componentelor inoperative nu poate #i e#ectuat. #.r. a intFr:ia
decolarea$ "ac. un sistem sau component devine inoperativ< +nainte de decolarea unei
aeronave se va proceda dup. cum urmea:.O
% Aeronava decolea:. cu un num.r de ecCipamente mai mic decFt cel standard dar +n
con#ormitate cu coloana TNum.r necesar pentru decolare5 %W tre7uie #.cute toate
e#orturile posi7ile de c.tre +ntre inere pentru corectarea de#ectului9discrepan ei dup.
terminarea :7orului9rilor sau cFt de curFnd posi7il< dar nu mai tFr:iu de termenul de timp
de#init in @PMELP
% "ac. e0ist. situa ia de a avea un num.r mai mic de ecCipamente decFt cel din coloana
TNum.r necesar pentru decolare5 sau aeronava tocmai a terminat o lucrare plani#icat.
% de +ntre inere %W reactivarea tre7uie #.cut. +nainte de primul :7or$
"ac.< datorit. pro7lemelor cu piesele de scCim7 sau altele< o repara ie sau
+nlocuire nu poate #i e#ectuat. +n termenul de timp al categoriei respective< +n mod
e0cep ional< o repunere suplimentar. +n serviciu poate #i luat. +n considerare de c.tre o
comisie #ormat. din repre:entan ii organi:a iei de +ntre inere Carpatair AM%"T%LM i "%
"IB i repre:entan ii operatorului Carpatair AM%"T%LM< "%"FO i "%"IB< pentru o
perioad. de o :i sau (2 Adoua:eci i patruB de ore cu acceptul Autorit. ii Aeronautice a
operatorului$ To i mem7rii comisiei tre7uie s. cad. de acord asupra deci:iei de amFnare
suplimentar. i nu sunt permise deci:ii separate$ Personalul de +ntre inere< avFnd ca 7a:.
deci:ia scris. i semnat. a acestei comisii vor +nscrie +n 8urnalul de 7ord noua dat. pentru
repara ie i sta ia su7 semnatur.$
*roced%ra de %rmat de c!tre *I,C?T5?BM dac! p(6ngerea este c%nosc%t! i
aeronava %rmea0! s! deco(e0e #n conformitate c% AR*MEBD
% Mn ru7rica TAction5 de pe EOO TAircra#t dispatcCed iaG M"'%MEL5 %%W se +nscrie
num.rul sistemului i secven ei din MEL< se 7i#ea:.O c.su a TPirep9Maint5< TMEL5<
(,
Universitatea "Politehnic" din Timi oara
"$"$ AHILB i se identi#ic. categoria de limit. de timp respectiv. pe EOP de asemenea<
se +nscriu +n ru7ricile TPartnum7er5< T"escription5< TIPC e#erence5< TIT>5< TTrans#er
"ue%dateL< TTAHL< TTAC5< T/LC5< Tsign5< TPrio5 i TE0t$ codes< datele necesare i
disponi7ile$ !e completea:. ru7rica de certi#icare a intre inerii DA% *21$1) cu semn.tura
i tampilaP originalul se deta ea:. i se trimite< cFt de curFnd posi7il< la "T%"EP
Timi oaraP se urma:. procedurile speci#ice opera ionale i de +ntre inere detaliate +n
@PMEL i @PMELPHP
% Copia gal7en. T""%HIL9F$&$ eX$9&$C$5 la 7ordul aeronavei +n sec iunea ATL alocat.P
% "T%"EP introduce EO +n AMO! cu statutul de TdescCis5$

