Anda di halaman 1dari 4

1.

Definicin de termos e datas


HOLOCAUSTO : foi a persecucin e o asasinato sistemtico polo Estado, de millns de xudeus por parte
do rxime nazi e dos seus colaboradores.
1939-1945 : periodo da 2 GM na que se enfrontan os aliados co eixe.
UE : unha asociacin econmica e poltica formada por vinte e oito pases democrticos europeos.
ONU : organismo creado despois da 2 GM para evitar conflitos e para manter o dilogo pola paz.
ALIADOS/EIXE : bloques que se enfrontan na 2 GM. Os aliados son Francia, RU e nense despois a
URSS e EEUU. O eixe son Alemaa, Italia e Xapn.
GUERRA FRA : enfrontamento militar e poltico entre as grandes potencias orixinadas ao remate da 2
GM, remata en 1991 coa desaparicin da URSS.
OTAN (Organizacin do Tratado do Atlntico Norte) : organismo militar creado en 1948 encabezado
por EEUU e os principais pases europeos para enfrontarse URSS.
PACTO DE VARSOVIA : bloque militar creado pola URSS en 1955 para enfrontarse OTAN ao que se
uniron os pases de Europa oriental.
DESCOLONIZACIN : proceso de independencia das colonias asiticas e africanas que pertencan s
grandes metrpoles europeas, anda que comeza despois da 1 GM.
PLAN MARSHALL : programa de axudas econmicas dadas por EEUU aos distintos pases europeos
para axudalos na sa reconstruccin.
ESTADO DE BENESTAR : axudas proporcionadas polo estado democrtico aos seus habitantes para ter
un mellor nivel de vida e repartir a riqueza.
PERESTROIKA : reformas de tipo econmico para resolver a crise econmica e social dun pas.
GLOBALIZACIN : un proceso econmico, tecnolxico, social e cultural a grande escala, que consiste
na crecente comunicacin e interdependencia entre os distintos pases do mundo unificando os seus mer-
cados, sociedades e culturas.
TERCEIRO MUNDO : o conxunto de pases menos desenvolvidos e encntrase habitualmente no he-
misferio sur do planeta. Ao longo da historia, estes pases fronse empobrecendo, por diferentes causas,
tanto pola influencia doutros pases coma pola propia economa do pas.
1989 : Cada do muro de Berln
1992 : Firma doTratado de Maastricht. Division de Checoslovaquia

2. Pon actividade e lugar de procedencia de cada personaxe
LUMUMBA : dirixente do proceso de independencia do Congo
GHANDI : na India, o Partido do Congreso liderado por Gandhi, dirixiu un movemento de masas contra o
colonialismo britnico con mtodos pacficos.
SUKARNO : dirixente nacionalista de Indonesia.
HOCHIMIN : lder do movemento independentista do Vietnam.
ARAFAT : lder palestino, en 1964 fundou a OLP.
REAGAN : Presidente republicano de EEUU .
GORBACHOV : presidente da URSS en 1985
JHON KENNEDY : presidente demcrata de EEUU na poca da Guerra Fra.
FIDEL CASTRO : presidente revolucionario cubano na Guerra Fra.
CHURCHILL : primeiro ministro britnico, foi un dos lderes occidentais nos inicios da Guerra Fra.
ELTSIN : primeiro presidente reformista da URSS
PUTIN : presidente autoritario e corrupto da URSS en 1999.
OBAMA : presidente demcrata de EEUU hoxe en da.
5. Argumenta
2 GM
CAUSAS : o Tratado de Versailles despois da 1 GM provoca o odio alemn cara Europa - o nacemento
do nazismo e o seu sistema antidemocrtico e espansionista - invasin por parte de Xapn e Alemania de
nacins e territorios para crear o seu espazo vital - o enfrontamento entre Alemania e o resto dos pases
europeos e a falta de respeto polos seus tratados - a invasin de Polonia que fai que RU e Francia lle de-
claren a guerra a Alemania
PASES E BLOQUES : 1 bloque (os aliados formados por R.U e Francia que en 1941 nese a
URSS pola invasin de Alemania e EEUU polo bombardeo de Pearl Harbor) 2 bloque (o eixe for-
mado por Alemania, Italia e Xapn)
ETAPAS DA GUERRA
1 Guerra Relmpago : onde Alemaa invade occidente, Pases Baixos, Blxica, Francia, Dinamarca e
Noruega, frustrada a sa invasin do RU dirxese e invade a URSS e os pases do leste
2 estabilizacin da guerra : debido a entrada da URSS e EEUU e tamn a perda dalgunhas batallas
tanto en Europa como no Pacfico.
3 contraataque e vitoria aliada : tanto en Europa, partindo do norte de frica
ARMAS : radares e bombardeiros creados sobre todo por RU, submarinos, tanques e todo tipo de infan-
tera, portaavins e todo tipo de barcos e a bomba atmica, tirada por Truman en
Hiroshima e Nagasaki coa escusa de rematar a guerra.
TRATADOS DE PAZ : Tratados de Ialta e Postdam, este ltimo levou os xuizos de Nuremberg onde se
xulgaron os nazis mis representativos.
CONSECUENCIAS DA 2 GUERRA MUNDIAL
demogrficas : 60-70 millns de mortos (6 millns xudeos nos campos de concentracin), ademais
de moitos desprazados e mutilados de guerra.
econmicas : Europa e Xapn quedaron totalmente destrozados, pero cranse organismos internacio-
nais para axudar sa reconstrucin e ao mesmo tempo, EEUU como lder econmico mundial, prestou
cartos a todos os pases.
polticas : EEUU convrtese no lder mundial xunto coa URSS entre os que se crea un grave enfronta-
mento. Ao mesmo tempo considerouse necesario unificar Europa baixo un organismo
supranacional, base da futura UE. Crase a ONU como organismo de paz, onde deben estar representa-
dos todos os pases e ao mesmo tempo os dereitos humanos.
militares : EEUU crea o bloque militar da OTAN, e a URSS crea o bloque militar do Pacto de Varso-
via. Isto levar guerra fra.
territoriais : Polonia perde terrirorios polo leste e colle territorios de Alemania. Alemania queda dividida
en 2 Estados (federal e democrtica), ao mesmo tempo divdese Berln co famoso muro, e a URSS colle
os pases blticos, parte de Polonia e Rumania e crase a gran Iugoslavia de Tito.

