Anda di halaman 1dari 6

Kertas Kerja Pertandingan Keceriaan Kelas

KERTAS KERJA CADANGAN


PERTANDINGAN KECERIAAN KELAS
SK ALOR PASIR 2014

1.0 TAJUK
Pertandingan Keceriaan Kelas SK ALOR PASIR tahun 2014

2.0 PENDAHULUAN
Kelas merupakan tempat dan rumah bagi pelajar di sekolah. Kelas yang menarik
dan kondusif akan menarik minat murid untuk belajar serta mahu ke kelas bagi
menuntut ilmu. Suasana kelas yang kondusif akan memberi murid keselesaan untuk
belajar di samping merasa teruja untuk menerima ilmu yang baru.
Keceriaan kelas adalah tanggungjawab bersama guru kelas dan murid-murid dalam
kelas tersebut. Pertandingan keceriaan kelas adalah salah satu medium untuk guru
dan murid bersama-sama berganding bahu untuk mengolah dan menceriakan kelas
mereka untuk kepuasan diri sendiri dan untuk keselesaan semasa belajar di dalam
kelas.
Semoga Pertandingan Keceriaan Kelas ini akan dapat mencapai objektifnya untuk
menceriakan kelas dan memberi murid suasana pembelajaran yang baru dan lebih
kondusif.

3.0 OBJEKTIF
1) Mewujudkan bilik darjah yang bersih dan ceria.
2) Membina kreativiti pelajar dalam melahirkan idea untuk mewujudkan kelas bersih
dan ceria.
3) Memupuk nilai-nilai murni dalam kalangan pelajar seperti bekerjasama, hormat-
menghormati, menghargai dan tolong-menolong.
4) menyemai perasaan sayang kepada bilik darjah dan menyumbang
kepada pengurusan dan kebersihan bilik tersebut.
5) membentuk perlakuan lazim yang sentiasa mengutamakan kebersihan.4.0 MATLAMAT
1) Menerapkan pengurusan kelas yang berkesan dan konsisten.
2) Meningkatkan tahap kebersihan kelas khasnya dan sekolah amnya.
3) Memberi murid suasana baru di dalam kelas yang lebih kondusif.

5.0 PENGANJUR
Guru Pelatih yang sedang menjalani Program Internship PISMP selama sebulan.

6.0 PELAKSANAAN
1) Minggu 1 ( 2-6 Julai 2012 ) Pengumuman rasmi pertandingan dan syarat-syarat
pertandingan serta persiapan kelas.
2) Minggu 2 ( 9-11 Julai 2012 ) Persiapan terakhir setiap kelas.
3) Minggu 2 ( 12&13 Julai 2012 ) Pra-penilaian oleh Juri Khas.
4) Minggu 3 ( 16-19 Julai 2012 ) Penilaian oleh Juri.
5) Minggu 3 ( 20 Julai 2012 ) Pengumuman keputusan pertandingan & penyampaian
hadiah.

7.0 PESERTA PERTANDINGAN
Semua kelas daripada Tahun 1 sehingga Tahun 6 tanpa sebarang pengecualian.

8.0 JANGKA MASA PERTANDINGAN
2 Julai 2012 sehingga 19 Julai 2012
9.0 SENARAI JAWATANKUASA & JURI PENILAI
Rujuk lampiran 1

10.0 ANGGARAN PERBELANJAAN
Rujuk lampiran 2

11.0 SYARAT-SYARAT PERTANDINGAN
Rujuk lampiran 3

12.0 HADIAH PERTANDINGAN
Rujuk lampiran 4

13.0 JADUAL PELAKSANAAN
Rujuk lampiran 5

14.0 BORANG PEMARKAHAN
Rujuk lampiran 6

15.0 HAL SURAT MENYURAT
Rujuk lampiran 7

16.0 PENUTUP
Pertandingan ini diharap dapat dijalankan berlandaskan matlamat jangka masa
panjang penganjur. Selain itu, ianya adalah untuk merealisasikan visi Falsafah
Pendidikan Kebangsaan di dalam usaha melahirkan individu yang cemerlang di
dalam aspek jasmani, rohani, mental, emosi dan sosialnya. Melalui pertandingan ini
juga diharap objektif penganjur untuk mewujudkan suasana pembelajaran kelas
yang lebih kondusif dan menarik akan dapat dicapai dengan kerjasama semua
pihak.

