Anda di halaman 1dari 32

2

SEMSAS MODUL JAWI 2012


MODUL JAWI BARU

MAHIR JAWI
.3 2 .
HURUF JAWI ADA 37 HURUF

37
Huruf- huruf yang tidak boleh disambung selepasnyaHuruf- huruf yang boleh disambung sebelum & selepasnya

( )
)

Huruf yang tidak boleh disambung sebelum & selepasnya


HURUF VOKAL JAWI

2
1
3

SEMSAS MODUL JAWI 2012


HURUF KONSONAN JAWIKAEDAH SUKUKATA
.
= ( a,e,i,o,u


HURUF VOKAL

BUNYI VOKAL

1. SISTEM EJAAN JAWI DITULIS DARI KANAN KE KIR1
.


SUKUKATA TERBUKA
+
SUKUKATA TERTUTUP

SUKUKATA TERBUKA DI AKHIRI VOKAL:
CONTOH: BU/KA , BA/KA


SUKUKATA TERTUTUP AKHIRI KONSONAN:
CONTOH: KAM/PUNG , KANG/KONG
,

SUKUKATA TERBUKA
+
SUKUKATA TERBUKA
-
SUKUKATA TERTUTUP
+
SUKUKATA TERTUTUP
-
SUKUKATA TERTUTUP
+
SUKUKATA TERBUKA
-
3
4

SEMSAS MODUL JAWI 2012

=
i

a
=
bi

e b

bu

bo

b

ba
) ( )

( +
.
12 ( )
.) (

=

MODUL 1
BIL RUMI JAWI PEMBETULAN RUMI JAWI PEMBETULAN
1 Kata Jaga
2 Suka Sapa
3 Rasa Mana

) (
: /

MODUL 2
BIL RUMI JAWI PEMBETULAN RUMI JAWI PEMBETULAN
1 Katanya Jagalah

2 Sukakan Gayanya

3 Rasanya Manakah

4 Tanyakan Lupakan

5 Padanya Jasanya

6 Sayakah Masanya

7 Manakah Nyatakan

8 Bapanya Rupanya

4
5

SEMSAS MODUL JAWI 2012
9 Bacakan Gayanya

10 samakan ratakan

11 satukan gayakan

12 Padanya matanya

13 Sayakah samalah

14 Manakah masanya

15 hanyalah mataku

16 sayakan samakan

17 Kakinya Bayanya

18 Semata caranya

19 sakanya Dadaku

20 Halakan Daranya

21 hamanya habakah

22 Jasaku nyalakan

22 janaan berkaca6

SEMSAS MODUL JAWI 2012'ka' 'ga' )(
:) (
: /

MODUL 3
BIL RUMI JAWI PEMBETULAN RUMI JAWI PEMBETULAN
1 Luka Cuka

2 Jaga Bukalah

3 Ketika Tika

4 Suka Baka

5 Leka Mangga

6 Mukanya Geliga

7 Tiga Jejaka

8 Duka Tembaga

9 Maka Juga

10 Laga Duga

11 laga telaga

12 mega saka

13 juga saga

14 muka merekaPERKATAAN YANG DIKEKAKLKAN EJAANNYA MENGIKUT EJAAN LAMA
.
:
.
4
7

SEMSAS MODUL JAWI 2012
.

) (
: / /
Sekiranya menerima imbuhan, tambah alif bagi perkataan diakhiri bunyi (a) -
Contohnya:
/ /
Perkataan berakhir dengan bunyi (u) da (i) maka tambah wau dan ya
Contoh :
/
: ) (
: / /


MODUL 4

BIL RUMI JAWI PEMBETULAN RUMI JAWI PEMBETULAN
1 Apakah Inilah

5
8

SEMSAS MODUL JAWI 2012
2 Adalah Daripadaku

3 Padaku Kepadanya

4 Kitakan Dariku

5 Jikalau Kepadaku

6 Iaitu Adakah

7 Diakan Ialah

8 Maka Manusialah

9 Itukah Syurgaku

10 Dan Iakah

11 Itulah Pada masa

12 Daripadanya Ada pun

13 Manusiakah Syurganya

14 Darinya Ianya

15 Daripadamu darimu

16 Kitalah Inilah

17 manusialah itukan

18 padanya padanya

19 syurgaku kitakan

20 adalah ialah6 HUKUM LU DENGAR

9

SEMSAS MODUL JAWI 2012
)