?efect%( am6nat este rectificatD
% "T%"LM descCide un nou EOP in ru7rica T"escription5 +nscrieO TEitC re#erence to
EO Y5P +n ru7rica TAction5 descrie modul de remediere a de#ectului i se completea:.
ru7rica de certi#icare a intre inerii Part %*21A$1)P originalul se deta ea:a i se trimite< cFt
de curFnd posi7il< la "T%"EP Timi oaraP
% "T%"LM e0trage copia verde din 8urnalul de 7ordP
% "T%"EP completea:. +n sistem AAMO!B EO descCis cu te0tul remedierii de#ectului din
noul EO descCis de c.tre "T%"LM i +ncCide EO$
Toate articolele amFnate con#orm @PMEL sunt rev.:ute :ilnic de managerii
"T%"EP9"T%"LM9"T%"LC +mpreun. cu repre:entantul operatorului Carpatair Airlines$
"ac. este ca:ul< o ecCip. mi0t. #ormat. dinO o pe de o parte M%"T%LM i "%"I al
Carpatair ca organi:a ie de +ntre inere i o pe de alt. parte "%"T< "%"FO i "%"I al
operatorului Carpatair evaluea:. riscului implicat de toate articolele MEL pentru
aeronavele de inute de operatorul Carpatair pentru care Organi:a ia de Mntre inere
Carpatair asigur. +ntre inerea la linie< avFnd ca scop s. reduc. la minim situa iile critice
care pot avea loc in ca:ul unor multiple amFn.ri$
Acceptarea de c!tre ec'ipa2D
Mn ca:ul unui de#ect amFnat con#orm @PMEL< deci:ia de acceptare a solu iei
teCnice de amFnare a de#ectului +n limitele de timp posi7ile +n con#ormitate cu
@PMEL9@PC"L este +n responsa7ilitatea pilotului comandant$ Identi#icarea
limit.rilor opera ionale @PMEL pentru ecCipa8 este #acut. +n con#ormitate cu
@PMEL9@PMELPH$ Pilotul comandant con#irm. acceptarea sau neacceptarea sa in
scris A8urnalul de :7or< re#$ M"'((1B$
Mn sta iile unde nu este disponi7il personal de +ntre inere< pilotul comandant poate
proceda la amFnarea de#ectelor< dup. consultarea tele#onic. cu M%"T%LM i "%"FO$
Erm!rirea (imite(or de timp a(e AR*MEBD
/)
Universitatea "Politehnic" din Timi oara
Limitele de timp pentru recti#icarea unui de#ect este listat. +n @PMEL al
aeronavei i tre7uie s. se #ac. re#erinta la aceasta +n EO din 8urnalul de 7ord +n ore de
:7or i num.r de ateri:.ri i timp calendaristic< cu scopul ca de#ectul s. #ie recti#icat la
sau +naintea limitei de timp$
Anali:ele :ilnice "T%"EP9"T%"LM9"T%"LC pentru revederea st.rii de#ectelor
amFnate coordonea:.9plani#ic. ac iunile care tre7uie +ntreprinse +n con#ormitate cu
limitele de timp prescrise cu in#ormarea repre:entantului operatorului CarpatairAirlines$
?ep! irea (imite(or de timp AR*MEBD
In con#ormitate cu DA%OP! *$)/)$Apro7area @PMEL
2.2.6. ,esponsabilit i
Pilotul comandant pentru respectarea procedurilor opera ionale cone0e din
@PMEL A@PMELPHB i pentru +nscrieri corecte i complete +n 8urnalul de 7ord$
"T%"LM a Organi:a iei de +ntre inere Carpatair pentru respectarea procedurilor de
+ntre inere din @PMEL i pentru +nscrieri corecte i complete +n 8urnalul de 7ord$
"irec ia Calitate a Carpatair< ca organi:a ie de +ntre inere pentru urm.rirea
con#orm.rii cu prevederile acestei proceduri prin audituri i inspectii$
/*
Universitatea "Politehnic" din Timi oara
($*$ "iagrama de utili:are MEL
/(
Universitatea "Politehnic" din Timi oara
($( Codurile utili:ate pentru amFnarea de#ectelor
//
Universitatea "Politehnic" din Timi oara
CAPITOLUL III
Mentenan a de ba
Mentenan a de ba repre:int. lucr.rile de +ntre inere care se reali:ea:. dup. ce
aeronava este scoas. din operare$ Mn timpul lucr.rilor e#ectuate la 7a:.< aeronava este
imo7ili:at. la sol deoarece lucr.rile e#ectuate au o durat. de timp cuprins. +ntre *1%6) de
:ile< depinde de tipul lucr.rii$
"easemenea +ntre inerea de 7a:. cuprinde i etapele de recep ie i veri#icare a
sculelor i pieselor de scCim7$ Mn cele ce urmea:. vor #i pre:entate procedurile speci#ice
acestui tip de mentenan . din cadrul companiei Carpatair$
6./. ,ecep ia " inspec ia componentelor i materialelor pentru
aeronave provenite de la contractan ii e7terni
6././ Introducere
Toate componentele i materialele pentru aeronave< ecCipamentele i sculele
#urni:ate c.tre Carpatair sunt supuse inspec iei la +ntrare +n companie pentru a determina
standardul de calitate i dac. sunt +n con#ormitate cu cerin ele impuse$ Toate
componentele declarate apte de a #i #olosite pe aeronave ATaviona7ile5B i materialele
acceptate sunt identi#icate corespun:.tor prin eticCetare9loti:are i sunt depo:itate pentru
a #i #olosite +n activitatea de +ntre inere$
Mn scopul clari#ic.ri prevederilor acestei proceduri se au +n vedere urmatoarele
de#ini ii i clasi#icari ale componentelor i materialelor$
Componente i materiale pentru aeronave
Cuprinde categoria componentelor9ecCipamentelor aeronavei< pieselor de scCim7
i materialelor utili:ate la men inerea acestuia +n stare de #unc ionare$ Ele sunt clasi#icate
+n urm.toarele su7categorii AAMO!BO
% Rota)i(eCrepara)i(eD componente repara7ile cu durata de #unc ionare egal. sau mai
mic. decFt resursa aeronaveiP
% ,ons%ma)i(eD cu su7categoriileO
% Piese standardi:ate AAN< M!< NA!BP
% Harnituri< #iltre< 7ecuri etc$P
% E-panda)i(eD materiale care +n procesul de +ntre inere sau operare a aeronavei se
consum. cum ar #iO lu7ri#ian i< etan an i< ade:ivi< materiale de protec ie la coro:iune<
sFrm. de siguran are etcP
/2
Universitatea "Politehnic" din Timi oara
6./.2. Mod de lucru
Toate componentele< materialele< ecCipamentele i sculele necesare pentru
+ntre inerea aeronavei sunt provenite din surse apro7ate$ Pasul urm.tor este de a
determina starea tuturor articolelor primite$
ecep ia componetelor< materialelor< ecCipamentelor i sculelor pentru aeronave
se #ace +n con#ormitate cu Part J *21$A$2($ Acceptarea componentelor de aeronave$
O aten ie deose7it. tre7uie acordat. recep iei componentelor cu via . limitat.<
componentelor a#ectate de aplicarea "irectivelor de Naviga7ilitate i celor din categoria
TCritical "esign Con#iguration Control Limitation5 recep ie care se e#ectuea:. +n
con#ormitate cu cerintele AMC$ *21$A$2(A7B anali:Fndu%se cu aten ie speci#ica iile din
ru7rica *( a certi#icatului EA!A Form One care +nso e te componentul$
Inspectorul de recep ie poate solicita in#orma ii suplimentare re#eritoare la
con#ormarea componentului din aceast. categorie cu un standard apro7at i nu validea:.
recep ia pFn. cFnd nu se asigur. c. acesta este con#orm cu standardul Aca re#erin . poate
#olosi IPC sau orice alte date apro7ateB$
ecep ia la primirea componentelor< materialelor< ecCipamentelor i sculelor are
urmatoarea secvent.O
Inspec ie ini ial.
Inspectia initiala este e0ecutata de personalul autori:at din maga:ine A"F%"MAB<
care va controla dacaO
% Componentele i materialele< ecCipamentele i sculele sunt con#orme cantitativ i
calitativ cu documentaia de +nso ireP
% Componentele< materialele< ecCipamentele i sculele sunt +n stare 7un. de p.strareP
% Nu sunt deterior.ri evidente la am7ala8 sau con inutP
% Nu sunt dep. ite date de e0pirare9vala7ilitateP
% Componentele noi rota7ile< repara7ile< ecCipamentele i sculele au #ost livrate i stocate
corespun:.tor i documenta ia de +nso ire este complet.P
% "ocumenta tia de +nso ire este corespun:.toare i9sau eticCetele de identi#icare sunt
#urni:ate +n con#ormitate cu comandaP
% "ocumentele de atestare a calit. ii sunt cele apro7ate con#orm cerin elor impuseO
% Pentru componentele9ecCipamentele de aeronave #a7ricate +n t.rile EA!A
ADAAB9FAAO Certi#icate de punere +n seviciu con#orm cerin elor EA!AADAAB9FAA
AEA!A Form One< FAA Form ;*/)% /BP
% Pentru componentele9ecCipamentele aeronave #a7ricate +n .ri non%
EA!AADAAB9FAAO Certi#icate calitate9con#ormitate emise de #a7ricant sau de sta ia de
repara ie a aeronavei sau componentelor de aeronav.P
Inspec ie suplimentar.
CFnd rota7ilele< repara7ilele< ecCipamentele i sculele au #ost +ntre inute +ntr%o
organi:a ie de +ntre inere9repara ii "T%"LM tre7uie s. #ie in#ormat de catre "F%"MA
/1
Universitatea "Politehnic" din Timi oara
pentru a decide inspec iile ulterioare Ainspec ie e0tins. la recep ieB< +n urmatoarele
condi iiO
% Au #ost e0ecutate repara ii ma8ore< modi#ic.ri ma8ore sau OH la motoare< elici sau
APUP
% Orice neconcordan e teCnice +ntre Comanda de repara ie Carpatair i documentele
organi:a iei de repara ii Acerin ele din comand. nu a #ost respectate< A"%uri sau !&%uri
nu au #ost aplicate etc$BP
% Organi:a ia de repara ie nu a veri#icat reclama iile CarpatairP
% Comanda de repara ie a indicat o inspec ie e0tins. la recep ieP
% Toate ecCipamentele i sculele dup. cali7rareP
% EcCipamente i scule noiP
% !unt necesare anali:e suplimentare +n la7oratoare autori:ate$
Inspec ia suplimentar. la recep ie este e#ectuat. de c.tre personalul cu drept de
certi#icare i +n con#ormitate cu procedura de inspec ie suplimentar. a "T%"LM9"T%
"&M din Manualul de proceduri de:voltatoare< determinFnd dac. este ca:ul< statutul
modi#ic.rilor< al aplic.rii A"%urilor i !&%urilor$ "up. inspec ia suplimentar. la
recep ie< unitatea AprodusulB i documentele corespun:.toare inclusiv eticCeta
TAviona7il9Neaviona7il5 semnat. corespun:.tor sunt trimise la depo:ite$
Inregistr.rile sunt #.cute deO
% Personalul de inspec ie de la maga:ie pe eticCetele TAviona7il9neaviona7il5 J Formular
@P ()1P
% Personalul de inspec ie de la maga:ie +n inregistr.rile pe calculator +n sistemul AMO!
pentru inspec iile la recep ie< cu alocarea num.rului de lot @P Acartela de evident. a
stocului AFisa de maga:ie JFormular @P ()2B$
Mn con#ormitate cu acest capitol< trasa7ilitatea i identi#icarea componentelor
aeronavei< materialelor< ecCipamentelor i sculelor +n cadrul Carpatair este e#ectuat. prinO
% Num.rul de lot alocat +n timpul inspec iei la intrare pentru componentele neseriali:ate
sau
% Num.rul de serie al eticCetei TAviona7il9neaviona7il5 alocat. +n general componentelor
seriali:ate$
45%87 E(i)erarea %nei etic'ete FAviona)i(Cneaviona)i(4 n% #nseamn! c! piesa
respectiv! n% are i %n n%m!r de (ot a(ocat
Componentele< materialele< ecCipamentele i sculele sunt controlate pentru
aplicarea corecta a eticCetelor i trimise la maga:ie pentru depo:itare$
/6
Universitatea "Politehnic" din Timi oara
45%87 ,omponente(e, ec'ipamente(e i sc%(e(e s%nt depo0itate at6t c% doc%mente(e de
p%nere #n servici% emise deprod%c!tor%(Csta ia de reparare c6t i c% etic'eta
FAviona)i(CNeaviona)i(4 (daca este ap(ica)i(!)
Mn ca:ul apari iei unor de#icien e repeta7ile la un anumit #urni:or< "F%"MA i
"T%"LM9"T%"&M vor in#orma "I< care va decide daca este necesar ca #urni:orul sa #ie
auditat$
6./.6 ,esponsabilitati
"F%"MA pentru inspec ia la recep ie i +nregistr.ri corecte pe eticCetele
TAviona7il9Neaviona7il5 i +nregistr.ri pe calculator$
"T%"LM9"T%"&M pentru inspec ii suplimentare la recep ie$
"F%"MA i "T%"LM9"T%"&M pentru in#ormarea "I cu re#erire la de#icien e
repeta7ile$
"I pentru monitori:area #urni:orilor$
/4
Universitatea "Politehnic" din Timi oara
/$*$ "iagrama de #lu0 a procesului de recep ie pentru piese i ecCipamente +n maga:ia teCnic.
/;
Universitatea "Politehnic" din Timi oara
6.2. ,emedierea de0ectelor depistate >n timpul >ntre inerii de ba
6.2./. Introducere
Activit. ile e#ectuate de Organi:a ia de Mntre inere Carpatair sunt +n con#ormitate cu
domeniul de autori:are i Lista de Capa7ilit. i Carpatair$ "e#ectele +nregistrate de
operator +nainte de transe#area aeronavei la organi:a ia de +ntre inere vor #i incluse +n
comanda de lucru ApacCetul documentelor de lucru pentru lucr.rile de +ntre inere
comandateB$ "e#ectele constatate dup. e#ectuarea :7orului teCnic de recep ie se trans#er.
c.tre Organi:a ia de Mntre inere Carpatair printr%o comand. suplimentar.$
6.2.2. Mod de lucru
"e#ectele trans#erate de operator Acon#orm paragra#ului anteriorB sau cele
constatate +n timpul +ntre inerii e#ectuate de Organi:atia de Mntre inere Carpatair sunt
+nregistrate pe documentele de lucru Carpatair AEOB$ Pentru a identi#ica usor aceste
documente emise pentru de#ectele trans#erate de operator<numerele acestor EO se
+nregistrea:a i pe documentul prin care operatorul a trans#erat de#ectele la Organi:atia
de Mntre inere Carpatair indi#erent de #orma acestui document$
EO este descCis de c.tre personal cali#icat < care pe lang. datele de identi#icare
A/LCB< tre7uie s. descrie de#ectul clar i complet< +nscriind re#eriri la
cerin ele9paragra#ele din manuale care nu sunt respectate$
Pentru a asigura legatura dintre lucrarea +n timpul c.reia s%a identi#icat de#ectul i
EO emis pentru acel de#ect< num.rul EO va #i +nscris +n coloana de inspec ie Asau
#indingB a documentului care de#ineste lucrarea Atas=%card sau orice alt document #olositB$
Personalul teCnic cali#icat AteCnologiiB sta7ilesc ac iunile care tre7uie e#ectuate pentru
recti#icarea de#ectului< materialele necesare Adaca este ca:ulB i manopera necesara apoi
pre:inta documentul de lucru EO clientului pentru aceptarea de#ectului i a costurilor de
recti#icare$
Actiunea9actiunile indicate pentru recti#icare tre7uie sa #ie con#orme cu
documentatia teCnica de +ntre inere aplica7ila$ "aca un de#ect necesita e0tinderea
investigatiei i9sau actiuni ample de remediere< teCnologii vor emite documente de lucru
suplimentare pentru aceste ac iuni avFnd +n vedere i limitele pentru care organi:atia este
autori:at. s. e#ectue:e lucr.ri de +ntre inere$ "aca operatorul9proprietarul nu accepta
recti#icarea unor de#ecte care % din punctul de vedere al personalului de certi#icare %
a#ectea:a naviga7ilitatea aeronavei9componentului< Organi:atia de Mntre inere Carpatair
NU 'A EMITE "OCUMENTELE "E PUNEE MN !E'ICIU I 'A INFOMA
AUTOITATEA AEONAUTICA care a +nmatriculat aeronava$ Mn ast#el de ca:uri
operatorul9proprietarul este responsa7il pentru nerecti#icarea de#ectelor respective$
Toate documentele emise de i circulate +n cadrul Organi:atie de Mntre inere
pentru de#ecte constatate pe durata +ntre inerii vor #i incluse +n pacCetul de documente
care vor #i transmise clientului9operatorului Acare le poate #olosi pentru a anali:a
implicatiile acestor de#ecte asupra programului de +ntre inereB$
/,
Universitatea "Politehnic" din Timi oara
6.2.6. Procedura de punere >n serviciu
Certi#icatul de punere in serviciu AC!B este declara ia prin care se certi#ic .
#inali:area satis#ac.toare a lucr.rilor de +ntre inere e0ecutate +n con#ormitate cu metodele
prescrise de c.tre produc.tor i cerintele aviatice +n vigoare$
C! tre7uie sa #ie completat i semnat de o persoana cali#icat. i autori:at.< care
certi#ic. #aptul c. lucr.rile de +ntre inere au #ost e0ecutate complet +ntr%o manier.
satis#ac.toare i +n con#ormitate cu procedurile i reglementarile apro7ate$
6.2.8. Mod de lucru
Certi#icatul de punere +n serviciu al Carpatair
"up. e0ecu ia oricarei lucr.ri de +ntre inere de 7a:.9linie asupra unei aeronave
sau a unui component Ain limitele autori:.rii acordate de AACB< se va emite un
certi#icat de punere in serviciu in numele Organi:atiei de Mntre inere Carpatair< de un
mem7ru al personalului de certi#icare care este autori:at pentru aceasta i care va
completa #ormularele de repunere +n serviciu$
Certi#icatul de punere in serviciu se emite dup. ce persoana autori:ata< actionFnd
ca personal de certi#icare< este satis#acut. c. toate lucr.rile impuse pentru +ntre inerea
aeronavei9componentului< recti#icarea de#ectelor< modi#ic.rile i inspec iile speciale au
#ost e0ecutate +n con#ormitate cu documenta ia apro7ata i cu cerintele Part J *21$
Certi#icarea lucr.rilor de +ntre inere9repara ie9modi#icare +n documentele
articolului con#irma c. articolul >ndeplineste conditiile de navigabilitate din punct de
vedere al lucrrilor e0ectuate$
Certi#icatul de punere +n serviciu se emite dup. ce personalul de certi#icare
e#ectuea:a un control #inal al pacCetului de lucr.ri$ Personalul care semnea:a C! se
asigura c.O
% Toate comen:ile de lucr.ri de +ntre inere< sau documentatia de +ntre inere similar. sunt
complete i9sau amFnate corespun:ator cFnd este ca:ulP
% ATL a #ost anali:at pentru articole TdescCise5 i au #ost remediate corespun:atorP
% Articole ce pot a#ecta naviga7ilitatea sunt amFnate +n con#ormitate cu MEL operatorului
i nu sunt +n contradic ieP
% PacCetul de lucr.ri este completP
% Aeronava poate #i pusa +n serviciu$
Lucr.rile de +ntre inere incluse +ntr%un document de lucru Atas= card EO<etc$B vor
#i certi#icate pentru punere +n serviciu IME"IAT dup. e0ecu ia lor i +ncCiderea
documentului respectiv< nu dup. e0ecu ia tuturor lucr.rilor de +ntre inere incluse +n
documentele pacCetului de lucr.ri$
2)
Universitatea "Politehnic" din Timi oara
"eclara ia de punere +n serviciu din C! are urmatorul con inutO
9e certifica faptul ca, daca nu este alfel specificat lucrarea
men ionat i descrisa a fost efectuata n conformitate cu
"art & '-/ iar n ceea ce priveste lucrarea efectuata, aeronava
este considerata apt pentru punerea n serviciu+ .
Urmea:. numele< num.rul autori:a iei interne< semn.tura i stampila< locFtia
unde a #ost emisa declara ia de punere +n serviciu i data A+n anumite ca:uri< cand spatiul
din documentul respectiv este #oarte redus< se poate #olo i declara ia prescurtataO
T*%nere #n servici% conform *art 7:;A;G5B
CONTOLUL FINAL MNAINTE "E PUNEEA MN !E'ICIU
"up. e0ecu ia oricaror lucr.ri de +ntre inere Ade la recti#icare de#ecte pana la un
pacCet complet de lucr.riB< un mem7ru al personalului de certi#icare va e#ectua un control
#inal< +n urma caruia va decide daca sa emita sau nu certi#icatul de punere +n serviciu$
Personalul de certi#icare tre7uie sa se asigure ca produsul
satis#ace cerintele de naviga7ilitate din punct de vedere al lucr.rilor e0ecutate$ +n acest
scop< acesta va veri#ica urmatoarele aspecteO
a3 documentele pacCetului de lucr.riP
b3 sunt +ndeplinite cerintele "irectivelor de Naviga7ilitate aplica7ile$
c3 documentele care tre7uie #urni:ate operatorului9proprietarului sunt +ntocmite i contin
+nregistrarile necesare$
d3 Manualul de ?7or al aeronavei este revi:uit corespun:ator +n urma oricarei modi#ic.ri<
iar diagramele de cFnt.rire i centrare au #ost amendate Adaca lucr.rile de +ntre inere
e0ecutate #ace necesar acest lucruB$
e3 Lucr.rile legate de recti#icarea de#ectelor i nee0ecutate A+ntrucFt
operatorul9proprietarul nu a #ost de acord cu recti#icarea acestor de#ecteB nu a#ectea:a
naviga7ilitatea produsului$
Mn timpul acestui control #inal< persoana ce actionea:a ca personal de certi#icare
va revedea toate documentele de lucru AEO< EO< etcB pentru a veri#ica #aptul ca sunt
+ncCise Acerti#icate pentru punere +n serviciuB$ "aca se #olosesc tas= card%uri A8o7 card%
uriB #urni:ate de operator9proprietar i acesteanu au spatiul necesar pentru declara ia de
certi#icare< aceasta declaratie va #i adaugata prin stampila$
O atentie deose7ita tre7uie acordata controlului lucr.rilor de +ntre inere
plani#icate i neplani#icate e0ecutate la sistemul de com7usti7il i clasi#icate ca TCritical
"esign Con#iguration Control Limitation< C"CCL5 i +nainte de repunerea +n serviciu a
aeronavei +nregistrarile de +ntre inere tre7uie sa re#lecte ca< con#iguratia corecta este
mentinuta i asigurata$ Toate aceste tas=%uri se marcCea:a pentru trasa7ilitate cu
TC"CCL tas=5$
2*
Universitatea "Politehnic" din Timi oara
Cand o persoana de certi#icare tre7uie sa certi#ice un document pentru o operatie
speciali:ata Apro7e motoare< teste sisteme< etcB i apro7arile sale nu acopera acel tip de
operatie< ea tre7uie sa veri#ice ca operatia a #ost e0ecutata9inspectata de personal apro7at
i ca documentul include +nregistrarile necesare pentru a dovedi acest lucru Acerti#icare
operatii de inspector apro7atB$
CETIFICAEA PUNEII MN !E'ICIU PENTU AEONA'E
Certi#icarea punerii +n serviciu a unei aeronave se #ace prin urmatoarele
+nregistrari9documenteO
a3 Certi#icatul de punere +n serviciu< re# Form @P%(6/ Acare include declara ia de
punere +n serviciuBP
b3 o copie a documentelor din pacCetul de lucr.ri care descriu lucr.rile e0ecutateP
c3 emiterea HIL9"IL ALista "e#ectelor AmanateB$
Completarea Certi#icatului de punere +n !erviciu< re#$ Form @P (6/ acestuia este
autoe0plicativa$
Instalarea componentelor +ntretinute Ala alte organi:atii apro7ate sau +n atelierele
CarpatairB pe aeronavele +ntretinute se certi#ica prinO
% certi#icare9stampilare de un mem7ru al personalului de certi#icare a operatiilor din
EO9EO care impun instalarea acestor componente$
% declaratie de punere +n serviciu tiparita Asau adaugata prin stampilaB pe aceste
documente$
CETIFICAEA PUNEII MN !E'ICIU PENTU COMPONENTE
La +ncCeierea oricarei lucr.ri de reparatie capitala9reparatie9 modi#icare e#ectuate
asupra unui component de aviatie +n atelierele organi:atiei A+n limitele autori:arii detinute
de Organi:atia de Mntre inere CarpatairB pentru o alta organi:atie< se va emite i transmite
clientului Aimpreuna cu componentulB un ,ertificat de *%nere #n Hervici% tip EA!A Form
One Ave:i ane0eB< pentru a certi#ica punerea +n serviciu a componentului$
Prevederea paragra#ului anterior este aplica7ila i pentru componentele +ntretinute
de Organi:atia de Mntre inere Carpatair i pastrate +n maga:ie A+n scopul #olosirii lor de
Organi:atia de Mntre inere CarpatairB dac. destina ia acestora este scCim7at. i
componentele respective se livrea:. unei alte organi:atii$
Certi#icatul EA!A Form One pentru punerea +n serviciu a componentelor se
completea:a i semnea:a de un mem7ru al personalului de certi#icare autori:at pentru
+ntre inerea componentului respectiv$ Completarea acestuia se #ace con#orm Apendi0 I
din Part *21$
"e i nu este o7ligatorie emiterea unui certi#icat EAHA Form +ne pentru
componentele +ntretinute +n atelierele organi:atiei +n scopul instalarii lor pe aeronavele
a#late +n +ntre inere +n Carpatair Apunerea +n serviciu a componentelor se #ace prin
2(
Universitatea "Politehnic" din Timi oara
certi#icarea documentelor de lucru EO9EO incluse +n pacCetul de lucr.ri al #iecarui
componentB din motive de trasa7ilitate se emite Certi#icat EA!A Form One pentru toate
componentele +ntretinute +n organi:atie$
PUNEE MN !E'ICIU "UPZ MNTE INEE INCOMPLETA
"aca< indi#erent de motiv< nu este posi7ila e0ecutarea +n +ntregime a
instructiunilor de lucru< acest lucru tre7uie raportat operatorului avionului< care poate
decide % +n limitele procedurale sta7ilite intre operator i Autoritatea Aeronautica
Nationala a operatorului % amFnarea acestor lucr.ri incomplete$ Aceasta amanare tre7uie
men ionat. +n certi#icatul de punere +n serviciu< identi#icand autoritatea care a admis
amFnarea respectiva$
"e#ectele identi#icate +n timpul lucr.rilor de +ntre inere vor #i communicate
operatorului aeronavei pe lista de#ectelor amanate HIL9"IL care< +n #unctie de autoritatea
procedurala acordata de Autoritatea Aeronautica Nationala a operatorului< poate decide
ca recti#icarea anumitor de#ecte sa #ie amanata$ Certi#icatul de punere +n serviciu tre7uie
sa identi#ice de#ectele nerecti#icate i sa mentione:e autoritatea operatorului pentru
aceasta actiune$
"aca Organi:atia de Mntre inere Carpatair constata ca instructiunile de lucru sunt
incomplete< tre7uie in#ormat operatorul avionului +n vederea re:olvarii situatiei create$
"aca de#ectul constatat este considerat un risc serios pentru siguranta :7orului< nu
se va emite un Certi#icat de Punere +n !erviciu pana nu se recti#ica de#ectul respectiv$
"aca un operator nu este de acord cu recti#icarea unui de#ect care implica un risc
