Anda di halaman 1dari 3

. ~ c.. 'L'!

T' ,
, z , . : ' ) { . MucEJ tCfIlMl ll><ACAt:
-, ::.:..... '_"-11II'"
c- IOV. Budapest, sem dcp. 33-3(
c, O tO ) ~ . . . ,..,
t3 3 C ? + G I
\O'3(c.z.
J uhos Lszl
rnak
Budapest
Tisztelt J uhos rI
A MET gyvezet Testletnek n ltal megkldtt, 1992. jnius 1Q-n kszlt s
a "Megjul energiaforrsok felhasznlsnak Szakbizottsga" megalakulst
rgzt jegyzknywel kapcsolatban az albbi szrevteleket tesszk:
- A jegyzknyvben hivatkozott "MET Szervezsi s Mkdsi Szablyzat"
nincs.
- A MET hatlyban lv alapszablya szerint szakbizottsg alaktsra csak
szakmai tagozaton bell van lehetsg. Ennek mdjt az egyes tagozatok
sajt szervezeti s mkdsi szablyzatukban hatrozzk meg s a tago-
zatok vezet SZ6Vei dntenek a szakbizottsg elismersrL
- A szakbizottsgok tagjainak is MET tagoknak kell lenni. A hvatkozott jegy-
zknyvben szerepl Dr. Koncz J zsef a tagnyilvntartsunk szerint nem
tagja a Magyar Energetikai Trsasgnak.
- A jegyzknyvben szerepl "Ermvi tagozat" s "Erm tagozat" megne-
vezssei a MET-nek nincs tagozata, a MET-Ermvek Tagozatnak pedig
nincs tudomsa a fentemltett szakbizottsg ltezsrl.
A fentiek alapjn a MET gyvezet Testlete a szakbizottsg megalakulst sem
elismerni, sem tudomsul venni nem tudia.
Budapest, 1992. jlius 9.
dvzlettel:
~>P
(J rfs Lszl)
gyv. elnk
NEGH1V
A VVER- 440 t i pus at omer mvi bl okkok bi zt onsgnat r nvel si
l ehet sgei
t makr ben szakr t i megbeszl st t ar t unk, amel yen Dr . KAUSZ I vn
/ Abt . Di r ekt or , Bet r i ebs- und Si cher hei t ssyst eme, Si emens AG. KWU/
t ar t gondol at f el vet bevezet t .
A t ma f ont ossgr a va16 t eki nt et t el f el t t l enl szmi t unk
szeml yes, vagy szakr t munkat r sai nak megj el ensr e.
Az al apkr ds: mi t t enne n a bi zt onsg nvel se r dekben?
A konzul t ci 6 hel ye: Budapest i Mszaki Egyet em D. pUl et I 11. e. 313-
as knyvt r hel yi sg,
i dpont j a: 1991. okt 6ber 24 / cst r t k/ 10 6r a.
u I /I f /
-i: "", -d-v',_' ~~~-J--
......................
Dr . Pet z Er n
a vl aszt mny t agj a
Dr . Rdonyi Lsz16
az Ef t MVEK t agozat
el nke
E i .' fU J j Uu-u C .. 'J ..~I'~n<'u"
Mel- ~:;1~~~~-::
Er 6mvek Tago~at
MEGHl v6
A MET Er mvek Tagozat a
1991. december 18- n ( szer dn) 14 r ai kezdet t el
az ER6TERV ( Bp. V. Szchenyi r kp. 3.) f l dszi nt i t 3nJ cst er m-
ben
az MVMT t al akul si koncepci j r l
vi t al st szer vez.
Vi t avezet 6: Szl uha Dnes, vezr i gazgat 6, ERTERV.
T. C m megj el ensr e szm t unk.
Budapest , 1991. december 10.
--1 ) ( . ' / I
- -~'- 4r -> _ . _./;,-,-,_ "-
Dr . Rdony{ Lsz16
MET Er mvek Tagozat el nke
--- -----~.._------