( +
. ) (
:MODUL 5
BIL RUMI JAWI PEMBETULAN RUMI JAWI PEMBETULAN
1 Para Nyawa

2 kala lada

3 gala pala

4 bara Lawa

5 Para Dara

6 kaca Dada

7 kaya mara

8 Nganga hawa

9 cara sara

10 lara Jala

11 bala jawa

12 tala sawa

13 kata hala

14 lala bawa( +

7
HUKUM LU DENGAR SI

10

SEMSAS MODUL JAWI 2012
. ) (
:

Kekecualian: Perkataan dibawah perlu diletak Alif sebagai pembeza kerana mempunyai maksud lainMODUL 6
BIL RUMI JAWI PEMBETULAN RUMI JAWI PEMBETULAN
1 Bola Gula

2 Tua Cuka

3 Kuda Mula

4 Bunga Dosa

5 Kura muka

6 Gula muda

7 Soya cuma

. ( ai ) ( au ) ( oi )

:
8
KAEDAH DIFTONG

Sekiranya menerima imbuhan akhiran ditambah huruf Alif pada suku
kata kedua.
Cth;

Rupanya

Rupa

11

SEMSAS MODUL JAWI 2012
ai au - oi -MODUL 7
BIL RUMI JAWI PEMBETULAN RUMI JAWI PEMBETULAN
1 Hurai Sakai

2 Hirau Tampoi

3 Hijau Sempoi

4 Wahai Bebaloi

5 Surau Keldai

6 Kacau Balai

7 Silau Salai

8 Kicau Suai

9 Kalau Sakai

10 Tuai Pantai

11 Kurau kapai

12 Tupai amboi

13 kerbau kantoi

14 Bangau sungai

9
PERBEZAAN MAKSUD HOMOGRAF
.)(

pentas

pantas

buai

buaya
i. Homograf ialah ejaan yang hampir sama tambah huruf alif utk membezakannya -sila
lihat contoh 1
ii.Homograf hakiki ialah perkataan yang sama ejaan tapi berlainan bunyi. Sila lihat contoh
2
iii. Homograf hakiki terjadi kerana imbuhan awalan dan akhiran- sila lihat contoh 3


12

SEMSAS MODUL JAWI 2012
1 :

pentas

pantas

buai

buaya

2 :

biru

biro

sesi

sisi

3 :


merekah

sambilan

markah

sembilan13

SEMSAS MODUL JAWI 2012
MODUL 8
BIL RUMI JAWI PEMBETULAN RUMI JAWI PEMBETULAN
1 Lantik Tuai

2 Lentik Suai

3 Pantas Pintas

4 Pentas Cantas

5 Buaya Kuala

6 Lantik Tuai

7 Sambilan Kuali

8 Sembilan Gulai

9 Merekah Sambil

10 Markah Kulai

11 Sesi Culai

12 Sisi Koko

13 Biru Kuku

14 Biro Sambal

15 Baru Simbol

16 Buru Puas

17 Lantas Puasa

18 buaya buai

19 merekalah kaka

20 buru kaki

21 baru laki

14

SEMSAS MODUL JAWI 2012

1 :

Masalah

Malaikat

Walfaizin

2 :

paus

aur

ghaib

pais

laut)( ) (

.
)( .) ( :

karaoke

iaitu

setiausaha
KEDUDUKAN HAMZAH
.)(

pentas

pantas

buai

buaya

biru

biro

sesi

sisi
perlu disediakan rumah untuknya dan disambung dengan Hadir ditengah perkataan
huruf sebelum atau selepas. Lihat contoh 1
hendaklah al k dua bunyi vo a huruf hamzah bertugas sebagai pemisah di antar Jika
ditulis bersendirian dan letaknya
3/4
dengan huruf selepasnya. Sila lihat contoh 2


