Anda di halaman 1dari 2

Pendidikan Moral

21 Mei 2014
(RABU)

Tahun 2 (Melur)
Tema: Kasih Sayang
(Perbincangan Kertas
Peperiksaan Pertengahan)

Tajuk: Lebih Kenal Lebih
Sayang (Perbincangan
Kertas Peperiksaan
Pertengahan)

Nilai: Kasih Sayang

Standard Kandungan:
7. Kasih Sayang


Kepekaan dan perasaan cinta
yang mendalam serta
berkekalan yang lahir daripada
hati yang ikhlas.

7.1 Menyayangi ahli keluarga

Pada akhir pembelajaran,
murid dapat:

7.1.1 Menceritakan cara
menyayangi ahli keluarga

7.1.2 Menyenaraikan
kepentingan menyayangi
keluarga

7.1.3 Menghargai perasaan
kasih sayang sesama ahli
keluarga

7.1.4 Menunjukkan kasih
sayang kepada ahli keluarga

Aktiviti:


1. Guru dan murid-murid
sama-sama
menyambung
perbincangan soalan.
Impak:

1. Murid membetulkan
kembali setiap
kesalahan yang
dilakukan dalam kertas
ujian.

2. Murid-murid lebih
peka untuk mengetahui
perkara yang harus dan
tidak dilakukan dalam
menjaga hubungan
kekeluargaan.


2. Murid-murid diminta
untuk membuat
pembetulan setiap
soalan yang salah.

Elemen: Kreativiti dan inovasi

BBM: Kertas soalan
peperiksaan pertengahan tahun