CAUSA E CONSECUENCIAS DA DESCOLONIZACIN
CAUSAS
1 e 2 GM : que debilita os pases europeos
o papel da ONU e da Sociedade de Nacins : que peda a autodeterminacin dos pobos, vendo o impe-
rialismo como algo exorable e non defendible polos dereitos humanos.
o reforzamento dos movementos nacionalistas dentro das colonias : con lderes nativos que se edu-
caban nas propias metrpoles.
CONSECUENCIAS
polticas : creacin de fronteiras artificiais que desembocan en guerras triviais ou entre pases vecios
creacin de gobernos ditatoriais e aparicin do movemento de pases non aliados que defenden unha
independencia con respeto a URSS e EEUU para levar a cabo o desenvolvemento do seu propio pas.
econmicas : dependencia econmica das antigas metrpoles vendndolle a estes, materias primas a
cambio de productos manufacturados ou armas, instalacin de empresas de pases desenvolvidos que
explotan recursos e poboacin, creando o bloque chamado terceiro mundo ou mundo subdesenvolvido.
DIRIXENTES INDEPENDENTISTAS : Lumumba, Ghandi, Ho Chi Minh e Sukarno
PASES QUE SE INDEPENDIZARON ANTES E MIS TARDE DA 2 GM : antes (os que pertencan ao
Imperio turco, Alemania, Canad, Australia, Sudfrica e Nova Zelanda) - mis tarde (Angola, Mo-
zambique e Cabo Verde, que pertencan a Portugal)
En Vietnam, Corea e Afganistn (pases descolonizados) houbo conflitos durante a Guerra Fra. Hoxe
as guerras continan en Afganistn e Irak. O Sahara non est recoecido internacionalmente debido ao
abandono por parte de Espaa en 1975 pola chamada marcha verde feita polos marroques. A zona
de Oriente Medio segue cun conflito desde a descolonizacin, polo enfrontamento entre palestinos e is-
raeles.

