Anda di halaman 1dari 28

_____________________________________________________________________Lontar

Peluru
PENGENALAN
Lontar peluru diklasifikasikan sebagai salah satu acara padang yang tergolong dalam
beberapa kategori acara balingan yang lain seperti melempar cakera, merejam lembing dan
membaling tukul besi. Seperti juga acara balingan yang lain, acara ini hanya boleh dilakukan
dengan menggunakan sebelah tangan sahaja dan ia dilakukan daripada ruang dalam sebuah
gelanggang yang berbentuk bulatan kecil.
Tidak seperti acara rejam lembing dan lempar cakera, lontar peluru tidak mempunyai
sejarah yang lama. Acara merejam lembing dan melempar cakera telah wujud sejak sekian
lama dan mula diperkenalkan semasa awal perkembangan sukan Olimpik kuno lagi. Acara-
acara ini dijustifikasikan berdasarkan inskripsi-inskripsi purba yang ditemui. elasnya
berdasarkan fakta, akti!iti melontar batu yang dijadikan sebagai akti!iti masyarakat kuno adalah
titik tolak permulaan yang menjadi inspirasi kepada perkembangan acara sukan lontar peluru.
SEJARAH AWAL DAN PERKEMBANGAN LONTAR PELURU
"enurut sejarah sukan olahraga, akti!iti membaling ketulan batu bulat atau lontar peluru
telah wujud dan giat dilakukan oleh orang-orang di Scotland dan #reland. #a dijadikan sebagai
acara pertandingan oleh masyarakat negara-negara berkenaan yang bermula dalam abad ke-
$%. "asyarakat Scotland dan #reland yang berhijrah ke Amerika Syarikat telah membawa
bersama sekaligus memperkenalkan lontar peluru di sana. &engan itu, hal ini menjustifikasikan
bahawa imigran-imigran Scotland dan #reland adalah perintis yang memperkembangkan lagi
acara sukan lontar peluru dengan lebih meluas.
&i Amerika Syarikat, lontar peluru telah menarik minat dan mendapat sambutan di
kalangan masyarakat di sana. "alah, ia seringkali menjadi acara yang dipertandingkan. &ari itu,
berlanjutanlah lembaran kronologi sejarah kegiatan ini kerana pertandingan lontar batu yang
pertama telah diadakan di Amerika Syarikat.
'etika menjelangnya era pertengahan abad ke-$%, berat batu atau peluru yang
sekarang diperbuat daripada bahan logam dan besi, distandardisasikan menjadi (.)*( kg atau
$+ paun. ,ntuk menjadikan lontar peluru sebagai acara sukan, diperkenalkan beberapa aturan.
&ahulunya, kawasan melontar berbentuk segi empat sama dengan nilai ukuran
).$-*m . ).$-*m. 'awasan lontaran seumpama ini telah digunakan dalam tiga kejohanan awal
sukan Olimpik iaitu pada tahun $/%+, $%00 dan $%01. 2amun, kawasan dengan bentuk
sedemikian dirasakan tidak begitu sesuai. Sebagai alternatif untuk membangunkan dan
memajukan lagi acara ini, kawasan melontar diubahsuai kepada bentuk bulatan yang
1
_____________________________________________________________________Lontar
Peluru
berdiameter ).$-*m. &i bahagian hadapan tempat di mana lontaran dilakukan, diletakkan
papan penahan yang seakan-akan seperti yang terdapat pada kawasan lontaran kini. 3apan
tersebut adalah sempadan penghadang yang tidak boleh dilintasi oleh pelontar dan ianya
berbentuk lengkung dengan ukuran $.))m pada bahagian dalamnya.
Sebagai usaha untuk menjadikan lontar peluru lebih diiktiraf dunia sukan, ia
diperkenalkan ke negara-negara lain termasuklah 4reece. Ternyata acara ini diterima dan
menjadi salah satu acara yang dipertandingkan dalam sukan Olimpik moden yang pertama kali
diadakan di Athens, 4reece pada tahun $/%+. &alam temasya yang julung kali diadakan itu,
atlet Amerika Syarikat iaitu 5obert 4arrett telah mencatatkan rekod lontaran yang pertama
dengan jarak $$.))m. &alam sukan 'omanwel pula, acara ini buat pertama kalinya
dipertandingkan pada sukan 'omanwel yang juga julung kalinya diadakan pada tahun $%-0. &i
sini, 6. 7. 6art peserta daripada Afrika Selatan menjadi atlet pertama bagi acara sukan ini yang
mencatatkan rekod kejohanan dengan jarak $1.*/m. 3enyertaan wanita bagi acara ini pula
dijustifikasikan hanya bermula dalam temasya sukan Olimpik yang ke-$) yang telah diadakan di
London pada tahun $%1/. 5ekod pertama yang dicatatkan oleh "icheline Ostemeyer yang
berasal daripada 3erancis dengan jarak lontaran yang dilakukannya adalah $-.(*m. 'ini, rekod
dunia bagi lontaran terjauh dicatatkan oleh 5andy 7arnes dengan jarak )-.$)m pada "ei $%%0
semasa 'ejohanan Olahraga Amatur Sedunia.
PERATURAN DAN UNDANG-UNDANG ACARA LONTAR PELURU
$. 4iliran peserta-peserta membuat percubaan akan dijalankan dengan membuat undian.
2
_____________________________________________________________________Lontar
Peluru
). Lebih daripada / peserta akan mengambil bahagian. Setiap peserta dibenarkan
membuat - percubaan dan / orang peserta yang terbaik di antara kesemuanya akan
dibenarkan pula membuat - percubaan tambahan. ika berlaku seri di tempat kelapan,
keputusan seri ini tidak diputuskan tetapi setiap peserta yang seri itu akan dibenarkan
lagi membuat - percubaan tambahan bersama peserta yang layak tadi.
NOTA: Maksud seri di sini adalah peserta-peserta mencapai jarak yang sama. Oleh sebab itu
peraturan !"# $%& tidak akan dikenakan.