important< Organi:atia de Mntre inere Carpatair va in#orma imediat AAC < care va
contacta Autoritatea Aeronautica Nationala a operatorului A+n ast#el de ca:uri se poate
#olosi ca gCid procedura din Beaf(et no 78< >AA Administrative I J%idance Materia(,
Hection TKo, *art 9B$ E0emple de de#ecte ce implica un risc serios pentru siguranta
aeronavei pot #i #isuri semni#icative< de#ormari< coro:iuni i deteriorari9cedari ale
structurii primare< cFt i orice constatare de arsuri sau #unctionare cu arc electric< scurgeri
semni#icative de #luide i orice cedare totala a unui sistem care poate a#ecta operarea +n
:7or$
6.6. ,eturnarea la magaie a componentelor de aeronava de0ecte
6.6./. Introducere
Pre:enta procedura descrie cum sunt procesate componentele care sunt
considerate neaviona7ile$
!ta7ileste de asemenea sistemul privind identi#icarea i trasa7ilitatea
componentelor cu eticCete corespun:atoare codi#icate pe culori cFt i +nregistrarile
privind miscarile componentelor i limitele< de la demontare pFna la reinstalare$
2/
Universitatea "Politehnic" din Timi oara
sistemul de eticCetare al Carpatair consta din urmatoarele tipuri de eticCeteO
% EticCeta TAviona7il9neaviona7il5< Form @P ()1P
% EticCeta Tespins5< Form @P ()6P
% EticCeta de Identi#icare< Form @P (;(P
% EticCeta carantina< Form @P (;2
EticCeta TAviona7il9neaviona7il5
Identi#ica atFt componentele aviona7ile cFt i cele neaviona7ile inseriate$ EticCeta
are doua :one de completareO
% ?ona re:ervata componentului aviona7il i
% ?ona re:ervata datelor de montare9demontare +n care sunt incluse i datele
componentului demontat de pe aeronava$
EticCeta consta +n din patru copii suprapuseO
% Copia verdeO +nsoteste componentul aviona7il apoi este atasata EOP
% Copia al7aO +nsoteste documentele de livrareP
% Copia gal7enaO se atasea:a EO i
% Copia ro ieO +nsoteste componentul neaviona7il$
EticCeta Tespins5 Aculoare ro ieB
Identi#ica componentele respinse +n #unctie de dispo:itia #inala$
Completarea acesteia este autoe0plicativa$
EticCeta TIdenti#icareLLAculoare al7aB
Identi#ica componentele demontate +n timpul lucr.rilor de +ntre inere$
Completarea acesteia este autoe0plicativa$
EticCeta TCarantina5 Aculoare ro ieB
Identi#ica componentele introduse +n carantina pana deci:ia #inala$
Completarea acesteia este autoe0plicativa$
6.6.2. Mod de lucru
Manipularea componentelor de#ecte
22
Universitatea "Politehnic" din Timi oara
"aca un component este considerat ca neaviona7il< se aplica procedura corespun:atoare
din manualul de +ntre inere pentru a +ndeparta componentul din serviciuP personalul de
certi#icare completea:a :ona corespun:atoare datelor de montare9 demontare i detasea:a
copia verde i gal7ena$ Copia ro ie este atasata componentului considerat neaviona7il iar
copia verde i cea gal7ena sunt atasata EO$ Piesa neaviona7ila cu eticCeta ro ie atasata
este trimisa de c.tre persoana de certi#icare pentru depo:itare +n maga:ie< +n :ona de
carantina$ Managerul Maga:iiAM%"T%"MAB se asigura ca e0ista un dosar cu evidenta
intrarilor9ie irilor pieselor< su7 controlul Centrului de "ocumentatie< i ca personalul din
su7ordine a inteles o7ligativitatea utili:arii acestuia$ Personalul de la maga:ie este o7ligat
sa consemne:e +n dosarul cu intrari9ie iri orice miscare a componentelor de#ecte i s%a
certi#ice prin semnatura primirea unei componente de#ecte$ Persoana care preda o
componenta de#ecta la maga:ie tre7uie sa se asigure ca acesta a #ost +nregistrata +n
registru de intrari9ie iri$
"T%"EP emite documentatia ceruta pentru a #i +naintata la "T%"LC iar "T%"LC
veri#ica 8usti#icarea reclamatiilor$ Comitetul de luarea deci:iei privind repara ia #ormat
din M%"T%"EP< M%"T%"LM< M%"T%"&M i M%"T%"LC sau delegatii acestora decid
care componente sunt trimise la organi:atiile autori:ate pentru +ntre inere i care
sunt re7utate$ "T%"LC emite o comanda de aprovi:ionare pentru #iecare component
re7utat i administrea:a trimiterea componentelor la statiile de reparatii$
21
Universitatea "Politehnic" din Timi oara
/$($ "iagrama #lu0 pentru sistemul de trasa7ilitate a componentelor
26
Universitatea "Politehnic" din Timi oara
6.8. Procedurile speci0ice de >ntre inere
6.8./. Introducere
"escrie urmatoarele proceduriO
% Tractarea9po:itionarea aeronaveiP
% ula8ul aeronaveiP
% Pornirea i #unc ionarea la sol a motoarelorP
% Presuri:area aeronavei
6.8.2. Mod de lucru
Tractarea9po:itionarea aeronavei
Tractarea i po:itionarea aeronavei se #ace +n con#ormitate prevederile
Manualului de Mntre inere al aeronavei AAMMB i cu cerintele operationale$
Pe durata tractarii motoarele aeronavei sunt oprite< vi:i7ilitatea este adecvata iar
vite:a ma0ima de tractare nu tre7uie sa depaseasca 1 =m9ora$
CFnd se tractea:a o aeronava se au +n vedere limitarile privind 7racarea 8am7ei de
7ot i ca toate sistemele necesare pentru tractare sa #ie operationale$
Numai personalul cali#icat este autori:at sa tracte:e aeronava$ El tre7uie sa #ie
#amiliari:at cu procedurile particulare pentru tipul de aeronava< +nainte de a e0ecuta
tractarea$
ularea aeronavei
Mn timpul rula8ului unei aeronave tre7uie sa nu se depaseasca limitarile
operationale impuse$ Toate sistemele cerute pentru rulare tre7uie sa #ie operationale$
Numai personalul cali#icat i autori:at are permisiunea de a rula aeronava$ El tre7uie sa
#ie #amiliari:at cu procedurile particulare impuse de AFM +nainte de a e#ectua rularea
aeronavei$
Pornirea i #unc ionarea la sol a motoarelor
!copul principal al +ncercarii motoarelor la sol este de a veri#ica per#ormantele i
integritatea mecanica i de a identi#ica un de#ect sau de a con#irma remedierea de#ectului<
+n timpul procesului de +ntre inere9depanare$ Mncercarile la sol ale motoarelor sunt
esentiale dup. o +nlocuire neprogramata a motorului< +n timp ce +ncercarea plani#icata la
sol nu este ceruta +n mod necesar$ Aceasta poate #i +n ca:ul +n care operarea pFna la i
inclusiv ultimul :7or a #ost satis#.c.toare #apt ce poate #i considerat ca o autori:are sau
acceptare pentru urmatorul :7or$ Mn anumite situatii< aceasta este con#irmat prin controale
speci#ice e0ecutate pe durata :7orului +n regim de croa:iera< ori la apropiere i< desigur<
prin citirea i +nregistrarea parametrilor de #unctionare a motoarelor pe timpul :7orului$
"in motive economice i din cau:a pro7lemelor de :gomot< pornirea i
#unc ionarea la sol a motoarelor va #i cFt mai limitata posi7il i de dorit pe timp de :i<
urmare a urmatoarelor lucr.riO
24
Universitatea "Politehnic" din Timi oara
% Mnlocuirea motorului9eliceiP
% "epanare J veri#icarea sistemelor aeronavei i
% Ori de cFte ori AMM9CMM solicita acest lucru< +n urma unor lucr.ri speci#ice$
La pornirea i #unc ionarea la sol a motoarelor se vor respecta cerintele impuse de
AMM< AFM i alte proceduri teCnice i operationale +n vigoare$
Pornirea i #unc ionarea la sol a motoarelor poate #i e0ecutata numai de personal
instruit i apro7at pentru aceste activitati Ave:i procedura re#$ @P%P ()4 pentru
aeronavele !AA& /2) i !AA& ()))< pentru aeronava Fo==er 4)9*)) personalul #iind
instruit +n simulatorB$ Num.rul minim[ de persoane necesare pentru aceasta actiune este
de / AtreiBO doua +n ca7ina i una +n e0teriorul aeronavei$ Persoana care e0ecuta operatiile
va ocupa scaunul din stFnga +n ca7ina de pilota8 #iind supravegCeata de cea situata pe
scaunul din dreapta$ Persoana a#lata la sol este +n legatura cu cele din ca7ina i
supravegCea:a :ona din 8urul aeronavei< +n mod special comportarea motorului< #iind gata
sa intervina +n ca: de necesitate$ Mnainte de e0ecutarea pornirii motorului la sol< tre7uie
luate +n considerare anumite precautii i proceduri pentru a preveni deteriorarea
motorului< aeronavei sau ranirea personalulO
% Curatenia :oneiP
% Po:itionarea corecta a aeronavei #ata de directia vFntului< alte aeronave< cladiriP
% Amplasarea corecta a calelor la rotiP
% Amplasarea utila8elor i a scarilor la o distanta sigura #ata de aeronavaP
% "emontarea 7arei de tractare i +ndepartarea acesteiaP
% Pre:enta mi8loacelor de stingere a incendiilorP
% Nici o persoana neimplicata nu se a#la +n :ona aeronaveiP
% Este o7tinuta apro7area de pornire a motoarelor de la organele de control al tra#icului
aerian Adaca este ca:ulB$
Mn #a:a de e0ecutare a pornirii ecCipa se va asigura caO
% FrFna de parcare este actionata
% U ile aeronavei sunt +ncCiseP
% Luminile anticoli:iune sunt cuplateP
% Este reali:ata intercomunicatia +ntre ca7ina i solP
% Mnregistratorul de date de :7or Adaca e0istaB este cuplatP
% !e vor respecta limitarile privind #unc ionarea la sol a motoarelor impuse de AMM i
de AFMP
% Persoanele care e0ecuta aceasta operatie nu parasesc ca7ina de pilota8 i respectiv locul
de la sol pFna nu se a igura ca motorul a #ost oprit regulamentar$
Presuri:area aeronavei
Presuri:area aeronavei se #ace atunci cand documentatia aplica7ila o impune sau
pentru veri#icarea daca un de#ect a #ost remediatO
2;
Universitatea "Politehnic" din Timi oara
% "up. repararea sau +nlocuirea unui panou de +nvelis al ca7inei presuri:ateP
% "up. remedierea unui de#ect al sistemului de presuri:are a ca7ineiP
Aceasta operatie se e0ecuta +n con#ormitate cu AMM i AFM$ Toate sistemele de
presuri:are ale aeronavei tre7uie sa #ie operationale iar limitele operationale nu tre7uie
depa ite$
Numai personalul cali#icat este autori:at de a e0ecuta presuri:area aeronavei$ El
tre7uie sa #ie #amiliari:at cu procedurile particulare pentru tipul de aeronava +nainte de a
e0ecuta presuri:area$
6.=. Procedurile de detectare i recti0icare a erorilor de
>ntre inere
6.=./. Introducere
Contine procedura de detectare i recti#icare a erorilor #acute +n cursul e0ecutarii
lucr.rilor de +ntre inere$
Eroarea constituie o actiune sau deci:ie neintentionata care implica devierea de la
un standard acceptat$ Ea se mani#esta +n +ntre inere prin cedarea neintentionata a
sistemului9 componentului$ Erorile se pot clasi#ica +nO
% Negli8enteP
% OmisiuniP
% Hreseli$
E0istenta unui sistem intern 7ine de#init care sa poata detecta
erorile de +ntre inere i sa +n eleag. motivul9cau:ele care le%au generat pentru a lua
masurile i actiunile corective necesare pentru evitarea aparitiei ulterioare este esential
pentru orice organi:atie de +ntre inere$ Acest sistem permite organi:atiei sa poata +nvata
+n mod constructiv din propriile greseli ast#el +ncFt ele sa nu se mai produca$ Numeroase
rapoarte de accidente i incidente petrecute +n aviatie vor7esc despre e0istenta +n stare
latenta a #actorilor care au condus la aceste accidente< +nsa organi:atia #ie nu a #ost
constienta de e0istenta lor< #ie nu a luat masurile corespun:atoare$
sistemul de managment al erorilor +n domeniul +ntretineri tre7uieO
% sa cree:e un mediu +n care +n care erorile i pro7lemele sa #ie raportate li7er< #.r. sa
e0iste teama unor masuri disciplinare impotriva celui care #ace aceasta raportareP
% sa asigure un sistem #ia7il de raportare i +nregistrare a erorilor i pro7lemelorP
% sa +nvestigCe:e pro7lemele pentru a determina cau:ele de 7a:aP
% sa asigure personalului de conducere in#ormatiile necesare care sa%i a8ute pe acestia sa ia
masurile necesare a solutiona i ontrola cau:ele$
2,
Universitatea "Politehnic" din Timi oara
Pentru ca acest sistem sa #unctione:e este #oarte important ca personalul de
conducere s. cFstige +ncrederea anga8atilor< a caror cooperare este esen ial. pentru
investigarea accidentelor i determinarea cau:elor principale$
Mn conte0tul managementului erorilor se consider. c. orice misiune nepremeditat.
sau +ntamplatoare nu tre7uie s. atrag. dup. sine m.suri disciplinare< +nsa lipsa de
pro#esionalism da$
Hradul de culpa7ilitate varia:. +n #unctie de circumstan ele identi#icate +n urma
+nvestigatiilor<orice masura luata de organi:atie tre7uind a #i pe o scala pornind de la
masuri corective minore pana la demiterea persoanei +n cau:a$
Mn termeni generali< e0ista trei niveluri de actiune pe care #actorii de deci:ie le pot
urma pentru a respecta recomadarile legate de sigurantaO
*B primul nivel de actiune J eliminarea pericolului< prevenind ast#el un accident viitorP
(B al doilea nivel de actiune % acceptarea pericolului identi#icat i modi#icarea sistemul
pentru a tolera eroarea umana i pentru a deduce posi7ilitatea aparitiei acestuiaP
/B al treilea nivel de actiune % atat acceptarea #aptului ca pericolul nu poate #i nici eliminat
Anivel *B nici controlat Anivel (B i educarea personalului sa%l accepteP actiunile tipice
includ modi#ic.ri +n selectarea personalului< instruire personalului< supravegCere<
evaluarea competentei personalului< marirea num.rului sau adaugarea avertismentelor i
orice alte modi#ic.ri ce pot impiedica personalul sa #aca acelea i greseli$
Actiunile de nivelul / nu tre7uie luate +n detrimentul celor de nivelul * sau (
+ntrucFt este imposi7il a anticipa toate tipurile de eroare umana$ sistemul tre7uie sa
identi#ice< sa tolere:e< sa controle:e i sa corecte:e eroarea umana$
Atata timp cFt sunt implicati oameni sistemul tre7uie proiectat +ncFt sa poata tolera
+ntreaga gama a comportamentul uman LLnormalLL< inclusiv LLanormalitatileLL$
Controlul erorilor umane implica doua a7ordari di#erite$ Pe de o parte este necesar sa se
reduca aparitia erorilor prinO
aB asigurarea unui nivel ridicat de competenta a personaluluiP
7B plani#icarea comen:ilor de lucru ast#el +ncFt sa se adapte:e caracteristicilor umaneP
cB asigurarea unui mediu de lucru corespun:ator Areducerea :gomotului< a vi7ratiilor< a
temperaturilor e0cesive i a altor conditii stresanteBP
dB asigurarea +ntregului suport logistic Ascule< ecCipamente de lucru< documentatie de
e0ecutie< proceduri speci#ice$$$$BP
eB cresterea cooperarii i comunicarii +n cadrul organi:atiei$
Cea de%a doua cale de control a erorii umane este reducerea consecintelor erorilor
ramase prin monitori:are i cooperare$
Acest sistem de management al erorilor tre7uie sa cuprindaO
aB masuri de reducere a vulnera7ilitatii unor anumite lucr.ri sau elemente ale unor lucr.riP
1)
Universitatea "Politehnic" din Timi oara
7B masuri pentru a descoperi< evalua i apoi limita #actorii #avori:anti aparitiei erorilor la
locul de muncaP
cB masuri de determinare a #actorilor organi:ationali care #avori:ea:a #actori ce produc
eroriP
dB masuri pentru im7unatatirea modului de detectare a erorilorP
eB masuri de crestere a tolerantei la erori +n cadrul locului de munca sau sistemuluiP
#B masuri de evidentiere a conditiilor latente pentru cei ce operea:a i conduc sistemulP
Tre7uie avut +n vedere i strategiile de prevenire a erorilor de
+ntre inere care pot #iO
aB reducerea erorilor J intervine +n mod direct asupra sursei erorii Ae0$ optimi:area
accesului la un component< iluminare mai 7una +n locurile unde se e0ecuta lucr.ri<
asigurarea unei pregatiri mai 7une a personalului de +ntre inereBP
7B gassirea erorilor Ae0$ e#ectuarea de inspectii dup. terminarea lucr.rii< veri#icarea
etapelor unei lucr.ri< e#ectuarea de teste #unctionale i operationale dup. terminarea
lucr.riiBP
cB tolerarea erorilor J capacitatea unui
6.=.2. Mod de lucru
Organi:atia de Mntre inere Carpatair a de:voltat un sistem propriu de +nregistrare<
anali:a i raportare a erorilor de +ntre inere +n scopul prevenirii repetarii acestora$
"etectarea erorilor este reali:ata de orice personal teCnic din cadrul Organi:atiei
de Mntre inere Carpatair$
Tre7uie preci:at ca erorile detectate sunt pe tipuri de lucrare AprocesB nu pe tip de
aeronava$
Acestea sunt noti#icate Managerului Mntre inerii la Linie9&a:a i componente i
"irectorului Calitate Asau persoanei desemnate de acesta pentru organi:atia de
+nntretinereB$
Eroarea de +ntre inere este anali:ata impreuna cu tot personalul teCnic< se propun
actiuni corective i este desemnata persoana responsa7ila pentru urmarire actiuni
corective$
Personalul de +ntre inere disponi7il cu e0perienta va anali:a i dispune masuri
corective pentru eliminarea posi7ilelor urmari ale erorii comise asupra celorlalte sisteme
ale aeronavei$
"aca erorile sunt sistematice ArepetitiveB pe o perioada determinata de timp A/
luniB se #ace o anali:a detaliata la nivelul conducerii Organi:atiei de Mntre inere
propunandu%se actiuni corective suplimentare Ade e0$ reinstruire personaluluiB
Un sistem de #eed7ac= permite monitori:area #inali:arii actiunilor corective
propuse< a e#icientei i e#icacitatii acestora$$
Erorile detectate se corectea:a prin reluarea lucr.rii de +ntre inere +n sensul
e0ecutarii ei pas cu pas con#orm instructiunilor de +ntre inere$ Evitarea comiterii +n viitor
a acestor erori se va #ace prin in#ormarea personalului de +ntre inere +n cadrul pregatirii
continue9recurente< cu accent pe principiile #actorului uman$
1*
Universitatea "Politehnic" din Timi oara
6.<. Proceduri pentru plani0icarea productiei
6.<./. Introducere
"escrie procedurile Carpatair pentru plani#icarea productiei$
6.<.2. Mod de lucru
Carpatair J ca i organi:atia de +ntre inere J asigura plani#icarea productie atat
pentru toate amplasamentele de +ntre inere autori:ate Alinie< 7a:a i componenteB$
Plani#icarea activitatilor de +ntre inere urmareste satis#acerea a doua activitati
complementare O
% plani#icarea +n avans a lucr.rilor de +ntre inere< pentru a se asigura corelarea cu alte
activitati de +ntre inere Adisponi7ilitatea intregului personal< ecCipament<materiale< date
de +ntre inere i #acilitatiBP
% #urni:area +ntregului suport necesar pentruO derularea activitatii de +ntre inere<
organi:area ecCipelor de +ntre inere< a scCim7urilor< +n vederea #inali:arii lucr.rilor de
+ntre inere #.r. a #i su7 presiunea timpului$
!ta7ilirea unei modalitatii de plani#icare a activitatilor de +ntre inere tre7uie sa ia
+n considerare urmatoareleO
% logisticaP
% controlul stocurilorP
% timpul pentru acomodareP
% estimare ore % manoperaP
% disponi7ilitate ore%manoperaP
% pregatirea lucruluiP
% disponi7ilitatea CangaruluiP
% conditii de mediu P
% coordonarea cu #urni:orii interni i e0terniP
% plani#icarea tas=%carduri%lor critice +n timpul perioadei cand +ntreg
personalul este +n stare de alerta ma0ima$ Mn conte0tul plani#icarii tas=%cardurilor care
impun conditii de siguranta< suplimentartre7uie avut +n vedere i limitarile
per#ormantelor umane Alimitele superioare< in#erioare i variatiile unor anumite aspecte
ale per#ormantelor umane J de e0$ciclul circadian de (2 ore< care tre7uie avut +n vedere
cand se #ace plani#icarea lucr.rilor i a scCim7urilorB$ Procedura pre:inta reparti:area
orelor de e0ecutie a lucr.rilor de +ntre inere +n #unctie de personalul dispon7il<
capa7ilitati< volumul de munca< stocuri e0istente< etc$ +n vederea rspectarii timpului
plani#icat pentrue0ecutarea lucr.rilor< #.r. +nsa a negli8a impusurile legate de siguranta +n
timpul derularii activitatii de +ntre inere$
1(
Universitatea "Politehnic" din Timi oara
Activitatea de plani#icare este responsa7ilitatea !e#ului Compartimentului Plani#icare din
cadrul "epartamentului Engineering care de alt#el semnea:a impreuna cu Managerul
Mntre inere la linie9Managerul Mntre inere &a:a i Componente Adup. cum este aplica7ilB
programul \L Man % HoursLL i supravegCea:a reali:area practica a acestei activitati$
Aceasta este reali:ata prin intermediul programului AMO!$
Acestia e#ectuea:a la s#ar itul #iecarei luni pentru luna care urmea:. o anali:aO
% a lucr.rilor AEO< EO< etcB #ata de capa7ilitatile organi:atiei i manopera disponi7ila$
% a personalului din organi:atie Adin punct de vedere al disponi7ilitatiiB tinand cont de
persoanele indisponi7ile din diverse motive Aconcedii odiCna< medicale< scolari:ari< etc$B
i
% a manoperei disponi7ila pe o luna Aprin inmultirea num.rului de persoane disponi7ile cu
num.rul de ore lucratoare pe o :i i num.rul de :ile lucratoareB$
% comparata a manoperei disponi7ile raportata la cea estimata pentru un pacCet de lucr.ri<
tinand cont i de tas=%cardurile critice< limtarile pr#ormantelor umane i de #aptul ca
manopera disponi7ila tre7uie sa #ie mai mare decFt cea ceruta de respectivul pacCetul de
lucr.ri Ade e0$ pentru un avion pacCetul de lucr.ri \LEor=%scopulLL se re#era la tas=%
cardurile< !$&$%uri i A$"$%uri< +n #unctie de tipul de lucr.ri de +ntre inere9control care
urmea:. a se e#ectua la avionB pentru a evita o supraincarcare a personalului din
organi:atie$
Cand aceasta plan#icare se +ntocmeste anticipat pe mai multe luni sau un an +ntreg<
se estimea:a +n perspectiva volumul de lucr.ri corespun:ator perioadei avuta +n vedere
Aatat lucr.rile plani#icate cFt posi7ilele lucr.ri neplani#icateB$
Programul se +ntocmeste pe un #ormular tip @P(;* Aeste detaliat pe luni dar
poate #i detaliat i pe :ilele lucratoare din cadrul unei luniBO
Plani#icarea activitatii de +ntre inere la linie :ilnice este reali:ata de c.tre
Managerul Mntre inerii la linie Apentru toate statiile de +ntre inere teCnica autori:ateB
avand ca 7a:a plani#icarea lunara primita Ala s#ar itul #iecarei luni pentru luna urmatoareB
de la compartimentul Plani#icare i posi7ilele lucr.ri neplani#icate Aremediere de#ecteB$
1/
Universitatea "Politehnic" din Timi oara
CAPITOLUL I!
Calculul costurilor de mentenan
8./. *o iuni generale privind calculul costurilor de mentenan
Etapa de mentenan-. este un element important +n perioada de via-. a unui
ecCipament< care tre7uie men-inut +n stare de #unc-ionare satis#.c.toare pentru a #i capa7il
de per#orman-ele pentru care a #ost proiectat$ Costurile de mentenan-. a unui utila8
varia:. adesea de la ( la () de ori din pre-ul de acCi:i-ie$ Costurile de mentenan-. includ
totalitatea oportunit.-ilor pierdute +ntr%o anumit. perioad. de timp< randamentul sc.:ut Ki
calitatea redus. a per#orman-elor datorate ne#unc-ion.rii ecCipamentelor sau a
#unc-ion.rii lor nesatis#.c.toare< toate aceste aspecte #iind +n strFns. leg.tur. cu
deteriorarea siguran-ei personalului Ki a mediului$ Oricum< costurile de mentenan-. s%ar
putea e0prima mai simplu ca #iind totalitatea materialelor Ki a muncii necesare pentru
men-inerea ecCipamentului +n stare de #unc-ionare corespun:.toare$ Unii autori +mpart
cCeltuielile de mentenan-. +n patru cFtegorii< Ki anumeO cCeltuieli directe< cCeltuieli
datorate pierderilor de produc-ie< cCeltuieli de deteriorare a ecCipamentelor< Ki cCeltuieli
cu 3ecCipamentele de re:erv.5$
CCeltuielile directe sunt asociate cu p.strarea ecCipamentelor +n stare de
#unc-ionare Ki cuprind cCeltuielile cu inspec-iile periodice< cCeltuielile de +ntre-inere
preventiv.< costurile repara-iilor< costurile revi:iilor teCnice Ki costurile de service$
CCeltuielile asociate cu pierderile de produc-ie se re#er. la +ntreruperea produc-iei datorit.
avarierii ecCipamentelor de 7a:. Ki lipsei unor ecCipamente de scCim7$ CCeltuielile de
deteriorare a ecCipamentelor se re#er. la degradarea ecCipamentelor Ki la sc.derea
timpului lor de via-. datorit. unei mentenan-e necorespun:.toare$ CFnd discut.m despre
costurile 3ecCipamentelor de re:erv.5 ne re#erim< de #apt< la cCeltuielile cu men-inerea +n
stare de #unc-ionare a ecCipamentelor de re:erv.< ast#el +ncFt acestea s. #ie oricFnd
disponi7ile< pentru a +nlocui +n procesul de produc-ie utila8e inopera7ile$
8././. Argumente >n vederea alocarii costurilor de mentenan i 0actori care
in0luenteaa aceste costuri