1
0

)(
15

SEMSAS MODUL JAWI 2012

pancaindera

)(
.
:

wuduk

imlak

anbia

ikhfak

)( ) (

) (
) ( di ) ( se ) ( ke .
:


) ( )(
.
:

Islam

eh
-
e-mail
) ( .e
16

SEMSAS MODUL JAWI 2012
MODUL 9

BIL RUMI JAWI PEMBETULAN RUMI JAWI PEMBETULAN
1 karaoke seutas


2 ghaib paus


3 masalah iaitu


4 bacaan soalan


5 keindahan Eh!


6 wuduk anbia


7 setiausaha Masalah


8 Ejaan pernyataan


9 aur Diajar


10 Walfaizin pais


11 pancaindera binaan


12 e-baca Ihsan


13 peperiksaan e-dagang


14 ikhfa menyiksai


15 perkataan beriman


16 kehinaan Malaikat


17 Insyak penderitaan


18 Wudhuk Pais


19 Di utara setiausaha


20 Seorang Daun


21 pancaindera e-mail


22 e-baca Islam


17

SEMSAS MODUL JAWI 2012
23 air Laut
18

SEMSAS MODUL JAWI 2012


.

. )(
)(
. )(
:
)( )(


MODUL 10
BIL RUMI JAWI PEMBETULAN RUMI JAWI PEMBETULAN
1 Tin Wah

2 Tong wang

3 Gam jun

4 dam Lim

5 bas wah

6 jam Vas

7 jin van

8 wad jem

9 jar jus

10 bong bom

11 bit bol

12 bot bos

13 cun bung

14 van wau
1112
19

SEMSAS MODUL JAWI 2012

. :

batalion

kapitalis

subsidi

virus


.
:
teks

volt


MODUL 11
BIL RUMI JAWI PEMBETULAN RUMI JAWI PEMBETULAN
1 standard komputer

2 Vokasional Motivasi

3 eletrik Demokrasi

4 plastik Implikasi

5 Virus Infrastruktur

6 Volt Muzik

7 Homoseksual Tradisonal

8 Akademik Kek

9 horizon beg

10 bolt celsius

11 diktator dinamo

12 vitamin subsidi

13 konsert stesen

14 golf xilem

15 kloroform xenon

16 X-ray zoologi

.
13
HUKUM
20

SEMSAS MODUL JAWI 2012
.
.
:
) ( ( )


Modul 12

Bil Rumi Jawi Pembetulan Rumi Jawi Pembetulan
1 Haram

hadis

2 Hitam

harem

3 Sihat

halal

4 Sunat

hapus

5 Fasih

haji

6 Marah

hafaz

7 Himpun

hal

8 Musnah

halwa

9 Hancur hamil

10 Panah hampir

11 Parah hasta

12 Hutan harkat

13 Hantu haruan

14 hasil hasad

. .
1
4


21

SEMSAS MODUL JAWI 2012
.
:
) ( ( )


MODUL 13
BIL RUMI JAWI PEMBETULAN RUMI JAWI PEMBETULAN
1 harakat hasrat

2 faedah barat

3 niat zakat

4 surat akhirat

5 darurat darjat

6 khianat dapat

7 rahmat syafaat

8 siasat rakaat

9 siasah berkat

10 karamah niat

11 rukhsah Ribut

12 sempit rebut

13 ikat hikmah

14 taat sifat

15 adat alat

16 umat khalifah

17 sangat sikat

18 taubat berat
(

) ( a )
.
1
5
( (an
22

SEMSAS MODUL JAWI 2012

( ) ( au )
.
( ) ( ai )
.
:
an an
an
MODUL 14
BIL RUMI JAWI PEMBETULAN RUMI JAWI PEMBETULAN
1 Kepentingan Kesepaduan