-. &i tempat pertandingan, setiap peserta boleh diberi ) percubaan sahaja untuk latihan.
3ercubaan latihan ini dijalankan secara undian dan peserta-peserta yang dipanggil
nama atau nombor mereka akan diawasi oleh para hakim.
1. Apabila pertandingan dimulakan, setiap peserta tidak dibenarkan untuk mengguna
sebarang peralatan untuk tujuan berlatih atau menggunakan sektor kawasan dalam
bulatan untuk latihan.
*. Lontaran hendaklah dilakukan oleh seseorang peserta dari dalam bulatan dan
hendaklah memulakan lontarannya dengan keadaan yang tidak bergerak atau statik
sementara. Seseorang peserta dibenarkan menyentuh bahagian dalam relang dan
papan.
+. 'etika peserta melakukan lontaran, peluru hendaklah dilontar melalui atas bahu dengan
menggunakan sebelah tangan dan tidak boleh dibawa ke belakang dari paras garisan
bahu.
Sebarang alatan seperti ikatan ) atau lebih jari yang boleh membantu peserta
apabila melakukan lontaran tidak akan dibenarkan. 3enggunaan pita di tangan
tidak dibenarkan kecuali untuk membalut sebarang kecederaan yang
menyebabkan luka berlaku.
Sarung tangan tidak boleh digunakan.
,ntuk mendapatkan cengkaman yang baik, setiap peserta dibenarkan
menggunakan bahan yang sesuai sahaja di tangan mereka.
,ntuk aspek keselamatan berhubung kecederaan ygan mungkin dialami pada
tulang belakang, peserta-peserta dibenarkan untuk memakai tali pinggang kulit
atau bahan-bahan yang seumpama dengannya yang boleh membantu.
3eserta-peserta tidak dibenarkan menyembur sebarang bahan sama ada di dalam
bulatan atau pada tapak kasutnya.
3
_____________________________________________________________________Lontar
Peluru
(. Lontaran yang dilakukan oleh seseorang peserta dikira batal dan tidak dikira sekiranya
seseorang peserta itu sesudah memasuki bulatan dan memulakan lontarannya
tersentuh dengan mana-mana bahagian atau sebarang anggota badannya ke tanah, di
luar bulatan atau bahagian atas dan hadapan papan penghadang, atau dengan tidak
senonoh melepaskan peluru ketika melakukan percubaan.
/. 'etika percubaan, seseorang peserta itu boleh menghentikan sesuatu percubaan
sebelum memulakannya dengan tidak melanggar peraturan-peraturan di atas.
"eletakkan alatannya di dalam atau luar bulatan dan boleh meninggalkan bulatan
8semasa meninggalkan bulatan peserta hendaklah keluar dengan mengikut peraturan di
bawah9 sebelum kembali semula untuk memulakan percubaan yang baru.
NOTA: 'emua peserta yang dibenarkan dalam perenggan ini adalah termasuk dalam had
maksimum masa untuk sesuatu percubaan seperti dalam peraturan !"( para ".
%. ,ntuk sesuatu lontaran yang sah, keseluruhan peluru hendaklah jatuh di dalam
kawasan di antara dua sisi di sebelah dalam garisan lurus yang mempunyai kelebaran
*0 mm.
3engukuran setiap lontaran hendaklah dilakukan dari titik mula sentuhan peluru
sehingga ke sisi sebelah dalam lingkaran bulatan sepanjang garisan sehingga ke
bahagian tengah bulatan.
3eserta tidak boleh meninggalkan bulatan sebelum peluru mendarat atau
menyentuh tanah. 3eserta hendaklah meninggalkan gelanggang daripada
separuh bulatan belakang yang tidak ditandakan dengan garis lurus berwarna
putih yang terlukis dari bahagian luar melalui bahagian tengah bulatan dan
berakhir di luarnya.
Setelah selesai sesuatu lontaran, peluru hendaklah dibawa kembali 8secara tidak
dibaling9 ke tempat permulaan atau gelanggang melontar.
Lontaran yang terbaik daripada semua lontaran yang dilakukan bagi setiap
peserta termasuk lontaran yang diambil untuk menyelesaikan keputusan seri 8jika
berlaku9 untuk tempat pertama akan dikira.
4elanggang: 4elanggang yang berbentuk bulatan mestilah diperbuat daripada
gelung besi, keluli atau bahan-bahan yang sesuai dan bahagian atasnya mesti
sama rata dengan tanah di sekitarnya. 7ahagian dalam bulatan gelanggang
diperbuat dengan simen atau bahan konkrit, atau mana-mana bahan yang kukuh
4
_____________________________________________________________________Lontar
Peluru
dan tidak licin. 3ermukaan gelanggang ini mestilah rata dan $1 mm-)+ mm ke
bawah pada bahagian ke atas gelung besi bulatan. 7ulatan yang boleh dialih
dengan spesifikasi di atas boleh digunakan.
,kuran: 4aris pusat sebelah dalam bulatan ialah ).$-* m. 4elung besi bulatan
mestilah sekurang-kurangnya + mm tebal dan dicat putih.
Satu garis lurus selebar *0 mm hendaklah dicat dengan warna putih mulai luar
bulatan di (* cm di luar bulatan. 4aris lurus ini boleh dicat dengan warna putih
atau, diperbuat daripada kayu, atau sebarang bahan yang sesuai. Secara teori,
pinggir bulatan garisan putih itu betul-betul melintasi bahagian tengah bulatan
pada sudut tepat dengan garisan tengah kawasan melontar.
3apan penahan: 3embentukan: 3apan penahan yang bercat putih mestilah
diperbuat daripada kayu atau bahan-bahan lain yang sesuai dan dibentuk
lengkung supaya daripada tepi dalamnya boleh disesuaikan dengan bahagian
dalam tepi bulatan serta dibuat supaya ia boleh lepak kukuh di tanah. 3apan
penahan ini akan diletakkan di tengah-tengah di antara dua garisan lontaran.
