Anda di halaman 1dari 8

SULIT

BM(K)THN2-1/7

NAMA :

TARIKH :.

SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN CHENG HUA


NANGA MACHAN, 96700 KANOWIT

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN SEMESTER KEDUA


OGOS
2013

BAHASA MALAYSIA (KERTAS 2)


TAHUN 2
( 1 JAM 15 MINIT)

JANGAN BUKA SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU


1. Kertas soalan ini mengandungi 5 bahagian iaitu A, B, C, D, E dan F.
2. Jawab semua soalan.

Kertas soalan ini mengandungi 7 halaman bercetak

SULIT

BM(K)THN2-2/7

A. Isi tempat kosong dengan jawapan yang betul. 10%


B1DT1E1 Menulis perkataan yang mengandungi dua dan tiga suku kata.
Arahan: Pilih jawapan yang betul dan tuliskan jawapan pada tempat kosong.

Rosli Dhoby merupakan anak kelahiran negeri Sarawak. Beliau dilahirkan pada tahun
1932 di Sibu, Sarawak. Beliau merupakan 1. _______________________ yang sangat
berani. Beliau tidak gentar untuk menentang 2. ______________________ walaupun
usianya masih muda.
Beliau

merupakan

rakyat

______________________

dan

Sarawak
agama.

yang

sangat

Malah,

beliau

berjasa
pernah

kepada
meminta

3.
agar

menyelimutkan mayatnya dengan 4. _______________________ negeri Sarawak


seandainya beliau tewas di medan perang. Murid-murid haruslah menjadikan keberanian
Rosli Dhoby ini sebagai 5. ____________________ dalam kehidupan seharian.
[menguasai / tidak menguasai]

SULIT

BM(K)THN2-3/7

B. Tulis frasa dan ayat. 10%


B1DT1E3 Menulis frasa dan ayat.
Arahan: Tulis jawapan yang betul berdasarkan gambar.
Pakaian tradisional keluarga May Lin ialah ceongsam dan samfu.
Ravi memakai doti untuk menyambut Hari Deepavali.
Cara memakai sari adalah dengan melilitkannya di bahagian pinggang.
Sari dipakai oleh wanita India.
Aziz memakai baju Melayu ketika ke masjid.

1.

2.

3.

4.

5.

[menguasai / tidak menguasai]

SULIT

BM(K)THN2-4/7

C. Membina dan menulis ayat yang gramatis. 20%


B3DT1E1 Membina dan menulis ayat yang gramatis menggunakan pola ayat FN+FN,
FN+FK, FN+FA dan FN+FS.
Arahan: Bina ayat berdasarkan gambar dan perkataan yang diberikan.

[menguasai / tidak menguasai]

SULIT

BM(K)THN2-5/7

D. Mengedit dan memurnikan ayat dari segi ejaan dan tanda baca. 20%
B6DT2E1 - Mengedit dan memurnikan hasil penulisan dari segi ejaan dan tanda baca.
Arahan: Betulkan kesalahan ejaan dan tanda baca. Kemudian, salin semula.

[menguasai / tidak menguasai]

SULIT

BM(K)THN2-6/7

E. Membaca, memahami dan menyusun maklumat mengikut urutan. 20%


B4DB1E1 Membaca, memahami dan menyusun maklumat mengikut urutan.
Arahan: Susun maklumat mengikut urutan yang betul. Kemudian, salin ayat-ayat itu
dalam satu perenggan.

Proses-proses Menghasilkan Teh


Para pekerja memetik daun teh.
Serbuk teh dibungkus dengan teliti.
Daun-daun itu dibawa ke kilang untuk diproses.
Pekerja-pekerja ladang teh mengumpulkan daun teh yang dipetik.
Pelbagai produk teh yang telah dihasilkan seperti uncang, serbuk
teh dan biskut berperisa teh.

[menguasai / tidak menguasai]

SULIT

BM(K)THN2-7/7

F. Menghasilkan penulisan dalam bentuk naratif dan bukan naratif secara separa
terkawal. 20%
B6DT1E1 - Menghasilkan penulisan dalam bentuk naratif dan bukan naratif secara
separa terkawal.
Arahan: Pilih satu tajuk di bawah dan tulis sebuah karangan yang panjangnya tidak
kurang daripada 50 patah perkataan. Kamu boleh menggunakan perkataan yang
diberikan untuk membantu kamu menulis karangan.

Soalan 1 : Datuk Saya Seorang Penternak Itik

nama umur
rambutnya putih
penternak itik ladang penternakan itik membela
bangun awal membuka pintu reban
mengutip telur
memberi itik makan dedak
menghalau itik pulang ke reban
menjual telur itik daging itik Pasar Tani Machan
rajin jujur

Soalan 2 : Aku Sepasang Kasut

nama
warna
diperbuat daripada kanvas - getah
dilahirkan - kilang
dipamerkan - kedai kasut
membeli aku membawa aku pulang
memakai mencuci
bersih
gembira - sayang

SULIT

BM(K)THN2-8/7

Soalan: ____________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
[menguasai / tidak menguasai]