Iat. cFteva dintre argumentele prevederii cCeltuielilor de mentenan-.O
] !ta7ilirea necesit.-ii aloc.rii unor costuri de mentenan-.
] !ta7ilirea 7ugetului necesar
] Furni:area de in#orma-ii utile +n proiectarea de noi ecCipamente9 elemente9 sisteme
industriale
] Furni:area de in#orma-ii utile +n cadrul studiilor asupra costurilor pentru un +ntreg ciclu
de via-. al unui ecCipament ecCipamentului
12
Universitatea "Politehnic" din Timi oara
] 'eri#icarea cCeltuielilor
] Luarea deci:iilor privind +nlocuirea ecCipamentului
] Compararea e#icien-ei costurilor de mentenan-. +n industrii similare
] "e:voltarea politicilor optime de mentenan-. pentru compania +n cau:.
] Compararea a7ord.rilor concuren-ei +n ceea ce priveKte mentenan-a
] O#erirea de #eed7ac= la managementul de nivel superior
] CreKterea productivit.-ii muncii$
Mul-i #actori in#luen-ea:. costurile de mentenan-.< inclusiv vFrsta ecCipamentului<
tipul Ki starea sa general.< e0perien-a Ki a7ilit.-ile operatorului< politica de mentenan-. a
companiei< tipul de service< a7ilit.-ile Ki +ndemFnarea personalului de mentenan-.<
condi-iile de mediu< speci#ica-ia ecCipamentului Ki veri#ic.rile periodice$
8./.2. Tipuri de bugete de mentenan 5 abordarea pregatirii bugetului-etape
&ugetul de mentenan-. repre:int. o pFrgCie important. +n controlul resurselor
#inanciare ale companiei alocFte departamentului de mentenan-.$ Administrarea 7ugetului
se #ace prin di#erite proceduri economice computeri:ate pentru a conduce< controla Ki
m.sura e#icien-a departamentului de mentenan-.$ Mn ceea ce priveKte opera-iunile de
mentenan-.< se #oloseKte unul dintre cele dou. tipuri de 7ugetO
] &ugetul operativ
] &ugetul de proiect Ade creditareB
&ugetul operativ se ocup. cu de#alcarea #iec.rei cFtegorii de cCeltuieli de operare
previ:ionate pentru #iecare departament din cadrul organi:a-iei$ !copul unui asemenea
7uget este acela de a controla nivelul cCeltuielilor cu #or-a de munc.< cu materialele de
+ntre-inere< cu piesele de scCim7< precum Ki nivelul cCeltuielilor glo7ale progno:ate
pentru anul #iscal urm.tor$ Acest tip de 7uget include elemente precum +ntre-inerea
preventiv.< revi:iile periodice< modi#ic.rile minore Ki repara-iile de rutin.$ &ugetul de
proiect sau de creditare se ocup. cu proiectele dedicate sau cu programele speciali:ate<
precum sistemele computeri:ate de gestionare a mentenan-ei< acCi:i-iile ma8ore de
ecCipamente vitale +n procesul teCnologic Ki proiectele ma8ore de construc-ii$ Fondurile
pentru ast#el de proiecte nu sunt incluse +n 7ugetul opera-ional$ &ugetul de proiect se
+mparte +n su7cFtegorii de tipuri Ki cantit.-i de materiale< #or-. de lucru< Ki cCeltuieli de
regie necesare pentru a #inali:a un proiect de#init$
8./.6. Abordarea elaborarii bugetului
'om discuta +n continuare despre dou. tipuri de ela7orare a 7ugetului< Ki anumeO
a7ordarea istoric. Ki a7ordarea plecFnd de la :ero$ CFnd vor7im despre a7ordarea istoric.<
ne re#erim la e0perien-a anilor trecu-i< la perspectiva istoric.$ "e cele mai multe ori<
7ugetul se +ncadrea:. +n aceast. cFtegorie$ Pro#esioniKtii implica-i +n alc.tuirea unui
asemenea tip de 7uget apelea:. la e0perien-ele anilor anteriori< pentru determinarea
costurilor estimate pentru anul urm.tor$ Aceast. a7ordare este e#icient.< ra-ional.< Ki
11
Universitatea "Politehnic" din Timi oara
presupune o munc. de documentare relativ restrFns.$ Pro7lema care se pune totuKi se
re#er. la evitarea erorilor din trecut< care nu tre7uie perpetuate Ki repetate$ A7ordarea
plecFnd de la :ero se re#er. la de:voltarea unui 7uget pe 7a:e logice< #.r. a avea +n spate
nici un istoric$ Fiecare element de re#erin-. din 7uget se 8usti#ic. doar prin necesit.-ile Ki
cerin-ele curente sau prin priorit.-i< +n #unc-ie de #ondurile disponi7ile$ CCeltuielile
acestui tip de 7uget se grupea:.< +n #unc-ie de priorit.-i< +n pacCete de lucru clasi#icate< la
rFndul lor< +n trei cFtegoriiO cCeltuieli impuse de lege< cCeltuieli neimpuse de lege Ki
cCeltuieli ap.rute pentru prima dat. +n 7uget$ CFteva dintre avanta8ele acestui tip de
a7ordare de 7uget ar #iO
] Un proces de ela7orare a 7ugetului mai atent Ki mai #undamentat
] O utili:are 8udicioas. a #ondurilor disponi7ile
] O mai 7un. +n-elegere a o7iectivelor organi:a-iei Ki a scopurilor ecCipei de conducere$
"e:avanta8ele a7ord.rii 7ugetului pornind de la :ero constau +n #aptul c. munca
pentru +ntocmirea unui ast#el de 7uget este mai la7orioas.< mai detaliat.< necesit. o
documentare apro#undat. Ki deci un timp mai +ndelungat de preg.tire< +n compara-ie cu
a7ordarea pe considerente istorice$
8.2. Calculul costurilor de mentenan >n cadrul companiei Carpatair "
CarpatairAirlines
Mn cadrul companiei Carpatair< calculul costurilor de mentenan . se +mpart +n
dou. mari cFtegoriiO
% costuri #i0eO
% costuri varia7ile$
Aceste costuri sunt calculate dup. / criteriiO
% FH AFligCt Cours % ore de :7orB
% C>C AFligCt cScles % ciclii de :7or O adic. o decolare % o ateri:areB
% AOH AAircra#t on Cold % costuri survenite +n urma incapacitatii utili:arii unei aeronave
din cau:a de#ectelor aparuteB$
Costurile 0i7e sunt determinate deB
% Costuri administrativeP
% InventorS leaseP
% !AA& ())) Propeller lease #eeP
% !AA& ())) Engine lease #eeP
% FreigCt ^ CandlingP
% Costurile de reparatie a rotilor de aeronava$
16
Universitatea "Politehnic" din Timi oara
Costurile variabile sunt determinate deB
% Contractele de parte e0cCange % contractele prin care piesele vecCi sunt +nlocuite cu
piese reparate sau noi #.r. costuri de repara ie ulterioare doar prin ta0a lunar.9 anual.
cerut. de produc.tor$
% !ervice%ul pentru veri#icarea i repararea motoarelorP
% !ervice%ul de inspec ie i repara ie a #rFnelorP
% Costurile de acCi:i ie a materialelor i pieselor consuma7ileP
% Alte servicii de repara ie i inspec ie$
Aceste costuri sunt pre:entate +n ta7elul 2$*$O
FHR