,kuran. ,kuran papan penahan ini adalah di antara $$) mm dan -00 mm lebar,
$.)$ m sehingga $.)- m panjang di sebelah dalamnya dan %/ mm sehingga $0)
mm tinggi berdasarkan kepada paras bahagian dalam bulatan.
5upa bentuk peluru: 3eluru hendaklah diperbuat daripada besi yang mampat,
tembaga atau kulit yang diperbuat daripada logam yang sedemikian dan diisi
dengan plumbum atau lain-lain bahan. #anya mestilah berbentuk bulat dan
permukaannya licin atau tidak kasar.
&ipertandingkan di bawah peraturan $).$ ;a<, ;b< dan ;c< hanya alat-alat yang
disediakan oleh pihak pengelola sahaja boleh digunakan dan sebarang
pengubahan pada alat-alat tersebut tidak akan dibenarkan ketika pertandingan
dijalankan. Tiada sesiapa pun di antara peserta akan dibenarkan membawa
alat-alatnya masuk ke ruang dalam gelanggang.
'awasan lontaran di mana peluru akan jatuh atau mendarat hendaklah
mengandungi serbuk abu, atau rumput, atau bahan yang sesuai yang boleh
meninggalkan bekas atau tanda peluru yang mendarat.
'ebenaran curam ke maksimum ke bawah, ke arah lontaran bagi kawasan
mendarat adalah tidak melebihi $: $000.
5
_____________________________________________________________________Lontar
Peluru
'awasan mendarat: Lontaran hendaklah ditandakan dengan dua garisan putih
selebar *0mm. &ua garisan ini jika diteruskan akan bertemu betul-betul di pusat
bulatan gelanggang melontar yang bersudut 10.
7endera atau penanda mungkin disediakan atau menanda lonataran terbaik setiap
peserta dan ini akan diletakkan di sepanjang dan di luar garisan sektor.
PERALATAN DAN GELANGGANG
Peluru
3eralatan yang utama dalam acara lontar peluru sudah semestinya peluru besi atau disebut
juga bola besi. #a diperbuat daripada bahan besi mahupun bahan-bahan lain yang bersesuaian,
berbentuk bulat keseluruhan dan licin pada sekelilingnya serta pejal. 3ada kebiasaannya, ia
berwarna hitam. 2amun, warna bukanlah suatu syarat atau peraturan yang ditetapkan untuk
6
_____________________________________________________________________Lontar
Peluru
acara ini. 7erat dan sai= peluru adalah berbe=a-be=a mengikut peringkat umur dan gender
serta jenis pertandingan.
Lelaki Wanita
Remaja
lelaki
Remaja
perempuan
7erat untuk
pengesahan rekod
min. (.)+0 kg 1.000 kg - -
7erat dibenarkan
untuk kejohanan
min. (.)+* kg 1.00* kg 1.0 kg -.)* kg
mak. (.)/* kg 1.0)* kg *.0 kg 1.0 kg
&iameter
min. $$0 mm %* mm %/ mm %0 mm
mak. $-0 mm $$0 mm %- mm // mm
Gelanan
4elanggang atau kawasan di mana lontaran dilakukan disediakan khusus untuk setiap
peserta melakukan lontaran. 'awasan ini berbentuk bulat dan di sekelilingnya di pagari dengan
garisan yang dicatkan dengan warna putih selebar * cm dan setebal + mm. kawasan
permukaannya diperbuat daripada bahan binaan konkrit, atau asfal, atau apa-apa sahaja bahan
yang keras, asalkan ia tidak diperbuat daripada bahan yang tidak mengikuti spesifikasi
sehingga boleh menyebabkan peserta tergelincir kerana licin.
7
_____________________________________________________________________Lontar
Peluru
Sai= bulatan ialah ).$-* m pada diameter yang diukur dari sebelah luar garisan. &i
bahagian hadapannya pula, dipasangkan dengan papan penahan sebagai penghadang untuk
menentukan sama ada kaki peserta menyentuh atau pun melepasi papan tersebut yang mana
boleh mengakibatkan lontaran seseorang peserta itu dibatalkan. 3apan penahan ini seharusnya
mengikut nilai standardisasi yang telah ditetapkan dengan $.)$ m - $.)- m panjang bahagian
dalam, $$.+ cm lebar dan %./ cm > $0.) cm tinggi.
Satu garisan lurus yang merentangi dan membahagikan bulatan ini kepada dua
bahagian disediakan pada bahagian tengah bulatan serta selari dengan kawasan pendaratan
peluru di hadapannya.
Ukuran elanan
Ka!a"an #en$ara%an
,ntuk membolehkan peluru mendarat atau jatuh dan kemudiannya
ukuran bagi jarak diambil, suatu kawasan khas hendaklah disediakan.
#a bebas daripada sebarang gangguan. #a juga perlulah dirintangi
dengan dua garisan lurus yang ditandakan pada sudut 10 berpusat
pada tengah bulatan kawasan melontar. 3anjang kedua-dua garisan ini tidak tetap iaitu
bergantung kepada ketetapan pihak pengelola dalam sesebuah peringkat pertandingan atau
kejohanan. Setiap lontaran hendaklah mendarat atau jatuh dalam lingkungan kawasan ini. ika
peluru mendarat atau jatuh di atas atau luar garisan, maka lontaran itu dianggap batal dan tidak
8
_____________________________________________________________________Lontar
Peluru
disahkan. Oleh yang demikian, setiap pendaratan atau jatuhan hendaklah berlaku dalam
kawasan yang dinyatakan.
Cara Menukur Jarak L&n%aran
Pakaian
,ndang-undang sukan olahraga yang merangkumi acara lontar peluru menetapkan agar setiap
atlet atau ahli sukan hendaklah berpakaian yang sesuai dan mengikut etika sesuatu
pertandingan.
