Anda di halaman 1dari 3

SOALAN ESEI

T4 BAB 2


1.

a).
Jelaskan kegiatan pendidikan yang diamalkan oleh masyarakat Yunani di Athens.?
[4 markah]

b).
Nyatakan amalan pendidikan yang dijalankan dalam Tamadun Rom.?
(4 markah]

c). i. Sebagai seorang pelajar , apakah kepentingan menuntut ilmu kepada anda?
[6 markah]

ii. Pada pendapat anda, bagaimanakah cara untuk menarik minat pelajar datang ke sekolah?
[6 markah]Pendidikan memainkan peranan yang penting dalam peningkatan
tamadun dunia terutamanya di Yunani dan Rom.
SKEMA PEMARKAHAN
SOALAN ESEI

a) Jelaskan kegiatan pendidikan yang diamalkan oleh masyarakat Yunani di Athens.?

KOD HURAIAN MARKAH

F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8
F9
F10
F11
F12
F13
F14Pendidikan di Athens untuk melahirkan manusia yang seimbang
Jasmani / rohani
Manusia yang cemerlang mampu memenuhi tuntutan fizikal / mental
Memberi sumbangan kepada kesejahteraan manusia
Tumpuan pengajaran kepada pendidikan/ sukan/ muzik/kesusasteraan/ seni
berpidato/ membaca/ menghafal/ menulis
Perkembangan sekolah falsafah
Di negara kota Athens/Thebes/Elea/Miletus
Athens dikenali sebagai pusat cendekiawan Yunani
Semasa pemerintahan Pericles
Melahirkan sejarawan Yunani
Herodotus.Thucydides
Pemikir dalam bidang sains dan teknologi
Thales/Anaximander/Heraclitus/Anaxagoras
Mana-mana 4 x 1Markah


1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Mak 4

b) Jelaskan kegiatan pendidikan yang diamalkan oleh masyarakat Yunani di Athens.?

KOD HURAIAN MARKAH

F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7Menekankan aplikasi ilmu yang praktikal
Menekankan semangat setia kepada Rom
Melahirkan jurutera yang dapat membina sistem pengairan/ bangunan/ / jalan
raya
Melahirkan ahli falsafah
Sejarawan yang menulis kegemilangan Rom
Banyak mengambil dan menyerap unsur dari Yunani
Mana-mana 4 x 1Markah


1
1
1
1
1
1
1
Mak 6

c) i. Sebagai seorang pelajar , apakah kepentingan menuntut ilmu kepada anda

KOD HURAIAN MARKAH
H1
H2
H3
H4
H5
H6
H7

Mengatasi buta huruf
Mendapat pekerjaan yang baik
Melahirkan masyarakat yang berilmu
Melahirkan pemimpin yang berwibawa / dinamis
Melahirkan masyarakat yang bersifat inovatif
Memajukan ekonomi sendiri

1
1
1
1
1
1
H8
M

Menjadi pelajar yang sanggup bersaing
(mana-mana jawapan yang munasabah)
Mana-mana 6 x 1Markah

1
1
Mak 6

d). ii. Pada pendapat anda, bagaimanakah cara untuk menarik minat pelajar datang ke sekolah?
H1
H2
H3
H4
H5
H6
H7
M


Penggunaan ICT
Pengajaran guru yang menarik
Banyak aktiviti dalam sesi PdP
Pelajar yang baik diberi ganjaran
Suasana persekitaran sekolah yang kondusif
Mengamalkan guru penyayang
(mana-mana yang munasabah)
Mana-mana 6 x 1Markah


1
1
1
1
1
1
1
Mak 6

Anda mungkin juga menyukai