28,263.70
FHR COST
Percent
CYC

22,995.00

TOTAL FOR ALL A/C
Group
Percent
Variable costs: Cot/FHR
P!P" A#AC$S
%
2,923,&99.75 % &03.'3 3&( 20(
)*+nten*nce Reer,e
%
2,783,&76.97 % 98.'7 29( &9(
!TCA
%
3,565,6'3.83 % &26.&6 38( 2'(
#r*-e C#L
%
2&&,&'5.25 % 7.'7 2( &(
Total Variable 1 costs
%
9,'83,&65.80 % 335.52
Materials (parts comsumption)
%
&,702,030.68 % 60.22 '6( &&(
Repairs, exchanges, others
%
&,979,390.27 % 70.03 5'( &3(
Total Variable 2 costs
%
3,68&,'20.95 % &30.25
Total Variable costs
%
&3,&6',586.76 % '65.78
Fixed Costs:
Administrative costs
%
6',992.58 % 2.30 '( 0(
Inventory ease % % &6.67 26( 3(
14
Universitatea "Politehnic" din Timi oara
'7&,28&.56
!aa" #$$$ %ropeller ease
Fee
%
'0,988.06 % &.'5 2( 0(
!aa" #$$$ &ngine ease Fee
%
2'5,927.68 % 8.70 &'( 2(
R'!M(!)
%
303,5&2.&3 % &0.7' &7( 2(
*heels
%
&32,9'7.23 % '.70 7( &(
Freight + handling
%
5'2,'90.85 % &9.&9 30( '(
Total Fixed costs
%
&,802,&'0.09 % 63.76
TOTAL COSTS in EURO

14,966,726.85 529.54
2$*$ Costurile cu mentenan . pentru anul ()*) in cadrul companiei Carpatair
1;
Universitatea "Politehnic" din Timi oara
ALL AIRCRAFTSFHR COST COMPONENTS
P!P" A#AC$S
20(
)*+ nten*nce Reer,e
&9(
!TCA
2'(
#r*-e C#L
&(
)*ter+ *. /p*rt
co0u0pt+ on1
&&(
Rep*+ r, e2c3*n4e,
ot3er
&3(
A50+ n+ tr*t+ ,e cot
0(
6n,entor7 Le*e
3(
S**8 2000 Prope. . er Le*e
Fee
0(
S**8 2000 !n4+ ne Le*e
Fee
2(
R9S)/ S#
2(
:3ee.
&(
Fre+ 43t ; 3*n5. + n4
'(
2$*$ epre:entare gra#ica a costurilor de mentenan .
"eoarece +n momentul de #a . +n cadrul compaiei sunt dou. tipuri de aeronav.< v.
voi pre:enta calculul costiurilor pentru #iecare tip de aeronav. +n parte respectiv !AA&
())) i Fo==er 4)9*))$
1,
Universitatea "Politehnic" din Timi oara
8.2./. Calculul costurilor pentrul aeronavele de tip -AA$ 2CCC
Description

FHR
COST
Percen
t
FHR 23&79.22
CYC &8890

Group
Perce
nt
Variable costs:
2008 TOTAL COSTS <or
S20 Cot/FHR
%arts &xchange %rogram (%&%)
%
2,650,899.75
%
&&'.37 35( 22(
Maintenance Reserves
%
&,&25,33'.2&
%
'8.55 &5( 9(
&,CA -R.! R.YC&
%
3,565,6'3.83
%
&53.83 '7( 30(
)ra/e C) Rate
%
2&&,&'5.25
%
9.&& 3( 2(
Total Variable 1 costs
%
7,553,023.0'
%
325.85
Materials (parts comsumption)
%
&,'93,989.38
%
6'.'5 '6( &3(
Repairs, exchanges, others
%
&,268,5&0.96
%
5'.73 5'( &&(
Total Variable 2 costs
%
2,762,500.3'
%
&&9.&8
Total Variable costs
%
&0,3&5,523.38
%
''5.03
Fixed Costs:
Administrative costs
%
53,239.8&
%
2.30 '( 0(
Inventory ease
%
'&7,&6'.&'
%
&8.00 27( '(
!aa" #$$$ %ropeller ease Fee
%
'0,988.06
%
&.77 3( 0(
!aa" #$$$ &ngine ease Fee
%
2'5,927.68
%
&0.6& &6( 2(
R'!M(!)
%
303,5&2.&3
%
&3.09 20( 3(
*heels
%
&9,7&&.07
%
0.85 &( 0(
Freight + handling
%
'38,98&.5'
%
&8.9' 29( '(
Total Fixed costs
%
&,5&9,52'.''
%
65.56
TOTAL COSTS in EURO

11,835,047.82

510.59
2$($ Costurile de mentenan . pentru aeronavele de tip !AA& ()))
6)
Universitatea "Politehnic" din Timi oara
SAAB 2000 Variable costs 1, Prora!s
P*rt !2c3*n4e
Pro4r*0 /P!P1
35(
)*+ nten*nce
Reer,e
&5(
!TCA =ROLLSRO>C!
'7(
#r*-e C#LR*te
3(
2$($ epre:entare gra#ica a costurilor aeronavelor de tip !AA& ()))
6*
Universitatea "Politehnic" din Timi oara
SAAB 2000 FHR COST COMPONENTS
P*rt !2c3*n4e Pro4r*0 /P!P1
22(
)*+ nten*nce Reer,e
&0(
!TCA =ROLLSRO>C!
29(
#r*-e C#LR*te
2(
)*ter+ *. /p*rt
co0u0pt+ on1
&3(
Rep*+ r, e2c3*n4e, ot3er
&&(
A50+ n+ tr*t+ ,e cot
0(
6n,entor7 Le*e
'(
S**8 2000 Prope. . er Le*e Fee
0(
S**8 2000 !n4+ ne Le*e Fee
2(
R9S)/ S#
3(
Fre+ 43t ; 3*n5. + n4
'(
:3ee.
0(
2$/$ epre:entare gra#ica a costurilor pentru aeronavele de tip !AA& ())) e0primate +n ore de :7or
6(
Universitatea "Politehnic" din Timi oara
SAAB 2000 Fi"e# Costs$
A50+ n+ tr*t+ ,e cot
'(
6n,entor7 Le*e
27(
S**8 2000 Prope. . er
Le*e Fee
3(
S**8 2000 !n4+ ne
Le*e Fee
&6(
R9S)/ S#
20(
:3ee.
&(
Fre+ 43t ; 3*n5. + n4
29(
2$2$ epre:entare gra#ica a costurilor #i0e pentru aeronavele de tip !AA& ()))
8.2.2. Calculul costurilor de mentenan pentru aeronavele de tip
&oDDer :C"/CC
Description
TOTAL
FHR COST
Percent
FHR 5,08448
CYC 4,10500
A.H !,!5"00 Group
Percent
Variable costs: # Cot/FHR
A)AC0! 2$2,!0000 % % 53.56 &'( 9(
ENGINE OH 1,085,54&45 % % 2&3.50 56( 35(
APU HOT SECTION INSPECTION !8,144"" % % 7.50 2( &(
C-CHECK 1"8,4488! % % 33.&3 9( 5(
D-CHECK 20&,$!48! % % '&.25 &&( 7(
MLG OH !",&4500 % % 7.27 2( &(
NLG OH 1",42000 % % 3.23 &( &(
6Y CHECK 102,"0000 % % 20.&8 5( 3(
Total Variable 1 costs 1,23$,14#567 8 % 379.6&
Materials (parts comsumption) 208,041!0 % % '0.92 23( 7(
Repairs, exchanges, others $10,8$&!1 % % &39.8& 77( 23(
Total Variable 2 costs &18,&20"1 % % &80.73
Total Variable costs 2,84&,0"!!$ % % 560.35
Fixed Costs:
CA!A 41,820&0 % % 8.23 &5( &(
6/
Universitatea "Politehnic" din Timi oara
A%0 R&9,A 12,2&"52 % % 2.'2 '( 0(
*H&&! 11!,2!"1" % % 22.27 '0( '(
Freight + handling 10!,50&!1 % % 20.36 37( 3(
Administative costs 11,$52$$ % % 2.3& '( 0(
Total Fixed costs 282,"15"" % % 55.58
TOTAL COSTS EURO 3,131,679.03 615.93
F100 FHR COST COMPONENTS
A#AC$S
9(
!?G6?!OH
35(
AP$ HOT S!CT6O?
6?SP!CT6O?
&(
C=CH!C@
5(
A=CH!C@
7(
6>CH!C@
3(
)*ter+ *. /p*rt
co0u0pt+ on1
7(
Rep*+ r, e2c3*n4e,
ot3er
23(
CASA
&(
:H!!LS
'(
Fre+ 43t ; 3*n5. + n4
3(
)LG OH
&(
?LG OH
&(
A50+ n+ t*t+ ,e cot
0(
AP$ R!?TAL
0(
2$1$ epre:entare gra#ica a costurilor pentru aeronavele de tip Fo==er 4)9*))
62
Universitatea "Politehnic" din Timi oara
F100 Variable Costs 1 COMPONENTS
A#AC$S
&'(
!?G6?!OH
56(
AP$ HOT S!CT6O?
6?SP!CT6O?
2(
C=CH!C@
9(
A=CH!C@
&&(
)LGOH
2(
?LGOH
&(
6>CH!C@
5(
2$6$ epre:entare gra#ica a costurilor cu piesele de scCim7
F100 Fi"e# Costs COMPONENTS
CASA
&5(
AP$ R!?TAL
'(
:H!!LS
'0(
Fre+ 43t ; 3*n5. + n4
37(
A50+ n+ t*t+ ,e cot
'(
2$4$ epre:entare gra#ica a costurilor #i0e pentru aeronavele de tip Fo==er 4)9*))
61
Universitatea "Politehnic" din Timi oara
8.2.6. Calculul costurilor de mentenan 5 e7primat lunar5 pentru dou aeronave de tip -AA$ 2CCC
Aeronava E, - -$*
Description 'A()A*+ F,-*)A*+ .A*C/ A0*1L .A+ ')(, ')L+ A)2)3T 3,0T,.-,* OCTO-,* (OV,.-,* D,C,.-,* TOTAL
FHR 1165#3 11453: 1#:5;#

2:5#3

1$253#

1#65;: -

6;5:3

14#51$

13454:

112526

11;517 1,1"485
CYC 1$$5$$ 235$$ 1$45$$

;15$$

;:5$$

;35$$ -

735$$

1115$$

1$65$$

235$$

275$$ &2000
A.H 7653$ :;5$$ :#5$$

4$5$$

475$$

325$$ -

3:5$$

715$$

:15$$

::5$$

735$$ 504!0
Variable costs:
%arts &xchange %rogram (%&%) 14,:7$5#1 14,;1$53$ 17,43;53; 1#,:;353# 1:,4#451: 1;,::25#6 1$,62#562 12,#;;526 16,1:4537 1:,:745#7 1:,;3653; 155,1$"01
Maintenance Reserves 7,#4;56# 7,#27512 7,;2:531

:,73:5#$

7,:3#5#$

6,#::541

1,34#52;

4,2;:523

6,6;7534

6,$#25;7

7,473562

7,7;6573 "",4$1&!
A&#1$$A &,CA -R.! R.YC& 12,7#25:3 12,277572 ##,17157$ 17,27453: #$,6245#: #:,$#$521

6,3$75:: #7,11757; #3,##754; #1,$71514 #1,3:153: 202,24818
!aa" #$$$ )ra/e C) Rate #
Total Variable 1 costs 40,4!84" 41,0$!18 45,4&52& !5,1828$ 42,$50"0 50,8!55& 1,!42&8 2!,0852$ 5!,1&1&& 4$,410$0 4!,08&1& 4!,8$"!" 42!,8&"12
'aria"le cost 1 per <light hour 34452:

37254:

3215$7

32657# =>I'($?

#23526

364533

3:#573

3:2516

361533 373521
Materials (parts comsumption) ;,13#5:; 1$,$#1574 3,;635$#

2,4#;52#

7,1#:564

4,21$5;$ 37,6;#57# 11,7;:5$1

7,$$752$

7,#16526

:,6$452: 16,$$:51; 108,8&015
Repairs, exchanges, others 11,73:516 1,:73531 761534

#,234534

3,$1753#

62$564

3,#67527

:,776536

:;:567

4,6#:5;:

7,174533

1,13$53: 41,0!14&
Total Variable 2 costs 1&,$"$$5 11,584&5 4,544!" 12,!"!2"

&,1420"

5,$0154 40,05&58 1$,!52!8

",5&2"" 10,&4!82 11,8"&28 18,1!55! 14&,&21"4
'aria"le cost # per <light hour 17;57# 1$1531 3751#

1#25;3

;3573

4457$ =>I'($?