Ka"u%
'asut yang dipakai bagi acara lontar peluru hendaklah sesuai iaitu mengikut keselesaan dan
pada bahagian tapaknya haruslah boleh mencengkam permukaan. &engan kata lain,
cengkaman ini adalah untuk mendapatkan daya geseran agar sebarang gangguan terutamanya
kelicinan tidak berlaku ketika melakukan lontaran.
9
_____________________________________________________________________Lontar
Peluru
TEKN'K-TEKN'K ACARA LONTAR PELURU
5ealitinya dalam acara yang melibatkan kuantifikasi jarak seperti acara lontar peluru ini
seringkali didominasi di kalangan atlet-atlet yang mempunyai susuk tubuh yang besar, tegap
mahu pun berotot. "engikut sejarahnya, atlet lontar peluru yang terbesar yang pernah
menyertai sukan olahraga bagi acara sukan lontar peluru ini ialah 6arold ?onnoly dengan
ketinggian $./ m manakala beratnya $$% kg. sehubungan dengan itu, acara ini diinterpretasikan
sebagai acara yang memerlukan kriteria-kriteria seperti yang dinyatakan. Seolah-olah,
kriteria-kriteria berkenaan menjadi syarat utama untuk memenuhi personaliti sebagai seorang
atlet untuk berkecimpung dalam acara ini.
@alau bagaimanapun, kriteria-kriteria tersebut bukanlah penjamin utama yang boleh
mendatangkan keberkesanan kepada lontaran yang jauh. elasnya di sini, jauh atau dekatnya
jarak sesuatu lontaran amat dipengaruhi oleh teknik yang mana teknik ini perlu diadaptasi
sepenuhnya oleh seseorang atlet lontar peluru. 3engadaptasian ini sewajarnya perlu agar dapat
10
_____________________________________________________________________Lontar
Peluru
memberikan implikasi yang berkesan ke atas lontaran yang dilakukan yakni impak lontaran
yang jauh dan baik.
Sehubungan dengan itu, terdapat beberapa teknik yang boleh diaplikasikan mengikut
kemahuan dan kesesuaian masing-masing. Antara teknik yang mengembangkan gaya lontaran
yang sering kali diamalkan oleh atlet lontar peluru amatur ialah:
Teknik ames Auchs atau teknik secara melungsur selangkah.
Teknik 3arry OB7rien atau teknik lontaran secara membelakang.
Teknik Ale.ander 7aryshniko! atau teknik lontaran secara berputar.
(ASA PERGERAKAN MELONTAR PELURU
Aasa-fasa atau peringkat pergerakan melontar peluru terdiri daripada yang berikut:
3egangan peluru.
Lakuan sedia.
Lungsuran.
'ilasan badan.
Lontaran.
3ulihan.
(a"a #eanan #eluru
'aedah memegang peluru dengan betul adalah perlu bagi membolehkan lontaran dibuat
dengan selesa. 3egangan yang baik dan sempurna akan menghasilkan jarak lontaran yang
diharapkan. 3eluru hendaklah dipegang pada jari yang menjadi dasar dan bukan menolak
dengan menggunakan tapak tangan. #bu jari dan jari kelengkeng bertindak sebagai penyokong.
@alau apa pun kaedah atau gaya lontaran yang diamalkan, kaedah asas memegang peluru
secara umunya terbahagi kepada ) iaitu sama ada memegang dengan tiga jari atau kesemua
lima jari tangan.

Fasa pegangan peluru di sini adalah salah satu fasa yang terkandung dalam latihan
ansur maju. Untuk fasa-fasa pergerakan yang berikutnya, terkandung dalam latihan
11
_____________________________________________________________________Lontar
Peluru
ansur maju yang akan dijelaskan mengikut beberapa teknik atau gaya melontar
sebagaimana yang dinyatakan di sebelum ini.
LAT'HAN ANSUR MAJU
TEKN'K JAMES (UCHS )TEKN'K MELUNGSUR SELANGKAH*
(a"a lakuan "e$ia
3elontar berdiri di bahagian belakang bulatan dengan membelakangkan kawasan lontaran.
'emudian, setelah menempatkan peluru, bongkokkan badan dengan membengkokkan kaki
kanan atau kiri. 'aki kanan atau kiri dibiarkan dalam keadaan selesa 8bengkok dan mencecah
bahagian tengah bulatan dengan hujung kaki9. Tangan bebas berperanan untuk
mengimbangkan kedudukan badan dan ia diletakkan di hadapan badan pelontar dengan
sikunya dibengkokkan sedikit.
(a"a lun"uran
&aripada lakuan sedia menolak dengan kaki kanan atau kiri supaya kaki kanan atau kiri
pelontar dapat membuat lungsuran ke bahagian tengah bulatan. Lungsuran ini dilakukan secara
pantas dan licin. 7erat badan pelontar mestilah masih berada di atas kaki kanan, manakala
bahagian badan pula terus dibiarkan membongkok 8jangan tegakkan badan semasa
melungsur9. 'aki kanan atau kiri pelontar diletakkan di hadapan bulatan.
12
_____________________________________________________________________Lontar
Peluru
(a"a kila"an +a$an
Sebaik sahaja kaki kanan atau kiri bertapak semula dan proses lungsuran itu tamat, pinggul
kanan atau kiri dipusingkan ke kanan atau kiri dan ke atas serentak dengan kilasan badan.
7ahu dan tangan kanan atau kiri pelontar 8yang memegang peluru9 masih menghala ke
belakang.
(a"a l&n%aran
Apabila kilasan badan itu selesai 8badan menghadap ke arah lontaran9, kaki yang melungsur
8kaki kanan atau kiri yang di belakang9 menolak dengan kuat sehingga badan menjadi terangkat
dan melentik. 3ergerakan ini hendaklah disusuli dengan pergerakan menolak peluru yang
bermula dengan menggunakan bahagian bahu dan diikuti pula dengan tangan yang memegang
peluru. Tangan mengikut peluru sejauh yang boleh dan kaki kanan atau kiri mestilah digunakan
untuk menahan dengan kuat. 'edua-dua belah kaki mesti bersentuhan dengan tanah semasa
peluru dilontar.