2 Pendidikan Pembaharuan

3 Perceraian Pengetahuan

4 golongan Peraturan

5 Perkataan Kebahagiaan

6 Penderaan Perempuan

7 Penggunaan Pemujaan

8 Menyebabkan Rangkaian

9 Berterusan Kebakaran

10 Perbankan Tawaran

11 Peruntukkan Kawalan

12 Perhatian Keadaan

13 tujuan hubungan
( )

.
:
1
6
23

SEMSAS MODUL JAWI 2012
( )MODUL 15
BIL RUMI JAWI PEMBETULAN RUMI JAWI PEMBETULAN
1 Berniaga terbalik

2 Berjaya perbuatan

3 Bersifat berterbangan

4 bernasib termasuk

5 berusaha bertanggungjawab

6 terperinci Terjatuh

7 berusaha Tertumpah

8 bersuci bertulis

9 perhatian tertentu

10 berhadas berwuduk

11 berdoa terleka

12 terbatas Tersorok

13 perkara terbersih

14 berbagai berdarjat

) (

( i ( ) u ) .
:
) (1
7
24

SEMSAS MODUL JAWI 2012
.
:
( a . )
:MODUL 16
BIL RUMI JAWI PEMBETULAN RUMI JAWI PEMBETULAN
1 Mengharap menghurai

2 mengharamkan pengharapan

3 penghargaan penggambaran

4 penghapusan penghujah

5 penghasut penggempur

6 menghormati penghitung

7 mengguna penggempur

8 menggoncang penghalang

9 menghargai penggulung

10 menggali menganalisa

11 menggarap penganalisa

12 menggondol
pengkhianat

13 menggembeling
menghanyutkan

25

SEMSAS MODUL JAWI 2012
14 menggarap menghadapi

15 menggambar menyelimuti

16 penyejuk penyeleweng

17 Penghasilan penyelidikan

18 Mengasaskan penglihatan

19 menganggap pengaruh

20 mengadun pengarah

21 mengadakan menggiatkan

22 mengetatkan mengandungi

23 Mengelak pengetahuan

24 pengurusan mengembalikan

25 mengemaskini menguasai

26 mengamalkan pengajian

27 mengharumkan mengancam

28 mengkhianati menghancurkan

29 mengenepikan mengekalkan

30 mengganggu menghafaznya

31 mengakibatkan pengiktirafan

32 mengambil menguasai/
.
:


bijak pandai

buah hati

aman damai

bulan madu
/
.
:
/
1
8

1
5
1
5
26

SEMSAS MODUL JAWI 2012

olahraga


jawatankuasa

tanggungjawab

kakitangan

MODUL 17
BIL RUMI JAWI PEMBETULAN RUMI JAWI PEMBETULAN
1 Baik hati jawatankuasa

2 Aman damai kakitangan

3 Pasar raya Lampu hijau

4 Bijak pandai Pilih kasih

5 Cerdik pandai Makan angin

6 Puas hati Suruhanjaya

7 Duit kopi warganegara

8 Anak emas Lepas tangan

9 Makan angin Pilih kasih


.
( a . )
:MODUL 18

BIL RUMI JAWI PEMBETULAN RUMI JAWI PEMBETULAN
1 Haruan Kacapura

2 matahari Basikal

3 Bahasa Baatlion

4 Harimau Fanatic

5 baharu Gasoline

19
27

SEMSAS MODUL JAWI 2012
6 Bahawa Januari

7 haluan Kapitalis

8 Bahagia Manifestasi

9 Sahaja Patologi

10 Dahulu Halaju

11 Gaharu Tabika

12 Haloba Tadika

13 Mahaguru taridra

14 paduka Halilintar

15 Wasangka cakerawati

16 Tatasusila Mahasiswa

17 malapetaka( . )
/
( - .)
:

/

-
-
-
-
MODUL 19
BIL RUMI JAWI PEMBETULAN RUMI JAWI PEMBETULAN
1 Akhir-akhirnya Baik-baik

