Anda di halaman 1dari 10

Soalan Objektif

1. Tuhan menciptakan manusia untuk


A.
B.
C.
D.

mensia-siakan kehidupan
menangisi kekurangan diri
melakukan sesuatu perkara yang buruk
menjalani kehidupan dengan lebih sempurna

2. Yang manakah berikut TIDAK menggambarkan amalan bersikap amanah dalam kehidupan
seharian pelajar?
A Menyimpan rahsia kawan
B Memulangkan wang yang dipinjam
C Menyampaikan pesanan kepada guru
D Menumpukan perhatian semasa guru mengajar
3. Azman : Devi, kenapa keputusan peperiksaan kamu merosot?
Devi : Saya banyak ketinggalan kelas kerana menghadiri
latihan bola baling.
Devi perlu mengamalkan nilai...............
A Kerajinan
B Hemah Tinggi
C Kesederhanaan
D Mematuhi peraturan dan undang-undang
4 Ayah : Raju, ayah harap kamu janganlah terlibat dalam akitiviti yang menjejaskan nama baik diri
dan keluarga.
Nilai yang perlu diamalkan oleh Raju ialah...
I Rasional
II Toleransi
III Kerajinan
IV Harga diri
A I dan IV
B II dan III
C I, II dan IV
D I, II, III dan IV
Seseorang yang
memerlukan bantuan

Kawan-kawan

Memegang janji

Seseorang yang baru


dikenali

Keluarga

5. Pilih penerangan nilai yang tepat berdasarkan maklumat di atas


A Kesanggupan diri seseorang untuk memikul dan melaksanakan tugas serta kewajipan dengan
sempurna.
B Kesanggupan bertolak ansur dan mengawal diri demi kesejahteraan
C Kebolehan dan kesanggupan melakukan sesuatu tanpa bergantung kepada orang lain
D Sikap bertanggungjawabyang boleh menimbulkan kepercayaan dan keyakinan orang lain.

6 Orang yang mempunyai nilai kepercayaan kepada Tuhan


I.
II.
III.
IV.

Bersembahyang
Bersyukur kepada Tuhan
Amanah
Bebas dari segala kesusahan di bumi
A I dan II
B I dan III
C II dan IV
D I, II, III

7 Setiap agama, baik Islam, Buddha, Hindu mahupun Kristian menuntut penganutnya agar
A berusaha mencari kekayaan dengan pelbagai cara
B mengasingkan diri daripada orang yang tidak sama agama
C mematuhi ajaran agama dan menjadikan ajaran agama sebagai pedoman hidup
D berdoa untuk diri sendiri dan keluarga sahaja
8 Antara pernyataan berikut, manakah memperlihatkan kelakuan seseorang yang memiliki nilai kasih
sayang?
A Menderma baju kepada mangsa-mangsa kebakaran
B Menebang pokok jiran untuk membalas dendam kepada jiran
C Memburu binatang liar untuk mendapatkan keuntungan
D Memfitnah orang lain tanpa kawalan

Mei Mei melakukan kerja-kerja


di rumah tanpa meminta
bantuan daripada pembantu
rumahnya.

9 Mei Mei merupakan seseorang yang mempunyai sikap


A berhemah tinggi
B berdikari
C toleransi
D harga diri
10 Ciri utama keadilan ialah
A bertindak secara saksama dan tidak berat sebelah
B memberi layanan yang sama kepada dengan rakan-rakan
C mengkaji sesuatu perkara sebelum membuat keputusan
D memberi ganjaran bagi setiap kebaikan
11 Apakah tindakan anda jika anda masih belum bersedia untuk menghadapi peperiksaan yang
semakin hampir
A Merancang untuk meniru rakan di sebelah anda
B Mengorbankan masa untuk mengulangkaji sepenuhnya
C Meminta guru menangguhkan tarikh peperiksaan
D Tidak hadir sewaktu peperiksaan dijalankan

