Anda di halaman 1dari 3

PELAN OPERASI PANITIA PENDIDIKAN ISLAM SKBG 2010

TAHUN 5

PROGRAM LANGKAH TANGGUNGJAWAB TEMPOH STATUS

1. Penilaian Fardhu 1. Dilakukan di dalam kelas Semua guru Januari Dalam proses
Ain secara rawak semasa latihan pendidikan islam hingga pelaksanaan.
pengukuhan dan Oktober
guru j - QAF
2. Murid membaca dan guru
menyemak.

2. Kem Bestari Solat 1. Dilakukan di dalam kelas. Semua guru Januari Dalam proses
pendidikan islam hingga pelaksanaan.
2. Penilaian dibuat oleh guru dan Oktober
secara individu terhadap murid. guru j - QAF

3. Kelas Tasmik 1. Dilakukan di dalam kelas Semua guru Januari Dalam proses
pada setiap hari mengikut pendidikan islam hingga pelaksanaan.
tahun. dan Oktober
guru j - QAF
PROGRAM LANGKAH TANGGUNGJAWAB TEMPOH STATUS
2. Talqi musyafahah di Setiap hari
hadapan guru. ( Isnin –
3. murid-murid membaca Khamis )
mengikut bimbingan guru

4. BACAAN IKUT 1. Dilakukan di dalam kelas. Semua guru Januari Dalam proses
GURU (BIG) 2. Dijalankan sebelum proses pendidikan islam hingga pelaksanaan.
P& P dijalankan. dan Oktober
3. Murid mengikut bacaan guru j - QAF Setiap hari
guru ( Isnin –
4. Murid merekod bacaan Khamis )

5. Kem Literasi Al- 1. Dilakukan di dalam kelas Semua guru Mac hingga Dalam proses
Quran 2. Talaqqi dan Musyafahah pendidikan islam Oktober pelaksanaan.
3. Merekod bacaan murid dan ( Rabu
4. Pelaksanaan secara guru j - QAF minggu
individu (1&3)

PROGRAM LANGKAH TANGGUNGJAWAB TEMPOH STATUS

6. Hafazan Surah- 1. Murid menghafaz surah Semua guru Januari Dalam proses
surah Lazim mengikut silibus pendidikan islam hingga pelaksanaan.
2. Dijalankan 5 minit sebelum dan Oktober
P&P dijalankan guru j – QAF
3. Dijalankan secara bacaan
secara beramai-ramai

7. Lima Minit Bacaan 1. Murid menghafaz surah Semua guru Januari Dalam proses
Solat mengikut silibus pendidikan islam hingga pelaksanaan.
2. Dijalankan 5 minit sebelum dan Oktober
P&P dijalankan guru j – QAF
3. Dijalankan secara bacaan
secara beramai-ramai

8. Kelas Pemulihan 1. Menjalankan ujian dignostik Guru j – QAF Januari Dalam proses
Jawi penentuan tahap hingga pelaksanaan.
2. Dijalankan pada waktu P&P Oktober
di bilik j-QAF
3. Penilaian secara individu
atau kelompok