Anda di halaman 1dari 3

MATEMATIKA

I. Berilah tanda silang (X) pada huruf a, b, atau c supaya pernyataan


menjadi benar!

1). 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 sama artinya dengan ....
a. 6 x 3 c. 2 x 9
b. 3 x 6
2). 6 x 5 sama artinya ....
a. 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5
b. 6 + 6 + 6 + 6 + 6
c. 3 x 10
3). 6 x 8 = ....
a. 24 b. 48 c. 52
4). 9 x 7 = ....
a. 56 b. 63 c. 72
5). 6 x 0 = ....
a.0 b. 1 c. 6
6). 3 x 2 = ....
a. 6 b. 3 c. 2
7). 3 x 3 = ....
a. 8 b. 9 c. 10
8). 5 x 9
a. 30 b. 40 c. 45
9). 72 : 8 = ....
a. 7 b. 8 c. 9
10). 81 : 9 = ....
a. 6 b. 8 c. 9
11). 48 : 8 = ....
a. 6 b. 7 c. 8
12). 2978 582 = ...
a. 2577 b. 2497 c. 2396
13). 1000 84 = ...
a. 916 b. 915 c. 914
14). 32 : 4 = ....
a. 8 b. 9 c. 10
15). 64 : 8 = ....
a. 2 b.4 c. 8
16). 8 x 5 = ....
a. 30 b. 40 c. 50
17). Banyaknya titik sudut persegi ada ....
a. 3 b. 4 c. 6
18). Banyaknya titik sudut pada lingkaran ada ....
a. 0 b. 1 c. 2
19). Persegi panjang mempunyai sisi-sisi banyaknya ada
a. 3 b. 4 c. 5
20). Persegi mempunyai sisi-sisi banyaknya ada ....
a. 2 b. 3 c. 4

II. Isilah titik-titik dengan jawaban yang benar!
1). 9 + 9 + 9 + 9 = ...
2). 6 : 6 = ....
3). 7 x 6 =
4). 4 x 2 = ....
5). 36 : 4 = ....
6). 48 : 6 = ....
7). 8 x 5 = ....
8). Berapa sisi dari gambar dibawah ini...


9). Bangun datar dibawah disebut...10). Pada segitiga banyaknya titik sudut ada ....