Anda di halaman 1dari 8

BAHASA MALAYSIA

TAHUN 1
NAMA:___________________________ KELAS :_________________
A. Lihat pada gambar. Tandakan ( ) pada perkataan yang sesuai.

B. Tuliskan benda yang terdapat dalam bilik darjah.

Pemahaman

1. Bagaimanakah keadaan kantin sekolah kamu ?


Kantin sekolah saya ____________________________________________
2. Apakah yang tersusun dengan kemas dan teratur ?
______________________________________ yang tersusun dengan kemas
dan teratur.
3. Apakah makanan yang dijual di kantin ?
Makanan yang dijual di kantin ialah _________________________________
___________________________________________________________
4. Apakah yang perlu dilakukan sebelum makan ?
Sebelum makan, _______________________________________________
5. Di manakah murid-murid memasukkan pinggan dan cawan ?
Murid-murid memasukkan pinggan dan cawan __________________________
___________________________________________________________

Tatabahasa
Kata Ganda

D. Betulkan kesilapan penggunaan kata ganti nama diri dalam ayat.Salin semula
ayat.
1. Muthu dan Leong berkawan baik. Kami belajar bersama-sama.
____________________________________________________________
2. Encik Din seorang guru. Beliau sangat rajin.

____________________________________________________________

Penulisan
A.

Nilai Murni.
Tandakan (/) pada nilai murni yang baik dan tandakan (x) pada nilai murni yang
tidak baik.
1. Jessicca sering membantu rakannya dalam pelajaran.

2. Shankar membaca buku cerita itu tanpa kebenaran rakannya.

3. Siti membantu Swee Lan yang terjatuh daripada basikal.

4, Mereka membersihkan bilik darjah bersama-sama.

5. Ranjit bersimpati dengan nasib malang yang menimpa kawannya.

6. Malik berkongsi makanan yang dibawanya dengan Amin.

7. Afrina enggan mengajar Aina cara-cara menggunakan komputer

yang betul.

Permainan Bahasa
Cari objek-objek yang tersembunyi.

Anda mungkin juga menyukai