(a"a #uli,an
Sebagai langkah mengelakkan pelontar daripada kehilangan imbangan dan berkemungkinan
terjatuh ke kawasan hadapannya selepas melepaskan peluru, pergerakan pulihan hendaklah
dilakukan jika perlu. 3ergerakan ini merupakan sebahagian daripada pergerakan ikut lajak.
Langkah pulihan ini dilakukan dengan membawa kaki kanan atau kiri ke hadapan bulatan
8belakang papan penahan9 dan pada masa yang sama kaki kanan atau kiri digerakkan ke
belakang secara tergantung untuk membantu imbangan badan.
13
_____________________________________________________________________Lontar
Peluru
TEKN'K PARR- O.BR'EN )TEKN'K MEMBELAKANG*
Teknik 3arry OB7rien adalah suatu teknik atau gaya yang telah diperkenalkan oleh 3arry
OB7rien sendiri. 7eliau ialah seorang atlet Amerika Syarikat yang terkemuka. 3ada tahun $%*+,
dengan gaya mulaan yang membelakangkan kawasan lontaran, beliau telah berjaya menjadi
pelontar pertama yang mencipta rekod dunia dengan lontaran melebihi $/ m jaraknya. Teknik
ini masih popular hingga ke hari ini.
(a"a lakuan "e$ia
Sama seperti dalam gaya melungsur selangkah, pelontar berdiri membelakangkan arah
lontaran kaki bebas diangkat ke atas sambil bahagian badan dibongkokkan ke hadapan
sehingga hampir selari dengan tanah.
(a"a lun"uran
Sebaik sahaja badan condong ke hadapan dan berat badan dirasai di atas kaki kanan atau kiri,
pergerakan melungsur dilakukan. Lungsuran ini dibuat dengan kaki kanan atau kiri dijengketkan
14
_____________________________________________________________________Lontar
Peluru
8lutut dibiarkan bengkok9 ke belakang. Serentak dengan pergerakan ini, kaki kanan atau kiri
ditendang ke bahagian hadapan bulatan. 7adan pelontar ketika ini masih dalam keadaan
condong.
(a"a kila"an +a$an
3ada akhir pergerakan lungsuran dan apabila kaki bebas 8kaki kanan atau kiri9 telah bertapak
di belakang papan penahan, badan pun mula mengilas ke atas dan ke hadapan 8teknik
mengilas badan adalah hampir sama dengan teknik yang diterangkan dalam gaya melungsur
selangkah sebelum ini9.
(a"a l&n%aran/ iku% la0ak $an #uli,an
Aasa-fasa dalam teknik di sini adalah hampir sama seperti yang diterangkan dalam teknik
melungsur selangkah sebelum ini.
TEKN'K ALE1ANDER BAR-SHN'KO2 )TEKN'K ROTAS'*
(a"a lakuan "e$ia
'edudukan badan membelakangi arah hadapan di mana lontaran akan
ditujui. 7erdiri dengan kedudukan sekurang-kurangnya di belakang
gelanggang sektor bulatan.
(a"a lun"uran
Setelah badan condong ke bawah dan berat badan dirasai di atas
kaki kanan atau kiri, pergerakan melungsur dilakukan. Lungsuran ini
dibuat dengan kaki kanan atau kiri dijengketkan 8lutut dibiarkan
bengkok9 ke belakang. &alam melakukan pergerakan yang
seterusnya, pelontar yang menggunakan tangan kanan atau kiri
memusingkan bahu yang sekaligus membawa badannya bersama
ke arah kanan atau kiri sebelum berputar sepenuhnya ke kanan atau kiri untuk melontar.
(a"a #u%aran +a$an
&alam memulakan fasa putaran sama ada ke
arah kanan atau kiri, badan berputar
sepenuhnya 8dalam putaran sudut penuh -+0)
di bahagian tengah gelanggang dengan
membelakangkan arah lontaran yang ditujui.
(a"a l&n%aran
15
_____________________________________________________________________Lontar
Peluru
'etika putaran diakhiri dengan pinggul yang diputar secara bersama dengan keseluruhan
anggota badan, langkahan ke hadapan dilakukan dengan bersandarkan kepada kaki kanan
atau kiri. 'emudiannya, peluru dilontar dengan mengaplikasikan kuasa ledakan terakhir semasa
fasa pelepasan. Luruskan tangan ke arah lontaran.
(a"a #uli,an
,ntuk mengelakkan pelontar daripada kehilangan imbangan
dan mungkin boleh menyebabkannya terjatuh ke kawasan
hadapannya, pergerakan pulihan hendaklah dilakukan. 3ergerakan ini
merupakan sebahagian daripada pergerakan ikut lajak. Langkah
pulihan ini dilakukan dengan membawa kaki kanan atau kiri ke
hadapan bulatan 8belakang papan penahan9 dan pada masa yang
sama kaki kanan atau kiri digerakkan ke belakang secara tergantung untuk membantu
imbangan badan.

TEOR'-TEOR' LAT'HAN
Secara umumnya, khalayak sering menganggap bahawa kekuatan otot tangan adalah
faktor utama yang menyumbang kepada keberkesanan lontaran yang jauh. 2amun, bahagian
otot tubuh yang penting adalah mengikut disiplin kajian seperti yang berikut:
*0C disumbangkan oleh otot kaki.
-0C oleh otot badan.