12 Apakah yang perlu kita lakukan sekiranya kita berhadapan dengan masalah?
A Menyelesaikannya dengan hati yang sabar
B Melarikan diri ke suatu tempat
C Menyesali dan menyalahkan takdir
D Menyuruh orang lain menyelesaikan masalah tersebut

13 Peribahasa yang manakah yang menunjukkan nilai kerajinan?


A Malu bertanya sesat jalan
B Ada sampan hendak berenang
C Ukur baju di badan sendiri
D Hendak seribu daya, tak hendak seribu dalih

14 Azmi telah gagal dalam ujian pemilihan atlet yang akan mewakili sekolahnya dalam di satu

Soalan struktur
Jawab soalan di bawah berdasarkan perbualan berikut:

Soalan 1:
Abang : Adik, jangan tangkap burung itu dengan jerat. Kita perlu
menyayangi burung.
Adik : Kenapa bang... ? Burung bukannya manusia.
Abang : Bukan begitu. Burung juga makhluk ciptaan Tuhan. Kita perlu
memeliharanya dengan baik.
Adik : Tapi bang...kalau tak mahu dijerat boleh ke saya melastik burung?
Abang : Itu tindakan yang agak keterlaluan.Bayangkan adik ditangkap dan
dijerat. Adik suka tak?
Adik : Tak suka.
Abang : Semua benda hidup adalah ciptaan Tuhan dan kita tidak boleh
menganiaya makhluk Tuhan.
Adik : Oh begitu. Saya minta maaf bang...Saya tidak akan menganiaya
makhluk lain.
(a) Huraikan dua nilai yang perlu ada pada watak Adik.
i)

...........................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

ii)

...........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
[4 markah]
(b) Setelah mendengar penjelasan daripada Abang, Adik meminta maaf atas kesalahannya. Nyatakan
satu nilai yang ditunjukkan oleh Adik.
...........................................................................................................................................................................
[1 markah]

(c) Huraikan tiga faedah memelihara spesies burung dan tumbuhan ciptaan Tuhan.
i)

...........................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................
ii)

...........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................

iii)

...........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

[3 markah]

(d) Terangkan dua cara terbaik untuk melindungi spesies burung dan tumbuh-tumbuhan hutan.
i)
...........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
ii)

..........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

[2 markah]

Soalan 2:

Ibu : Mana wang baki yang ibu beri untuk beli buku rujukan tempoh hari?
Anak : Ibu, saya telah beli sebatang pensel dengan wang baki tersebut.
Ibu : Lain kali, jika hendak gunakan wang baki mestilah beritahu ibu.
Anak : Saya minta maaf ibu. Lain kali saya tidak buat lagi.

(a) Berikan dua nilai yang perlu diamalkan oleh anak.


(i) .....................................................................................................................................
(ii) ....................................................................................................................................
[2 markah]
(b) Terangkan maksud bagi kedua-dua nilai yang dinyatakan di (a).
(i) .....................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
(ii) ....................................................................................................................................

......................................................................................................................................
[4 markah]
(c) Tuliskan dua contoh perlakuan lain anak perlu memberitahu ibu apabila melakukan sesuatu
perkara.
(i) ....................................................................................................................................
(ii) ...................................................................................................................................
[2 markah]
(d) Nyatakan dua kesan jika anak melakukan sesuatu tanpa pengetahuan ibu.
(i) ...................................................................................................................................
(ii) ..................................................................................................................................
[2 markah]

3 Berikut ialah catatan kehidupan seorang remaja bernama Molly.


Anak sulung daripada tujuh orang beradik
Setiap pagi, membantu ibu menyediakan sarapan
Selepas sekolah, membantu ayah di ladang
Berusaha bersungguh-sungguh dalam pelajaran
(a) Berikan dua nilai yang diamalkan oleh Molly terhadap keluarganya.
(i) .........................................................................................................................
(ii) ........................................................................................................................
[2 markah]
(b) Terangkan maksud bagi satu nilai yang dinyatakan di (a).
...............................................................................................................................
................................................................................................................................
[2 markah]

(c) Nyatakan tiga cara yang boleh dilakukan oleh Molly untuk membantu keluarganya apabila
berjaya dalam hidup.
(i) .........................................................................................................................