2 Berjalan-jalan
Menteri-
menteri

3 Segala-galanya Unit-unit
4 Zaman Anak-anak
.
20
28

SEMSAS MODUL JAWI 2012
berzaman
5
Memperbesar-
besar
Piut-miut

6
Termimpi-
mimpikan
Anai-anai

7 Gerak-geri
Buah-
buahan

8 Huru-hara
Berjalan-
jalan

9 Lauk pauk
Hiruk-
pikuk

10 Porak peranda
Berjalan-
jalan

11
Tunggang-
langgang
Hari-hari

12 Bolak-balik
Terngiang-
ngiang

13
Gunung-
ganang

Bersama-
sama

14 Kucar kacir
Simpang
perenang

15 Serba-serbi
Layu-
layuan

.
:.
:MODUL 20
.
21
29

SEMSAS MODUL JAWI 2012

BIL RUMI JAWI PEMBETULAN RUMI JAWI PEMBETULAN
1 Sabun Wahyu

2 Ihsan Fardhu

3 Takwa Ahli

4 Ikhlas Hakim

5 Ibadat Fatwa

6 Zakat Dakwa

7 Haji Tayammum

8 Izin Sujud

9 Azan hadis

: 1
: 2 .

: mempelai 16. : raja 1.


: dodoi 17. : cuba 2.


: rangka 18. : bahana 3.


: sanjung 19. : gempa 4.


: supaya 20. : mewah 5.


: mantap 21. : cara 6.


: ch'ng 22. : bangga 7.


: ulama 23. : teroka 8.


: keruing 24. : hinggakan 9.


: seiring 25. : autonomi 10.


: diedar 26. : automotif 11.


: daerah 27. : aikido 12.


: daun 28. : laici 13.


: e-ekonomi 29. : saujana 14.


: tatausaha 30. : santau 15.30

SEMSAS MODUL JAWI 2012: 2

: 2 .

: Pengaturcaraan 16. : Milik 1.


: berisi 17. : fasohah 2.


: terusik 18. : umrah 3.


: mengubah 19. : sihat 4.


: pengimbas 20. : kontekstual 5.


: pengasuh 21. : struktur 6.


: ketakwaan 22. : skarf 7.


: pengurusan 23. : plag 8.


: kesenian 24. : standard 9.


: gerakkan 25. : stesen 10.


: gaharu 26. : George
Town
11.


: haloba 27. : Lebuh raya 12.


: harimau 28. : Kereta api 13.


: asrama 29. : pesuruhjaya 14.


: PJK 30. : warganegara 15.

SKIMAPEMARKAHAN LATIHAN 1

: 2 .

: mempelai 16.

: raja 1.

31

SEMSAS MODUL JAWI 2012

: dodoi 17.

: cuba 2.

: rangka 18.

: bahana 3.

: sanjung 19.

: gempa 4.

: supaya 20.

: mewah 5.

: mantap 21.

: cara 6.

: ch'ng 22.

: bangga 7.

: ulama 23.

: teroka 8.

: keruing 24.

: hinggakan 9.

: seiring 25.

: autonomi 10.

: diedar 26.


: automotif 11.

: daerah 27.

: aikido 12.

: daun 28.

: laici 13.

-

: e-
ekonomi
29.

: saujana 14.: tatausaha 30.

: santau 15.
SKIMAPEMARKAHAN LATIHAN 2

: 2 .

: Pengaturcaraan 16.
: Milik 1.

: berisi 17.
: fasohah 2.

: terusik 18.
: umrah 3.

: mengubah 19.
: sihat 4.

: pengimbas 20.
: kontekstual 5.

: pengasuh 21.
: struktur 6.

: ketakwaan 22.
: skarf 7.

32

SEMSAS MODUL JAWI 2012

: pengurusan 23.
: plag 8.

: kesenian 24.
: standard 9.

: gerakkan 25.
: stesen 10.

: gaharu 26.

: George
Town
11.

: haloba 27.
: Lebuh
raya
12.

: harimau 28.

: Kereta api 13.


: asrama 29.
: pesuruhjaya 14.

..
: PJK 30.
: warganegara 15.