)0C selebihnya disumbangkan oleh otot tangan.
ustifikasinya, kesalahan yang seringkali dilakukan oleh seseorang atlet lontar peluru ialah
mengharapkan sepenuhnya tolakan daripada tangan tanpa mengaplikasikan ledakan kuasa
pada akhir fasa lontaran. "ereka tidak menyedari bahawa bahagian tangan hanya
menyumbang )0C kekuatan tolakan. Tatkala bahagian badan dan bahagian anggota bawah
badan pula adalah penyumbang yang terbesar iaitu /0C daripada kekuatan seharusnya yang
16
_____________________________________________________________________Lontar
Peluru
diaplikasi. usteru, kekuatan atau kuasa yang menjadi elemen yang mempengaruhi teknik
ketika melakukan sesuatu lontaran yang baik dan jauh haruslah dikoordinasi sepenuhnya. 6al
ini kerana ledakan kuasa yang terhasil semasa fasa akhir iaitu fasa tolakan adalah hasil
koordinasi keseluruhan anggota badan yang mana kuasa ledakan tersebut terhasil daripada
disiplin jumlah paduan daya.
PENDEKATAN TEOR' DAN APL'KAS' B'OMEKAN'K
'ajian-kajian tentang !ariabel yang mempengaruhi kualiti sesuatu pergerakan menerusi
pendekatan teori dan aplikasi ilmu biomekanik telah banyak dilakukan. usteru, biomekanik
yang tergolong sebagai antara disiplin ilmu sains sukan yang berfokus meninjau pergerakan
menerusi sintesis bidang-bidang biologi, fi=ik, dan matematik sepenuhnya telah dapat
menjustifikasikan faktor-faktor mekanik yang mempengaruhi kualiti sesuatu lontaran. ,ntuk
menghasilkan jarak lontaran yang maksimum, beberapa faktor mekanik yang
mengkuantifikasikan jarak perlu dianalisa dan diadaptasi keberkesanannya. Aaktor-faktor yang
dimaksudkan adalah:
Sudut pelepasan.
6alaju pelepasan.
'etinggian pelepasan.
Sehubungan dengan kenyataan ini, secara teoritikalnya, sudut pelepasan optimum untuk
menghasilkan jarak lontaran yang maksimum adalah 1*.
7erdasarkan dengan apa yang telah dinyatakan tadi, penyataan kini dihubungkaitkan
pula dengan prinsip biomekanik. 3rinsip di sini mengemukakan beberapa hukum yang dianggap
sebagai faktor semulajadi yang bersifat subjektif dan mempunyai implikasi yang saling
hubungkait atau kebergantungan antara satu sama lain.
Hukum Ne!%&n Per%ama )'ner"ia*
Sesuatu jasad akan kekal berada dalam kedudukan atau keadaan asalnya yakni pegun
atau terus bergerak secara seragam dalam satu hala melainkan ada daya yang bertindak ke
atasnya sama ada untuk menggerakkan atau menghentikannya. Tindakan daya sebenarnya
mekanisme utama yang mempengaruhi atau menyebabkan perubahan berlaku kepada
keadaan-keadaan seperti yang dinyatakan. Semasa permulaan untuk melakukan lontaran, satu
17
_____________________________________________________________________Lontar
Peluru
daya yang lebih besar daripada berat badan perlu dikenakan ke atas jasad 8yang di sini merujuk
kepada peluru9. 6al ini menjelaskan tentang bagaimana hukum ini berfungsi dalam lakuan
pergerakan untuk menambahkan atau meningkatkan kelajuan untuk pemecutan semasa
menolak jasad.
Hukum Ne!%&n Ke$ua )Hukum Pe3u%an*
Apabila sesuatu daya bertindak ke atas sesuatu jasad, ia akan bergerak ke arah yang
sama dengan arah tersebut. Oleh itu, pecutan atau peningkatan kelajuan adalah berkadar terus
dengan sai= dan jisim jasad. &isebabkan alatan 8peluru9 tidak dapat diubah dari segi sai= dan
jisimnya kerana terikat dengan undang-undang pertandingan sebagaimana yang diperuntukkan,
maka pelontar akan cuba menggunakan cara lain untuk mendapatkan jarak lontaran yang jauh
melalui impuls. #mpuls ialah paduan di antara daya dengan jangka masa daya itu bertindak. #a
penting dalam kinetik lakuan kerana pergerakan yang terhasil daripada tindakan sesuatu daya
dipengaruhi oleh jangka masa daya itu bertindak. Oleh hal yang demikian, kedudukan lengan
pelontar ketika lurus akan menghasilkan impuls yang tinggi pada daya yang ditarik daripada
sebelah tubuh supaya pemecutan yang tinggi berlaku ke atas peluru. 6al ini yang sebenarnya
mendorong kepada peningkatan halaju agar jasad dapat mengatasi rintangan untuk
membolehkannya menyesar jauh.
Hukum Ne!%&n ke%ia )Hukum Reak"i*
Sebagaimana yang dijustifikasikan dalam penaakulan ilmu fi=ik, suatu tindakbalas
8reaksi9 wujud dalam setiap aksi atau tindakan yang berlaku. Oleh sebab itu, daya yang
diaplikasi ke atas jasad boleh dimaksimakan menerusi daya tindakbalas dari tanah 8bumi9.
,ntuk mengekalkan kestabilan ketika daya yang maksima bertindak, kedudukan badan
seharusnya diarahkan ke arah pergerakan yang telah ditentukan. 'aki ditolakkan pada atas
kawasan permukaan gelanggang untuk menghasilkan daya yang bertentangan yang mana
kadar penghasilan daya itu adalah sama dengan daya tolakan ketika melakukan lontaran.
Su$u% l&n%aran
Sudut yang terbaik bagi sesuatu sudut pelepasan ketika melakukan lontaran ialah 1*.