(ii) ........................................................................................................................
(iii) .......................................................................................................................
[3 markah]
(d) Tuliskan tiga sebab seseorang anak perlu mengingati jasa dan pengorbanan ibu bapanya.
(i) .........................................................................................................................
(ii) ........................................................................................................................
(iii) .......................................................................................................................
[3 markah]

Jawapan:

1. D

2. D
3. C
4. A

Soalan stuktur
1 (a )

Nilai Kasih Sayang- Perasaan cinta yang mendalam terhadap makhluk ciptaan tuhan
Nilai Kesederhanaan- Melastik burung ialah tindakan yang keterlaluan dan manusia tidak patut
menganiaya makhluk Tuhan
( b ) Nilai Hemah Tinggi

(c)

i. Agar spesies burung dan tumbuhan tidak pupus


ii. Agar spesies burung dan tumbuhan dapat dilihat oleh generasi akan datang
iii. Agar spesies dan tumbuhan ini menjadi kebanggaan negara sebagai kahazanah
(d)

i. Kempen kesedaran tentang pentingnya pemeliharaan spesies terncam


ii. Penguatkuasaan undang-undang- denda dan dipenjara.

Contoh Skema Jawapan


(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
1(a)-

(b)

Nilai Hemah Tinggi


Nilai Kerajinan
Nilai Amanah
Nilai Harga Diri
Nilai Kasih Sayang

amanah
hormat dan taat
kepada keluarga
rasional

1
1
1
Max
2m
-

Sikap bertanggungjawab yang 2


boleh menimbulkan kepercayaan
dan keyakinan orang lain
Memuliakan setiap anggota
keluarga dengan berinteraksi dan 2
memberi layanan secara bersopan
untuk mewujudkan keluarga yang
harmonis
Boleh berfikir berdasarkan
alasan dan bukti yang nyata dan
dapat mengambil tindakan
2
berasaskan pertimbangan yang
wajar
Max

(c)

(d)

2(a)

(b)

(c)

- bertanggungjawab
- rasional
- mematuhi peraturan
dan undang-undang

meminta kebenaran untuk


balik lambat
untuk keluar bersama-sama
kawan
melakukan aktiviti selepas
waktu sekolah
menyertai program sekolah
Terima jawapan lain yang
munasabah
ibu akan marah
menjadi anak yang tidak baik/
derhaka
menjejaskan hubungan dengan
ibu
tidak menghormati ibu
Terima jawapan lain yang
munasabah
Kadet Polis
Bomba dan Penyelamat
Boys Brigade

4m
1
1
1
1
Max
2m
1
1
1
1
Max
2m
1
1
1

Terima jawapan lain yang


munasabah
mengisi masa lapang dengan
berfaedah
tidak terjebak dalam aktiviti
yang tidak sihat
dapat meningkatkan
pengetahuan dan kemahiran
mendapat ramai kawan
memupuk perpaduan
membina ketahanan pelajar
dapat mendisiplinkan diri
dapat memberi sumbangan
kepada masyarakat dan negara
Terima jawapan lain yang
munasabah

Max
2m
1

kesanggupan diri seseorang


untuk memikul dan
melaksanakan tugas serta

1
1

1
1
1
1
1
Max
2m

1
1
1
Max
2m

(d)

(e)

kewajipan dengan sempurna


boleh berfikir berdasarkan
alasan dan bukti yang nyata dan
dapat mengambil tindakan
berasaskan pertimbangan yang
wajar
menerima dan mematuhi
peraturan dan undang-undang
yang telah ditentukan tanpa
mengira sesiapa dan di mana
seseorang itu berada
menghadiri kelas agama
membaca buku/ mengulang
kaji pelajaran
melibatkan diri dalam aktiviti
kemasyarakatan
menyertai aktiviti yang sihat
seperti program sekolah atau
kerajaan
Terima jawapan lain yang
munasabah

Max
2m
1
1
1
1

Max
2m