##$527

47532

;154$

2;524

1:354; 1#;56$
Total Variable costs "0,20"21 52,"581! 50,0!&"5 4$,54"1! 51,8&2"" 5",5!$1! 41,4025" 40,4!$"5 5&,$84"5 58,!5452 54,&584$ "2,0118& 5$!,81$$"
'aria"le cost per <light hour :135:6 47$5:$ 326561

4225#;

464572

44#5#1 =>I'($?

:14523

4#$56#

4345$#

4:;51$

:#45;1 42#571
Fixed Costs: #
Administative costs

163533

#145$3

32:51:

#;#5;7

#235;;

4415:4

#7$512

#1:53#

#235#1

33:5:#

3:#5$7

74$5:7 !,25$0&
Inventory ease

#,2415::

3,$76543

3,$245#7

3,1#2547

3,3415:7

3,43;5$1

3,#21533

3,#:4527

3,#145;7

3,$#1566

3,$6#5:;

3,47#526 !4,8"$$$
!aa" #$$$ %ropeller ease Fee

#2156;

3$45#6

3$7523

31$54#

331547

3415$3

3#754;

3##5;6

31;52$

#22564

3$456;

3435:1 !,458""
!aa" #$$$ A%0(@&9 ease Fee 2,8015!
66
Universitatea "Politehnic" din Timi oara
#3753: #47547 #4;57# #:1544 #7;54; #675#3 #7454: #715:3 #:;531 #4#562 #475;6 #6;5#4
Antreinere AM.!

14$544 1415$6

#7;57:

#2:534

#2:5:$

31;533

3#1572

#$7573

#$352#

12657$

#$:5$3

;4#5:2 2,5&420
Freight + handling

67$5#; ;3$561

2;$511

;13521

1,6;;5;:

6$25#;

3,###524

3,6:;571

#,#275:7

3,##15;#

1,#:3566

1,$:3513 1&,"!"84
Total Fixed costs 4,54!$! 4,80!&$ 5,2&!$2

5,08!4! ",!1&$! 5,52442 $,"8$08 8,01&&2 ",585$" $,!1&24 5,4!50& ","2100 "","1"0&
Fixed costs per <light hour 3;567 4#5$1 4#5$6

:353;

:65;1

435#1 =>I'($?

1$#513

4753:

:4544

4:53$

:75$3 :6512
TOTAL COSTS euro "4,$4&&4 % 5$,4"210 % 55,!!!!$ % 52,"2&5" % 58,212!& % "2,0"155 % 4&,08&"4 % 48,45$5$ % "",!$041 % "5,"$!$" % "0,!&!5" % "8,"!28& % "40,4!!85 %
,otal cost per <light hour euro ::#533 8 :$#5:1 8 43256; 8 ::#577 8 :3#5:$ 8 4;:54# 8 =>I'($? 7165$7 8 4765$6 8 4;;547 8 :$3541 8 :;$5;: 8 :425;$ 8
2$/$ Calculul costurilor de mentenan .< e0primat lunar< pentru aeroanava !&N
64
Universitatea "Politehnic" din Timi oara
EVOLUTIE COST PER FHR SBN
552.33
502.51
439.78
552.66
532.50
485.42
0.00
617.06
467.07
488.46
503.41
580.85
0.00
100.00
200.00
300.00
400.00
500.00
600.00
700.00
800.00
900.00
1,000.00
1,100.00
J ANUARY FEBRUARY MARCH APRIL MAY J UNE J ULY AUGUST SEPTEMBER OCTOBER NOVEMBER DECEMBER
2$;$ epre:entare gra#ica a evolutiei costurilor pentru aeronava !&N
8.2.8. Calculul costurilor de mentenan 5 e7primat lunar5 pentru doua aeronave de tip -AA$ 2CCC
Aeronava E, - -$L
Description 'A()A*+ F,-*)A*+ .A*C/ A0*1L .A+ ')(, ')L+ A)2)3T
3,0T,.-,
*
OCTO-,*
(OV,.-,
*
D,C,.-,
* TOTAL
FHR 11;51;
1125$
3

1#457$

13$5##

1#2573 3;5$6

11156$

1425#6

134523

1#$56;

1$6563

173522 1,28414
CYC 2;5$$
275$
$

1$45$$

1$45$$

1$#5$$ 3#5$$

2#5$$

11#5$$

1$#5$$

2;5$$

;$5$$

1#35$$ 1,02000
A.H ;:5$$
:25$
$

#25$$

475$$

:65$$ 175$$

:65$$

7#5$$

:75$$

7$5$$

4:5$$

2;5$$ 5$200
Variable costs: #
%arts &xchange %rogram (%&%) 14,76;5#1 1:,417544 17,#6;522 16,#$7567 1;,#;2563 :,:#7541 1:,:#35$6 #$,:14527 1;,31:56$ 1:,41$5## 13,267531 #1,2;$513 1$1,1!"80
Maintenance Reserves :,6735;1

:,::65;4

:,336543

:,6;3567

7,3#757# #,7:351#

:,6#$5:6

7,6;752:

7,173536

:,::457;

4,;7:57:

6,72351$ "0,51!80
A&#1$$A &,CA -R.! R.YC& 12,6615## #$,67:571 #1,2#6544 #3,166513 #4,73:5;7 6,44352: #$,2$25#3 #6,7335#$ #4,7235;# #$,;115$2 12,#1454; #2,67$54# 2!0,&8!0!
6;
Universitatea "Politehnic" din Timi oara
!aa" #$$$ )ra/e C) Rate 1,4325;1

1,46$56;

1,7$65#;

1,7#:5:6

1,6$#537 :42542

1,:1#53;

1,;#$5;#

1,7365;#

1,4625$6

1,##6561

1,2:$51: 1",0$!0&
Total Variable 1 costs 41,"5!05 4!,210"$ 45,15114 4$,$&!22 50,&545$ 1",1$2&$ 4!,""525 5",$55&! 50,810$1 4!,2550" !&,28415 "1,!8!80 4$8,$0"$2
'aria"le cost 1 per <light hour 3:#54:

3735$#

37#536

3765$#

3235$; 4#45;#

32$52#

3;$5##

3675:6

3:;513

37457:

364531 36#56;
Materials (parts comsumption)

(1,7;6576)

4,1:35;;

7,#435#7

4,26757;

3,26:572

(7$,2:75$3) #3,16#5:;

2,#61576 1$,#$3511

4,34:572 1$,#23527 #7,47353# 1!,&&282
Repairs, exchanges, others 4,3:#5#1

#,46:56; 13,;415$2

3,$7#57$

;56$ 1,3:#5:2

4,6735$4 13,;#2523

1,42$54;

4225;2

:,3:3527 1:,411516 51,0!02$
Total Variable 2 costs 2,""454

","2&"" 20,084!5

8,0!&28

!,&84!&

45&,"0!445 2$,&!5"2 2!,101"0 11,"&!5&

4,84558 15,"4$&2 41,8$44& "5,02!0&
'aria"le cost # per <light hour ##5::

::56$

171512

71564

3$564

(1,:7:573)

#:$51$

1:4567

;7577

4$51#

14:5#:

#::53: :$574
Total Variable costs 44,!1$5& 4&,840!! "5,2!54& 55,8!250 54,&!8&"

44!,4!04$5 $1,"008$ $&,85$5! "2,504!0 48,100"4 54,&!20$ 10!,2582& 54!,$2&81
'aria"le cost per <light hour 36:5$$

41;56#

:#35:7

4#;567

4#35;1

(1,14$5;1)

7415$1

:34522

4735#4

32;5#:

:$2521

7#2577 4#354#
Fixed Costs: #
Administative costs 163533

#145$3

32:51:

#;#5;7

#235;; 4415:4

#7$512

#1:53#

#235#1

33:5:#

3:#5$7

74$5:7 !,25$0&
Inventory ease #,2415::

3,$76543

3,$245#7

3,1#2547

3,3415:7 3,43;5$1

3,#21533

3,#:4527

3,#145;7

3,$#1566

3,$6#5:;

3,47#526 !4,8"$$$
!aa" #$$$ %ropeller ease Fee #2156;

3$45#6

3$7523

31$54#

331547 3415$3

3#754;

3##5;6

31;52$

#22564

3$456;

3435:1 !,458""
!aa" #$$$ A%0(@&9 ease Fee #3753:

#47547

#4;57#

#:1544

#7;54; #675#3

#7454:

#715:3

#:;531

#4#562

#475;6

#6;5#4 2,8015!
R'!M, &!(&H! 7365#7

7745:3

76$534

766527

6#3521 6445;1

6135$3

6$:51:

727546

7:4574

77:574

7;656$ $,55!$4
Antreinere AM.! 14$544

1415$6

#7;57:

#2:534

#2:5:$ 31;533

3#1572

#$7573

#$352#

12657$

#$:5$3

;4#5:2 2,5&420
Freight + handling 1,#3651;

1,$$#5##

1,#;#5;:

1,$71521

:3351; 1,#:7547

#,:215;2

#,4665$$

1,7:15;6

1,#;756;

1,1$$5$#

1,6;$56# 15,481!"
Total Fixed costs 5,"5$8&

5,"4001

",2""80

",00&!&

5,$8$&$ ",81"41

$,$"&0"

$,44!4"

","!$54

",0!884

5,&4"&8

8,0!"2& $0,014!5
Fixed costs per <light hour 465;;

4653;

:$53$

4751:

4457: 1625$:

725::

425;6

42512

:$5$$

::5#$

425$$ :45:#
TOTAL COSTS euro 4&,&$548 % 55,480!4 % $1,5022& % "1,8418& % "0,$2"&! % #!","140" % $&,!"&&! % 8$,!00&& % "&,14184 % 54,1!&48 % "0,8$&05 % 111,2&458 % "1!,$441" %
,otal cost per <light hour euro 4##5;; 8 47751$ 8 :635;: 8 46452$ 8 47;547 8 -271567 8 61$5:7 8 :;45;: 8 :1#543 8 44;5#: 8 :7:511 8 76;576 8 466524 8
2$2$ Calculul costurilor de mentenan .< e0primat lunar< pentru aeroanava !&L
6,
Universitatea "Politehnic" din Timi oara
EVOLUTIE COST PER FHR SBL
422.88 466.10
573.85
474.90 468.46
-961.76
710.56
584.85
512.43
448.25
565.11
678.67
-1,000.00
-500.00
0.00
500.00
1,000.00
1,500.00
2,000.00
2,500.00
BA90ARY F&)R0ARY MARCH A%RI MAY B09& B0Y A0@0!, !&%,&M)&R .C,.)&R 9.'&M)&R >&C&M)&R
2$,$ epre:entare gra#ica a evolutiei costurilor pentru aeronava !&L
8.2.=. Calculul costurilor de mentenan 5 e7primat lunar5 pentru doua aeronave de tip &oDDer :C " /CC
Aeronava E, - &FA 4&oDDer /CC3
Description *ates 'A()A*+
F,-*)A*
+
.A*C/ A0*1L .A+ ')(, ')L+ A)2)3T
3,0T,.-,
*
OCTO-,*
(OV,.-,
*
D,C,.-,
* TOTAL
FHR

64547

1573

1;516

11356; 14#5;6

1#25:#

1375#6

1#;566

13;52:

;753;

;$5;#

265;: 1,051"2
CYC

745$$

15$$

125$$

1$25$$ 1415$$

1375$$

13:5$$

1$;5$$

11;5$$

665$$

615$$

;#5$$ &$&00
4)
Universitatea "Politehnic" din Timi oara
A.H

2$5$$

15$$

35$$

245$$ 1#45$$

1$75$$

1#75$$

1#:5$$

2;5$$

:45$$

635$$

1$#5$$ 8&400
Variable Depreciation Costs: #
LH ENGINE OH
C
12:5$$ CYC

;,6325:3

14#54$

#,6#25#4 1:,;3:53# #1,;6#5:7 #1,6$:52# #$,7#65$: 17,3125#; 16,71$576 1$,;$154; 1$,1#65#2 1#,$;35;7 14",510$4
RH ENGINE OH
C
12:5$$ CYC

;,6325:3

14#54$

#,6#25#4 1:,;3:53# #1,;6#5:7 #1,6$:52# #$,7#65$: 17,3125#; 16,71$576 1$,;$154; 1$,1#65#2 1#,$;35;7 14",510$4
APU HOT SECTION
INSPECTION 9A - - - - - - - - - - - - #
C-CHECK 9A - - - - - - - - - - - - #
D-CHECK 9A - - - - - - - - - - - - #
Total Variable 1 costs 1$,4$&05

28480

5,45848 !1,"$0"5 4!,$451! 4!,4118! 41,2540& !2,"!855 !5,221!5 21,"02&" 20,2545$ 24,1"$$2 2&!,0214$
'aria"le cost 1 per <light hour

#34564

16456#

3$$541

#6;53: 3$7512

33:516

3$#564

#:3547

#:354;

#:$5$2

#:$571

#47522 #6;574
Materials (parts comsumption)

6,66756;

6,:375$4

7,$7:5$3

3,;625:;

(;275#6)

#,#32574

:,32256# 11,;:25$2

4,2335::

3,$:753$

4,$;#5#2 14,231517 55,&!1$5
Repairs, exchanges, others

2,7165;6 1$,7;;53: #$,:72576

#,4;15:6

(;,7:;53#) 12,3465##

#,7425;7 12,422563 1$,$6654# 1$,$1#577 #3,#63546

6,11;56# 11&,55&50
Total Variable 2 costs 1$,!&4"5 18,224!& 2","!4$0

",!"115

4&,5545&5 21,58"8"

8,04&58 !1,!5882 15,010&$ 1!,0"8&" 2$,!55$" 22,04&88 1$5,4&125
'aria"le cost # per <light hour

#33571 11,1;$571

1,47:5;7

::521

(775;;)

177576

:25$6

#435:3

1$;5$3

1:153$

33;54;

##:534 1775;;
Total Variable costs !4,8$!$0 18,50&1& !2,0&!18 !8,0!180 !4,1&054 "4,&&8"& 4&,!0!"$ "!,&&$!$ 50,2!2!2 !4,"$1&2 4$,"10!! 4",21$"0 4"8,512$2
'aria"le cost per <light hour

47;53: 11,3::533

1,6775#6

3345#7 #32531

:$15;4

3715;1

427522

3715:1

4$1532

:;25$2

46#533 44:5:#
Fixed Costs: #
A)AC0! Y 9.

6,;$$5$$

6,1#;5$$

6,$2#5$$

6,$2#5$$ 6,7;35$$

6,7445$$

6,$:75$$

6,3:$5$$

6,$:75$$

6,7445$$

6,$:75$$

6,3:$5$$ 80,"0100
CA!A, doc, inv lease !,.RD A

1,22;57:

1,2715;4

1,22#512

1,26#5$1 1,26#5#:

1,26#537

#,$215#$

#,1$6536

1,;3#53:

1,;$;563

#,3#4547

#,3#45:6 22,0!!40
A%0 R&9,A H! A'IA,I.9 C:47576

3;#5;#

3225#$

4$#56$

4$65#; 4345;;

446543

4#;534

;3756;

3235#7

3225;6

41351# 4,5!25$
Antreinere AM.!