Disediakan bersama oleh,

______________________ _________________
( MICHAEL BETI TUANG) ( ALEXZANDA NGU)
SETIAUSAHA I SETIAUSAHA II
PERTANDINGAN KECERIAAAN PERTANDINGAN
KECERIAAN
KELAS 2012 KELAS 2012
SK ST. AMBROSE, PANCHOR SK ST. AMBROSE, PANCHOR


Disahkan Oleh,

_____________________
( JUNERASON ANYEW )
PENASIHAT
PERTANDINGAN KECERIAAN KELAS 2012
SK ST. AMBROSE, PANCHOR


Lampiran 1

JAWATANKUASA INDUK
PERTANDINGAN KECERIAAN KELAS
SK ST. AMBROSE, PANCHOR 2012

PENGERUSI : ENCIK JUNERASON ANYEW ( GURU BESAR )
NAIB PENGERUSI : ENCIK DARI BIN TRONDOL ( MENTOR )
SETIAUSAHA I : ENCIK MICHAEL BETI TUANG
SETIAUSAHA II : ENCIK ALEXZANDA NGU
BENDAHARI : ENCIK MOHAMMAD SYAIFUL FADLI BIN JAMIAN


AHLI JAWATANKUASA KERJA

GURU KELAS TAHUN 1 : ENCIK MOHAMMAD SYAIFUL FADLI BIN JAMIAN
GURU KELAS TAHUN 2 : CIK NURHANI BINTI MOHAMMAD FAUZI
GURU KELAS TAHUN 3 : ENCIK GARVLIN
GURU KELAS TAHUN 4 : ENCIK ADE GEORGE KELANA AK RUMUN
GURU KELAS TAHUN 5 : CIK SITI ZULWINA MOHAMMAD SIRON
GURU KELAS TAHUN 6 : ENCIK DARI BIN TRONDOL

PANEL / JURI PENILAI
JURI PRA-PENYELIAAN
1. ENCIK JUNERASON ANYEW ( GURU BESAR )
2. ENCIK KELBIN AK JULA ( PK 1 )
3. PUAN ANNA AK AUS ( PK HEM )
4. CIK VICTORIA ROBIN ( PKKK )

JURI PENYELIAAN
1. ENCIK MICHAEL BETI TUANG
2. ENCIK ALEXZANDA NGULampiran 2

BIL BARANG BARANG /
INVENTORI
KUANTITI HARGA
SEUNIT
HARGA
KESELURUHAN

1
PINGAT :
JOHAN
NAIB JOHAN
TEMPAT KETIGA
SAGUHATI1
1
1
3


RM 50.00
RM 40.00
RM 30.00
RM 20

RM 50.00
RM 40.00
RM 30.00
RM 60.00

2

PIALA PUSINGAN
RM 50.00

RM 50.00

ANGGARAN KESELURUHAN

RM 230.00Lampiran 3

Syarat-Syarat Pertandingan
i. Pertandingan melibatkan semua kelas.
ii. Penilaian dibuat melibatkan aspek yang berikut:-
a. Kebersihan lantai, tingkap, siling dan dinding.
b. Papan kenyataan hadapan (maklumat kelas dan maklumat sekolah) dan papan
kenyataan belakang: ( visi dan misi / peraturan kelas / jadual waktu / pelan
kebakaran / jadual bertugas sudut mata pelajaran / carta organisasi / senarai
pelajar )
c. Hiasan dan kata-kata motivasi
d. Susun atur perabot (kerusi, meja, almari) termasuk semasa dan selepas waktu
persekolahan.


Lampiran 4

Hadiah Pertandingan

Tempat Pertama : Piala Pusingan dan Hamper Bernilai RM50
Tempat Kedua : Hamper Bernilai RM40
Tempat Ketiga : Hamper Bernilai RM30
Saguhati : Hamper Bernilai RM20 X 3Lampiran 5

Jadual Perlaksanaan

Minggu Tarikh Aktiviti

1

2-6 Julai 2012
Pengumuman rasmi
pertandingan dan syarat-
syarat pertandingan serta
persiapan kelas.

2

9-11 Julai 2012

Persiapan terakhir setiap
kelas.

3

12&13 Julai 2012

Pra-penilaian oleh Juri
Khas.

4

16-19 Julai 2012
Penilaian oleh Juri.


5

20 Julai 2012
Pengumuman keputusan
pertandingan &
penyampaian hadiah.Lampiran 6

Borang Pemarkahan
Tarikh :
Masa Menilai :
Kela
s
Kebersihan Maklumat Pendidikan Kekemasan J
U
M
L
A
H
K
E
D
U
D
U
K
A
N
Lantai
Dindin
g
Korido
r
Tingka
p
Sudut
Mata
Pelajara
n
Sudut
Bacaa
n
Informa
si Kelas
Susuna
n meja/
Kerusi/
Perabot
Hiasan/
Kreativi
ti
15 m 15 m 15 m 15 m 10 m 15 m 15 m
10
0
m
Tahu
n 1
Tahu
n 2
Tahu
n 3
Tahu
n 4
Tahu
n 5
Tahu
n 6Tandatangan Ketua Juri,

___________________________
( )