Sudut pelepasan amat penting kerana wujudnya perbe=aan tahap kuantifikasi mekanikal antara
fasa pelepasan dan pendaratan peluru yang bergantung kepada magnitud halaju pelepasan.
elasnya, semakin tinggi halaju fasa pelepasan, semakin besar julat sudut pelepasan yang
mencapai nilai sudut optimum 1*. "erujuk kepada tinggi pelepasan, ia amat berkait rapat
dengan aspek ketinggian seseorang atlet pelontar peluru. Sehubungan dengan itu, faktor
18
_____________________________________________________________________Lontar
Peluru
ketinggian juga memainkan peranan yang amat penting. 6al ini kerana seseorang pelontar
peluru yang tinggi mempunyai kelebihan mahu pun kesempurnaan dari segi regangan anggota
badannya yang akan memudahkannya melontar mengikut haluan sudut yang disarankan
dengan baik malah boleh mencapai jarak yang jauh.
S%a+ili%i
3enentuan posisi yang stabil adalah berdasarkan kedudukan pusat gra!iti jasad.
&engan kata lain di sini, situasi ini adalah untuk menentukan titik keseimbangan jasad. Sesuatu
jasad akan kekal berada dalam keadaan yang stabil selagi mana satah-satah gra!iti jatuh pada
tapak sokongan jasad tersebut. Sekiranya satah-satah gra!iti jatuh dan semakin menghampiri
titik pusat tapak sokongan, maka stabiliti jasad tersebut menjadi semakin teguh pada
kedudukannya. &alam lontar peluru, pusat gra!iti bagi pelontar bermula daripada penghujung
bawah tapak sokongan dan berakhir di penghujung atas tapak sokongan pelontar. Oleh yang
demikian, seseorang atlet pelontar peluru perlu memastikan agar dirinya semasa melakukan
setiap fasa pergerakan berada dalam keadaan keseimbangan supaya dapat membantunya
melakukan lontaran yang sempurna.
Ge"eran
4eseran adalah daya yang bertindak di antara sentuhan dua permukaan. "agnitud
daya geseran yang terhasil daripada arah tindakan daya yang bertentangan menentukan darjah
kesukaran untuk menghasilkan pergerakan. &alam konteks di sini, daya berhubung kait dengan
permukaan tapak kasut pelontar yang bergeser dengan permukaan atau sektor lontaran.
19
_____________________________________________________________________Lontar
Peluru
PEMANASAN BADAN
"emanaskan badan perlu dilakukan dalam acara-acara olahraga khususnya di sini
lontar peluru sebagaimana yang diamalkan dalam semua sukan yang lain. Aokus dan tujuan
utamanya adalah untuk menyediakan badan terutamanya otot-otot, jantung dan paru-paru
untuk menghadapi tugasan dalam senaman tidak kira ia dipraktikkan untuk sesuatu situasi
latihan mahu pun pertandingan.
Akti!iti-akti!iti yang dilakukan semasa pemanasan badan membolehkan seseorang atlet
meningkatkan pencapaiannya dalam pertandingan. Lebih penting lagi, akti!iti ini menambahkan
kecergasan otot-otot dan saraf tunjang yang mana ia membantu dalam mengurangkan risiko
kecederaan ketika melakukan akti!iti-akti!iti secara lasak dan ekstrem. 3emanasan badan
biasanya meliputi beberapa bahagian seperti yang berikut:
Meninka%kan "u,u +a$an. #a boleh dilakukan dengan berlari secara perlahan-lahan
atau joging dalam suatu jarak yang tidak melibatkan jarak yang jauh di samping masa
yang lama. Lakukan sehingga badan terasa panas dan berpeluh.
Merean. Lakukan aspek ini secara lengkap yang mana ia meliputi keseluruhan
bahagian sendi dan otot utama. Lakukan sesi ini dengan baik dan berkesan tanpa
renjatan semata-mata untuk mengelakkan kecederaan awal yang boleh mempengaruhi
sesuatu situasi.
Senaman "#e"i4ik. Senaman yang spesifik atau khusus perlu dilakukan mengikut
sesuatu situasi acara yang mana di sini merujuk kepada acara lontar peluru. 7anyakkan
akti!iti asas atau pun ringan dengan memberi keutamaan kepada bahagian anggota
badan atas khususnya yang bermula daripada pinggang sehinggalah tangan.
Selepas melakukan pemanasan badan, seseorang atlet pelontar peluru khususnya di sini
perlu berehat dalam kadar masa lebih kurang * minit sebelum meneruskan akti!iti-akti!iti yang
lain, sama ada dalam sesuatu situasi latihan atau pertandingan. 3ada masa rehat ini, anggota
badan sebaik-baiknya malah perlu untuk ditutup dengan pakaian trek bagi mengekalkan suhu
panas badan agar sentiasa bersedia melakukan sebarang akti!iti seterusnya. Setelah selesai
keseluruhan akti!iti, hendaklah diakhiri dengan akti!iti )arm do)n.
20
_____________________________________________________________________Lontar
Peluru
LAT'HAN
"erujuk kepada acara lontar peluru di sini, bahagian anggota badan yang amat penting
dan perlu ditekankan adalah bahagian anggota badan atas khususnya tangan selain memberi
penekanan kepada keseluruhan anggota badan yang lain seperti kaki. 6al ini kerana serat-serat
otot yang banyak menjadikan sesuatu otot itu lebih besar malah mempunyai kekuatan dari segi
kemampuan untuk melaksanakan sesuatu akti!iti yang berat. &alam situasi ini, peluru adalah
jasad yang mempunyai daya dari segi beban yang perlu diatasi ketika melakukan lontaran.
usteru, seseorang atlet perlu tahu bahawa kekuatan otot amat penting. @alaupun
dapat mengaplikasikan teknik yang betul, tetapi tidak bermakna sesuatu lontaran itu dilakukan
tanpa kekuatan otot bahagian anggota yang khusus. Selain memberi penekanan terhadap
aspek kekuatan, antara lain juga seseorang atlet lontar peluru perlu menitikberatkan kelenturan
atau fleksibiliti anggota badannya. 6al ini untuk memudahkan sebarang pergerakan anggota
badan pelontar terutamanya yang melibatkan gerakan sendi khususnya dan otot umumnya.