14$544

1415$6

#7;57:

#2:534 #2:5:$

31;533

3#1572

#$7573

#$352#

12657$

#$:5$3

;4#5:2 2,5&420
Freight + handling

1,623543

3:15;6

442513

#,72#571 #,63;5#3

:,3;65;1

#,$#3534

#,:635::

1,6715#$

#,#6$5:$

1,721512

#,4;:52# 2!,$!28"
Administative costs

163533

#145$3

32:51:

#;#5;7 #235;;

4415:4

#7$512

#1:53#

#235#1

33:5:#

3:#5$7

74$5:7 !,25$0&
Total Fixed costs 12,288"$ 10,1&"01 10,5&&82 12,$4210 1!,41$$4 1",2114$ 12,180$" 12,4528$ 11,&8!4" 12,"4&"1 12,028"1 14,05"$" 1!",$5112
Fixed costs per <light hour

17:5$4

7,#::5##

:;3536

111522 2352#

1#:516

;2532

27561

;75#4

147544

14;5;3

143577 13$5$4
TOTAL COSTS euro 4$,1"2!$ % 28,$0520 % 42,"&!00 % 50,$$!&0 % 4$,"0828 % 81,2101" % "1,4844! % $",45024 % "2,215$8 % 4$,!215! % 5&,"!8&4 % "0,2$4!" % "05,2"!84 %
,otal cost per <light hour euro 733532 8 16,71$5:: 8 #,342574 8 4475#: 8 3335#3 8 7#65$1 8 4:15#$ 8 :2356$ 8 446567 8 :465;3 8 63652# 8 71:522 8 :6:5:: 8
4*
Universitatea "Politehnic" din Timi oara
2$1$ Calculul costurilor de mentenan .< e0primat lunar< pentru aeroanava F?A
EVOLUTIE COST PER FHR FZA
633.39
17,610.55
2,349.64
446.25 333.23
627.01 451.20 593.70 447.76 547.83 737.92 615.99
-2,000.00
8,000.00
18,000.00
JANUARY FEBRUARY MARCH APRIL MAY JUNE JULY AUGU! EP!EMBER "C!"BER N"#EMBER $ECEMBER
2$*)$ epre:entare gra#ica a evolutiei costurilor pentru aeronava F?A
8.2.<. Calculul costurilor de mentenan 5 e7primat lunar5 pentru doua aeronave de tip &oDDer :C " /CC
Aeronava E, - )MA 4&oDDer :C3
Description *ates 'A()A*+
F,-*)A*
+
.A*C/ A0*1L .A+ ')(, ')L+ A)2)3T
3,0T,.-,
*
OCTO-,*
(OV,.-,
*
D,C,.-,
* TOTAL
FHR

1753:

2;566

6252:

;#5:#

1:65:#

13252$

137536

144546

11$576

2152;

;652# 1#35:7 1,14"42
4(
Universitatea "Politehnic" din Timi oara
CYC

1:5$$

;;5$$

6$5$$

725$$

1:35$$

1#35$$

1#15$$

2$5$$

2$5$$

6:5$$

625$$ 215$$ &$!00
A.H

315$$

375$$

375$$

7:5$$

665$$

7;5$$

;:5$$

1$35$$

6#5$$

7$5$$

;:5$$ 275$$ $1800
Variable costs: #
Performance Restoraton S!o"
#t C 13$56; &FH

1,42653;

2,43#56:

6,6$#51;

;,$4$512 17,3;65;2 14,2645;2 13,2645#7 14,74$572 11,$665##

;,7:35:#

;,41$574 1#,#11561 114,$&1"1
En$nes LLP C 775$$ &CYC

7235#;

4,#4153$

3,4$35#7

3,32#5;$

;,$335$6

7,744536

7,#:6547

4,7$#5;6

4,:47516

3,:7$523

3,;1352# 4,:3;5;# 4&,18&4!
APU AMOUNT C #754: A.H

:645#$

72:534

6$1543

1,#;$5;6

1,7#$51;

1,46#511

1,67157#

#,1115$;

1,4:65:3

1,141577

1,7445:4 1,21;521 14,4"055
C-CHECK C 4$5$$ FHR

4:652;

#,;;:5$;

#,3::566

#,4:251:

:,$1#53:

4,:;$51;

4,#64513

4,466527

3,3;;5$:

#,747564

#,:6#547 3,63:5$4 !5,10&84
Lan%n$ Gear C#,$2#5$$ M

1,474522

1,:#657;

1,:415$:

1,::;5:6

1,7745#1

1,61#5#:

1,732512

1,7#15$;

1,7$1511

1,:$4524

1,:3$5#: 1,:;$52: 1$,!"5!2
Total Variable 1 costs

4,"8$8! 18,$8215 15,$0!"8 1",$!15& !2,$1$"& 2&,!8!$& 2$,&0""$ 2$,45!"& 22,0$00$ 1$,50$$8 1$,&$180 2!,&8542 2!0,&1"$5
'aria"le cost 1 per <light hour

#;756#

12$517

12754#

#$#567

#$6561

#1$5$3

#$4574

12$5$3

12254#

12$534

#$4541 12451# #$154#
Materials (parts comsumption)

1;1563

3,2:25$#

1,#:65#2

26252#

3,42353$

1,;;:5#$

#,$:;536

1,3;:5#;

1,:76537

:,1$25:3

7,:##5#2 3,2;;542 28,!&&2&
Repairs, exchanges, others

3,#115:$

1,716546

1,332533

4,;3:53:

4,14$54#

#,33757$

#,7$1531 1:,1345$1 1:,:$4576

;,2$#53; 11,:7754$ #,6275#1 $1,18&44
Total Variable 2 costs

!,!&!2!

5,5$"4&

2,5&""2

5,8152$

$,"!!$2

4,22180

4,"5&"8 1",51&2& 1$,0$20! 14,011&1 18,088"& ",$84$0 &&,588$!
'aria"le cost # per <light hour

#$65:4

:7547

3#54;

6$546

4;547

3$51;

34516

114534

1:45#7

1:#534

#$:564 :4521 ;75;6
Total Variable costs

8,0810" 24,!58"4 18,!00!0 22,54"8" 40,!5141 !!,"055& !2,5""!5 4!,&$2&8 !&,14210 !1,51&"& !",0"04& !0,$$012 !!0,50548
'aria"le cost per <light hour

4245#:

#4757#

##;52$

#635#3

#:7516

#4$5#1

#3;5;1

3$4536

3:357;

34#57;

41$51: #425$3 #;;5#2
Fixed Costs: #
A)AC0! &ECHA9@&!

6,1#;5$$

6,$2#5$$

6,$2#5$$

6,3;;5$$

6,3:$5$$

6,3:$5$$

6,7445$$

6,3:$5$$

6,$:75$$

6,$:75$$ 6,$:75$$ $2,50"00
CA!A, >.C - A

1,3335:2

1,#27574

1,4765$#

1,76$571

1,76$571

1,$21574

1,#1$574

;#$546

6;$5;1

67$526

1,#67574

(#,:2;537) 1!,!$&"4
Antreinere AM.!

14$544

1415$6

#7;57:

#2:534

#2:5:$

31;533

3#1572

#$7573

#$352#

12657$

2050! 8425& 2,5&420
Freight + handling

#445$4

3:154:

::1543

:7#5#1

;36536

;$$51$

446523

#,413544

4:#53;

1,74#536

2;1562 1,3$#52$ &,28451
Administative costs

163533

#145$3

32:51:

#;#5;7

#235;;

4415:4

#7$512

#1:53#

#235#1

33:5:#

3:#5$7 74$5:7 !,25$0&
Total Fixed costs

1,8&140

&,1!11&

&,$$425

&,&0!02 10,485!" 10,001"1

&,5&045 11,2&&8"

&,080!2

&,&&24"

&,8$152 $,24!"& 101,02144
Fixed costs per <light hour

11:57;

2#54:

1##5#:

1#$5$1

775:6

61542

6$533

6;5##

;#5$:

1$;574

11#5#; :;57# ;;51#
TOTAL COSTS euro &,&$24" % !!,48&8! % 28,0$455 % !2,44&88 % 50,8!"$$ % 4!,"0$20 % 42,15"80 % 55,2$284 % 48,22242 % 41,51215 % 45,&!201 % !8,01!81 % 4!1,52"&2 %
4/
Universitatea "Politehnic" din Timi oara
,otal cost per <light hour euro 7$2524 8 3325$6 8 3:151: 8 3235#4 8 3##563 8 31156$ 8 3$2514 8 3;#5:2 8 43:563 8 4:153# 8 :##543 8 3$657: 8 !$"41 %
2$6$ Calculul costurilor de mentenan .< e0primat lunar< pentru aeroanava @MA
EVOLUTIE COST PER FHR KMA
609.94
339.07
351.15
393.24
322.73 311.70 309.14
382.59
435.73 451.32
522.43
307.65
-100.00
100.00
300.00
500.00
700.00
900.00
1,100.00
1,300.00
JANUARY FEBRUARY MARCH APRIL MAY JUNE JULY AUGU! EP!EMBER "C!"BER N"#EMBER $ECEMBER
2$**$ epre:entare gra#ica a evolutiei costurilor pentru aeronava @MA
8.6. %volu ia stocurilor pe tip de aeronav
Mn ta7elul urm.tor va #i pre:entat. evolu ia stocurilor< pieselor consuma7ile< pentru #iecare tip de aeronav.< e0primat lunarO
42
Universitatea "Politehnic" din Timi oara
!AA)#$$$ BA90ARY F&)R0ARY MARCH A%RI MAY B09& B0Y A0@0!, !&%,&M)&R .C,.)&R 9.'&M)&R >&C&M)&R
!.> I9I,IA 1,:$3,$41 1,:$;,#77 1,:2#,;#: 1,6#3,341 1,6#2,3:2

1,;$6,64$ 1,63#,41: 1,663,7;# 1,636,$32 1,7#2,$;6 1,76$,6;6 1,611,1$$
I9,RARI

131,6$7

#1$,126

37;,7##

#7:,2;;

3;;,6:;

#34,$14 3#7,1$:

112,46;

64,#$$

#12,:62

1;:,1#7 3#2,643
I&IRI

1#7,4;1

1#:,73;

#3;,1$7

#:2,261

31$,366

3$2,332 #;4,;3;

1:7,1#$

1;#,1:#

166,;62

144,;13 #:7,722
!.> FI9A 1,:$;,#77 1,:2#,;#: 1,6#3,341 1,6#2,3:2 1,;$6,64$

1,63#,41: 1,663,7;# 1,636,$32 1,7#2,$;6 1,76$,6;6 1,611,1$$ 1,6;4,144
9. o< aircra<ts

14

14

14

14

14

13 13

13

13

13

1# 1#
!.>(AIRCRAF,

1$6,633

113,663

1#3,$27

1#3,:#7

1#2,1#4

133,#73 137,436

133,71;

1#:,314

1#;,:##

14#,:2# 14;,762

F.DD&R1$$ BA90ARY F&)R0ARY MARCH A%RI MAY B09& B0Y A0@0!, !&%,&M)&R .C,.)&R 9.'&M)&R >&C&M)&R
!.> I9I,IA

:;4,;$6

:;3,$33

:;3,1;$

:2$,4;4

:2;,:7:

:26,#;$ :24,443

:2:,$46

7$1,1$7

71#,#24

761,441 72:,$4;
I9,RARI

1$,3;4

4,;:4

11,636

#$,6##

1$,433

1;,2;# #$,#72

#7,;:#

#;,16#

6:,14$

:1,173 21,7#2
I&IRI

1#,1:6

4,6$6

4,43#

1#,74#

11,616

#1,;12 12,77:

#$,623

17,2;4

1:,22#

#6,::7 77,2#$
!.> FI9A

:;3,$33

:;3,1;$

:2$,4;4

:2;,:7:

:26,#;$

:24,443 :2:,$46

7$1,1$7

71#,#24

761,441

72:,$4; 612,6:;
9. o< aircra<ts

3

3

3

3

3

3 3

3

3

3

3 3
!.>(AIRCRAF,

124,344

124,323

127,;#;

122,:##

122,$23

12;,14; 12;,342

#$$,372

#$4,$2;

##3,;14

#31,7;3 #32,212
!F34$ BA90ARY F&)R0ARY MARCH A%RI MAY B09& B0Y A0@0!, !&%,&M)&R .C,.)&R 9.'&M)&R >&C&M)&R
!.> I9I,IA

41#,###

41#,#14

411,367

41$,23$

41$,7;7

41$,7;7 41$,16$

41$,1#;

4$;,2;$

4$;,2;$

32:,6## 32:,:77
I9,RARI - -

7 - -

$

($)

$ -

7;

32 ;4
I&IRI

;

;32

4:#

#44 -

:17 4#

1,14; -

13,3#7

124 1,623
!.> FI9A

41#,#14

411,367

41$,23$

41$,7;7

41$,7;7

41$,16$ 41$,1#;

4$;,2;$

4$;,2;$

32:,6##

32:,:77 323,;:;
A BA90ARY F&)R0ARY MARCH A%RI MAY B09& B0Y A0@0!, !&%,&M)&R .C,.)&R 9.'&M)&R >&C&M)&R
!.> I9I,IA

#66,113

#66,$2:

#2#,6$;

#22,$6;

#;2,64;

#;1,416 #62,#6;

#72,3:$

#;1,4$6

#;:,774

#;$,4#4 #:3,;#2
I9,RARI

#:,22#

#:,#1;

#7,:22

4$,1::

;7,4;#

#2,;#$ 1:,#47

14,273

#:,23:

3:,4;#

;,6#4 ;2,274
I&IRI

#7,$1$

2,7$:

#$,##2

42,4;:

24,;13

31,2:; #:,164

#,2$7

#1,76;

4$,6##

3:,312 37,273
!.> FI9A #72,3:$ 3$7,;3$
41
Universitatea "Politehnic" din Timi oara
#66,$2: #2#,6$; #22,$6; #;2,64; #;1,416 #62,#6; #;1,4$6 #;:,774 #;$,4#4 #:3,;#2
!,.CD &!! !F34$ BA90ARY F&)R0ARY MARCH A%RI MAY B09& B0Y A0@0!, !&%,&M)&R .C,.)&R 9.'&M)&R >&C&M)&R
!.> I9I,IA #,374,27$ #,37;,324 #,47;,613 #,71#,2$# #,716,761

#,7;7,437 #,7$7,137 #,73;,$62 #,712,::# #,:#6,$4: #,7##,7:# #,7:2,266
I9,RARI

17;,$;1

#4$,#72

4$7,2:;

3#7,;77

4;:,763

#;#,;17 371,7#$

171,#23

1#;,3$7

33$,#$$

#4:,$13 :11,337
I&IRI

174,74;

132,2:$

#7#,67;

3##,$26

417,2$;

373,117 3#2,766

162,;#$

##$,;14

#34,:23

#$6,7;; 37$,:;#
!.> FI9A #,37;,324 #,47;,613 #,71#,2$# #,716,761 #,7;7,437

#,7$7,137 #,73;,$62 #,712,::# #,:#6,$4: #,7##,7:# #,7:2,266 #,;1$,631
9. o< aircra<ts

16

16

16

16

16

17 17

17

17

17

1: 1:
!.>(AIRCRAF,

132,316

14:,#1;

1:3,6$$

1:3,2;1

1:;,$#7

17#,;;4 174,;;$

173,6##

1:6,24$

173,217

166,33# 1;6,3;#
,.,A !,.CD BA90ARY F&)R0ARY MARCH A%RI MAY B09& B0Y A0@0!, !&%,&M)&R .C,.)&R 9.'&M)&R >&C&M)&R
!.> I9I,IA #,666,1;3 #,6;$,7$; #,;;$,$;; 3,$#3,;33 3,$#;,3:6

3,$26,1## 3,$17,3$7 3,$4;,#$6 3,$#;,:3# #,237,$#4 3,$1;,364 3,$::,:43
I9,RARI

17;,$;1

#4$,#72

4$7,274

3#7,;77

4;:,763

#;#,;17 371,7#$

171,#23

1#;,3$7

33$,#72

#4:,$:# :11,4#1
I&IRI

174,7:7

14$,6;;