EXPLICA O CONCEPTO DE GUERRA FRA, A SA ORIXE, BLOQUES. CONFLITOS REPRESENTA-
TIVOS E CAUSA DA SA DESAPARICIN
A Guerra Fra (1945-1991) foi un antagonismo poltico e militar entre as das grandes potencias (EEUU
e URSS), xurdido ao remate da 2 GM e que por non enfrontarse directamente acaban chocando en confli-
tos secundarios ou problemas de tipo diplomtico.
OS DOUS BLOQUES
- bloque occidental : creado por EEUU e os pases aliados de Europa occidental creando a OTAN en
1947.
- bloque comunista : creado pola URSS e os pases aliados da Europa do oriental creando o bloque
militar do Pacto de Varsovia en 1955.
Os seus conflitos mis representativos foron a Guerra de Corea e a Guerra civil en Grecia, a Guerra de
Vietnam, a creacin do muro de Berln, a crise dos misiles cubanos, crise dos euromisiles, guerra de Af-
ganistn e a guerra das galaxias de Reagan e comeza o desarme nuclear.
A causa da sa desaparicin foi a chegada de Gorbachov presidencia da URSS, ademais de propoer
un achegamento a EEUU, necesita solucionar os graves problemas econmicos que afectan a URSS e
non poda soster a poltica da carreira nuclear co que decide propoer o desarme e isto conlevar cada
do Pacto de Varsovia e a futura disolucin da URSS

CANDO SE CONVIRTE EEUU NO LDER MUNDIAL E NO NICO LDER MUNDIAL E AS SAS CON-
SECUENCIAS
Ao remate da 2 GM EEUU convrtese a nivel poltico e econmico no lder mundial, pois as demais po-
tencias quedaron bastante destrudas, axudando EEUU a sa reconstruccin. A partir deste momento in-
tervn no exterior en guerras civis (Vietnam, Corea) e en golpes de estado para protexer os seus intere-
ses econmicos. Na poltica interior os grandes problemas foron a igualdade racial, a persecucin do
comunismo e o bipartidismo de republicanos (partido conservador) con presidentes como Reagan, Ni-
xon e Bush e demcratas (partido progresista) con presidentes como Kennedy, Clinton ou Obama.

RAZNS DO NACEMENTO DA CEE E CAMBIO POR UE. ENUMERA O NOME DE TRES TRATADOS
CO ANO CORRESPONDENTE
A CEE crase en 1957 co Tratado de Roma, despois de facer distintos acordos comerciais unha vez re-
matada a 2 GM, para cooperar entre os distintos pases de Europa e poder enfrontarse as das grandes
portencias (EEUU e URSS). En 1992 co Tratado de Maastrich decdese facer unha Europa mis forte
creando unha moeda nica (o euro), libre circulacin de persoas e mercadoras, eliminando fronteiras,
cidadana europea, unha unin de tipo poltico e social e maior poder nas institucins.
1957 : Tratado de Roma - 1992 : Tratado de Maastrich - 2007 : Tratado de Lisboa
EXPLICA O CONCEPTO DE TERCEIRO MUNDO, OS SEUS PRINCIPAIS PROBLEMAS E LOCALI-
ZACIN
O nome de terceir mundo deullo un economista francs basndose no terceiro estado da RF polas loitas
que tiveron que manter contra os pases cos colonizaron. Tamn este nome oponse ao chamado primeiro
mundo que seran as grandes potencias e as zonas mis desenvolvidas. Os problemas mis importantes
son estados dbiles con fronteiras artificiais que provocan guerras civs e dictaduras e sobre todo depen-
dencia econmica do mundo desenvolvido pola desestructuracin da agricultura e economa, exportando
materias primas e importando productos manufacturados. Localzase en Asia, en frica e no hemisferio
sur.


6. CLASIFICACIN E COMENTARIO DE DIAPOS
obra : Casa Saboia autor : Le Corbusier estilo : funcionalismo S : XX lugar : Francia
Casa feita como unha mquina para habitar, con pivotes que levantan o piso principal e ao mesmo tempio
deixan espacios libres para distintas funcins. o piso inferior,feito de forma curva na entrada principal, ten
cristal afumado para non deixar ver o interior e tamn para contrapoer o branco das fachadas. A parte
principal, totalmente cadrada, atpanse todas as estancias importantes con vents apaisadas ao longo de
toda a fachada para disfrutar do contorno. A cuberta, totalmente plana, para evitar zonas ou espazos in-
servibles e nela existe unha parede curva na que se atopa un solarium e un xardn.

obra : A casa da cascada autor : Wright estilo : organicista S : XX
lugar : Pensilvania (EEUU)
O organicismo un estilo creado por este arquitecto como unha adaptacin ao medio e natureza, tra-
tando de sacar o mximo do contorno, pero ao mesmo tempo respetandoo. As paredes mestras estn
feitas en rocha natural e saen pranchas de formign entre as que se constren as distintas estancias
abertas natureza mediante cristales. Aproveitan a auga da propia cascada para a propia casa.