21
_____________________________________________________________________Lontar
Peluru
AKT'2'T' SENAMAN UMUM DAN KHUSUS
22
_____________________________________________________________________Lontar
Peluru
23
_____________________________________________________________________Lontar
Peluru
24
_____________________________________________________________________Lontar
Peluru
ASPEK KECEDERAAN
'etidakstabilan yang terdapat pada bahagian badan manusia salah satu kecederaan
yang biasa dialami semasa melakukan akti!iti sukan tertentu. &alam acara seperti lontar peluru
ini, kecederaan yang biasanya dan seringkali dialami oleh atlet pelontar peluru adalah pada
bahagian sendi rotasi di bahagian bahu, pergelangan tangan dan beberapa otot terlibat.
25
_____________________________________________________________________Lontar
Peluru
Oleh sebab itu, semasa menjalani sesuatu sesi sama ada dalam situasi latihan atau
pertandingan, atlet lontar peluru perlu juga memberi penumpuan khusus kepada risiko
kecederaan yang mungkim dialami. Tegasnya, sebarang kecederaan yang mungkin berlakunya
sudah tentu mencacatcelakan persembahan yang sekaligus mempengaruhi pencapaian dan
prestasinya.
&i sini, beberapa aspek kecederaan seperti yang dinyatakan di atas tadi dipaparkan
sebagai pengetahuan mahupun pendedahan yang boleh memberi kesedaran kepada atlet
berkenaan selain jurulatih amnya.
KES'MPULAN
@alaupun melontar peluru amat sukar untuk dipelajari, namun ia akan menjadi sesuatu
yang mudah sekiranya atlet mampu untuk mengadaptasi sekaligus mengasimilasikan
kepantasan pergerakan, kekuatan dan yang paling utama adalah teknik yang melibatkan
fasa-fasa pergerakan tertentu. elasnya, penguasaan kemahiran oleh teknik seharusnya
mendapat sokongan daripada koordinasi seluruh anggota badan yang bermula daripada kaki,
26
_____________________________________________________________________Lontar
Peluru
pinggul, badan dan diakhiri dengan tangan yang mengaplikasikan ledakan kuasa. 7ukannya
hanya menolak dengan tangan sahajaD
Sekiranya mahu untuk terus berjaya demi mencapai pembangunan dan kemajuan
kendiri, seseorang atlet lontar peluru seharusnya menjalani latihan-latihan yang khusus secara
berpanjangan dan bersistematik. 'eseluruhan peringkat latihan yang bermula daripada
peringkat asas sehingglah kompleks harus menerapkan latihan teknik dan kekuatan yang
spesifik tanpa merasa jemu. Selain itu, penjustifikasian teori dan praktikal sebagaimana yang
banyak dijelaskan dalam aspek-aspek biomekanik perlulah didalami dan difahami malah
diadaptasikan sepenuhnya oleh seseorang jurulatih mahupun atlet agar dapat meningkatkan
pencapaian yang memberangsangkan.
&alam usaha untuk menguasai kemahiran, atlet perlu melaksanakan akti!iti-akti!iti
latihan mengikut landasan teknik-teknik yang betul. "alah yang menjadi keutamaan di sini juga
adalah aspek keselamatan. 'eselamatan amat penting untuk mengelakkan seseorang atlet
daripada mengalami sebarang kecederaan yang boleh memberi kesan terhadap
penyertaannya. &alam keadaan yang sama, kecederaan yang dialami mungkin boleh
mencacatcelakan atau membantutkan insentif atlet untuk berjaya dalam acara seperti lontar
peluru ini.
B'BL'OGRA('
Ahmad @afi. 8$%%+9. Siri Teras Sukan lahraga-!adang. 'uala Lumpur: 4oodmark
Enterprise.
Arcelli, E. et. al. 8$%/*9. "n#y#lopedia f Tra#k $nd Field. 2F: 3rentice 6all.
6ay, . 4. 8)00$9. The %iome#hani#s f Sports Te#hni&ue 8*
th
Edition9. Eaglewood ?liffs, 2:
3rentice 6all.
27
_____________________________________________________________________Lontar
Peluru
"c "ane, A. G 'nudsen, A. 8$%/-9. Tra#k ' Field %asi#s. Eaglewood ?liffs, 2: 3rentice 6all.
3ayne, 6. 8$%/*9. $thletes (n $#tions. London, ,': 3elham 7ooks.
3erse, E. G Stolley, S. 8$%%*9. Tra#k ' Field, $mateur $thleti# Foundation. Los Angeles,
,SA.
Ten 7oon Tong. 8$%/%9. !anduan )engajar lahraga. Selangor, "alaysia: Longman
"alaysia.
The ffi#ial World of "n#y#lopedia f Sports $nd *ames. 8$%(%9. ,': 3eddington 3ress.
5obert 2. Singer. )00+. Shot !ut Te#hni&ue. Hision "ultimedia. 5etrie!ed )1 anuari )00+.
8www.coach.orgIshot.htm9
Shot !ut. )00+. Hision "ultimedia. 5etrie!ed )1 anuari )00+.
8www.rctsd.caIJcrane!allyIshotputItechniKue.html9
Shot !ut. )00+. Hision "ultimedia. 5etrie!ed )1 anuari )00+.
(dir.yahoo.comI5ecreationISportsITrack and AieldsIE!entsIThrowingIShot 3utIThrowers9
Wikipedia, Free "n#y#lopedia. )00+. Hision "ultimedia. 5etrie!ed )1 anuari )00+.
8en.wikipedia.orgIwikiIShotLput9
Te#hni&ues f Shot !ut. )00+. Hision "ultimedia. 5etrie!ed )1 anuari )00+.
8www.athletes.comIfunIeteam-*.htm9
Tony &=iepak. )00+. %asi# Shot !ut Spin +Rotational, $pproa#h. Hision "ultimedia.
5etrie!ed )1 anuari )00+. 8www.geocities.comI?oloseum./+/)I "#in .htm 9
28