#73,##$

3##,341

417,2$;

373,73# 3#2,612

1;$,27;

##$,;14

#46,212

#$6,;;3 37#,36:
!.> FI9A #,6;$,7$; #,;;$,$;; 3,$#3,;33 3,$#;,3:6 3,$26,1##

3,$17,3$7 3,$4;,#$6 3,$#;,:3# #,237,$#4 3,$1;,364 3,$::,:43 3,#$4,:;2
9. o< aircra<ts

16

16

16

16

16

17 17

17

17

17

1: 1:
!.>(AIRCRAF,

173,:7:

172,416

166,;63

16;,132

1;#,1;4

1;;,:12 12$,:13

1;2,#;3

1;3,:$#

1;;,74;

#$3,6$3 #13,732
2$4 Evolutia stocurilor pe tip de aeronava
46
Universitatea "Politehnic" din Timi oara
ALL STOCK IN/OUT
61$,1$2
1,$1:,$;6
1,612,341
1,3;$,243
#,$:1,;6$
1,124,;4#
1,:#6,661
7;1,431
:4#,$72
1,32:,312
1,$3:,#27
#,17$,742
723,2:2
:21,#6$
1,11$,3#7
1,371,$:7
1,671,3:#
1,:34,;;#
6:2,72:
23#,;27
2::,;;$
;6;,#::
1,4;3,#13
1,32#,;#$
-
:$$,$$$
1,$$$,$$$
1,:$$,$$$
#,$$$,$$$
#,:$$,$$$
J ANUARY MARCH MAY J ULY SEPTEMBER NOVEMBER
INTRARI
IESIRI consu
2$*($ Intrari 9 ie iri ale stocurilor
EVOLUTIE SOLD FINAL
!!"#$#"%!&
!'"!(#"#)#
!'"##%"*+) !'"#)$"'*$
!&"*+$"#''
!'"#$&"')!
!'"+#+"*(&
!'"#)$")$'
!'"$*$"!!%
!'"#%'"*'%
!'")*)"*%+
!&"%&+"#$#
J ANUARY MARCH MAY J ULY SEPTEMBER NOVEMBER
SOLD FINAL
2$*/$ Evolutia soldului #inal
44
Universitatea "Politehnic" din Timi oara
8.8. Costurile programului %TCA - 4 repara ie motoare3
&,CA F.R !A &9@I9&! !&%,&M)&R #$1$
!(9 M.>& .*9&R R&@ !(9 %.! CYC &FHR #$$2 RA,& Amount &uro Amount

CA&:1$$#:
A&#1$$A 3AL +*#3-L $13 H
11&45 6 # 8 -

CA&:1$$#:
A&#1$$A 3AL +*#3-. $14 H
11&45 6 # 8 -

CA&:1$$32
A&#1$$A 3AL +*#3-L $13 RH
11&45 6 # 8 -

CA&:1$$36
A&#1$$A 3AL ,*#3FA $:7 H 1$;5$$
13654: 11&45 6 1",41840 8 1#,4$6571

CA&:1$$:;
A&#1$$A 3AL ,*#3F- $## H
11&45 6 # 8 -

CA&:1$1$$
A&#1$$A 3AL +*#3-. $14 RH
11&04 6 # 8 -

CA&:1$1#7
A&#1$$A 3AL +*#3-( $44 RH 275$$
11;517 11&04 6 14,0"5$$ 8 1$,7#2572


8 #3,$3653$

R.! R.YC& !&%,&M)&R &,CA
!(9 M.>& .*9&R R&@ !(9 %.! &FHR #$$2 RA,& Amount &uro Amount

R.! R.YC& 9ovem"er
37( .OD,L O8(,* *,2 37(
0O
3
,F/* 200& *AT, A9o:nt


CA&:1$114
A&#1$$A (AC +*#3-( $44 H
11;517 1#$5$6 C 14,1;6546 8 1$,6#1577

CA&:1$$41
A&#1$$A (AC +*#3-A $3; RH
1#75$2 1#$5$6 C 1:,132573 8 11,4415##

CA&:1$147
A&#1$$A (; +*#3-A $3; H
1#75$2 1#$5$6 C 1:,132573 8 11,4415##
4;
Universitatea "Politehnic" din Timi oara

CA&:1$$#$
A&#1$$A T/)( +*#3-- $#7 H
1125#1 1#$5$6 C 14,3135:4 8 1$,;17524

CA&:1$1$4
A&#1$$A (AC +*#3-- $#7 RH
1125#1 1#$5$6 C 14,3135:4 8 1$,;17524

CA&:1$$74
A&#1$$A (AC +*#3-L $13 H

173522 1#$5$6 C 12,72$5#; 8 14,;;$5#1

CA&:1$$74
A&#1$$A (AC +*#3-. $14 H
1#$5$6 C - 8 -

CA&:1$$21
A&#1$$A (; +*#3-C $32 H
1#154: 1#$5$6 C 14,:;#5:$ 8 11,$#$512

CA&:1$$26
A&#1$$A (AC +*#3-C $32 RH
1#154: 1#$5$6 C 14,:;#5:$ 8 11,$#$512

CA&:1$1#6
A&#1$$A ;*0 +*#3-D $$4 H
1115:: 1#$5$6 C 13,3235;1 8 1$,1#15;;

CA&:1$141
A&#1$$A (AC +*#3-D $$4 RH
1115:: 1#$5$6 C 13,3235;1 8 1$,1#15;;

CA&:1$$13
A&#1$$A (AC +*#3-, $41 H
1135;4 1#$5$6 C 13,77;566 8 1$,3#2576

CA&:1$$7;
A&#1$$A (AC +*#3-, $41 RH
1135;4 1#$5$6 C 13,77;566 8 1$,3#2576

CA&:1$$1#
A&#1$$A (AC ,*#3F- $## RH
$ 1#$5$6 C - 8 -

CA&:1$$1$
A&#1$$A (AC +*#3-' $1; H
1$7 1#$5$6 C 1#,6#654# 8 2,71;5#;

CA&:1$11;
A&#1$$A (AC +*#3-' $1; RH
1$7 1#$5$6 C 1#,6#654# 8 2,71;5#;

CA&:1$131
A&#1$$A T/)( +*#3-; $33 RH
1#2523 1#$5$6 C 1:,7$$56$ 8 11,6;2577

CA&:1$$64
A&#1$$A (AC +*#3-; $33 H
1#2523 1#$5$6 C 1:,7$$56$ 8 11,6;2577

CA&:1$$7#
A&#1$$A T/)( +*#3-L $13 RH
173522 1#$5$6 C 12,72$5#; 8 14,;;$5#1

CA&:1$$6;
A&#1$$A T/)( +*#3-( $44 RH
1#$5$6 C - 8 -

CA&:1$$6;
A&#1$$A T/)( ,*#3FA $:7 RH

13654: 1#$5$6 C 17,:$357# 8 1#,46#5$1
4,
Universitatea "Politehnic" din Timi oara

CA&:3$$$;
A&#1$$A ;*0 ,*#3FA $:7 RH
1#$5$6 C - 8 -


2,2!&$! 6 2"8,&24!8 #$3,##2566 8 ##7,#765$6 8
2$;$ Costurile programului ETCA
;)
Universitatea "Politehnic" din Timi oara
8.=. Costul total al consumabilelor scoase din magaia teGnic
!um o< &uro 'alue
AC T+0, Total
&R-FFA(1132: 13,312566 8
&R-!FA($:7 #,6:15#1 8
&R-!F)($## 173,;2#532 8
,.A,& A&R.9A'&& !AA) #$$$ 1#7,24#56# 8
,.A,& ,I%0RI& >& A&R.9A'& >I9 CAR%A,AIR 14,6$2562 8
,.A,& ,I%0RI& >& F.DD&R 1$$ #,6$1543 8
YR-FDA(1134$ 12,41#5#7 8
YR-FD)(11372 #,#;154: 8
YRDMA 11:74 #,2;35;7 8
YRDMC 11:72 :,:;15#7 8
YR-!)A($3; 1,4$252# 8
YR-!))($#7 ;,;:2522 8
YR-!)C($32 :,$7;5#3 8
YR-!)>($$4 6,34;5:1 8
YR-!)&($41 16,1#;512 8
YR-!)B($1; 7,6:65#2 8
YR-!)D($33 4,$1#537 8
YR-!)($13 ;,1:657$ 8
YR-!)M($14 #,4145#2 8
YR-!)9($44 3,;1:533 8
2rand Total 41&,54$8$ %
2$,$ Costul consuma7ilelor scoase din maga:ie
8.<. Costul transportului5 pieselor comandate de ctre
departamentul Logistic
RoG a"els !um o< &0R. 'alue
&R-FFA(1132: 71:53: 8
&R-!FA($:7 #,;2252# 8
&R-!F)($## 3,14:53; 8
F6$HC.M09 #;45;3 8
F.DD&R A 1,43#544 8
,.A,& A&R.9A'&& !AA) #$$$ 2,7#7572 8
,.A,& ,I%0RI& >& A&R.9A'& >I9
CAR%A,AIR 6:656$ 8
,.A,& ,I%0RI& >& F.DD&R 1$$ :,##;574 8
YR-FDA(1134$ 417527 8
YR-FD)(11372 36$513 8
YRDMA 11:74 6;:51# 8
;*
Universitatea "Politehnic" din Timi oara
YRDM) 11:7: 3745;2 8
YRDMC 11:72 :#4516 8
YR-!))($#7 73$54$ 8
YR-!)>($$4 14751# 8
YR-!)&($41 4,;$754# 8
YR-!)D($33 14751# 8
YR-!)($13 32657; 8
YR-!)M($14 32$5;; 8
YR-!)9($44 :757$ 8
("lan/) $5$$ 8
@rand ,otal 33,$#7544 8
2$*)$ Costul pentru transportul pieselor
CAPITOLUL !
Concluii
;(
Universitatea "Politehnic" din Timi oara
Mentenan a +n domeniul aeronautic< repre:int. o parte important. a procesului de
e0ploatare< datorit. necesit. ii men inerii unui grad ridicat de siguran . a pasagerilor$
Aceast. nevoie de men inere a gradului ridicat de siguran . se satis#ace prin aplicarea
unui set de proceduri de mentenan . preventiv. i corectiv. asupra aeronavelor$
Mn general se tie c. pentru #iecare or. de :7or< o aeronava este inut. la sol +n
medie *( ore pentru +ntre inere$ Acest lucru arat. cFt de restrictiv. este mentenan a +n
domeniul aeronautic pe langa alte domenii$ Ca un mi8loc suplimentar de siguran .<
Autoritatea Aeronaiutic. a t.rii in care operea:. compania aeriana < prin inspectorii ei
desemnati de !AFA< veri#ic. corectitudinea reali:.rii lucr.rilor$
Organi:a ia de +ntretinere Carpatair dispune de cele dou. tipuri de mentenan .
+ntFlnite in sistemul aviaticO mentenan a de linie i mentenan a de 7a:.$ Mentenan a de
linie este acea +ntre inere care se e0ecuta +nainte de :7or pentru a se asigura ca aeronava
este apt. pentru :7orul respectiv< iar mentenan a de 7a:. repre:int. lucr.rile de
intre inere care se reali:ea:. dup. ce aeronava este scoas. din operare$
Indi#erent de tipul ei< mentenan a aparatelor de :7or vine cu un cost de +ntretinere
destul de ridicat< datorat num.rului mic de produc.tori de piese de scCim7 de pe piat. i
nu numai$ Mn unele ca:uri se poate vor7i i de monopol pe pia a de spare%parts$ Costurile
de +ntretinere varia:. +n #unc ie deO
% marca aeronavei A companiile mari< de o7icei au contracte cu mai multi
produc.tori de piese de scCim7BP
% vecCimea aeronavei A o aeronav. nou necesit. mai pu ine interven iiB
% num.rul de aeronave de acela i tip produse Acu cFt sunt mai multe cu atFt
produc.torii au stocuri mai mari de piese de scCim7B$
% num.rul de #irme producFtoare de piese de scCim7 A num.rul mai mare produce
o concurent. pe pia .< re:ultFnd un pret mai micB$
Pentru a se putea g.si un ecCili7ru +ntre costurile i disponi7ilitatea pieselor<
organi:atiile de +ntre inere aviatic. apelea:. la contracte de Part%E0cCange$ Aceste
contracte le o#era pe de o parte o garan ie a disponi7ilit. ii pieselor i pe de alt. parte< un
cost sc.:ut$ Mai e0act o companie aeriana #ace contract cu un produc.tor prin care< pe
7a:a unei ta0e anuale A#eeB< produc.torul se o7lig. s. +i o#ere in regim rapid piesele
necesare #.r. nici un alt cost$ Ta0a anual. este +n cele mai multe ca:uri #oarte mare< dar
raportat. la num.rul de de#ecte dintr%un an i la costurile care ar #i e0istat in lipsa acestui
contract< re:ult. o economie de apro0imativ 1)N$
Anali:Fnd costurile de +ntretinere pentru aeronavele detinute de c.tre compania
Carpatair< o7servam c. cea mai mare parte a lor sunt cu programul de mentenan . a
;/
Universitatea "Politehnic" din Timi oara
motoarelor< apoi +n ordine descresc.toare cu programul de scCim7 a agregatelor i
pieselor consuma7ile< iar pe ultimul loc programul de +ntre inere a #rFnelor$
Mn conclu:ie< indi#erent cFt de mult se doreste sc.derea costurilor +n acest
domeniu< costurile nu pot a8unge su7 un anumit nivel deoarece se pune accent +n prim.
#a:. pe siguran a :7orului i aceasta se reali:ea:. prin implementarea de noi teCnologii
i inova ii care necesit. investi ii constant$
&i7liogra#ie
;2
Universitatea "Politehnic" din Timi oara
H/I $aron5 T$< K$a$ ,a(itate /i fia)i(itate Man%a( practic, vo( I /i II$ &ucureKti< Editura
TeCnic.< *,;;$
H2I Ale7is5 (. Metoda Tag%c'i #n practica ind%stria(! *(an%ri de e-periene$ &ucureKti<
Editura TeCnic.< *,,,$
H6I $Aenescu5 T. Fia)i(itatea sisteme(or te'nice$ &ucureKti< Editura 3Matri0om5< ())/
H8I Ctuneanu5 !.5 MiGalacGe< A$ La0e(e teoretice a(e fia)i(it!ii$ &ucureKti< Editura
Academiei omFne< *,;/
H=I DeneJ5 C. Fia)i(itatea /i mentena)i(itatea sisteme(or te'nice H%port de c%rs$ si7iu<
Editura 3Alma Mater5< ())/
H<I Dumitrescu Constantin nota de cursO Mentenan a i calitatea sistemelor logistice$
H:I Isaic-Maniu5 Al.5 !od5 !. #G$ Fia)i(itatea 5 /ans! /i risc$ &ucureKti< Editura
TeCnic.< *,;6
HKI Ivercianu Monica$ H%stena)i(itate5MarMeting< Timi oara ())6
H/CI 'artmann5 %.5 )napp5 D.(.5 (oGnstone5 (.(.5 and .ard5 ).#.5 NoK to Manage
Maintenance, NeG >or=< *,;*$
H///I Mc)enna5 T. and Oliverson5 ,.5 J(ossary of Re(ia)i(ity and Maintenance Terms,
Houston< Te0as< *,,4$
H/2I +ualitL Manual Carpatair -.A$ Memori%( de pre0entare a( organi0atiei de
#ntre inere ,arpatair AR*5M+E Martie ()**
H/6I site-ul o0icial al Autorit ii Aeronautice Civile ,om?ne
CttpO99GGG$caa$ro9#i iere9AC%!AFA$pd#
;1